FORMAT MERITOKRASI STPM by 8963qQe

VIEWS: 29 PAGES: 10

									      Oleh:
 Hasbullah Hj Abu Kassim
   KaunselorPelajar
SMK Taman Melati, Setapak,KL
Format Penyataan
  Keputusan &
 Penganugerahan
 Gred Peperiksaan
   STPM
   PERBANDINGAN PENYATAAN GRED
      STPM &MATRIKULASI
 GRED  GRED M.PEL.  GRED M.PEL.  GRED  NGMP/
KERTAS  STPM (LAMA)  STPM (BARU)  MATRIK  PNG
 1     A       A      A   4.00
 2            A-     A-   3.67
 3     B       B+     B+   3.33
 4     C       B     B    3.00
 5     D       B-     B-   2.67
              C+     C+   2.33
 6     E       C     C    2.00
 7     R       C-     C-   1.67
 8            D+     D+   1.33
              D     D    1.00
 9     F       F     F    0.00
               MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
                KEPUTUSAN PEPERIKSAAN
             SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

NAMA   : Ahmad Bin Abdullah             NO. K/P : 830916-05-6429
A/GILIRAN : N02/1028                  NEGERI : NEGERI SEMBILAN

    MATA           WAJARAN    GRED      GRED   NGMP
   PELAJARAN          (%)    KERTAS     M.PEL.

  900 PENGAJIAN AM                       A     4.00
    KERTAS 1          37.5     A
    KERTAS 2          62.5     A

  954 MATEMATIK T                       B-    2.67
    KERTAS 1          50.0     B
    KERTAS 2          50.0     B-

    960 FIZIK                        B+    3.33
    KERTAS 1          30.0     B-
    KERTAS 2          60.0     B+
    KERTAS 3          10.0     A

    962 KIMIA                       C+     2.33
    KERTAS 1          30.0     B-
    KERTAS 2          60.0     C+
    KERTAS 3          10.00     A-
KAEDAH PENGIRAAN PNGK CALON
      STPM
 BIL.    MATA     GRED MATA  NGMP
      PELAJARAN    PELAJARAN
  1.   PENGAJIAN AM    B+    3.33

  2.   BIOLOGI       B    3.00

  3.   KIMIA        A    4.00

  4.   MATEMATIK      A-    3.67

       JUMLAH NGMP        14.10


PNGK = 14.10/4
   = 3.53
   PNGK & PURATA GRED KERTAS STPM
MATA PELAJARAN    KERTAS   GRED    GRED    NGMP   GRED
                KERTAS   MATA PEL.      KERTAS
900-PENGAJIAN AM    1      A      A    4.00   4.00
            2      A               4.00
954- MATEMATIK T    1      B      B-   2.67   3.00
            2     B-               2.67
960 FIZIK       1     B-      B+   3.33   2.67
            2     B+               3.33
            3      A               4.00
962 KIMIA       1     B-      C+   2.33   2.67
            2     C+               2.33
            3     A-               3.67
          JUMLAH                12.33  32.34
 PNGK = 12.33/4     PURATA GRED KERTAS = 32.34/10
    = 3.08                = 3.23
    MATA PELAJARAN YANG
   DITAWARKAN DALAM STPM
PENGAJIAN AM  USULUDDIN   MATEMATIK T

BAHASA MELAYU  SEJARAH    MATEMATIK
               LANJUTAN T
BAHASA CINA   GEOGRAFI   PERKOMPUTERAN

BAHASA TAMIL  EKONOMI    FIZIK

BAHASA ARAB   PENGAJIAN   KIMIA
        PERNIAGAAN
LITERATURE IN  PERAKAUNAN  BIOLOGI
ENGLISH
KESUSASTERAAN  MATEMATIK S  SENI VISUAL
MELAYU
SYARIAH
  Syarat Am Universiti
1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf
   dengan baik;
2. Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa
   Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat SPM;
3. Lulus peperiksaan STPM dengan mendapat
   sekurang-kurangnya:-
(i) Gred C (NGMP-2.00) dalam mata pelajaran
   Pengajian Am; dan
(ii) Gred C (NGMP) dalam dua mata pelajaran
   lain.
4. Telah mengambil Malaysian University
   English Test (MUET)
                                 CARTA ALIRAN                     STPM01
                      PEMEROSESAN DALAM TALIAN PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA BAGI
                          PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF

                                       PESANAN NO UNIK ID
 MENU 1         UPUinfoLINE :                    PUKAL MELALUI       MULAI SEPTEMBER
 MAKLUMAT AM       600-83-7890                     SEKOLAH / KOLEJ      HINGGA AKHIR OKTOBER
                                       MATRIKULASI
                                                    AWAL JANUARI –
 MENU 4         TELE UPU-CELCOM                   IKLAN           MELALUI AKHBAR-AKHBAR
 ALAMAT IPTA       600-85-2201                                  TEMPATAN

                                       JUALAN NO UNIK ID
                                                    AWAL JANUARI
                                       i)BSN


 MENU 2         UPUinfoLINE :
 STATUS BORANG      600-83-7890
 PERMOHONAN                                  TUTUP PERMOHONAN     KELAYAKAN SETARAF : MINGGU
 (PERTENGAHAN                                              KE 3 JANUARI
             TELE UPU-CELCOM
 APRIL)
             600-85-2201                                  KELAYAKAN STPM & STAM : 10
                                       TERIMA & PROSES DATA
SHORT MESSAGING SERVICE (SMS)                                      HARI SELEPAS KEPUTUSAN
                                       PERMOHONAN
                                                    RASMI STPM/STAM DIUMUMKAN
016 – DIGI –
017 – TIMECEL –
013 - - TM TOUCH –                              SUNTINGAN
               32300
012 – MAXIS –               TIDAK LENGKAP
019 – CELCOM -               HUBUNGI
                      CALON/SEKOLAH
 MENU 3         UPUinfoLINE :
                           LENGKAP
 STATUS         600-83-7890
 KEPUTUSAN
 PERMOHONAN
             TELE UPU-CELCOM
             600-85-2201         DATA DIPROSES
          INTERNET
        http://www.jpt.utm.my
    http://www.jpt.uum.edu.my
                           PROSES PEMILIHAN
 SHORT MESSAGING SERVICE (SMS)
 016 – DIGI –
 017 – TIMECEL –                                            JUN
                32300         PENGUMUMAN KEPUTUAN
 013 - - TM TOUCH –
 012 – MAXIS –
 019 – CELCOM -
SEKIAN TERIMA KASIH

								
To top