Slayt Basligi Yok by hLuYC1X

VIEWS: 9 PAGES: 83

									MENOPOZ, HORMON REPLASMAN TEDAVİSİ VE MEME KANSERİ
            Prof.Dr.Vahit Özmen
        İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
   Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Başkanı


         KADIKÖY ŞİFA KADIN SAĞLIĞI PANELİ-6
     MENOPOZ VE ÜROJİNEKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
      18 Kasım 2009, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri, İstanbul
Dünyada ve Türkiye’de Meme Kanseri
Östrojen – Meme - Kanseri İlişkisi
Meme Kanseri “Endokrin” Risk Faktörleri
HRT ve Meme Kanseri İlişkisi
Menopoz Sendromu: Alternatif Tedaviler
Sonuçlar
Dünyada ve Türkiye’de Meme Kanseri
Östrojen – Meme - Kanseri İlişkisi
Meme Kanseri “Hormonal” Risk Faktörleri
HRT ve Meme Kanseri İlişkisi
Menopoz Sendromu: Alternatif Tedaviler
Sonuçlar - Öneriler
MEME KANSERİ
Mortalite / Sıklık oranı


                     0.38
                                      0.39

                 0.35
    0.25           0.39              0.27
     0.32      0.37
                               0.45
            0.37          0.42
                   0.45       0.48
         0.33
                                   0.27
             .
            0 32
 Mortalite
 SıklıkParkin DM et al. CA Cancer J Clin. 2005
Globocan 2002 (IARC)
 DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SIKLIK VE MORTALİTE

En sık görülen kadın kanseri
   2010: 1.500.000       yeni olgu, 500.000 ölüm
   Yaygınlığı (Prevalans) en fazla olan kanser (4.4 milyon/ son
   5 yıldır yaşayan)
  Tüm kadın kanserlerinin %23’ünü teşkil eder.
Ortalama sağkalım oranları
  Gelişmiş ülkelerde      %89 / 5 yıl
  Gelişmekte olan ülkelerde   %57 / 5 yıl


  Parkin DM et al. CA Cancer J Clin. 2005
  Punglia RS et al. N Eng J Med 2007
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SIKLIK VE MORTALİTE
 MEME KANSERİ HASTALARININ
 %55’i gelişmiş, %45’i gelişmekte olan ülkelerde

 140/100.000 ABD, 85/100.000 Batı Avrupa

 20/100.000 Asya, 24/100.000     Türkiye/1992

 MEME KANSERİ ÖLÜMLERİNİN
 %55’i gelişmekte; %45’i gelişmiş ülkelerde

 NEDEN ?
 İleri evrede tanı
 Yetersiz, etkisiz ve yanlış tedaviler !
Porter P. New Eng J Surg 2008
Fidaner C et al. Eur J Cancer 1993
 DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SIKLIK VE MORTALİTE

Gelişmiş ülkeler için acil bir sağlık sorunu olan “Meme Kanseri”,
 gelişmekte olan ülkeler için de acil bir sağlık sorunu olmaktadır
 (%5/yıl artış!).2020 yılına kadar tüm dünyada meme kanseri sıklığı ve mortalitesinin %50
artacağı; bu artışın gelişmekte olan ülkelerde daha fazla olacağı tahmin
edilmektedir.
  Porter P. New Eng J Med 2008
  Anderson BO, et al. Cancer 2008
Gelişmekte olan ülkelerde meme kanseri sıklığı artıyor !

Japonya, Güney Kore, Singapur’da 3 kat/ son 40 yıl, >%30/10 yıl/Çin

Doğu Anadolu 25/100.000, Batı Anadolu 50/100.000 /Türkiye

NEDEN ?
Yaşam süresinde artış

Batılılaşan yaşam (Westernizing Life)
   -Geç doğurma, doğurmamak, Erken menarş, Geç menopoz
   -Laktasyon
   -Diyet
   -Az egzersiz / stress / yaşamın güçleşmesi Ozmen V. The Journal of Breast Health 2008
 Porter P. New Eng J Surg 2008
 Tuncer M. Cancer Control in Turkey 2008
 Anderson BO, et al. Cancer 2008
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SIKLIK VE MORTALİTE


Türkiye’de de meme kanseri sıklığı artmaktadır:
   (24/100.000 1992 ; 50/100.000 2006)
2007 yılında hesaplanan meme kanserli kadın sayısı
44.253’tür.


