Edmonton WC 90

Document Sample
Edmonton WC 90 Powered By Docstoc
					INV_CIS   PRIR_CIS  SOUBOR    SKUPINA        DAT_KONANI
OB 1345             8  Suvenýry        1996
OB 1346             8  Suvenýry        1998
OB 1347             9  Výstroj        1998
OB 1334             7  Časopisy IOF      1997
OB 1335             2  CISM - Evropa     1998-05 5.-11.
OB 1336             8  Suvenýry - J WOC Ski  1998
OB 1337             9  Startovní čísla    1987
OB 1338             2  Ostatní        1991 - 1996
OB 1339             2  J WOC Ski       1998-02 23.-28.
OB 1340             8  Plakáty        1998
OB 0656             8  Medaile        1961
OB 0657             8  Ostatní        1988
OB 0658             8  Ostatní        1989
OB 0659             8  Medaile        1982
OB 0660             8  Medaile        1990
OB 0695             7  Ročenky        1986
OB 0696             7  Ročenky        1987
OB 0699             6  Ostatní        1991-10 5.
OB 0700             6  Ostatní        1963-08 10.
OB 0701             8  Filatelie       1980 - 1989
OB 0702             8  Filatelie       1971 - 1987
OB 0703             8  Filatelie       ???
OB 0704             8  Filatelie       ???
OB 0706             8  Filatelie       ???
OB 0707             8  Filatelie       ???
OB 0708             7  Časopisy IOF      1991
OB 0709             7  Časopisy IOF      1989
OB 0710             7  Časopisy IOF      1990
OB 0711             7  Časopisy IOF      1991
OB 0712             8  Filatelie       ???
OB 0713             7  Časopisy IOF      1982
OB 0714             7  Časopisy IOF      1983
OB 0938             9  Výstroj        1992
OB 0001/a  205/85       1  M ČSR dospělí     1952-11 27.
OB 0001/b  205/85       1  M ČSR dorost      1952-11 28.
OB 0002/a  206/85       1  M ČSR dospělí     1953-09 19.-20.
OB 0002/b  206/85       1  M ČSR dorost      1953-09 5.-6.
OB 0003   207/85       1  M ČSR dospělí     1954-09 1.-19.
OB 0004   207/85       1  M ČSR dorost      1954-09 4.-6.
OB 0005/a  208/85       1  M ČSR dospělí     1955-09 17.-18.
OB 0005/b  208/85       1  M ČSR dorost      1955-09 27.-29.
OB 0006/a  209/85       1  M ČSR dospělí     1956-09 15.-17.
OB 0006/b  209/85       1  M ČSR dorost      1956-09 8.-10.
OB 0007/a  210/85       1  M ČSR dospělí     1957-09 7.-8.
OB 0007/b  210/85       1  M ČSR dorost      1957-08 24.-25.
OB 0008/a  211/85  1  M ČSR dospělí  1958-09 13.-14.
OB 0008/b  211/85  1  M ČSR dorost  1958-06 28.-29.
OB 0009/a  212/85  1  M ČSR dospělí  1959-09 12.-13.
OB 0009/b  212/85  1  M ČSR dorost  1959-06 27.-28.
OB 0010/a  213/85  1  M ČSSR     1960-08 27.-28.
OB 0010/b  213/85  1  M ČSR dorost  1960-06 25.-26.
OB 0011   214/85  1  M ČSSR     1961-06 24.-25.
OB 0012   215/85  1  M ČSSR     1962-08 25.-26.
OB 0013   216/85  1  M ČSSR     1963-08 9.-10.
OB 0014   217/85  1  M ČSSR     1964-08 22.-23.
OB 0015   218/85  1  M ČSSR     1965-08 28.-29.
OB 0016   219/85  1  M ČSSR     1966-08 27.-28.
OB 0017   220/85  1  M ČSSR     1967-08 26.-27.
OB 0018   221/85  1  M ČSSR     1968-08 24.-25.
OB 0019   222/85  1  M ČSSR     1969-09 20.-21.
OB 0020/a  222/85  1  P ČSR      1969-09 5.-6.
OB 0020/b  222/85  1  P ČSR N     1969-08 30.
OB 0020/c  222/85  1  P ČSR DT    1969-10 26.
OB 0021   223/85  1  M ČSSR     1970-09 12.-13.
OB 0022/a      1  P ČSR      1970-09 5.-6.
OB 0022/b      1  P ČSR L     1970
OB 0022/c      1  P ČSR DT    1970-10 31.
OB 0023   223/85  1  M SSR      1970
OB 0024/a  224/85  1  M ČSSR     1971-09 18.-19.
OB 0024/b  224/85  1  M ČSSR DT    1971-10 10.
OB 0024/c  224/85  1  M ČSSR N    1971-10 30.
OB 0025/a  224/85  1  P ČSR      1971-11 4.-5.
OB 0025/b  224/85  1  P ČSR L     1971-01 24.
OB 0026/a      1  M ČSSR     1972-09 3.-4.
OB 0026/b      1  M ČSSR L    1972-02 19.-20.
OB 0026/c      1  M ČSSR DT    1972-10 8.
OB 0026/d      1  M ČSSR N    1972-10 28.
OB 0027       1  P ČSR      1972-08 26.-27.
OB 0028/a      1  M ČSSR     1973-09 22.-23.
OB 0028/b      1  M ČSSR L    1973-02 10.-11.
OB 0028/c      1  M ČSSR DT    1973-10 20.
OB 0028/d      1  M ČSSR N    1973-10 13.
OB 0029       1  P ČSR      1973-09 15.-16.
OB 0030/a      1  M ČSSR     1974-10 12.-13.
OB 0030/b      1  M ČSSR L    1974-únor
OB 0030/c      1  M ČSSR DT    1974-10 19.
OB 0030/d      1  M ČSSR N    1974-09 14.
OB 0031       1  P ČSR      1974-09 7.-8.
OB 0032/a      1  M SSR      1974-09 7.-8.
OB 0032/b      1  M SSR N     1974
OB 0033/a      1  M ČSSR     1975-09 20.-21.
OB 0033/b  1  M ČSSR L  1975-02 22.-23.
OB 0033/c  1  M ČSSR DT  1975-10 12.
OB 0033/d  1  M ČSSR N  1975-09 27.
OB 0034/a  1  P ČSR    1975-09 6.-7.
OB 0034/b  1  P ČSR L   1975-únor
OB 0034/c  1  P ČSR N   1975-09 13.
OB 0035/a  1  M ČSSR   1976-10 2.-3.
OB 0035/b  1  M ČSSR L  1976-02 7.-8.
OB 0035/c  1  M ČSSR DT  1976-10 9.
OB 0035/d  1  M ČSSR N  1976-09 18.
OB 0036/a  1  P ČSR    1976-09 11.-12.
OB 0036/b  1  P ČSR L   1976-02 7.-8.
OB 0036/c  1  P ČSR N   1976-09 4.
OB 0037   1  M SSR    1976-09 4.-5.
OB 0038/a  1  M ČSSR   1977-10 1.-2.
OB 0038/b  1  M ČSSR L  1977-01 19.-20.
OB 0038/c  1  M ČSSR DT  1977-05 14.
OB 0038/d  1  M ČSSR N  1977-10 8.
OB 0039/a  1  P ČSR    1977-09 17.-18.
OB 0039/b  1  P ČSR L   1977-02 12.-13.
OB 0039/c  1  P ČSR N   1977-09 24.
OB 0040   1  M SSR    1977-09 17.-18.
OB 0041/a  1  M ČSSR   1978-10 7.-8.
OB 0041/b  1  M ČSSR L  1978-03 4.-5.
OB 0041/c  1  M ČSSR DT  1978-04 29.
OB 0041/d  1  M ČSSR N  1978-09 30.
OB 0042/a  1  P ČSR    1978-09 9.
OB 0042/b  1  P ČSR    1978-09 10.
OB 0042/c  1  P ČSR L   1978-02 11.-12.
OB 0042/d  1  P ČSR N   1978-09 8.
OB 0043/a  1  M SSR    1978-09 9.-10.
OB 0043/b  1  M SSR N   1978-09 8.
OB 0044/a  1  M ČSSR   1979-10 13.-14.
OB 0044/b  1  M ČSSR L  1979-02 24.-25.
OB 0044/c  1  M ČSSR DT  1979-05 13.
OB 0044/d  1  M ČSSR N  1979-10 20.
OB 0045/a  1  P ČSR    1979-09 29.-30.
OB 0045/b  1  P ČSR L   1979-02 10.-11.
OB 0045/c  1  P ČSR DT  1979-04 22.
OB 0045/d  1  P ČSR N   1979-09 22.
OB 0046/a  1  M SSR    1979-09 29.-30.
OB 0046/b  1  M SSR L   1979-02 10.-11.
OB 0046/c  1  M SSR DT  1979-04 22.
OB 0046/d  1  M SSR N   1979-09 22.
OB 0047/a  1  M ČSSR   1980-10 18.-19.
OB 0047/b  1  M ČSSR L  1980-10 13.-14.
OB 0047/c  1  M ČSSR DT  1980-05 3.
OB 0047/d  1  M ČSSR N  1980-05 8.
OB 0048/a  1  P ČSR    1980-10 4.-5.
OB 0048/b  1  P ČSR L   1980-02 9.-10.
OB 0048/c  1  P ČSR DT  1980-04 19.
OB 0048/d  1  P ČSR N   1980-04 26.
OB 0048/e  1  P ČSR    1981-09 26.
OB 0049/a  1  M SSR    1980-10 4.-5.
OB 0049/b  1  M SSR L   1980-02 9.-10.
OB 0049/c  1  M SSR DT  1980
OB 0049/d  1  M SSR N   1980-04 26.
OB 0050/a  1  M ČSSR   1981-10 10.-11.
OB 0050/b  1  M ČSSR L  1981-20 21.-21.
OB 0050/c  1  M ČSSR DT  1981-05 16.
OB 0050/d  1  M ČSSR N  1981-05 23.
OB 0051/a  1  P ČSR    1981-09 26.-27.
OB 0051/b  1  P ČSR L   1981-02 14.-15.
OB 0051/c  1  P ČSR DT  1981-05 2.
OB 0051/d  1  P ČSR N   1981-05 8.
OB 0051/e  1  P ČSR Dr  1981-09 20.
OB 0052/a  1  M SSR    1981-09 26.-27.
OB 0052/b  1  M SSR DT  1981-05 2.
OB 0053/a  1  M ČSSR   1982-10 9.-10.
OB 0053/b  1  M ČSSR L  1982-02 27.-28.
OB 0053/c  1  M ČSSR DT  1982-05 2.
OB 0053/d  1  M ČSSR N  1982-05 22.
OB 0054/a  1  P ČSR    1982-09 24.-26.
OB 0054/b  1  P ČSR L   1982-02 13.-14.
OB 0054/c  1  P ČSR DT  1982-04 18.
OB 0054/d  1  P ČSR N   1982-05 15.
OB 0054/e  1  P ČSR Dr  1982-09 18.
OB 0055/a  1  M SSR    1982-09 25.-26.
OB 0055/b  1  M SSR L   1982-02 20.-21.
OB 0055/d  1  M SSR N   1982-05 22.
OB 0056/a  1  M ČSSR   1983-10 1.-2.
OB 0056/b  1  M ČSSR L  1983-02 26.-27.
OB 0056/c  1  M ČSSR DT  1983-05 7.
OB 0057/a  1  P ČSR    1983-09 17.-18.
OB 0057/b  1  P ČSR L   1983-02 19.-20.
OB 0057/c  1  P ČSR DT  1983-04 16.
OB 0057/d  1  P ČSR N   1983-05 14.
OB 0058/a  1  M SSR    1983-09 17.-18.
OB 0058/b  1  M SSR L   1983-02 19.-20.
OB 0058/c  1  M SSR DT  1983-04 16.
OB 0058/d  1  M SSR N   1983-05 14.
OB 0059/a  1  M ČSSR   1984-10 6.-7.
OB 0059/b      1  M ČSSR L   1984-02 25.-26.
OB 0059/c      1  M ČSSR DT  1984-10 13.
OB 0060/a      1  P ČSR    1984-09 15.-16.
OB 0060/b      1  P ČSR L   1984-02 11.-12.
OB 0060/c      1  P ČSR DT   1984-04 29.
OB 0060/d      1  P ČSR N   1984-05 5.
OB 0061/a      1  M SSR    1984-09 15.-16.
OB 0061/c      1  M SSR DT   1984-05 13.
OB 0062/a      1  M ČSSR    1985-09 21.-22.
OB 0062/b      1  M ČSSR L   1985-03 2.-3.
OB 0062/c      1  M ČSSR DT  1985-10 5.
OB 0063/a      1  P ČSR    1985-09 14.-15.
OB 0063/b      1  P ČSR L   1985-02 9.-10.
OB 0063/c      1  P ČSR DT   1985-04 27.
OB 0063/d      1  P ČSR N   1985-05 2.
OB 0064       12  Tabulky   1985
OB 0065/a      1  M ČSSR    1986-09 27.-28.
OB 0065/b      1  M ČSSR L   1986-02 1.-2.
OB 0065/c      1  M ČSSR DT  1986-10 4.
OB 0066/a      1  P ČSR    1986-09 13.-14.
OB 0066/b      1  P ČSR L   1986-02 22.-23.
OB 0066/c      1  P ČSR N   1986-04 3.
OB 0067       1  P ČSR DT   1986-04 26.
OB 0068/a      1  M SSR    1986
OB 0068/b      1  M SSR L   1986-02 22.-23.
OB 0069   23/87  9  Výstroj   1983
OB 0070   36/86  9  Výstroj   1983
OB 0071       9  Výstroj   1986
OB 0072       7  Ročenky   1975
OB 0073       7  Ročenky   1976
OB 0074       7  Ročenky   1981
OB 0075       7  Ročenky   1983
OB 0076       7  Ročenky   1977
OB 0077       7  Ročenky   1978
OB 0078       7  Ročenky   1979
OB 0079       7  Ročenky   1980
OB 0080       7  Ročenky   1981
OB 0081       7  Ročenky   1983
OB 0082       7  Ročenky   1986
OB 0083       7  Literatura  1977
OB 0084       7  Ročenky   1978
OB 0085       7  Ročenky   1983
OB 0086       7  Ročenky   1978
OB 0087       7  Ročenky   1983
OB 0088       7  Ročenky   1983
OB 0089       7  Ročenky   1986
OB 0090       7  Literatura    1977
OB 0091       7  Literatura    1975
OB 0092       3  3 dny OB     1970-08 13.-16.
OB 0093       3  3 dny OB     1971-08 6.-8.
OB 0094       3  3 dny OB     1972-08 4.-6.
OB 0095/a      3  3 dny OB     1973-08 3.
OB 0095/b      3  3 dny OB     1973-08 4.
OB 0095/c      3  3 dny OB     1973-08 5.
OB 0096       3  3 dny OB     1974-08 2.-4.
OB 0097       3  3 dny OB     1975-08 1.-3.
OB 0098       3  3 dny OB     1976-07 30.7.-1.8.
OB 0099       3  3 dny OB     1977-07 22.-24.
OB 0100       3  3 dny OB     1978-07 21.-23.
OB 0101       3  3 dny OB     1979-07 13.-15.
OB 0102       3  3 dny OB     1980-08 1.-3.
OB 0103       3  3 dny OB     1981-07 31.7.-2.8.
OB 0104       3  3 dny OB     1982-07 30.7.-1.8.
OB 0105       3  3 dny OB     1983-07 29.-30.
OB 0106       3  3 dny OB     1984-08 3.-5.
OB 0107       3  3 dny OB     1985-08 2.-4.
OB 0108       3  3 dny OB     1986-08 1.-3.
OB 0109       3  2 dny LOB     1984-02 18.-19.
OB 0110       3  2 dny LOB     1985-02 16.-17.
OB 0111   225/85  6  Spartakiádní OB  1960-07 2.
OB 0112   226/85  6  Spartakiádní OB  1965-08 14.
OB 0113   227/85  6  Spartakiádní OB  1975-08 24.-27.
OB 0114/a  228/85  6  Spartakiádní OB  1980-06 26.
OB 0114/b  228/85  6  Spartakiádní OB  1980-05 25.
OB 0114/c  228/85  6  Spartakiádní OB  1980
OB 0115/a      6  Spartakiádní OB  1985-06 1.
OB 0115/b      6  Spartakiádní OB  1985
OB 0116/a      6  Prehistorie    1930
OB 0116/b      6  Prehistorie    1932
OB 0116/c      6  Prehistorie    1933
OB 0116/d      6  Prehistorie    1934 + 1935
OB 0117       6  Historické OB   1980-08 5.
OB 0118       6  Ostatní      1967-08 6.-16.
OB 0119       6  Prvotiny     1952-03 1.-2.
OB 0120       6  Prvotiny     1953-10 10.
OB 0121       6  Prvotiny     1953-10 18.
OB 0122/a      6  Prvotiny     1954-10 16.-17.
OB 0122/b      6  Prvotiny     1962-07 15.
OB 0123       6  Prvotiny     1963-10 27.
OB 0124       6  Prvotiny     1970-08 14.-16.
OB 0125       6  Prvotiny     1974-08 16.-25.
OB 0126       6  Prvotiny     1976-07 7.-11.
OB 0127       6  Prvotiny   1979-10 20.
OB 0128       6  Prvotiny   1982-05 8.-9.
OB 0129       6  Prvotiny   1984-02 18.-19.
OB 0130       7  Literatura  1953
OB 0131       7  Literatura  1958
OB 0132       7  Literatura  1960
OB 0133       7  Literatura  1973
OB 0134       7  Literatura  1975
OB 0135       7  Literatura  1977
OB 0136       7  Literatura  1980
OB 0137       7  Literatura  1980
OB 0139       7  Literatura  1981
OB 0140       7  Literatura  1981
OB 0141       7  Literatura  1983
OB 0142       7  Literatura  1969
OB 0143/a      7  Literatura  1971
OB 0143/b      7  Literatura  1981
OB 0144       7  Časopisy   1955 - 1960
OB 0145       7  Časopisy   1961 - 1968
OB 0146       7  Časopisy   1968 - 1969
OB 0147       7  Časopisy   1966 - 1968
OB 0148       7  Ročenky   1966
OB 0149   231/85  7  Časopisy   1977
OB 0150   232/85  7  Časopisy   1978
OB 0151   233/85  7  Časopisy   1979
OB 0152   234/85  7  Časopisy   1980
OB 0153   235/85  7  Časopisy   1981
OB 0154   236/85  7  Časopisy   1982
OB 0155   237/85  7  Časopisy   1983
OB 0056   238/85  7  Časopisy   1984
OB 0157   239/85  7  Časopisy   1985
OB 0158       7  Časopisy   1986
OB 0159       7  Časopisy   1985
OB 0160       7  Ročenky   1977
OB 0161       7  Ročenky   1981
OB 0162       3  5 dnů OB   1977-08 3.-7.
OB 0163       3  5 dnů OB   1978-08 2.-6.
OB 0164       3  5 dnů OB   1979-08 1.-5.
OB 0165       3  5 dnů OB   1980-08 6.-10.
OB 0166       3  5 dnů OB   1981-08 5.-9.
OB 0167       3  5 dnů OB   1982-08 4.-8.
OB 0168       3  5 dnů OB   1983-08 2.-6.
OB 0169       3  5 dnů OB   1984-08 7.-11.
OB 0170       3  5 dnů OB   1985-08 6.-10.
OB 0171       3  5 dnů OB   1986-08 5.-9.
OB 0172       3  2 dny LOB  1987-03 7.-8.
OB 0173       3  2 dny LOB  1986-02 15.-16.
OB 0174   229/85  2  WOC     1972-09 12.-17.
OB 0175   230/85  2  A WOC    1982
OB 0176       9  Výstroj   1987
OB 0177   256/85  7  Metodika   1961
OB 0178   243/85  7  Metodika   1962
OB 0179   243/85  7  Metodika   1962
OB 0180   244/85  7  Metodika   1964
OB 0181   244/85  7  Metodika   1964
OB 0182   244/85  7  Metodika   1965
OB 0183   246/85  7  Metodika   1966
OB 0184   247/85  7  Metodika   1968
OB 0185   247/85  7  Metodika   1968
OB 0186   247/85  7  Metodika   1968
OB 0187   247/85  7  Metodika   1968
OB 0188       7  Metodika   1969
OB 0189       7  Metodika   1969
OB 0190   249/85  7  Metodika   1970
OB 0191   250/85  7  Metodika   1970
OB 0192       7  Metodika   1975
OB 0193   253/85  7  Metodika   1976
OB 0194   254/85  7  Metodika   1976
OB 0195   255/85  7  Metodika   1966
OB 0197       7  Metodika   1981
OB 0198       7  Metodika   1979
OB 0199       7  Metodika   1972
OB 0200       7  Metodika   1985
OB 0201       7  Metodika   1968
OB 0202       9  Výstroj   1987
OB 0203       7  Literatura  1986
OB 0204       7  Časopisy   1986
OB 0205       7  Metodika   1975
OB 0206       7  Ročenky   1973
OB 0207       7  Ročenky   1974
OB 0208       9  Výstroj   1966 - 1979
OB 0209       9  Výstroj   1963 - 1977
OB 0210       9  Výstroj   1967 - 1978
OB 0211       9  Výstroj   1979 - 1986
OB 0212       9  Výstroj   1979 - 1986
OB 0213       9  Výstroj   1979
OB 0214       9  Výstroj   ???
OB 0215       9  Výstroj   ???
OB 0216       9  Výstroj   1979
OB 0217       9  Výstroj   1984
OB 0218       9  Výstroj   1986
OB 0219/a      8  Odznaky   1967
OB 0219/b  8  Odznaky       1970
OB 0219/c  8  Odznaky       1975
OB 0219/d  8  Odznaky       1980
OB 0219/e  8  Odznaky       1981
OB 0220/a  8  Odznaky       1981
OB 0220/b  8  Odznaky       1972
OB 0220/c  8  Odznaky       1982
OB 0220/d  8  Odznaky       1982 +1987
OB 0220/e  8  Odznaky       1977 - 1983
OB 0221/a  8  Ostatní       1982
OB 0221/b  8  Ostatní       1980
OB 0221/c  8  Ostatní       1985
OB 0222   8  Vlajky       1951 - 1959
OB 0223/a  8  Vlajky       1975
OB 0223/b  8  Vlajky       1983
OB 0223/c  8  Vlajky       1984
OB 0223/d  8  Vlajky       1986
OB 0223/e  8  Vlajky       1986
OB 0224/a  8  Vlajky       1980
OB 0224/b  8  Vlajky       1983
OB 0224/c  8  Vlajky       1985
OB 0224/d  8  Vlajky       1987
OB 0225/a  8  Vlajky       1973
OB 0225/b  8  Vlajky       1983
OB 0225/c  8  Vlajky       1986
OB 0225/d  8  Vlajky       ???
OB 0225/e  8  Vlajky       1976
OB 0226   8  Vlajky       1980 - 1968
OB 0227/a  8  Vlajky       1972 - 1982
OB 0227/b  8  Vlajky       1977 - 1978
OB 0228/a  8  Vlajky       1984
OB 0228/b  8  Vlajky       1987
OB 0229   9  Buzoly       1955
OB 0230/a  9  Technické pomůcky  1950 - 1960
OB 0230/b  9  Technické pomůcky  1950 - 1960
OB 0231   9  Mapové pomůcky   1955 - 1965
OB 0232   9  Buzoly       50. léta
OB 0233   9  Výstroj       50. léta
OB 0234   9  Výstroj       50. léta
OB 0235   9  Technické pomůcky  50. léta
OB 0236   9  Buzoly       1981
OB 0237   9  Mapové pomůcky   1975
OB 0238   7  Ročenky       1982
OB 0239   7  Ročenky       1986
OB 0240   7  Ročenky       1982
OB 0241   7  Ročenky       1972
OB 0242   7  Ročenky       1981
OB 0243   7  Ročenky       1982
OB 0244   7  Ročenky       1982
OB 0245   7  Ročenky       1981
OB 0246   7  Ročenky       1978
OB 0247   7  Ročenky       1981
OB 0248   7  Ročenky       1977
OB 0249   7  Ročenky       1978
OB 0250   7  Ročenky       1979
OB 0251   7  Metodika      1978
OB 0252   7  Metodika      1978
OB 0253   7  Metodika      1979
OB 0254   7  Metodika      1979
OB 0255   7  Metodika      1981
OB 0256   7  Metodika      1982
OB 0257   7  Metodika      1987
OB 0258   7  Pravidla OB     1952
OB 0259   7  Pravidla OB - IOF  1975
OB 0260   7  Pravidla OB     1970 + 1985
OB 0261   7  Pravidla OB     1970 - 1985
OB 0262   7  Pravidla OB     1967
OB 0263   7  Pravidla OB     1957
OB 0264   7  Pravidla OB     1957
OB 0265   7  Pravidla OB     1985
OB 0266   7  Pravidla OB     1983
OB 0267   7  Pravidla OB     1980
OB 0268   7  Pravidla OB     1977
OB 0269   7  Pravidla OB     1973
OB 0270/a  7  Pravidla OB     1970
OB 0270/b  7  Pravidla OB     1971
OB 0270/c  7  Pravidla OB     1971
OB 0270/d  7  Pravidla OB     1973
OB 0271   7  Pravidla OB     1966
OB 0272   7  Pravidla OB     1960
OB 0273   7  Pravidla OB     1956
OB 0274   7  Pravidla OB     1954
OB 0275   7  Pravidla OB     1953
OB 0276   7  Pravidla OB - IOF  1982
OB 0277   4  Sborníky map    1987
OB 0278   4  Sborníky map    1984
OB 0279   4  Sborníky map    1983
OB 0280   4  Sborníky map    1981
OB 0281   4  Sborníky map    1980
OB 0282   4  Sborníky map    1979
OB 0283   4  Sborníky map    1978
OB 0284   4  Sborníky map    1977
OB 0285       3  5 dnů OB      1987-08 4.-8.
OB 0286       7  Ročenky       1984
OB 0287       7  Ročenky       1985
OB 0288       7  Ročenky       1986
OB 0289       7  Ročenky       1987
OB 0290       7  Ročenky       1988
OB 0291       7  Literatura     1988
OB 0292       7  Metodika      1982
OB 0293       7  Metodika      1988
OB 0294       7  Metodika      1987
OB 0295       8  Vlajky       1987-06 13
OB 0296       8  Vlajky       1987-10 3.
OB 0297       7  Ročenky       1985
OB 0298       7  Metodika      1987
OB 0299       7  Metodika      1978
OB 0300       9  Buzoly       1970
OB 0302       7  Metodika      1970
OB 0303       7  Metodika      1973
OB 0304       7  Ročenky       1987
OB 0305/a      1  P ČSR        1987-09 12.-13.
OB 0305/b      1  P ČSR L       1987-02 7.-8.
OB 0305/c      1  P ČSR N       1987-10 17.
OB 0305/d      1  P ČSR DT      1987-04 26.
OB 0306/a      1  M ČSSR       1987-09 26.-27.
OB 0306/b      1  M ČSSR L      1987-02 14.-15.
OB 0306/c      1  M ČSSR N      1987-10 24.
OB 0306/d      1  M ČSSR DT      1987-10 3.
OB 0307       3  3 dny OB      1987-07 31-2.8.
OB 0308       3  2 dny LOB      1988-01 23.-24.
OB 0309       7  Časopisy      1987
OB 0310       7  Metodika      1981
OB 0311       9  Technické pomůcky  1955 - 1960
OB 0312   35/86  8  Plakáty       1985
OB 0313   35/86  8  Plakáty       1986
OB 0314   35/86  8  Plakáty       1986
OB 0315   35/86  8  Plakáty       1961
OB 0316   35/86  8  Plakáty       1966
OB 0317   35/86  8  Plakáty       1965
OB 0318   35/86  8  Plakáty       1974
OB 0319   35/86  8  Plakáty       1974
OB 0320   35/86  8  Plakáty       1978
OB 0321   35/86  8  Plakáty       1980
OB 0322   35/86  8  Plakáty       1981
OB 0323   35/86  8  Plakáty       1983
OB 0324   35/86  8  Plakáty       1976
OB 0325/a  35/86  8  Plakáty       1980
OB 0325/b  35/86  8  Plakáty     1983
OB 0326   35/86  8  Plakáty     1974
OB 0327   35/86  8  Plakáty     1977
OB 0328   35/86  8  Plakáty     1978
OB 0329   35/86  8  Plakáty     1977
OB 0330   35/86  8  Plakáty     1986
OB 0331   35/86  8  Plakáty     1983
OB 0332   35/86  8  Plakáty     1979
OB 0333   35/86  8  Plakáty - WOC  1968
OB 0334   35/86  8  Plakáty - WOC  1972
OB 0335   35/86  8  Plakáty - WOC  1979
OB 0336   35/86  8  Plakáty     1985
OB 0337   35/86  8  Plakáty - WOC  1982
OB 0338   35/86  8  Plakáty - WC  1986
OB 0339   35/86  8  Plakáty     1974
OB 0340   35/86  8  Plakáty     1987
OB 0341   35/86  8  Plakáty     1982
OB 0342   35/86  8  Plakáty     1986
OB 0343   35/86  8  Plakáty     1987
OB 0344   35/86  8  Plakáty     1979
OB 0345   35/86  8  Plakáty     1982
OB 0346   35/86  8  Plakáty     1984
OB 0347   35/86  8  Plakáty     1986
OB 0348   35/86  8  Plakáty     1987
OB 0349   35/86  8  Plakáty     1970
OB 0350   35/86  8  Plakáty     1974
OB 0351   35/86  8  Plakáty     1975
OB 0352   35/86  8  Plakáty     1979
OB 0353   35/86  8  Plakáty     1980
OB 0354   35/86  8  Plakáty     1982
OB 0355/a  35/86  8  Plakáty     1983
OB 0355/b  35/86  8  Plakáty     1983
OB 0356   35/86  8  Plakáty     1984
OB 0357   35/86  8  Plakáty     1985
OB 0358   35/86  8  Plakáty     1986
OB 0359   35/86  8  Plakáty     1987
OB 0360   35/86  8  Plakáty     1983
OB 0361   35/86  8  Plakáty     1985
OB 0362   35/86  8  Plakáty     1986
OB 0363   35/86  8  Plakáty     1987
OB 0364   35/86  8  Plakáty     1984
OB 0365   35/86  8  Plakáty     1971
OB 0366   35/86  8  Plakáty     1974
OB 0367   35/86  8  Plakáty     1975
OB 0368   35/86  8  Plakáty     1976
OB 0369   35/86  8  Plakáty     1977
OB 0370  35/86  8  Plakáty  1978
OB 0371  35/86  8  Plakáty  1980
OB 0372  35/86  8  Plakáty  1981
OB 0373  35/86  8  Plakáty  1982
OB 0374  35/86  8  Plakáty  1983
OB 0375  35/86  8  Plakáty  1985
OB 0376  35/86  8  Plakáty  1986
OB 0377  35/86  8  Plakáty  1987
OB 0378  35/86  8  Plakáty  1980
OB 0379  35/86  8  Plakáty  1986
OB 0380  35/86  8  Plakáty  1975
OB 0381  35/86  8  Plakáty  1987
OB 0382  35/86  8  Plakáty  1986
OB 0383  35/86  8  Plakáty  1983
OB 0384  35/86  8  Plakáty  1981
OB 0385  35/86  8  Plakáty  1980
OB 0386  35/86  8  Plakáty  1977
OB 0387  35/86  8  Plakáty  1975
OB 0388  35/86  8  Plakáty  1971
OB 0389      9  Buzoly   ???
OB 0390      9  Buzoly   1988
OB 0391      9  Buzoly   1988
OB 0392  4/89  9  Buzoly   1975
OB 0393  4/89  9  Buzoly   1980
OB 0394  4/89  9  Buzoly   1978
OB 0395  4/89  9  Buzoly   1980
OB 0396  4/89  9  Buzoly   1980
OB 0397  6/89  8  Vlajky   1971
OB 0398  6/89  8  Vlajky   1969
OB 0399  6/89  8  Vlajky   1977
OB 0400  6/89  8  Vlajky   1968
OB 0401  6/89  8  Vlajky   1968
OB 0402  6/89  8  Vlajky   1969
OB 0403  6/89  8  Vlajky   1968
OB 0404  6/89  8  Vlajky   1980
OB 0405  6/89  8  Vlajky   1980
OB 0406  5/89  8  Plakáty  1974
OB 0407  5/89  8  Plakáty  1988
OB 0408  5/89  8  Plakáty  1981
OB 0409  5/89  8  Plakáty  1976
OB 0410  7/89  9  Výstroj  1989
OB 0411      7  Metodika  1980
OB 0412      7  Ročenky  1987
OB 0413      7  Ročenky  1988
OB 0414      7  Ročenky  1988
OB 0415      7  Ročenky  1985
OB 0416   7  Ročenky     1985
OB 0417   7  Ročenky     1987
OB 0418   7  Ročenky     1988
OB 0419   4  Sborníky map  ???
OB 0420/a  1  M ČSSR     1988-09 24.-25.
OB 0420/b  1  M ČSSR L    1988-02 20.-21.
OB 0420/c  1  M ČSSR DT    1988-10 1.
OB 0420/d  1  M ČSSR N    1988-10 22.
OB 0421/a  1  P ČSR      1988-09 10.-11.
OB 0421/b  1  P ČSR DT    1988-04 30.
OB 0421/c  1  P ČSR N     1988-10 15.
OB 0422/a  1  M SSR      1988-09 10.-11.
OB 0422/b  1  M SSR N     1988-10 15.
OB 0423/a  1  M ČSSR     1989-09 16.-17.
OB 0423/b  1  M ČSSR L    1989-02 25.-26.
OB 0423/c  1  M ČSSR DT    1989-09 23.
OB 0424/a  1  P ČSR      1989-09 9.-10.
OB 0424/b  1  P ČSR DT    1989-04 15.4.
OB 0424/c  1  P ČSR N     1989-10 14.
OB 0425/a  1  M SSR DT    1989-04 15.
OB 0425/b  1  M SSR N     1989-10 14.
OB 0426   9  Buzoly     1989
OB 0427   8  Vlajky     1974
OB 0428   8  Vlajky     1983
OB 0429   8  Vlajky     1974
OB 0430   8  Vlajky     1974
OB 0431   8  Vlajky     1965
OB 0432   8  Vlajky     1977
OB 0433   8  Vlajky     1981
OB 0434   8  Vlajky     1989
OB 0435   8  Vlajky     1973
OB 0436   8  Vlajky     ???
OB 0437   8  Plakáty     1989-07 23.-25.
OB 0438   8  Plakáty     1989-07 27.-29.
OB 0439   8  Plakáty     1988-07 29.-31.
OB 0440   8  Plakáty - WC  1988
OB 0441/a  8  Plakáty     1989-09 1.-3.
OB 0441/b  8  Plakáty     1989
OB 0442   8  Plakáty     1987
OB 0443   8  Plakáty - WOC  1989-08 12.-20.
OB 0444   8  Plakáty     1987
OB 0445   8  Plakáty - WOC  1988
OB 0446   8  Plakáty     1989
OB 0447   8  Plakáty     1988-09 10.-11.
OB 0448/a  8  Plakáty     1986-07 10.-13.
OB 0448/b  8  Plakáty     1988-07 14.-17.
OB 0449   3/88   9  Buzoly        1988
OB 0450   2/88   9  Buzoly        1985
OB 0451   5/88   9  Buzoly        1988
OB 0452   28/88  9  Výstroj        1988
OB 0453       9  Výstroj        1979
OB 0454       9  Buzoly        1988
OB 0455       9  Buzoly        1988
OB 0456       11  Kufrování s Dominem  1988
OB 0457   11/90  9  Výstroj        1970
OB 0458   12/90  9  Výstroj        1981
OB 0459       9  Výstroj        1987
OB 0460       9  Technické pomůcky   1975
OB 0461       3  GPS-3 dny OB     1971-08 27.-29.
OB 0462       3  GPS-3 dny OB     1973-08 24.-26.
OB 0463       3  GPS-3 dny OB     1975-08 28.-31.
OB 0464       3  GPS-3 dny OB     1977-08 26.-27.
OB 0465       3  GPS-3 dny OB     1980-08 29.-31.
OB 0466       3  GPS-3 dny OB     1982-08 27.-29.
OB 0467       3  GPS-3 dny OB     1983-08 2.-13.
OB 0468       3  GPS-3 dny OB     1984
OB 0469       3  GPS-3 dny OB     1985-08 12.-14.
OB 0470       3  GPS-3 dny OB     1986-07 26.-28.
OB 0471       3  GPS-3 dny OB     1987-07 25.-27.
OB 0472       3  GPS-3 dny OB     1988-07 4.-6.
OB 0473       3  GPS-3 dny OB     1989-07 23.-25.
OB 0474       3  3 dny OB       1989-07 27.-29.
OB 0475       4  Sborníky map     1982
OB 0476       4  Sborníky map     1985
OB 0477       4  Sborníky map     1986
OB 0478       6  Historické OB     1956-02 10.-13.
OB 0479       6  Historické OB     1961
OB 0480/a      9  Buzoly        1950 - 1955
OB 0480/b      9  Buzoly        1985
OB 0481       7  Ročenky        1984
OB 0482       7  Ročenky        1984
OB 0483       7  Ročenky        1989
OB 0484       7  Metodika       1982 - 1983
OB 0485       7  Metodika       1985
OB 0486       7  Časopisy       1989
OB 0487       7  Metodika       1989-11 24.-26.
OB 0488       7  Časopisy       1987
OB 0489       7  Časopisy       1988
OB 0490       7  Časopisy       1989
OB 0491       7  Literatura      1970
OB 0492       7  Literatura      1986
OB 0493       7  Literatura      1974
OB 0494      7  Literatura   1984
OB 0495      7  Literatura   1987
OB 0496      2  WC       1984-08 7.
OB 0497      2  WC       1986-08 7.
OB 0498      2  WC       1988
OB 0499      2  WC       1988-01 3.
OB 0500      2  WC       1988-01 9.
OB 0501      2  WC       1988-05 21.
OB 0502      2  WC       1988-05 28.
OB 0503      2  WC       1988-08 4.
OB 0504      2  WC       1988-08 7.
OB 0505      2  WC       1988-08 11.
OB 0506      2  WC       1988-09 10.
OB 0507      3  5 dnů OB    1988-08 9.-13.
OB 0508      2  WOC       1962
OB 0509      2  WOC       1964-09 26.-27.
OB 0510      2  WOC       1966-10 1.-2.
OB 0511      2  WOC       1968-09 28.-29.
OB 0512  38/91  8  Odznaky     1968
OB 0513      2  WOC       1970-09 24.-27.
OB 0514      2  WOC       1974-09 19.-22.
OB 0515      2  WOC       1976-09 21.-27.
OB 0516  38/91  8  Medaile     1972
OB 0517      2  WOC       1978-09 5.-17.
OB 0518  38/91  8  Medaile     1978
OB 0519      2  WOC       1979-09 1.-4.
OB 0520  28/91  8  Medaile     1979
OB 0521      2  WOC       1981-09 4.-6.
OB 0522      9  Výstroj     1981
OB 0523      2  WOC       1983-09 30.8.-3.9.
OB 0524      8  Ostatní - WOC  1983
OB 0525      8  Odznaky     1983
OB 0526      2  WOC       1985-09 4.-6.
OB 0527      2  WOC       1987-09 1.-6.
OB 0528  35/91  8  Plakáty - WOC  1987
OB 0529      2  WOC       1989-08 12.-20.
OB 0530  35/91  8  Plakáty - WOC  1989
OB 0531      8  Ostatní - WOC  1989
OB 0532  35/91  8  Plakáty - WOC  1991
OB 0533      2  J WOC      1986-07 4.-5.
OB 0534      2  J WOC      1988-07 6.-10.
OB 0535      2  J WOC      1989-07 13.-15.
OB 0536      2  J WOC      1990-07 7.-15.
OB 0537  35/91  8  Plakáty - WOC  1990
OB 0538      2  A WOC      1978
OB 0539      2  A WOC      1980-07 16.
OB 0540       2  A WOC        1984-08 30.7.-4.8.
OB 0541       2  A WOC        1986-08 30.7.-4.8.
OB 0542       2  A WOC        1988-07 19.-22.
OB 0543       2  A WOC        1990-08 1.-3.
OB 0544   35/91  8  Plakáty -A WOC    1990
OB 0545   38/91  8  Odznaky       1990
