The NOBANIS gateway on invasive alien species and the development by S119sl3

VIEWS: 0 PAGES: 26

									  NOBANIS – et europæisk netværk
   om introducerede arter

   Udviklingen af et europæisk
informations- og tidlig varslingssystem

      Helene Nyegaard Hvid
      Skov- og Naturstyrelsen
Hvad er NOBANIS?
• et netværk mellem relevante
nationale myndigheder
  - forvaltningsorienteret
• pt. 18 + 2 medlemslande

                + Grønland, Svalbard and Færøerne
Hvad kan man bruge NOBANIS til?
• en portal med info om introducerede og invasive arter
 www.nobanis.org

  – en samlet online database med information uploaded
  af de enkelte NOBANIS lande
  – faktaark om de mest invasive arter i regionen (pt. 59)
  – info om national og international lovgivning
  – 4 nyhedsbreve/ år (skriv dig på listen)
  – en fotobank for invasive arter
  – identifikationsnøgle for marine invasive arter
NOBANIS databasen
          • 7181 arter fra
          alle habitater
          • specifikke,
          forvaltnings-
          orienterede data
          om arterne
NOBANIS - habitater
NOBANIS - spredningsveje
NOBANIS - landestatistik
Identification key to marine invasive
species in Nordic waters


             Kathe Rose Jensen
             By- og Landskabs-
             styrelsen og
             Zoologisk Museum
Identification key to marine invasive
species in Nordic waters

• Normalt dækker en
bestemmelsesnøgle kun én dyre- eller
plantegruppe
• Invasive arter i havet kommer
fra mange forskellige grupper –
derfor dækker denne nøgle flere
Identification key to marine invasive
species in Nordic waters

En serie ja/nej-spørgsmål leder til identifikation
Identification key to marine invasive
species in Nordic waters


42 arter med
faktaark
Identification key to marine invasive
species in Nordic waters – nye faktaark
• Aristichthys nobilis
• Carassius gibelo
• Cyprinus carpio
• Neogobius melanostomus
• Oncorhynchus mykiss
• Salvelinus fontinalis
• Salmo salar
NOBANIS netværket – andre funktioner

• En del af et europæisk ”tidlig
varslingssystem”?

• Det Europæiske Miljøagentur har i juni
2010 udgivet en ny rapport:

“Towards an early warning and information
system for invasive alien species (IAS)
threatening biodiversity in Europe”
The main components of a European Early
Warning and Rapid Response System
 •  Horizon scanning
 •  Detection, monitoring, surveillance
 •  Diagnosis
 •  Quick screening
 •  Risk assessment
 •  Reporting and circulation of information
 •  Response
 •  Follow up             Genovesi et. al 2010
NOBANIS workshop i juni
Developing an early warning system for
invasive alien species based on the
NOBANIS database
• Input til EU Kommissionens arbejde med en
europæisk strategi for invasive arter

• Input til udviklingen af et europæisk ”tidlig-
varslingssystem”

• Teste om NOBANIS databasen kan bruges i et
europæisk ”tidlig-varslingssystem”
Konsensus på workshoppen

• Vi har brug for et samlet europæisk
informationssystem


• EU Kommissionen skal tage initiativet
To ensure a well coordinated and cost effective rapid
response to the threats posed by IAS.

• I mellemtiden kan vi give input
Anbefalinger fra workshoppen om hvordan
man bedst udvikler et europæisk
informations- og ”tidlig-varslingssystem”

For alle dele af systemet:

• Den ekstra værdi ved ét samlet system i
 stedet for mange nationale systemer

• EU Kommissionens rolle i udviklingen
NOBANIS pilotprojekter til et europæisk
informations- og tidlig-varslingssystem


• Email-advarsel (“tidlig varsling”)

• Risikokortlægning af invasive
arter i Europa
Email-advarsel (“tidlig varsling”)
Notification message, minimum  Early warning message
 requirements         • Synonyms
• Scientific name        • Alien status
                • Year of introduction (before or
• Where and when recorded
                after xx)
 (introduced)
                • Pathway of introduction
• Habitat type/description of  • Impact
 where found          • Frequency (rare common etc.)
• Is there a specimen?     • Spread capacity
• Contact details        • Status (casual or established)
• Actions taken?        • Management options
                • Ecology / fact sheet link
                • References (who)
                • Type of record (picture,
                specimen etc)
Risikokortlægning af invasive arter i Europa

• Kort der viser udbredelsen af 28 arter i EEA
 biogeografiske zoner

• Risikoen for at invasive arter etablerer sig –
 identificerer risikoområder, hvor de ikke findes
 endnu, men der er stor sandsynlighed for at de
 kommer (fx. ikke-invaderede lande inden for de
 biogeografiske zoner)

• De kan bruges til at lave alarm lists
EEA biogeografiske zoner
Risikokortlægning af invasive arter i
Europa
Risikokortlægning af invasive arter i
Europa

 Et eksempel på
 et risikokort for
 Neogobius
 melanostomus
Kan NOBANIS bruges til et europæisk
europæisk informations- og ”tidlig-
varslingssystem”?

• Ja, det er en god basis – styrken i hvert
lands ansvar for egne data
• Det kan godt blive bedre
  • Udfordringer med taxonomisk
  standardisering
  • For at være et ”tidlig- varslingssystem”,
  skal data være meget updatede
Tak!
Se på www.nobanis.org eller
kontakt nobanis@sns.dk for mere information

								
To top