Batı Türkiye’de meme kanseri sıklığının (50/100.000),
doğuya göre (25/100.000) 2 kat daha fazla olduğu
tahmin edilmektedir.

 Fidaner C, Parkin EJCancer 1993
 Tuncer M. Cancer Control in Turkey 2008
 Ozmen V, Anderson BO US Oncology 2008
 Ozmen V, Breast cancer in the world and Turkey, J Breast Health,2008
 TÜRKİYE’DE MEME KANSERİ


DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SIKLIK VE MORTALİTE

TÜRK KADINLARINDA MEME KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ

BAHÇEŞEHİR MEME KANSERİ FARKINDALIK ANKET ÇALIŞMASI
"Survey on a pilot mammographic screening program in Bahcesehir, Istanbul, Turkey“

MEME HASTALIKLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU KANSER KAYIT PROGRAMI
TÜRK KADINLARINDA MEME KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ
KLİNİK ÇALIŞMA

SÜRE:  2000 – 2006 YILLARI,

YER :  İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİKLERİ

KONTROL GRUBU: KANSERLE İLGİSİ OLMAYAN- 2167 KADIN

ÇALIŞMA GRUBU:  MEME KANSERİ OLAN- 1492 KADIN

YÜZ YÜZE YAPILAN GÖRÜŞMEDE 100 SORU SORULDU.

SORULAR:

YAŞ, EĞİTİM, BMI, EVLİLİK, SİGARA-ALKOL KULLANIMI, HRT, AİLE ANAMNEZİ, DOĞUM,
LAKTASYON VS. KONULARINI KAPSAMAKTAYDI.
 Ozmen V, et al. World J Surg Oncol 2009
TÜRK KADINLARINDA MEME KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ
 Meme Kanseri Riskini  Kontrol  Meme kanserli  OR (%95 Confidence  P değeri
  Artıran Faktörler    %      hastalar %     interval)
             (n=2167)   (n=1492)

 İlk Doğum Yaşı ≥35    75.0      94.5    5.75 (4.51-7.35)  <0.001
Kürtaj yapılmış olması  42.9      49.7   1.31 (1.13- 1.53)  <0.001
    Yaş>50       28.3      34.9    1.36 (1.11-1.68)   0.002

 Vücut kitle indeksi   44.8      64.2   1.46 (1.27- 1.68)  <0.001
    (BMI>25)
 Meme kanseri Aile    5.0      7.2    1.46 (1.11-1.92)   0.002
    Anamnezi
Ozmen V, et al. World J Surg Oncol 2009
TÜRK KADINLARINDA MEME KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ

    (Multivariable logistic regression analysis)


 Meme Kanseri Riskini   Kontrol   Meme Kanseri  OR (95% Confidence  P değeri
 Artıran Faktörler    (n=2167)    (n=1492)    interval)
               %        %
    Yaş>50       48.8      40.3    0.71 (0.62- 0.81)  <0.001

  Doğum kontrol hapı   28.9      22.5    0.71(0.60-0.85)   <0.001
    Kürtaj       30.0      23.5    0.72 (0.61-0.85)  <0.001
Ozmen V, et al. World J Surg Oncol 2009
 TÜRKİYE’DE MEME KANSERİ


DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SIKLIK VE MORTALİTE

TÜRK KADINLARINDA MEME KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ

BAHÇEŞEHİR MEME KANSERİ FARKINDALIK ANKET ÇALIŞMASI
"Survey on a pilot mammographic screening program in Bahcesehir, Istanbul, Turkey“

MEME HASTALIKLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU KANSER KAYIT PROGRAMI
         BHGI 2007 AWARDS PILOT RESEARCH AND DEMONSTRATION PROJECTS
SOUTHEAST ASIA                 Health Care Systems Project

Project 1 PI                  Kardinah, MD, Dharmais Hospital, National Cancer Center
                        Jakarta, Indonesia
Project 1 Title                "Early breast cancer detection through clinical breast examination training
                        for midwives in rural Jakarta, Indonesia" Approved FUNDED
SOUTH AMERICA                 Early Detection Projects