OB 0546       8  Medaile       1982
OB 0547/a      2  WOC Ski       1972-03 4.
OB 0547/b      2  WOC Ski       1973-03 3.
OB 0548       2  WOC Ski       1975-02 26.-28.
OB 0549       2  WOC Ski       1997-03 25.-27.
OB 0550       2  WOC Ski       1980-02 6.2.-1.3.
OB 0551       2  WOC Ski       1982-02 12.
OB 0552       2  WOC Ski       1984-01 30.1.-4.2.
OB 0553       2  WOC Ski       1986-03 21.-23.
OB 0554/a  35/91  8  Plakáty - WOC    1986
OB 0554/b  35/91  8  Plakáty - WOC    1986
OB 0555   38/91  8  Odznaky       1986
OB 0556       2  WOC Ski       1988-03 2.-6.
OB 0557       2  WOC Ski       1990-02 27.2.-4.3.
OB 0558       8  Vlajky        1986
OB 0559       8  Vlajky        ???
OB 0560       7  Metodika       1981
OB 0561       7  Metodika       1988
OB 0562/a      7  Ročenky       1987
OB 0562/b      7  Ročenky       1988
OB 0563       9  Buzoly        ???
OB 0564       7  Časopisy       1987
OB 0565       7  Časopisy       1988
OB 0566       7  Časopisy       1989
OB 0567       7  Časopisy       1989
OB 0568       7  Časopisy       1990
OB 0569   35/91  8  Plakáty       1991
OB 0570   35/91  8  Plakáty - WC     1990
OB 0571   35/91  8  Plakáty       1990
OB 0572   35/91  8  Plakáty       1989
OB 0573   35/91  4  Mapové zajímavosti  1897
OB 0574       12  24 hodin OB     1990-06 10-11.
OB 0575       7  Časopisy IOF     1986
OB 0576       7  Časopisy IOF     1962 - 1968
OB 0577       7  Časopisy IOF     1969 - 1972
OB 0578       7  Časopisy IOF     1973 - 1975
OB 0579       7  Časopisy IOF     1976 - 1977
OB 0580       7  Časopisy IOF     1978 - 1979
OB 0581       7  Časopisy IOF     1980 - 1982
OB 0582       7  Časopisy IOF     1983 - 1985
OB 0583       7  Časopisy IOF  1987
OB 0584       7  Časopisy IOF  1988
OB 0585       7  Časopisy IOF  1989
OB 0586       5  Kongresy IOF  1969 - 1982
OB 0587       5  Kongresy IOF  1984-07 10.-15.
OB 0588       5  Kongresy IOF  1986-07 13.-17.
OB 0589       5  Kongresy IOF  1988-06 27.-3.7
OB 0590       8  Ostatní - IOF  1988
OB 0591       8  Vlajky     1961
OB 0592   38/91  8  Medaile     1956
OB 0593       7  Časopisy    1988
OB 0594       3  5 dnů OB    1989-08 1.-5.
OB 0595       3  GPS-3 dny OB  1990-08 27.-29.
OB 0596       3  3 dny OB    1990-08 3.-5.
OB 0597   36/91  9  Buzoly     1988
OB 0598   37/91  9  Buzoly     1988
OB 0599       7  Plakáty     1951
OB 0600       7  Plakáty     1952
OB 0601       7  Plakáty     1955
OB 0602       7  Plakáty     1955
OB 0603       7  Plakáty     1962
OB 0604       7  Plakáty     1962
OB 0605       7  Plakáty     1972
OB 0606       8  Plakáty     1983
OB 0607       8  Plakáty     1987
OB 0608       7  Plakáty     1989
OB 0609       7  Časopisy IOF  1990
OB 0610       7  Literatura   1974
OB 0611       7  Ročenky     1979
OB 0612       7  Ročenky     1990
OB 0613       7  Ročenky     1989
OB 0614       7  Ročenky     1985
OB 0615       7  Ročenky     1980
OB 0616       7  Ročenky     1979
OB 0617       3  3 dny OB    1988-07 29.-31.
OB 0618/a      5  Akce IOF    1969-10 25.-27.
OB 0618/b      5  Akce IOFIOF   1981-srpen
OB 0619       5  Akce IOF    1985-08 1.-3.
OB 0620       6  Historické OB  1959-10 2.-4.
OB 0621       2  J WOC      1991-07 7.-13.
OB 0622       2  VWC       1986-07 15.-18
OB 0623       2  VWC       1988-07 19.- 22.
OB 0624       2  VWC       1990-08 1.- 5.
OB 0625       1  M SR      1990-08 19.
OB 0626       1  P ČR      1990-08 19.-20.
OB 0627/a      1  M ČSFR     1990-08 25.-26.
OB 0627/b  1  M ČSFR Sp      1990-09 22.
OB 0627/c  1  M ČSFR DT      1990-04 29.
OB 0628   2  Ostatní OB      1991-07 12.-14.
OB 0629   3  GPS-3 dny OB     1991-07 4.-7.
OB 0630   3  5 dnů OB       1991-08 13.-17.
OB 0631   2  Ostatní OB      1991-07 22.-26.
OB 0632   3  5 dnů OB       1990-08 7.-11.
OB 0633   13  Trail O       1991-07 5.
OB 0634   7  Časopisy       1990
OB 0635   9  Buzoly        1987
OB 0636   7  Časopisy       1990
OB 0637   7  Literatura      1991
OB 0638   8  Medaile       1991
OB 0639   8  Plakáty       1991
OB 0640   9  Buzoly        1991
OB 0641   9  Buzoly        1985
OB 0642   9  Technické pomůcky  1988
OB 0643   9  Technické pomůcky  1960 - 1970
OB 0644   4  Mapové zajímavosti  1985
OB 0645   8  Vlajky        1950
OB 0646   8  Vlajky        1962
OB 0661   8  Medaile       1987
OB 0662   8  Ceny         1990
OB 0663   8  Ceny         1990
OB 0664   8  Ceny         1987
OB 0665   9  Technické pomůcky  1975
OB 0666   9  Technické pomůcky  50. léta
OB 0667   9  Mapové pomůcky    1975
OB 0668   9  Technické pomůcky  1955
OB 0668/a  8  Medaile       1986
OB 0669   8  Ceny         1983
OB 0670   7  Literatura      1991
OB 0671   8  Plakáty - WOC    1991
OB 0672   8  Plakáty - WOC    1991
OB 0673   8  Plakáty       1992
OB 0674/a  6  Ostatní       1967
OB 0674/b  6  Ostatní       1976
OB 0675   4  Sborníky map     1990
OB 0676   7  Literatura      1978
OB 0677   8  Ceny - WOC      1991
OB 0678   8  Ceny - WOC      1983
OB 0679   5  Kongresy IOF     1990-07 21.
OB 0680   8  Ceny         1954
OB 0681   8  Ceny         1957
OB 0682   8  Ceny         1991
OB 0683/a  8  Ceny         1954
OB 0683/b  8  Ceny        1957
OB 0683/c  8  Ceny        1958
OB 0684   8  Ceny        1966
OB 0685   8  Suvenýry      1969
OB 0686   8  Medaile       1958
OB 0687   8  Ceny        1967
OB 0688   8  Medaile       1959
OB 0689   8  Ostatní       1980
OB 0690   8  Vlajky       ???
OB 0691   7  Časopisy      1990
OB 0692   7  Literatura     1990
OB 0693   7  Literatura     1991
OB 0694   7  Ročenky       1990
OB 0697   7  Metodika      1986
OB 0698   6  Ostatní       ???
OB 0715   7  Časopisy IOF    1984
OB 0716   7  Časopisy IOF    1985
OB 0717   7  Časopisy IOF    1986
OB 0718   7  Časopisy      1991
OB 0719   7  Časopisy      1991
OB 0720   7  Časopisy      1991
OB 0721   7  Časopisy      1990
OB 0722   7  Časopisy      1991
OB 0723   10  Pohár města Zlína  1950-10 21.-22.
OB 0724   10  Pohár města Zlína  1951-10 20.-21.
OB 0725   10  Pohár města Zlína  1952-09 6.-7.
OB 0726   10  Pohár města Zlína  1953-06 13.-14.
OB 0727   10  Pohár města Zlína  1954-09 14.
OB 0728   10  Pohár města Zlína  1955-10 23.
OB 0729   10  Pohár města Zlína  1956-10 14.
OB 0730   10  Pohár města Zlína  1957-10 20.
OB 0731   10  Pohár města Zlína  1958-10 19.
OB 0732   10  Pohár města Zlína  1959-10 11.
OB 0733   10  Pohár města Zlína  1960-10 9.
OB 0734   10  Pohár města Zlína  1961-10 8.
OB 0735   10  Pohár města Zlína  1962-10 7.
OB 0736   10  Pohár města Zlína  1963-10 6.
OB 0737   10  Pohár města Zlína  1964-10 4.
OB 0738   10  Pohár města Zlína  1965-10 10.
OB 0739   10  Pohár města Zlína  1966-10 9.
OB 0740   10  Pohár města Zlína  1967-10 8.
OB 0741   10  Pohár města Zlína  1968-10 6.
OB 0742   10  Pohár města Zlína  1969-10 5.
OB 0743   10  Pohár města Zlína  1970-10 10.
OB 0744   10  Pohár města Zlína  1971-10 3.
OB 0745   10  Pohár města Zlína  1972-07 1.
OB 0746   10  Pohár města Zlína    1973-08 1.
OB 0747   10  Pohár města Zlína    1974-06 29.
OB 0748   10  Pohár města Zlína    1975-08 24.
OB 0749   10  Pohár města Zlína    1976-06 26.
OB 0750   10  Pohár města Zlína    1977-06 19.
OB 0751   10  Pohár města Zlína    1978-05 21.
OB 0752   10  Pohár města Zlína    1979-06 23.-24.
OB 0753   10  Pohár města Zlína    1980-10 18.-19.
OB 0754   10  Pohár města Zlína    1981-06 20.-21.
OB 0755   10  Pohár města Zlína    1982-06 26.
OB 0756   10  Pohár města Zlína    1983-07 29.-31.
OB 0757   10  Pohár města Zlína    1984-06 30.
OB 0758   10  Pohár města Zlína    1985-05 9.-11.
OB 0759   10  Pohár města Zlína    1986-06 7.
OB 0760   10  Pohár města Zlína    1987-06 7.
OB 0761   10  Pohár města Zlína    1988-05 15.
OB 0762   10  Pohár města Zlína    1989-09 16.-17.
OB 0763   10  Pohár města Zlína    1990-10 20.-21.
OB 0764   10  Pohár města Zlína    1991-05 25.
OB 0765   7  Pohár města Zlína    1981
OB 0766   8  Ostatní         1979
OB 0767   8  Odznaky         1989
OB 0768   7  Metodika        1991
OB 0769   7  Časopisy        1991
OB 0770   7  Ostatní         1991
OB 0771   14  MTBO          1950 (1990)
OB 0772/a  14  MTBO          1990-11 3.-4.
OB 0772/b  14  MTBO          1991-11 2.
OB 0773   14  MTBO          1991-05 4.-5.
OB 0774   8  Vlajky         1981 - 1986
OB 0775   12  Výstavy - expozice 91  1991-05 25.
OB 0776   9  Výstroj         1991
OB 0777   9  Výstroj         1991
OB 0778   9  Výstroj         70. léta
OB 0779   8  Vlajky         1991
OB 0780   8  Ostatní - WOC      1991
OB 0781   8  Odznaky         1991
OB 0782   8  Ostatní - WOC      1991
OB 0783   8  Filatelie        1991
OB 0784   8  Filatelie        1982
OB 0785   8  Filatelie        1986
OB 0786/a  1  M ČSFR         1991-08 10.
OB 0786/b  1  M ČSFR DT        1991-04 27.
OB 0786/c  1  M ČSFR Dr        1991-09 28.
OB 0786/d  1  M ČSFR Sp        1991-08 11.
OB 0787   11  Kufrování s Dominem   1982
OB 0788  11  Kufrování s Dominem  1983
OB 0789  11  Kufrování s Dominem  1984
OB 0790  11  Kufrování s Dominem  1985
OB 0791  11  Kufrování s Dominem  1985
OB 0792  11  Kufrování s Dominem  1986
OB 0793  11  Kufrování s Dominem  1986
OB 0794  11  Kufrování s Dominem  1987
OB 0795  11  Kufrování s Dominem  1988
OB 0796  8  Filatelie       1987 - 1988
OB 0797  11  Kufrování s Dominem  1989
OB 0798  11  Kufrování s Dominem  1990
OB 0799  11  Kufrování s Dominem  1991
OB 0800  4  Sborníky map      1982 - 1990
OB 0801  11  Orientační běžec ČSR  1981 - 1986
OB 0802  11  OB pro všechny     1971 - 1972
OB 0803  11  OB pro všechny     1975-04 27.
OB 0804  11  OB pro všechny     1977 - 1983
OB 0805  11  OB pro všechny     1974 - 1980
OB 0806  11  OB pro všechny     1981 - 1982
OB 0807  11  OB Nové svobody    1973
OB 0808  11  OB Nové svobody    1976
OB 0809  11  OB Nové svobody    1977
OB 0810  11  OB Nové svobody    1978
OB 0811  11  OB Nové svobody    1979
OB 0812  11  OB Nové svobody    1980
OB 0813  11  OB Nové svobody    1981
OB 0814  11  OB Nové svobody    1982
OB 0815  11  OB Nové svobody    1983
OB 0816  11  OB Nové svobody    1984
OB 0817  11  OB Nové svobody    1985
OB 0817  11  OB Nové svobody    1985
OB 0818  11  OB Nové svobody    1986
OB 0819  11  OB Nové svobody    1987
OB 0820  11  OB Nové svobody    1988
OB 0821  8  Medaile        1961
OB 0822  8  Medaile        1972
OB 0823  8  Odznaky        1961
OB 0824  4  Mapové zajímavosti   1982
OB 0825  4  Mapové zajímavosti   1988
OB 0826  9  Startovní čísla    1990
OB 0827  8  Medaile        1991
OB 0828  8  Medaile        1991
OB 0829  8  Ceny - WOC       1991
OB 0830  9  Startovní čísla    1991
OB 0831  9  Výstroj        1991
OB 0832  9  Výstroj        1991
OB 0833   2  WOC            1991-08 20.-25.
OB 0834   8  Vlajky           1992
OB 0835   8  Vlajky           1992
OB 0836   9  Technické pomůcky     1992
OB 0837   8  Plakáty - WOC       1992
OB 0838   13  Trail O, ČSFR       1992-05 8.-10.
OB 0839   8  Plakáty          1992-05 8.-10.
OB 0840   2  WC             1992
OB 0841   8  Ostatní - WC        1992
OB 0842   2  WOC Ski          1992-01 28.1-1.2.
OB 0843   9  Startovní čísla      1979
OB 0844   9  Startovní čísla      1989
OB 0845   9  Startovní čísla      1986
OB 0846   9  Startovní čísla      1988
OB 0847   8  Ostatní - IOF       1991
OB 0848   8  Ostatní          1991
OB 0849   11  OB pro všechny       1971 - 1982
OB 0850   2  WC             1990
OB 0851   2  WC             1990-05 27.
OB 0852   2  WC             1990-05 30.
OB 0853   2  WC             1990-06 3.
OB 0854/a  2  WC             1990-08 11.
OB 0854/b  2  WC             1990-08 18.
OB 0855   2  WC             1990-10 6.
OB 0856   2  WC             1992-08 20.-22.
OB 0857   8  Plakáty - WC        1992-08 20.-22.
OB 0858   2  VWC            1992-01 3.-13.
OB 0859   4  Mapové zajímavosti     1992-01 3.-13.
OB 0860   8  Plakáty - VWC       1992-01 3.-13.
OB 0861   2  WC             1984
OB 0862   2  WC             1986
OB 0863   2  A WOC           1992
OB 0864   9  Startovní čísla      1992
OB 0865   8  Plakáty - WOC       1992-leden
OB 0866   7  Časopisy IOF        1987
OB 0867   7  Časopisy IOF        1988
OB 0868   7  Časopisy IOF        1991
OB 0869   12  Výstavy - Spartakiáda 95  1985
OB 0870   12  Výstavy - M ČSSR 86    1986
OB 0871   5  Kongresy IOF        1986
OB 0872   8  Ceny            1992
OB 0873   7  Literatura         1992
OB 0874   7  Ostatní          1985
OB 0875   7  Ročenky          1987
OB 0876   5  Akce IOF          1987-08 29.-31
OB 0877   5  Akce IOF          1985-09 9.-12.
OB 0878  5  Kongresy IOF      1990
OB 0879  5  Akce IOF        1989-08 16.
OB 0880  10  Pohár města Zlína    1992-05 31.
OB 0881  1  M ČSFR DT        1992-04 25.
OB 0882  5  Akce IOF        1984 - 1992
OB 0883  4  Mapové zajímavosti   1992
OB 0884  1  M ČSFR L        1992-02 22.-23.
OB 0885  1  M ČSFR         1992-09 19.-20.
OB 0886  9  Buzoly         1992
OB 0887  9  Buzoly         1992
OB 0888  9  Technické pomůcky    1992
OB 0889  2  A WOC          1992-07 26.-31.
OB 0890  2  J WOC          1992-07 13.-17.
OB 0891  13  Trail O, M-ČR 92    1992-10 17.-18.
OB 0892  1  M ČSFR         1992-09 27.
OB 0893  8  Filatelie        1987
OB 0894  8  Filatelie        1992
OB 0895  8  Filatelie        1990
OB 0896  8  Filatelie        1991
OB 0897  8  Filatelie        1992
OB 0898  8  Filatelie        1979
OB 0899  7  Literatura       1990
OB 0900  7  Pravidla OB - IOF    1991
OB 0901  7  Pravidla OB - IOF    1991
OB 0902  7  Pravidla OB - IOF    1991
OB 0903  7  Pravidla OB - IOF    1991
OB 0904  7  Pravidla OB - IOF    1991
OB 0905  7  Literatura       1979
OB 0906  4  Mapové klíče      1975
OB 0907  4  Mapové klíče      1990
OB 0908  4  Mapové klíče      1950 - 1970
OB 0909  4  Mapové klíče      1969
OB 0910  4  Mapové klíče      1972
OB 0911  4  Mapové klíče      1985
OB 0912  4  Mapové klíče      1973
OB 0913  4  Mapové klíče      1975
OB 0914  4  Mapové klíče      1977
OB 0915  4  Mapové klíče      1983
OB 0916  4  Vývoj map        1981
OB 0917  7  Metodika        1972
OB 0918  2  WC           1992
OB 0919  2  WC           1992-05 16.
OB 0920  2  WC           1992-10 3.
OB 0921  12  Orientační běžec roku  1992-11 19.
OB 0922  6  Ostatní         1992-10 19.
OB 0923  2  IYM           1992-06 23.-29.
OB 0924  5  Akce IOF      1992-10 15.-18.
OB 0925  5  Kongresy IOF    1992-07 7.-12.
OB 0926  7  Časopisy IOF    1992
OB 0927  13  Trail O, M-SR 92  1992-05 20.-22.
OB 0928  2  WC Ski       1987-01 25.
OB 0929  2  WC Ski       1989
OB 0930  2  WC Ski       1991
OB 0931  3  GPS-3 dny OB    1992-07 23.-25.
OB 0932  8  Vlajky       1992-07 23.-25.
OB 0933  7  Časopisy IOF    1992-jaro
OB 0934  7  Časopisy IOF    1992-podzim
OB 0935  7  Ostatní       1992-podzim
OB 0936  7  Literatura     1986
OB 0937  7  Ročenky       1992
OB 0939  7  Časopisy IOF    1992
OB 0940  7  Časopisy      1992
OB 0941  2  WC Ski       1993-01 8.-9.
OB 0942  8  Ostatní - WC    1993-01 8.-9.
OB 0943  8  Medaile       1993-01 8.-9.
OB 0944  8  Plakáty - WC    1993-01 8.-9.
OB 0945  8  Plakáty       1992
OB 0946  8  Filatelie      1992
OB 0947  8  Filatelie      1992
OB 0948  7  Časopisy      1992
OB 0949  7  Časopisy IOF    1992
OB 0950  3  5 dnů OB      1992-08 4.-8.
OB 0951  7  Pravidla OB     1991
OB 0952  7  Časopisy      1991
OB 0953  7  Časopisy      1992
OB 0954  7  Časopisy      1992
OB 0955  6  Prvotiny      1974-09 14.
OB 0956  7  Časopisy      1992
OB 0957  8  Vlajky, odznaky   1990
OB 0958  2  VWC         1983-07 12.-15.
OB 0959  8  Plakáty       1980
OB 0960  2  IYM         1984 + 1985
OB 0961  9  Technické pomůcky  1992
OB 0962  5  Akce IOF      1991
OB 0963  7  Pravidla OB - IOF  1977
OB 0964  5  Předsednictvo IOF  1991
OB 0965  7  Pravidla OB - IOF  1978
OB 0966  7  Pravidla OB - IOF  1982
OB 0967  7  Pravidla OB - IOF  1982
OB 0968  7  Pravidla OB - IOF  1983
OB 0969  7  Pravidla OB - IOF  1983
OB 0970  7  Pravidla OB - IOF  1989
OB 0971  4  Mapové klíče     1982
OB 0972  9  Výstroj        1960
OB 0973  2  IYM          1990-06 29.6 -1.7.
OB 0974  2  IYM          1991-06 29.-30.
OB 0975  1  M ČR L        1993-02 27.-38.
OB 0976  11  Kufrování s Dominem  1992-12 28.-30.
OB 0977  5  Akce IOF       1988-08 2.-4.
OB 0978  4  Sborníky map     1986
OB 0979  6  Historické OB     1993
OB 0980  5  Kongresy IOF     1965 + 1967
OB 0981  5  Kongresy IOF     1979
OB 0982  2  WC          1992-05 9.
OB 0983  7  Metodika       1990
OB 0984  7  Pravidla OB      1990
OB 0985  7  Pravidla OB      1993
OB 0986  7  Pravidla OB      1993
OB 0987  6  Ostatní OB      1958-09 3.-13.
OB 0988  7  Pravidla OB      1960-07 5.
OB 0989  7  Časopisy       1990
OB 0990  6  Ostatní OB      1958-srpen
OB 0991  4  Mapové zajímavosti  1968
OB 0992  2  A WOC         1974
OB 0993  7  Ostatní        1985
OB 0994  1  M ČR DT        1993-05 5.
OB 0995  14  MTBO - M ČR      1993-05 8.-9.
OB 0996  5  Akce IOF       1966-05 2.-8.
OB 0997  7  Literatura      1993
OB 0998  7  Metodika       1979
OB 0999  8  Filatelie       1989
OB 1000  7  Časopisy       1991
OB 1001  7  Pravidla OB      1977
OB 1002  7  Metodika       1976
OB 1003  10  Pohár města Zlína   1993-06 13.
OB 1004  8  Suvenýry - medaile  1993-05 8.
OB 1005  8  Suvenýry       1978
OB 1006  9  Výstroj        1978
OB 1007  9  Výstroj        1983
OB 1008  8  Odznaky        1978
OB 1009  9  Startovní čísla    1978
OB 1010  9  Startovní čísla    1965
OB 1011  7  Metodika       1993
OB 1012  9  Buzoly        1993
OB 1013  2  IYM          1993-06 25-27.
OB 1014  2  WC          1992-10 9.
OB 1015  7  Ostatní        1993
OB 1016  2  J WOC         1993-07 5.-10.
OB 1017    2  WC Ski        1993
OB 1018    2  WC Ski        1993-01 28.
OB 1019    2  WC Ski        1993-03 7.
OB 1020    2  WC Ski        1993-03 11.
OB 1021    9  Výstroj       1992
OB 1022    7  Literatura      1991
OB 1023    4  Mapové zajímavosti  1966-06 12
OB 1024    5  Kongresy IOF     1965
OB 1025    6  Historické OB    1961-červenec
OB 1026    1  M ČR Sp       1993-09 18.
OB 1027    8  Plakáty       1993-09 18.
OB 1028    8  Ostatní       1993-09 18.
OB 1029    9  Startovní čísla   1993-09 18.
OB 1030    3  5 dnů OB       1993-08 10.-14.
OB 1031    1  M ČR Cl + št     1993-09 25.-26.
OB 1032    8  Plakáty       1993-08 25.-26.
OB 1033    8  Plakáty       1993-08 25.-26.
OB 1034   13  Trail O, VCZ     1993-10 16.-17.
OB 1035   13  Trail O, M ČR 93   1993-10 9.-10.
OB 1036    7  Literatura      1993
OB 1037    8  Filatelie      1989
OB 1038   13  Trail O       1993
OB 1039   12  Statistika WOC    1966 - 1991
OB 1040    7  Literatura      1993-10 14.-17.
OB 1041    1  M ČR Dr       1993-09 19.
OB 1042    4  Mapové zajímavosti  1987
OB 1043    8  Plakáty       1993-05 16.
OB 1044    8  Plakáty       1972
OB 1045a-e  7  Metodika       1990
OB 1046    9  Výstroj       1992
OB 1047    7  Metodika       1993
OB 1048    2  J WOC Ski      1993-03 6.-7.
OB 1049    7  Ostatní       1993
OB 1050    5  Pravidla IOF     1988-05 1.
OB 1051    5  Předsednictvo    1988-01 22.-24.
OB 1052    7  Pravidla OB - IOF  1990
OB 1053    7  Časopisy IOF     1988
OB 1054    7  Časopisy IOF     1991 +1992
OB 1055    5  Předsednictvo IOF  1983 - 1986
OB 1056    5  Předsednictvo IOF  1986 - 1987
OB 1057    5  Předsednictvo IOF  1988
OB 1058    5  Předsednictvo IOF  1988 - 1989
OB 1059    5  Akce IOF       1977
OB 1060    5  Akce IOF       1989-08 16.
OB 1061    2  WOC         1985
OB 1062    7  Ročenky       1993
OB 1063  12  Předsednictvo    1993-12 10.-11.
OB 1064  9  Startovní čísla   1993-10 14.
OB 1065  7  Pravidla OB     1993
OB 1066  7  Metodika      1993
OB 1067  7  Metodika      1993
OB 1068  7  Metodika      1993
OB 1069  7  Metodika      1993
OB 1070  7  Časopisy      1993
OB 1071  7  Časopisy      1991
OB 1072  7  Časopisy      1992
OB 1073  12  Předsednictvo    1991 - 1992
OB 1074  12  Předsednictvo    1989 - 1990
OB 1075  9  Technické pomůcky  1975
OB 1076  9  Technické pomůcky  1975
OB 1077  7  Časopisy IOF    1993
OB 1078  7  Časopisy      1993
OB 1079  7  Časopisy IOF    1993
OB 1080  7  Časopisy IOF    1993
OB 1081  2  WOC         1993
OB 1082  8  Suvenýry      1990
OB 1083  8  Plakáty       1993
OB 1084  9  Startovní čísla   1986
OB 1085  9  Startovní čísla   1984
OB 1086  9  Startovní čísla   1990
OB 1087  9  Startovní čísla   1989
OB 1088  9  Startovní čísla   1993
OB 1089  9  Startovní čísla   1993
OB 1090  9  Startovní čísla   1990
OB 1091  7  Metodika      1993
OB 1092  7  Ročenky       1993
OB 1093  7  Literatura     1993
OB 1094  9  Výstroj       1960 - 1970
OB 1095  8  Plakáty       1984
OB 1096  7  Časopisy      1993
OB 1097  1  M ČR L       1994-02 26.-27.
OB 1098  1  M ČR DT       1994-04 30.
OB 1099  2  WC         1994-04 3.-6.
OB 1100  2  WC         1994
OB 1101  8  Vlajky       1992
OB 1102  2  WC         1992-08 16.
OB 1103  10  Pohár města Zlína  1994-05 21.
OB 1104  2  WOC Ski       1994-01 31.1.-6.2.
OB 1105  7  Metodika      1975
OB 1106  7  Časopisy      1978
OB 1107  7  Ročenky       1977
OB 1108  7  Ročenky       1976
OB 1109  7  Ročenky        1977
OB 1110  7  Ročenky        1978
OB 1111  2  WC          1983 +1984
OB 1112  2  WC          1986
OB 1113  13  Trail O        1994-06 18.-19.
OB 1114  2  WC          1994-08 10.
OB 1115  2  WC          1994-08 13.-14.
OB 1116  2  WC          1994-09 24.-25.
OB 1117  2  WC          1994-09 28.9.-1.10.
OB 1118  2  WC          1994
OB 1119  7  Ročenky        1994
OB 1120  7  Ročenky        1994
OB 1121  9  Ostatní        1994
OB 1122  9  Výstroj        1994
OB 1123  9  Výstroj        1994
OB 1124  8  Ostatní        1994
OB 1125  7  Ročenky        1994
OB 1126  8  Filatelie       1994
OB 1127  8  Filatelie       1991
OB 1128  8  Filatelie       1994
OB 1129  13  Trail O        1994-09 30.
OB 1130  1  M ČR Cl + št     1994-09 17.-18.
OB 1131  8  Plakáty        1994-09 17.-18.
OB 1132  8  Medaile        1994-09 17.-18
OB 1133  8  Plakáty        1994-10 23.-26.
OB 1134  5  Akce IOF       1994-09 11.-14.
OB 1135  5  Kongresy IOF     1994-06 21.-26.
OB 1136  7  Časopisy IOF     1994
OB 1137  7  Časopisy       1993
OB 1138  7  Ostatní        1994
OB 1139  7  Ročenky        1994
OB 1140  7  Ostatní        1991
OB 1141  7  Literatura      1994
OB 1142  7  Metodika       1994
OB 1143  13  Trail O        1994-11 5.-6.
OB 1144  8  Plakáty        1994
OB 1145  2  A WOC         1994-09 4.-11.
OB 1146  7  Časopisy       1994
OB 1147  7  Časopisy       1994
OB 1148  12  Výstavy - Morava 83  1983
OB 1149  12  Svazové materiály   1994-12 9.-10.
OB 1150  7  Metodika       1994
OB 1151  2  VWC          1994-08 1.-5.
OB 1152  2  WOC          1991-08 20.-25.
OB 1153  8  Ceny         1974
OB 1154  2  J WOC Ski       1994-03 9.-13.
OB 1155  9  Startovní čísla    1994-03 9.-13.
OB 1156  7  Literatura      1994
OB 1157  2  Akce IOF       1994-09 11.-14.
OB 1158  7  Časopisy       1994
OB 1159  6  Ostatní OB      1992-11 13.
OB 1160  6  Historické OB     1963-06 15.-16.
OB 1161  6  Historické OB     1966-03 26.-27.
OB 1162  6  Historické OB     1964-05 7.-10.
OB 1163  2  WC Ski        1995-03 3.
OB 1164  2  WC Ski        1995
OB 1165  4  Mapové zajímavosti  1993
OB 1166  8  Plakáty        1963-06 15.-16.
OB 1167  8  Plakáty        1963-06 9.
OB 1168  8  Plakáty        1970-09 25.-27.
OB 1169  8  Plakáty        1967-09 23.
OB 1170  8  Filatelie       1994
OB 1171  5  Akce IOF       1994-09 29.-30.
OB 1172  6  Ostatní OB - IOLPM  1971 - 1989
OB 1173  6  Ostatní OB - IOLPM  1971
OB 1174  6  Ostatní OB - IOLPM  1972
OB 1175  6  Ostatní OB - IOLPM  1973
OB 1176  6  Ostatní OB - IOLPM  1974
OB 1177  6  Ostatní OB - IOLPM  1975
OB 1178  6  Ostatní OB - IOLPM  1977
OB 1179  6  Ostatní OB - IOLPM  1978
OB 1180  6  Ostatní OB - IOLPM  1979
OB 1181  6  Ostatní OB - IOLPM  1980
OB 1182  6  Ostatní OB - IOLPM  1981
OB 1183  6  Ostatní OB - IOLPM  1983
OB 1184  6  Ostatní OB - IOLPM  1982
OB 1185  6  Ostatní OB - IOLPM  1983
OB 1186  6  Ostatní OB - IOLPM  1984
OB 1187  6  Ostatní OB - IOLPM  1986
OB 1188  6  Ostatní OB - IOLPM  1987
OB 1189  6  Ostatní OB - IOLPM  1988
OB 1190  8  Suvenýry       1987
OB 1191  6  Ostatní OB - IOLPM  1989
OB 1192  8  Startovní čísla    1987
OB 1193  8  Filatelie       1981 + 86 + 87
OB 1194  6  Ostatní OB - Družba  1977-07 28.-30.
OB 1195  6  Ostatní OB - Družba  1978-05 21.-23.
OB 1196  6  Ostatní OB - Družba  1979-10 6.-7.
OB 1197  6  Ostatní OB - Družba  1980-05 16.-18.
OB 1198  6  Ostatní OB - Družba  1982
OB 1198  6  Ostatní OB - Družba  1981-11 10.-11.
OB 1199  6  Ostatní OB - Družba  1983-10 22.-23.
OB 1200  7  Metodika       1995
OB 1201  7  Ostatní       1990
OB 1202  2  PWT         1996-10 29.
OB 1203  1  M ČR HOB       1996-11 2.-3.
OB 1204  8  Filatelie      1996
OB 1205  8  Filatelie      1996
OB 1206  8  Filatelie      1997
OB 1207  8  Filatelie      1996
OB 1208  2  IYM         1996-06 28.6.-1.7.
OB 1209  2  A WOC        1996-07 16.-20.
OB 1210  2  CISM         1996-10 17.-23.
OB 1211  7  Metodika       1995
OB 1212  7  Literatura      1996
OB 1213  7  Literatura      1996
OB 1214  6  Ostatní       1991
OB 1215  7  Pravidla OB     1996
OB 1216  7  Ostatní       1996
OB 1217  9  Ostatní       1996
OB 1218  8  Plakáty       1996
OB 1219  8  Filatelie      1990
OB 1220  2  WOC         1993
OB 1221  8  Plakáty       1996-10 29.
OB 1222  7  Časopisy       1996
OB 1223  13  Trail O       1996-09 11.
OB 1224  9  Technické pomůcky  1954
OB 1225  9  Technické pomůcky  1995
OB 1226  1  M ČR Sp + Dr     1996-09 28.-29.
OB 1227  8  Filatelie      1995
OB 1228  12  Výstavy - WOC 95   1995
OB 1229  9  Startovní čísla   1997-01 30.1.-1.2.
OB 1230  9  Výstroj       1997-01 30.1.-1.2.
OB 1231  2  WC Ski        1997-01 30.1.-1.2.
OB 1232  9  Výzbroj       50. léta
OB 1233  7  Metodika       1996
OB 1234  7  Diplomní práce    1997
OB 1235  5  Akce IOF       1997-10 17.-20.
OB 1236  12  Svazové materiály  1994
OB 1237  9  Startovní čísla   1996
OB 1238  6  Ostatní OB - CJV   1997-03 29.-31.
OB 1239  2  WC Ski        1997
OB 1240  2  WC Ski        1997-03 3.
OB 1241  1  M ČR L        1997-02 22.-23.
OB 1242  4  Mapové zajímavosti  ???
OB 1243  9  Startovní čísla   1988
OB 1244  9  Startovní čísla   ???
OB 1245  2  IYM         1996-06 28.6.-1.7.
OB 1246  10  Pohár města Zlína   1996-09 14.
OB 1247  10  Pohár města Zlína   1997-04 26.
OB 1248  7  Ročenky        1993
OB 1249  7  Ročenky        1994
OB 1250  9  Startovní čísla    1987
OB 1251  6  Historické OB     do r. 1960
OB 1252  2  CISM         1979
OB 1253  11  OB Nové svobody    1973
OB 1254  9  Technické pomůcky   1997
OB 1255  9  Výstroj        60. léta
OB 1256  9  Výstroj        1993
OB 1257  2  PWT          1996
OB 1258  8  Suvenýry       1997
OB 1259  2  PWT          1997
OB 2000  6  Ostatní OB - Družba  1984-09 21.-24.
OB 2001  6  Ostatní OB - Družba  1985-09 21.-23.
OB 2002  6  Ostatní OB - Družba  1986-09 19.-20.
OB 2003  6  Ostatní OB - Družba  1987-09 19.-20.
OB 2004  6  Ostatní OB - Družba  1988-09 17.-19.
OB 2005  6  Ostatní OB - Družba  1989-08 31.8-3.9.
OB 2006  6  Ostatní OB - Družba  1976 - 1989
OB 2007  6  Ostatní OB - SAXBO  1995-04 28.-29.
OB 2008  1  M ČR DT        1995-04 22.
OB 2009  6  Ostatní OB - SAXBO  1995-04 29.4.-1.5.
OB 2010  9  Technické pomůcky   1988
OB 2011  9  Technické pomůcky   1934
OB 2012  9  Technické pomůcky   1936
OB 2013  9  Technické pomůcky   1936
OB 2014  9  Technické pomůcky   1964
OB 2015  9  Technické pomůcky   1995
OB 2016  9  Technické pomůcky   1995
OB 2017  9  Technické pomůcky   1985
OB 2018  10  Pohár města Zlína   1995-04 15.-17.
OB 2019  8  Filatelie       1995
OB 2020  14  MTBO         1994-11 11.-13.
OB 2021  6  Historické OB     1950-04 30.
OB 2022  4  Mapové zajímavosti  1940 - 501950
OB 2023  4  Mapové zajímavosti  1985
OB 2024  4  Mapové zajímavosti  1980? 1987
OB 2025  4  Mapové zajímavosti  1985
OB 2026  4  Mapové zajímavosti  1979
OB 2027  4  Mapové zajímavosti  1980
OB 2028  4  Mapové zajímavosti  1979
OB 2029  4  Mapové zajímavosti  1994
OB 2030  4  Mapové zajímavosti  1979
OB 2031  4  Mapové zajímavosti  1989
OB 2032  4  Mapové zajímavosti    1950 - 1985
OB 2033  4  Mapové zajímavosti    1992
OB 2034  4  Mapové zajímavosti    1966
OB 2035  4  Mapové zajímavosti    1969
OB 2036  4  Mapové zajímavosti    1980
OB 2037  4  Mapové zajímavosti    1990
OB 2038  4  Mapové zajímavosti    1968
OB 2039  4  Mapové zajímavosti    19501968
OB 2040  4  Mapové zajímavosti    19681971
OB 2041  4  Mapové zajímavosti    1971
OB 2042  1  M ČR Cl + Sp       1995-08 4.-5.
OB 2043  13  Tyflomobil        1994-10 1.
OB 2044  7  Diplomní práce      1995
OB 2045  7  Literatura        1993
OB 2046  7  Literatura        1985
OB 2047  6  Ostatní OB        1988 - 1993
OB 2048  4  Mapové zajímavosti    1990
OB 2049  7  Časopisy         1994
OB 2050  9  Buzoly          1995
OB 2051  9  Buzoly          1995
OB 2052  5  Akce IOFIOF       1995-08 17.
OB 2053  8  Filatelie        1995-08 16.
OB 2054  7  Ostatní         1995
OB 2055  4  Sborníky map       1955 - 1980
OB 2056  4           m
                 

