Plante ce contin uleiuri esentiale

Document Sample
Plante ce contin uleiuri esentiale Powered By Docstoc
					Posibilitati de terapie
 complementara cu
produse vegetale care
  contin uleiuri
   esenţiale
Generalităţi
 Definiţie
  Uleiurile esenţiale (uneori numite simplu, esenţe) sunt
  amestecuri complexe de substanţe parfumate şi
  volatile care sunt conţinute in plante.

  La ora actuală, utilizarea lor este considerabilă în
  parfumerie şi alimentaţie;
  din această cauză anumite organe normatoare au dat
  o definiţie mai exactă uleiurilor esenţiale: acestea
  reprezintă produşi în general parfumanţi, obţinuţi fie
  prin antrenarea cu vapori de apă din plante sau părţi
  de plante, fie prin presarea epicarpului proaspăt ale
  anumitor specii de Citrus.
GENERALITATI
 Definiţie
Uleiuri volatile (Aetherolea) – impropriu “uleiuri eterice “
 sau “uleiuri esentiale”.
 - lichide cu caracter lipofil (se evapora in totalitate si nu
 lasa pete grase pe hartie)
 - amestecuri complexe de substante organice
 (aldehide, alcooli, acizi,esteri) in care predomina
 terpenele
 - miros placut aromat (rezultate din metab. secundar al
 plantelor)
 - gust iute, aromat sau amar
 - greu solubile in apa
Generalităţi
 Starea naturală şi rolul la nivelul plantelor

 a) Răspândire
 Uleiurile esenţiale sunt larg răspândite în regnul vegetal, anumite
  familii fiind bogate în mod special în aceste substanţe:
   Coniferae,
   Rutaceae,
   Myrtaceae,
   Umbeliferae,
   Labiatae,
   Compozitae.
Generalităţi
 Ele se pot regăsi în toate organele vegetale:
 somităţi florale (levănţică, mentă),
 scoarţă(arbore de scorţişoară),
 rădăcină(vetiver, verbena),
 rizomi(ghimbir),
 fructe(anason, fenicul),
 lemn(arbore de camfor)
  La nivelul aceleiaşi plante ele pot fi prezente pe rând în
  organe diferite; compoziţia esenţelor poate astfel varia
  de la un organ la altul(ex. uleiurile esenţiale din florile,
  frunzele şi fructele de Citrus).
Generalităţi
  b) Localizarea la nivelul plantei
 Esenţele pot fi localizate în
  celule secretoare izolate(Lauraceae), dar le
  găsim cu precădere în
  organe secretoare = buzunare secretoare
  schizogene sau scizolizante(Rutaceae,
  Myrtaceae),
  canale secretoare(Conifere,Umbelifere,) sau
  peri secretori(Labiate, Compozite)
GENERALITATI

 Localizare
 - glande si perii glandulari de pe epiderma (fam.
 Lamiaceae si Asteraceae)
 - canale si pungi secretoare de origine lizigena,
 schizogena (fam. Myrtaceae, Apiaceae,
 Aurantiaceae)
 - celule oleifere (fam. Lauraceae, Piperaceae,
 Magnoliaceae)
Generalităţi

  c) Concentraţia
 Uleiurile esenţiale sunt prezente în
  produse vegetale în concentraţii între 1%
  şi 1%o, ; există totuşi şi excepţii
    ex. cuişoarele care posedă peste 15%
  esenţe.
Generalităţi