Project 2 PI                  Raul Murillo, MD, Instituto Nacional de Cancerologia de Colombia (National
                        Cancer Institute of Colombia),
                        Bogota, Colombia
Project 2 Title                "Pilot introduction of breast cancer early detection programs in Colombia"
                        Approved FUNDED
EAST EUROPE                  Early Detection Projects

Project 3 PI                  Vahit Özmen, MD, FACS, Professor of Surgery, Istanbul University,
                        Department of Surgery,Istanbul, Turkey
Project 3 Title                "Survey on a pilot mammographic screening program in Bahcesehir, Istanbul,
                        Turkey" Approved FUNDED

Project 4 PI                  Alexandru Eniu, MD, Cancer Institute "I. Chiricuta", Dept. of Breast Tumors
                        (oncology) Cluj-Napoca, Romania

Project 4 Title                "What do you need to participate in cancer clinical studies as a research center: A
                        Checklist - based recommendation" Approved FUNDING

EAST AFRICA                  Health Care Systems Project


Project 5 PI                  William Mbabazi, MD, National Program Officer (NPO), Epid-surveillance/
                        Integrated disease surveillance and response (EPI/IDSR) Officer, World Health
                        Organization, Uganda Country Office / (WHO Uganda/UNEPI) Kampala, Uganda
Project 5 Title                "Establishing a breast health initiative for Uganda" Approved FUNDING
BAHÇEŞEHİR MEME KANSERİ FARKINDALIK ANKET ÇALIŞMASI
“Survey on a pilot mammographic screening program in Bahcesehir, Istanbul,
Turkey“

 Amaç
 Bahçeşehir’de oturan 40-69 yaş grubundaki kadınların;

 1. Meme sağlığı ve meme kanseri hakkındaki bilgi, tutum ve
  davranışlarını ölçmek,

 2. Bahçeşehir’de başlatılan “Toplum Tabanlı Organize Meme
   Kanseri Tarama Projesi ile ilgili beklentileri öğrenmek.
                                    16
Bilgi Formu
1.  Tanımlayıcı bilgiler

2.  Temel bilgiler: 17s

3.  Kadın sağlığı:  13s

4.  Kişisel öykü:  43s

5.  Bölüm B”tutum” 56s

    (Toplam 129 soru,

      500+ değişken)
              Meme Kanseri İle İlgili Bilgileri
              En Çok NEREDEN Öğrendiniz?


              TV                      59,1
           Gazete                   45,2

           Doktor                37,2
      Arkadaş/Akraba                31,4
                                      % 98,5
           İnternet         7,2            Meme Kanserini
            Kitap        5,7              duydu!
       Broşür/poster        5,1
            Radyo      1,4
           Hemşire      1,1

                  0        20   40      60   80  %
* Birden fazla yanıt alınmıştır.
        Mamografi ile İlgili Herhangi Birşey Duydunuz mu?

                  En Çok NEREDEN Öğrendiniz?


           Dr.                    58,4
           TV                 35,2
        Gazete              26,1
  Arkadaş/Akraba               22,4          % 96,1
        İnternet       4,4              Mamografi duydu!
    Broşür/poster      3,3
         Kitap    3
       Hemşire      2,6
        Radyo     1,2

              0        20      40   60     80
                                        %
* Birden fazla yanıt alınmıştır.
     Günümüzde Meme Kanseri Erken Tanısı Nasıl Konulabilir?
* Birden fazla yanıt alınmıştır.
           Hekim Tarafından Tanı Konulmuş
            Herhangi Bir Kanser Var Mı?