        Mapové zajímavosti
 ap  1983
OB 2057  4  Sborníky map       1983
OB 2058  8  Plakáty         1993
OB 2059  7  Časopisy         1993
OB 2060  8  Suvenýry         1993
OB 2061  8  Plakáty         1995
OB 2062  9  Startovní čísla     1995
OB 2063  4  Mapové zajímavosti    1994
OB 2064  8  Filatelie        1977 - 1986
OB 2065  2  WC            1986-05 24.
OB 2066  3  5 dnů OB         1995-08 6.-10.
OB 2067  8  Filatelie        1995
OB 2068  8  Filatelie        1995
OB 2069  8  Filatelie        1993
OB 2070  8  Filatelie        1995
OB 2071  1  M ČR Št + Dr       1995-09 16-17.
OB 2072  5  Ostatní IOF       1995
OB 2073  5  Ostatní IOF       1995
OB 2074  9  Startovní čísla     1992
OB 2075  3  3 dny OB         1995-06 30.6-2.7.
OB 2076  9  Technické pomůcky    1995
OB 2077  9  Technické pomůcky    1995
OB 2078  2  WC Ski         1991-01 27.
OB 2079  2  WC Ski         1991-01 29.
OB 2080  2  WC Ski         1993-01 25.
OB 2081  14  MTBO - M ČR      1995-09 23.-24.
OB 2082  9  Startovní čísla    1993
OB 2083  9  Startovní čísla    1993
OB 2084  9  Startovní čísla    1993
OB 2086  2  WOC          1995-08 12.-20.
OB 2087  2  VWC          1995-05 29.5-2.6.
OB 2088  2  J WOC         1995-07 7.-13.
OB 2089  7  Literatura       1995
OB 2091  7  Literatura       1995
OB 2092  8  Ostatní        1995
OB 2093  9  Výstroj        1983
OB 2094  2  PWT          1995-10 13-15.
OB 2095  8  Ostatní        1984
OB 2096  8  Filatelie       1995
OB 2097  8  Filatelie       1992
OB 2098  8  Filatelie       1994
OB 2099  6  Ostatní        80. léta
OB 2100  8  Suvenýry        ???
OB 2101  7  Metodiky        1968
OB 2102  7  Metodiky        1975
OB 2103  4  Mapové zajímavosti   1968 - 1971
OB 2104  4  Mapové zajímavosti   1974 - 1986
OB 2105  2  Ostatní        1995
OB 2106  8  Plakáty        1995
OB 2107  4  Sborníky map      1993
OB 2108  4  Sborníky map      1989
OB 2109  4  Sborníky map      1990
OB 2110  7  Ostatní bibliografie  80. léta
OB 2111  2  CISM          1988
OB 2112  4  Mapové zajímavosti   1984
OB 2113  4  Mapové zajímavosti   1985
OB 2114  4  Mapové zajímavosti   1980 - 1988
OB 2115  2  A WOC         1994-09 5.-10.
OB 2117  6  Ostatní        1989
OB 2118  4  Mapové zajímavosti   1982 - 1989
OB 1445  2  WC Ski         1999-01 21.-25.
OB 1446  2  WC Ski         1999-01 26.-29.
OB 2119  4  Mapové zajímavosti   1954
OB 2120  7  Pravidla OB      1994
OB 2121  7  Časopisy IOF      1995
OB 2122  7  Ročenky        1994
OB 2123  8  Plakáty        1986
OB 2124  8  Plakáty        1986
OB 2125  8  Ostatní       1986
OB 2126  2  WC Ski        1995-02 26
OB 2127  8  Odznaky       ???
OB 2128  7  Časopisy       1995
OB 2129  7  Časopisy       1995
OB 2130  7  Časopisy IOF     1994
OB 2131  7  Časopisy IOF     1994
OB 2132  7  Časopisy IOF     1995
OB 2133  7  Časopisy IOF     1995
OB 2134  8  Filatelie      1995
OB 2135  9  Startovní čísla   1984
OB 2136  9  Startovní čísla   1995
OB 2137  1  M ČR L        1995-12 9.-10.
OB 2138  9  Výstroj       1995
OB 2139  4  Mapové zajímavosti  1976 - 1992
OB 2140  6  Historie LOB     1960 - 1992
OB 2141  6  Historie LOB     1899
OB 2142  7  Publikace      1994
OB 2143  2  J WOC Ski      1996-02 5.-12.
OB 2144  9  Startovní čísla   1996
OB 2145  9  Ostatní       1950 - 1959
OB 2146  9  Ostatní       1960 - 1969
OB 2147  9  Ostatní       1970 - 1995
OB 2148  4  Mapové zajímavosti  1981 - 1985
OB 2149  1  M ČR L        1996-01 27.-28.
OB 2150  2  CISM         1996-08 1.-13.
OB 2151  2  J WOC        1996-07 8.-14.
OB 2152  6  Prvotiny       1995-10 7.
OB 2153  8  Filatelie      1981
OB 2154  1  M ČR N        1996-04 20.
OB 2155  6  Ostatní       1996-03 23.
OB 2156  1  M ČR DT       1996-04 27.
OB 2157  9  Startovní čísla   1996-04 12.
OB 2158  2  VWC         1996-04 8.-12.
OB 2159  9  Technické pomůcky  1996-05 25.
OB 2160  6  Ostatní OB      1996-04 6.-8.
OB 2161  2  WC          1996-květen
OB 2162  4  Vývoj map      do r. 1948
OB 2163  7  Ročenky       1988
OB 2164  3  3 dny OB       1996-07 19.-21.
OB 2165  14  MTBO         1996-07 20.-21.
OB 2166  10  Pohár města Zlína  1954
OB 2167  6  Plakáty       1969-01 5.
OB 2168  8  Vlajky        1996-07 8.-14.
OB 2169  14  MTBO         1995-07 28.-30.
OB 2170  2  3 dny OB       1996-06 29.6.-1.7.
OB 2171  9  Startovní čísla   1996
OB 2172  7  Metodika      1996
OB 2173  8  Ostatní       1984 - 1992
OB 2174  2  WC         1996-05 5.-8.
OB 2175  8  Ostatní       1996
OB 2176  8  Ostatní       1996
OB 2177  9  Startovní čísla   1996
OB 2178  8  Plakáty       1996
OB 2179  2  WOC Ski       1996-02 19.-24.
OB 2180  9  Technické pomůcky  1972
OB 2181  9  Technické pomůcky  1991
OB 2182  9  Startovní čísla   1996
OB 2183  8  Ostatní       1996
OB 2184  8  Medaile       1996-06 28.-30.
OB 2185  1  M ČR Cl + št    1996-09 21.-22.
OB 2186  2  WC         1996-08 23.-25.
OB 2187  9  Startovní čísla   1996-08 23.-25
OB 2188  8  Plakáty       1994-08 6.
OB 2189  2  WC         1996-08 4.
OB 2190  3  5 dnů OB      1996.10 08.
OB 2191  9  Startovní čísla   1996.08 6.-10.
OB 2192  9  Technické pomůcky  1968 - 1975
OB 2193  9  Technické pomůcky  1980
OB 2194  8  Medaile       1995
OB 2195  8  Medaile       1995
OB 2196  8  Suvenýry      1996.09 21.-22.
OB 2197  8  Suvenýry      1996.10 29.
OB 2198  7  Metodika      1996
OB 2199  7  Metodika      1994
OB 1261  2  WC Ski       1999-01 9.-12.
OB 1262  2  WC Ski       1997-01 26.-28.
OB 1263  2  WC Ski       1997-03 6.-8.
OB 1264  2  Buzoly       1997
OB 1265  9  Buzoly       1997
OB 1266  9  Buzoly       1997
OB 1267  9  Buzoly       1997
OB 1268  9  Buzoly       1997
OB 1269  7  Literatura     1979
OB 1270  1  M ČR DT       1997-05 1.
OB 1271  1  M ČR N       1997-04 19.
OB 1272  9  Buzoly       1997
OB 1273  9  Výstroj       1997
OB 1274  9  Buzoly       1997
OB 1275  8  Odznaky       1997
OB 1276  9  Startovní čísla   1997
OB 1277  2  CISM        1997-06 11.-17.
OB 1278  9  Startovní čísla     1997-06 11.-17
OB 1279  9  Startovní čísla     1997
OB 1280  8  Odznaky         1997
OB 1281  4  Mapové zajímavosti   1991
OB 1282  4  Sborníky map      1989
OB 1283  2  J WOC          1997-07-7-13
OB 1284  7  Pravidla IOF      1991 - 1995
OB 1285  8  Vlajky         do r. 1991
OB 1286  6  Ostatní OB       1997
OB 1287  2  WOC           1997-08 10.-16.
OB 1288  7  Časopisy        1997-08 10.-16.
OB 1289  8  Plakáty         1997
OB 1290  2  Ostatní OB - NOC 97   1997-10 2.-4.
OB 1291  4  Mapové zajímavosti   1997-červen
OB 1293  1  M ČR Cl         1997-09 20.
OB 1294  1  M ČR Št + Dr      1997-06 27.-28.
OB 1296  1  M ČR L Sp        1997-01 18.-19.
OB 1297  3  5 dnů OB        1997-08 20.-24.
OB 1298  3  3 dny OB        1997-05 2.-4.
OB 1299  9  Startovní čísla     1997
OB 1300  8  Plakáty         1997
OB 1295  5  Akce IOF - emblémy   ???
OB 1301  7  Literatura       1954
OB 1302  12  Svazové materiály    1997
OB 1303  1  M ČSFR L        1990-10 8.-9.
OB 1304  1  M ČSFR L        1991-02 23.-24.
OB 1305  5  Akce IOF        1997
OB 1306  8  Plakáty         1994
OB 1307  8  Plakáty         1997
OB 1308  8  Plakáty         1996
OB 1309  4  Mapové zajímavosti   1993 + 96
OB 1311  6  Ostatní OB       1997
OB 1312  4  Mapové zajímavosti   1997
OB 1313  8  Startovní čísla - VWC  1986 + 1990 +19 92
OB 1314  8  Filatelie        1997
OB 1315  8  Filatelie        1997
OB 1316  8  Filatelie        1997
OB 1310  2  VWC           1997-09 27.9.-4.10.
OB 1317  7  Metodika        1997
OB 1319  7  Časopisy IOF      1996
OB 1318  3  3 dny OB        1997-07 4.-6.
OB 1320  7  Časopisy IOF      1996
OB 1321  3  3 dny OB        1997-08 1.-3.
OB 1322  8  Plakáty         1994
OB 1323  12  Svazové materiály    1997
OB 1324  7  Ročenky         1994
OB 1292  9  Startovní čísla    1997
OB 1325  7  Ročenky        1995
OB 1326  7  Ostatní        1998
OB 1327  2  Ostatní - WMG     1994-09 23.9.-1.10.
OB 1328  2  Ostatní - NOM     1992 + 1993
OB 1329  13  Trail O        1992-07 18.- 22.
OB 1330  13  Trail O        1997
OB 1331  1  M ČR HOB        1997-10 25.- 26.
OB 1341  2  J WOC         1987
OB 1342  8  Suvenýry - odznaky   1997
OB 1343  8  Suvenýry        1996
OB 1332  2  Ostatní        1986-01 1.-5.
OB 1333  7  Literatura       1969
OB 1348  9  Startovní čísla    1998
OB 1349  8  Suvenýry - sklenička  1998
OB 1350  8  Plakáty        1998
OB 1351  8  Filatelie       1998
OB 1352  8  Filatelie       1997
OB 1353  8  Filatelie       1997
OB 1354  8  Filatelie       1993
OB 1355  8  Filatelie       1987
OB 1356  7  Bibliografie      1998
OB 1357  8  Filatelie       1987
OB 1358  8  Filatelie       1994
OB 1359  7  Literatura - RUS    1997
OB 1360  7  Literatura - RUS    1998
OB 1361  2  PWT          1997-10 7.
OB 1362  8  Plakáty        1997
OB 1363  8  Suvenýry        1997
OB 1364  10  Pohár města Zlína   1998-04 11.-13.
OB 1365  9  Startovní čísla    1998
OB 1366  2  PWT          1997
OB 1367  2  PWT          1997-05 2.
OB 1368  2  PWT          1997-10 10.
OB 1369  8  Filatelie       1997
OB 1370  3  5 dnů OB        1998-07 7.-11.
OB 1371  7  Metodika        1984
OB 1372  7  Metodika        1987
OB 1373  7  Metodika        1989
OB 1383  7  Ročenky        1995 + 96 + 97
OB 1384  8  Plakáty        1998
OB 1385  6  Historické OB     1967
OB 1386  2  WC           1998-05-22.-25.
OB 1382  7  Časopisy        1997
OB 1389  2  WC           1998-09 17.-20.
OB 1390  2  WC           1998-?? 26.-29.
OB 1392  5  Kongresy IOF      1998-07 7.-11.
OB 1391  2  Ostatní - Ski O    1998-01 28.-31.
OB 1393  5  Akce IOF        1998
OB 1387  3  Vícedenní OB      1998-07 30.7.- 2.8.
OB 1388  3  Vícedenní OB      1998-07 10.-12.
OB 1394  7  Literatura       1994
OB 1395  2  WC           1998
OB 1396  1  M ČR supersprint    1998-08 13.
OB 1397  8  Plakáty        1998
OB 1398  8  Plakáty        1998
OB 1399  3  Ostatní -5 dnů     ???
OB 1400  8  Medaile        1998
OB 1401  14  MTBO - EC       1998-08 7.-9.
OB 1402  14  MTBO - EC       1998
OB 1403  14  MTBO - EC       1998-08 13.
OB 1404  14  MTBO - M ČR      1998-08 12.-13.
OB 1415  3  Vícedenní OB      1998-07 10.-12.
OB 1416  14  MTBO - M ČR - SP, DT  1998-10 17.-18.
OB 1417  8  Suvenýry - ostatní   1998
OB 1418  9  Ostatní        1998
OB 1419  3  3 dny OB        1998-06 26.-28.
OB 1420  3  3 dny OB        1998
OB 1421  1  M ČR CL +Sp      1998-09 5.-6.
OB 1422  1  M ČR Št + Dr      1998-10 3.-4.
OB 1423  1  M ČR HOB        1998-11 7.-8.
OB 1461  8  Suvenýry        1999
OB 1462  2  WOC          1999-08 1.-8.
OB 1463  2  PWT          1999-06 9.-13.
OB 1464  9  Startovní čísla    1995
OB 1466  9  Startovní čísla    1999
OB 1467  7  Literatura       1991
OB 1468  7  Metodika        1999
OB 1469  13  Trail-O        1998 - 1999
OB 1470  2  EYOC          1999-06 25.-27.
OB 1471  9  Startovní čísla    1998
OB 1472  14  MTBO - EC       1998-11 1.-2.
OB 1473  3  Vícedenní OB      1999-05 29.-30.
OB 1474  1  M ČR 99 Sp       1999-09 19.
OB 1465  13  Trail-O        1999
OB 1475  6  Ostatní OB       1999-07 17.
OB 1476  2  WMOC          1999-07 18.-23.
OB 1477  7  Časopisy IOF      1998
OB 1478  7  Časopisy IOF      1998
OB 1479  2  WMOC          1998-07 1.-5.
OB 1480  9  Startovní čísla    1998
OB 1481  8  Ostatní        1994
OB 1482  7  Časopisy IOF      1998
OB 1483  7  Literatura       1999
OB 1484  7  Literatura       1999
OB 1485  7  Literatura       1988
OB 1486  8  Filatelie       1997 - 1999
OB 1487  14  MTBO - WC       1999-10 11.-12.
OB 1488  8  Startovní čísla    1999
OB 1489  8  Plakáty        1999
OB 1490  9  Technické pomůcky   1957
OB 1491  1  M ČR supersprint    1999-01 03.
OB 1492  12  Svazové materiály   1999
OB 1493  6  Ostatní OB       1999
OB 1494  2  CISM          1999
OB 1495  2  WC           1998-09 26.-29.
OB 1496  2  WC Ski         1999-02 16.-18.
OB 1497  9  Startovní čísla    1999
OB 1498  8  Plakáty        1999
OB 1499  1  M ČR DT        1998-04 25.
OB 1500  9  Startovní čísla    1999
OB 1501  1  M ČR Št + K      1999-09 25.-26.
OB 1502  1  M ČR DT        1999-05 1.
OB 1503  3  5 dnů OB        1999-08 18.-22.
OB 1504  3  3 dny OB        1999-07 30 7.-1.8.
OB 1505  7  Ročenky        1999
OB 1506  7  Metodika        1984
OB 1507  2  PWT          1999
OB 1508  2  PWT          1999-15 10.
OB 1509  2  Startovní čísla    1999-10 15.
OB 1510  6  Historické OB     1961-01 3.7.
OB 1511  4  Mapové zajímavosti   1991
OB 1512  9  Startovní čísla    2000-02 28.2.-5.3
OB 1513  2  WOC Ski        2000-02 28.2.-5.3.
OB 1514  2  J WOC Ski + WC Ski   2000-02 31.1-6.2.
OB 1515  2  WC Ski         2000
OB 1516  2  PWT          1998-11 8.
OB 1517  2  PWT          1997-10 10.
OB 1518  8  Plakáty        1997-10.10.
OB 1519  9  Startovní čísla    1997-10.10.
OB 1520  1  M ČR DT        2000-04 29.
OB 1521  1  M ČR L Dr       2000
OB 1522  1  M ČR N + Veteraniáda  2000-04 15.
OB 1523  8  Medaile        2000-04 15.
OB 1524  8  Medaile        2000-02 1.-6.
OB 1525  7  Literatura       2000
OB 1526  7  Literatura       2000
OB 1527  3  3 dny OB        1999-05 7.-9.
OB 1528  3  3 dny OB         2000-05 6.-8.
OB 1509  2  Ski-O Nagano       1998-01 28.-31.
OB 1529  2  Ski-O Nagano       1998-01 28.-31.
OB 1530  3  3 dny OB         1998 + 1999
OB 1531  2  WC            2000-04 15.-16.
OB 1532  8  Plakáty         2000-duben
OB 1533  1  M ČR L          2000-02 19.-20.
OB 1534  14  MTBO - WC        1999-10 15.-17.
OB 1535  12  Hodnocení reprezentace  1999
OB 1536  9  Startovní čísla     1990
OB 1537  8  Plakáty         2000
OB 1538  9  Výstroj         2000
OB 1539  2  J WOC          2000-07 9.-15.
OB 1540  9  Startovní čísla     2000
OB 1541  3  5 dnů OB         2000-07 8.-13.
OB 1542  3  3 dny OB         1993+96+97+98+99
OB 1543  12  Výstavy         2000-07 8.-13.
OB 1544  14  MTBO - WC        2000-08 31.8-3.9.
OB 1545  14  MTBO - M ČR       2000-08 31.8-3.9.
OB 1546  9  Startovní čísla     2000
OB 1547  2  WC            2000-04 21.-24.
OB 1548  1  M ČR L - Kl, Dr     2000-01 29.-30.
OB 1549  3  3 dny OB - Saxbo     2000-04 29.-1.5.
OB 1550  8  Medaile         2000-duben
OB 1575  8  Plakáty         2000-10 10.-14
OB 1576  8  Odznaky         2000-říjen
OB 1576  13  Trail O         2000-11 11.
OB 1578  7  Časopisy IOF       1999
OB 1579  2  PWT           2000-08 3.-5.
OB 1580  8  Filatelie        2000
OB 1581  9  Startovní čísla     1997
OB 1582  9  Startovní čísla     1993
OB 1583  7  Ročenky         1999
OB 1584  7  Ostatní         2000
OB 1585  7  Ročenka IOF       2000
OB 1586  7  Časopisy IOF       1999
OB 1587  12  Svazové materiály    1992 - 1997
OB 1588  9  Výstroj         2000
OB 1589  9  Výstroj         2000
OB 1590  7  Literatura        2000
OB 1591  1  M ČR HOB         2000-11 4.-5.
OB 1592  6  Oslavy 50. let OB    2000-09 30.
OB 1593  9  Startovní čísla     1999-10 30.-31
OB 1594  12  Svazové materiály    2000-12 2.
OB 1595  2  IYM           2000-06 23.-25.
OB 1596  14  MTBO - Pohár ČR     1994 + 1995
OB 1597  14  MTBO - Pohár ČR     1997 + 1998
OB 1598  14  MTBO závody       1993-09 10.
OB 1599  14  MTBO závody       1997
OB 1600  14  MTBO - M ČR štafety   1997-10 5.
OB 1601  14  MTBO - M ČR DT a Sp   1997-10 11.-12.
OB 1611  2  WC Ski          1995-02 08
OB 1612  2  WC Ski          1999
OB 1613  2  WC Ski          2000
OB 1614  2  J WOC Ski + WMOC Ski   2001-02 11.-18.
OB 1615  2  WC Ski          2001-01 22.-27.
OB 1616  5  Akce IOF         2000-12
OB 1618  9  Startovní čísla     2001
OB 0619  2  WC Ski          2001
OB 1620  2  WC Ski          2001-03 6.-10.
OB 1621  2  WC Ski          2001-02 22.-27.
OB 1622  2  EOC Ski + WC Ski + IYM  2001-03 12.-18.
OB 1623  8  Filatelie        2001
OB 1624  9  Startovní čísla     1962
OB 1625  8  Diplomy         1952
OB 1626  7  Pravidla         1954
OB 1627  7  Časopisy IOF       1986
OB 1628  9  Startovní čísla     1984
OB 1629  8  Medaile         1981
OB 1630  8  Medaile         1963
OB 1630  8  Medaile         1987
OB 1632  8  Medaile         1985
OB 1633  7  Ostatní         2000-03
OB 1634  7  Ostatní         2001-01
OB 1635  8  Vlajky          1961
OB 1636  8  Medaile         1954
OB 1637  8  Medaile         1956
OB 1638  6  Ostatní         1979
OB 1639  8  Medaile         1961
OB 1640  6  Ostatní         1980
OB 1641  9  Technické pomůcky    1999
OB 1642  8  Filatelie - pohlednice  2000
OB 1643  6  EYOC           2001-06-22-24
OB 1645  2  PWT           2000
OB 1646  2  PWT           2001-05-06-08
OB 1647  9  Startovní čísla     2001-05-06-08
OB 1648  9  Startovní čísla     2001-07-07
OB 1649  9  Startovní čísla     2001-07-20-01
OB 1650  8  Medaile         2001-07-20-01
OB 1651  3  3 dny OB         2001-07-20-01
OB 1652  8  Filatelie        2001
OB 1653  8  Filatelie        2001
OB 1654  8  Medaile       2001
OB 1655  2  WOC         2001-29.7. -08.08
OB 1656  3  3 dny OB       2001-08-17.-19.
OB 1657  9  Mapové pomůcky    1958
OB 1658  2  J WOC        2001-07. 9.-15.
OB 1659  8  Ostatní       2001
OB 1660  3  3 dny OB       2000-09-1.-3
OB 1661  3  3 dny OB       2000-07-4.-6.
OB 1374  9  Startovní čísla   1998
OB 1375  1  M ČR N        1998-04 19.
OB 1376  3  3 dny OB       1998
OB 1377  12  Anketa        1997
OB 1378  7  Časopisy IOF     1997
OB 1379  7  Časopisy IOF     1997
OB 1380  2  PWT         1998-08 13.
OB 1381  7  Časopisy       1996
OB 1406  7  Vývoj map      1993
OB 1408  13  Trail - O      1998
OB 1409  2  J WOC        1998-07 3.-18.
OB 1410  9  Startovní čísla   1990
OB 1411  2  WOC Ski       1998-01 19 - 25.
OB 1412  7  Literatura      1990
OB 1413  7  Časopisy       1998
OB 1414  7  Časopisy       1998
OB 1424  6  Historické OB    1952
OB 1425  6  Historické OB    1957 - 1961
OB 1426  12  Svazové materiály  1998-10 5.
OB 1427  7  Metodika       1998
OB 1428  2  CISM         1998
OB 1429  9  Startovní čísla   1998
OB 1430  3  5 dnů OB       1998
OB 1431  6  Historie - ostatní  1967-duben
OB 1432  8  Suvenýry - ostatní  1998
OB 1433  1  M ČR L        1999-02 19.-21.
OB 1434  9  Výstroj       1998
OB 1435  9  Buzoly        80. léta
OB 1436  1  M ČSFR DT      1992-04 25.
OB 1437  1  M ČR N        1999-04 24.
OB 1438  2  PWT         1999-04 23.
OB 1439  2  WC Ski        1999
OB 1440  2  WC Ski        1999-02 14.2.
OB 1441  2  WC Ski        1999-02 5.-18.
OB 1442  2  WC Ski        1999-03 2.-6.
OB 1443  2  J WOC Ski      1999-03 2.-6.
OB 1444  9  Startovní čísla   1999-03 2.-6.
OB 1447  2  WC Ski        1999-02 22.-27.
OB 1551  8  Plakáty       2000-srpen
OB 1552  2  PWT         2000-08 1.-5.
OB 1448  13  M ČR 99 Trail-O   1999-02 17.
OB 1449  14  MTBO - WC      1998-listopad
OB 1450  1  Ostatní       1999
OB 1451  12  Svazové materiály  1993 + 94 + 95
OB 1452  12  Svazové materiály  1996 + 97
OB 1453  12  Svazové materiály  1998
OB 1454  12  Svazové materiály  1998
OB 1455  5  Kongresy IOF    1998-07 8.-11.
OB 1456  9  Technické pomůcky  1998
OB 1457  2  PWT         1999-07 15.
OB 1458  2  J WOC        1999-07 6.-11.
OB 1459  2  PWT         1999
OB 1460  9  Startovní čísla   1999
OB 1553  8  Plakáty       2000-září
OB 1554  9  Technické pomůcky  1999
OB 1555  9  Technické pomůcky  1999
OB 1556  11  OB pro všechny   2000-06 8.
OB 1557  12  Svazové materiály  1997
OB 1558  10  Pohár města Zlína  1999-09 5.
OB 1559  10  Pohár města Zlína  2000-09 29.
OB 1560  9  Startovní čísla   2000-září
OB 1561  10  Pohár města Zlína  1950 - 1995
OB 1562  6  50 let OB      2000
OB 1563  6  Ostatní       2000
OB 1564  6  Ceny        1974
OB 1565  6  50 let OB      2000
OB 1566  2  CISM        2000-08 21.-27.
OB 1567  9  Ostatní       1995
OB 1568  2  WC         2000-07 18.-21.
OB 1569  2  WOC + WC      2000-06 30.6.-4.7.
OB 1570  1  M ČR        2000-09 23.-24.
OB 1571  8  Vlajky       2000
OB 1572  9  Startovní čísla   2000-10 7.
OB 1573  1  M ČR supersprint  2000-10 7.
OB 1574  2  WC         2000-10 10.-14.
OB 1602  8  Ostatní       2000
OB 1603  7  Časopisy      1999
OB 1604  7  Časopisy      1999
OB 1605  7  Časopisy IOF    2000
OB 1606  7  Ročenky       1997 + 99
OB 1607  7  Časopisy      1989
OB 1608  5  Kongresy IOF    2000-07 31 - 6.8
OB 1609  7  Časopisy      2000
OB 1610  7  Časopisy      2000
OB 1662   2  WMOC           2001-06.29 - 07.6
OB 1663  10  PMZ 01          2001-10-6
OB 1664   9  Startovní čísla     2001-09.21-23
OB 1665   2  Ostatní         2001-08.3-4
OB 1666   2  Ostatní         2001-08.16-26
OB 1667   1  M ČR N          2001-4
OB 1667   1  M ČR N          2001.04 21
OB 1668   7  Časopisy         2001
OB 1669   7  Časopisy         2001
OB 1670   1  M ČR           2001.09 22.-23.
OB 1671   1  M ČR           2001.09-29
OB 1672   2  IYM           2001.06-22.-24.
OB 1673   6  Historické OB      1961 - 1968
OB 1674  14  MTBO - M ČR       2001.07-6.-7.
OB 1675   2  PWT           2002.05-10.-12.
OB 1676   6  Ostatní         2002.5-14
OB 1677   1  M ČR DT         2002.4-27
OB 1678   1  M ČR N          2002.4-20
OB 1679   1  M ČR KT         2002.5-25
OB 1680   9  Startovní čísla     2002.5-25
OB 1681   9  Výstroj         1965 a dále
OB 1682   7  Časopisy IOF       2001
OB 1683   2  Worl Games        2001.8-16.-26
OB 1684   7  Metodika         2002, duben
OB 1685   7  Časopisy         1998
OB 1686  11  Olympiáda škol      02.07.5
OB 1687  11  OB pro všechny      2002.06.02
OB 1688   7  Diplomní práce      2002
OB 1689   7  Ostatní - OB hra     2002
OB 1690  11  Olympiáda škol      2000.06.08
OB 1691  11  Vánoční kufrování    1995 - 2001
OB 1703   8  Suvenýry         2002.07-2-7
OB 1704   2  J WOC Ski 02+WMOC+EYOC  2002.01.28-3
OB 1705   8  Plakáty         2002.01.28-3
OB 1706   9  Startovní čísla     2002.01.28-3
OB 1707   8  Medaile         2002.01.28-3
OB 17098  8  Suvenýry         2002.01.28-3
OB 1708   8  Suvenýry         2002.01.28-3
OB 1710   3  5 dnů OB         2002.08-1-4
OB 1711   9  Startovní čísla     2002.08-1-4
OB 1712   8  Plakáty         2002.07-2-7
OB 1692  11  Liga brněnských škol   2002.05.24
OB 1693   2  CISM           2002.07.18-22
OB 1695  14  MTBO - WOC        2002.07.01-06
OB 1694   9  Startovní čísla     2002
OB 1696   2  WC            2002.06.30.6 - 3.7
OB 1697  2  WC             2002.07.5.-7.
OB 1698  2  J WOC            2002.07.7.-13
OB 1699  2  WC             02.07.1-2; 02.7.7-9
OB 1700  8  Plakáty           1986 - asi
OB 1701  10  PMZ             2002.06-22+23
OB 1702  4  Mapové zajímavosti     2002
OB 2200  4  Mapové zajímavosti     2006
OB 2201  8  Plakáty           2005
OB 2202  7  O-Sport           2004
OB 2203  9  Startovní čísla       2005-08-12-14
OB 2204  8  Plakáty           2005
OB 2205  3  3 dny OB          2005-08-12-14
OB 2206  2  WC             2005-10-02-09
OB 2207  13  Trail-O           2005
OB 2208  2  WG             2005-07-16-17
OB 2209  2  PWT             2005 - listopad
OB 2210  12  Scénáře           různé
OB 2211  12  Hodnocení sezóny      2005
OB 2212  6  Prvotiny          1956
OB 2213  12  Dokumenty          1986
OB 2214  2  EYOC            2005-06-23-26
OB 2215  9  Startovní číslo       2005-06-23-26
OB 2216  7  Orientační běh       2005
OB 2217  7  Orientančí běh       2005
OB 2218  7  Orienteering Today     2005
OB 2219  7  Orienttering Today     2005
OB 2220  8  Plakáty           2005
OB 2221  8  Plakáty           2005
OB 2222  8  Plakáty           2005-05-07
OB 2223  8  Plakáty           2005
OB 2224  1  M ČR 06 sprint       2006-04-29
OB 2225  11  Olympiáda škol       2006-05-18
OB 2226  1  M ČR Ski - klasika     2006-01-28-29
OB 2227  2  WV Ski, J WOC Ski, EOC Sk  2006-02-21-26
OB 2228  1  M ČR MTBO št.        2005-06-25-26
OB 2229  1  M ČR 06 L št.        2006-01-14-15
OB 2230  12  Svazové materiály      2005
OB 2231  10  PMZ 06           2006-04-30
OB 2232  9  Startovní číslo       2006
OB 2233  1  M ČR KT           2006-06-17-18
OB 2234  6  Prvotiny          2006-03-05
OB 2235  2  J EOC            2005-10-06-09
OB 2236  8  Plakáty           2006
OB 2237  8  Plakáty           2005
OB 2238  8  Plakáty           2006-06-17-18
OB 2239  8  Plakáty           2006-07-01-07
OB 2240  8  Plakáty         2006-02-22-26
OB 2241  4  Mapové zajímavosti   2006
OB 2242  11  Olympiáda škol     2006-06-07
OB 2243  2  WMOC          2006-07-01-08
OB 2244  9  Startovní čísla     2006-07-01-08
OB 2245  2  J WOC          2006-07-02-09
OB 2246  1  M ČR N         2006-09-27
OB 2247  1  M ČR štafety+družstva  2006-09-30
OB 1713  9  Startovní čísla     2002-06-01-03
OB 1714  9  Výstroj         1993
OB 1715  9  Výstroj         2002
OB 1716  8  Suvenýry        2002-10-05
OB 1717  8  Plakáty         2002-10-05
OB 1719  9  Startovní čísla     2002-10-05
OB 1718  2  WC           2002-10-01-06
OB 1720  12  Nadace OB        1994 - počátek
OB 1721  9  Startovní číslo     2002-09-27-30
OB 1722  12  Reprezentace      2001
OB 1723  5  Ostatní         2002
OB 1724  6  Historie        1951
OB 1725  7  Ročenky         2002
OB 1726  7  Literatura       2000
OB 1727  1  M ČR - štafety, kluby  2002-09-21-22
OB 1728  5  Kongresy IOF      2002-07-01-07
OB 1729  2  Euromeeting       2002-10-11-13
OB 1730  9  Technické pomůcky    2002
OB 1731  2  EYOC + WC        2002-09-27-30
OB 1732  1  M ČR LOB        2002-02-02
OB 1733  6  Historie USA      2002
OB 1734  7  Diplomní práce     2001
OB 1735  7  Časopisy        2002
OB 1736  7  Časopisy        2002
OB 1737  1  M ČR klasika      2002-09-14-15
OB 1738  8  Ceny          2002-09-14-15
OB 1739  13  Trail-O         2002
OB 1740  7  Metodika        2002
OB 1741  5  Kongresy IOF      1961 - 2001
OB 1742  14  MTBO - WC        2001
OB 1743  7  Časopisy        2002
OB 1744  7  Časopisy        2002
OB 1745  13  Trail-O         90. léta
OB 1746  7  Časopisy        2002
OB 1747  12  Svazové materiály    2002-12-07
OB 1748  2  WMOC Ski        2000-02-20-27
OB 1749  1  M ČR L klasika     2003-01-04-05
OB 1750  1  M ČR štafety+družstva  2002-09-21-22
OB 1751  2  PWT             2002
OB 1752  12  Svazové materiály      1999, 2000, 2002
OB 1753  10  PMZ             2003-04-12
OB 1754  5  Historie IOF        1946 - 1965
OB 1755  11  Olympiáda škol       2003-05-15
OB 1756  1  M ČR N           2003-05-07
OB 1757  1  M ČR sprint         2003-05-08
OB 1758  1  M ČR KT           2003-06-14-15
OB 1759  2  CISM            2003-05-26
OB 1760  2  WC Ski + WMOC Ski+ EOC Sk  2003
OB 1761  2  J WOC Ski          2003-02-17-23
OB 1762  2  J WOC            2003-07-06-13
OB 1763  9  Startovní číslo       2003-07-06-13
OB 1764  8  Plakáty           2003-07-06-13
OB 1765  8  Filatelie          2003-07-06-13
OB 1766  14  MTBO - WC          2003-04-25-27
OB 1767  9  Startovní číslo       2003-04-25-27
OB 1768  8  Plakáty           2003-04-25-27
OB 1769  9  Startovní číslo       2003-06-20-22
OB 1770  8  Plakáty           2003-06-30-22
OB 1771  8  Ceny            2003-06-30-22
OB 1772  2  EYOC            2003-06-30-22
OB 1773  8  Ceny            1956-09-15-17
OB 1774  12  Svazové materiály      2004-06-12
OB 1775    1775 vyjasnit
OB 1776  3  3 dny OB          2003-06-27-29
OB 1777  1  M ČR klasika        2003-09-20-21
OB 1778  9  Startovní číslo       2003-09-20-21
OB 1779  8  Plakáty           2003
OB 1780  8  Filatelie          2003
OB 1781  8  Filatelie          2003
OB 1782  14  MTBO - WC          2003-09-05-08
OB 1783  9  Startovní číslo       2003-09-05-08
OB 1784  14  MTBO - WC          2003-09-12-14
OB 1785  3  5 dnů OB          2003
OB 1786  9  Startovní číslo       2003
OB 1788  8  Suvenýry          2003
OB 1789  8  Suvenýry          2003
OB 1790  8  Suvenýry          2003
OB 1791  9  Startovní číslo       2003
OB 1792  8  Plakáty           2003
OB 1793  2  WOC             2003-08-03-09
OB 1794  8  Filatelie          2003
OB 1795  14  M ČR MTBO          2003-09-27-28
OB 1796  2  WMOC            2003-07-13-17
OB 1797  8  Odznaky           2003
OB 1798  8  Filatelie         2003
OB 1799  11  Olympiáda zlínských škol  2003-10-23
OB 1800  11  Olympiáda zlínských škol  2003-11-13
OB 1801  11  Olympiáda zlínských škol  2003-06-04
OB 1802  8  Ceny            1978
OB 1803  4  Mapové zajímavosti     70. léta
OB 1804  4  Mapové zajímavosti     70. léta
OB 1805  4  Mapové zajímavosti     1977 - 1978
OB 1806  4  Mapové zajímavosti     1983 - 1987
OB 1807  4  Mapové zajímavosti     1979 - 1989
OB 1808  7  Metodika          1979
OB 1809  4  Mapové klíče        1990
OB 1810  7  Ročenky          1977-87
OB 1811  6  Ostatní OB         2003-06-07-08
OB 1812  7  Časopisy          2003
OB 1813  7  Časopisy          2003
OB 1814  13  Vozíčkáři         1988
OB 1815  6  Ostatní          2000-09-30
OB 1816  1  M ČR L kl+dr        2003-01-25-26
OB 1817  1  M ČR L kl+št        2004-01-17-18
OB 1818  1  M ČR L kt         2004-01-03
OB 1819  2  J WOC Ski+WMOC Ski+EOC   2004-01-19-25
OB 1820  2  WOC Ski          2004-02-09-16
OB 1821  7  Ročenky          1996
OB 1822  7  Literatura         1992
OB 1823  7  Literatura         1991
OB 1824  1  M ČR DT          2004-04-17
OB 1825  11  Olympiáda zlínských škol  2004-04-02
OB 1826  11  Olympiáda zlínských škol  2004-05-06
OB 1827  7  Literatura         1988
OB 1828  9  Výstroj          2004
OB 1829  8  Ceny            2004-04-17
OB 1830  2  PWT            2004-05-08
OB 1831  8  Plakáty          04-05-08
OB 1832  9  Startovní číslo      04-05-08-
OB 1833  2  PWT            2003
OB 1834  1  M ČR N           2004-05-01
OB 1835  1  M ČR supersprint      2002-10-17
OB 1836  3  3 dny GPS Slovakia     2004-07-08-11
OB 1837  9  Startovní číslo      2004-07-08-11
OB 1838  8  Ceny            2004
OB 1839  1  M ČR sprint        2004-06-12
OB 1840  1  M ČR kt          2004-06-13
OB 1841  14  M ČR MTBO         2004-05-29-30
OB 1842  10  PMZ            2004-06-19-20
OB 1843  2  WMOC            2004-07-03-10
OB 1844  8  Pohlednice         2004-07-03-10
OB 1845  8  Suvenýry          2004-07-03-10
OB 1846  14  MTBO - WC         2003-11-10-11
OB 1847  9  Startovní čísla      2003-11-10-11
OB 1848  2  A WOC           2004-07-21-27
OB 1849  9  Startovní číslo      2004-07-21-27
OB 1850  8  Plakáty          2004-07-21-27
OB 1851  9  Startovní čísla      2004-07-03-10
OB 1852  8  Ceny            2004
OB 1853  3  4 dny OB          2004-07-22-25
OB 1854  8  Ostatní          2004-07-22-25
OB 1855  9  Startovní čísla      2004-07-22-25
OB 1856  8  Ceny            2004-06-21
OB 1857  8  Filatelie         2004
OB 1858  13  Trail O          2002 + 03 + 04
OB 1859  7  Literatura         2004
OB 1860  5  Kongresy IOF        2004-09-13-14
OB 1861  2  WOC            2004-09-13-19
OB 1862  12  Anketa           2003-11-12
OB 1863  12  Reprezentace        2003
OB 1864  12  Ostatní          2004-05-16
OB 1865  14  M ČR MTBO         2004-08-28-29
OB 1866  1  M ČR klasika        2004-09-05-26
OB 1867  9  Startovní čísla      2004-09-05-26
OB 1868  8  Plakáty          2004-09-05-26
OB 1869  13  Trail O - M ČR       2004-06-12
OB 1870  14  MTBO - WOC         2004-10-10-23
OB 1871  9  Startovní čísla      2004-10-10-23
OB 1872  2  EYOC            1998-07-23-28
OB 1873  9  Startovní číslo      1999-06-25-27
OB 1874  1  M ČR štafety+kluby     2004-210-02-03
OB 1875  13  Trail O          2004-09-19
OB 1876  2  J WOC Ski+WMOC Ski+EYOC  2005-01-22-28
OB 1877  1  M ČR L kt         2005-02-19
OB 1878  4  Mapové zajímavosti     2004
OB 1879  4  Mapové zajímavosti     2004
OB 1800  11  Olympiáda zlínských škol  2004
OB 1881  7  Časopisy          2004
OB 1882  7  Časopisy          2004
OB 1883  4  Mapové zajímavosti     2005
OB 1884  9  Startovní čísla      1995
OB 1885  9  Startovní číslo      1994
OB 1886  9  Startovní čísla      1986
OB 1887  9  Startovní čísla      1988
OB 1888  9  Startovní čísla      1994
OB 1889  9  Startovní číslo      1993+1994+1996
OB 1890  9  Startovní čísla      1980
OB 1891  9  Startovní čísla      1985
OB 1892  9  Startovní čísla      1986,87,93,2000
OB 1893  7  Časopisy          1973
OB 1894  12  Svazové materiály     1996
OB 1895  6  Ostatní          2001
OB 1896  12  Svazové materiály     2005-03-13
OB 1897  14  MTBO            2005
OB 1898  10  PMZ            2005-04-09
OB 1899  7  Ročenky          1994 + 95 + 96
OB 1900  12  Svazové materiály     1994-12-10
OB 1901  7  Časopisy          1994 - 97
OB 1902  7  Ročenky          1997-2001
OB 1903  12  Reprezentace        1996
OB 1904  12  Výsledky TJG        1957 - 63
OB 1905  12  Výsledky TJG        1964 - 67
OB 1906  12  Výsledky TJG        1968 - 71
OB 1907  12  Výsledky TJG        1972 - 73
OB 1908  12  Výsledky TJG        1975 - 76
OB 1909  12  Výsledky TJG        1977
OB 1910  12  Výsledky TJG        1978
OB 1911  12  Výsledky TJG        1979 - 80
OB 1912  12  Výsledky TJG        1965 - 75
OB 1913  7  Časopisy          1986 - 91
OB 1914  14  Liga mládeže        1965 - 90
OB 1915  12  Pozůstalost        1952 - 1963
OB 1916  14  M ČR MTBO         2004-06-26-27
OB 1917  9  Startovní čísla      2004-06-26
OB 1918  9  Startovní číslo      1990
OB 1919  2  J WOC           1994
OB 1920  7  Literatura         1987
OB 1921  1  M ČR            2005-04-16
OB 1922  2  Ostatní          1961- 90
OB 1923  6  První školení rozhodčích  1952-02-01-03
OB 1924  6  Historické OB       1952-04-27
OB 1925  6  Historické OB       1952-09-06-07
OB 1926  6  Historické OB       1953-05-31
OB 1927  6  Historické OB       1952-06-21-22
OB 1928  6  Historické materiály    1951-11-17-18
OB 1929  3  3 dny OB          1985 - 1998
OB 1930  2  EOC + WC          2004-06-10-17
OB 1931  8  Vlajky           1990-08-01
OB 1932  12  Svazové materiály     1990
OB 1933  12  Pravidla          1990
OB 1934  12  Pravidla          2001
OB 1935  12  Celostátní žebříček    1962-1990
OB 1936  2  WOC Ski       2005-03-05-12
OB 1937  14  M ČR MTBO - DT   2005-05-21-22
OB 1938  11  Olympiáda škol   2005-05-19
OB 1939  2  EYOC        1995-06-23-25
OB 1940  2  EYOC        2004-06-25-27
OB 1941  9  Startovní číslo   1985
OB 1942  9  Startovní číslo   1996
OB 1943  7  Ročenky       2000 + 2001
OB 1944  5  Akce IOF      2005-05-19
OB 1945  8  Medaile       1954
OB 1946  8  Medaile       1963
OB 1947  8  Medaile       1989
OB 1948  8  Medaile       2004
OB 1949  9  Startovní čísla   2005-06-23-26
OB 1950  8  Plakáty       2005-06-23-26
OB 1951  8  Plakáty       2000-09-23
OB 1952  8  Plakáty       2001-10-06
OB 1953  8  Plakáty       2005-06-05
OB 1954  9  Startovní číslo   2005-06-05
OB 1955  8  Medaile       2005
OB 1956  8  Medaile       2004
OB 1957  13  M ČR Trail o    1998, 2000, 01,04,05
OB 1958  4  Sborníky map    2005
OB 1959  1  M ČR sprint     2005-06-04
OB 1950  2  3 dny OB      2005-07-15-17
OB 1951  9  Startovní číslo   2005-07-15-17
OB 1960  2  3 dny OB      2005-07-15-17
OB 1961  9  Startovní čísla   2005-07-15-17
OB 1962  8  Suvenýry      2001-10-06
OB 1963  11  Olympiáda škol   2005-06-08
OB 1964  7  Metodika      1985-86
OB 1965  8  Plakáty       2000-09-30
OB 1966  8  Plakáty       2001-05-06-08
OB 1967  1  M ČR kt       2005-06-18-19
OB 1968  9  Technické pomůcky  60. léta
OB 1969  2  VWC         1987-07-05-07
OB 1970  4  Mapové klíče    1972
OB 1971  7  Metodika      1973
OB 1972  3  2 dny OB      1980-07-05-06
OB 1973  2  EYOC        1985-06-06-11
OB 1974  9  Technické pomůcky  60. léta
OB 1975  9  Buzoly       60. léta
OB 1976  12  Scénáře       1975
OB 1977  12  Scénáře       1991
OB 1978  12  Scénáře       2000 - 2005
OB 1980  7  Literatura     2004
OB 1981  7  Pravidla        1971
OB 1982  1  M ČR 2005 L      2005-02-05-06
OB 1983  2  J WOC         2005-07-10-17
OB 1984  9  Startovní čísla    2005-07-10-17
OB 1985  8  Plakáty        2005-09-17-18
OB 1986  3  5 dnů OB        2004-08-04-08
OB 1987  1  M ČR klasika      2005-07-10-17
OB 1988  1  M ČR št. + dr.     2005-09-24-25
OB 1979  12  Scénáře        2005
OB 1989  1  M ČR N         2005-09-27
OB 1990  9  Startovní čísla    2005-09-27
OB 1991  15  MTBO - 5 dní      2005-07-02-06
OB 1992  2  WOC          2005-08-07-14
OB 1993  8  Suvenýry        2005-08-07-14
OB 1994  2  WMOC          2005-07-22-31
OB 1995  9  Startovní čísla    2005-08-07-14
OB 1996  8  Plakáty        2005-08-07-14
OB 1997  8  Plakáty        1973
OB 1998  8  Plakáty        2005
OB 1999  8  Plakáty        2005
OB 2116  8  Plakáty        1995-11-05
OB 2248  10  PMZ          2007-05-27
OB 2249  8  Ceny          2007-05-27
OB 2250  2  J WOC Ski + EYOC Ski  2007-02-11-17
OB 2251  2  EYOC          2006-07-29-02
OB 2252  2  WOC          2006-07-30-05
OB 2253  3  5 dnů OB        2006-08-02-06
OB 2254  9  Startovní čísla    2006-08-02
OB 2255  2  EOC          2006-05-07-13
OB 2256  7  Časopisy        2006
OB 2257  7  Časopisy        2006
OB 2258  7  Literatura       2006
OB 2259  7  Literatura       2005
OB 2260  14  Mistrovství ČR     2007-06-23
OB 2261  1  Mistrovství ČR KT   2007-06-09-10
OB 2262  13  Trail-O        2007
OB 2263  3  5 dnů OB        2006-07-19-23
OB 2264  6  Mapové zajímavosti   2006-04-20
OB 2265  6  Mapové zajímavosti   2006
OB 2266  6  Mapové zajímavosti   2006
OB 2267  9  Výstroj        2005
OB 2268  9  Mapové pomůcky     2007
OB 2269  9  Startovní čísla    2007-08-18-26
OB 2270  8  Vlajky         2007-08-18-26
OB 2271  8  Medaile        2007-08-18-26
OB 2272  9  Buzoly         2007
OB 2273  9  Buzoly         2007
OB 2274  9  Buzoly         2007
OB 2275  9  Buzoly         2007
OB 2276  1  M ČR          2007-09-28-30
OB 2277  13  Trail-O        2007-09-28-29
OB 2278  2  WOC + WTOC Trail-O   2007-08-18-26
OB 2279  14  WOC MTBO        2007-08-05-12
OB 2280  8  Plakáty        2007-08-05-12
OB 2281  8  Suvenýry        2007-08-05-12
OB 2282  2  WMOC          2007-07-07-14
OB 2283  8  Startovní číslo    2007-07-07-14
OB 2284  8  Medaile        2005-06-23-26
OB 2285  8  Ceny          2005-06-23-26
OB 2286  8  Plakáty        1988-08-11-13
OB 2287  8  Plakáty        1989-03-01-05
OB 2288  8  Plakáty        2007-09-22-23
OB 2289  8  Vlajky         1950
OB 2290  4  Mapové zajímavosti   2007
OB 2291  4  Mapové zajímavosti   1934
OB 2292  1  M ČR          2007-09-22-23
OB 2293  7  Časopisy        2007
OB 2294  7  Časopisy        2007
OB 2295  7  Časopisy        2007
OB 2296  7  Časopisy        2006
OB 2297  7  Časopisy        2006
OB 2298  6  Historie        2005-2006
OB 2299  12  Svazové materiály   2007
OB 2300  12  Svazové materiály   2007
OB 2301  12  Reprezentace      2007
OB 2302  13  Trail-O, WTOC     2007
OB 2303  11  Olympiáda škol     2004 - 2005
OB 2304  11  Olympiáda škol     2006-04-20
OB 2305  11  Olympiáda škol     2006-05-11
OB 2306  11  Olympiáda škol     2005 - 2006
OB 2307  11  Olympiáda škol     2005-09-25
OB 2308  11  Olympiáda škol     2005-10-20
OB 2309  11  Olympiáda škol     2006-10-05
OB 2310  11  Olympiáda škol     2006-10-19
OB 2311  11  Olympiáda škol     2007-04-19
OB 2312  11  Olympiáda škol     2007-05-10
OB 2313  11  Olympiáda škol     2007-10-04
OB 2314  11  Olympiáda škol     2007-10-18
OB 2315  8  Suvenýry - sklenička  1998
PORAD_STAT      MISTO_KON       FOTO
ESP         Murcia
CZE         Nový Bor
CZE         Nový Bor
IOF         Magglingen
CRO         Jastrabarsko
RUS         Tula
CRO         Jastrabarsko
různé        různé
RUS         Tula
RUS         Tula
Prievidza      Prievidza
Nitra        Nitra
TŽ Třinec      Třinec
Jiskra Otrokovice,  Otrokovice
TJ Jičín       Jičín
Iskra Smrečina BB  Banska Bystrica
Iskra Smrečina BB  Banská Bystrica
SVK         Bratislava
Spartak Žďár n/S.  Svratouch
TCH
IOF, SWE       SWE
IOF, GER       GER
IOF, GER       GER
IOF, GER       GER