  d) Rolul în plante
  După anumiţi autori acestea ar avea un
  rol de magnet faţă de insecte, favorizând
  astfel polenizarea; conform altor surse,
  ele exercită o acţiune antiseptică faţă de
  anumite microorganisme(ciuperci), având
  astfel un rol protector.
Generalităţi
 Proprietăţi fizice
  În ciuda compoziţiei lor foarte diferite, uleiurile
  esenţiale prezintă un anumit număr de caracteristici
  fizice comune:
     sunt în general lichide la temperatura obişnuită
     sunt volatile, ceea ce le diferenţiază de uleiurile
  fixe (vezi cap. Lipide); de această proprietate se leagă
  şi caracterul lor parfumant cât şi posibilitatea de-a le
  obţine prin antrenare cu vapori de apă.
     sunt în general incolore sau galben palid după
  procesare; există totuşi şi excepţii: uleiurile esenţiale
  cu azulene sunt de culoare albastră
Generalităţi
   adesea densitatea lor este inferioară unităţii; doar 3 uleiuri
  esenţiale oficinale au o densitate superioară apei: cel de
  scorţişoară, de cuişoare, de Sassafras
      uleiurile esenţiale au indice de refracţie adesea ridicat, şi
  sunt caracterizate şi de putere rotaţională
      sunt puţin solubile în apă, îi transmit totuşi acesteia
  parfumul lor(apa distilată aromatică); sunt solubile în alcooli ,
  realizând concentraţii ridicate în aceştia(ceea ce îi diferenţiază de
  lipide), sunt solubile în uleiuri fixe şi în marea majoritate a
  solvenţilor organici
      sunt foarte alterabile, sensibile la oxidare(dar nu
  râncezesc); au tendinţa de a polimeriza, formând astfel produşi
  rezinoşi; conservarea uleiurilor esenţiale este deci limitată
Generalităţi

 Compoziţia chimică
    Compoziţia chimică a uleiurilor
  esenţiale este destul de complexă; în
  general sunt alcătuiţi din numeroşi
  constituenţi, aceştia făcând parte în
  principal din două mari clase chimice:
  compuşi terpenici şi compuşi
  aromatici derivaţi de fenilpropan
Generalităţi

  Compuşi terpenici
 – formaţi din unităţi izoprenice(C5),
  cuprind:
   monoterpene (C10)
   sescviterpene (C15)
   diterpene (C20)
   triterpene (C30)
 Aceştia au aceeaşi origine biogenetică.
Concluzii
  compoziţia uleiurilor volatile este foarte complexă
  marea majoritate a constituenţilor sunt de natură
 terpenică; doar un număr restrâns de esenţe conţin cu
 preponderenţă compuşi aromatici
  între compuşii prezenţi în compoziţia unui ulei volatil
 (adesea sunt prezenţi peste 100 de compuşi ) unul
 este în general dominant, ex în esenţa de Badiana şi
 anason, anetolul este prezent în proporţie de peste
 95%
  în cadrul aceleiaşi specii vegetale se observă variaţii de natură
 chimică, atât calitativă cât şi cantitativă; diferenţe uneori cu
 însemnătate practică, ceea ce a dus la admiterea existenţei
 diverselor rase chimice: în special este cazul speciilor de cimbru –
 care conţin fie timol, fie geraniol, fie linalol, etc.
  compoziţia chimică a uleiurilor esenţiale variază cosiderabil şi
 funcţie de mediul culturii, perioada de vegetaţie; aceasta se poate
 modifica în cursul obţinerii(ceea ce explică de ce Farmacopeele şi
 organismele normative impun un anumit mod de extracţie), a
 conservării (de unde necesitatea păstrării flacoanelor bine închise,
 ferite de lumină, cu indicaţia de a le reînnoi anual)
Modalităţi de obţinere

  Printre diversele procese de extracţie a
  uleiurilor esenţiale, doar două sunt
  admise de Farmacopeea Franceză(şi de
  AFNOR şi de ISO): antrenarea cu vapori
  de apă şi presarea la rece a pericarpului
  proaspăt de citrice
Modalităţi de obţinere
 Antrenarea cu vapori de apă

