Laborator Excel BD 1 by k01nsY8

VIEWS: 14 PAGES: 6

									                         EXCEL

            LISTE DE GESTIUNE (BAZE DE DATE)

                     Lucrare de laborator

A.
1. Să se introducă următoarea bază de date în EXCEL:

 Locul                       Cod        Data            Salar de
         Nume      Prenume                       Filiala
 naşterii                     personal     angajării            bază
Sibiu    Marin       Ion        01423564    01-Jan-1998      1     1700000
Braşov    Albu        Alin       01543210    15-May-2000      2     1300000
Sibiu    Mitrică      Mircea      01467890    01-Feb-1999      2     2000000
Braşov    Moldovan      Laura       02572601    05-Apr-2001      3     2100000
Cluj     Ciurea       Teo        01852720    20-Oct-1997      1     1900000
Sibiu    Popescu      Geo        01432109    15-Jul-1999      3     2500000
Mediaş    Aleman       Dana       02795412    14-Nov-2000      2     1500000
Sibiu    Barbu       Călin       01456213    15-Sep-1999      1     2200000
Braşov    Albu        Mircea      01567890    18-Dec-2000      2     2100000

2. Să se efectueze următoarele operaţii cu această bază de date:
a) Să se sorteze lista alfabetic după nume şi prenume;
b) Să se sorteze lista după filiala la care sunt angajaţi, în ordine crescătoare;
c) Să se sorteze lista după salariul de bază, în ordine descrescătoare;
d) Să se modifice ordinea câmpurilor din baza de date astfel încât ele să fie:
  Nume, Prenume, Cod personal, Locul naşterii, Filiala, Salar de bază, Data
  angajării;
e) Să se sorteze baza de date întâi după locul naşterii, apoi după nume şi apoi
  după prenume;
f) Ştiind că în codul personal, prima cifră reprezintă sexul (1 = M, 2 = F) şi
  următoarea cifră reprezintă localitatea, să se sorteze lista întâi după localitate
  şi apoi după sex, folosind codul personal.
3. Să se filtreze lista folosind următoarele criterii:
a) lista filtrată să conţină numai angajaţii din filiala 1 [şi câmpurile: Nume,
  Prenume, Filiala];
b) lista filtrată să conţină numai angajaţii din filiala 1 care au salariul de bază
  mai mare decât 1800000 [şi câmpurile: Nume, Prenume, Salariul de bază]*;
c) lista filtrată să conţină angajaţii cu o vechime mai mare de 2 ani şi câmpurile:
  Nume, Prenume, Filiala;
d) lista filtrată să conţină angajaţii cu au sexul feminin şi câmpurile: Nume,
  Prenume, Filiala;


 Paranteze dreaptă presupune că se va rezolva cerinţa pct. respectiv în două cazuri: cu toate câmpurile din listă
afişate şi apoi numai cu câmpurile cerute în paranteză, afişate.
                            1
e) lista filtrată să conţină angajaţii care s-au născut în Sibiu sau Cluj;
f) lista filtrată să conţină angajaţii care au salariul cuprins în intervalul
  [1500000, 2000000];
g) lista filtrată să conţină angajaţii cu salariul între [1500000, 2200000] şi care
  au vechimea mai mică de un an.
4. Să se facă un subtotal cu veniturile obţinute din salariul de bază, după filiale.
B. Se dă baza de date de mai jos:

    Institutul     Filiala  Sponsorizări   Venituri proprii   Cheltuieli
Fizică atomică         1     2000 $      5000 $       3000 $
Relaţii internaţionale     1     4000 $      4000 $       3500 $
Chimie             2     700 $      2000 $       1000 $
Fizică atomică         2     3000 $      1000 $       2300 $
Chimie             2     2500 $      2300 $       1500 $
Chimie             3     800 $      4500 $       2000 $
Fizică atomică         3     1200 $      1000 $        800 $
Relaţii internaţionale     2     900 $      2000 $       1500 $

a) Să se sorteze baza de date după Institut, apoi după Filială şi apoi după
  valoarea veniturilor nete realizate;
b) Să se facă un subtotal care să cuprindă pe institute şi filiale valoarea
  veniturilor proprii şi a veniturilor nete;
c) Să se afişeze Institutul şi Filiala care realizează venituri nete mai mari de
  2500 $ şi au abţinut sponsorizări mai mari sau egale cu 2000 $.
C. Se dă baza de date de mai jos:

                Produs
    Luna                     Firma        Preţ unitar
              achiziţionat
Ianuarie         Anvelope        Tofan           1500000
Martie          Anvelope        Victoria          700000
Februarie        Baterii        Italia           650000
Mai           Baterii        România           500000
Septembrie        Furtune        Fartec            25000
Decembrie        Furtune        Victoria           14000
Aprilie         Ulei          Carrier           100000
Octombrie        Ulei          Castrol           150000

Să se sorteze această bază întâi după produsul achiziţionat şi apoi după luna de
achiziţie, în ordinea normală a lunilor anului (Ianuarie, Februarie, etc.)
                      2
                      REZOLVARE

A.
1. Introducerea bazei de date.
Aceasta trebuie să fie despărţită de restul conţinutului foii prin rânduri şi
coloane goale situate deasupra, dedesubtul, la stânga şi la dreapta bazei. Se pot
folosi 2 metode.
Metoda I. Se introduce normal de la tipărire primul rând şi conţinutul bazei,
folosind facilitatea AutoComplete (un nume deja scris apare pe video invers, la
scrierea primei litere).
Metoda II. Se scrie primul rând ce conţine numele câmpurilor. Se marcheză
zona ce va conţine baza de date, primul articol din bază, şi se apelează Data,
Form, care va deschide un formular în care se poate introduce conţinutul bazei,
articol, apăsând butonul New, după fiecare articol introdus. Deplasarea între
articolele introduse se face prin Find Prev şi Find Next, iar închiderea
formularului cu Close.
2. a) Ne plasăm în baza de date şi marcăm conţinutul foii şi numele câmpurilor
şi apelăm Data, Sort, care acţionează similar cu sortarea tabelelor în Word.
Alegem
       Sort by   Nume             Ascending