IOF, SWE       SWE
IOF, SWE       SWE
HUN         HUN
Jihlava       Jihlava
Jihlava       Jihlava
Ústí nad Labem           L
                  

           Ústí nad Labem
abem
Brno         Jedovnice
Gottwaldov      Bílá         ano(14*)
Bratislava      Jahodník
Liberec       Hejnice        ano(9*)
Olomouc       Jeseníky       ano(1*)
Košice        Jahodná
České Budějovice   Český Krumlov
Ostrava       Jablunkov       ano(1*)
Hradec Králové    Rychnov nad Kněžnou
Brno            Ždánice          ano(1*)
Praha           Zdice
Bratislava         Senec           ano(1*)
         L
Ústí nad Labem 
abem,TCH  Teplice          ano(1*)
Olomouc          Mohelnice         ano(2*)
Praha           Brdy
Prievidza         Prievidza         ano(5*)
Bratislava         Červený Kameň
Brno            Svratouch         ano(7*)
Ústí nad Labem       Doksy           ano(6*)
Olomouc          Maletín          ano(3*)
Lučenec          Luboriečka         ano(4*)
Rychnov n/K        Potštejn
Brno            Sykovec
Rapid Bratislava      Silica
Slezan Opava        Jelení
Jiskra Nový Bor      Nový Bor
Sokol Slušovice      Jasenná
VŠLD Zvolen        Muráňská Planina
Loko Olomouc        Vidnava
Spartak Jihlava      Janštýn
Sokol Slušovice      Trnava
Prešov           Prešov
Tesla Brno         Sloup u Macochy      ano
Spartak 1.Br. Brno     Sloup u Macochy
TŽ Třinec         Vedryně
Rychnov n/K        Borohrádek
Spartak Jihlava      Janštýn
Loko Pezinok        Chmelovica         ano
Ostroj Opava        Karlov
VŠ Praha          Beroun
TJ Gottwaldov       Komárov
Spartak Jihlava      Rohozná, Čeřínek
Jiskra Nový Bor      Nový Bor
Spartak Vrchlabí      Vrchlabí
Tesla Brno         Ostrov u Macochy
VŠZ České Budějovice    Ševětín
Loko Praha         Benešov-Oplany
Rapid Bratislava      Záhorská Bystrica-Kačiva
Jiskra Otrokovice     Otrokovice
Praga Praha        Příbram
Slávia Kroměříž      Kostelec u Holešova
Slavia Olomouc       Černá Voda, Vidnava
Lučenec          Lučenec
Lučenec          Lučenec
Slávia Kroměříž      Rajnochovice        ano
VŠST Liberec       Liberec
Loko Brno         Brno
VŠD Žilina        Žilina
TJ Jičín         Sedmihorky, Voděrady
Spartak Jihlava      Jihlava
Kompas Hradec Králové   Jihlava
Lučenec          Lučenec
Baník Vamberk       Vamberk
Sn. Jindřichův Hradec   Jindřichův Hradec
Jiskra Nový Bor      Nový Bor
Sokol Slušovice      Nevšová
Baník Vamberk       Vamberk
VŠB Ostrava        Ostrava
VŠLD Zvolen        Sliač
TŽ Třinec         Šance
VŠD Žilina        Štrbské Pleso        ano
Rapid Bratislava     Koliba
VŠ Praha         Stračince
VŠ Plzeň         Vejprnice, Letkov
Baník Ostrava       Pustevny
VŠST Liberec       Frýdlant v Čechách
Rapid Bratislava     Lidnava
VŠLD Zvolen        Kremnica
Ostroj Opava       Stará Ves
Železárny Prostějov    Ptení
VŠB Ostrava        Chuchelná
Slavoj Ústí n.L      Ústí nad Labem
Loko Teplice       Teplice v Krušných Horách
Spartak Vrchlabí     Vrchlabí
Loko Chomutov,      Chomutov
SVK            Košice
VŠD Žilina        Žilina
VŠST Liberec       Rynoltice
Javoz Jablonec      Jablonec
Tesla Brno        Zastávka u Brna
Lučenec          Prašivá
ČKD Slaný + Sp.D.Kladno  Kladno
Tesla Brno        Nové Město
VŠB Ostrava        Ostrava
ČKD Slaný         Ruda
Loko Rača         Rača
Loko Kysak        Kysak
VŠD Žilina        Žilina
Iskra Banská Bystrica   Banská Bystrica
TJ Gottwaldov       Lukov
SVK            Košice
Farmaceut Bratislava    Devínská Kobyla
RH Hr. Králové       Hradec Králové
Baník Ostrava       Staré Hamry, Frenštát
VŠST Liberec        Ještěd
FS Praha          Rokycany, Ličná
Slavoj Bruntál       Bruntál
Slovan Jindřichův Hradec  Staré Město
VŠD Žilina         Povážská Bystrica
Kysucké Nové Mesto     Kysucké Nové Mesto
Loko Rača         Rača
Loko Pezinok        Pezinok
Loko Pezinok        Pezinok
Tesla Brno         Fryšava
VŠ Praha          Voznice
Slavia Kroměříž      Rataje
RH Hr. Králové       Hradec Králové
Baník Ostrava       Mezivodí
RH Mladá Boleslav     Mladá Boleslav
Loko Trutnov        Vrchlabí
Železárny Prostějov    Suchý
Sokol Zázrivá       Zázrivá
SVK            Nitra
FS Praha          Příbram
Jiskra Nejdek       Boží Dar
Ostroj Opava        Hradec nad Moravicí
SVK            Košice
Slovan Jindřichův Hradec  Deštná
Baník Vamberk       Říčky
Loko Pardubice       Krasnice
VŠZ České Budějovice    České Budějovice
Jiskra Nový Bor      Svor
Loko Pezinok        Slunečné údolí
VŠT Košice         Jahodná
Loko Bratislava      Drietoma
Železárny Prostějov    Baldovec
Spartak Vrchlabí      Horní Mísečky
Rapid Bratislava      Buková
Jiskra Nový Bor      Nový Bor
Javoz Jablonec       Lučany
TJ Jičín          Jičín
VŠ Praha          Benešov
Baník Velký Krtíš     Velký Krtíš
Iskra Bánská Bystrica   Donovaly
Farmaceut Bratislava    Gbely
Loko Kysak         Štiavnické Bane
Loko Pardubice       Vápenný Podol
Baník Ostrava      Visalaje
VŠZ Brno         Brněnská přehrada
VŠ Praha         Příbram
VŠZ Brno         Svratka
Slavoj Bruntál      Pocheň
Spartak Rychnov n.Kn.  Zdobnice v Orl. Horách
Farmaceut Bratislava   Čadca
VŠD Žilina        Štrbské Pleso
Rapid Bratislava     Borinka
Smrečina. B. Bystrica  Donovaly
VŠ Praha         Zvánovice
Slavia Kroměříž     Roštín
Ostroj Opava       Opava
Jindřichův Hradec    Jindřichův Hradec
VŠST Liberec       Všelibice
TŽ Třinec        Třinec
Ostroj Opava       Raduň
TJ Trutnov        Trutnov
Loko Olomouc       Ochoz
Tatran Chrast      Budislav
TJ Sokol Pražák,     Zadov - Šumava
Tesla Brno        Brno
Frýdlant v Čechách    Víska          ano(51*)
Košice          Silica
SVK           Šachtičky
Praha          HUN
Praha          TCH
Šumava          Zadov - Šumava
TJ Jičín         Jičín
TJ Jičín         Jičín
TJ Jičín         Jičín
TJ Jičín         Jičín
TJ Lokomotiva Praha   Praha
TJ Lokomotiva Praha   Praha
TJ Lokomotiva Praha   Praha
TJ Slavia VŠ Praha    Praha
TJ Slavia VŠ Praha    Praha
TJ Spartak Jihlava    Jihlava
TJ Spartak Jihlava    Jihlava
TJ Loko Pramet Šumperk  Šumperk
TJ Slavoj Ústí nad L.  Ústí nad Labem
TJ RH Hradec Králové   Hradec Králové
TJ Baník Ostrava     Ostrava
KDPM Brno        Brno
VŠZ Brno         Brno
Slavia VŠT FS Košice   Košice
TJ Slavia Kroměříž   Kroměříž
TJ Gottwaldov      Gottwaldov
Ostroj Opava      Hradec nad Moravicí
Ostroj Opava      Mokré Lazce
Ostroj Opava      Opava
Tesla Brno       Brno             ano(1*)
VŠZ Brno        Brno
Loko Brno        Brno
Ostroj Opava      Jánské koupele, Jelenice
TŽ Třinec        Jablunkov          ano(12*)
Ostroj Opava      Raduň
Slavia Kroměříž     Kroměříž
Jiskra Nový Bor     Kytlice
Ostroj Opava      Hradec nad Moravicí
Jiskra Nový Bor     Rousínov           ano(4*)
TŽ Třinec        Bílý Kříž          ano(12*)
Jiskra Nový Bor     Doubnice
TJ Gottwaldov      Mysločovice
Jiskra Nový Bor     Radvanec u N.Boru
Ostroj Opava      Hradec nad Moravicí     dia(2*)
Jiskra Nový Bor     Chřibská
TJ Jilemnice      Branná            ano
Jiskra Nejdek      Nejdek
Praha          Karlova Ves         ano(12*)
Banská Bystrica       (Sihla)
            Tály 
            ano(5*)
TJ Gottwaldov                 v
                        

            Lukoveček, Štákův vrch
rch  ano(2*)
VŠ Praha        Hrádek
VŠ Praha        Řevnice
Praha          Džbán
VŠ Praha        Týnec nad Labem
Praha          Praha
Hradec Králové     Hradec Králové
Praha          Praha
Vsetín         Vsetín
Plzeň          Plzeň
TJ Jičín        Dolánky u Turnova
ÚOT Praha        Praha, Souš
Sokol Svit Gottwaldov  Soláň
Bystřice pod Hostýnem  Tesák
TJ Jiskra Gottwaldov  Kašava
TJ Tatran Pezinok    Malé Karpaty
SVK                    

                      T
            Trenčianské Teplice
eplice  ano(3*)
TJ Gottwaldov      Lešná            ano
Opava          Opava
Sn. Jindřichův Hradec  Jindřichův Hradec
TJ Jičín        Jinolice
VŠ Plzeň       Božkov
TJ Slovan ÚV ČSTV  Seletice      ano(9*)
TJ Jilemnice     Jilemnice      ano(9*)
Bratislava      Bratislava
Bratislava      Bratislava
Bratislava      Bratislava
Praha        Praha
Praha        Praha
Brno         Brno
Praha        Praha
Praha        Praha
Praha        Praha
TJ Gottwaldov    Gottwaldov
Praha        Praha
OOB TŽ Třinec    Třinec
Praha        Praha
Praha        Praha
Praha        Praha
Praha        Praha
Praha        Praha
Praha        Praha
Praha        Praha
Praha        Praha
Praha,        Praha
Praha,        Praha
Praha        Praha
Praha        Praha
Praha        Praha
Praha        Praha
Praha        Praha
Praha        Praha
Praha        Praha
Bratislava      Bratislava
Nový Bor       Nový Bor
SVK         Pezinok
TJ Jičín       Jinolice
TJ Jičín       Jinolice      ano(3*)
TJ Jičín       Lužany       ano(2*)
TJ Jičín       Turnov-Dolánky   ano(3*)
TJ Jičín,      Branžež       ano(5*)
TJ Jičín       Ostružno      ano(2*)
TJ Jičín       Žehrov
TJ Jičín       Dolánky u Turnova
TJ Jičín       Mostek
TJ Jičín       Dolní Bousov
Jablonec nad Nisou  Jablonec n/N
Vamberk        Vamberk
TCH          Doksy       ano
TCH          Praha + Dřevčice  ano
TCH          Hradec Králové
Praha         Praha
Praha         Praha
Praha         Praha
Praha         Praha
Praha         Praha
Praha         Praha
Praha         Praha
Praha         Praha
Praha         Praha
Praha         Praha
Praha         Praha
Praha         Praha
Praha         Praha
Praha         Praha
Praha         Praha
Praha         Praha
Praha         Praha
Praha         Praha
Praha         Praha
Praha         Praha
Praha         Praha
Praha         Praha
Praha         Brno
Praha         Praha
Ostrava        Ostrava
OB Slavia VŠT Košice  Košice
Bratislava       Bratislava
Bratislava       Bratislava
Slavia VŠ Praha    Praha
Slavia VŠ Praha    Praha
Gottwaldov       Gottwaldov
Gottwaldov       Gottwaldov
Gottwaldov       Gottwaldov
Gottwaldov       Gottwaldov
Gottwaldov       Gottwaldov
Gottwaldov       Gottwaldov
Gottwaldov       Gottwaldov
Gottwaldov       Gottwaldov
Gottwaldov       Gottwaldov
Gottwaldov       Gottwaldov
Gottwaldov       Gottwaldov
Praha         TCH
Praha,         TCH
Gottwaldov       TCH
Jičín          TCH
Tatran Javoz Jablonec  TCH
Praha          TCH
Praha          TCH
Praha          TCH
Bratislava       TCH
Ostrava         TCH
Nový Bor        TCH
Jičín          TCH
Jičín          TCH
Gottwaldov       Gottwaldov
VŠD Žilina       Žilina
Železárny Prostějov   Prostějov
Loko Pardubice     Pardubice
Tatran Chrast      Chrast
Vrchlabí        Vrchlabí
Jičín          Jičín
Gottwaldov       Mysločovice
SVK           Topolčianky
Priepastné,       Priepastné
Praha          Praha
Gottwaldov       Gottwaldov
Slušovice        Slušovice
Ostrava         Ostrava
Ostrava         Ostrava
Praha          TCH
Praha          TCH
BUL           BUL
POL           POL
DDR           DDR
TCH           TCH
Vsetín         Vsetín
Vsetín         Vsetín
Vsetín         Vsetín
Gottwaldov       Gottwaldov
Gottwaldov       Gottwaldov
Gottwaldov       Gottwaldov
Gottwaldov       Gottwaldov
Espoo, FIN       Espoo
Gottwaldov       Gottwaldov
Tatran Javoz Jablonec  Jablonec n.N.
Tesla Brno       Brno
Spartak Jihlava     Jihlava
Slavia VŠ Praha     Praha
TJ Turnov        Turnov
TJ Turnov        Turnov
KDPM Brno        Brno
Spartak Jihlava,    Jihlava
Tesla Brno       Brno
Tatran Javoz Jablonec  Jablonec n/N
TJ Jičín        Jičín
TJ Jičín        Jičín
TJ Jičín,        Jičín
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Bratislava       Bratislava
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha,         Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Praha          Praha
Jiskra Nový Bor      Kytlice
Tatran Javoz Jablonec   Jablonec n/N
TJ TŽ Třinec       Třinec
Prirodovedec Bratislava  Bratislava
Tatran Javoz Jablonec   Jablonec n/N Nisou
TJ Dargov Košice     Košice
Bratislava        Bratislava
Bratislava        Bratislava
Praha           Praha
Praha           Praha
Baník Šverma Mar.Hory   Samčanka
Loko Kysak        Kysak
Prirodovedec Bratislava  Bratislava
Praha           Praha
Praha           Praha
SWE            SWE
Praha           TCH
Praha           TCH
TJ Spartak Jihlava    Jihlava
Slavoj Bruntál      Vrbno pod Pradědem
Ostroj Opava       Jeseníky
VŠZ Č.Budějovice     Hluboká
Sparta Praha       Svatá
VŠST Liberec       Hejnice
Jiskra Nejdek       Nejdek
Železárny Prostějov    Protivanov
Loko Kysak        Kysak
Praha + M.Lázně      Mariánské Lázně
Opava           Jeseníky
Praha           TCH
Praha           TCH
Gottwaldov        TCH
Kladno          Kladno
Vrchlabí,         Vrchlabí
Vrchlabí         Vrchlabí
Harrachov         Harrachov
Plzeň           Plzeň
Praha           Praha
Třinec          Třinec
Bratislava        Bratislava
Havířov          Havířov
Ostrava          Ostrava
Praha           Praha
Praha           Praha
Bratislava        Bratislava
Prostějov         Prostějov
Prostějov      Prostějov
Ostrava       Ostrava
Ostrava       Ostrava
Ostrava       Ostrava
Ostrava       Ostrava
Jihlava       Jihlava
Praha        Praha
Jindřichův Hradec  Jindřichův Hradec
SWE         Linköping
TCH         Staré Splavy
FIN         Tampere
AUS         Bendigo
TCH         Dřevčice
Jičín        Bražež
Skäne, SWE     Skäne
SWE         Östergotland
Leipzig, DDR    Leipzig
Rodopi, BUL     Rodopi
Korgan, DDR     Korgan
Jičín        Jičín
Jičín        Jičín
Jičín        Turnov
Jičín        Dolní Bousov
Nový Bor      Kytlice
Opava        Hradec nad Moravicí
Opava        Žimrovice
Třinec       Milíkov
Opava        Hradec nad Moravicí
Nový Bor      Nový Bor
Nový Bor      Nový Bor
Gottwaldov     Mysločovice
Gottwaldov     Mysločovice
Nový Bor      Nový Bor
Opava        Hradec nad Moravicí
Nový Bor      Nový Bor
Praha + M.Lázně   Mariánské Lázně
Bratislava     Bratislava
SVK         Topolčianky
Košice       Silica
Bratislava     Priepastné
Jilemnice      Jilemnice
Brno        Sloup u Macochy
Kroměříž      Kroměříž
Kroměříž      Kroměříž
Slušovice      Slušovice
Třinec       Třinec
Prostějov      Prostějov
Gottwaldov      Gottwaldov
Praha        Praha
Nejdek        Nejdek
Prostějov      Prostějov
Liberec       Liberec
Praha        Zadov - Šumava
Liberec       Hejnice
Bratislava      Bratislava
POL         Sanok
Gottwaldov      Gottwaldov
Bruntál       Vrbno pod Pradědem
Frýdlant v Čechách  Frýdlant v Čechách
SVK         Štiavnické Bane
Ostrava       Beskydy
Ostrava       Ostrava
Frýdlant v Čechách  Frýdlant v Čechách
Liberec       Liberec
Třinec        Třinec
Fa Sport, DDR    Freiberg
Fa Silva, SWE    Sollentuna
Fa Silva, SWE    Sollentuna
Fa Sport, DDR    Freiberg
Fa Sport, DDR    Freiberg
Fa Sport, DDR    Freiberg
Fa Silva, SWE    Sollentuna
Fa Silva, SWE    Sollentuna
Třinec        Třinec
Bratislava      Bratislava
Vysoké Tatry     Vysoké Tatry
Praha        Praha
Praha        Praha
Praha        Praha
Bratislava      Bratislava
AUT         AUT
DDR         DDR
Velké Karlovice   Velké Karlovice
Pardubice      Pardubice
BUL         Plovdiv
Bratislava      Bratislava
Fa Svit       Gottwaldov
Praha        Praha
Tesla Brno      Brno
TJ Jičín       Jičín
Spartak Jihlava   Jihlava
VŠZ Brno       Brno
Tesla Brno        Brno
VŠZ Brno         Brno
Tatran Javoz Jablonec   Jablonec n.N.
SOB ČÚV ČSTV       Praha
SVK            Topolčany
Spartak Vrchlabí     Benecko
Loko Trutnov       Trutnov
SVK            Bratislava
VŠ Plzeň         Obora         ano(5*)
Spartak Adamov      Jedovnice
Baník Ostrava       Hrabůvka       ano(3*)
SVK            Topolčianky
Spoje Bratislava     Bratislava
TJ Gottwaldov       Ráztoka
Baník Ostrava       Visalaje
Slavia Hradec Králové   Svratouch
Tatran Javoz Jablonec   Jablonec n/N
Loko Pardubice      Seč
FS Praha         Jelence
Prírodovedec Bratislava  Bratislava
Dargov Košice       Košice
Fa VZEP,URS        USR
Ostroj Opava       Opava
Družstevník Jasovce    Jasovce
SVK            Bratislava
Loko Trutnov       Trutnov
České Budějovice     České Budějovice
Bratislava        Bratislava
SVK            Pezinok
JZD AK Slušovice     Slušovice
Gdynia, POL        Gdynia
USA            USA
SVK            Kučišdorfská dolina
Prostějov         Protivanov
VŠZ Brno         Skalský Dvůr
Košice          Silica
TŽ Třinec         Třinec
TŽ Třinec         Třinec
COC, CUB         CUB
SWE            Skövde
Jihlava          Jihlava
Praha           Praha
Bratislava        Bratislava
VŠ Plzeň         Plzeň
USR            Tartu
USR            Tartu
Fa Silva, SWE        Sollentuna
Fa Silva, SWE        Sollentuna
Fa Silva, SWE        Sollentuna
Eger, HUN          Eger
FIN             FIN
Fa Fotopribor,URS      Čerskas
Fa Elektropribor,URS    Leningrad
Sportpropag Praha      Praha
TCH             DDR
TCH             FIN
TCH             TCH
TCH             TCH
SVK             Bratislava
SVK             Lučenec
Rapid Bratislava      Bratislava
VŠD Žilina         Vysoké Tatry
Farmaceut Bratislava    Bratislava
Farmaceut Bratislava    Buková
Farmaceut Bratislava    Jahodník
SVK             Gombasek
SVK             Topolčianky
SVK             Košice
Farmaceut Bratislava    Priepastné
SVK             Silica
Loko Pezinok        Pezinok
Železárny Prostějov     Protivanov
SOB ČÚV ČSTV        Praha
SOB ČÚV ČSTV        Praha
SOB ČÚV ČSTV        Praha
DDR             Fridrichsbrunn/Ostharz
DDR             DDR             ano(1*)
TCH             TCH
DDR             DDR
KDPM Brno          Brno
TJ Turnov          Turnov
TJ Dargov Košice      Košice
Jiskra Nový Bor       Nový Bor
Slovan Frýdlant v Čechách           Č
                       

              Frýdlant v Čechách
echách
SOB ČÚV ČSTV,        Praha
Praha            Brno
SVK             Bratislava
SVK             Bratislava
SVK             Bratislava
NOF, NOR          Oslo
OFOL, AUT          Wien
BUL             Sofia
SUI    SUI
NOF    NOR
TCH    Dolánky u Turnova  film
TCH    Jičín        video
IOF
HKG    Country Park
AUS    Tasmánie
GBR    Skotsko - Stirling
FIN    Turku
TCH    Silica        ano(6*),video
HUN    Eger
AUT    Wiener Neustadt
SWE    Gamleby
TJ Jičín  Jičín
NOR    Loten        ano(4*)
SUI    Le Brassus
FIN    Fiskars       ano
SWE    Linköping
SWE    Linköping
DDR    Friedrichroda    ano
DEN    Viborg        ano(4*)
GBR    Aviemore       ano(17*)
TCH    Staré Splavy
NOR    Kongsberg
NOR    Kongsberg
FIN    Tampere
FIN    Tampere
SUI    Thun         ano,dia
SUI    Thun
HUN    Zalaegerszeg     ano,dia
HUN    Zalaegerszeg
HUN    Zalaegerszeg
AUS    Bendigo       video
FRA    Gérárdmer      ano,dia,video
FRA    Gérárdmer
SWE    Skövde        ano,video
SWE    Skövde
SWE    Skövde
TCH    Praha
HUN    Pécs
BEL    Eupen
AUT    Kufstein       dia
SWE    Älvsbyn       dia
SWE    Älvsbyn
FIN    Jyväskyla
SUI    ???
SWE            Jönkoping
HUN            Miskolc
NOR            Trondheim
LAT            ???
LAT            Litva
LAT            Litva
TCH            Praha
BUL            Veligrad
SWE            Sundsvall
FIN            Hyvinkää
BUL            Veligrad
SWE            Alvesta
AUT            Aigen/Ennstal
ITA            Lavarone
BUL            Batak
BUL            Batak
BUL            Batak
BUL            Batak
FIN            Kuopio     ano
SWE            Skeleftea
VŠDS Žilina        Žilina
ISR            ISR
SVK            Bratislava
SVK            Bratislava
VŠ Praha         Praha
VŠ Praha         Praha
Fa Silva, SWE       Sollentuna
Třinec          Třinec
Třinec          Třinec
TŽ Třinec         Třinec
TŽ Třinec         Třinec
TŽ Třinec         Třinec
Prírodovedec Bratislava  Bratislava
BRD            Uslar
TJ Jičín         Jičín
TCH            TCH
IK Tjalve-Oslo, NOR    Grottum
FS Praha         Zvánovice
IOF, SWE         SWE
IOF, SWE         SWE
IOF, SWE         SWE
IOF, SWE         SWE
IOF, SWE         SWE
IOF, SWE         SWE
IOF, SWE         SWE
IOF, SWE         SWE
IOF, SWE          SWE
IOF, SWE          SWE
IOF, SWE          SWE
IOF, SWE          SWE
IOF, IRL          Maynooth
IOF, DEN          Ry             ano
IOF, ITA          Torbola          ano(8*)
IOF, ITA          Torbola
IOF            IOF
DDR            Fridrichsbrunn
SOB ČÚV ČSTV        Praha
Jiskra Nový Bor      Trávník
Ekonom B.Bystrica     Molča
SK Zlín          Ploština          ano,video,fono
URS            URS
Meopta Přerov       Přerov
Gottwaldov         Gottwaldov
Praha           Jihlava
Praha           Liberec
Praha           Praha
Praha           Praha
Praha           Pezinok
Praha           Staré Splavy
Praha           Praha
Praha           FRA
Praha           SWE
IOF, SWE          SWE
Moskva, URS        Moskva
Tesla Brno         Brno
Tesla Brno         Brno
Tesla Brno         Brno
RH Hr. Králové       HradecKrálové
TŽ Třinec         Třinec
RH Hr. Králové       Hradec Králové
VŠZ Brno                

                    D
              Skalský Dvůr
 vůr
IOF, TCH          Doksy
IOF, TCH          Třeboň
IOF, TCH          Hradec n. M.Mor.
NDR            Crispendorf        ano
GER            Berlín
NOR            Mysen
SWE            Amals
HUN            Körmend
Loko Pezinok Pezinok,TCH  Modra
Slovan Jindřichův Hradec           

                       H
              Jindřichův Hradec
 radec
        

        V
Baník Vamberk
amberk,TCH  Vamberk
      P
VŠ Praha 
raha,TCH     Řevnice
Tesla BrnoBrno,TCH     Krupařovice
AUT            Gratz
SVK            Bratislava
        B
Jiskra Nový Bor 
 or,TCH  Doksy
SWE            Arboga
SC Jičín          Lužany
Bratislava         Zlaté Piesky
TŽ Třinec         Třinec
USA            USA
SVK            Bratislava
SVK            Bratislava
Jiskra Nový Bor      Doksy
Jiskra Nový Bor      Doksy
Fa Silva, SWE       Sollentuna
Fa Präzisionsmechnik,DDR  Freiberg
Spartak 1. brněnská,    Brno
Spartak 1. brněnská    Brno
Gottwaldov         Gottwaldov
TJ Gottwaldov       Bunč
TJ Gottwaldov       Gottwaldov
Luhačovice         Luhačovice
Zlín            Zlín
Zlín            Ploština
Mariánské Lázně      Mariánské Lázně
Gottwaldov         Gottwaldov
Gottwaldov         Gottwaldov
Gottwaldov         Gottwaldov
Vsetín           Vsetín
Jičín           Jičín
Jičín           Jičín
Praha           Praha
Mariánské Lázně      Mariánské Lázně
Mariánské Lázně      Mariánské Lázně
Sodermanland, SWE     Södermaland
Gottwaldov         Gottwaldov
Gottwaldov         Gottwaldov
Praha           Praha
Bratislava         Bratislava
Mariánské Lázně      Mariánské Lázně
HUN            Zalaegerszeg
Cambridge, GBR       Cambridge
TJ Gottwaldov       Gottwaldov
TJ Gottwaldov       Gottwaldov
Slovan Luhačovice     Luhačovice
Sokol Květná        Květná
Sokol Květná         Květná
Sokol Květná         Květná
SVK              Pezinok
SWE              SWE
Bratislava          Bratislava
ČSTV             Souš
DDR              DDR
TJ Jičín           Jičín
FRO, ROM           ROM
FRO, ROM           ROM
AUT              STOLV
OFOL, AUT           AUT
Dargov Košice         Košice
SOB ČSTV           Praha
ROM              ROM
IOF, GBR           GBR
IOF, GBR           GBR
IOF, GBR           GBR
TJ TŽ Třinec         Třinec
TJ TŽ Třinec         Třinec
SVK              Bratislava
ČSOB             Praha
ČSOB             Praha
TJ Gottwaldov            C
                  

               Bunč
hřiby          ano(2*)
TJ GottwaldovGottwaldov,TCH  Luhačovice          ano(2*)
TJ Gottwaldov         Jasenná           ano(1*)
TJ Gottwaldov         Tesák
TJ Gottwaldov                   ˙dolí
               Želechovice - Zelené 
    ano(1*)
TJ Gottwaldov         Bratřejov
TJ Gottwaldov         Trnava
TJ Gottwaldov         Stupava           ano(1*)
TJ Gottwaldov         Provodov
TJ Gottwaldov             

                   C
               Hostýn
hvalčov        ano(3*)
TJ Gottwaldov         Kopná
TJ Gottwaldov         Bratřejov
TJ Gottwaldov         Smraďavka          ano(2*)
TJ Gottwaldov         Chleviska - Jasenná
TJ Gottwaldov         Buchlov - Salaš
TJ Gottwaldov         Liptál            ano(1*)
TJ Gottwaldov         Vracov
TJ Gottwaldov         Vlachovice          ano(2*)
TJ Gottwaldov         Trnava
TJ Gottwaldov         Želechovice
TJ Gottwaldov         Vršava            ano(1*)
TJ Gottwaldov         Březůvky           ano
TJ Gottwaldov         Provodov           ano
TJ Gottwaldov         Pohořelice
TJ Gottwaldov         Provodov
TJ Gottwaldov                  s
               Gottwaldov-Zimní 
tadion    ano(1*)
TJ Gottwaldov         Gottwaldov-Louky        ano(2*)
TJ Gottwaldov                  a
                         

               Gottwaldov-Vršava
va      ano
TJ Gottwaldov         Bohuslavice           ano(3*)
TJ Gottwaldov         Rohatec - Gottwaldov, Podhoří  ano(1*)
TJ GottwaldovGottwaldov,TCH  Lukov, Komárov         ano
TJ Gottwaldov         Štípa -Vršava
TJ Gottwaldov         Březůvky
TJ Gottwaldov         Mysločovice
TJ Gottwaldov,        Bzenec-Přívoz
TJ GottwaldovGottwaldov,TCH  Gottwaldov           ano(1*)
TJ Gottwaldov         Lukoveček            ano(4*)
TJ Gottwaldov         Jasenná
TJ Gottwaldov         Kašava             ano
TJ GottwaldovGottwaldov,TCH  Rusava             ano,video,fono
TJ GottwaldovGottwaldov,TCH  Zlín - Bunč           ano,video
TJ Gottwaldov         Bohuslavice           ano
TJ Gottwaldov         Gottwaldov
TJ Gottwaldov         Gottwaldov
TJ Gottwaldov         Gottwaldov
ČSOB             Praha
ČSOB+HULK           Praha
ČSOB             Praha
TJ Gottwaldov         Gottwaldov
OS N. Město n/M.       Nové Město n/M.         ano
OS N. Město n/M.       Nové Město n/M.
TJ Elitex Jablonec      Jablonec n/N - Břízky
SVK              Nitra
COH              Zlín
HUN              Mariánské Lázně
ITA              Mariánské Lázně
CAN              CAN
TCH              Mariánské Lázně
TCH              Mariánské Lázně
TCH              Mariánské Lázně
TCH              Mariánské Lázně
COH              Zlín
SWE              SWE
SWE              SWE
OV WOC 91           Tis u Blatna
Jiskra Nový Bor        Nový Bor
TJ Turnov           Podháj
OV WOC 91           Vysoká Libyně
SOB ČÚV ČSTV         TCH
SOB ČÚV ČSTV     TCH
SOB ČÚV ČSTV     TCH
SOB ČÚV ČSTV     TCH
SOB ČÚV ČSTV     TCH
SOB ČÚV ČSTV     TCH
SOB ČÚV ČSTV     TCH
SOB ČÚV ČSTV     TCH
SOB ČÚV ČSTV     TCH
TJ Gottwaldov     Gottwaldov
SOB ČÚV ČSTV     TCH
SOB ČÚV ČSTV     TCH
SOB ČÚV ČSTV     TCH
SOB ČÚV ČSTV     TCH
SOB ČÚV ČSTV     TCH
ČSOB         Praha, Gottwaldov
VŠZ Brno       Špilberk
Železárny Prostějov  okolí Prostějova
Hradec Králové    Hradec Králové
Praha         Praha
Ostrava        Ostrava - Třinec
Ostrava        Kyjovice
Ostrava        Ostrava
Ostrava        Ostrava
Ostrava        Ostrava
Ostrava        Ostrava
Ostrava        Ostrava
Ostrava        Ostrava
Ostrava        Ostrava
Ostrava        Ostrava
Ostrava        Ostrava
Ostrava        Ostrava
Ostrava        Ostrava
Ostrava        Ostrava
Ostrava        Ostrava
Gottwaldov      Želechovice
Gottwaldov,      Komárov
Prievidza       Prievidza
TJ Jičín       Ostružno
VŠZ Brno       Skalský Dvůr
IOF          IOF
Praha         Mariánské Lázně
Praha         Mariánské Lázně
Praha         Mariánské Lázně
Praha         Mariánské Lázně
Praha,        Mariánské Lázně
Praha         Mariánské Lázně
TCH        Mariánské Lázně   ano,video
NOR        NOR
FRA        FRA
SWE        Östersund
SWE        Östersund
TZL+LCE      Zlín + Luhačovice  video
TZL+LCE      Zlín + Luhačovice
FIN        Helsinki
Helsinki, FIN   Helsinki
FRA        Pontarlier
Havířov      Havířov
AUT        AUT
POL        Walcz
Kanev, URS     Kanev
POR        POR
Västmanland, SWE  Västmanland
SOB ČÚV ČSTV    TCH
IOF        IOF
POL        Zlotý Potok
DEN        Arhus
NOR        Voss
CAN        Edmonton
USA        Cle Elum
BRD        Uslar
AUT        Wienerwald     dia(12*)
AUT        Wienerwald
AUS        Tasmánie      video
AUS        Tasmánie
AUS        Tasmánie
TCH        Jičín
TCH        Jičín
GBR        ???
AUT        Wienerwald
FRA        FRA
IOF, SWE      Sollentuna
IOF, SWE      Sollentuna
IOF, SWE      Sollentuna
COH        Zlín
COH        Zlín
IOF, TCH      Praha
Košice       Jasov
SUI        Luzern
Mladá fronta    Praha
TJ Praga      Praha
IOF, SUI      SUI
IOF, AUS      Canberra
IOF, GBR        Cambridge
IOF, SWE        Skövde
SKOB Zlín       Zlín - Paseky      dia(4*)
Minerva Opava     Chuchelná
IOF, SWE        Sollentuna
ČSOB          Praha
Baník Vamberk     Zdobnice v Orl. Horách
Železárny Prostějov  Malé Hradisko      ano
Moskva, RUS      Moskva
Moskva, RUS      Moskva
Hradec Králové     Hradec Králové
GBR          Aberdeen-Skotsko
FIN          Jyväskyla
SK N. Město n/Met.          K
                   

            Hradec Králové
rálové  ano
Tatran Jablonec n/N.  Jablonec n/N
IOF, FRA        Gérárdmer
IOF, FRA        Pontarlier
POL          Varšava
AUS          Sydney
Košice         Košice
TJ Jičín        Jičín
IOF, SWE        Stockholm
IOF, SWE        Stockholm
IOF, SWE        Stockholm
IOF, SWE        Stockholm
IOF, SWE        Stockholm
IOF, TCH        Mariánské Lázně
FIN          Tampere
IOF          Praha
IOF          Praha
TCH          TCH
Praha         TCH
Praha         TCH
Praha,         TCH
VŠZ Brno        TCH
Praha,         TCH
Praha         TCH
Praha         TCH
Praha         TCH
Praha         TCH
IOF          SWE
RUS          Yappila
CAN          Ganaraska
ČSAOB         Praha          ano
ČSAOB         Prostějov - Mostkovice  ano
FRA          Fontaineblau
IOF, TCH        Bratislava
IOF, SUI        Filzbach
IOF, SWE        Sollentuna
TJ Mladosť Bratislava  Bratislava
TCH           Třinec - Visalaje


SVK           Jasov
SVK           Jasov
IOF           Köln am R.
IOF           Köln am R.
TŽ Třinec        Třinec
Silva, SWE       Sollentuna
ČSOB          Praha
IOF, SWE        SWE
SVK           Bratislava
CZE           Bedřichov, Liberec  ano, video
ČSOB          Bedřichov, Liberec
ČSOB          Bedřichov, Liberec
ČSOB          Bedřichov, Liberec
ČSOB          Praha
ROM
USA
SVK           Bratislava
IOF, SWE        Sollentuna
SC Jičín        Mostek
ČSOB          Praha
ČSOB          Praha
ČSOB          Praha
ČSOB          Třinec
Loko Pardubice     Lázně Bohdaneč
ČSOB          Praha
ROM           Bukurešť
FIN           Lahti
Silva, SWE       Sollentuna
FRA           Fort Romeau
TCH           Praha
IOF, SWE        Sollentuna
IOF, SWE        Sollentuna
IOF, SWE        Sollentuna
IOF, SWE        ?
IOF, SUI        Liege
IOF, SWE        ?
IOF, SWE        ?
IOF, SWE        ?
IOF, SWE        ?
IOF, SWE        ?
SWE
AUT           Bad Fischau
TCH           Budišov nad Budišovkou
Ostroj Opava      Nová Ves u Rýmařova
ČSOB          Zlín, Praha
IOF, IRL        Tiglin
TCH           Semily
TCH           Zlín
IOF, BUL, AUT      Kamčia, Mooserboden
IOF, FIN        Murikka
SWE           Annaboda - Örebro
ČSOB          Chotěboř
ÚV ČSTV         Praha
ČSOB          Praha
ČSOB          Praha
BUL           Kolarovgrad-Stará Planina  ano
ČSOB          Jevany
Bratislava       Bratislava
HUN           Budapest
FIN           Helsinki, Bern
SWE           Skäne
GER           Muttenz
Slavia Hradec Králové  Vysoké Chvojno
OS N. Město n/M.    Tři studně         ano
ČSTV          Kudlovská dolina
ČSOB          Praha
ČSTV          Praha
Nový Bor        Nový Bor
SVK           Bratislava
ČSTV          Praha
ČSTV          Praha
SKOB Zlín        Zlín - Štípa        ano,video
SKOS N.Město n/M.    Tři studně         ano
IOF, NOR        Konsberg
IOF, NOR        Konsberg
IOF, HUN        Zalaegerszeg
IOF, NOR        Konsberg
IOF, NOR        Konsberg
NOF, NOR        Eiker
Praha          Praha
Armazas, RUS      Hokksund
TCH           Bálková
USA           New Hampshire
ČSOB          Praha
ITA           Castelrotto
IOF
ITA            Val di Non
SWE            Sundsvall
NOR            Holmenkolen, Os
IOF, USA         New Hampshire
IOF, SWE         Sollentuna
TCH            Praha
IOF, BUL         Varna
ČSTV           Souš
Univerzita Olomouc    Lošov         ano
Univerzita Olomouc    Lošov
Univerzita Olomouc    Lošov
Univerzita Olomouc    Lošov
Jiskra N.Bor       Doksy
Sportcentrum Jičín    Trutnov        ano
Sportcentrum Jičín    Trutnov
Sportcentrum Jičín    Turtnov
          T
Handicap + TZL Zlín 
CH  Otrokovice, Kroměříž  ano, video
Forum vozíčkářů      Hradec Králové
Dětská liga Brno     Brno
Eiker OL, NOR       Hokksund
SVK            Bratislava, Piešťany

Zlín           Zlín
Železárny Prostějov    Vícov
Nový Bor         Nový Bor
Nový Bor         Jedlová
ČSOB           Staré Splavy
GBR            Perthshire
FRA            Fontaineblau
ČSOB           Praha
SWE            Sundsvall
SVK            Bratislava
IOF            ?
IOF, TCH         Šumava - Zadov
IOF, GBR         Cambridge
IOF            ?
IOF, SWE         Sollentuna
IOF            viz soupis
IOF            viz soupis
IOF            viz soupis
IOF            viz soupis
IOF, AUT         Innsbruck
IOF, SWE         Skövde
AUS            Bendigo
ČSOB           Praha
ČSOB        Olomouc
IOF, USA      West Point
ČSOB        Praha
ČSOB        Praha
ČSOB        Praha
ČSOB        Praha
ČSOB        Praha
SVK        Bratislava
ČSOB        Praha
ČSOB        Praha
ČSOB        Praha
ČSOB        Praha, Brno
Slavia Kroměříž  Kroměříž
Slavia Kroměříž  Kroměříž
IOF, GER      Köln am R.
ČSOB        Praha
IOF, SWE      Sollentuna
IOF        Sollentuna
USA        West Point        video
IOF, SWE      Skelleftea        ano
IOF, SWE      Sollentuna
TJ Jičín      Jičín, 5 dnů OB, WC 86
FISU, SWE     Jönköping
FISU, LAT     Plavinas
IOF, SWE      Skövde
IOF, USA      West Point
IOF, NOR      Holmenkollen
IOF, SWE      Skelleftea
ČSOB        Praha
Praga Praha    Praha
DDR        Dresden
Gottwaldov     Gottwaldov
SWE        Jönköping
SVK        Bratislava
Spartak Vrchlabí  Vrchlabí
Dynamo Doksy    Doksy
NZL, AUS      Auckland, Ballarat
IOF                     ano
RUS        Petrohrad
HUN        Pécs
SKOB Zlín     Januštice
ITA        Val di Non
ODPM        Jindřichův Hradec
SVK        Bratislava
Tesla Brno     Brno
RH Hr. Králové   Hradec Králové
RH Hr. Králové   Hradec Králové
RH Hr. Králové   Hradec Králové
IOF
IOF                   ano
BEL        Petite Chapelle
NOR        Kristiansand     ano
DEN        Christiansminde   ano
GER        Quedlinburg
CZE        Jičín        ano, video
IOF                   ano, video
DEN        Brondby
SUI        Huttwil
CZE        Praha
CZE        Praha
CZE        Praha
TCH        Jičín
TŽ Třinec     Třinec
NOR        Hokksund
SUI        Gurnigel-Gantrisch
BEL        Champion
Handicap Zlín   Jičín        ano
VŠB Ostrava    Vidnava       ano
VŠB Ostrava    Vidnava
VŠB Ostrava    Vidnava
GER        Quedlinburg
IOF, SUI      Magglingen
IOF, BUL      Varna
IOF, BUL      Varna
ČSOB        Praha
ČSOB        Praha
ČSOB        Praha
SOB ÚV ČSTV    Praha
ČSOB        Praha
ČSOB        Praha
Dětská liga Brno  Brno
ČSOB        Praha
SUI        Fiesch
ČSOB        Praha
ČSOB        Praha
COH        Zlín, Mysločovice
ČSOB        Praha
ČSOB        Praha
GBR        Strathspey
TCH        Mariánské Lázně
TJ Gottwaldov   Gottwaldov
FIN        Rovaniemi
FIN          Rovaniemi
GER          Köln am R.
IOF, SUI       Magglingen
SK N.Město n/Met.   Nové Město n/Met
Hulk Team Praha    Praha
DDR          Hohenstein     ano
DDR          Dresden
DDR          Buchenwald
FIN          Savonlinna
IOF
NOR          Tromsö
DDR          Hohenstein
DDR          Leipzig
DDR          Friedrichroda
SUI          Moosseedorf
TCH          Jičín
IOF, TCH       Jičín
TCH,DDR,POL,HUN,BUL
BUL          Plovdiv
DDR          Leipzig
HUN          Budapest
TCH          Brno
POL          Poznaň       ano (Koč)
DDR          Leipzig      ano (Koč)
TCH          Brno
HUN          Budapest      ano
POL          Poznaň
BUL          Plovdiv
TCH          Brno
DDR          Leipzig      ano
TCH          Brno
HUN          Budapest
BUL          Plovdiv
DDR          Leipzig
HUN          Budapest
DDR          Leipzig
TCH          Brno        ano
DDR          Leipzig
BUL, DDR
TCH          Jičín
BUL          Kazanlak
DDR          Buckow
POL          Wroclaw
???          ???
HUN          Almasfuzito    ano (obálka)
TCH          Nový Bor
SWE          ???
TCH          Praha
CZE - USK Praha    Praha, Stromovka  ano
Dukla Liberec     Jablonec n/N.
SUI          Brunnen
SLO          Cerkno
NOR          Grimstad
LTU          Nida
AUT          Klagenfurt     ano
HUN          Veszprem      ano
CRO          Rovinj
TCH          Praha
SKOB Zlín       Zlín
POL          Krakow
TCH          Mariánské Lázně  ano
CZE          Praha
CZE          Praha
CZE          Praha
SKOB Zlín       Zlín
GBR + SWE + POR    ???
USA          West Point     kopie foto
CZE          Praha
IOF          Maaglingen
CZE          Brno
TCH          Zlín
TCH          Zlín
SK Chrast       Budislav
GER          Detmold
GER          Detmold
CZE          N. Město n/M
CZE          N. Město n/M
CZE          N. Město n/Mor.  ano
TCH          Vsetín
ČSOB          Praha
Ostravská univerzita  Ostrava
IOF, NOR        Oslo
ČSOB          Praha
HUN          Veszprém
TZL + OTK       Zlín        ano, TV
IOF
RUS          Syktyvkar
Loko Trutnov      Trutnov
různé
TCH - VŠT       Košice
DEN
AUT          Klagenfurt
SKOB Zlín     Vracov          ano
SKOB Zlín     Zlín - Podhoří      ano
SC Jičín     Jičín
SC Jičín     Jičín
TCH        Mariánské Lázně
DDR, BRD     DDR, BRD
BRD        Aachen
TCH        Třinec
CZE        Zlín
TCH        Praha
Loko Trutnov   Trutnov
FIN,       Vasa
OS N. Město n/M  N. Město n/M

BUL        Dobrudža
DDR        Dresden
POL        Walcz
HUN        Veszprem
URS        Kanev          ano (obálka)
TCH        Třinec          ano, dia
TCH        různé
CZE, GER     Jablonné v Podještědí  ano
Směr Kroměříž   Žopy           ano
CZE, GER     Zittau + Liberec        o
                      ano (v 
bálce)
TCH
NOR
NOR
DDR
TCH        Dražice
TCH        Praha          ano (v obálce)
CZE        Praha
TCH        N. Město n/Mor.
SKOB Zlín     Zlín           ano
CZE
FRA        Fréjus          ano
NOR        Opssal
NOR
SWE        Everod
SWE             H
         Špicberky, 
 ammerfest
ISR
NOR        Trollhatte
TCH        Ptení
TCH        Jičín
CZE        Praha
TCH        Brno
DDR        Dresden
TCH                   le
                    

           Otrokovice - Kržle

FRA          Bordeaux
BRD          Lübbecke
BRD          Goslar
TCH          Luhačovice
TCH                B
                  

           Chřiby - Bunč
 unč
TCH          Šumperk
TCH
TCH
TCH                   

                    p
           Plešivecká planina
lanina
VŠ Plzeň       Mezholezy, Kozel
CZE, Olomouc     Olomouc           ano
UP Olomouc      Olomouc           ano
GBR
NOR          Oslo
                         ano, positivy
TCH                