     Planta întreagă sau partea din plantă adesea sub forma
   concissum este plasată într-un alambic/vas fiind traversată de un
   curent de vapori de apă; principiile volatile puţin solubile în apă,
   sunt antrenate şi în urma condensării sunt separate din distilat prin
   decantare; această tehnică se efectuează într-un vas special
   numit vas florentin (tipul diferă în funcţie de densitatea uleiului în
   raport cu apa)

  o variantă a acestei metode numita hidrodistilare constă din
  plasarea materialului vegetal direct în apa care va fi adusă la
  temperatura de fierbere; această tehnică se aplică în cazul dozării
  uleiurilor esenţiale din produsele vegetale
Modalităţi de obţinere

 Presarea la rece
    Esenţele alterabile prin antrenarea cu
  vapori de apă vor fi extrase conform acestei
  tehnici din epicarpul proaspăt al citricelor prin
  diferite metode; în industrie se procedează
  prin scarificarea mecanică şi antrenarea
  uleiurilor esenţiale cu un curent de apă;
  esenţele sunt separate prin decantare la fel ca
  în cazul precedent
Modalităţi de obţinere

 Alte procedee: Enfleurage
    Organele fragile(flori de portocal, petale de
  trandafir)sunt puse în contact cu un corp gras
  la temperatura ambiantă; această substanţă se
  va satura cu esenţă în decursul câtorva zile;
  unguentul obţinut va fi epuizat cu alcool
  absolut(în care compuşii graşi sunt foarte puţin
  solubili); alcoolul va fi apoi evaporat sub vid
Alte procedee
 Extracţia cu solvenţi organici volatili
      Cei mai utilizaţi solvenţi sunt carburile alifatice (pentan,
  hexan)sau cele aromatice (benzen); cel mai adesea se lucreză la
  temperaturi obişnuite; este o metodă tot mai utilizată în industria
  parfumurilor
      Esenţa concretizată era considerată la început produsul
  rezultat în urma tratării florilor cu o substanţă grasă(enfleurage),
  obţinându-se astfel ‚esenţa unguentului’concretes des pommades
  ; iar în urma tratării cu alcool absolut formau după eliminarea
  acestuia ‚absolues des pommandes’
      Astăzi i se dă numele de esenţă concretizată extractului
  obţinut prin extracţie cu solvenţi, şi numele de esenţă absolută,
  esenţei obţinută la rece cu alcool absolut, căreia i-au fost
  îndepărtate materiile grase prin precipitare, iar soluţia alcoolică a
  fost evaporată.
Caracteristici; dozare

 a) Punerea în evidenţă a uleiurilor
  vegetale în secţiunile organelor
  plantelor:
  se efectuează cu ajutorul coloranţilor
  lipofili ca Sudan III, care colorează în
  roşu picăturile de uleiuri esenţiale
Proprietăţi fiziologice
  Diversitatea constituenţilor prezenţi în uleiurile esenţiale au ca şi
  consecinţă varietate activităţilor fiziologice pe care acestea le
  exercită:
      anumite uleiuri esenţiale acţionează la nivelul tubului
  digestiv ca stomahice, eupeptice, carminative: Badiana, mentă,
  verbină; altele sunt colagoge sau coleretice: salvia; iar altele sunt
  vermifuge: tătănesa, ceai mexican
      numeroase uleiuri esenţiale prezită proprietăţi antiseptice:
         - la nivel respirator: pin, eucalipt, gomenol
         - la nivel urinar: uleiurile din Buchu
      anumite uleiuri au proprietăţi stimulante la nivel SNC:
  anetol
      alte uleiuri de uz extern, au proprietăţi antiinflamatoare,
  cicatrizante: levănţică, rozmarin, salvie....
Proprietăţi fiziologice