                       -3 Rahim kanseri
                       -2 Rahim ağzı kanseri
           11
                       -1 Yumurtalık kanseri
       Meme Ca
                       -2 İdrar kesesi kanseri
        % 1.2             -2 Akciğer kanseri
       (WHO YSH: 480/yüzbin)

                       -1 Larinks kanseri
                       - 1 Karaciğer kanseri


                       = Toplam 23 kanser
                          % 2.5     21
n=905, çoklu yanıt, 460’ında hast var.
Ailede Meme Kanseri
           22
  Son 2 yıl içinde tetkik yaptırmaMamografi         Meme Ultrasonografisi
  Son 2 yıl içinde mamografi ÇEKTİRMEME nedenleri
n=454
          Son 2 yılda MMG çekilmesini sağlayan faktörler
             (Tek değişkenli (Univariate) analiz)
                Yaş, 40-49,   Yaş, 40-   p    Yaş, 50-   Yaş, 50-   p
                 MMG (+)    49, MMG-       69,MMG+    69,MMG-
Ailede meme kanseri                    0,044               0,694

(+)                21/39     18/39        15/31(%48)   16/31
                 (%54)     (%46)                (%52)

(-)              25/336 (%37)  221/336        113/253   140/253
                        (%63)         (%45)    (%55)
Düzenli jinekolojik muayene                0,0001               0,0001

(+)              111/212 (%52)  101/212       96/136 (%71)  40/136
                        (%48)                (%29)
(-)              34/162 (%21)  128/162        115/147   32/147
                        (%79)         (%78)    (%22)


Doktordan MMG hakkında bilgi                0,0001               0,0001
edinme
                107/179 (%60)  72/179       97/180 (%54)  83/180
                         (%40)               (%46)
                39/196 (%20)  157/196       31/104 (%30)  73/104
                        (%80)                (%70)
Son 2 yılda MMG çekilmesini sağlayan faktörler
         (Tüm Kadınlar (40-69 yaş) çokdeğişkenli analiz)

Faktörler            Odds Ratio    95% CI      P değeri
                        (min-max)


Yaş : > 50 vs < 50         1.75    1.23-2.49      0.002 Eğitim: Lise/üniversite      1.55    1.07-2.25      0.022
mezunu (+) versus (-)

Düzenli jinekolojik muayene:    5.53    3.88-7.89     0.0001
(+) versus (-)
 TÜRKİYE’DE MEME KANSERİ


DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SIKLIK VE MORTALİTE

TÜRK KADINLARINDA MEME KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ

BAHÇEŞEHİR MEME KANSERİ FARKINDALIK ANKET ÇALIŞMASI
"Survey on a pilot mammographic screening program in Bahcesehir, Istanbul, Turkey“

MEME HASTALIKLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU KANSER KAYIT PROGRAMI
TÜRKİYEDE MEME KANSERİ
MEME HASTALIKLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU KANSER KAYIT PROGRAMI
             2002-Temmuz 2009
 MERKEZ            KAYITLI HASTA SAYISI   KULLANICI
 İÜ İstanbul Tıp Fakültesi           4180     9
 EÜ Tıp Fakültesi               4073     2
 MAMER                     1308     1
 UÜ Tıp Fakültesi Meme Cerahi Ünitesi     1244     3

 SB Ankara Dışkapı Hastanesi          525     1

 Dr. Vahit Özmen                505     2

 Meme Hastalıkları ve Endokrin Cerrahi     131     3
 Merkezi
 Aydın Meme Hastalıkları Derneği        95      2

 KÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD       127     3

 Güneydoğu Anadolu Meme Hastalıkları Derneği  24      1

 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi      13      4

 Marmara Üniv. Meme Merkezi           21      4

 Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Has.    7      1
 İÜ. Onkoloji Enstitüsü             3      2

 Diğer                      2      1

 Toplam                    14.729    39
KANSER KAYIT PROGRAMI
 40 YAŞA GÖRE DAĞILIM

           %20       40 yaş ve altı    40
                              35
                    40 yaş üstü     30
                              25
                             % 20
                              15
                              10
                               5
                               0
                                  5


                                      0


                                           0


                                               9


                                                   tü
                                 -3


                                     -4


                                          -5


                                              -6


                                                  üs
                               12


                                    36


                                        41


                                             51


                                                 ve
                                               70
%80                                         Yaş

 ≤40 yaş meme kanseri oranları
 İtalya’da  %6.2 Sidoni A et al. The Breast 2003
 ABD’de   %5.6 Ries LA, et al SEER Cancer Statistics Review 2006.