                  P
           Štrbské pleso
leso
TCH          Praha
SWE          Sollentuna
FIN          Espoo
IOF, GER       Detmold
GER          Detmold
GER          Detmold
GER (BRD, DDR)DDR)
POL          Rzedkowice
GBR          Falklandy
USA          West Point
USA          Cambridge
USA          West Point
GER          Detmold
GER          Detmold
FRA          Caylar
BUL, ITA, SWE
USA          New York
Jiskra Nový Bor           

                  J
           Hamr na Jezeře
ezeře
      O
      

VŠB Ostrava
 strava  Vidnava
Nový Bor       Hamr na Jezeře
USA          West Point
GER          Detmold
      B
Žabovřesky 
 rno   Ochoz
IOF          Detmold
IOF          Detmold
FRA          Chappele des Bois
VŠB Ostrava      Vidnava
GER          Detmold
GER          Detmold
SUI             Les Verrieres
FRA             Pontarlier
AUT             Kremstal
N. Bor + VSK PrahaLiberec  Radvanec
ITA             Val di Non
SWE             Sundsvall
TCH             Bedřichov
GER             Detmold        ano
RUS             St. Petersburg
DEN             Horsens
NOR             Oslo
SWE             Farsta
CZE             Hradec Králové
SWE             Smäland
CZE - Hr. Králové      Praha, Hr. Králové   ano
FIN
UKR             Kiev
SWE             Södermaland
FIN             Rovaniemi
ČSTV            Gottwaldov
SWE (asi)          ???
 ZOBS            Bratislava
VŠ Praha          Praha
TCH             Různé
TCH
ITA             Venezia
ITA             Venezia
TCH             Praha
TCH             Praha
TCH             Bratislava
TCH             Praha
DEN             Aalborg
ISR             ???
CUB             ???
ESP, ISR, JAP, ROM, YUG   ???
SUI             Fiesch
LIT             Kaunas
LIT
SUI             Olivone
ITA             Madonna di Campiglio
TCH             Praha
CZE             Praha
IOF             Köln am R.
ČSOB            Praha
TCH             Praha
TCH             Praha
BUL         Praha
EST         Voru
?          ?
CZE         Praha
CZE         Praha
IOF         Sollentuna
IOF         Sollentuna
IOF         Sollentuna
IOF         Sollentuna
FRA         Paris
TCH         Pardubice
Sokol Pražák    Zadov - Šumava
Sokol Pražák    Zadov - Šumava
CZE         Praha
SVK         Praha
TCH
NOR                     ano, kopie
IOF         Sollentuna
SVK         Banská Bystrica     ano
SVK         Banská Bystrica
TCH         TCH
TCH         TCH
TCH         TCH
TCH         TCH
SK Jamnice     Rýmařov
RUS         St. Petersburg
ROM         Baile Govora
Ekonom Praha    Mečeří
SUI         Thun
SKUP Olomouc    Daskabát
SKUP Olomouc    Daskabát
Ekonom Praha    Seletice
ESP         Murcia
ESP         Murcia
ČSOB        Jilemnice
LCE+TZL       Luhačovice + Karlovice  ano
LIT         Nida, Cesis
NOR         Oslo
NOR         Oslo
OS Nové Město n/M  Ochoza          ano
OS N. Město n/M   Ochoza          ano
TJ Gottwaldov    Zelené údolí       ano
VŠD Žilina     ???
ROM         Baile Govora
FIN         Keuruu
SKOB Ostrava    Štramberk        ano
SC Jičín       Sobotka
SVK         Bratislava
TZL         Gottwaldov-Zlín
LTU         Nida
LTU         Nida
LTU         Nida
LTU         Nida
LTU         Nida
NOR         Lillehammer
TCH         St. Splavy
TCH         Mariánské Lázně
ROM         Baile Govora
ROM         Baile Govora
VŠB Ostrava     Štramberk
Jiskra N. Bor    Sloup, Sosnová
FRA         Le Vercors
FRA         Le Vercors
Sportcentrum Jičín  Trutnov
NOR         Oslo
SC Jičín       Sobotka
SC Jičín       Sobotka
TJ Gottwaldov    Gottwaldov
SWE         ???
IOF         Sollentuna
CZE         Praha
CZE         Nový Bor
CZE         Praha, Stromovka
ČSOB         Praha
ČSOB         Praha
SWE         Orsa
AUT         Windischgarstner Tal
RUS         Krasnojarsk
FIN         Espoo
FIN         Espoo
FIN         Espoo
FIN         Espoo
FIN         Espoo
SWE         Uppsala
Slavia Hr. Králové  Běleč n/Orl.
OS Nové Město n/M  Slavkovice
FIN         Espoo
NOR         Grimstad
NOR         Grimstad
NOR         Grimstad
NOR         Grimstad
ESP         Pontevedra
ESP              Pontevedra
SK Chrást + OS N. Město n/M.  Budislav
NOR              -
COH              Gottwaldov
NOR              -
BEL              Leopoldsburg
IOF, SWE            Sollentuna
TJ Gottwaldov         Gottwaldov
SOBSA             Zdislava u Liberce + Sklárna
NOR              Grimstad            ano, CD Room
NOR              Grimstad
NOR              Grimstad
 DEN              Fjerritselv
USK Praha           Lipník
USK Praha           Vyšší Brod
SK Žabovřesky + Tesla Brno   Řásná u Telče
SK Stopa Praha         Jáchymov
Nový Bor            Hamr na Jezeře
OK Chrastava + Zittau     Jonsdorf + Krompach      ano
OK Chrastava + Zittau     Jonsdorf + Krompach
OK Chrastava + Zittau     Jonsdorf + Krompach
IOF              IOF
SWE              Stockholm
ČSOB              Jičín - Brada
TJ Turnov           Vysoké n/J
TJ Sokol Pražák        Churáňov - Zadov
IOF              -----
SC Jičín + Loko Trutnov    Trutnov
IOF              Areál Ski - N. Město
Sokol Plumlov
JPN              Tokyo             ano
KOB Železárny Prostějov    Drahany
CAN              Yukon
NOR + HUN + AUS
NOR              Grimstad
CZE              Nový Bor
SWE              Stockholm
USA              Minesota - Camp Ripley
ČSOB              Praha
IOF              Sollentuna
KOB Železárny Prostějov    Ptení
IOF              Sollentuna
SNS Smržovka          Smržovka
SNS Smržovka          Smržovka
ČSOB              Praha
SKOB Zlín           Zlín
USA           Minesota
SKOB Zlín        Zlín
Brno           Brno
AUS           Brisbane
NOR + FIN        Rena + Sibbo
SWE           Södertälje
CZE           Brno
Dukla Liberec      Liberec
GBR           ?
USA           Minnesota
ESP           Murcia
HKG           Hong-Kong
FIN           Kerava
CZE           Nový Bor
CZE           Nový Bor
CZE           Nový Bor
CZE           Nový Bor
USA           Minnesota
HUN           Abaliget
POL           Kozieglovy
GBR           Scarborough
CZE           Kostelec nad Č. lesy
TCH - Nové Město n/M   Skalský Dvůr
ITA           Val di Non
RUS           Moskva
RUS           Moskva
CZE           Český Krumlov      ano
CZE           Český Krumlov
CZE           Český Krumlov
SKOB Zlín + Luhačovice  Zlín - Štákovy paseky
CZE           Olomouc
----
SWE           Eskilstuna
AUT           Graz
AUT           Graz
ITA           Trentino
TCH           Praha
TCH           Praha
TCH           Praha
CZE           Praha
CZE           Olomouc
TCH           Souš
IRL           Killarney
CZE           Praha
SVK           Tatranská Lomnica    ano
EST           Otepää
POR         Sintra
JPN         Sugadaira
FIN         Slu
SK Smržovka     Smržovka
Baník Sokolov    Horní Slavkov
SWE         ???
IOF
Olomouc       Olomouc - výstaviště Flora  ano
SVK         Tatranská Lomnica
SVK         Nitra
AUT         Pinkafeld
SVK         Nitra
SVK         Nitra
SVK, CZE, ESP    Nitra, Šumava, ???
CZE         Lipno
USK Praha      Lipno - Kramolín
Baník Sokolov    Horní Slavkov
SKP Hr. Králové   Nesytá u Vyhnánova
SVK         Tatranská Lomnica
KOB Konice     Protivanov
KOB Konice     Protivanov
SOK Turnov     Turnov
OK Jilemnice    Železný Brod
SK Žabovřesky    Vyhnánov
Extrém Club Slaný  Jince
GBR         Inverness
GBR         Inverness
FIN         Turku
RUS         St. Petersburg
BUL         Varna
TCH         Praha
CZE         Praha
JPN         ???
GER         Leipzig
ESP         Sagarossa
ESP         Sagarossa
SK Žabovřesky    SK Žabovřesky
OK Chrastava    Heřmanovice
FTK Olomouc     Olomouc
Kobra Vsetín    Vsetín - Jasénka
DEN         Aarhus
IOF         Helsinky
IOF         Helsinky
CZE         Nový Bor
CZE         Šumava
CZE         Praha
FIN          Slu
CZE          Praha
CZE          Pardubice
TCH          Hradec Králové
ITA, RUS, CZE     ???
AUT          Mieming
AUT          Mieming
AUT          Mieming
TCH          Slovenský Raj
USK Praha       Konopiště
ČSOB         Praha
SWE          Skäne
CRO          Zagreb
EST          Otepää
EST          Otepää
EST          Otepää
EST          Otepää
SK Kotlářka Praha   Vojetín
OK Chrastava     Heřmanice
Loko Pardubice    Slatiňany
SK Chrast       Svratouch
OK Jiskrta N. Bor   Hvězdov      ano
SNS Smržovka     Smržovka
ČSOB         Praha
SOB ČÚV ČSTV     Praha

CHI          Hangzhou
CHI          Hangzhou
TCH          Vrchlabí
FRA          ---
RUS          Krasnojarsk
RUS          Krasnojarsk
SVK          B. Bystrica
FIN, AUT, SVK, RUS  ---
AUT          Schladming    ano
AUT          Graz       ano
AUT          Graz
AUT          Graz
Tesla Brno      Brumov
---          ---
Spartak 1. Brněnská  Bobrůvky
Spartak 1. brněnská  Bobrůvka
SVK          Donovaly
CSOB - COH      Zlín
ČSOB - COH      Zlín
MLOK         Mariánské Lázně
MLOK           Mariánské Lázně
JPN            Sugadaria
JPM            Sugadaira
SK Chrast         Čeřínek, Leština
JPN            Fuji park        ano, video
JPN            Fuji park
OS Nové Město n/M     Nové Město n/Mor.
VŠZ Brno         Jedovnice        ano
ČSOB           Praha
IOF            ---
CZE            Nové Město n/M
CZE            Nové Město n/Moravě
CZE            N. Město n/M      ano
CZE            N. Město n/M
SK Chrast         Svratouch - Karlštejn  ano
OB SK Chrast       ---
SK Chrast         Svratouch - Karlštejn
CZE            Stráž p/R
TJ Turnov         Stráž p/R
TH Turnov         Stráž p/R
AUS            Canberra        video
Stopa Praha        Jáchymov
OK Chrastava       Petrovice
OK Chrastava       Petrovice
POR            Lisabon
POR            Lisabon
Liga za práva vozíčkářů  Brno
SUI            Magglingen
AUT            Leibnitz
FIN            Heinola
SWE            Orsa Grönklitt
NOR            Holmenkollen
Praga           Praha
Moravské zemské muzeum  Brno
IOF            Slu
IOF            Slu
ČSOB           Praha
Novesta Zlín       Zlín
Novesta Zlín       Zlín
FIN            Helsinki
Slavoj Severotuk     Děčín
CPH            Zlín          ano
ESP            La Roca
ČSOB           Praha
RUS            Svetlogorsk
ČSOB           ---
ČSOB          ---
---           Jablonec n/N
FRA           St. Germain
USK Praha        Lipník
Orientklub Bratislava  Slavín
NOR           Holmenkollen
ITA           Pinzolo
FIN, AUT, SVK      ---
ITA           Trentino
BUL           Dospat
IOF           GBR
RUS           Vologda
BUL, SWE, FIN, RUS   ---
FIN           Rovaniemi
SWE           Falun
RUS           Vologda
FIN           Slu
NOR           Löten
TCH           Jihlava
TCH           Praha
IOF           Sollentuna
TCH           Jičín
TCH           Třinec
TCH           Kladno
DDR           Leipzig
TCH           Luhačovice
CZE           Luhačovice
CZE           Vrbno p/P
TCH           Gottwaldov
TCH           Bílá
TCH           ???
TCH           Praha
TCH           ???
TCH           Praha
GBR           EGMAM
SKOB Zlín        Rusava
CZE           Pardubice
SWE           ???
CZE           N. Město, Slatiňany, Pardubice
CZE           N. Město n/M
Ekonom Praha      Bečov
SVK           Pezínok, Kučišdorfská dolina
SVK           Pezínok, Kučišdorfská dolina
SVK           Pezínok, Kučišdorfská dolina
FIN           Naantali
FIN           Tampere
FIN            Tampere
FIN            Tampere
SC Jičín         Markoušovce
TCH            Gottwaldov
HUN            Miskolc          ano
HUN            Miskolc
Loko Pardubice      Kostelecká Lhota
Banik Sokolov       Šindelová
CZE            Turnov
TCH            Hluboká a/V.
CZE            Turnov
CZE            Praha
FIN            Helsinki
FIN            Helsinki
CZE            Olomouc          ano
CZE            Praha
CZE            Zlín
CZE            Hrabyně, Olomouc, Brno
FRA            Reims
SWE            Älsbyn
AUT            Windischgarten
TCH            Praha
CZE            Praha
CZE            Praha
TCH            Kroměříž, Val. Meziřičí
TCH            Praha
ČSOB           Praha
ČSOB           Praha
SUI            Biére
Jičín           Zebín
Jičín           Zebín
Gottwaldov        Gotwaldov
ČSOB           Praha
TU Liberec        Jakuszyce
Jičín           Zebín
SUI            ???
VŠB Ostrava        Chuchelná
Sl. Luhačovice      Luhačovice
SWE            Stockholm
SUI, ITA, FIN, EST, BUL  ---
FIN            Keuruu
EST            Otepää
BUL            Jundola
BUL            Jundola
BUL            Jundola
RUS            St. Petersburg
AUT          Leibnitz
SLO +AUT       Meribor + Leibnitz
CVČ          Brno
ESP          Saragossa
Železárny Prostějov  Prostějov
ČSOB         Praha
ČSOB         Praha
ČSOB         Praha
ČSOB         Praha
POR          Sintra
NOR          Oslo
GBR          Glasgow
BUL          Varna
DEN, SWE, FIN     Farum, Stockholm, Turku
GBR          Inverness
SKOB Zlín       Ráztoka
GER          Arnstad          ano
GER          Arnstad
ČSOB         Brno
ČSOB         Praha
SKOB Zlín       Březůvky         ano
SKOB Zlín       Ráztoka          ano
SKOB Zlín       Ráztoka
SKOB Zlín       Zlín
ČSOB         Rusava
CZE          Nové Město n/M
ÚV SOB ČSTV      Pardubice
ČSOB         Rusava
NOR          Evje
NOR          Lillehammer
FIN          Heinola, Lahti
UKR          Truskavec
Jiskra N. Bor     Jetřichovice
JPN          Fuji
OK Jihlava      Jihlava
OK Jihlava      Jihlava          ano, CD Rom
POR          Lisabon
ČSOB         Praha
ČSOB         Praha
ČSOB         Praha
IOF - FIN       Slu
SKOB Zlín       Zlín
ČÚV ČSTV       Praha
IOF          Leibnitz, AUS
ČSOB         Praha
ČSOB         Praha
LTU           Nida
TZL           Rožnov p/R    ano
HUN           Veszprém
FIN           Nokia
JPN           Akita

SK Chotěboř       Nová Ves
ČSOB           Praha
ČSOB           Praha
OK 99 Hr. Králové    Chvaleč
TJ H. Brod        Lipnice
CZE           Pardubice
???           ???
Ekonom Praha       Bečov n/T
CZE           Prostějov
ČVUT Praha        Praha - Dejvice
Jablonec n/N       Bedřichov
Tesla Brno        Brno - Lesná
SK Nová Paka       Dolní Javoří
SK Nová Paka       Dolní Javoří
SKOB Zlín        Zlín - Novesta
IOF           Slu
JPN           Akita
ČSOB           Praha
RUS           Moskva
OK 99 Hr. Králové    Šimkovy sady
SKOB Zlín        Zlín - náměstí
UTB Zlín         Zlín
Žaket          Praha
BCVČ Brno        Brno - Lesná
BCVČ Brno + Žabovřesky  Brno
FRA           Fontainebleu
CZE           Jablonec n/N   ano - CD
CZE           Jablonec n/N
CZE           Jablonec n/N
CZE           Jablonec n/N
CZE           Jablonec n/N
CZE           Jablonec n/N
SC Jičín         Máchovo jezero
SC Jičín         Máchovo jezero
FRA           Fontainebleau
BCVČ Brno        Brno - Lužánky
AUT           Altensteig
FRA           Fontainebleau
AUT           Altenberg
NOR           Roros
SWE            Idre
ESP            Alicante
BEL. SUI         Arlon, Lausanne
Brno           Brno
SKOB Zlín         Hostišová       ano
POL            Jamrozova Polania
SKOB Zlín         Zlín
Hana Orienteering     Olomouc
Nord Service       Opava
Nord Service       Opava
Hana Orienteering     Olomouc
Nord Service       Opava
ITA            Subiaco
Liga za práva vozíčkářů  Brno
GER            Duisburg
CHI            různé
různé           různé
Praha           Praha
Gottwaldov        Gottwaldov
ČSTV           Praha
CZE            Šumperk        ano
CZE            Šumperk
ČSOB           Opava
ČSOB           Opava
Hana Orienteering     Olomouc
Hana Orienteering     Olomouc
Hana Orienteering     Olomouc
Hana Orienteering     Olomouc
OB Opava         Nový Dvůr
Hana Orienteering     Olomouc
Slovan Luhačovice     Luhačovice      ano, video
Sokol Holešov       Holešov - Zámek    ano
AL Team Šumperk      Nová Ves u Rýmařova
RUS            Ivanovo
SKOB Zlín         Fryšták
OK Jilemnice       Kněžice
ČSOB            Praha
SKOB Zlín         Všemina        ano, video
Žabovřesky Brno      Růžená
Žabovřesky Brno      Růžená        foto
???            Mělník
AUT            Graz- Kumberk
FIN            ???
AUS            ???
Žabovřesky Brno      Růžená
AUT            Wiener Neustadt
RUS         Ivanovo
CZE - Žaket     Praha
Slávia Hr.Králové  Piletice
AUT         Wiener Neustadt  ano
AUT         Wiener Neustadt
LTU         Druskininkai   CD + DVD
OK Jihlava      Větrný Jeníkov
OK 99 Hr. Králové  Vyhnánov
SUI         Lausanne
Zlín         Zlín
Zlín         Zlín       CD
Brno         Brno
Brno         Brno
Brno         Brno
Brno         Brno       CD + video
CZE         Brno
HUN         Rökos
CZE         Praha
IOF         ???
Brno         Brno
Jiskra N. Bor    Nový Bor
ČSOB         Praha
Slavia Hr. Králové  Brzice      CD
FRA         Foutainebleau
CZE         Jihlava
CZE         Jičín
HUN         Sümeg
OK Jilemnice     Mísečky      ano
USA         ???
UK - PF       Praha
ČSOB         Praha
IOF         Slu
SK Severka Šumperk  Ostružná     CD + foto
SK Severka Šumperk  Ostružná
CZE         ???
Praha        Zlín
IOF         různé
FIN, HUN, FRA    různé
CZE         Pardubice
CZE         Pardubice
různé        různé
ČSOB         Praha
ČSOB         Praha
BUL         Veligrad
OK Jilemnice     Benecko
Slavia Hr. Králové  Brzice
FIN, SWE, FRA, ITA   různé
ČSOB          Praha
SKOB Zlín        Bzenec - střelnice  ano, CD, video
IOF           různé
SKOU Zlín        Zlín - náměstí
Jiskra Havíčkův Brod  Lučice
Jiskra Havlíčkův Brod  H. Brod
Jiskra N. Bor      Sosnová
CZE           Liberec
ITA, SWE, EST, RUS   různé
RUS           St. Petersburg
EST           Pölva
EST           Pölva
EST           Pölva
EST           Pölva
ITA           Roma
ITA           Roma
ITA           Roma
SVK           Pezínok
SVK           Pezinok
SVK           Pezinok
SVK           Pezinok
TCH           Košice
ČSOB          Praha

KSU Šumperk       Třemešek
Kotlářka Praha     Kroučová
Kotlářka Praha     Kroučová
SUI           Rapperswill/Jona
SUI           Rapperswil/Jona
SUI           Rapperswil/Jona
POL           Sklarszka Poreba
POL           Sklarszka Poreba
CZE           Plzeň
Jiskra N. Bor      Kytlice
Jiskra N. Bor      Kytlice
SUI           Rapperswil/Jona
SUI           Rapperswil/Jona
SUI           Rapperswil/Jona
SUI           Rapperswil/Jona
SUI           Rapperswil/Jona
SUI           Rapperswil/Jona   ano, video
SUI           Rapperswil/Jona
SKOB Zlín        Ráztoka
NOR           Halden
POL           Sklarszka Poreba
SUI          Rapperswil/Jona
SKOB Zlín       ZŠ Dřevnická
SKOB Zlín       ZŠ Slovenská
Banik Ostrava     Komenského sady
TCH, Brno       N Město n/M
TCH          Prostějov
TCH          Prostějov
TCH          Prostějov
TCH          Prostějov
TCH          Praha
SOB KV ČSTV      Prostějov
IOF          Sollentuna
Sokol Kostelec n/H   Kostelec n/H
OB Vizovice      Lidečko
ČSOB          Praha
ČSOB          Praha
SWE          Örebro
ČSOB          Holešov
Stopa Praha      Ostrov n/O
Ekonom Praha      Harrachov
KSU Šumperk      Králíky
FIN          Vuokati
SWE          Asarna
Sportovní gymnázium  Jilemnice
SUI          Bern
SUI          Zürich
KOB Konice       Benešov
SKOB Zlín       ZŠ Křiby
SKOB Zlín       ZŠ Podhoří
SWE - SOFT       Stockholm
Vavrys         Luhačovice
KOB Konice       Benešov
CZE          Prostějov
CZE          Prostějov
CZE          Prostějov
FIN          ???
SK Kotnov Tábor    Sezimovo Ústí
SK Jamnice       Nový Dvůr
SVK - Pezinok     Častá       ano, CD
SVK - Pezinok     Častá
SVK - Pezinok     Častá
Slavia Hr. Králové   Jaroměř
OK 99 Hr. Králové   Horní Dehtov
MTBO team Luhačovice  Protivanov
SKOB Zlín       Fryšták      ano, video
ITA          Asiago
ITA         Asiago
ITA         Asiago
ITA         Friuli
ITA         Friuli
CZE         Plzeň             CD
CZE         Plzeň
CZE         Plzeň
ITA         Asiago
KOB Krnov      ???
NORD Opava      Vidnava
NORD Opava      Vidnava
NORD Opava      Vidnava
CZE         Plzeň
Hana Orienteering  Vidnava
Spartak Vrchlabí   Vrchlabí            ano
Hr. Králové     Hr. Králové          video
SWE         Västeräs
SWE         Västeräs
ČSOB         Pardubice
ČSOB         Praha
Kotlářka Praha    Kokořínsko
Jiskra N. Bor    Nový Bor
KVS Šumperk     Rejvíz
KVS Šumperk     Rejvíz
KVS Šumperk     Rejvíz
Severotuk Ústí n/L  Ústí n/L, Severní terasa
AUS         Ballarat
AUS         Ballarat
HUN         Szombathely
GER         Leipzig
Sparta Praha     Broumy
OB Opava       Opava
SUI         O-chanf
Vrbno p/P      ???
COH         Pezinok, Rychnov n/Kn
OB Vizovice     Ublo
SKOB Zlín      ZŠ Slovenská + ZŠ Malenovice
ČSOB         Praha
ČSOB         Praha
ESP         Sant Joan D Alacant
Liberec       ???
???         ???
POL, URS       Walcz, Kanev
SWE         Halmstad
???         ???
SWE         ???
TCH            Ostrava
HUN            ???
SWE            ???
JPN            ???
ČSOB            Praha
SKOB Zlín         Zlín
ČSOB            Praha
ČSOB            Praha
SKOB Zlín         Lukov         foto CD
TU Ostrava         Ostrava
ČSOB            Praha
SKOB            Zlín
SKOB            Zlín
ČSOB            Praha
OOB TJ Gottwaldov     Gottwaldov
OOB TJ Gottwaldov     Gottwaldov
OOB TJ Gottwaldov     Gottwaldov
OOB TJ Gottwaldov     Gottwaldov
OOB TJ Gottwaldov     Gottwaldov
OOB TJ Gottwaldov     Gottwaldov
OOB TJ Gottwaldov     Gottwaldov
OOB TJ Gottwaldov     Gottwaldov
OOB TJ Gottwaldov     Gottwaldov
OOB FS Praha        Praha
OV ČSTV Gottwaldov     Gottwaldov
TJ Gottwaldov       Gottwaldov
Sokol Vizovice       Lidečko
Sokol Vizovice       Lidečko
SVK            ???
POL            Gdynia
SWE            ???
MZLU Brno         Brněnská přehrada
ČSTV - TUL         TCH + FIN
ÚV Sokola Praha      Gottwaldov
Sokol Investa Bratislava  Bratislava - Koliba
Sokol Svit Gottwaldov   Vizovické hory
SKP Kroměříž        Rusava
Sokolský kraj Olomouc   Šumperk
ÚV Sokola Praha      Brno
MLOK Mar. Lázně      různé
DEN            Roskilde
LAT            Plavinas
ČSOB            Praha
SOB ÚV ČSTV        Praha
ČSOB            Praha
SOB ÚV ČSTV        Praha
FIN         Kittilö
FS Praha      Jelence
SKOB        Zlín - koupaliště Zelené  ano
SVK         Topolčianky        ano
AUT         Salzburg          CD 2x
HUN         Pecs
AUT         Klagenfurt
KSU         Šumperk
SWE         Halden
TCH         Gottwaldov
TCH         ???
TCH         Třinec
AUT         Salzburg
CZE         Šumperk
CZE         Šumperk
TJ OB Opava     Opava
TJ OB Opava     Opava
TJ OB Opava     Opava
TJ OB Opava     Opava
TJ OB Opava     Opava
TJ OB Opava     Opava
TJ OB Opava     Opava           ano, CD
Kartografie BOJI  Rychnov n/Kn
OB Třebíč      Třebíč           CD
OB SK Chrast    Rokytno          ano
OB SK Chrast    Rokytno
OB Chrast      Rokytno
OB Chrast      Rokytno
TJ Opava      Opava
Slovan Luhačovice  Luhačovice         CD
TJ Gottwaldov    Gottwaldov
SKOB Zlín      Ráztoka
Slavia Pardubice  Pardubice
OS Nové Město n/M  Zubří
Loko Šumperk    Šumperk
AUT         Pinkafeld
DEN         Kodaň
ČSTV Ostrava    Ostrava
FRA         Fontainebleau
HUN         Pecs
Gottwaldov     Gottwaldov
Meopta Přerov    Přerov
TJ Gottwaldov    Gottwaldov
COH         Zlín
COH         Zlín
FRA         Clermont-Ferrand
FIN          Helsinki
Trutnov        Trutnov
ITA          Tenero
ITA          Tenero
Loko Pardubice     Janov
SC Jičín        Svatá Kateřina
Loko Pardubice     Janov
Slavia Hr. Králové   Chvaleč
COH          Šumperk
SK Prostějov      Helfštýn
SK Prostějov      Helfštýn
KOS Plzeň       Ostende
JPN          Aichi
JPN          Aichi
CAN          Edmonton       CD
CAN          Edmonton
CAN          Edmonton
TCH          Praha
Hana Orienteering   Olomouc
Hana Orienteering   Olomouc
ITA          Venezia
SKOB Zlín       Fryšták - Skalka
SKOB Zlín       Fryšták - Skalka
AUT          Salzburg
SLO          Škofja Loka
DEN          Aarhus
TJ Doksy        Doksy
TJ Doksy        Doksy
EST          Tartu
ČSOB          Nord Service Opava
ČSOB          Nord Service Opava
---          Košice
Praha         Praha
SKOB          Zlín - Vršava
AL team + Zlaté Hory  Horní Údolí
Praha         Praha
POBO Opava       Černá voda
Tibet         ???
Čína
Mongolsko
fa Vavrys       Luhačovice
fa Miry        Brno
UKR          Kyiv
UKR          Kyiv
UKR          Kyiv
RUS          Moskva
RUS         Moskva
RUS         Moskva
RUS         Moskva
POBO Opava     Opava, Větřkovice  ano, CD
POBO Opava     Opava, Hradec n/M  ano
UKR         Kyiv         ano
CZE         Nové Město n/M    CD
CZE         Nové Město n/M
CZE         Nové Město n/M
FIN         Kuusamo
FIN         Kuusamo
CZE         Šumperk
CZE         Šumperk
AUT         Wiener Neustadt
NOR         Skelleftea
Sokol Vizovice   Revika
Gottwaldov     Chřiby
COH         Zlín + Brno     CD skeny
NOR         Nordmarka
Sokol Vizovice   Revika        ano
ČSOB        NORD Service Opava
ČSOB        NORD Service Opava
ČSOB        NORD Service Opava
Hana Orienteering  Olomouc
IOF - FIN      Slu
Hana Orienteering  Olomouc
ČSOB        Prostějov
ČSOB        Praha
ČSOB        Praha
UKR         Kyiv
SKOB Zlín      Zlín         ano
SKOB Zlín      Zlín
SKOB Zlín      Zlín
SKOB Zlín      Zlín
SKOB Zlín      Zlín
SKOB Zlín      Zlín
SKOB Zlín      Zlín
SKOB Zlín      Zlín
SKOB Zlín      Zlín
SKOB Zlín      Zlín
SKOB Zlín      Zlín
SKOB Zlín      Zlín
CZE         Nový Bor
PUBLIKACE              ULOZENI  ZPUS_ZISK  DAT_ZISK
                   ZL 315  1      1998
                   ZL 315  1      1998
                   ZL 315  1      1998
SJO                 ZL 315  1      1997
                   ZL 315  1      1998
                   ZL 315  1      1998
                   ZL 315  1      1998
                   ZL 315  1      1998
                   ZL 315  1      1998
                   ZL 315  1      1998
                   ZL 119  4      1985
                   ZL 119  1      1988
                   ZL 119  1      1989
                   ZL 119  4      1982
                   ZL 119  1      1990
Ročenka OOB Iskra Smrečina BB 1986  ZL 315  1      VII/1991
Ročenka OOB Iskra Smrečina BB 1987  ZL 315  1      VII/1991
                   ZL 203  1      X/1991
                   ZL 203  1      II/1991
                   ZL 203  1      1/1992
                   ZL 203  1      1/1992
                   ZL 203  1      1/1992
                   ZL 203  1      1/1992
                   ZL 203  1      1/1992
                   ZL 203  1      1/1992
                   ZL 315  1      1991
                   ZL 315  1      1989
                   ZL 315  1      1990
                   ZL 315  1      XII/1991
                   ZL 315  1      I/1992
                   ZL 315  1      I/1992
                   ZL 315  1      I/1992
                   ZL 315  1      1992
                   ZL 203  1      1985
                   ZL 203  1      1985
                   ZL 203  1      1985
                   ZL 203  1      1985
                   ZL 203  1      1985
                   ZL 203  1      1985
                   ZL 203  1      1985
                   ZL 203  1      1985
                   ZL 203  1      1985
                   ZL 203  1      1985
                   ZL 203  1      1985
                   ZL 203  1      1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1983
ZL 203  1  1983
ZL 203  1  1983
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
                      ZL 203  1  1985
                      ZL 203  1  1985
                      ZL 203  1  1985
                      ZL 203  1  1985
                      ZL 203  1  1985
                      ZL 203  1  1985
                      ZL 203  1  1985
                      ZL 203  1  1985
                      ZL 203  1  1985
                      ZL 203  1  1985
                      ZL 203  1  1985
                      ZL 203  1  1985
                      ZL 203  1  1985
                      ZL 203  1  1985
                      ZL 203  1  1985
Gavenda: Dlouhodobé tabulky vítězů M-ČSSR  ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 119  1  1986
                      ZL 203  1  1986
Havlík a kol.: Ročenka OB TJ Jičín 1975   ZL 203  1  1987
Havlík a kol.: Ročenka OB TJ Jičín 1976   ZL 203  1  1987
Ročenka OB TJ Jičín 1981          ZL 203  1  1987
Ročenka OB TJ Jičín 1983          ZL 203  1  1987
Paukert: Ročenka OOB TJ Loko Praha 1977   ZL 203  1  1987
Paukert: Ročenka OOB TJ Loko Praha 1978   ZL 203  1  1987
Ročenka OOB TJ Loko Praha 1979       ZL 203  1  1987
Borůvka: Ročenka OOB TJ Sl. VŠ Praha 1980  ZL 203  1  1987
Polák: Ročenka OOB TJ Sl. VŠ Praha 1981   ZL 203  1  1987
Ročenka OOB TJ Spartak Jihlava 1983     ZL 203  1  1987
Ročenka OOB TJ Spartak Jihlava 1986     ZL 203  1  1987
Informátor - 25 let OB           ZL 203  1  1987
Král: Ročenka OOB TJ Slavoj Ústí n.L.1978  ZL 203  1  1987
Weber: Ročenka OOB TJ RH Hr.Králové 1983  ZL 203  1  1987
5 let OOB TJ Baník Ostrava 1973-78     ZL 203  1  1987
Dittrich: Ročenka OB KDPM Brno 1983     ZL 203  1  1987
Dokoupil: Ročenka OOB TJ VŠZ Brno 1983   ZL 203  1  1987
Sleziak: 25 let OOB TJ Sl.Košice 1961-86  ZL 203  1  1987
Jaroš: 25 let OOB TJ Sl.Kroměříž 1952-77  ZL 203  1  1987
Žemlík: 25 let OOB TJ Gottwaldov 1950-75  ZL 119  1  1987
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1986
                        ZL 203  1  1986
                        ZL 203  1  1986
                        ZL 203  1  1986
Hedenström: Orientace jako sport        ZL 203  1  1986
Procházka K.: Terén, mapa, buzola       ZL 119  1  1986
                    p
                    

Procházka K. a B.: Orientačné preteky
reteky  ZL 119  1  1986
Koč: Škola orientačního běhu          ZL 119  1  1986
Koč a kol.: Orientační běh           ZL 203  1  1986
Kloc: Orientační běh              ZL 203  1  1986
Žemlík a kol.: 30 let OB v ČSSR        ZL 203  1  1986
Koč: Škola orientačního běhu          ZL 203  1  1986
Soulek: Umíte se orientovat ?         ZL 203  1  1986
Žemlík: Na stupni nejvyšším          ZL 203  1  1986
Ševčík: Orientace pro každého         ZL 203  1  1986
Gavenda: Orientační běh v ČSSR         ZL 203  1  1986
Koč: ABC s buzolou               ZL 203  1  1986
Provazník: ABC orientačního běhu        ZL 203  1  1986
Turistika, Turistika a horolezectví      ZL 203  1  1986
Turista                    ZL 203  1  1986
Orientační sport, Orientační běh        ZL 203  1  1986
Větrník                    ZL 203  1  1986
Ústřední komise OS: Ročenka OS 1966      ZL 203  1  1986
Orientační běh 1977              ZL 203  1  1986
Orientační běh 1978              ZL 203  1  1986
Orientační běh 1979              ZL 203  1  1986
Orientační běh 1980              ZL 203  1  1986
Orientační běh 1981              ZL 203  1  1986
Orientační běh 1982              ZL 203  1  1986
Orientační běh 1983              ZL 203  1  1986
Orientační běh 1984              ZL 203  1  1986
Orientační běh 1985              ZL 203  1  1987
Orientační běh 1986              ZL 203  1  1987
Orientačný beh 1985              ZL 203  1  1986
                  5
Křtěnský: 25 let OB TJ Jiskra N.Bor 
2-77   ZL 203  1  1986
Poláček: 30 let OB v Pezinku 1951-81      ZL 203  1  1986
                        ZL 203  1  1986
                        ZL 203  1  1986
                        ZL 203  1  1986
                        ZL 203  1  1987
                        ZL 203  1  1987
                        ZL 203  1  1987
                        ZL 203  1  1987
                        ZL 203  1  1987
                        ZL 203  1  1987
                        ZL 203  1  1987
                        ZL 203  1  1987
                          ZL 203  1  1987
                          ZL 203  1  1986
                          ZL 203  1  1986
                          ZL 119  1  1987
Procházka: Metodický list 1961           ZL 203  1  1987
Bílek: Prostředky fyzického tréninku        ZL 203  1  1987
Mezihorák: Tělesná příprava závodníka OZ      ZL 203  1  1987
Kohout: Vrcholový trenink              ZL 203  1  1987
Bílek: Soubor kontrolních cvičení          ZL 203  1  1987
?: Prostředky treninku               ZL 203  1  1987
Bílek: Obecné zásady jednotného.tren.systému v OS  ZL 203  1  1987
Krajča: Hlavní zásady pro stavbu tratí,..      ZL 203  1  1987
Bílek: Kapitoly o treninku...            ZL 203  1  1987
IOF: Normy pro stavbu tratí             ZL 203  1  1987
Soulek: Lékařsko-pedagogické sledování reprezentů  ZL 203  1  1987
Krajča: Mapové materiály pro orientační sport,..  ZL 203  1  1987
Mezihorák: Mládež, mládež, mládež ...        ZL 203  1  1987
Vlček: Stavba tratí pro OB             ZL 203  1  1987
Soulek: Nové poznatky o kondičním treninku v OB   ZL 203  1  1987
Soulek: Výběr talentované mládeže pro OB      ZL 203  1  1987
Čejka: Vytváření účelových map pro OB        ZL 203  1  1987
Soulek: Fyziologické základy treninku v OB     ZL 203  1  1987
Bílek: Učební texty - Orientační sport       ZL 203  1  1987
Král: Orientační běh a ochrana přírody v ČSR    ZL 203  1  1987
                  s
?: Zkušenosti TSM do oddílů OB... 
borník      ZL 203  1  1987
Krajča: Zajišťování a příprava map pro OB      ZL 203  1  1987
Dittrich: Topografie v klubovně           ZL 203  1  1987
Pravidla mistrovství světa             ZL 203  1  1987
                          ZL 119  4  1987
Sleziak: Spomienky na 25 let OB v Košiciach     ZL 203  1  1987
Orientačný beh 1986                 ZL 203  1  1987
Šeliga: Orientačný pochod              ZL 203  1  1987
               1
Ročenka OOB Slavia VŠ Praha 
973          ZL 203  1  1987
               1
Ročenka OOB Slavia VŠ Praha 
974          ZL 203  1  1987
                          ZL 315  1  1987
                          ZL 119  1  1987
                          ZL 119  1  1987
                          ZL 119  1  1987
                          ZL 119  1  1987
                          ZL 119  1  1987
                          ZL 119  1  1987
                          ZL 315  1  1987
                          ZL 315  1  1987
                          ZL 119  1  1987
                          ZL 119  3  1987
                          ZL 119  1  1987
                     ZL 119  1  1987
                     ZL 119  1  1987
                     ZL 119  1  1987
                     ZL 119  1  1987
                     ZL 203  1  1987
                     ZL 203  1  1987
                     ZL 203  1  1987
                     ZL 203  1  1987
                     ZL 203  1  1987
                     ZL 203  1  1987
                     ZL 203  1  1987
                     ZL 203  1  1987
                     ZL 315  1  1987
                     ZL 119  1  1987
                     ZL 119  1  1987
                     ZL 119  1  1987
                     ZL 119  1  1987
                     ZL 119  1  1987
                     ZL 203  1  1987
                     ZL 203  1  1987
                     ZL 203  1  1987
                     ZL 203  1  1987
                     ZL 203  1  1987
                     ZL 203  1  1987
                     ZL 203  1  1987
                     ZL 203  1  1987
                     ZL 203  1  1987
                     ZL 119  1  1987
                     ZL 119  1  1987
                     ZL 315  1  1987
                     ZL 315  1  1987
                     ZL 315  1  1987
                     ZL 119  1  1987
                     ZL 119  1  1987
                     ZL 119  1  1987
                     ZL 119  1  1987
                     ZL 119  3  1987
                     ZL 119  3  1987
                     ZL 119  3  1987
                     ZL 119  3  1987
                     ZL 119  3  1987
                     ZL 119  3  1987
      

      o
Ročenka 82
ddílu OB Tatran Javoz 1982   ZL 315  1  1987
                  1
Petr: Ročenka oddílu OB Tesla Brno 
986  ZL 315  1  1987
               J
Šmrha: Ročenka OOB Spartak 
ihlava 1982  ZL 315  1  1987
               1
Ročenka OOB Slavia VŠ Praha 
972     ZL 315  1  1987
                 1
Štrindl: Ročenka OOB TJ Turnov 
981        ZL 315  1  1987
Ročenka OOB TJ Turnov 1982            ZL 315  1  1987
Dittrich: Ročenka OOB KDPM Brno 
9821       ZL 315  1  1987
               1
Ročenka OOB Spartak Jihlava 
981         ZL 315  1  1987
Ročenka OOB Tesla Brno 1978            ZL 315  1  1987
Ročenka OOB Tatran Javoz 1981           ZL 315  1  1987
Ročenka OOB TJ Jičín 1977             ZL 315  1  1987
Ročenka OOB TJ Jičín 1978             ZL 315  1  1987
Ročenka OOB TJ Jičín 1979             ZL 315  1  1987
Soukal: Orient.běh jako sport pro každého     ZL 315  1  1987
Vodička: Orientační běh - učební texty pro T IV  ZL 315  1  1987
Jarčevský: Program sport. přípravy v TSM     ZL 315  1  1987
Ševčík: Jednotný treninkový systém OB       ZL 315  1  1987
                       