 Toxicitate:
  numeroase uleiuri esenţiale sunt cunoscute
  pentru toxicitatea lor: anetolul în doză
  crescută, tuiona(Tuia, Pelin) au efect
  convulsivant
  de notat faptul ca esenţele administrate
  singure de uz intern (Aromaterapie), pot
  prezenta o anumită toxicitate
Utilizări
  În farmacie
     produse vegetale cu ul.ese utilizate pentru
  acţiunea lor terapeutică
       - ca atare: mentă, verbină, muşeţel
       - pentru extracţia esenţelor; utilizate fie pe
  cale externă fie intrnă(atenţie la toxicitate)
     izolarea anumitor constituenţi din produse
  vegetale cu uleiuri esenţiale: eugenol, anetol, pinen...
     ca excipienţi pentru numeroase
  medicamente(adjuvanţi sau aromaţizanţi)
Utilizări
  . În industrie
     parfumerie şi cosmetologie: numeroase
  parfumuri sunt şi astăzi de origine naturală şi
  anumite uleiuri esenţiale constituie baza de
  neînlocuit a anumitor parfumuri: trandafir,
  iasomie, vertiver, Ylang-ylang
     alimentaţie: uleiurile esenţiale sunt foarte
  întrebuinţate ca aromatizanţi ai unor alimente:
  sucuri de fructe, patiserie; un important număr
  de produse vegetale
                    MONOTERPENE (C10)

                        aciclice


         Alcooli                   Aldehide


     OH


                   C OH               CHO
                   H2linalol (levantica)     geraniol (trandafir)      citral (lamaie, melissa)
                     MONOTERPENE (C10)

                        monociclice


 Hidrocarburi        Alcooli                     Cetone                                                O


                     OH               Olimonen (lamaie)     mentol (menta)           mentona ( menta)     carvona(chimen)    Eteri-oxizi               Peroxizi               Fenoli


                          O
          O                O
                                                OH   eucaliptol= 1,8-cineol (eucalipt)    ascaridol (ceai mexican)      timol (cimbrisor)
                MONOTERPENE (C10)

                  biciclice


                 Hidrocarburi
alfa - pinen          beta- pinen          sabinen
   Alcooli                       Cetone                                        O
        OH                    O
borneol (levantica,rozmarin)           camfor      tuiona (tuia, pelin)
          SESCVITERPENE (C15)


 aciclice      monociclice     biciclice      CH2OH
farnesol(tei)      humulen       cadinen
 COMPUŞI AROMATICI
 DERIVAŢI DE FENIL-PROPAN
           OH
              OMe
                     HC C CH3    CHO
                       H

   CH       CH2
   CH       CH
   CHO       CH2         OMe      OMe

aldehida cinamica  eugenol        anetol  aldehida anisica


               H2C C CH2
                 H
                  OMe

                   O
           MeO
                O

                 safrol
Eucalypti folium  – eucalipt –
Eucalyptus globulus Labill.- fam.
     Myrtaceae
EUCALIPTUL, Eucalyptus
           globulus
Produsul vegetal: frunza; Ph.Fse, IX Ed.
 Botanică:
 Eucaliptul oficinal este un arbore de dimensiuni mari, originar din
  Australia, aclimatizat în regiunile mediteraneene şi în numeroase
  regiuni tropicale (pentru asanarea terenurilor mlăştinoase).
 Frunzele sunt de două tipuri:
 cele aflate pe ramurile tinere sunt opuse şi sesile, limbul lor este
  oval, subţire şi de culoare verde-albăstrui; ele sunt dispuse
  orizontal;
 cele aflate pe ramurile mai vechi sunt alterne, peţiolate, limbul lor
  este falciform (de forma secerii), ascuţite şi coriacee şi de culoare
  gri-verzui; ele sunt persistente.
 Bobocii de floare sunt de forma unei mici urne cu patru colţuri
  drepte, provenind din unirea sepalelor, capacul acestei urne fiind
  format din reunirea petalelor. Când cele două părţi se separă, se
  pot vedea numeroase stamine foarte lungi şi albe. Fructul este o
  capsulă cu patru unghiuri drepte.
Eucalypti folium
 Caracteristicile produsului vegetal:
  Frunzele aflate pe ramurile bătrâne sunt singurele
  oficinale; mirosul, puternic şi balsamic, este exaltat prin
  răcire; gustul este arzător şi aromat.
  Secţiunea transversală a unei frunze prezintă:
  unui limb cu mezofilul simetric având mai multe şiruri
  de ţesut palisadic;
  un ţesut criblat perimedular;
  un fascicul libero-lemnos constituit dintr-un arc
  principal şi din două arce secundare orientate invers;
  o cuticulă îngroşată;
  buzunare mari secretoare de uleiuri esenţiale
Eucalypti folium
 Chimie:                 7