 Hollanda’da %5.5. van der Leest M et al. Cancer 2007
 Asyada %13-30 Agarwal G et al. W J Surg 2007
     Değişken  Yaş  n   Ortalama  SS   Ortanca   p
           ≤40  856   13,2    1,3   13
İlk Adet Yaşı ≤12                        0,523
           >40  3159  13,3    1,4   13
           ≤40  880   2,03   1,26   2
Doğurmamak                           0,001
           >40  3412  2,96   2,17   2

           ≤40      0,52   1.030
              529
                                0,001
Kürtaj yaptırmak
           >40      0,29   0.64
              2279

           ≤40      0,77   1,14
              618
Spontan düşük                          0,128
           >40  2534  0,92   1,41
Tablo:Türkiye’de Meme Kanseri Risk Faktörleri 40 yaş
sınırına göre (“>40 vs ≤40 yaş” ) istatistiksel değerlendirme
Değişken              Yaş   n    Ortalama  SS   Ortanca   p
Erken  Gebelik    Sonlanması  ≤40   897    2,69   1,89   2
(Doğum+düşük)                                  0,001
                  >40  3467    3,93   2,90   3
                  ≤40   687    25,8   4,1   22
İlk Doğum Yaşı ≥35                               0,001
                  >40  2694    22,1   4,8   21
                  ≤40   593    15,8   16,1   12
Toplam Emzirme Süresi ≥12 ay                          0,001
                  >40  2397    23,7   23,2   18
                  ≤40   114    13.8   14.1
Aile hikayesi +                                 0.737
                  >40   452    14.7   15.2
                  ≤40  129/768   14,4   25,0   12
OK kullanma                                   0,014
                  >40  343/2954  10.4   32,0   6
   Tablo:Türkiye’de Meme Kanseri Risk Faktörleri 40 yaş
   sınırına göre (“>40 vs ≤40 yaş” ) istatistiksel değerlendirme
HORMON REPLASMAN TEDAVİSİ ALANLAR     OK KULLANANLAR

       %10

              Evet  Hayır
   %90
DOĞUM SAYISI

         %36                     Doğum sayısı
1400
1200
1000
            %20
 800
 600    %12

 400  %6
 200
 0
      1

         2

            3

               4

                 5

                   6

                     7

                       8

                          9
   k
                             tü
  yo
                            üs
                          ve
                         10
Kürtaj yaptırmış olanlar  Menarş yaşı
               93%                     <12
                     >=12                  7%

   n=3 640
MUAYENE BULGULARI
        12%
           Nonpalpabl


           Palpabl
   88%
   TÜMÖR ÇAPI (Ortalama 2.7 cm)
       %5   %10
                    Çap ≤ 10mm

                    10 < Çap ≤ 20 (mm)

                    20 < Çap ≤ 50mm

                    Çap>50mm

 % 46
20-50mm           % 39 (10-20mm)
TANI SIRASINDA KLİNİK EVRE
                  DCIS
           16%
                  EVRE I


                  EVRE II
               5%

               2%  EVRE III
 52%
                  EVRE IV
            25%
MENOPOZ DURUMU
                        Premenopozal


                        Perimenopozal

                   41%
                        Menopozal


55%
              4% Batı toplumunda premenopozal meme kanseri oranı %25
 Fornier MN et al. Cancer 2005
UYGULANAN CERRAHİ TEDAVİ
RESEPTÖR DURUMU
 TÜRKİYE’DE MEME KANSERİ
  SIKLIK
 Türkiye’de meme kanseri sıklığını ortalama 40 / 100.000 olarak kabul edersek, her yıl
 Yaklaşık 15.000 yeni olgu ile karşılaşılaşılabileceği söylenebilir.
     İstanbul

                                 Trabzon


  40-50/100.000                              25/100.000
                   Ankara
                                             Van
   İzmir
                                      Diyarbakır
            AntalyaOzmen V. The Journal of Breast Health 2008
Ozmen V, Anderson BO. US Oncology 2008
TÜRKİYE’DE MEME KANSERİ
  BÖLGELERE GÖRE 5 YILLIK SAĞKALIM