                       ť
Nagy: Opisy a symboly kontrolných stanovíšť
...  ZL 315  1  1987
Nagy: Technika pohybových činností při OB     ZL 315  1  1987
Kamenický: Lyžařský OB - příprava závodů     ZL 315  1  1987
Propozice OZ v turistice 1952           ZL 203  1  1988
Alber: Pravidla IOF 1975             ZL 203  1  1988
Disciplinární řády                ZL 203  1  1988
Klasifikační řády                 ZL 203  1  1988
Systém závodění dětí a mládeže 1967        ZL 203  1  1988
                1
Řád OZ hlídek mladých turistů 
957        ZL 203  1  1988
Soutěžní řád OB ČSTV 1987             ZL 203  1  1988
                    1
Vondrová: Pravidla orientačního běhu 
985     ZL Žem  1  1988
Soutěžní řád OB ČSTV 1983              Ž
                         ZL 
em  1  1988
Soutěžní řád OB ČSTV 1980             ZL 203  1  1988
                  1
Vlček: Pravidla orientačního běhu 
977      ZL 203  1  1988
Pravidla a řády OB 1973              ZL 203  1  1988
Soutěžní řád a pravidla OB ČSSOB 1971       ZL 203  1  1988
Soutěžní řád a pravidla OB ČSSOB 1971       ZL 203  1  1988
Soutěžní řád ČSOB 1971              ZL 203  1  1988
Soutěžní řád a pravidla OB, 1973         ZL 203  1  1988
Kuhnová: Soutěžní řád 1965            ZL 119  1  1988
Kolektiv: Soutěžní řád a pravidla 1960      ZL 203  1  1988
Čermák: Soutěžní řád 1956             ZL 203  1  1988
Novotný: Soutěžní řád pro rok 1954        ZL 119  1  1988
Soutěžní řád pro rok 1953             ZL 203  1  1988
Regeln für internationale OL           ZL 203  1  1988
                         ZL 203  1  1988
                         ZL 203  1  1988
                         ZL 203  1  1988
                         ZL 203  1  1988
                         ZL 203  1  1988
                         ZL 203  1  1988
                         ZL 203  1  1988
                         ZL 203  1  1988
                        ZL 203  1  1989
Horák: Ročenka OOB TJ Tatran Javoz 1984     ZL 203  1  1989
Gavenda: Ročenka OOB TJ TŽ Třinec 1985     ZL 203  1  1989
Sláma: Ročenka OOB TJ Sl.Prír.Blava 1986    ZL 203  1  1989
Diblíková: Ročenka OOB TJ Tatran Javoz 1987   ZL 203  1  1989
Sleziak: Ročenka OOB TJ Dargov Košice 88    ZL 203  1  1989
Nagy: Ako začať - Orientační beh        ZL 203  1  1989
Nagy: Orientační technika a taktika v OB    ZL 203  1  1989
Rychlý: OB starších věkových kategorií     ZL 203  1  1989
Lenhart: Stavba tratí pro OB          ZL 203  1  1989
                        ZL 119  1  1987
                        ZL 119  1  1987
Ročenka OOB Slavia Prir.Bratislava 85      ZL 203  1  1987
Weber: Trenink orientace dorostu a dospělých  ZL 203  1  1987
Lenhart: Taktika orientačního běhu       ZL 203  1  1987
                        ZL 119  4  1985
Larsen: Tvorba map pro OB            ZL 203  1  1987
Soulek: Fyziologické základy tréninku mládeže  ZL 203  1  1987
Ročenka oddílu OB TJ Spartak Jihlava 87     ZL 203  1  1987
                        ZL 203  1  1987
                        ZL 203  1  1987
                        ZL 203  1  1987
                        ZL 203  1  1987
                        ZL 203  1  1987
                        ZL 203  1  1987
                        ZL 203  1  1987
                        ZL 203  1  1987
                        ZL 203  1  1987
                        ZL 203  1  1988
Kol.: Orientační běh 1987            ZL 203  1  1988
Popisy kontrol - slovní popisy IOF symbolů   ZL 203  1  1988
                        ZL 119  1  1988
                        ZL 315  3  1987
                        ZL 315  3  1987
                        ZL 203  3  1987
                        ZL 315  3  1986
                        ZL 315  3  1986
                        ZL 315  3  1986
                        ZL 315  3  1986
                        ZL 315  3  1986
                        ZL 315  3  1986
                        ZL 315  3  1986
                        ZL 315  3  1986
                        ZL 119  3  1986
                        ZL 315  3  1986
                        ZL 315  3  1986
ZL 315  3  1986
ZL 315  3  1986
ZL 315  3  1986
ZL 315  3  1986
ZL 315  3  1986
ZL 315  3  1986
ZL 119  3  1986
ZL 315  3  1986
ZL 315  3  1986
ZL 315  3  1986
ZL 315  3  1986
ZL 315  3  1986
ZL 315  3  1986
ZL 315  3  1986
ZL 315  3  1986
ZL 315  3  1986
ZL 315  3  1986
ZL 315  3  1986
ZL 315  3  1986
ZL 315  3  1986
ZL 315  3  1986
ZL 315  3  1986
ZL 315  3  1986
ZL 315  3  1987
ZL 119  3  1987
ZL 315  3  1987
ZL 315  3  1987
ZL 315  3  1987
ZL 315  3  1987
ZL 315  3  1987
ZL 315  3  1987
ZL 315  3  1987
ZL 315  3  1987
ZL 315  3  1987
ZL 315  3  1987
ZL 315  3  1987
ZL 315  3  1987
ZL 315  3  1987
ZL 315  3  1987
ZL 315  3  1987
ZL 315  3  1987
ZL 315  3  1987
ZL 315  3  1987
ZL 119  3  1987
ZL 315  3  1987
ZL 315  3  1987
                     ZL 315  3  1987
                     ZL 315  3  1987
                     ZL 315  3  1987
                     ZL 315  3  1987
                     ZL 315  3  1987
                     ZL 315  3  1987
                     ZL 315  3  1987
                     ZL 315  3  1987
                     ZL 315  3  1987
                     ZL 315  3  1987
                     ZL 315  3  1987
                     ZL 315  3  1987
                     ZL 315  3  1987
                     ZL 315  3  1987
                     ZL 315  3  1987
                     ZL 315  3  1987
                     ZL 315  3  1987
                     ZL 315  3  1987
                     ZL 315  3  1987
                     ZL 203  1  1989
                     ZL 119  4  1989
                     ZL 119  4  1989
                     ZL 119  3  1989
                     ZL 119  3  1989
                     ZL 119  3  1989
                     ZL 315  3  1989
                     ZL 315  3  1989
                     ZL 315  3  1989
                     ZL 119  3  1989
                     ZL 119  3  1989
                     ZL 315  3  1989
                     ZL 315  3  1989
                     ZL 315  3  1989
                     ZL 315  3  1989
                     ZL 119  3  1989
                     ZL 119  3  1989
                     ZL 315  3  1989
                     ZL 315  3  1989
                     ZL 315  3  1989
                     ZL 315  3  1989
                     ZL 119  3  1989
Jenč: Výběr metodických informací    ZL 203  1  1990
Ročenka oddílu OB Tesla Brno1987     ZL 203  1  1990
Ročenka oddílu OB TJ Jičín 1988     ZL 203  1  1990
Ročenka oddílu OB Spartak Jihlava 1988  ZL 203  1  1990
Ročenka oddílu OB VŠZ Brno 1985     ZL 203  1  1990
Ročenka oddílu OB Tesla Brno 1985    ZL 203  1  1990
Ročenka oddílu OB VŠZ Brno 1987     ZL 203  1  1990
Ročenka OOB Tatran Javoz Jablonec 1988  ZL 203  1  1990
                     ZL 315  1  1990
                     ZL 203  1  1990
                     ZL 203  1  1990
                     ZL 203  1  1990
                     ZL 203  1  1990
                     ZL 203  1  1990
                     ZL 203  1  1990
                     ZL 203  1  1990
                     ZL 203  1  1990
                     ZL 203  1  1990
                     ZL 203  1  1990
                     ZL 203  1  1990
                     ZL 203  1  1990
                     ZL 203  1  1990
                     ZL 203  1  1990
                     ZL 203  1  1990
                     ZL 203  1  1990
                     ZL 203  1  1990
                     ZL 119  3  1990
                     ZL 119  3  1990
                     ZL 119  3  1990
                     ZL 315  3  1990
                     ZL 315  3  1990
                     ZL 119  3  1990
                     ZL 119  3  1990
                     ZL 119  3  1990
                     ZL 119  3  1990
                     ZL 119  3  1990
                     ZL 119  3  1990
                     ZL 315  3  1990
                     ZL 315  3  1990
                     ZL 315  3  1990
                     ZL 315  3  1990
                     ZL 315  3  1990
                     ZL 315  3  1990
                     ZL 315  3  1990
                     ZL 315  3  1990
                     ZL 315  3  1990
                     ZL 119  3  1990
                     ZL 315  3  1990
                     ZL 315  3  1990
                     ZL 315  3  1989
                     ZL 315  3  1989
                      ZL 119  4  1989
                      ZL 119  4  1989
                      ZL 119  4  1989
                      ZL 119  3  1989
                      ZL 315  4  1990
                      ZL 119  3  1990
                      ZL 119  3  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 315  3  1990
                      ZL 315  3  1990
                      ZL 315  4  1990
                      ZL 119  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 119  4  1990
                      ZL 315  4  1990
                      ZL 315  1  1990
                      ZL 315  1  1990
Dittrich: Ročenka OOB KDPM Brno1984     ZL 315  1  1990
Stránský: Ročenka TJ Turnov 1984      ZL 315  1  1990
Sleziak: Ročenka OOB TJ Dargov Košice1989  ZL 315  1  1990
Beránek: Mapové testy            ZL 315  1  1990
Urválek: Pracovní listy pro OB       ZL 315  1  1990
Koč: Orientační běh 89           ZL 315  1  1990
Sborník přednášek              ZL 315  1  1990
Orientačný beh 1987             ZL 315  1  1990
Orientačný beh 1988             ZL 315  1  1990
Orientačný beh 1989             ZL 315  1  1990
Lagert: 25 ar Norges Orienteringforbund   ZL 315  1  1990
Grun: 20 Jahre OFOL             ZL 315  1  1990
Petrov: 20 godin orientovanie v Bulgarii  ZL 315  1  1990
Renz: OL International           ZL 315  1  1990
Berglia: Orienteringsidretten i Norge...  ZL 315  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  3  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 315  3  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  3  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  3  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 315  1  1990
                      ZL 203  1  1988
                      ZL 315  1  1988
                      ZL 315  3  1988
                      ZL 203  1  1988
                      ZL 203  1  1988
                      ZL 315  3  1988
                      ZL 203  1  1989
                      ZL 315  3  1990
                      ZL 315  1  1990
                      ZL 315  3  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 315  3  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 315  3  1990
                      ZL 315  3  1990
                      ZL 315  3  1990
                      ZL 203  1  1988
                      ZL 203  1  1988
                      ZL 203  1  1988
                      ZL 203  1  1988
                      ZL 203  1  1988
                      ZL 203  1  1988
                      ZL 203  1  1988
                      ZL 203  1  1988
                      ZL 203  3  1988
                      ZL 203  3  1988
                      ZL 203  3  1988
                      ZL 203  1  1988
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 119  1  1990
                      ZL 119  1  1990
Nagy: Telesná príprava v orientačnom behu  ZL 315  1  1990
Nagy: Športový tréning v OB         ZL 315  1  1990
Oddílová ročenka VŠ Praha 1987       ZL 315  1  1990
Oddílová ročenka VŠ Praha 1988       ZL 315  1  1990
                      ZL 315  1  1990
                      ZL 315  1  1990
                      ZL 315  1  1990
                      ZL 315  1  1990
                      ZL 315  1  1990
                      ZL 315  1  1990
                      ZL 315  3  1990
                      ZL 315  3  1990
                      ZL 315  3  1990
                      ZL 315  3  1990
                      ZL 315  3  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 315  1  1990
                      ZL 315  1  1990
                      ZL 315  1  1990
                      ZL 315  1  1990
                      ZL 315  1  1990
                      ZL 315  1  1990
                      ZL 315  1  1990
                      ZL 315  1  1990
                       ZL 315  1  1990
                       ZL 315  1  1990
                       ZL 315  1  1990
                       ZL 203  1  1990
                       ZL 203  1  1990
                       ZL 203  1  1990
                       ZL 203  1  1990
                       ZL 315  1  1990
                       ZL 119  1  1990
                       ZL 119  1  1990
                       ZL 315  1  1989
                       ZL 203  1  1989
                       ZL 203  1  1990
                       ZL 203  1  1990
                       ZL 119  3  1989
                       ZL 119  3  1989
                       ZL 119  1  1991
                       ZL 119  1  1991
                       ZL 119  1  1991
                       ZL 119  1  1991
                       ZL 203  1  1991
                       ZL 203  1  1991
                       ZL 203  .  1991
                       ZL 203  .  1991
                       ZL 203  .  1991
                       ZL 203  1  1991
                            1  1991
Alešin, Kalitkin: Závody v orientačním běhu      1  1991
Oddílová ročenka 1979 - Tesla Brno           1  1991
Oddílová ročenka 1990 - Tesla Brno           1  1991
Oddílová ročenka 1989 - Tesla Brno           1  1991
Oddílová ročenka 1985 - RH Hr.Králové         1  1991
Oddílová ročenka 1980 - TŽ Třinec           1  1991
Oddílová ročenka 1979 - RH Hr.Králové         1  1991
                            1  1991
                            1  1991
                            1  1991
                            1  1991
                            1  1991
                            1  1991
                            1  1991
                            1  1991
                            1  1991
                            1  1991
                            1  1991
                            1  1991
                       1  1991
                       1  1991
                       1  1991
                       1  1991
                       1  1991
                  ZL 203  1  1991
                  ZL 203  1  1990
                  ZL 203  1  1991
                  ZL 203  1  1990
                  ZL 203  1  1990
                  ZL 203  1  1990
Nagy: Roky medzi kontrolami     ZL 315  1  1991
                  ZL 315  1  1991
                  ZL 315  1  1991
                  ZL 119  1  1991
                  ZL 119  3  1990
                  ZL 119  1  1990
                  ZL 119  1  1990
                  ZL 315  1  1990
                  ZL 119  4  1990
                  ZL 119  4  1990
                  ZL 119  1  1987
                  ZL 119  1  1990
                  ZL 119  1  1990
                  ZL 119  1  1987
                  ZL 119  1  1978
                  ZL 119  1  1960
                  ZL 119  1  1978
                  ZL 315  1  1986
                  ZL 315  1  1986
                  ZL 119  1  1983
Doušek, Lenhart: Malá škola OB   ZL 203  4  1991
                  ZL 315  1  1991
                  ZL 315  1  1991
                  ZL 315  1  1991
                  ZL 203  4  1991
                  ZL 203  4  1991
                  ZL 203  1  1991
Šeliga: Do lesa s mapou a buzolou  ZL 203  1  1985
                  ZL 315  1  1991
                  ZL 315  1  1983
                  ZL 203  1  1991
                  ZL 315  1  1991
                  ZL 315  1  1990
                  ZL 119  4  1991
                  ZL 119  4  1990
                       ZL 119  4  1990
                       ZL 119  1  1990
                       ZL 119  4  1990
                       ZL 315  4  1990
                       ZL 315  4  1990
                       ZL 119  1  1990
                       ZL 315  4  1990
                       ZL 315  1  1990
                       ZL 315  1  1991
                       ZL 315  1  1991
Aichholzer: 20 Jahre Steirischer OL Verbund  OL 203    1991
Aichholzer: 25 Jahre Osterrei.Fachverband   ZL 203  1  1991
Sleziak: Ročenka OOB Dargov Košice 1990    ZL 315  1  III/1991
Kršák: Stavba tratí OB pro nejmenší      ZL 315  1  X/1990
                       ZL 203  1  XI/1991 2
                       ZL 315  1  I/1992
                       ZL 315  1  I/1992
                       ZL 315  1  I/1992
                       ZL 315  1  I/19912
                       ZL 315  1  I/1991
                       ZL 315  1  I/1991
                       ZL 315  1  I/1991
                       ZL 315  1  I/1991
                       ZL Žem  1  I/1986
                         Ž
                       ZL 
em  1  I/1986
                         Ž
                       ZL 
em  1  I/1986
                         Ž
                       ZL 
em  1  I/1986
                       ZL Žem  1  I/1986
                         Ž
                       ZL 
em  1  I/1986
                         Ž
                       ZL 
em  1  I/1986
                         Ž
                       ZL 
em  1  I/1986
                         Ž
                       ZL 
em  1  I/1986
                       ZL Žem  1  I/1986
                         Ž
                       ZL 
em  1  I/1986
                         Ž
                       ZL 
em  1  I/1986
                         Ž
                       ZL 
em  1  I/1986
                         Ž
                       ZL 
em  1  I/1986
                         Ž
                       ZL 
em  1  I/1986
                         Ž
                       ZL 
em  1  I/1986
                         Ž
                       ZL 
em  1  I/1986
                         Ž
                       ZL 
em  1  I/1986
                         Ž
                       ZL 
em  1  I/1986
                         Ž
                       ZL 
em  1  I/1986
                         Ž
                       ZL 
em  1  I/1986
                         Ž
                       ZL 
em  1  I/1986
                         Ž
                       ZL 
em  1  I/1986
                        Ž
                      ZL 
em  1  I/1986
                        Ž
                      ZL 
em  1  I/1986
                      ZL Žem  1  I/1986
                      ZL Žem  1  I/1986
                      ZL Žem  1  I/1986
                        Ž
                      ZL 
em  1  I/1986
                      ZL Žem  1  I/1986
                        Ž
                      ZL 
em  1  I/1986
                        Ž
                      ZL 
em  1  I/1986
                        Ž
                      ZL 
em  1  II/1986
                        Ž
                      ZL 
em  1  II/1986
                        Ž
                      ZL 
em  1  II/1986
                        Ž
                      ZL 
em  1  II/1986
                        Ž
                      ZL 
em  1  II/1986
                        Ž
                      ZL 
em  1  II/1986
                        Ž
                      ZL 
em  1  II/1986
                        Ž
                      ZL 
em  1  I/1992
                        Ž
                      ZL 
em  1  I/1992
                        Ž
                      ZL 
em  1  I/1992
            1
Výsledková kniha 32.PMZ 
981        ZL Žem  1  I/1986
                        Ž
                      ZL 
em  1  I/1986
                      ZL 119  1  X/1989
Soulek: Teorie a praxe treninku OB-I.,II.  ZL 203  1  I/1992
Hranička: HULK bulletin special pro MS 91  ZL 203  1  I/1992
Výsledky 1991                ZL 203  1  I/1992
                      ZL 203  1  I/1992
                      ZL 203  1  I/1992
                      ZL 203  1  I/1992
                      ZL 203  1  I/1992
                      ZL 315  1  XII/1991
                      ZL 119  1  XII/1991
                      ZL 315  4  XII/1991
                      ZL 315  4  XII/1991
                      ZL 315  4  XII/1991
                      ZL 315  1  VIII/1991
                      ZL 315  1  VIII/1991
                      ZL 315  1  VIII/1991
                      ZL 315  1  VIII/1991
                      ZL 203  1  1991
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1991
                      ZL 203  1  1991
                      ZL 203  1  1991
                      ZL 203  1  1991
                      ZL 203  1  1983
ZL 203  1  1984
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1986
ZL 203  1  1986
ZL 203  1  1987
ZL 203  1  1987
ZL 203  1  1988
ZL 203  1  1989
ZL 203  1  1988
ZL 203  1  1990
ZL 203  1  1991
ZL 203  1  1992
ZL 203  1  1990
ZL 203  1  1981
ZL 203  1  1978
ZL 203  1  1976
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1980
ZL 203  1  1982
ZL 203  1  1976
ZL 203  1  1976
ZL 203  1  1977
ZL 203  1  1978
ZL 203  1  1979
ZL 203  1  1980
ZL 203  1  1981
ZL 203  1  1982
ZL 203  1  1983
ZL 203  1  1984
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1985
ZL 203  1  1986
ZL 203  1  1987
ZL 203  1  1988
ZL 315  1  1983
ZL 315  1  1975
ZL 203  1  1983
ZL 315  1  1982
ZL 315  1  1988
ZL 203  1  1990
ZL 315  1  1992
ZL 315  1  1991
ZL 119  1  1991
ZL 315  1  1991
ZL 315  4  1991
ZL 119  3  1991
                      ZL 203  1  1991
                      ZL 315  1  1992
                      ZL 315  1  1992
                      ZL 119  4  1992
                      ZL 315  4  1992
                      ZL 203  1  1992
                      ZL 315  1  1992
                      ZL 203  1  1992
                      ZL 315  1  1992
                      ZL 203  1  1992
                      ZL 315  1  1980
                      ZL 315  1  1991
                      ZL 315  1  1991
                      ZL 315  1  1991
                      ZL 315  1  1991
                      ZL 315  1  1991
                      ZL 203  1  1991
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 203  1  1992
                      ZL 315  1  1992
                      ZL 203  1  1992
                      ZL 315  1  1992
                      ZL 315  1  1992
                      ZL 315  1  1992
                      ZL 315  1  1992
                      ZL 315  1  1992
                      ZL 315  1  1992
                      ZL 315  1  1992
                      ZL 203  1  1987
                      ZL 203  1  1988
                      ZL 203  1  1991
                      ZL 203  1  1985
                      ZL 203  1  1986
                      ZL 203  1  1990
                      ZL 315  1  1992
Schweizer OL-Nationalkader 92       ZL 203  1  1992
                      ZL 203  1  1992
Trolla - ročenka OOB TJ Praga Praha 1987  ZL 203  1  1992
                      ZL 203  1  1992
                      ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                      Ž
                     ZL 
em  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
Mapy pro OB               ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 315  4  1992
                     ZL 315  4  1992
                     ZL 315  4  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
Renfren: Orienteering for children    ZL 203  1  1992
Rules for the WOC            ZL 203  1  1992
Rules for the Junior WOC         ZL 203  1  1992
Rules for the Veteran WC         ZL 203  1  1992
Rules for the International O-Events   ZL 203  1  1992
Pravidla pro MS             ZL 203  1  1992
Suunnistuksen MM-kirja          ZL 203  1  1992
Darstellungsvorschriften für IOL-Karte  ZL 203  1  1992
Popisy kontrol              ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                     ZL 203  1  1992
                   ZL 203  1  1992
                   ZL 203  1  1992
Ročenka IOF 1990-1992        ZL 203  1  1992
                   ZL 203  1  1992
                   ZL 203  1  1992
                   ZL 203  1  1992
                   ZL 203  1  1992
                   ZL 203  1  1992
                   ZL 315  1  1992
Scientific Journal of Orienteering  ZL 203  1  1992
Scientific Journal of Orienteering  ZL 203  1  1992
                   ZL 203  1  1992
Historie firmy SILVA         ZL 203  1  1992
Ročenka ČSOB 1992          ZL 203  1  1992
                   ZL 203  1  1992
Orientačný beh            ZL 203  1  1992
                   ZL 203  1  9.1.1993
                   ZL 315  1  9.1.1993
                   ZL 315  1  9.1.1993
                   ZL 315  1  9.1.1993
                   ZL 315  1  28.12.1992
                   ZL 203  1  20.1.1993
                   ZL 203  1
INFOB 1992              ZL 203  1  1993
Orienteering World 1992       ZL 203  1  1993
                   ZL 203  1  1992
                   ZL 203  1  1991
Zpravodaj ČSOB 1991         ZL 203  1  1991
Zpravodaj ČSOB 1992         ZL 203  1  1992
Orientační běh 92          ZL 203  1  1992
                   ZL 203  1  1975
Metodické listy ČSOB         ZL 203  1  1992
                   ZL 203  1  1992
                   ZL 203  1  1992
                   ZL 203  1  1992
                   ZL 203  1  1992
                   ZL 203  1  1992
                   ZL 203  1  1992
                   ZL 203  1  1992
                   ZL 203  1  1992
Staffel Orientierungslauf      ZL 203  1  1992
Statuten IOF             ZL 203  1  1992
Regeln für die WM im OL       ZL 203  1  1992
Regeln für international OL     ZL 203  1  1992
Organisation of small O-events    ZL 203  1  1992
Rules for the WOC          ZL 203  1  1992
Drawing specifications for O-maps   ZL 203  1  1993
                    ZL 315  1  1993
                    ZL 203  1  1992
                    ZL 203  1  1992
                    ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
Soutěžní řád OB ČSTV          ZL 203  1  1993
Pravidla OB              ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
Orientačný beh             ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
Posten-Geflüster            ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
ABC orientačního běhu         ZL 203  1  1993
Vlček: Stavba tratí OB         ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
Soutěžní řád OB            ZL 203  1  1993
Král: Metodické pokyny k příprav    ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
                    ZL 315  4  1993
                    ZL 315  4  1993
                    ZL 315  4  1993
                    ZL 203  4  1993
                    ZL 315  4  1993
                    ZL 315  4  1993
Orientační závody na horských kolech  ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
Repredružstvo ČR 93          ZL 203  1  1993
                    ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
Pressebetreung beim OL           ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                      ZL 315  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                      ZL 315  1  1993
                      ZL 315  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
OZ vozíčkářů                ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                Z
OZ vozíčkářů -Velká cena Zlína 
lína    ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  28.9.1993
                      ZL 315  1  28.10.1993
                      ZL 315  1  20.5.1993
                      ZL 315  1  20.10.1993
Start Orienteering             ZL 203  4  20.10.1993
                      ZL 315  1  20.8.1993
Metodické listy č. 7            ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
Die Rolle des TD bei Weltmeisterschaften  ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
Statutes IOF                ZL 203  1  1993
Long-term Plan               ZL 203  1  1993
IOF Hi-Tech Group newsletter        ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
                      ZL 203  1  1993
Ročenka ČSOB 93              ZL 203  1  1993
                        ZL 203  1  1993
                        ZL 315  4  1993
Bednařík, Škoda: Pravidla LOB         ZL 203  1  1993
Lenhart: Taktika a technika OB         ZL 203  1  1993
Kaplan: Prvky orientačního běhu...       ZL 203  1  1993
                        ZL 203  1  1993
                        ZL 203  1  1993
INFOB 1993                   ZL 203  1  1993
                        ZL 203  1  1993
                        ZL 203  1  1993
                        ZL 203  1  1993
                        ZL 203  1  1993
                        ZL 315  4  1993
                        ZL 203  4  1993
Scientific Journal of Orienteering, č.1-2/93  ZL 203  1  1993
                        ZL 203  1  1993
                        ZL 203  1  1993
                        ZL 203  1  1993
                        ZL 203  1  1993
                        ZL 203  1  1994
                        ZL 315  1  1993
                        ZL 315  1  1993
                        ZL 315  1  1993
                        ZL 315  1  1993
                        ZL 315  1  1993
                        ZL 315  1  1993
                        ZL 315  1  1993
                        ZL 315  1  1993
Antidopingové směrnice             ZL 203  1  1993
Prášil: 25 let OB Praga Praha         ZL 203  1  1993
                b
                

Haufe: Trenink orientačního běhu
ěžce     ZL 203  1  1993
                        ZL 315  1  1993
                        ZL 315  4  1993
                        ZL 203  1  1993
                        ZL 203  1  1993
                        ZL 203  1  1993
                        ZL 203  1  1993
                        ZL 203  1  1993
                        ZL 315  1  1993
                        ZL 203  1  1993
                        ZL 203  1  1993
                        ZL 203  1  1993
Kobližek: Orientační běh            ZL 203  1  1985
Spravodaj ZOB SÚV ČSZTV            ZL 203  1  1985
Ročenka Tesla Brno 77             ZL 203  1  1994
Ročenka OB RH Hr. Králové 76          ZL 203  1  1994
Ročenka OB RH Hr. Králové 77      ZL 203  1  1994
Ročenka OB RH Hr. Králové 78      ZL 203  1  1994
                    ZL 203  1
                    ZL 203  1
                    ZL 203  1
                    ZL 203  1
                    ZL 203  1
                    ZL 203  1
                    ZL 203  1
                    ZL 203  1
Eliten 94                ZL 203  1
Schweizel Nationalkader 94       ZL 203  1
                    ZL 203  1
                    ZL 315  4
                    ZL 315  4
                    ZL 315  1
                    ZL 203  1
                    ZL 203  1
                    ZL 203  1
                    ZL 203  1
                    ZL 203  1
                    ZL 203  1
                    ZL 203  1
                    ZL 203  1
                    ZL 315  1
                    ZL 203  1
                    ZL 203  1
Biennal Report 92-94          ZL 203  1
Orientační běh 93            ZL 203  1
Anketa Nejlepší orientační běžec 1994  ZL 203  1
Výsledky ČSOB 94            ZL 203  1
                    ZL 203  1
ABC orientačního běhu          ZL 203  1
Mini OB                 ZL 203  1
                    ZL 203  1
                    ZL 203  1
                    ZL 203  1
Orientační běh 94            ZL 203  1
Orientační běh 94            ZL 203  1
                    ZL 203  1
                    ZL 203  1
Metodické listy 12/94          ZL 203  1
                    ZL 203  1
                    ZL 203  1
                    ZL 203  1
                    ZL 203  1
                  ZL 203  1
OL - komentierte Bibliographie   ZL 203  1
Proceedings 5-th Int. OLSymposium  ZL 203  1
          v
Sportovní občasník 
ozíčkářů    ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  4
                  ZL 203  4
                  ZL 203  4
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 315  1
                  ZL 315  1
                  ZL 315  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
                  ZL 203  1
Cesta k úspěchu             ZL 315  1
ABC - OB, čtení vrstevnic        ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
Metodické listy č. 15          ZL 315  1
SK Zlín - OB 1966 - 96         ZL 315  1
XV lat minelo...            ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
Scientific Journal of Orienteering   ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  4
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
Základy MBO               ZL 315  1
                 

                 O
Historický vývoj tvorby map pro OB
 B
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                ZL 315  1
                ZL 315  1
Oddílová ročenka SC Jičín 93  ZL 315  1
Ročenka 94           ZL 315  1
                ZL 315  1
                ZL 315  1
                ZL 315  1
                ZL 315  1
                ZL 315  1
                ZL 315  4
                ZL 315  1
                ZL 315  1
                ZL 315  1
                ZL 315  1
                ZL 203  1  1995
                ZL 203  1  1995
                ZL 203  1  1995
                ZL 203  1  1995
                ZL 203  1  1995
                ZL 203  1  1995
                ZL 203  1  1995
                ZL 203  1  1995
                ZL 203  1  1995
                ZL 203  1  1995
                ZL 203  4  1995
                ZL 203  4  1995
                ZL 203  3  1995
                ZL 203  3  1995
                ZL 203  3  1995
                ZL 203  4  1995
                ZL 203  4  1995
                ZL 203  1  1995
                ZL 203  1  1995
                ZL 203  1  1995
                    1  1995
                    1  1995
                    1  1995
                    1  1995
                    1  1995
                    1  1995
                    1  1995
                    1  1995
                    1  1995
                    1  1995
                    1  1995
                    1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
Modifikace OZ......  1  1995
Trail Orienteering  1  1995
Orienteering for...  1  1995
           4  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
           1  1995
                        1  1995
                        1  1995
                        1  1995
                        1  1995
                        1  1995
                        1  1995
                        1  1995
                    ZL 305    1
                    ZL 305    1
                    ZL 305    1
                    ZL 305    1
Norman: Orienteeering Technique.....  ZL 305    1
                    ZL 305    1
                    ZL 305    1
                    ZL 305    1
                    ZL 305    1
                    ZL 305    1
                    ZL 305    1
                    ZL 305    1
                    ZL 305    1
                    ZL 305    1
Volba postupov             ZL 305    1
Kohout: Rámcový treningový plán    ZL 305    1
                    ZL 305    1
                    ZL 305    1
                    ZL 305    1
                    ZL 305    1
                    ZL 305    1
                    ZL 305    1
                    ZL 305    1
Doušek: Orientační běh je, když ...  ZL 305    1
                    ZL 305    1
                    ZL 305    1
                    ZL 305    1
                    ZL 305    1
                    ZL 305    1
                    ZL 305    1
                    ZL 315  1


                    ZL 315  1
Pravidla MTBO             ZL 315  1
                    ZL 315  1
Ročenka ČSOB 94            ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  4
                    ZL 315  4
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
Ski-orienteering...          ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
STOR - Oslo Orienterongkrets 1938-88  ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  4
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
Poďte s nami na preteky v OB      ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  4
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1
MTBO - základy MBO           ZL 315  1
Zimní příprava orientačního běžce   ZL 315  1
                    ZL 315  1  1997
                    ZL 315  1
                    ZL 315  1  1997
                    ZL 315  4  1997
                    ZL 315  4  1997
                    ZL 315  4  1997
                    ZL 315  4  1997
                    ZL 315  4  1997
Orientering its bacground and origin  ZL 315  1  1997
                    ZL 315  1  1997
                    ZL 315  1  1997
                    ZL 315  1  1997
                    ZL 315  1  1997
                    ZL 315  1  1997
                    ZL 315  1  1997
                    ZL 315  1  1997
                    ZL 315  1  1997
                   ZL 315  1  1997
                   ZL 315  1  1997
                   ZL 315  1  1997
                   ZL 315  1  1993
                   ZL 315  1  1997
                   ZL 315  1  1997
                   ZL 315  1  1997
                   ZL 315  1  1985
                   ZL 315  1  1997
                   ZL 315  1  1997
                   ZL 315  1  1997
                   ZL 315  1  1997
                   ZL 315  1  1997
                   ZL 315  1  1997
                   ZL 315  1  1997
                   ZL 315  1  1997
                   ZL 315  1  1997
                   ZL 315  1  1997
                   ZL 315  1  1997
                   ZL 315  1  1997
                   ZL 315  1  1997
                   ZL 315  1
Var svenska skogsport        ZL 315  1
                   ZL 315  1
                   ZL 315  1
                   ZL 315  1
                   ZL 315  1
                   ZL 315  1
                   ZL 315  1
                   ZL 315  1
                   ZL 315  1
                   ZL 315  1
                   ZL 315  1
                   ZL 315  1
                   ZL 315  1
                   ZL 315  1
                   ZL 315  1
                   ZL 315  1
Rozbor výsledků v roce 1997.......  ZL 315  1
                   ZL 315  1
                   ZL 315  1
                   ZL 315  1
                   ZL 315  1
                   ZL 315  1
                   ZL 315  1
Terčík speciál            ZL 315  1
                ZL 315  1
Terčík speciál         ZL 315  1
Orientační běh         ZL 315  1
                ZL 315  1
                ZL 315  1
                ZL 315  1
                ZL 315  1
                ZL 315  1
                ZL 315  1
                ZL 315  1
                ZL 315  1
                ZL 315  1
Karttaopas           ZL 315  1
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
Ljudi zimy 97          ZL 315  1  1998
Kalendar 98           ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
Celoroční program přípravy…..  ZL 315  1  1998
OB v činnosti ZRTV       ZL 315  1  1998
Metodické informace       ZL 315  1  1998
Ročenky ČSOB          ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
Orientační běh         ZL 315  1  1997
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1
                ZL 315  1
O-Ringen i Europa       ZL 315  4  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315    1
                ZL 315  1
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
                ZL 315  1  1998
Malá škola orientančího běhu
Trening fyzické kondice
Technika a taktika OB
Ročenka ČSOB 99
Praktické cvičení orientace v terénu
50 let OB v ČR
50 let OB v ČR
Ročenka oddílu Praga Praha 1999
Lyžníci, velocipedisté a ti druzí
2000 Guide to Elite Orienteering
Jukolan Viestin Tarina
Člověk a sport
Vývoj průchodnopsti kontrolnáími stanovišti
              ZL 315  1  1998
              ZL 315  1  1998
              ZL 315  1  1998
              ZL 315  1  1998
              ZL 315  1  1998
              ZL 315  1  1998
              ZL 315  1  1998
Orientační běh       ZL 315  1  1996
              ZL 315  1  1995
              ZL 315  1  1998
              ZL 315  1  1998
              ZL 315  1  1998
              ZL 315  1  1998
OB - ABC: Čtení vestevnic  ZL 315  1  1998
Orientační běh       ZL 315  1  1998
Orientační běh       ZL 315  1  1998
              ZL 315  1
              ZL 315  1
              ZL 315  1
Rozbor výsledků RENGLY   ZL 315  1
              ZL 315  1
              ZL 315  1
              ZL 315  1
              ZL 315  1
              ZL 315  1
              ZL 315  1
              ZL 315  1
              ZL 315  4
              ZL 315  1
              ZL 315  1
              ZL 315  1
              ZL 315  1
              ZL 315  1
              ZL 315  1
              ZL 315  1
              ZL 315  1
              ZL 315  1
Trenink - překlad švédského sborníku
Azimut


Antropometrický průzkum - oriemtační obuv
50 let OB v Novém Boru
Běh jako hOBy
Historie orientančího běhu
Historická fakta ze světovéhjo a českého OB
Of course the physically…..
Själwald väg i okänd mark
Orientační běh pro zdravotně postižené
Learning Orienteering Step by Step
Trénink orientačního běhu
Mapa buzola a itinerář
Finnische OL-Wettkapfregeln
Keď mapa nestačila
Orientační sporty
URCIL_DAT      EVID_DAT      CENA_KCS    DOKL_ZISK  VYRAZENO
Žemlík, 25.7.1998  Žemlík, 25.7.1998
Žemlík, 25.7.1998  Žemlík, 25.7.1998       0
Žemlík, 24.7.1998  Žemlík, 24.7.1998       0
Žemlík, 24.7.1998  Žemlík, 24.7.1998       0
Žemlík, 24.7.1998  Žemlík, 24.7.1998       0
Žemlík, 24.7.1998  Žemlík, 24.7.1998       0
Žemlík, 24.7.1998  Žemlík, 24.7.1998       0
Žemlík, 24.7.1998  Žemlík, 24.7.1998       0
Žemlík, 24.7.1998  Žemlík, 24.7.1998       0
Žemlík, 24.7.1998  Žemlík, 24.7.1998       0
Žemlík,24.10.1991  Žemlík,24.10.1991       0
Žemlík,24.10.1991  Žemlík,24.10.1991       0
Žemlík,24.10.1991  Žemlík,24.10.1991       0
Žemlík,24.10.1991  Žemlík,24.10.1991       0
Žemlík,24.10.1991  Žemlík,24.10.1991       0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,15.1.1992        0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,15.1.1992        0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,15.1.1992        0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,15.1.1992        0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,10.8.1992        0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,10.8.1992        0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,10.8.1992        0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,10.8.1992        0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,10.8.1992        0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,10.8.1992        0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,10.8.1992        0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,10.8.1992        0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,10.8.1992        0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,10.8.1992        0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,10.8.1992        0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,10.8.1992        0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,10.8.1992        0
Žemlík,27.12.1992  Žemlík,1.6.1993        0
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,21.2.1992  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,10.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,21.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,22.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík, 26.12.1985  Žemlík, 28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,28.2.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,3.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.12.1985  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,25.4.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,12.12.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,12.12.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,12.12.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,12.12.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,12.12.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,12.12.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,12.12.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,12.12.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,12.12.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,20.12.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,20.12.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,20.12.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.3.1987  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.3.1987  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.3.1987  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.3.1987  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.3.1987  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.3.1987  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.3.1987  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.3.1987  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.3.1987  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.3.1987  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.3.1987  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.3.1987  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.3.1987  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.3.1987  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.3.1987  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.3.1987  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.3.1987  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.3.1987  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.3.1987  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,26.3.1987  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,11.1.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,11.1.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,11.1.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,11.1.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,11.1.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,11.1.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,11.1.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,11.1.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,12.1.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,12.1.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,12.1.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,12.1.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,13.1.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,13.1.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,13.1.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,13.1.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,23.3.1986  Žemlík,5.3.1992
Žemlík,13.1.1986  Žemlík,6.3.1992
Žemlík,20.9.1986  Žemlík,6.3.1992
Žemlík,9.2.1986  Žemlík,6.3.1992
Žemlík,9.2.1986  Žemlík,6.3.1992
Žemlík,16.3.1986  Žemlík,6.3.1992
Žemlík,16.3.1986  Žemlík,6.3.1992
Žemlík,16.3.1986  Žemlík,6.3.1992
Žemlík,16.3.1986  Žemlík,6.3.1992
Žemlík,16.3.1986  Žemlík,6.3.1992
Žemlík,16.3.1986  Žemlík,6.3.1992
Žemlík,16.3.1986  Žemlík,6.3.1992
Žemlík,16.3.1986  Žemlík,6.3.1992
Žemlík,21.3.1986  Žemlík,6.3.1992
Žemlík,21.3.1986  Žemlík,6.3.1992
Žemlík,21.3.1986  Žemlík,6.3.1992
Žemlík,21.3.1986  Žemlík,6.3.1992
Žemlík,21.3.1986  Žemlík,6.3.1992
Žemlík,21.3.1986  Žemlík,16.3.1992
Žemlík,21.3.1986  Žemlík,16.3.1992
Žemlík,21.3.1986  Žemlík,16.3.1992
Žemlík,21.3.1986  Žemlík,16.3.1992
Žemlík,21.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,21.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,22.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,25.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,25.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,25.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,25.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,25.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,25.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,25.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,25.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,1.4.1987   Žemlík,17.3.1992
Žemlík,1.4.1987   Žemlík,17.3.1992
Žemlík,25.3.1986  Žemlík,17.3.1992
Žemlík,1.4.1987   Žemlík,17.3.1992
Žemlík,1.4.1987   Žemlík,17.3.1992
Žemlík,15.11.1986  Žemlík,17.3.1992  0
Žemlík,15.11.1986  Žemlík,17.3.1992  0
Žemlík,15.11.1986  Žemlík,17.3.1992  0
Žemlík,1.4.1987   Žemlík,17.3.1992  0
Žemlík,1.4.1987   Žemlík,17.3.1992  0
Žemlík,1.4.1987   Žemlík,17.3.1992  0
Žemlík,1.4.1987   Žemlík,17.3.1992  0
Žemlík,1.4.1987   Žemlík,17.3.1992  0
Žemlík,1.4.1987   Žemlík,17.3.1992  0
Žemlík,1.4.1987   Žemlík,17.3.1992  0
Žemlík,1.4.1987   Žemlík,17.3.1992  0
Žemlík,1.4.1987  Žemlík,17.3.1992  0
Žemlík,27.3.1986  Žemlík,17.3.1992  0
Žemlík,23.3.1986  Žemlík,17.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987  Žemlík,17.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,17.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,17.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,17.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,17.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,17.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,17.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,1.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,4.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,8.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,8.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,8.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,8.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,8.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987   Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987   Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987   Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987   Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987   Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987   Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987   Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987   Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987   Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987   Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987   Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,9.9.1987   Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,15.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,15.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,15.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,15.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,15.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,15.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,15.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,15.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,15.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,15.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,15.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,15.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,15.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,15.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,15.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,15.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,15.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,15.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,15.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,15.9.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,5.10.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,5.10.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,5.10.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,5.10.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,10.10.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,10.10.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,10.10.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,10.10.1987  Žemlík,18.3.1992  0
Žemlík,10.10.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,10.10.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,17.10.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,17.10.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,17.10.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,17.10.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,17.10.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,17.10.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,17.10.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,17.10.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,17.10.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,17.10.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,17.10.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,17.10.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,17.10.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,21.10.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,21.10.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,21.10.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,21.10.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,21.10.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,21.10.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,21.10.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,29.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,29.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,29.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,29.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,29.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,29.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,29.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,29.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,29.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,29.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,29.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,29.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,29.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,29.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,29.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,29.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,29.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,29.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,29.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,29.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,29.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,29.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,25.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,25.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,25.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,25.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,25.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,25.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,25.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,25.8.1988  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,6.1.1989  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,6.1.1989  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,6.1.1989  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,6.1.1989  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,6.1.1989  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,6.1.1989  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,6.1.1989  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,6.1.1989  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,6.1.1989  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,6.1.1989  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,19.3.1992  0
Žemlík,13.3.1988  Žemlík,22.6.1992
Žemlík,30.3.1987  Žemlík,22.6.1992
Žemlík,30.3.1987  Žemlík,22.6.1992
Žemlík,30.3.1987  Žemlík,22.6.1992
Žemlík,30.3.1987  Žemlík,22.6.1992
Žemlík,30.3.1987  Žemlík,22.6.1992
Žemlík,30.3.1987  Žemlík,22.6.1992
Žemlík,30.3.1987  Žemlík,22.6.1992
Žemlík,30.3.1987  Žemlík,22.6.1992
Žemlík,30.3.1987  Žemlík,22.6.1992
Žemlík,30.3.1987  Žemlík,22.6.1992
Žemlík,30.3.1987  Žemlík,22.6.1992
Žemlík,30.3.1987  Žemlík,22.6.1992
Žemlík,30.3.1988  Žemlík,22.6.1992
Žemlík,30.3.1988  Žemlík,22.6.1992
Žemlík,30.3.1988  Žemlík,22.6.1992
Žemlík,30.3.1988  Žemlík,22.6.1992
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992  6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992   6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992   6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992   6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992   6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992   6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992   6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992   6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992   6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992   6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992   6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992   6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992   6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992   6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992   6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992   6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992   6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992   6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992   6
Žemlík,1.12.1987  Žemlík,22.6.1992   6
Žemlík,6.1.1989  Žemlík,22.6.1992   0
Žemlík,24.1.1989  Žemlík,22.6.1992   0
Žemlík,24.1.1989  Žemlík,22.6.1992   0
Žemlík,6.5.1989  Žemlík,22.6.1992  100
Žemlík,6.5.1989  Žemlík,22.6.1992  100
Žemlík,6.5.1989  Žemlík,22.6.1992  80
Žemlík,6.5.1989  Žemlík,22.6.1992  10
Žemlík,6.5.1989  Žemlík,22.6.1992  10
Žemlík,6.5.1989  Žemlík,22.6.1992   5
Žemlík,6.5.1989  Žemlík,22.6.1992   5
Žemlík,6.5.1989  Žemlík,22.6.1992   5
Žemlík,6.5.1989  Žemlík,22.6.1992   5
Žemlík,6.5.1989  Žemlík,22.6.1992   5
Žemlík,6.5.1989  Žemlík,22.6.1992   5
Žemlík,6.5.1989  Žemlík,22.6.1992   5
Žemlík,6.5.1989  Žemlík,22.6.1992   5
Žemlík,6.5.1989  Žemlík,22.6.1992   5
Žemlík,6.5.1989  Žemlík,23.6.1992   5
Žemlík,6.5.1989  Žemlík,23.6.1992   5
Žemlík,6.5.1989  Žemlík,23.6.1992   5
Žemlík,6.5.1989  Žemlík,23.6.1992   5
Žemlík,6.5.1989  Žemlík,23.6.1992  49
Žemlík,28.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,23.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,23.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,23.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,23.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,23.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,23.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,23.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,23.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,20.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,20.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,20.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,20.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,20.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,20.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,20.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,20.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,20.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,20.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,20.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,20.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,20.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,20.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,20.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,20.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,20.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,23.6.1992  100
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,23.6.1992   5
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,23.6.1992   5
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,23.6.1992   5
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,23.6.1992   5
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,23.6.1992   5
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,23.6.1992   5
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,23.6.1992   5
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,23.6.1992   5
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,23.6.1992   5
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,23.6.1992   5
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,23.6.1992   5
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,23.6.1992   5
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,23.6.1992   5
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,23.6.1992   6
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,23.6.1992   6
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,23.6.1992   6
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,23.6.1992   6
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,23.6.1992  10
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,23.6.1992   6
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,23.6.1992   6
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,23.6.1992   6
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,23.6.1992   6
Žemlík,18.11.1989  Žemlík,23.6.1992   6
Žemlík,18.11.1989  Žemlík,23.6.1992   6
Žemlík,24.1.1989  Žemlík,23.6.1992   6
Žemlík,24.1.1989  Žemlík,23.6.1992   6
Žemlík,24.1.1989  Žemlík,23.6.1992   6
Žemlík,24.1.1989  Žemlík,23.6.1992  75
Žemlík,8.2.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,16.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,16.1.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,8.2.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,10.4.1990  Žemlík,23.6.1992  150
Žemlík,10.4.1990  Žemlík,23.6.1992  100
Žemlík,10.4.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,10.4.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,1.6.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,1.6.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,1.6.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,1.6.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,1.6.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,1.6.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,1.6.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,1.6.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,1.6.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,1.6.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,1.6.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,1.6.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,1.6.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,1.6.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,10.3.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,10.3.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,10.3.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,10.3.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,10.3.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,10.3.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,10.3.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,31.5.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,31.5.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,10.3.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,10.3.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,10.3.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,31.5.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,31.5.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,31.5.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,31.5.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,31.5.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,1.6.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,1.6.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,1.6.1990  Žemlík,23.6.1992   0
Žemlík,1.6.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,1.6.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,8.2.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,8.2.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,8.2.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,8.2.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,8.2.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,8.2.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,8.2.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,8.2.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,8.2.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,8.2.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,8.2.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,4.6.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,1.7.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,1.7.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,1.7.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,1.7.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,23.6.1992  10
Žemlík,1.7.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,1.7.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,1.7.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,1.7.1990   Žemlík,23.6.1992  20
Žemlík,1.7.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,23.6.1992  15
Žemlík,1.7.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,23.6.1992  80
Žemlík,1.7.1990   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,1.7.1988   Žemlík,23.6.1992  0
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,24.6.1992  10
Žemlík,1.7.1988   Žemlík,24.6.1992  10
Žemlík,1.7.1988   Žemlík,24.6.1992  10
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,24.6.1992  10
Žemlík,15.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,15.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,15.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,15.11.1990  Žemlík,24.6.1992  5
Žemlík,17.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,17.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,17.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,17.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,15.11.1990  Žemlík,24.6.1992  5
Žemlík,17.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,17.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,17.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,17.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,17.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,17.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,15.11.1990  Žemlík,24.6.1992  5
Žemlík,15.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,24.6.1992  15
Žemlík,1.7.1988   Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,1.7.1988   Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,1.7.1988   Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,1.7.1988   Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,1.7.1988   Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,1.7.1988   Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,1.7.1988   Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,24.9.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,15.11.1990  Žemlík,24.6.1992  5
Žemlík,15.11.1990  Žemlík,24.6.1992  5
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,24.6.1992  35
Žemlík,1.7.1988   Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,24.9.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,8.3.1990   Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,19.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,19.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,15.11.1990  Žemlík,24.6.1992  5
Žemlík,15.11.1990  Žemlík,24.6.1992  5
Žemlík,15.11.1990  Žemlík,24.6.1992  5
Žemlík,15.11.1990  Žemlík,24.6.1992  5
Žemlík,15.11.1990  Žemlík,24.6.1992  5
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,24.6.1992  0
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,24.6.1992   0
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,24.6.1992   0
Žemlík,16.11.1990  Žemlík,24.6.1992   0
Žemlík,15.11.1990  Žemlík,24.6.1992   0
Žemlík,15.11.1990  Žemlík,24.6.1992   0
Žemlík,15.11.1990  Žemlík,24.6.1992   0
Žemlík,15.11.1990  Žemlík,24.6.1992   0
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,24.6.1992   0
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,24.6.1992   0
Žemlík,18.11.1990  Žemlík,24.6.1992   0
Žemlík,16.4.1989   Žemlík,24.6.1992   0
Žemlík,21.1.1991   Žemlík,24.6.1992   0
Žemlík,31.1.1991   Žemlík,24.6.1992   0
Žemlík,31.1.1991   Žemlík,24.6.1992   0
Žemlík,31.1.1991   Žemlík,24.6.1992  50
Žemlík,31.1.1991   Žemlík,24.6.1992  50
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991          

