prezentacja by k01nsY8

VIEWS: 7 PAGES: 15

									         Co to jest System XL ?


System XL jest to
pakiet programów do obsługi
księgowości małych i średnich firm.
Jest oparty na programie Microsoft Excel
i składa się z modułów, odpowiadających
różnym działom księgowości.

Sam wybierasz, czego potrzebuje Twoja firma!
Moduły
Są to główne programy Systemu XL.
Służą do kompleksowej obsługi
księgowości firm, prowadzonych w oparciu
o Księgę Przychodów i Rozchodów (Firma XL)
lub Ewidencję Przychodów (Ryczałt XL).
Zawierają pomocnicze moduły:
• Fakturowanie z obsługą magazynu;
• Deklaracje PIT, VAT-7, ZUS DRA;
• Przelewy bankowe i adresowanie;
• Dowody wewnętrzne.
Programy obsługują księgowość firm nie zatrudniających pracowników.
Program do obsługi kadr i płac firmy.
Prowadzi ewidencje kadr, czasu pracy,
płac, rozlicza wynagrodzenia pracowników,
podatki, ubezpieczenia społeczne,
zdrowotne i inne oraz koszty pracy firmy.
Program przygotowuje i drukuje listy płac
oraz inne niezbędne dokumenty
związane z rozliczeniem pracowników.
Współpracuje z programem
Płatnik ZUS.
Program do przygotowywania
i rozliczania różnego rodzaju umów
(zlecenia, o dzieło, agencyjnych itd.)
oraz wszelkich rozliczeń PIT.
Program rejestruje dane zleceniobiorców,
umów, przygotowuje i drukuje umowy,
rachunki i inne niezbędne zestawienia,
oraz oblicza i drukuje deklaracje PIT
zgodnie z ich aktualnymi wzorami.
Program do rozliczania kosztów
pojazdów używanych w firmie, nie
będących w ewidencji Środków Trwałych.
Obsługuje całość księgowości związanej
z rozliczaniem kosztów używania pojazdów
prywatnych, będących własnością
właścicieli firmy, jak i pojazdów
pracowników, które wykorzystywane są do
celów służbowych w firmie.
Rozlicza także delegacje pracowników.
                          Geneza

Tworząc System XL
przyświecały nam następujące idee:

  Prostota - w małej firmie całą
  księgowością zajmować się może jedna
  osoba i to bez wykształcenia informatycznego.

  Bezstresowość – program powinien pozwalać
  na bieżąco kontrolować pracę i zawsze dawać
  możliwość łatwego poprawienia ewentualnych błędów.

  Elastyczność - każda firma ma swoją specyfikę
  i różne potrzeby prowadzenia księgowości.
                   Prostota

  Intuicyjna obsługa;

  Przejrzyste menu;

  Pomoc kontekstowa;

  Zaawansowane wyszukiwanie;

  Możliwość natychmiastowego
  rozpoczęcia pracy (w każdym
  momencie roku rozliczeniowego).
                 Bezstresowość

  Wszystko i zawsze można
  poprawić;

  Automatyczna
  archiwizacja danych;

  Możliwość samodzielnej
  pracy na kopiach kartotek,
  bez obawy o utratę danych.
                          Elastyczność
Modułowa budowa Systemu XL pozwala firmom dobrać tylko te
jego elementy, które są im potrzebne do prowadzenia księgowości, np.:
  Jednoosobowa firma, używająca w działalności samochodów prywatnych:


          +
  Firma działająca w oparciu o Ewidencję Przychodów i zatrudniająca pracowników:          +
  Firma zatrudniająca pracowników etatowych i na umowę-zlecenie:


          +         +
                Co daje MS Excel?

System XL dostarcza danych
dotyczących firmy, a Excel sprawia,
że w oparciu o posiadaną bazę danych
można sporządzać wszelkiego rodzaju
raporty, analizy, zestawienia w dowolnej
konfiguracji, w zależności od potrzeb.


Łatwość tworzenia zestawów i zbiorów
aplikacji pozwala integrować działanie
firmy na wszelkich szczeblach zarządzania
(Enterprise Resource Planning – ERP).
                Co daje MS Excel?

Możliwość prostej
indywidualizacji wydruków -
dostosowania wyglądu wszelkich
dokumentów (np. kopert, faktur,
list, pism, zestawień itp.)
do potrzeb, poprzez łatwą zmianę
kroju, wielkości i koloru czcionek,
tła i tabel, umieszczania logo
firmy oraz wszelkiego rodzaju
podkreśleń i wytłuszczeń.
               Zalety Systemu XL

Dzięki jasnemu oddzieleniu plików z danymi od plików programu
oraz całkowitemu brakowi ingerencji w instalowany system,
System XL posiada kilka przydatnych cech:

 Bezpieczeństwo – automatycznie tworzone
 kopie zapasowe plików ratują przed ewentualną
 utratą danych;
 Mobilność – System XL może pracować na kilku
 komputerach, np. w domu i w pracy. Można też
 pracować przez sieć lub mieć go zawsze przy sobie,
 np. na przenośnym dysku typu pendrive.
Dziękujemy za uwagę

								
To top