       İstanbul
             %85/ 5 yıl
                                      Trabzon

     Bursa

                                          %60 / 5 yıl
                        Ankara       Sivas
%78 / 5 yıl                                        Erzurum
                                      Diyarbakır
   İzmir                        Kayseri
                             Adana                   Van
                   Antalya
Ozmen V. The Journal of Breast Health 2008
http://www.thejournalofbreasthealth.com
Dünyada ve Türkiye’de Meme Kanseri
Östrojen – Meme - Kanseri İlişkisi
Meme Kanseri “Hormonal” Risk Faktörleri
Menopoz- Semptomlar
HRT ve Meme Kanseri İlişkisi
Sonuçlar - Öneriler
        Östrojenin Değişik Organlardaki Etkileri
Clemons M and Goss P. N Engl J Med 2001;344:276-285
ÖSTROJEN VE PROGESTERON’UN MEME ÜZERİNE ETKİSİ


ÖSTROJEN
Meme duktuslarında hiperplazi
Hücre diferansiyasyonu
Mamografi dansitesinde artış


PROGESTERON
Meme lobülüslerinde hiperplazi
Hücre diferansiyasyonu
     Östrojen-Reseptor-Meme Hücresi Uyarı Yolları
Yager J and Davidson N. N Engl J Med 2006;354:270-282
 ANTİ-ÖSTROJEN CERRAHİ TEDAVİLER

Ooforektomi-Beatson GT : Lancet 1896

Lokal veya sistemik meme kanseri nüksü olan pre-menopozal 9
hastadan 3’ünde bilateral ooforektomi ile daha uzun sağkalım!

Adrenalektomi-Huggins C, Bergenstal DM: Cancer Research 1952

Menopozda ve metastatik meme kanseri olan 7 hasta-
da bilateral adrenelektomi yapmış, ikisinde kısmi ce-
vap, birinde stabil hastalık görülmüş!

 Hipofizektomi-Luft R, Olivecrona H: Cancer 1955
 Menopozda metastatik meme kanseri olan kadınlarda tedavi
 ANTİ-ÖSTROJEN İLAÇLARLA TEDAVİLER

Cole MP, et al.: Br J Cancer 1971
Tamoksifenin meme kanserinde kullanımı
Griffiths CT et al. : Cancer 1973
Aminogluthetimide-Medikal Adrenalektomi
Harvey Ha, et al. : J Clin Oncol 1985
GnRH analogu – Medikal kastrasyon

 The ATAC Tralist’s Group : Lancet 2002
 Anastrozol vs Tamoksifen
MEME KANSERİNDE ANTİ-ÖSTROJEN TEDAVİ


Meme kanserlerinin 2/3 ‘ü reseptör (ER, PR) pozitiftir!
 1. Pre-menopozal hastalarda:
   -Ovariyan ablasyon (Cerrahi, Radyasyon, GnRh Analoğu)
   -Tamoksifen
 2. Menopozdaki hastalarda:
   -Tamoksifen veya
   -Aromataz İnhibitörleri
Dünyada ve Türkiye’de Meme Kanseri
Östrojen – Meme - Kanseri İlişkisi
Meme Kanseri “Hormonal” Risk Faktörleri
HRT ve Meme Kanseri İlişkisi
Menopoz Sendromu: Alternatif Tedaviler
Sonuçlar - Öneriler
MEME KANSERİNDE HORMONAL RİSK FAKTÖRLERİ
Kadın olmak
Yaş
Erken menarş (<12)
Geç menopoz (>55)
İlk gebelik yaşı (>30)
Hiç doğurmamak
Obezite (BMI>27)
Doğum kontrol hapı kullanılması
Hormon Replasman Tedavisi (>5 yıl)
Laktasyon (16 ay)
Mamografide dansite artışı
Aile anamnezi
MEME KANSERİNDE HORMONAL RİSK FAKTÖRLERİ
 Clemons M and Goss P. N Engl J Med 2001 (Meta-analiz)
Dünyada ve Türkiye’de Meme Kanseri
Östrojen – Meme - Kanseri İlişkisi
Meme Kanseri “Hormonal” Risk Faktörleri
HRT ve Meme Kanseri İlişkisi
Menopoz Sendromu: Alternatif Tedaviler
Sonuçlar - Öneriler
 MENOPOZ

Fizyolojik olay ? Hastalık ?
Menopoz sendromu ?