                   1
           Žemlík,16.10.199
  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemklík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,16.10.1991  Žemlík,16.10.1991  0
Žemlík,19.10.1991  Žemlík,19.10.1991  0
Žemlík,21.9.1991  Žemlík,21.9.1991  0
Žemlík,21.10.1991  Žemlík,21.10.1991  0
Žemlík,21.10.1991  Žemlík,21.10.1991  0
Žemlík,21.10.1991  Žemlík,21.10.1991  0
Žemlík,21.10.1991  Žemlík,21.10.1991  0
Žemlík,21.10.1991  Žemlík,21.10.1991  0
Žemlík,21.10.1991  Žemlík,21.10.1991  0
Žemlík,21.10.1991  Žemlík,21.10.1991  0
Žemlík,24.10.1991  Žemlík,24.10.1991  0
Žemlík,24.10.1991  Žemlík,24.10.1991  0
Žemlík,24.10.1991  Žemlík,24.10.1991  0
Žemlík,24.10.1991  Žemlík,24.10.1991  0
Žemlík,24.10.1991  Žemlík,24.10.1991  0
Žemlík,24.10.1991  Žemlík,24.10.1991  0
Žemlík,24.10.1991  Žemlík,24.10.1991  0
Žemlík,27.1.1992  Žemlík,27.1.1992  0
Žemlík,27.1.1992  Žemlík,27.1.1992  0
Žemlík,27.1.1992  Žemlík,27.1.1992  0
Žemlík,27.1.1992  Žemlík,27.1.1992  0
Žemlík,27.1.1992  Žemlík,27.1.1992  0
Žemlík,27.1.1992  Žemlík,27.1.1992  0
Žemlík,27.1.1992  Žemlík,27.1.1992  0
Žemlík,27.1.1992  Žemlík,27.1.1992  0
Žemlík,27.1.1992  Žemlík,27.1.1992  0
Žemlík,27.1.1992  Žemlík,27.1.1992  0
Žemlík,27.1.1992  Žemlík,27.1.1992  0
Žemlík,27.1.1992  Žemlík,27.1.1992  0
Žemlík,27.1.1992  Žemlík,27.1.1992  0
Žemlík,27.1.1992  Žemlík,27.1.1992  0
Žemlík,27.1.1992  Žemlík,27.1.1992  0
Žemlík,27.1.1992  Žemlík,27.1.1992  0
Žemlík,27.1.1992  Žemlík,27.1.1992  0
Žemlík,27.1.1992  Žemlík,27.1.1992  0
Žemlík,27.1.1992  Žemlík,27.1.1992  0
Žemlík,27.1.1992  Žemlík,27.1.1992  0
Žemlík,27.1.1992  Žemlík,27.1.1992  0
Žemlík,28.10.1991  Žemlík,28.10.1991  0
Žemlík,28.10.1991  Žemlík,28.10.1991  0
Žemlík,28.10.1991  Žemlík,28.10.1991  0
Žemlík,28.10.1991  Žemlík,28.10.1991  0
Žemlík,28.10.1991  Žemlík,28.10.1991  0
Žemlík,28.10.1991  Žemlík,28.10.1991  0
Žemlík,28.10.1991  Žemlík,28.10.1991  0
Žemlík,28.10.1991  Žemlík,28.10.1991  0
Žemlík,28.10.1991  Žemlík,28.10.1991  0
Žemlík,28.10.1991  Žemlík,28.10.1991  0
Žemlík,28.10.1991  Žemlík,28.10.1991  0
Žemlík,28.10.1991  Žemlík,28.10.1991  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,15.1.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,15.1.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,15.1.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,15.1.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,15.1.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,15.1.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,15.1.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,10.8.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,10.8.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,10.8.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,10.8.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,10.8.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,10.8.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,10.8.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,10.8.1992  0
Žemlík,20.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,20.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,20.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,20.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,21.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,21.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,21.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,21.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,21.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,21.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,21.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,21.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,21.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,23.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,23.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,23.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,23.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,23.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,23.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,23.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,24.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,24.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,24.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,24.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,30.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,30.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,30.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,30.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,30.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,30.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,30.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,30.1.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,3.2.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,3.2.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,3.2.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,3.2.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,8.2.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,8.2.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,8.2.1986  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,7.10.1992  0
Žemlík,30.1.1986  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,20.1.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,20.1.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,25.1.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,25.1.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,25.1.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,25.1.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,25.1.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,25.1.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,25.1.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,15.1.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,31.1.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,31.1.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,31.1.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,15.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,19.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,19.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,19.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,19.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,19.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,19.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,19.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,19.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,19.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,19.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,19.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,19.10.1992  0
Žemlík,16.2.1992  Žemlík,19.10.1992  0
Žemlík,29.3.1992  Žemlík,19.10.1992  0
Žemlík,29.3.1992  Žemlík,21.10.1992  0
Žemlík,29.3.1992  Žemlík,21.10.1992  0
Žemlík,29.3.1992  Žemlík,21.10.1992  0
Žemlík,29.3.1992  Žemlík,21.10.1992  0
Žemlík,29.3.1992  Žemlík,21.10.1992  0
Žemlík,29.3.1992  Žemlík,21.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,21.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,21.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,21.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,21.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,21.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,21.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,21.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,21.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,15.6.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,25.9.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,22.10.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,15.12.1992  0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,1.6.1993   0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,1.6.1993   0
Žemlík,2.10.1992  Žemlík,1.6.1993   0
Žemlík,27.12.1992  Žemlík,1.6.1993   0
Žemlík,27.12.1992  Žemlík,1.6.1993   0
Žemlík,27.12.1992  Žemlík,1.6.1993   0
Žemlík,27.12.1992  Žemlík,1.6.1993   0
Žemlík,27.12.1992  Žemlík,1.6.1993   0
Žemlík,27.12.1992  Žemlík,1.6.1993   0
Žemlík,27.12.1992  Žemlík,1.6.1993   0
Žemlík,27.12.1992  Žemlík,1.6.1993   0
Žemlík,27.12.1992  Žemlík,1.6.1993   0
Žemlík,27.12.1992  Žemlík,1.6.1993   0
Žemlík,27.12.1992  Žemlík,1.6.1993   0
Žemlík,27.12.1992  Žemlík,1.6.1993   0
Žemlík,27.12.1992  Žemlík,1.6.1993   0
Žemlík,27.12.1992  Žemlík,1.6.1993   0
Žemlík,27.12.1992  Žemlík,1.6.1993   0
Žemlík,27.12.1992  Žemlík,1.6.1993   0
Žemlík,27.12.1992  Žemlík,1.6.1993   0
Žemlík,27.12.1992  Žemlík,1.6.1993   0
Žemlík, 10.1.1992  Žemlík, 15.3.1993
Žemlík, 15.1.1993  Žemlík, 12.3.1993
Žemlík,15.1.1993  Žemlík,12.3.1993
Žemlík, 12.1.1993  Žemlík, 12.3.1993
Žemlík, 15.1.1993  15.3.1993
    1
Žemlík, 
5.1.1993  Žemlík, 12.3.1993
Žemlík, 20.1.1993      1
          Žemlík, 
2.3.1993

Žemlík, 20.1.1993  Žemlík, 12.3.1993
20.2.1993      12.3.1993
    2
Žemlík, 
0.2.1993  Žemlík, 12.3.1993
    2
Žemlík, 
0.1.1993  Žemlík, 12.3.1993
Žemlík, 20.2.1993  Žemlík, 12.3.1993
Žemlík, 20.2.1993  Žemlík, 12.3.1993
Žemlík, 20.2.1993  Žemlík, 12.3.1993
Žemlík, 20.2.1993  Žemlík, 12.3.1993  0
Žemlík, 20.2.1993  Žemlík, 12.3.1993  0
    2
Žemlík, 
0.2.1993  Žemlík, 12.3.1993  0
Žemlík, 20.2.1993  Žemlík, 12.3.1993  0
    2
Žemlík, 
0.2.1993  Žemlík, 12.3.1993  0
Žemlík, 20.2.1993  Žemlík, 12.3.1993  0
    2
Žemlík, 
0.2.1993  Žemlík, 12.3.1993  0
    2
Žemlík, 
0.2.1993  Žemlík, 12.3.1993  0
    2
Žemlík, 
0.2.1993  Žemlík, 12.3.1993  0
    2
Žemlík, 
0.2.1993  Žemlík, 12.3.1993  0
Žemlík, 20.2.1993  Žemlík, 12.3.1993  0
Žemlík, 20.2.1993  Žemlík, 12.3.1993  0
Žemlík, 20.2.1993  Žemlík, 12.3.1993  0
Žemlík, 20.2.1993  Žemlík, 12.3.1993  0
Žemlík, 20.2.1993  Žemlík, 12.3.1993  0
Žemlík, 20.2.1993  Žemlík, 12.3.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 12.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993      1
           Žemlík, 
2.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 12.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 12.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 12.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 12.7.1993  0
    2
Žemlík, 
4.6.1993  Žemlík, 12.7.1993  0
    2
Žemlík, 
4.6.1993  Žemlík, 12.7.1993  0
    2
Žemlík, 
4.6.1993  Žemlík, 12.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
    2
Žemlík, 
4.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
    2
Žemlík, 
4.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
    2
Žemlík, 
4.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
    2
Žemlík, 
4.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
    2
Žemlík, 
4.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
    2
Žemlík, 
4.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
    2
Žemlík, 
4.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
Žemlík, 24.6.1993  Žemlík, 13.7.1993  0
    1
Žemlík, 
0.10.1993  Žemlík, 20.10.1993
    1
Žemlík, 
0.10.1993  Žemlík, 20.10.1993
    1
Žemlík, 
0.10.1993  Žemlík, 20.10.1993
    1
Žemlík, 
0.10.1993  Žemlík, 20.10.1993
    1
Žemlík, 
0.10.1993  Žemlík, 20.10.1993
    1
Žemlík, 
0.10.1993  Žemlík, 20.10.1993
Žemlík, 10.10.1993  Žemlík, 20.10.1993
    1
Žemlík, 
0.10.1993  Žemlík, 20.10.1993
    1
Žemlík, 
0.10.1993  Žemlík, 20.10.1993
Žemlík, 10.10.1993      2
           Žemlík, 
0.10.1993
Žemlík, 10.10.1993  Žemlík, 20.10.1993
Žemlík, 10.10.1993  Žemlík, 20.10.1993
Žemlík, 10.10.1993      2
           Žemlík, 
0.10.1993
    1
Žemlík, 
0.10.1993  Žemlík, 20.10.1993
    1
Žemlík, 
0.10.1993  Žemlík, 20.10.1993
Žemlík, 10.10.1993  Žemlík, 20.10.1993
    1
Žemlík, 
0.10.1993  Žemlík, 22.10.1993
Žemlík, 10.10.1993  Žemlík, 22.10.1993
    1
Žemlík, 
0.10.1993  Žemlík, 22.10.1993
    1
Žemlík, 
0.10.1993  Žemlík, 22.10.1993
Žemlík, 10.10.1993  Žemlík, 22.10.1993
Žemlík, 10.10.1993  Žemlík, 22.10.1993
Žemlík, 10.10.1993  Žemlík, 22.10.1993
Žemlík, 10.10.1993  Žemlík, 22.10.1993
Žemlík, 10.10.1993  Žemlík, 22.10.1993
Žemlík, 10.10.1993  Žemlík, 22.10.1993
Žemlík, 10.10.1993  Žemlík, 22.10.1993
Žemlík, 10.10.1993  Žemlík, 22.10.1993
Žemlík, 10.10.1993  Žemlík, 22.10.1993
Žemlík, 10.10.1993      2
           Žemlík, 
2.10.1993
Žemlík, 10.10.1993  Žemlík, 22.10.1993
Žemlík, 10.10.1993  Žemlík, 22.10.1993
    1
Žemlík, 
0.10.1993  Žemlík, 22.10.1993
Žemlík, 10.10.1993  Žemlík, 22.10.1993
Žemlík, 10.10.1993      2
           Žemlík, 
2.10.1993
Žemlík, 10.10.1993  Žemlík, 22.10.1993
Žemlík, 20.10.0993  Žemlík, 28.10.1993
Žemlík, 28.10.1993  Žemlík, 28.10.1993
Žemlík, 20.10.1993  Žemlík, 28.10.1993
    2
Žemlík, 
0.10.1993  Žemlík, 28.10.1993
Žemlík, 20.10.1993  Žemlík, 28.10.1993
    2
Žemlík, 
0.10.1993  Žemlík, 28.10.1993
Žemlík,25.11.1993  Žemlík,28.11.1993
Žemlík,25.11.1993  Žemlík,28.11.1993
Žemlík,25.11.1993  Žemlík,28.11.1993
Žemlík,25.11.1993  Žemlík,28.11.1993
Žemlík,25.11.1993  Žemlík,28.11.1993
Žemlík,25.11.1993  Žemlík,28.11.1993
Žemlík,25.11.1993  Žemlík,28.11.1993
Žemlík,20.12.1993  Žemlík,20.12.1993
Žemlík,20.12.1993  Žemlík,28.12.1993
Žemlík,20.12.1993  Žemlík,28.12.1993
Žemlík,20.12.1993  Žemlík,28.12.1993
Žemlík,20.12.1993  Žemlík,28.12.1993
Žemlík,20.12.1993  Žemlík,28.12.1993
Žemlík,20.12.1993  Žemlík,28.12.1993
Žemlík,20.12.1993  Žemlík,28.12.1993
Žemlík,20.12.1993  Žemlík,28.12.1993
Žemlík,20.12.1993  Žemlík,28.12.1993
Žemlík,10.3.1993  Žemlík,10.3.1993
Žemlík,10.3.1994  Žemlík,10.3.1994
Žemlík,10.3.1994  Žemlík,10.3.1994
Žemlík,10.3.1994  Žemlík,10.3.1994
Žemlík,10.3.1994  Žemlík,10.3.1994
Žemlík,10.3.1994  Žemlík,10.3.1994
Žemlík,10.3.1994  Žemlík,10.3.1994
Žemlík,10.3.1994  Žemlík,10.3.1994
Žemlík,10.3.1994  Žemlík,10.3.1994
Žemlík,10.3.1994  Žemlík,10.3.1994
Žemlík,10.3.1994  Žemlík,10.3.1994
Žemlík,10.3.1994  Žemlík,10.3.1994
Žemlík,10.3.1994  Žemlík,10.3.1994
Žemlík,10.3.1994  Žemlík,10.3.1994
    1
Žemlík, 
0.3.1994  Žemlík, 10.3.1994
    1
Žemlík, 
0.3.1994  Žemlík, 10.3.1994  0
Žemlík,10.3.1994  Žemlík,10.3.1994
    1
Žemlík, 
0.3.1994  Žemlík, 10.3.1994
    1
Žemlík, 
0.3.1994  Žemlík, 10.3.1994
    1
Žemlík, 
0.3.1994  Žemlík, 10.3.1994
Žemlík, 10.3.1994  Žemlík, 10.3.1994
    1
Žemlík, 
0.3.1994  Žemlík, 10.3.1994
    1
Žemlík, 
0.3.1994  Žemlík, 10.3.1994
    1
Žemlík, 
0.3.1994  Žemlík, 10.3.1994
    1
Žemlík, 
0.3.1994  Žemlík, 10.3.1994
    1
Žemlík, 
0.3.1994  Žemlík, 10.3.1994
    1
Žemlík, 
0.3.1994  Žemlík, 10.3.1994
Žemlík, 10.3.1994  Žemlík, 10.3.1994
Žemlík, 10.3.1994  Žemlík, 10.3.1994
Žemlík, 10.3.1994  Žemlík, 10.3.1994
    1
Žemlík, 
0.3.1994  Žemlík, 10.3.1994
    3
Žemlík, 
0.3.1994  Žemlík, 15.4.1994
    3
Žemlík, 
0.3.1994  Žemlík, 15.4.1994
    3
Žemlík, 
0.3.1994  Žemlík, 15.4.1994
    3
Žemlík, 
0.5.1994  Žemlík, 15.6.1994
    3
Žemlík, 
0.5.1994  Žemlík, 15.6.1994
Žemlík, 30.5.1994  Žemlík, 15.6.1994
    3
Žemlík, 
0.5.1994  Žemlík, 15.6.1994
Žemlík, 30.5.1994      1
          Žemlík, 
5.6.1994
    3
Žemlík, 
0.5.1994  Žemlík, 15.6.1994
    3
Žemlík, 
0.5.1994  Žemlík, 15.6.1994
Žemlík, 30.5.1994  Žemlík, 15.6.1994
Žemlík, 30.5.1994  Žemlík, 15.6.1994
Žemlík, 30.5.1994  Žemlík, 15.6.1994
Žemlík, 30.5.1994  Žemlík, 15.6.1994
Žemlík, 30 5.1994  Žemlík, 15.6.1994
Žemlík, 30.5.1994  Žemlík, 15.6.1994
Žemlík, 20.3.1994      1
           Žemlík, 
5.8.1994
Žemlík, 20.3.1994      1
           Žemlík, 
5.8.1994
    2
Žemlík, 
0.11.1994  Žemlík, 20.11.1994
    2
Žemlík, 
0.11.1994  Žemlík, 20.11.1994
Žemlík, 20.11.1994  Žemlík, 20.11.1994
    2
Žemlík, 
0.11.1994  Žemlík, 20.11.1994
    2
Žemlík, 
0.11.1994  Žemlík, 20.11.1994
Žemlík, 20.11.1994  Žemlík, 20.11.1994
    2
Žemlík, 
0.11.1994  Žemlík, 20.11.1994
Žemlík, 20.11.1994  Žemlík, 20.11.1994
Žemlík, 20.11.1994      2
           Žemlík, 
0.11.1994
Žemlík, 20.11.1994      2
           Žemlík, 
0.11.1994
Žemlík, 20.11.1994      2
           Žemlík, 
0.11.1994
Žemlík, 20.11.1994      2
           Žemlík, 
0.11.1994
Žemlík, 20.11.1994      2
           Žemlík, 
0.11.1994
Žemlík, 20.11.1994      2
           Žemlík, 
0.11.1994
    2
Žemlík, 
0.11.1994  Žemlík, 20.11.1994
Žemlík, 20.11.1994      2
           Žemlík, 
0.11.1994
    2
Žemlík, 
0.11.1994  Žemlík, 20.11.1994
Žemlík, 20.11.1994  Žemlík, 20.11.1994
    2
Žemlík, 
0.11.1994  Žemlík, 20.11.1994
    2
Žemlík, 
0.11.1994  Žemlík, 20.11.1994
    2
Žemlík, 
0.11.1994  Žemlík, 20.11.1994
    2
Žemlík, 
0.11.1994  Žemlík, 20.11.1994
    2
Žemlík, 
0.11.1994  Žemlík, 20.11.1994
Žemlík, 20.11.1994  Žemlík, 20.11.1994
    2
Žemlík, 
0.11.1994  Žemlík, 20.11.1994
Žemlík, 20.1.1995  Žemlík, 20.1.1995  0
Žemlík, 20.1.1995  Žemlík, 20.1.1995  0
    2
Žemlík, 
0.1.1995  Žemlík, 20.1.1995  0
Žemlík, 20.1.1995  Žemlík, 20.1.1995  0
    2
Žemlík, 
0.1.1995  Žemlík, 20.1.1995  0
    2
Žemlík, 
0.1.1995  Žemlík, 20.1.1995  0
Žemlík, 20.1.1995      2
           Žemlík, 
0.1.1995  0
    2
Žemlík, 
0.1.1995  Žemlík, 20.1.1995  0
    2
Žemlík, 
0.1.1995  Žemlík, 20.1.1995  0
    2
Žemlík, 
0.1.1995  Žemlík, 20.1.1995  0
    2
Žemlík, 
0.1.1995  Žemlík, 20.1.1995  0
    2
Žemlík, 
0.1.1995  Žemlík, 20.1.1995  0
Žemlík, 20.1.1995  Žemlík, 20.1.1995  0
    2
Žemlík, 
0.1.1995  Žemlík, 20.1.1995  0
    2
Žemlík, 
0.1.1995  Žemlík, 20.1.1995  0
    2
Žemlík, 
0.1.1995  Žemlík, 20.1.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
Žemlík, 20.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
Žemlík, 20.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
Žemlík, 20.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
Žemlík, 20.3.1995      2
          Žemlík, 
0.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
Žemlík, 20.3.1995      2
          Žemlík, 
0.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
Žemlík, 20.3.1995      2
          Žemlík, 
0.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
Žemlík, 20.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
Žemlík, 20.3.1995      2
          Žemlík, 
0.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.3.1995  Žemlík, 20.3.1995  0
    2
Žemlík, 
0.5.1995  Žemlík, 20.5.1995  0
    2
Žemlík, 
0.5.1995  Žemlík, 20.5.1995  0
    2
Žemlík, 
0.5.1995  Žemlík, 20.5.1995  0
    2
Žemlík, 
0.5.1995  Žemlík, 20.5.1995  0
Žemlík, 20.5.1995  Žemlík, 20.5.1995  0
Žemlík, 20.5.1995  Žemlík, 20.5.1995  0
    2
Žemlík, 
0.5.1995  Žemlík, 20.5.1995  0
    3
Žemlík, 
0.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
    3
Žemlík, 
0.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996      3
           Žemlík, 
0.12.1996
Žemlík, 30.12.1996      3
           Žemlík, 
0.12.1996
Žemlík, 30.12.1996      3
           Žemlík, 
0.12.1996
Žemlík, 30.12.1996      3
           Žemlík, 
0.12.1996
    3
Žemlík, 
0.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
    3
Žemlík, 
0.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
    3
Žemlík, 
0.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
    3
Žemlík, 
0.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
    3
Žemlík, 
0.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
    3
Žemlík, 
0.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996      3
           Žemlík, 
0.12.1996
Žemlík, 30.12.1996      3
           Žemlík, 
0.12.1996
Žemlík, 30.12.1996      3
           Žemlík, 
0.12.1996
Žemlík, 30.12.1996      3
           Žemlík, 
0.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
    3
Žemlík, 
0.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 8.5.1997       8
           Žemlík, 
.5.1997
Žemlík, 8.5.1997   Žemlík, 8.5.1997
Žemlík, 8.5.1997       8
           Žemlík, 
.5.1997
Žemlík, 8.5.1997       8
           Žemlík, 
.5.1997
Žemlík, 8.5.1997       8
           Žemlík, 
.5.1997
    8
Žemlík, 
.5.1997   Žemlík, 8.5.1997
Žemlík, 8.5.1997       8
           Žemlík, 
.5.1997
Žemlík, 8.5.1997       8
           Žemlík, 
.5.1997
    8
Žemlík, 
.5.1997   Žemlík, 8.5.1997
    8
Žemlík, 
.5.1997   Žemlík, 8.5.1997
Žemlík, 8.5.1997   Žemlík, 8.5.1997
Žemlík, 8.5.1997       8
           Žemlík, 
.5.1997
    8
Žemlík, 
.5.1997   Žemlík, 8.5.1997

    8
Žemlík, 
.5.1997   Žemlík, 8.5.1997
    8
Žemlík, 
.5.1997   Žemlík, 8.5.1997
    8
Žemlík, 
.5.1997   Žemlík, 8.5.1997
Žemlík, 8.5.1997   Žemlík, 8.5.1997
    8
Žemlík, 
.5.1997   Žemlík, 8.5.1997
    8
Žemlík, 
.5.1997   Žemlík, 8.5.1997
Žemlík, 8.5.1997   Žemlík, 8.5.1997
Žemlík, 8.5.1997       8
           Žemlík, 
.5.1997
    8
Žemlík, 
.5.1997   Žemlík, 8.5.1997
Žemlík, 8.5.1997       8
           Žemlík, 
.5.1997
    8
Žemlík, 
.5.1997   Žemlík, 8.5.1997
    8
Žemlík, 
.5.1997  Žemlík, 8.5.1997
    8
Žemlík, 
.5.1997  Žemlík, 8.5.1997
    8
Žemlík, 
.5.1997  Žemlík, 8.5.1997
    8
Žemlík, 
.5.1997  Žemlík, 8.5.1997
    8
Žemlík, 
.5.1997  Žemlík, 8.5.1997
    8
Žemlík, 
.5.1997  Žemlík, 8.5.1997
Žemlík, 8.5.1997      8
          Žemlík, 
.5.1997
    8
Žemlík, 
.5.1997  Žemlík, 8.5.1997
    8
Žemlík, 
.5.1997  Žemlík, 8.5.1997
Žemlík, 8.5.1997      8
          Žemlík, 
.5.1997
    8
Žemlík, 
.5.1997  Žemlík, 8.5.1997
Žemlík, 8.5.1997      8
          Žemlík, 
.5.1997
Žemlík, 8.5.1997  Žemlík, 8.5.1997
Žemlík, 8.5.1997  Žemlík, 8.5.1997
Žemlík, 20.5.1995  Žemlík, 20.5.1995  0
Žemlík, 20.5.1995  Žemlík, 20.5.1995  0
Žemlík, 20.5.1995  Žemlík, 20.5.1995  0
Žemlík, 20.5.1995  Žemlík, 20.5.1995  0
Žemlík, 20.5.1995  Žemlík, 20.5.1995  0
Žemlík, 20.5.1995  Žemlík, 20.5.1995  0
Žemlík, 20.5.1995  Žemlík, 20.5.1995  0
Žemlík, 20.5.1995  Žemlík, 20.5.1995  0
Žemlík, 20.5.1995  Žemlík, 20.5.1995  0
Žemlík, 20.5.1995  Žemlík, 20.5.1995  0
Žemlík, 20.5.1995  Žemlík, 20.5.1995  0
Žemlík, 20.6.1995  Žemlík, 20.6.1995  0
Žemlík, 20.6.1995  Žemlík, 20.6.1995  0
Žemlík, 20.6.1995  Žemlík, 20.6.1995  0
Žemlík, 20.6.1995  Žemlík, 20.6.1995  0
Žemlík, 20.6.1995  Žemlík, 20.6.1995  0
Žemlík, 20.6.1995  Žemlík, 20.6.1995  0
Žemlík, 20.6.1995  Žemlík, 20.6.1995  0
Žemlík, 20.6.1995  Žemlík, 20.6.1995  0
Žemlík, 20.6.1995  Žemlík, 20.6.1995  0
20.10.1995     20.10.1995     0
20.10.1995     20.10.1995     0
20.10.1995     20.10.1995     0
20.10.1995     20.10.1995     0
20.10.1995     20.10.1995     0
20.10.1995     20.10.1995     0
20.10.1995     20.10.1995     0
20.10.1995     20.10.1995     0
20.10.1995     20.10.1995     0
20.10.1995     20.10.1995     0
20.10.1995     20.10.1995     0
20.10.1995     20.10.1995     0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995  0
20.10.1995  20.10.1995
20.10.1995  20.10.1995
20.10.1995  20.10.1995
20.10.1995  20.10.1995
20.10.1995  20.10.1995
20.10.1995  20.10.1995
20.10.1995  20.10.1995
20.10.1995  20.10.1995
20.10.1995  20.10.1995
20.10.1995  20.10.1995
20.10.1995  20.10.1995
20.10.1995  20.10.1995
20.10.1995  20.10.1995
20.10.1995  20.10.1995
20.10.1995      20.10.1995
20.10.1995      20.10.1995
20.10.1995      20.10.1995
20.10.1995      20.10.1995
20.10.1995      20.10.1995
20.10.1995      20.10.1995
20.10.1995      20.10.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 23.12.1995  Žemlík, 23.12.1995
Žemlík, 28.12.1995  Žemlík, 28.12.1995


Žemlík, 28.12.1995  Žemlík, 28.12.1995
Žemlík, 28.12.1995  Žemlík, 28.12.1995
Žemlík, 28.12.1995  Žemlík, 28.12.1995
Žemlík, 28.12.1995  Žemlík, 28.12.1995
Žemlík, 28.12.1995  Žemlík, 28.12.1995
Žemlík, 28.12.1995  Žemlík, 28.12.1995
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 15.10.1996  Žemlík, 15.10.1996
Žemlík, 15.10.1996  Žemlík, 15.10.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 12.7.1996  Žemlík, 12.7.1996
Žemlík, 2.9.1996   Žemlík, 2.9.1996
Žemlík, 2.9.1996   Žemlík, 2.9.1996
Žemlík, 2.9.1996   Žemlík, 2.9.1996
Žemlík, 2.9.1996   Žemlík, 2.9.1996
Žemlík, 2.9.1996   Žemlík, 2.9.1996
Žemlík, 2.9.1996   Žemlík, 2.9.1996
Žemlík, 2.9.1996   Žemlík, 2.9.1996
Žemlík, 2.9.1996   Žemlík, 2.9.1996
Žemlík, 2.9.1996   Žemlík, 2.9.1996
Žemlík, 2.9.1996   Žemlík, 2.9.1996
Žemlík, 2.9.1996   Žemlík, 2.9.1996
Žemlík, 2.9.1996   Žemlík, 2.9.1996
Žemlík, 2.9.1996   Žemlík, 2.9.1996
Žemlík, 2.9.1996   Žemlík, 2.9.1996
Žemlík, 2.9.1996   Žemlík, 2.9.1996
Žemlík, 2.9.1996   Žemlík, 2.9.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 30.12.1996  Žemlík, 30.12.1996
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 25.11.1997  Žemlík, 25.11.1997
Žemlík, 31.12.1997  Žemlík,31.12.1997
Žemlík, 31.12.1997  Žemlík, 31.12.1997
Žemlík, 31.12.1997  Žemlík, 31.12.1997
Žemlík, 31.12.1997  Žemlík, 31.12.1997
Žemlík, 31.12.1997  Žemlík,31.12.1997
Žemlík, 31.12.1997  Žemlík, 31.12.1997
Žemlík, 31.12.1997  Žemlík, 31.12.1997
Žemlík, 31.12.1997  Žemlík, 31.12.1997
Žemlík, 31.12.1997  Žemlík, 31.12.1997
Žemlík, 31.12.1997  Žemlík, 31.12.1997
Žemlík, 31.12.1997  Žemlík, 31.12.1997
Žemlík, 31.12.1997  Žemlík, 31.12.1997
Žemlík, 31.12.1997  Žemlík, 31.12.1997
Žemlík, 31.12.1997  Žemlík, 31.12.1997
Žemlík, 31.12.1997  Žemlík, 31.12.1997
Žemlík, 31.12.1997  Žemlík, 31.12.1997
Žemlík, 31.12.1997  Žemlík, 31.12.1997
Žemlík, 17.4.1998  Žemlík, 17.4.1998
Žemlík, 17.4.1998  Žemlík, 17.4.1998
Žemlík, 17.4.1998  Žemlík, 17.4.1998
Žemlík, 17.4.1998  Žemlík, 17.4.1998
Žemlík, 17.4.1998  Žemlík, 17.4.1998
Žemlík, 17.4.1998  Žemlík, 17.4.1998
Žemlík, 17.4.1998  Žemlík, 17.4.1998
Žemlík, 17.4.1998  Žemlík, 17.4.1998
Žemlík, 17.4.1998  Žemlík, 17.4.1998
Žemlík, 17.4.1998  Žemlík, 17.4.1998
Žemlík, 17.4.1998  Žemlík, 17.4.1998
Žemlík, 17.4.1998  Žemlík, 17.4.1998
Žemlík, 17.4.1998  Žemlík, 17.4.1998
Žemlík, 17.4.1998  Žemlík, 17.4.1998
Žemlík, 17.4.1998  Žemlík, 17.4.1998
Žemlík, 25.7.1998  Žemlík
Žemlík, 25.7.1998
Žemlík, 25.7.1998