         Then by    Prenume             Ascending

b) Marcăm baza, dăm Data, Sort şi apoi alegem

         Sort by    Filiala              Ascending

c) Marcăm baza, dăm Data, Sort şi apoi alegem

         Sort by   Salar de bază           Descending

d) Ataşăm ca ultimă linie a bazei de date o linie care conţine oridnea
  câmpurilor, respectiv

 Locul                          Data
        Nume    Prenume    Cod personal        Filiala  Salar de bază
naşterii                        angajării

      conţinutul bazei


  4       1      2        3      7     5      6    ultima linie suplimentară
Marcăm baza şi ultima linie suplimentară şi dăm Data, Sort. Alegem Options.
Din ecranul de dialog deschis, din zona Orientation, alegem  Sort left to
right. După apăsarea butonului OK, ne întoarcem în ecranul Sort şi specificăm
                         3
la Sort by - numărul liniei pe care îl are ultima linie suplimentară introdusă
(care este ultima în lista derulantă de la Sort by).
e) Marcăm baza, dăm Data, Sort şi alegem

      Sort by     Locul naşterii       Ascending

      Then by          Nume        Ascending

      Then by         Prenume       Ascending

f) Ataşăm o coloană suplimentară numită Sex, calculată din coloana Cod
  personal cu formula = LEFT (adresa celulei în care este codul personal al
  primei înregistrări, 1).
Este preferabil să se numească câmpurile primei înregistrări din baza de date cu
numele câmpurilor date în prima linie a bazei astfel:

 Locul    Nume   Prenume      Cod     Data   Filiala  Salar
 naşterii                personal  angajării
 Sibiu    Marin    Ioan     1423564  01 Ian 1998   1    1700000

Marcăm domeniul specificat mai sus, dăm Insert, Name, Create şi alegem Top
row.
La fel putem ataşa o coloană în care introducem codul oraşului cu formula:
= MID (adresa codului personal a primei înregistrări, 2, 1), după care facem
sortarea după coloanele Sex şi Cod oraş.
3. Filtrarea o putem face prin mai multe metode:
a) Metoda I: Dacă dorim ca filtrarea să se facă exact în locul în care se află
baza, folosim Data, Filter, AutoFilter şi, din listele derulante ataşate
câmpurilor, alegem pentru câmpul Filiala, valoarea 1. Pentru a reveni la baza
iniţială, dăm din lista All sau demarcăm din meniul Data opţiunea AutoFilter.
Metoda II: Folosind Data, Form şi apăsând butonul Criteria, după care, la
câmpul Filială specificăm valoarea 1 şi apăsăm Find Next. Deplasarea între
articolele filtrate se face cu Find Prev şi Find Next.
Metoda III: Folosind Advanced Filter, dacă dorim ca lista filtrată să o obţinem
în altă parte în foaia de calcul sau dacă dorim să fie afişate numai anumite
câmpuri. Astfel pentru afişarea Nume, Prenume, Filiala scriem undeva în foaia
de calcul numele acestor câmpuri, exact cum apar ele în baza de date, marcăm
apoi zona suficient de mare pentru a include datele filtrate (şi care începe cu
numele câmpurilor). Acesta va reprezenta domeniul Extract.
În prealabil, în altă parte a foii de calcul definim domeniul Criteria sub forma:

              Filiala

                 1


Apelăm apoi Data, Filter, Advance Filter, în care specificăm
                       4
    Copy to another location
   List range   - domeniul bazei de date (marcat prin tragere cu mousul)
   Criteria rang - domeniul de criterii
   Copy to     - domeniul Extract
Se poate alege şi opţiunea  Unique Record pentru îndepărtarea duplicatelor.
b) Idem pct. a), dar criteriul se aplică câmpurilor Filiala şi Salar de bază.
Metoda I: Autofilter:

       Filiala             Salar de bază  ▼
        1

                         CustomizePentru Salar de bază alegem opţiunea Customize şi apoi:

   Salar de bază

   is greater than   ▼         1800000

Metoda II: Form - nu se poate folosi
Metoda III: Advanced Filter
Criteriul se scrie sub forma:

            Filiala  Salar de bază
             1    >1800000

c) Folosim Advanced Filter şi criteriul calculat numit Vechime.

      Vechime
      (NOW()-Data angajării)/365 > 2

d) Folosim Advanced Filter,criteriul calculat se numeşte Sex şi domeniul
Extract format din câmpurile: Nume, Prenume, Filiala.
e) Data, Filter, Autofilter
f) Data, Filter, Autofilter, la Custom se alege:
La Show row where: is greater than 1500000
          And
           is less than   2000000
g) Idem pct.f), dar se indică la câmpul Vechime <1

4. Se selectează baza de date. Apoi din meniul Data, comanda Subtotals.
    At each change in:    Filiala
    Use function:      Sum
    Add subtotal to:     Salar de bază
                    5
B. Se va introduce un nou câmp "Venituri nete".
Venituri nete = Venituri proprii + Sponsorizări - Cheltuieli
Deci, se scriu formulele de calcul respective.
a) Data, Sort
   Sort by:   Institut
   Then by: Filială
   Then by: Venituri nete
b) Se selectează baza de date. Apoi Data, Subtotals
   At each change in:     Institut
   Use function:       Sum
   Add subtotal to:      Venituri proprii
                 Venituri nete
c) Data, Filter, Autofilter
                    6

								
To top