PKO BP obniza oplaty by lurettaricca

VIEWS: 52 PAGES: 3

									                    Visa obniża opłaty interchange

Komitet Decyzyjny Visa Polska, po rekomendacji organizacji Visa Europe,
zatwierdził nowe stawki opłat interchange dla płatności dokonywanych
kartami Visa w Polsce. Stawki te wejdą w życie 1 stycznia 2013 r. i będą
dotyczyć wszystkich rodzajów debetowych i kredytowych kart Visa
wydawanych przez banki klientom indywidualnym.

„W sytuacji, w której wypracowany pod auspicjami Narodowego Banku
Polskiego Program redukcji opłat kartowych nie mógł wejść w życie zależy
nam na tym, by mimo wszystko realizować jak najwięcej jego założeń
wypracowanych wspólnie przez wiele stron w ramach Zespołu Roboczego
przy NBP. Uważamy, że wprowadzona obniżka stawek interchange dla kart
Visa tworzy sytuację, w której „każdy wygrywa” – detaliści mogą otrzymać
ze strony agentów rozliczeniowych warunki finansowe bardziej ich
zachęcające do przyjmowania kart Visa, banki wydające karty – z którymi
blisko współpracujemy i mamy świadomość ponoszonych przez nie
kosztów – nadal będą inwestować w rozwój innowacyjnych produktów
płatniczych, m.in. w karty zbliżeniowe i płatności mobilne, a konsument
nie musi ponosić w punkcie sprzedaży dodatkowych kosztów z tytułu
płacenia kartą Visa” – powiedziała Małgorzata O’Shaughnessy, wiceprezes
Visa Europe i dyrektor generalna odpowiedzialna za Polskę, Czechy i
Słowację. „Uważamy, że na bazie nowej struktury opłat interchange Visa
agenci rozliczeniowi w Polsce będą mogli przedstawić detalistom warunki
współpracy, które będą bardziej atrakcyjne niż oferta dotycząca akceptacji
płatności kartami któregokolwiek innego systemu płatniczego” – dodała
Małgorzata O’Shaughnessy.

Obniżka stawek, zatwierdzona przez Komitet Decyzyjny Visa Polska, w
którym większość głosów mają polskie banki członkowskie Visa, dotyczy
wszystkich debetowych i kredytowych kart Visa dla klientów
indywidualnych, włączywszy karty premium – mając za cel zapewnienie
akceptantom i agentom rozliczeniowym pełnej przejrzystości i
przewidywalności koszów akceptacji kart Visa. Obniżka dotyczy płatności
dokonywanych w tradycyjnych placówkach handlowo-usługowych, czyli
około 97% wartości płatności kartami Visa w Polsce. Dla debetowych kart
Visa opłata interchange wyniesie 0,9% wartości transakcji dla płatności do
20 złotych, czyli tzw. mikropłatności oraz 1,25% dla płatności powyżej 20
złotych.

Dla kredytowych kart Visa opłata interchange wyniesie 1% wartości
transakcji dla płatności do 20 złotych oraz 1,30% dla płatności powyżej 20
złotych. Nowe stawki wejdą w życie 1 stycznia 2013 r., czyli tak, jak
przewidywał program redukcji opłat kartowych.