  frunzele conţin 1÷3
  % ulei esenţial bogat         1
                 6      2
  mai ales în cineol 1-8
                       3
  sau eucaliptol.        5
                           O
  Printre alţi           4

  constituenţi, se poate
  nota prezenţa           8

  carburilor terpenice:  10          9
  ex. felandren.        eucaliptol
Eucalypti folium
 Acţiune fiziologică: este
  datorată uleiului esenţial, mai
  precis a eucaliptolului,
  stimulent respirator şi
  antiseptic pulmonar
  (eliminarea eucaliptolului are
  loc pe cale pulmonară şi
  urinară).
 Utilizari:
  Expectorante
  Antiseptice
  Bronsite, tuse, laringite,
  faringite
Eucalypti folium
 Utilizare:                Există numeroase specii de
  Frunzele de Eucalipt sunt         eucalipt producătoare de
   utilizate:               uleiuri esenţiale de
    ca atare: decocturi,         compoziţie chimică foarte
     inhalaţii, fumigaţii, ţigări;   variată:
    pentru prepararea          E. australia, E.divers, bogate
     formelor galenice;         în eucaliptol.
  pentru extracţia uleiului        E.citriodora, bogată în
   esenţial oficinal (Ph.Fse, IX      citronelal.
   Ed) (aerosoli, inhalaţii) şi      E. piperata, bogata în
   eucaliptolului (supozitoare).      piperitonă.
   Acestea intră în compoziţia      E.astringens, bogată în
   diferitelor specialităţi.        taninuri.
                      Ele sunt utilizate ca sursă
                       pentru extracţia uleiurilor
                       esenţiale şi principiilor active
                       majoritare.
Aetheroleum Eucalypti
 Caracteristici          Actiune
  se obt. prin antrenare cu     efect secretolitic si expetorant
  vapori de apa a fr. proaspete   precum si bactericid si
  Lichid incolor, slab galbui    virustatic
  contine 70% da cineol       Activitate antimicrobiana -
  (eucaliptolol), α- β- pinen,    Staphylococcus aureus,
  camfen, limonen, linalool, α-   Pseudomonas aeruginosa,
  terpinol si sescviterpene     Bacillus subtilis,
                   Enterococcus faecalis,
                   Escherichia coli
                   Activitate antiinflamatoare –
                   inhiba biosinteza
                   prostaglandinelor
                   Efecte antitusive
Studiu clinic

