ZBOGOM SRAME�LJIVOST by M7e5VIZ

VIEWS: 0 PAGES: 18

									  ZBOGOM
 SRAMEŽLJIVOST
(Jean Ann Stevens)
     NINA ZAVRL 1Gektb
         Uvod
Kako  lahko sramežljivost, pretirana
 plašnost, trema in negotovost človeku
 zasenčijo in pokvarijo vse tisto, kar je v
 življenju lepega, zanimivega in vrednega
 izkusiti.
 Sramežljivost je po trditvah psihologov
  (oblika socialne bojazni), sami pa
     natančno vemo kaj je to:

 Trema prek kakršnim koli javnim
 nastopom
 Močan občutek neugodja vsakič ko
 moramo izraziti svoje mnenje
 Strah da se bomo vsakokrat osmešili
 pred drugimi
 Bojazen, da ne bomo vedeli, o čem bi
 se pogovarjali z osebi, ki nam je všeč
 Premagovanje
                MOJA ZAVEST
 sramežljivosti bo izziv
 in rezultati bodo      JE POLNA
 zahtevali čas. Toda, ko   ZDRAVIH,
 se boste naučili, kako se  POZITIVNIH
 soočiti s strahovi, kako   LJUBEČIH
 okrepiti samozavest,     MISLIH, KI SE
 boste postali občutno    ODRAŽAJO V
 srečnejši in zanimivejša
                MOJIH
 oseba, imeli dobro
 mnenje o sebi.        IZKUŠNJAH
  Sramežljivost   Kadar sramežljivi
  ima za         ljudje misli
  različne ljudi      usmerijo v
  različne       negativno smer se
  pomene. Njeni     osredotočijo na
  učinki segajo      naslednje:
  do rahlega    1. Tepec sem
  nelagodja do   2. Neumen/a in
  neracionalneg    neodgovoren/a
  a strahu pred    sem
  ljudmi
           3. Grd/a sem in moja
            osebnost je grozna
  Kako sramežljivi ste?
 Ali zlahka sklepate      Ali vas je groza tega, da
 prijateljstva?        ste v središču pozornosti
                Ali se vam zdi
 Ali ste zmožni izraziti
                pogovarjanje s tujci
 svoje občutke pred      težavno?
 drugimi?           Ali onemite v družbi
 Ali ste zadovoljni s     nasprotnega spola?
 seboj?            Ali se pretvarjajte, da se
 Ali ste ob srečanju z
                strinjate z mnenji drugih,
                tudi kadar se ne?
 neznanimi ljudmi
 napeti?
 Krepitev samospoštovanja – ključ
    do boljšega življenja
                 Samospoštovanje  nadzoruje
 Samospoštovanje  vam
                 vaše ravnanje, misli in čustva.
 daje zmožnost, da se
                 Je mentalna podoba, ki jo
 imate radi, ne glede na     prenašate v notranjosti in za
 vzpone in padce, s       katero verjamete, da je vaša
 katerimi se srečujete v     prava samopodoba. Oseba,
 življenju, ter dogajanja pa   kakršna menite, da ste, ne
 sovražnik, ki dela proti    oseba, kakršna bi lahko
 vam               postali, če bi skriti sovražnik
                 postal vaš prijatelj.
   Moč samogovora in zatrditev
 Ključ do ustvarjanja pozitivne
 samopodobe je, da se naučite imeti
 radi sami sebe – ne sebično in
 domišljavo, temveč s sprejemanjem
 samih sebe in z gotovostjo vase.
 Kako gledate nase, močno vpliva na
 vsa področja vašega življenja.
          Samogovor
  Naš notranji govor ali
  samogovor je naravna
  funkcija možganov.
  Ocenjujejo, da vsak dan
  mislimo okoli šestdeset
  tisoč misli, samogovor je
  odziv na vsak položaj, v
  katerem se znajdemo.
  Samogovor je učinkovit in
  deluje, ne glede na to, ali ga
  razumete, sprejemate in
  verjamete vanj.
   O sprejemanju tveganja v
   ljubezenskih razmerjih
S spreminjanjem razmišljanja lahko
 dejansko spremenimo svoje življenje
 Celo za najbolj samozavestne ljudi je
 povabilo na zmenek neugodna
 izkušnja.
 V 90. letih je za ženske povsem
 normalno, če povabijo moškega na
 zmenek. Nekaterim sramežljivim
 moškim to ugaja, nekaterim doživijo
 kot kompliment, za druge pa
 predstavlja velik problem
Da pogovor ne bo več težava
S pogovorom vsestransko rastemo in se povezujemo s svetom
 okli nas.
 Sramežljivi ljudje lahko doživljajo zelo mučne trenutke ob
 prvem srečanju z neznano osebo
 Ko se v takšnih položajih borite s svojimi občutki, imejte v
 mislih, da ima vsak med nami svoje lastne negotovosti.
    Vadite pogovor vnaprej in si
  pripravite zanimive pogovorne teme
         Med njimi so lahko:
 Dobra knjiga, ki ste jo pravkar prebrali
 Nov film, ki je pravkar doživel premiero
 Zanimiv tečaj, ki ga ponuja šola
 Tekoči dogodki
 Hišni ljubljenčki
 Športni dogodki
 konjički
     Ni treba biti popoln
 Biti popolni, to hkrati govori otem, da smo nekako ( kompletni
 ) in da v življenju potrebujemo več nobenega učenja, izkušenj
 ali napredka. To seveda ni ustrezen opis človeške rase.
 Sprejeti moramo dejstvo, da smo kot smrtniki vsi mešanica
 dobrih in slabih lastnostih.
      Če hočete prijatelja, bodite prijatelj
     Pravo prijateljstvo je:   PRIJATELJI
 Zelo poseben odnos         DELIJO UPE IN
                    IZKUŠNJE
 Večina ljudi ga ceni
 Sramežljivi ljudje          DELIJO TAKO SREČNE ČASE
 hrepenijo po njem          KOT TRENUTKE NESREČE

 Da prinaša zadovoljstvo
 Številne lepe spomine
          Doseganje ciljev
  Zastavljanje cilje vam bo
  omogočilo, da začnete
  delovati v tej smeri. Cilji
  vam omogočajo, da
  energijo osredotočite na
  izpopolnjevanje tistih
  področjih življenja, ki so
  pomembna za vas.

  Ko pridete do
  zastavljanja ciljev,
  morate začeti z jasno
  predstavo o tem, kaj
  želite doseči v življenju.
       Naj bo vaše življenje
       čudovita avantura
  Pogosto se opomnite, da ste dragocena
  oseba in da si zaslužite življenje,
  kakršno si želite!
  Sami smo odgovorni za svojo srečo,
  svojo storilnost in svoje dosežke.
  Izogibajte se ljudi, ki nenehno
  spodkopavajo cilje, ki ste si jih zadali.
  Iščite ljudi, ki pozitivno razmišljajo.
    samospoštovanje in
 Krepite
 zmanjšali boste potrebo po tem, da
 vas drugi odobravajo in
 sprejemajo.

 Odobravanje samega sebe je trden
 temelj, na katerem gradite svoj
 novi jaz

 Vedno se spoštujte in se zavedajte, da je
 vaše življenje dragocenost.
      Viri:
Zbirka ANMA
Jean Ann Stevens
ZBOGOM SRAMEŽLJIVOST
1995 ( tiskarna mladinska
 knjiga)

								
To top