Medyan menopoz yaşı :
ABD : 51.3 , Türkiye : 47.8
Kadın yaşamının ≥1/3’ü menopoz’da
ABD    50 milyon kadın >50 yaş
Türkiye  6 milyon kadın >50 yaş
 MENOPOZ SENDROMU
Sıcak basması  Depresyon  Seksüel uyumsuzluk
HRT’NİN RİSKLERİ
Meme Yoğunluğunda Artış
Meme Kanseri
Endometriyum kanseri
Taşlı kolesistit
Venöz tromboembolizm
Felç
MAMOGRAFİDE YOĞUNLUK VE MEME KANSERİ

Mamografide, epitel ve stromanın parlak
 görünümü (Mamografik Dansite), memedeki
 kanserin görünmesini engeller.

Özellikle HRT’ye bağlı mamografide yoğunluk
 artışı, meme kanseri için önemli bir risk
 faktörüdür.


Boyd NF, et al. N Engl J Med, 2007
Mamografik Yoğunluk ve Meme Kanseri Riski
HRT’NİN RİSKLERİ

MEME KANSERİ
51 Çalışmayı içeren bir meta-analizde:
<5 yıl HRT alanlarda anlamlı bir risk artışı yok.
>5 yıl HRT alanlarda %35 risk artışı var.

Nurses Health Study

WHI
E+P:%26 artış, E; artış yok


Colditz GA et al. New Eng J Med 1995
Colloborative group: Meta-analysis Lancet 1997
Schairer C et al: JAMA 2000
WOMEN HEALTH INITIATIVE (WHI) Çalışması
Özel Amaçlar
I.Östrojen ve Östrojen+Progesteron

•Koroner kalp hastalığı (CHD) riski,

•Meme kanseri riski,

•Kalça kırığı ve diğer osteoporoza bağlı kırık riskinde azalma
 yönünden karşılaştırmak


II. Menopozal hormonların postmenopozal kadınların sağlığı
üzerindeki risk ve yararlarını araştırmak
    Women Health Initiative (WHI) Çalışma Şeması

   50-79 yaş arası kadınlar, Toplam sayı : 27.347, önerilen süre:8.5 yıl

                        Östrojen
                                Ort.takip
             Evet-10.739
                                 6.8 yıl
                         Plasebo

Histerektomi
                        Östrojen+Progesteron
                                      Ort.takip
             Hayır-16.608
                                      5.2 yıl
                         Plasebo


Primer sonuç: Koroner kalp hastalığına etkisi
Sekonder sonuçlar: Meme, kolon, endometrium kanseri, kalça kırığı, Felç,
Pulmoner emboli sıklığına etkisi
WHI hafıza çalışması (>65 yaş): Demans ve kavrama yeteneğine etki
 WHI Çalışması: Önemli tarihler ve olaylar


Nisan 2000- Katılımcılarda CVA olaylarında ilk 2 yıl içerisinde artış
gözlendi.


Temmuz 2002- Öst.+Prog. grubunda MEME KANSERİ riski arttığı için bu grup
sonlandırıldı. İlk sonuçlar JAMA 2002’de yayımlandı.
Östrojen grubu HRT’ye devam etti.

Şubat 2004-Östrojen grubunda, östrojen felç riskini artırdığı ve
koroner kalp hastalığına yararı olmadığı için çalışma sonlandırıldı. Sonuçlar
JAMA 2004’te yayımlandı.


