29-02-2012-tarihli-enstitu-yonetim-kurulu-kararlari-24052012

Document Sample
29-02-2012-tarihli-enstitu-yonetim-kurulu-kararlari-24052012 Powered By Docstoc
					   S.D.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI
  TOPLANTI TARİHİ     TOPLANTI SAYISI     KARAR SAYISI
    29.02.2012         09          14

TOPLANTIYA KATILANLAR
1- Prof.Dr.M.Fehmi ÖZGÜNER            4- Prof.Dr.A.Nesimi KİŞİOĞLU
2- Doç.Dr. Efkan UZ                5- Yrd.Doç.Dr.Ferdi BAŞKURT
3-Yrd.Doç.Dr. Ruhi NALÇACI            6- Yrd.Doç.Dr.Elçin ESENLİK

01- Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (1140310001) Adile
YİĞİTBAŞI’nın kaydının silinmesi ile ilgili 27.02.2012 tarihli dilekçesinin görüşülmesi.

   Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (1140310001) Adile
YİĞİTBAŞI’nın kaydının silinmesi ile ilgili 27.02.2012 tarihli dilekçesi görüşüldü.

    Adı geçen öğrencinin kendi isteği ile kaydının silinmesi talebinin gündemden
çekilmesinin uygunluğuna,

02- Enstitümüz Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0740312002)
Kemal ÇAVDARLI’nın tez başlığının değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının
27.02.2012 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.42.21.00/302.14-7 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.

    Enstitümüz Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0740312002)
Kemal ÇAVDARLI’nın tez başlığının değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının
27.02.2012 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.42.21.00/302.14-7 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.

    Adı geçen öğrencinin hazırlamakta olduğu doktora tezinin başlığını, Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın önerisi üzerine “Farklı Döküm Yöntemleri ve Alaşımlar Kullanılarak Elde
Edilen Kuron Restorasyonların Marjinal Uyumlarının Karşılaştırılması” şeklinde
değiştirilmesi teklif edilmiş olup, belirtilen şekilde değişikliğin uygunluğuna,

03- Enstitümüz Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Doktora
öğrencisi (0840308001) Betül TAŞ’ın tez konusunun değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığının 27.02.2012 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.21.17.00/302.14-17 sayılı yazısı ve ekinin
görüşülmesi.

    Enstitümüz Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi
(0840308001) Betül TAŞ’ın tez konusunun değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının
27.02.2012 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.21.17.00/302.14-17 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.

    Adı geçen öğrencinin hazırlamakta olduğu doktora tezinin konusunu maddi destek
bulunamaması nedeniyle, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi üzerine “İnferior Alveoler
Kanal Anatomisinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi” şeklinde
değiştirilmesi teklif edilmiş olup, belirtilen şekilde değişikliğin uygunluğuna,
                DEVAMI 2’NCİ SAYFADADIR
   29.02.2012 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 2’NCİ SAYFASIDIR

04- Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0440310004) Ayşe Ceren
ALTUN’un tez başlığının değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 22.02.2012
tarih ve B.30.2.SDÜ.0.42.19.00/302.14-12 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.

     Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0440310004) Ayşe Ceren
ALTUN’un tez başlığının değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 22.02.2012 tarih
ve B.30.2.SDÜ.0.42.19.00/302.14-12 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
     Adı geçen öğrencinin hazırlamakta olduğu doktora tezinin başlığını, Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın önerisi üzerine “Aşırı Madde Kaybı Olan Süt Dişlerinde İndirekt Yöntemle
Yapılan Kompomer ve Kompozit Onley Restorasyonların İn Vivo, İn Vitro ve Sonlu
Elemanlar Stres Analizi İle Karşılaştırılması” şeklinde değiştirilmesi teklif edilmiş olup,
belirtilen şekilde değişikliğin uygunluğuna,

05- Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0440310004) Ayşe Ceren
ALTUN’un düzeltme sonrası Doktora Tez Savunma Sınav tarihinin belirlenmesi ile
ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.02.2012 tarih ve B.30.2.SDÜ.0. 42.19.00/302.14/14
sayılı yazısının görüşülmesi.

     Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0440310004) Ayşe Ceren
ALTUN’un düzeltme sonrası Doktora Tez Savunma Sınav tarihinin belirlenmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.02.2012 tarih ve B.30.2.SDÜ.0. 42.19.00/302.14/14 sayılı
yazısı görüşüldü.
    Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesi uyarınca düzeltme
sonrası Doktora tez savunma sınavının 15.03.2012 Perşembe günü saat 10.30’da Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Seminer Salonunda yapılarak, Doktora tez savunma sınav tutanaklarının
onbeş gün içerisinde Enstitümüze gönderilmesinin uygunluğuna,

Jüri Üyeleri
Asil
1- Prof.Dr. Zuhal KIRZIOĞLU   Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı
2- Prof.Dr. M.Üstün GÜLDAĞ    Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı
3- Doç.Dr. Yücel YILMAZ     Atatürk Ün. Diş Hekimliği Fak. Öğretim Üyesi
4- Doç.Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN   Pedodonti A.B.Dalı Öğretim Üyesi
5- Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KARAYILMAZ Akdeniz Ün. Diş Hekimliği Fak. Öğretim Üyesi
Yedek
1- Doç.Dr.Taşkın GÜRBÜZ     Atatürk Ün. Diş Hekimliği Fakültesi Öğ. Üyesi
2- Yrd.Doç.Dr.Derya (CEYHAN) KORUK    Pedodonti A.B.Dalı Öğretim Üyesi

06- Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0440310004) Ayşe Ceren
ALTUN’un    Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Doç.Dr. Yücel YILMAZ’ın
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.02.2012 tarih ve
B.30.2.SDÜ.0. 42.19.00/302.14/14 sayılı yazısının görüşülmesi.

    Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0440310004) Ayşe Ceren
ALTUN’un    Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Doç.Dr. Yücel YILMAZ’ın
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.02.2012 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.
42.19.00/302.14/14 sayılı yazısı görüşüldü.
                 DEVAMI 3’NCÜ SAYFADADIR
  29.02.2012 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 3’NCÜ SAYFASIDIR

    Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0440310004) Ayşe Ceren
ALTUN’un 15.03.2012 Perşembe günü yapılacak olan Doktora Tez Savunma Sınavına asil
jüri üyesi olarak katılmak üzere Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Yücel YILMAZ’ın 14.03.2012 tarihinden itibaren yol dahil 4 (dört) gün süre ile
yolluklu ve yevmiyeli olarak Erzurum’dan Isparta’ya görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
Rektörlük Makamına arzına,

07- Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0440310004) Ayşe Ceren
ALTUN’un     Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Yrd.Doç.Dr.Hüseyin
KARAYILMAZ’ın görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.02.2012
tarih ve B.30.2.SDÜ.0. 42.19.00/302.14/14 sayılı yazısının görüşülmesi.

    Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0440310004) Ayşe Ceren
ALTUN’un Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KARAYILMAZ’ın
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.02.2012 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.
42.19.00/302.14/14 sayılı yazısı görüşüldü.

    Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0440310004) Ayşe Ceren
ALTUN’un 15.03.2012 Perşembe günü yapılacak olan Doktora Tez Savunma Sınavına asil
jüri üyesi olarak katılmak üzere Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KARAYILMAZ’ın 14.03.2012 tarihinden itibaren yol dahil 2 (iki)
gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli olarak Antalya’dan Isparta’ya görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,

08- Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0440310004) Ayşe Ceren
ALTUN’un Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Doç.Dr. Taşkın GÜRBÜZ’ün
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.02.2012 tarih ve
B.30.2.SDÜ.0. 42.19.00/302.14/14 sayılı yazısının görüşülmesi.

    Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0440310004) Ayşe Ceren
ALTUN’un    Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Doç.Dr. Taşkın GÜRBÜZ’ün
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.02.2012 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.
42.19.00/302.14/14 sayılı yazısı görüşüldü.

    Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0440310004) Ayşe Ceren
ALTUN’un 15.03.2012 Perşembe günü yapılacak olan Doktora Tez Savunma Sınavına yedek
jüri üyesi olarak katılmak üzere Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Taşkın GÜRBÜZ’ün 14.03.2012 tarihinden itibaren yol dahil 4 (dört) gün süre ile
yolluklu ve yevmiyeli olarak Erzurum’dan Isparta’ya görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
Rektörlük Makamına arzına,

09- Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Başkanlığı’nın danışman değişikliği ile ilgili
28.02.2012 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.42.22.00.302.13-24 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.

    Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Başkanlığı’nın danışman değişikliği ile ilgili
28.02.2012 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.42.22.00.302.13-24 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.

                DEVAMI 4’NCÜ SAYFADADIR
  29.02.2012 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 4’NCÜ SAYFASIDIR

   Enstitümüz   Ortodonti   Anabilim Dalı Kurulunca aşağıdaki    öğrencilerin
danışmanlıklarının  değişikliği  teklif edilmiş olup, belirtilen şekilde  değişikliğin
uygunluğuna,

Numarası    Adı Soyadı       Programı   Danışmanı

1140313007   Burcu POLAT       Doktora    Prof.Dr.M.Hakan
                           TÜRKKAHRAMAN
1140313005   Burcu AYDIN       Doktora    Yrd.Doç.Dr. Ruhi NALÇACI

1140313004   Arzu GÜNAYDIN      Doktora    Yrd.Doç.Dr. Ruhi NALÇACI

1140313003   Seval YENİGÜN      Doktora    Yrd.Doç.Dr.Elçin ESENLİK

1140313007   Seylin MUTLU      Doktora    Yrd.Doç.Dr.Elçin ESENLİK


10- Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0940313002) Hatice
ADEMOĞLU’nun Tez İzleme Komitesi’nin kurulması ile ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın 28.02.2012 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.42.22.00.302.13-24 sayılı yazısı ve
eklerinin görüşülmesi.

    Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0940313002) Hatice
ADEMOĞLU’nun Tez İzleme Komitesi’nin kurulması ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
28.02.2012 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.42.22.00.302.13-24 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

    Adı geçen öğrencinin derslerini tamamladığı ve Doktora Yeterlik Sınavını
başardığından dolayı Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 35. maddesi
uyarınca Doktora Tez İzleme Komitesi’nin aşağıdaki gibi teşkiline,

Doktora Tez İzleme Komitesi
1- Prof.Dr.M.Hakan TÜRKKAHRAMAN          Ortodonti A.B.D. Başkanı
2- Yrd.Doç.Dr.Elçin ESENLİK            Ortodonti A.B.D. Öğretim Üyesi
3- Yrd.Doç.Dr. Derya YILDIRIM           A.D.ve Çene Rad.A.B.D. Öğretim Üyesi

11- Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0940313003) Sanaz
SADRY’in Tez İzleme Komitesi’nin kurulması ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
28.02.2012 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.42.22.00.302.13-24  sayılı yazısı ve eklerinin
görüşülmesi.

    Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0940313003) Sanaz
SADRY’in Tez İzleme Komitesi’nin kurulması ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
28.02.2012 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.42.22.00.302.13-24 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

    Adı geçen öğrencinin derslerini tamamladığı ve Doktora Yeterlik Sınavını
başardığından dolayı Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 35. maddesi
uyarınca Doktora Tez İzleme Komitesi’nin aşağıdaki gibi teşkiline,

                  DEVAMI 5’NCİ SAYFADADIR
  29.02.2012 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 5’NCİ SAYFASIDIR

Doktora Tez İzleme Komitesi
1- Prof.Dr.M.Hakan TÜRKKAHRAMAN         Ortodonti A.B.D. Başkanı
2- Prof.Dr.Timuçin BAYKUL            A.D.Ç.H. ve Cer. A.B.D. Başkanı
3- Yrd.Doç.Dr.Elçin ESENLİK           Ortodonti A.B.D. Öğretim Üyesi

12- Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0940313001) Şule
KOCABAŞ’ın Tez İzleme Komitesi’nin kurulması ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
28.02.2012 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.42.22.00.302.13-24   sayılı yazısı ve eklerinin
görüşülmesi.

    Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0940313001) Şule
KOCABAŞ’ın Tez İzleme Komitesi’nin kurulması ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
28.02.2012 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.42.22.00.302.13-24 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

    Adı geçen öğrencinin derslerini tamamladığı ve Doktora Yeterlik Sınavını
başardığından dolayı Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 35. maddesi
uyarınca Doktora Tez İzleme Komitesi’nin aşağıdaki gibi teşkiline,

Doktora Tez İzleme Komitesi
1- Prof.Dr.M.Hakan TÜRKKAHRAMAN         Ortodonti A.B.D. Başkanı
2- Yrd.Doç.Dr. Ruhi NALÇACI           Ortodonti A.B.D. Öğretim Üyesi
3- Yrd.Doç.Dr. U.Burak TEMEL          Diş Has. Ve Ted. A.B.D. Öğretim Üyesi

13- Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0840313002) Esra
BOLAT’ın Tez İzleme Komitesi’nin değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
28.02.2012 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.42.22.00/302.14-26 sayılı yazısının görüşülmesi.

    Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi      (0840313002) Esra
BOLAT’ın Tez İzleme Komitesi’nin değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
28.02.2012 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.42.22.00/302.14-26 sayılı yazısı görüşüldü.
    Adı geçen öğrencinin Tez İzleme Komitesi üyelerinden Prof.Dr.Hasan Hüseyin
YILMAZ’ın    Üniversitemizden ayrılması nedeniyle Doktora Tez İzleme Komitesi’nin
aşağıdaki gibi değişikliğine,

Doktora Tez İzleme Komitesi
1- Prof.Dr.M.Hakan TÜRKKAHRAMAN         Ortodonti A.B.D. Başkanı
2- Prof.Dr.Timuçin BAYKUL            A.D.Ç.H. ve Cer. A.B.D. Başkanı
3- Yrd.Doç.Dr.Elçin ESENLİK           Ortodonti A.B.D. Öğretim Üyesi

14- Enstitümüz Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0940312007)
Derya UĞUZ’un danışmanlığı ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.02.2012 tarih ve
B.30.2.SDU.0.42.21.00/302.14-8 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.

    Enstitümüz Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi (0940312007)
Derya UĞUZ’un danışmanlığı ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.02.2012 tarih ve
B.30.2.SDU.0.42.21.00/302.14-8 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.

                DEVAMI 6’NCI SAYFADADIR
  29.02.2012 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 6’NCI SAYFASIDIR

    Adı geçen öğrencinin danışmanı Yrd.Doç.Dr.U.Şebnem BÜYÜKKAPLAN,
Üniversitemizden ayrıldığından dolayı Anabilim Dalı Kurulunca  danışmanlığın
Yrd.Doç.Dr.Işın KÜRKÇÜOĞLU’na verilmesi teklif edilmiş olup, belirtilen şekilde
değişikliğin uygunluğuna,

   Oy birliği ile karar verildi.
    (İMZA)          (İMZA)                 (İMZA)
Prof.Dr.M.Fehmi ÖZGÜNER  Doç. Dr.Efkan UZ          Yrd.Doç.Dr. Ruhi NALÇACI
   Enstitü Müdürü   Enstitü Müdür Yardımcısı        Enstitü Müdür Yardımcısı    (İMZA)                 (İMZA)          (İMZA)
Prof.Dr.A.Nesimi KİŞİOĞLU      Yrd.Doç.Dr.Ferdi BAŞKURT Yrd.Doç.Dr.Elçin ESENLİK
    Üye                    Üye           Üye                                 (İMZA)
  (İMZA)                            Raportör
Mustafa SAYGIN                         Erol KAYA
Öğrenci Temsilcisi                      Enstitü Sekreteri

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:38
posted:9/15/2012
language:Unknown
pages:6