Program redukcji opłat kartowych zakładał wprowadzenie specjalnych
stawek opłat interchange dla mikropłatności; obniżka stawek Visa, która
wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r. odpowiada na tę rekomendację. Jest to
szczególnie istotne w przypadku małych punktów handlowych oraz
płatności zbliżeniowych, które rozwijają się w Polsce w bardzo szybkim
tempie, a dominują wśród nich właśnie płatności za zakupy na drobne
kwoty – średnia wartość płatności zbliżeniowej Visa wynosi poniżej 20
złotych. Znaczące obniżenie stawek dla mikropłatności jest szczególnie
ważne dla małych detalistów – zarówno już przyjmujących karty, jak i dla
tych dopiero rozpoczynających ich akceptację – gdyż płatności o niskiej
wartości stanowią znaczącą część ich obrotów.Kolejną rekomendacją Programu było stworzenie atrakcyjnej oferty dla
małych detalistów. Z badań Visa wynika, że w przypadku takich firm jedną
z podstawowych barier rozwoju akceptacji kart są wysokie koszty czynszu
najmu terminali płatniczych. Dlatego Visa Europe i jej polskie banki
członkowskie z powodzeniem realizują, i pomimo obniżki interchange będą
kontynuować, program rozwoju i unowocześniania sieci akceptacji Kartą
Visa zapłacisz wszędzie, w którym banki-wydawcy kart Visa wspólnie
inwestują łącznie do 200 mln zł w zapewnienie wsparcia finansowego
agentom rozliczeniowym w zakładaniu nowoczesnych terminali płatniczych
u detalistów wcześniej nieakceptujących kart – przede wszystkim w
małych i średnich firmach działających w mniejszych miastach i
miejscowościach. W programie uczestniczy aktywnie obecnie już 11
agentów rozliczeniowych. Również banki włączyły się aktywnie w proces
pozyskiwania nowych punktów akceptacji, coraz częściej oferując usługi
akceptacji kart płatniczych swoimi kanałami sprzedaży, często w pakietach
z produktami bankowymi kierowanymi do klientów z segmentu małych i
średnich przedsiębiorstw. Do wsparcia finansowego z programu Kartą Visa
zapłacisz wszędzie agenci rozliczeniowi zgłosili już łącznie ponad 80 tys.
terminali.

„Program Kartą Visa zapłacisz wszędzie wzmocniony obecnie nową
strukturą stawek interchange wraz ze specjalnymi stawkami dla
mikropłatności daje możliwość jeszcze szybszego rozwoju akceptacji kart
Visa wśród małych firm prowadzących działalność handlowo-usługową
zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich” – powiedziała
Małgorzata O’Shaughnessy.
Program redukcji opłat kartowych postulował także wprowadzenie
specjalnych stawek interchange dla płatności publiczno-prawnych; ta
rekomendacja została już zrealizowana przez Visa i jej banki członkowskie.
Specjalne stawki opłaty interchange za płatności publiczno-prawne
kartami Visa, które będą obowiązywać od listopada br., wynoszą dla np.
kart wydanych klientom indywidualnym, niezależnie od kwoty danej
płatności: 20 groszy przy płatnościach kartami debetowymi i maksymalnie
30 groszy przy płatnościach kartami kredytowymi. Wcześniej zostały także
wprowadzone specjalne stawki interchange dla płatności kartami Visa za
rachunki, czy dla płatności w handlu hurtowym, co przyczyniło się do
rozpoczęcia rozwoju akceptacji kart Visa w tych segmentach rynku.

„Visa Europe na bieżąco analizuje sytuację na rynku płatności kartowych
w Polsce i stosownie do niej będzie rekomendować bankom członkowskich
prowadzenie działań mających na celu rozwój obrotu bezgotówkowego
włącznie z dalszymi zmianami struktury stawek interchange także w
kolejnych latach, o ile działania te będą wspierały rozwój rynku korzystny
dla wszystkich jego uczestników” – dodała Małgorzata O’Shaughnessy.

źródło: VisaSprawdź aktualne newsy finansowe:

- www.informacjakredytowa.com - najnowsze informacje ze świata banków,
aktualne promocje bankowe i oferty prosto z oddziałów bankowych

- www.szybkie-pozyczki.info - internetowe centrum pożyczek bankowych i
pozabankowych, umożliwiające pośrednictwo w szybkim uzyskaniu gotówki

- www.mbankowiec.pl - blog o mBanku, zawierający przydatne informacje na
temat oferty czołowego banku internetowego

- www.kredytypozyczki.com - centrum tanich kredytów gotówkowych oraz
informator o bankach działających w miejscowościach poniżej 50000
mieszkańców

- www.doradcyfinansowi.com.pl - zestawienie czołowych firm doradztwa
finansowego wraz danymi teleadresowymi i mapami dojazdów do oddziałów.

								
To top