 Rossouw JE, Anderson GL, et al. JAMA 2002
 Anderson GL, et al. JAMA 2004
 50-69 yaş arasındaki kadınlarda HRT için yazılan reçete sayısı (2000-2004)
Ravdin P et al. N Engl J Med 2007;356:1670-1674
         ABD’de Meme Kanseri Sıklığı (1975-2004)
Ravdin P et al. N Engl J Med 2007;356:1670-1674
50-69 yaş arasındaki kadınlarda ER+ meme kanseri sıklığında %8.6 azalma (2000-2004)
  Ravdin P et al. N Engl J Med 2007
Effects over Time of Estrogen plus Progestin on the Incidence of Breast Cancer in
               the WHI Clinical Trial
   Chlebowski RT et al. N Engl J Med 2009
Effects over Time of Estrogen plus Progestin on the Risk of Breast Cancer in the
              WHI Observational Study
   Chlebowski RT et al. N Engl J Med 2009
Adherence-Adjusted Effects over Time of Estrogen plus Progestin on the Risk of
        Breast Cancer in the WHI Observational Study
 Chlebowski RT et al. N Engl J Med 2009
Dünyada ve Türkiye’de Meme Kanseri
Östrojen – Meme - Kanseri İlişkisi
Meme Kanseri “Hormonal” Risk Faktörleri
HRT ve Meme Kanseri İlişkisi
Menopoz Sendromu: Alternatif Tedaviler
Sonuçlar - Öneriler
   HRT YERİNE ALTERNATİFLER
EGZERSİZ
    HRT YERİNE ALTERNATİFLER
DİYET
  HRT YERİNE ALTERNATİFLER
 OSTEOPOROZ
Menopoz sonrası, kemik mineral kaybı hızla artar.
>50 yaş; 200.000 kadındaki çalışmada:

%39.6’sı osteopenik,
%7.2’si osteoporotik bulunmuştur.

Östrojen tedavisi ile %25 daha az fraktür olduğu görülmektedir.
MEME KANSERLİ HASTADA MENOPOZ TEDAVİSİ

  OSTEOPOROZ

  SERMs
   RALOKSİFEN*
   TAMOKSİFEN

  DİYET

  EGZERSİZ

  D VİTAMİNİ
  KALSİYUM
  BİFOSFONAT
HRT YERİNE ALTERNATİFLER


SELEKTİF ÖSTROJEN RESEPTÖR MODÜLATÖRLERİ (SERMS)

Raloksifen
 Memede ER/PR reseptör blokeri
 Total kolesterol ve LDL kolesterolü azaltıyor.
 Osteoporoz için yararlı (FDA onaylı)

Yan etkiler
 Hot flash
 Venöz tromboembolik olaylarda artış
MEME KANSERLİ HASTADA MENOPOZ TEDAVİSİ

 OSTEOPOROZ TEDAVİSİNDE RALOKSİFEN*

MORE (Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation) 4 yıllık
raloxifene tedavisi osteoporozu olan postmenopozal
kadınlarda invazif meme kanserini plaseboya göre %72
azaltmaktadır.
CORE (Continuing Outcomes Relevant to Evista) çalışması: 8
yıllık kullanımda bu oran %76 ‘ya ulaşmaktadır. JNCI 2004
STAR (Study of Tamoxifene And Raloxifene). SABCS 2006
MEME KANSERLİ HASTADA MENOPOZ TEDAVİSİ


 SICAK BASMASI

 CLONIDINE

 E VİTAMİNİ

 SOYA SÜTÜ

 EFFEXOR

 PROZAC
Dünyada ve Türkiye’de Meme Kanseri
Östrojen – Meme - Kanseri İlişkisi
Meme Kanseri “Hormonal” Risk Faktörleri
HRT ve Meme Kanseri İlişkisi
Menopoz Sendromu: Alternatif Tedaviler
Sonuçlar
SONUÇLAR-1
Östrojen ve HRT ile meme kanseri
 arasında kesin bir doğru ilişki vardır.

HRT, erken menopoza girenlerde meme
 kontrolü yapılmak koşulu ile verilebilir.

Yüksek risk grubunda olan kadınlarda
 HRT uygulanmamalıdır.
SONUÇLAR -2
Düşük risk grubunda olanlarda, yakın
 takip ve 5 yılı geçmemek koşulu ile HRT
 uygulanabilir.

HRT, meme kanseri tanısı ile tedavi
 edilen hastalarda uygulanmamalıdır.
 SONUÇLAR -3

HRT; iskemik kalp hastalığı ve Alzheimer
 hastalığının önlenmesinde, kavrama,
 fonksiyonunun düzeltilmesinde yararlı değildir.

Menopoz tedavisi için HRT yerine alternatif
 tedaviler uygulanmalıdır.

								
To top