  S-au luat în studiu un număr de 60 de
  pacienţi care prezentau afecţiuni din
  sfera O.R.L.
  RINOFARINGITE
  AMIGDALITE CRIPTICE –purtători
  cronici de Stafilococus aureus hemolitic
  AMIGDALITE
Studiul statistic
  Produsul s-a administrat sub formă de picături
  în ulei de floarea soarelui,miere sau zahăr,
  funcţie de patologia asociată a bolnavului
  (diabetul zaharat exclude administrarea
  produsului pe zahăr).
  În general,tratamentul presupune 7 zile de
  administrare continuă,timp în care remediul se
  administrează într-un ritm de 2 picături la 6 ore.
  Menţionăm faptul că fiecararui pacient luat în
  studiu i s-a executat exudat faringian iniţial şi
  după terminarea tratamentului,la 10 zile.
Studiul statistic
  Din cei 60 de pacienţi cu afecţiuni ORL ,un număr de
  30 erau copii între 7-18 ani diagnosticaţi drept purtători
  cronici de Stafilococcus aureus hemolitic iar 30 erau
  adulţi cu vîrste cuprinse între 20-70 ani diagnosticaţi cu
  rinofaringite majoritatea de origine virală.
  Dintre cei 30 de copii-purtători cronici-care în prealabil
  au urmat în mai multe rînduri antibioterapie şi care nu
  s-au sterilizat, după 7 zile de tratament s-au obţinut
  rezultate pozitive la 25 din cazuri, 5 rămînînd purtători
  de Stafilococcus ,care nu au reacţionat la tratament. La
  cei 25 de copii li s-au făcut controale la două luni şi s-a
  constatat negativitatea exudatului.
  Cei 5 copii nu au răspuns la tratament, fără însă a
  avea efecte secundare la tratamentul cu ulei esenţial
  de eucalipt.
Studiul statistic
                      Cazuri rezolvate

                      Cazuri nerezolvate

      17%
                83%  Studiul statistic al rezultatelor obţinute în urma terapiei
  cu Aetheoleum Eucalypti asupra unui lot de pacienţi cu
  afecţiuni ORL
Studiul statistic

 Este de menţionat faptul că aceşti copii purtători
  cronici de Stafiloccocus aureus aveau
  stare de oboseală cronică persistentă,
  asociată cu
  artralgii fugace,
  transpiratie nocturnă,
  lipsa apetitului, aspecte care după sterilizarea
  focarului de infecţie au dispărut.
Studiul statistic
  Celor 30 de adulţi, majoritatea cu rinofaringite
  consecutive unor infecţii virale de căi
  respiratorii superioare li s-au administrat ulei
  de eucalipt preventiv pentru a preîntîmpina
  complicaţiile bacteriene.
  Din totalul de 30 de pacienţi-27 au reacţionat
  pozitiv la tratament.
  Patologia asociată era febra ridicată,starea
  generală de curbatură,cefaleea,tusea seacă
  care se transformă în tuse pruductivă,
  transpiraţiile nocturne.
Studiul statistic
                       Cazuri rezolvate

                       Cazuri nerezolvate


       10%
               90%
  Studiul statistic al rezultatelor obţinute în urma terapiei
  cu Aetheoleum Eucalypti asupra unui lot de pacienţi
  adulti cu afecţiuni ale aparatului respirator
Concluzii

  Uleiul volatil de eucalipt este tratament
  adjuvant ,pe lîngă medicaţia clasică,
  constituindu-se într-un substituent de
  antibiotic.
  Totdeauna uleiul volatil se administrează
  după masă, niciodată pe stomacul gol,
  pentru a evita reacţiile gastrice.
Concluzii

  Prin tratarea unor afecţiuni ca
  rinofaringite,amigdalite criptice cu
  purtători de Stafiloccocus aureus
  hemolitic cu ulei volatil de eucalipt s-a
  dovedit eficacitatea ridicată a acestui
  produs de origine naturală
Concluzii
  1. Se poate afirma că uleiul esenţial de eucalipt are
  acţiune antiinfecţioasă,atât antibacteriană cât şi
  antivirală,anticatarală şi mucolitică.
  2. Acţiunile sus-amintite au fost experimentate în cure
  de 2 picături la 6 ore,timp de 7 zile pe zahăr,pe miere
  sau pe ulei de floarea-soarelui.
  3. La bolnavii cu afecţiuni gastrice (gastrite,ulcer
  gastro-duodenal) administrarea se face cu precauţie
  deoarece pot accentua simptomatologia respectivă.
  4.Avantajul terapiei cu ulei de eucalipt constă în faptul
  că se administrează comod, este un tratament ieftin,
  nu produce alte reacţii secundare vis-a-vis de
  antibioterapie(candidoze).
 Va multumesc !

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:112
posted:9/15/2012
language:Romanian
pages:48