Žemlík, 25.7.1998  Žemlík, 25.7.1998
Žemlík, 25.7.1998  Žemlík, 25.7.1998
Žemlík, 25.7.1998  Žemlík, 25.7.1998
Žemlík, 25.7.1998  Žemlík, 25.7.1998
Žemlík, 25.7.1998  Žemlík, 25.7.1998
Žemlík, 25.7.1998  Žemlík, 25.7.1998
Žemlík, 25.7.1998  Žemlík, 25.7.1998
Žemlík, 25.7.1998  Žemlík, 25.7.1998
Žemlík, 25.7.1998  Žemlík, 25.7.1998
Žemlík, 25.7.1998  Žemlík, 25.7.1998
Žemlík, 25.7.1998  Žemlík, 25.7.1998
Žemlík, 25.7.1998  Žemlík, 25.7.1998
Žemlík, 25.7.1998  Žemlík, 25.7.1998
Žemlík, 27.11.1998  Žemlík,27.11.1998
Žemlík, 27.11.1998  Žemlík, 27.11.1998
Žemlík, 27.11.1998  Žemlík, 27.11.1998
Žemlík, 27.11.1998  Žemlík, 27.11.1998
Žemlík, 27.11.1998  Žemlík, 27.11.1998
Žemlík, 27.11.1998  Žemlík, 27.11.1998
Žemlík, 27.11.1998  Žemlík, 27.11.1998
Žemlík, 27.11.1998  Žemlík, 27.11.1998
Žemlík, 27.11.1998  Žemlík, 27.11.1998
Žemlík, 27.11.1998  Žemlík, 27.11.1998
Žemlík, 27.11.1998  Žemlík, 27.11.1998
Žemlík, 27.11.1998  Žemlík, 27.11.1998
Žemlík, 27.11.1998  Žemlík, 27.11.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 24.12.1998  Žemlík, 24.12.1998
Žemlík, 24.12.1998  Žemlík, 24.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 24.12.1998  Žemlík, 27.12.1998
Žemlík, 27.12.1998  Žemlík, 27.12.1998
Žemlík, 27.12.1998  Žemlík, 27.12.1998
Žemlík, 27.12.1998  Žemlík, 27.12.1998
Žemlík, 27.12.1998  Žemlík, 27.12.1998
Žemlík, 27.12.1998  Žemlík, 27.12.1998
Žemlík, 27.12.1998  Žemlík, 27.12.1998
Žemlík, 27.12.1998  Žemlík, 27.12.1998
Žemlík, 27.11.1998  Žemlík, 27.11.1998
Žemlík, 27.11.1998  Žemlík, 27.11.1998
Žemlík, 27.11.1998  Žemlík, 27.11.1998
Žemlík, 27.11.1998  Žemlík, 27.11.1998
Žemlík, 27.11.1998  Žemlík, 27.11.1998
Žemlík, 27.11.1998  Žemlík, 27.11.1998
Žemlík, 27.11.1998  Žemlík, 27.11.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 10.12.1998  Žemlík, 10.12.1998
Žemlík, 30.12.1998  Žemlík, 30.12.1998
Žemlík, 30.12.1998  Žemlík, 30.12.1998
Žemlík, 30.5.1999  Žemlík, 30.5.1999
Žemlík, 30.5.1999  Žemlík, 30.5.1999
Žemlík, 30.5.1999  Žemlík, 30.5.1999
Žemlík, 30.5.1999  Žemlík, 30.5.1999
Žemlík, 30.5.1999  Žemlík, 30.5.1999
Žemlík, 30.5.1999  Žemlík, 30.5.1999
Žemlík, 30.5.1999  Žemlík, 30.5.1999
Žemlík, 30.5.1999  Žemlík, 30.5.1999
Žemlík, 30.5.1999  Žemlík, 30.5.1999
Žemlík, 30.5.1999  Žemlík, 30.5.1999
Žemlík, 30.5.1999  Žemlík, 30.5.1999
Žemlík, 30.5.1999  Žemlík, 30.5.1999
Žemlík, 30.5.1999  Žemlík, 30.5.1999
Žemlík, 30.5.1999  Žemlík, 30.5.1999
Žemlík, 30.5.1999  Žemlík, 30.5.1999
Žemlík, 30.5.1999  Žemlík, 30.5.1999
Žemlík, 30.5.1999  Žemlík, 30.5.1999
Žemlík, 30.5.1999  Žemlík, 30.5.1999
Žemlík, 30.5.1999  Žemlík, 30.5.1999
ano
ano
SOUPIS
Suvenýr - lampionek VWC 86 - ESP. Murcia
WMOC 98 - CZE, Nový Bor: Suvenýr - lampionek WMOC 98 - CZE, Nový Bor
Čelenka: WMOC 98 - CZE, Nový Bor
Zpráva o 6. vědeckém sympisiu OB; - studie o anaerobiku při OB-sprint; - kapacity výkonu při OB; - myšlení při OB; - minimaliz
EOC CISM 98 - CRO: (1. evropské mistrovství armád; buletin 1 - 3, mapa: - Sample, Zaprašic, Lukavec,
J WOC Ski 98 - RUS, Tula: odznak
Startovní číslo - CISME 98 - CRO
Rozpisy světových OB: 5 Jours 91- FRA, 5 Jours 94 - FRA; Catalanes; Sorlandsgaloppen 93 - NOR; 6 Days of Skottish-O 93 - GBR
J WOC Ski 98 -RUS, Tula: průvodní dopis, mapy, výsledky, plaká (mimo), odznak (mimo)
Plakát J WOC Ski 98 - RUS, Tula
Medaile - M ČSSR 1961, Prievidza, kategorie MB - 3.místo dvoučlenné hlídky, dar z pozůstalosti Pavla Mezihoráka
Suvenýr - M-ČSSR 88, Nitra, papírový lampionek s emblémem M ČSSR + stojánek
Medaile - plaketa z mezinárodního OB Pohár přátelství - Družba, Třinec1989
Medaile - OB - Kožený metál, Otrokovice 1982, - kožená, daroval Stanislav Valla, Zlín
Medaile - 5 dnů OB Jičín 1990, pamětní keramická plaketa
Ročenka Iskra Smrečina 19 stran textu
Ročenka Iskra Smrečina 33 stran textu
Setkání generací,oslavy 40 let OB na Slovensku - Bratislava, pozvánka, pokyny pro účastníky, mapa Sitina, popisy tratí, publika
Mototuristický OZ při celostátním srazu turistů, pořadatel: mototuristický oddíl Spartaku Žďár n.S., rozpis, pokyny, popis úkolů
Obálky: Jukolan - FIN - 1980, M POL - 1982,GP POL - 1983, 5 OB-AUT-1983, OB Buchenwald-DDR-1984, Neštin-YUG-1984, 5 O
Pohlednice "O-Ringen"-SWE, Sörmland-1971, Dalarna-1973, Vösterhaninge-1975, Smäland-1983, Falun-1985, Boras-1986, Os
Obálky nár.svazů: Orienterungslauf DWBO-DDR, INDER Cuba-CUB, DOF-DEN, NOLB-NED, SOV-SUI, Norges Orienteringsforbun
Obálky různé malé: URS (1*), ROM (1*), FIN (1*), HUN (1*), BRD (1*), DDR (3*), NOR (2*), BUL (2*), DEN (1*), USA (1*)(Orien
Pohlednice různé zahraniční: SWE (4*)(10mila),NOR (2*),Fin (4*),JPN (3*),DEN (1*),ITA (1*),SUI (1*),AUT (1*),YUG (1*)
Pohlednice: zájezd slovenských OB na Dálný východ, mapa"Malý Ratmírov", Koč (5*), novoročenky-16 ks (Brno,Gottwaldov,Ji
Orienteering World, 1991/1+2+3+4
SJO 89: Scientific Journal of Orienteering, časopis vědecké skupiny IOF,1989/1+2
SJO 90: Scientific Journal of Orienteering, časopis vědecké skupiny IOF,1990/1+2
SJO 91: Scientific Journal of Orienteering, časopis vědecké skupiny IOF,1991/1+2
Obálky národních svazů IOF: 2*,H.K.Orienteering Club HKG, Federatia Romana de Orientare ROM, Orientacion ESP, Suomen S
Orienteering information from IOF, zpravodaj sekretariátu IOF,1982/1+2+3
IOF Bulletin, zpravodaj sekretariátu IOF,1983/4+5+6+7
Čelenka s nápisem World Cup ze závodu WC 92-HUN
M-ČSR 52 - dospělí: rozpis, výsledky, přehled startujících hlídek, seznam pořadatelů, děkovný dopis(opis), diplom, zápis ze sch
M-ČSR 52 - dorost: rozpis, výsledky, přehled startujících hlídek, seznam pořadatelů, děkovný dopis(opis), diplom, zápis ze schů
M-ČSR 53- dorost: rozpis, výsledky, pozvánka pro rozhodčí
M-ČSR 53 - dospělí: rozpis, výsledky, přehled startujících hlídek, hlášení pro TJG
M-ČSR 54 - dospělírozpis, pozvánka, protokol o losování, text slibu, zápis + výsledky, plán tratí ,směrnice pro trať, pís.zkoušky,
M-ČSR 54 - dorost: rozpis, pozvánka, protokol + výsledky, plán tratí + popisy, písemné zkoušky, výstřižek
M-ČSR 55 dospělí: výsledky, výstřižek, dvojlist "STADION" 1955 (mimo)
M-ČSR 55 dorost (jen starší dorost): výsledky, vítězové, výstřižek
M-ČSR 56 - dospělí: rozpis, výsledky, popisy tratí, pokyny, pozvánka pro rozhodčí, výstřižek, článek "TURISTIKA" 1956 (opis), k
M-ČSR 56 - dorost: rozpis, výsledky, popis tratí st.dorostenek, článek "TURISTIKA" 1956 (opis), kritika organizace závodu
M-ČSR 57 - dospělí: rozpis, výsledky, zpravodaj č.1-3, výstřižky, anketní lístek, plánek tratí + popisy, organizace velmi dobrá, n
M-ČSR 57 - dorost: rozpis, výsledky, zpravodaj
M-ČSR 58 - dospělí: rozpis + přihláška, protokol + výsledky, informace
M-ČSR 58 - dorost: protokol, vítězové
M-ČSR 59 dospělí: rozpis, změny v rozpisu, protokol + výsledky, startovní listina, výstřižek, startovala jen kategorie M a Ž, velm
M-ČSR 59 dorost: rozpis, protokol + výsledky, startovní listina, zpravodaj, plánek trati, popisy trati, pokyny pro rozhodčí
M-ČSSR 60: pouze dospělí (ČSSR)- po vzniku federace, protokol + výsledky (zpravodaj č.2+3), startovní listina,výstřižek 1x, člán
pouze dorost (ČSR)- před vznikem federace, článek "Za krásami domova" (opis)
M-ČSSR 61 - 1.společné: rozpis, protokol + výsledky, st. listina, vítězná hlídka MA - čas 4.02.32 hod, velmi obtížná trať, nesouh
M-ČSSR 62: rozpis, výsledky (článek TURISTIKA), výstřižky, na trati MA byla nepřesně umístěná kontrola č.7 - protest, komise u
M-ČSSR 63 - 1.mez. mistrovství: rozpis, protokol + výsledky, informace, hodnocení, startovní listina, článek "TURISTA" - část, v
M-ČSSR 64: rozpis, protokol, výsledky, informace, výstřižek 1x, článek (opis), velmi zdařilé mistrovství - mistrovství Novotných
M-ČSSR 66: rozpis, výsledky, informace, výstřižek 1x, Orientační zpravodaj - R.Bednář
M-ČSSR 66: rozpis, protokol + výsledky, pokyny pro rozhodčí, mapa-speciální výtisk pro M-ČSSR, kopie mapy (ročenka OZ 196
M-ČSSR 67: rozpis, výsledky, pokyny, mapa, článek "TURISTIKA" (opis), výstřižek "Větrník", úprava mapy-vypuštění hlavní silni
M-ČSSR 68: rozpis, výsledky (opis), pokyny, mapa, současně s M-ČSSR byl pořádán Celostátní závod štafet
M-ČSSR 69 jed. + št.: výsledky jednotlivců, mapa, výstřižek 1x, vlajku M-ČSSR 69 vlastní E. Hohausová (mimo)
P ČSR 69: rozpis, výsledky jednotlivců + štafet, mapa, výstřižek 1x; špatně umístěná kontrola F (Opava), anulace MA, ŽA, MB, J
P ČSR 69 N: - přehled vítězů
P ČSR DT: mapa II.část, výstřižek 1x, startovali i reprezentanti ROM
M-ČSSR 70 - VŠDL Zvolen: rozpis, protokol + výsledky, mapa štafet, hodnocení mistrovství
P ČSR 70 - Memoriál Fr.Škrobánka: rozpis, protokol + výsledky, pokyny, výstřižek, současně jako závod žebříčkový jednotlivců a
P ČSR 70 L: protokol + výsledky, mapa, výstřižek
P ČSR 70 DT: rozpis, protokol + výsledky, výstřižek
M-SSR 70: zkrácené výsledky, závod probíhal na hranici regulérnosti; byl uznaný protest, postup na M-ČSSR dle výsledků 3 slo
M-ČSSR 71: rozpis, protokol + výsledky, mapa "Rasovna", výstřižek 1x, plakát, pozvánka
M-ČSSR 71 DT: 1.mistrovství ČSSR DT, rozpis, výsledky, mapa
M-ČSSR 71 N: 1.mistrovství ČSSR N, rozpis, výsledky, plakát (mimo)
P ČSR 71: protokol + výsledky, anulované kategorie D19+D21 - nepřesné označení kontrol v popisu, protest při štafetách - ne
P ČSR 71 L: rozpis, protokol + výsledky,účast dvou závodníků SWE
M-ČSSR 72: výsledky
M-SSR 72 L: první mistrovství: protokol + výsledky
M-ČSSR 72 DT: rozpis, protokol + výsledky, výstřižek
M-ČSSR 72 N: rozpis, protokol + výsledky, mapa, plaketa (mimo - OB 822)
P ČSR 72: protokol + výsledky, mapa, zpravodaj č.2 a 3, anulována kat. D 21 - odcizena kontrola
M-ČSSR: rozpis, protokol + výsledky
M-ČSSR 73 L: rozpis, výsledky zkrácené, výstřižek (1x)
M-ČSSR 73 DT: rozpis, protokol + výsledky, výstřižek (1x)
M-ČSSR 73 N: protokol + výsledky, výstřižek (1x)
P ČSR 73: obálka + rozpis, protokol + výsledky
M-ČSSR 74: protokol + výsledky, mapa "Panský les" (štafety), výstřižky, štafeta DD neklasifikována - špatná kontrola
M-ČSSR 74 L: odvoláno pro nedostatek sněhu, rozpis; náhradní závod 14.-15.12.1974, Spartak Vrchlabí + TJ Jičín: rozpis, výsle
M-ČSSR 74 DT: rozpis, protokol + výsledky, výstřižky
M-ČSSR 74 N: rozpis, protokol + výsledky, informace, hodnocení, výstřižky
P ČSR 74: rozpis, protokol + výsledky
M-SSR 74: výsledky + hodnocení, štafety kat. M nebyly hodnocené
M-SSR 74 N: zkrácené výsledky + hodnocení, výstřižek
M-ČSSR 75: rozpis, výsledky, pokyny, mapy "Košovy" (j) a "U tří kamenů" (š), diplom, výstřižky, plakát (mimo)
M-ČSSR 75 L: rozpis, výsledky, plakát (mimo)
M-ČSSR 75 DT: rozpis, výsledky, pokyny
M-ČSSR 75 N: výsledky
P ČSR 75: obálka + rozpis, protokol + výsledky j. a št., kat. D 21 anulována - chybný popis, náhradní závod 13.9.1975 - Hradec K
P ČSR 75 L: rozpis, náhradní závod M-ČSSR
P ČSR 75 N: rozpis, protokol + výsledky
M-ČSSR 76: rozpis, výstřižky (1x)
M-ČSSR 76 L: pokyny, startovka, výsledky
M-ČSSR 76 DT: výsledky
M-ČSSR 76 N: rozpis,výsledky
P ČSR 76: rozpis, protokol, výsledky, mapa "Lipůvky" (j), výstřižky, plakát (mimo)
P ČSR 76 L: společně s M-ČSSR, výsledky
P ČSR 76 N: rozpis, výstřižky
M-SSR 76: protokol + výsledky
M-ČSSR 77: protokol + výsledky, mapa "Šance-západ", výstřižek, plakát (mimo), OB 77/4
M-ČSSR 77 L: rozpis, protokol + výsledky, mapa "Svišť" ,výstřižek, OB 77/1
M-ČSSR 77 DT: rozpis, protokol + výsledky, výstřižky, OB 77/2
M-ČSSR 77 N: rozpis, protokol + výsledky, OB 77/4
P ČSR 77: rozpis, protokol + výsledky, mapa, výstřižek, současně proběhlo finále P-ČSR družstev
P ČSR 77 L: rozpis + pokyny, protokol + výsledky, mapa "Hory", výstřižek, OB 77/1
P ČSR 77 N: protokol + výsledky, mapa, výstřižky, plakát (mimo)
M-SSR 77: protokol + výsledky
M-ČSSR 78: rozpis, protokol + výsledky, výstřižky, OB 78/4
M-ČSSR 78 L: protokol + výsledky, výstřižky, OB 78/1
M-ČSSR 78 DT: rozpis, protokol + výsledky, mapa "Polesí + Pohodlí + Ulič", výstřižky, OB 78/2, plakát + graf.list + nášivka (mim
M-ČSSR 78 N: rozpis, protokol + výsledky, výstřižky, OB 78/2
P ČSR 78 (j): obálka, protokol + výsledky, některé technicko-organizační problémy, současně proběhlo finále P-ČSR družstev, O
P ČSR 78 (št): obálka, protokol + výsledky, některé technicko-organizační problémy, OB 78/4 a 79/1
P ČSR 78 L: problematický závod, OB 78/1
P ČSR 78 N: OB 78/4
M-SSR 78: výstřižky, Spravodaj
M-SSR 78 N: výstřižky, Spravodaj
M-ČSSR 79: rozpis, protokol + výsledky, pokyny, mapa "U loupežníka" (j), výstřižky, OB 79/4
M-ČSSR 79 L: rozpis, mapa "Jizerské samoty", výstřižky, OB 79/1
M-ČSSR 79 DT: rozpis, protokol + výsledky, pokyny, mapa "Chroust", výstřižky, OB 79/2
M-ČSSR 79 N: protokol + výsledky, výstřižky, OB 79/4
P ČSR 79: protokol + výsledky, mapa "Viklan" (j) + "Na Turyni" (št), výstřižky, grafický list, současně proběhlo finále P ČSR druž
P ČSR 79 L: rozpis + obálka, protokol + výsledky, mapa "Medlov" (j) + "Ski" (št), výstřižky, OB 79/1
------------
P ČSR 79 N: rozpis, protokol + výsledky, mapa "Luky",výstřižky
M-SSR 79: výstřižky
M-SSR 79 L: výstřižky
M-SSR 79 DT: výstřižky
M-SSR 79 N: výstřižky
M-ČSSR 80: rozpis, protokol + výsledky, další materiály ve složce GOB = PMZ
M-ČSSR 80 L: protokol + výsledky, OB 81/1
M-ČSSR 80 DT: rozpis, výsledky,OB 80/2, výstřižky
M-ČSSR 80 N: výsledky, výstřižky
P ČSR 80: rozpis,protokol + výsledky, pokyny, mapa "Medvědí" (j) + "U vlka" (št), výstřižky, OB 80/4
P ČSR 80 L: rozpis,protokol + výsledky, pokyny, mapa "Padouch"
P ČSR 80 DT: obálka,protokol + výsledky, výstřižky, OB 80/2
P ČSR 80 N: rozpis, výstřižky
P ČSR 81: rozpis, protokol + výsledky, mapa "Mlýnský les", grafický list
M-SSR 80: výstřižky
M-SSR 80 L: OB 80/1
M-SSR 80 DT: ---
M-SSR 80 N: výstřižky
M-ČSSR 81: protokol + výsledky, mapa (j) i (št), výstřižky, OB 81/4
M-ČSSR 81 L: rozpis,protokol + výsledky, pokyny, mapa "Křivý Javor", výstřižky, OB 81/1
M-ČSSR 81 DT: protokol + výsledky, mapa "Aglaia", výstřižky, OB 81/2, plakát (mimo)
M-ČSSR 81 N: rozpis, protokol + výsledky, výstřižky, OB 81/2
P ČSR: výstřižky, OB 81/4
P ČSR L: rozpis, protokol + výsledky, pokyny, mapa "Čistý", výstřižky, OB 81/1, plakát (mimo)
-----
P ČSR N: výstřižky, OB 81/2
P ČSR Dr: obálka, protokol + výsledky, mapa "Skály", výstřižky, OB 81/4
M-SSR 81. ---
M-SSR DT: výstřižky
M-ČSSR 82: obálka, protokol + výsledky, výstřižky, OB 82/4, špatný zákres u dvou štafet
M-ČSSR 82 L: rozpis, protokol + výsledky, výstřižky, OB 82/1, plakát (mimo)
M-ČSSR 82 DT: protokol + výsledky, výstřižky, OB 82/2
M-ČSSR 82 N: rozpis, protokol + výsledky, mapa "Zelená"
P ČSR 82: rozpis, protokol + výsledky, výstřižky, OB 82/4
P ČSR 82 L: protokol + výsledky, výstřižky, OB 82/1
P ČSR 82 DR: protokol + výsledky, výstřižky, OB 82/2
P ČSR 82 N: rozpis, protokol + výsledky, mapa "Mojský les", výstřižky, OB 82/2
P ČSR 82 Dr: výstřižky (1x)
M-SSR 82: výstřižky (1x)
M-SSR 82 L: protokol + výsledky
M-SSR 82 N: výstřižek (1x)
M-ČSSR 83: protokol + výsledky, program, informace pro tisk, startovní listina, mapa, plakát (mimo), vlajka (mimo), výstřižky,
M-ČSSR 83 L: rozpis, protokol + výsledky, informace, výstřižky, OB 83/1
M-ČSSR 83 DT: protokol + výsledky, výstřižky, OB 83/2
P ČSR 83: výstřižky, OB 83/4
P ČSR 83 L: protokol + výsledky, výstřižky, OB 83/1
P ČSR 83 DT: rozpis, výstřižky, OB 83/2
P ČSR 83 N: výstřižky
M-SSR 83: výsledky, výstřižky
M-SSR 83 L: výstřižky
M-SSR 83 DT: rozpis, výstřižky
M-SSR 83 N: rozpis, protokol + výsledky, výstřižky, plakát (mimo)
M-ČSSR 84: rozpis, výstřižky, OB 84/4, současně proběhla veteraniáda
M-SSR 84 L: rozpis, protokol + výsledky, pokyny, mapa "Smrkovina", popisy kontrol, výstřižky, OB 84/1
M-ČSSR 84 DT: výstřižky, OB 84/1
P ČSR 84: výstřižky
P ČSR 84 L: rozpis + obálka, protokol + výsledky, informace, mapa "Rychtář", výstřižky, OB 84/1
P ČSR 84 DT: výstřižky, OB 84/2
P ČSR 84 N: obálka, protokol + výsledky, výstřižky, OB 84/2
M-SSR 84: výstřižky
M-SSR 84 DT: Výstřižky
M-ČSSR 85: rozpis, protokol + výsledky, mapa "Slánisko + Kačín", informace, výstřižky, OB 85/3-4; technické závady u jednotli
M-ČSSR 85 L: rozpis, výsledky (j),mapa "Partizánská republika", výstřižky, OB 85/1
M-ČSSR 85 DT: výsledky, OB 85/3-4, účast repredružstva TUL - FIN
P ČSR 85: rozpis + obálka, protokol + výsledky, pokyny, mapa "Boří + Švábsko", výstřižky, OB 85/3-4
P ČSR 85 L: rozpis, protokol + výsledky, informace, mapa "Orientka", výstřižky, OB 85/1
------
P ČSR 85 N: rozpis, protokol + výsledky, výstřižky, OB 85/2, plakát (mimo)
10 nejúspěšnějších oddílů, přehled nejúspěšnějších závodníků OB + NOB + DT, přehled nejúspěšnějších závodníků LOB, přehle
M-ČSSR 86: rozpis, pokyny + časový program, startovní listina, mapa "Raduňka", současně proběhla veteraniáda
M-ČSSR 86 L: obálka, protokol + výsledky, OB 86/1
M-ČSSR86 DT: rozpis + pozvánka, buletin, protokol + výsledky, mapa "Kyselka"
P ČSR 86: rozpis, výstřižky, vlajka (mimo)
P ČSR 86 L: rozpis + pozvánka, informace, mapa "Zlatá studna", OB 86/1, plakát (mimo)
-----
P ČSR 86 DT: rozpis, zpravodaj, protokol + výsledky, mapa "Harta", OB 86/2, plakát (mimo), ubrousek
M-SSR 86: mapa
M-SSR 86 L: rozpis, pokyny, protokol + výsledky, mapa "Jelenská" (H21 a D21), startovní listina
Reprezentační dres - blůza, TCH - WOC 83 - HUN, dar Věra Volfová-Krajčová, výrobce švédská firma "SWEDE"
Závodní komplet pro orientačního běžce, výrobce VDI Obzor Praha
Čelenka - dar pořadatelů P-ČSR L 1986 účastníkům přeboru, pořadatel TJ Sokol Pražák
Ročenka TJ Jičín: autorský kolektiv:J.Havlík, B.Procházka, B.Kužel
Ročenka TJ Jičín: Jaroslav Havlík a kol.
Ročenka TJ Jičín: autorský kolektiv neuveden
Ročenka TJ Jičín: autorský kolektiv neuveden
Ročenka: Loko Praha, M.Paukert a kolektiv
Ročenka Loko Praha: M.Paukert a kolektiv
                R
Ročenka OOB TJ Loko Praha 
očenka OOB TJ Loko Praha
Ročenka TJ Slavia VŠ Praha: autorský kolektiv: J.Borůvka, Z.Polák, J.Krch, Z.Laciga, R.Král, J.Úlehla
Ročenka TJ Slavia VŠ Praha: autorský kolektiv: J.Borůvka, Z.Polák, J.Úlehla, P.Ditrich, P.Ďoubalík, J.Píchal
Ročenka TJ Spartak Jihlava: autorský kolektiv neuveden
Ročenka TJ Spartak Jihlava: autorský kolektiv neuveden
Ročenka TJ Loko Pramet Šumperk: autorský kolektiv neuveden
Ročenka TJ Slavoj Ústí nad L.: autorský kolektiv -V.Král, H.Králová, H.Bohmová, V.Nováček, P.Svoboda
Ročenka TJ RH Hradec Králové: autorský kolektiv vedoucí Petr Weber
Ročenka TJ Baník Ostrava: autorský kolektiv neuveden
Ročenka KDPM Brno: autorský kolektiv vedoucí J. Dittrich
Ročenka VŠZ Brno: autorský kolektiv: J.Dokoupil, P.Galík, K.Kršák, R.Kamenický, J.Mlýnek, I.Doušek
Ročenka Slavia VŠT FS Košice: autorský kolektiv - W. Sleziak
Ročenka TJ Slavia Kroměříž: autorský kolektiv - Dr. Jaroš, Ing.Dvorský, J.Strnadel, Dr.Škopík, Z.Němec - historie 25. let OB v Kro
Ročenka TJ Gottwaldov: autorský kolektiv: Ing.Žemlík, Z.Němec, J.Synková, F.Navrátil, P.Mezihorák, Ing.Koč - historie 25. let O
3 dny OB 70: pozvánka, rozpis, výsledky + protokol, mapa, plakát (mimo)
3 dny OB 71: rozpis, výsledky + protokol, mapa, pokyny, letáček, výstřižky
3 dny OB 72: rozpis, výsledky + protokol, mapa "Hůrka", diplom
3 dny OB 73, - 1.E: rozpis, výsledky + protokol, mapa "Pohádka máje"
3 dny OB 73, - 2.E: rozpis, výsledky + protokol, mapa "Bílý Potok"
3 dny OB 73, - 3.E: rozpis, výsledky + protokol, mapa "Hády"
3 dny OB 74: pozvánka, rozpis, výsledky + protokol, informace, mapa "Lázně + Doubrava-Veselka + Doubrava-Žimrovice", plak
3 dny OB 75: rozpis, výsledky + protokol, informace, mapa "U Kačora + Šance + Kopečky", výstřižky + plakát (mimo)
3 dny OB 76: rozpis, výsledky + protokol, informace, mapa "Maleček + U buku + Raduňka", výstřižky
3 dny OB 77: pozvánka, rozpis, výsledky + protokol, informace, mapa "Švábsko + Oupaly + Vlčák + Havlák", výstřižky, OB 77/3
3 dny OB 78, rozpis, výsledky + protokol, mapa "Boženka, Lucie, Magdaléna"; OB 78/3, diplom, odznak (mimo)
3 dny OB 79, rozpis, výsledky + protokol, program (podpis S.Monspart), mapa "Údolí čer.čápa, Kalvárie, Bezručova vyhlídka";
3 dny OB 80, rozpis, výsledky + protokol, pozvánka, informační leták, mapa "Kobylka, Daniela, Naděje", OB 80/3, medaile (mim
3 dny OB 81, výsledky,zpráva deleg.rozhodčího, mapa "Ježula, Švarná, Hanka", výstřižky (4x), OB 81/4
3 dny OB 82: rozpis, přihláška, výsledky, protokol, informace, mapa "Spravedlnost, Medvědice, Liščí bělidlo, Světliny, Kobylka"
3 dny OB 83,rozpis, pozvánka,(č,n), výsledky + protokol, pokyny, mapa "Chlum, Vršava, Strhanec, Kaliště" -trenink,OB 83/3+4,
3 dny OB 84: rozpis, výsledky + protokol, mapa "Slavíček, Havraní skály, Údolí samoty", plakát(mimo)
3 dny OB 85: výsledky + protokol, mapy: "Papírenský náhon, Údolí černého čápa, Doubrava, Hanuše"-trenink, program, průka
3 dny OB 86, rozpis, program, informace, mapy: "U potoka I + II + III", plakát (mimo)
2 dny LOB 84, rozpis, protokol + výsledky, mapa "Javorek-východ, Javorek-západ", OB 81/4, plakát (mimo)
2 dny LOB 85: rozpis, pokyny, protokol + výsledky, mapka okolí, OB 85/1
Mezinárodní OZ při II.CS: rozpis, výsledky, opis článku "Turistika a horolezectví 1960", výstřižky, také se uskutečnil zimní OB
Mezinárodní OZ při III.CS: rozpis, výsledky M+D, články (Turista 1965 + NP), znak III.CS 1965
Spartakiádní sraz s mezin.účastí - Gottwaldov 75: pozvánka, rozpis + pokyny, protokol + výsledky, mapa "Bezedník" (j) + "Šták
Pohár Čs. Spartakiády 80:- krajská družstva mládeže-turistů (10-17 let), program účastníků Srazu turistů ČSS 1980, výsledky po
Memoriál J.F.Chaloupeckého - štafety, rozpis
Masové akce při turistickém srazu na Džbánu, výstřižky, ocenění pořadatelů, znak ČSS 1980, zpravodajství OB 80/3
Memoriál J.F.Chaloupeckého - štafety talentované mládeže OB (11-14 let), protokol + výsledky, mapa
Další akce: soutěž krajských družstev členů VST, OB - fixní kontroly, akce masového charakteru + PSL, OB 85/3+4
OZ Spartakových skautů práce 1930
Orientační soutěže dělnických sportovců 1932
OZ Úderné roty mladé gardy 1933
Noční OZ hlídek 1934 - 35
Historický orientační závod u přiležitosti 30.výročí OB v ČSSR: rozpis, mapa 1:50 000 + kontroly, výsledky, otázky, průkaz hlídk
MTT 67 - TCH, Souš: Rozpis závodů, program, výsledky - žebříček+(j)+(št), mapa denní + noční + celková + vrstevnicová (expozi
1. zimní OB, rozpis, výsledky, mapa + popisy, texty zkoušek, organizace (pořadatelé), poznatky závodníků, článek
1. noční OB, výsledky, popisy,výstřižek, další noční OB: 17.10. Praha, 5.12.Ústí nad Labem, rozpis (Praha + Ústí), výsledky + výs
1.OB jednotlivci, rozpis + přihláška, výsledky, mapa + protokol, výstřižek
1.OB štafety: propozice + informace (OZ+branný závod), náčrtek trati, informace z dopisů
Štafety - další štafety, pozvánka + rozpis, opis článku "TURISTA 62/11", výsledky
1.OB maraton, rozpis, výsledky (I.ročník), mapa, foto(IV.ročník), výstřižky, pamětní plaketka (mimo), pamětní plaketka 1966 (m
3 dny OB - Opava 70, 1.ročník, pozvánka, rozpis, výsledky, mapa
10 dnů OB, Slovan JH + Slavie FS Praha, rozpis 1974, rozpis 1976, mapy 1976 "Dvory, Městský les II , Doubí , Jitra ,Bílá skála", v
5 dnů OB 76 Jičín - I. ročník - titulní list výsledků, II. ročník - obálka 1977
Paralelní OB: I. ročník Plzeň, informace, výsledky; výsledky Sprinterského poháru Brno (1984), mapa Sprinterského poháru Brn
24 hodin OB - první: TJ Slovan ÚV ČSTV + Loko Praha + TJ Jičín, rozpis, informace, mapa "Spálený les + Ostrá hůrka + Svatojičín
2 dny LOB 84 - Jilemnice: první ročník - rozpis (3x), protokol + výsledky, mapa: "Javorek východ + Javorek jih", výstřižky
Publikace "Orientace jako sport", Hedenstrom, Kjellstrom (SWE):, překlad K. a B. Procházkové + C.Halámek (Blava 1953): orie
Terén, mapa, buzola, vydal Šport, Blava 1958: sever, mapa, sever + mapa, praxe, odhady + měření + výpočty, 264 stran, 8 foto
Orientačné preteky, vydal Šport, Blava 1960: orientace jako sport, organizace závodů, kondiční a techn. příprava na závody, m
Škola OB, vydal Olympia Praha, 1973, I.vydání: co je OB, jak začít, první treninky, fyzická příprava, mapa-čtení, taktika OB, výzb
Orientační běh, vydal Olympia Praha, 1975: historie OB, fyzická příprava, výzbroj + výstroj, taktika na trati OB, působení trené
Orientační běh, vydal Kruh přátel PO SSM, Brno 1977, základní informace o OB a jeho provádění, 26 stran
30 let OB v ČSSR, vydal Svaz OB ÚV ČSTV Olympia Praha,1980: historie a vývoj OB, orientační prvotiny, PV práce, péče o mlád
Škola OB, vydal Olympia Praha, 1980, II.vydání: co je OB a jak začít, první treninky, fyzická příprava, mapa+čtení mapy, taktika
Umíte se orientovat? vydal Svaz OB ČÚV ČSTV + Sportpropag Praha, 1981, II.vydání: co je OB, základy treninku a mapa, podm
Na stupni nejvyšším, vydal Svaz OB ČÚV ČSTV, Gottwaldov 1981, přehled vítězů mistrovských OB 1952-1980, 46 stran, 4 foto
Orientace pro každého, vydal Svaz OB ČÚV ČSTV + Sportpropag, Praha 1983, metodická příručka pro začátečníky řady "12x12
OB v ČSSR, vydal OOB TŽ Třinec 1969, soubor 12 fotografií - průřez čs.orientačním během, doprovodný text - František Škrobá
ABC s buzolou, vydal Praha 1971, autor Břetislav Koč
ABC orientačního běhu, vydal Praha 1981, autor Zdeněk Provazník
Turistika: ročník 1955,1956,1957,1958, výběr článků týkajících se OB, Turistika a horolezectví: ročník 1959,1960,výběr článků
Turista: ročník 1961- 68, výběr článků týkajících se OB
Orientační sport: ročník 1968, 7 čísel, redakce Ota Gavenda, Orientační běh, ročník 1969, 8 čísel
Větrník - zpravodaj oddílu OB TJ Gottwaldov: ročník 1966 - 6 čísel, ročník 1967-10 čísel, ročník 1968 - 6 čísel, redakce Eva Hoh
Ročenka 1966: vydavatel - Ústřední komise orient.sportu: repredružstvo A,B, mistrovství a přebor ČSSR, soutěž oddílů a žebří
Orientační běh 77 - zpravodaj SOB ČÚV ČSTV (Koč): OB 77/1, OB 77/2, OB 77/3, OB 77/4
Orientační běh 78 - zpravodaj SOB ČÚV ČSTV (Koč): OB 78/1, OB 78/2, OB 78/3, OB 78/4
Orientační běh 79 - zpravodaj SOB ČÚV ČSTV (Koč): OB 79/1, OB 79/2, OB 79/3, OB 79/4
Orientační běh 80 - zpravodaj SOB ČÚV ČSTV (Koč): OB 80/1, OB 80/2, OB 80/3, OB 80/4
Orientační běh 81 - zpravodaj SOB ČÚV ČSTV (Koč): OB 81/1, OB 81/2 + příloha, OB 81/3, OB 81/4
Orientační běh 82 - zpravodaj SOB ČÚV ČSTV (Koč): OB 82/1, OB 82/2, OB 82/3, OB 82/4
Orientační běh 83 - zpravodaj SOB ČÚV ČSTV (Koč): OB 83/1, OB 83/2, OB 83/3, OB 83/4
Orientační běh 84 - zpravodaj SOB ČÚV ČSTV (Koč): OB 84/1, OB 84/2, OB 84/3, OB 84/4
Orientační běh 85 - zpravodaj SOB ČÚV ČSTV (Koč): OB 85/1, OB 85/2, OB 85/3-4
Orientační běh 86 - zpravodaj SOB ČÚV ČSTV (Koč): OB 86/1, OB 86/2, OB 86/3, OB 86/4
Orientačný beh 85 - spravodaj ZOB SÚV ČSZTV (Procházka): OB 85/1, OB 85/2, OB 85/3, OB 85/4
Ročenka 77 Jiskry N. Bor, autor: Křtěnský Jaroslav st.
Ročenka - Historie vývoje OB v Pezinku
5 dnů OB 77: mapa "Prachov II. + Skalky II. + Kost + Kančí zoubek", výsledky, výstřižky, OB 77/4
5 dnů OB 78: pokyny + plánek, výsledky, diplom, pozvánka + rozpis, výstřižky (1x), OB 78/4
5 dnů OB 79: pozvánka + rozpis, mapa "Skaláček + Chloumek", výstřižky, OB 79/3, pohlednice + plakát (mimo)
5 dnů OB 80: rozpis, program, mapa "Skalky I. + Skalky II. + Baba + U zámku + Drábovna" + historická mapa, protokol + výsledk
5 dnů OB 81: buletin, mapa "Zoubek + Kost + Rokliny + Kobyla + Dráb"-tr., výsledky, startovka, výstřižky, OB 81/3, vlaječka (m
5 dnů OB 82: buletin + přihláška, mapa "Řáholec II. + Na Dolech + Nebák + Hůrka + Řáholec I", výsledky + protokol, diplom, vý
5 dnů OB 83: rozpis + program, mapa "Rokliny + Kavčiny + Bukovec + Kozlov + Mlýny + Baba"-tr., výsledky, výstřižky, OB 83/3,
5 dnů OB 84: WC 84; rozpis (3x) + program, mapa "Klokočí I.+II.+Drábovna I.+II.+Kalich + Bora"-tr. + všechny kontroly Šetvilov
5 dnů OB 85: rozpis, program, bulletin, mapa "Martinská stěna + Kozí hory + Holubí vrch + Vrch"-tr., startovní listina, výsledky
5 dnů OB 86: WC 86; rozpis, program, mapa "Dráb+Sokolka+Vlk+Zoubek-tr.+Jinolické rybníky"-tr., startovní listina, výsledky, m
2 dny LOB 87: rozpis, přihláška, pokyny, mapa "Bramberk", protokol + výsledky, mezičasy HE a DE
2 dny LOB 86: rozpis, protokol + výsledky, OB 86/1
WOC 72 - TCH, Doksy: program + pozvánka, startovní listina, bulletin 1+2+5-6, výsledky, mapa (j)+(št)+tr.+vzor.závod+IOF, nov
A WOC 82 - TCH, Praha + Dřevčice: buletin č.3, startovní listina, mapa "Husa"(j.) + "Čáp"(št.), výsledky, výstřižky, odznaky, plak
Chrániče holení, součást oblečení orientačního běžce, výrobce Vegasport - Hr. Králové, rok výroby 1987
Metodické listy - 5 čísel, vydala metodická komise OZ, autor Boris Procházka a kol.
Metodický dopis 1/62: "Prostředky fyzického treninku", 8 listů, vydal ÚV ČSTV, odbor turistiky-komise OZ, autor František Bíle
Metodický dopis 2/62: "Tělesná příprava závodníka OZ", 4 listy, vydal ÚV ČSTV odbor turistiky-komise OZ, autor Pavel Meziho
Metodický dopis 1/64: "Vrcholový trenink", vydal ÚV ČSTV odbor turistiky-komise OZ, autor Tomáš Kohout
Metodický dopis 2/64: "Soubor kontrolních cvičení, Funkční zkouška trénovanosti, Fyziologické základy treninku, Seznam tren
Metodický dopis 1/65: z obsahu - a) všeobecné tělesná příprava, b) technická příprava, c) taktická příprava, 7 listů textu, 8 list
Metodický dopis 1/66: vydal ÚV ČSTV, odbor turistiky-kom.OZ, autor František Bílek a kol., 66 stran
Metodický dopis 2/68: "Hlavní zásady pro stavbu tratí, Systém závodění dětí a mládeže, Stavba tratí v severských státech", vy
Metodický dopis 3/68: "Kapitoly o treninku běžecké a orientační přípravy", vydal ÚV ČSTV, sekce orientační sport, autor Frant
Metodický dopis 4/68: "Normy pro stavbu tratí", vydal ÚV ČSTV, sekce orientační sport, autor IOF-překlad, 9 listů
Metodický dopis 5/68: "Lékařsko-pedagogické sledování reprezentačního družstva ČSSR v orient.sportu v r.1968", vydal ÚV Č
Metodický dopis 6/69: "Mapové materiály pro orientační sport, Směrnice pro soutěž stavitelů tratí", vydal ÚV ČSTV, sekce ori
Metodický dopis 8/69: "Mládež, mládež, mládež ...", vydal ÚV ČSTV, sekce orientační sport, autor Pavel Mezihorák, 48 listů
Metodický dopis 10/70: "Stavba tratí pro OB", vydal ÚV ČSTV - ČSOB,autor Jan Vlček - překlad SWE, 50 listů
Metodický dopis 11/70: vydal ÚV ČSTV - vědecká rada, autor MUDr Vojtěch Soulek, 50 listů
Metodický dopis 16/75: vydal ÚV ČSTV - vědecko-metodické oddělení, autor MUDr Vojtěch Soulek+Václav Škop, 33 stran
Metodický dopis 1/76: vydal ÚV ČSTV - vědecko-metodické oddělení, autor Vladimír Čejka, 149 stran
Metodický dopis 11/76: vydal ÚV ČSTV - vědecko-metodické oddělení, autor MUDr Vojtěch Soulek, 69 stran
Příručka pro školení trenérů II. a III.třídy, vydal Olympia Praha 1978, autor Milan Ševčík a kolektiv, 99 stran
Metodický dopis, vydal SOB ČÚV ČSTV Praha 1981, autor Ing.Richard Král a Ing.Zdeněk Provazník, 31 stran
Metodický dopis: "Zkušenosti TSM do oddílů OB"- sborník, vydal SOB ČÚV ČSTV Praha 1979, 42 stran
Metodický dopis: vydal ČSOB Praha 1979, autor Václav Krajča a kolektiv, 35 stran
Metodický materiál pro přípravu dětí na OB: sešit a-text, sešit b-vyobrazení, vydal KDPM Brno 1985, autor Jan Dittrich a kolek
Metodický dopis 1968, přehled materiálů IOF, vydal ÚV ČSTV - sekce orientačního sportu,autor ?,12 listů
Tričko s emblémem a nápisem "Orientační běh Nové svobody", vyrobeno v roce 1987
Ročenka - "Spomienky na štvrtročnicu OB v Košiciach", vydal OOB Slavia VŠT Košice 1986, autor Wilfrid Sleziak, 20 stran,18 fo
Orientační beh 1986,čísla 1 - 4, Spravodaj Zvazu OB SÚV ČSZTV
Metodický list, vydal Mestský dom kultury a osvety Bratislava 1975, autor Mojmír Šeliga,115 stran
Ročenka "5 let oddílu OB - Slavia Praha"
Ročenka OOB Slavia VŠ Praha
Orientky - dokumentace, text článku pro MF - 1966, výstřižky z novin - 1966 a 1979, leták pro propagaci vzoru 007760 (asi 197
Orientky "lepené", vyráběné v letech 1962-77, vyrobeno asi 8700 párů, označení 1.
Orientky "lisované", vzor 007760, původní dezén, vyráběné v letech 1966-78, vyrobeno asi 110 000 párů, označení 2.
Orientky vzor 117757: změna dezénu, barva modrá, vyráběné v letech 1977-86, vyrobeno asi 100 000 párů, označení 3a.
Orientky vzor 197757, obdoba orientek s označením 3a, barva červená, vyráběné v letech 1979-86, vyrobeno asi 70 000 párů
Orientky Azimut vzor 197791, obuv oceněna "Zlatou medailí LVT" 1979, označení 4.
Orientky Azimut vzor 127774, úprava s růžicí světových stran, označení 5a.
Orientky Azimut vzor 1378716, úprava, silonový svršek, bandáže, označení 5b - Svit Gottwaldov.
Orientky Azimut vzor 137793, úprava, podrážka bez špuntíků, označení 5c.
Orientky Botas vzor 8682331, výroba z roku 1984, označení 6 - Horizont
Orientky Tempo, vzor 167784, výroba od roku 1986,označení 7.
Odznaky (2x) - MTT, Souš - 1967
Odznak - Orientační běh (kolem roku 1970), (1x + 2x)
Odznak - 25 let OB 1950-75
Odznak - 5 dnů OB Jičín 1980
                   1
Odznak - OB Tatran Javoz Jablonec 
981,malý,velký,(2*)
                      v
                      

Odznak - Orientační běžec ČSR 1981, 4 x
erze,(4*)
Odznak - WOC 72 - TCH: velký, malý, 2x
Odznak - A WOC 82 - TCH: zlatý, stříbrný, 2x
Odznak - Grand Prix Slovakia,1982,1987, 2x
Odznak - OB Nové svobody,1977-83, 7 roků = 7 barev
Přívěsky + znak oddílu OB Nový Bor,1982, 3 verze
Přívěsky - Orientační běžec - zelený, Jičín,1980
Přívěsky - Orientační běžec - červený, Jičín,1985
Vlajka - PMZ - 1951 (ZL 119), 1957 (ZL 119), 1958, 1959
Vlajka - M ČSSR 1975 N
Vlajka - M ČSSR 1983
Vlajka - M ČSSR DT 1984
Vlajka - P ČSR 1986
Vlajka - P ČSR N 1986
Vlajka - 5 dnů OB - Jičín 1980
Vlajka - 3 dny OB - Gottwaldov 1983
Vlajka - 3 dny OB - GPS, Topolčianky 1985
Vlajka - 3 dny OB - GPS, Priepastné 1987
Vlajka - OB Velká cena Prahy 1973 
 (expozice)
Vlajka - OB TJ Gottwaldov
                     

                     S
Vlajka - OB JZD Agrokombinát Slušovice
lušovice (expozice)
Vlajka - OB Nové svobody
Vlajka - OB Nové svobody 1976 
 (expozice)
Vlajka - a) Orientační sport ČSR 1968, b) Svaz orientačního běhu ČSSR 1980, c) 30 let OB v ČSSR 1980
Vlajka - WOC: a) WOC 1972 - TCH , b) A WOC 1982 - TCH
Vlajka - WOC: c) WOC Ski 1977 - BUL , d) Družba 1978 - BUL
Vlajka - XVI. Zimove zavody na orientacje - POL 1984
Vlajka - OB DDR 1987
Buzola pro orient. závody používaná kolem roku 1955, kapalinová, s otočnou horní maskou - muška + hledí, použití -náruční s
Pravítko, pomůcka pro orientaci v terénu i při zkouškách používané v letech 1950-1960
Úhloměr, pomůcka pro orientaci v terénu i při zkouškách používaný v letech 1950-1960
Mapník používaný při závodech v 1955-65, slangově "kufrostroj", polystyrenová lehká deska s upevněnou buzolou, průhledn
Závodní buzola, součást výstroje orientačního závodníka - konec 50.let
Závodní kalhoty, součást výstroje orientačního závodníka - konec 50.let, slangově "fofrovačky"
Závodní obuv, součást výstroje orientačního závodníka - konec 50.let, pro jarní a podzimní období, také se vžil název pohorky
Závodní tlumok, součást výstroje orientačního závodníka - konec 50.let, tlumok se používal pro nošení užitečné zátěže při OZ
Buzola " SUUNTO ", typ A 2100, rok 1981, výrobce firma Suunto, Espoo, FIN
Speciální mapník pro lyžařský OB, kolem roku 1975; užití: pověšen na krku a upevněn na hrudi a v pase, mapa v průhledném o
Ročenka odílu OB Tatran Javoz
Ročenka Tesla Brno, autor Alois Petr
Ročenka odd. OB Spartak Jihlava, autor František Šmrha
Ročenka OOB Slavia VŠ Praha
Ročenka TJ Turnov, autor Karel Štrincl
Ročenka OOB TJ Turnov 1982
Ročenka SKOB Zlín
Ročenka OOB Spartak Jihlava
Ročenka Tesla Brno 1978
Ročenka Tatran Javoz 1981
Ročenka TJ Jičín 1977
Ročenka TJ Jičín 1978
Ročenka TJ Jičín 1979
Metodický dopis, vydal Praha 1978, autor ing.Soukal a kolektiv
Učební texty pro trenéry IV. třídy, vydal Praha 1978, autor: Milan Ševčík, Jindřich Vodička
Metodický dopis, vydal Praha 1978, autor: Pavel Jarčevský a Milan Ševčík
Metodický dopis, vydal Praha 1979, autor Milan Ševčík
                                                              (
Metodický dopis, "Opisy a symboly kontrolných stanovišť pre OB", vydal Časopis "TRENÉR" Bratislava 1981, autor: Juraj Nagy 

Metodický dopis, vydal Praha 1982, autor: Juraj Nagy
Metodický dopis, vydal Praha 1987,autor: Radan Kamenický
První sportovně -technický dokument pro OZ s celostátní působností, vydal ÚV Sokola - turistická sekce, 1952
Pravidla IOF pro mezinárodní OB, originál 1975 (originál v němčině), vydal Svaz OB ÚV ČSTV Praha 1975, autor překladu: M.Al
Disciplinární řád 1985, Disciplinární řád ČSSOB 1970, Přestupní řád 1970
Sportovní klasifikace 1970, JSK pro OB 1973, Klasifikační řád 1981, Klasifikační řád 1985 (mimo)
Metodická příloha Zpráv ÚOT č. 12 - Praha 1967, Systém závodění dětí a mládeže v orientačním sportu
Řád OZ hlídek mladých turistů platný od roku 1957
Soutěžní řád OB ČSTV 1987 platný od 1.1.1987, druhé vydání -upravené z roku 1983, vydal Svaz OB ÚV ČSTV Praha 1987
Pravidla OB platná od 1.1.1985, vydal Olympia Praha 1985, autor Radka Vondrová a kolektiv
Soutěžní řád OB platný od 1.1.1983, první vydání, vydal Svaz OB ÚV ČSTV Praha 1983
                            Č
Soutěžní řád OB platný od 1.1.1980,vydal Svaz OB ÚV 
STV Praha 1979
Pravidla platná od 1.1.1977 + dovětek z 1.1.1984, obsah Pravidla OB + Soutěžní řád OB + Klasifikační řád OB + Různé směrnice
Pravidla OB + Soutěžní řád OB + Disciplinární řád OB + přestupní řád, vydal Český svaz OB Praha 1973
Soutěžní řád a pravidla - vydal ČSSOB Praha 1970
Soutěžní řád a pravidla - vydal ČSSOB Praha 1971
Soutěžní řád ČSOB - platnost pro Český svaz OB, vydal ČSOB Praha 1971
Pravidla a řády orientačního běhu, platnost od 1.1.1973, vydal ČSSOB Praha 1973
Soutěžní řád pro orientační závody, vydal STN Praha 1966, autor Milada Kühnová a Dr.Vl.Novák
Soutěžní řád a pravidla pro turistické orientační závody, vydal STN Praha 1960
Soutěžní řád pro OZ hlídek, vydal STN Praha 1956, autor Zdeněk Čermák a kolektiv
Soutěžní řád pro OZ hlídek, vydal STN Praha 1954, autor Václav Novotný a kolektiv
Soutěžní řád 1. vydání tištěného Soutěžního řádu, pro turistické orientační závody hlídek, vydal SVTVS Praha 1953
Pravidla pro mezinárodní orientační běh, německá verze, vydal IOF 1982
Sborník map 1987, obsah 104 mapy pro OB + výukové mapy okolí škol - Zakouřil (Semily), vydala Mapová komise SOB ČÚV ČS
Sborník map 1984, obsah 66 map pro OB, vydala Mapová komise SOB ČÚV ČSTV
Sborník map 1983, obsah 18 map a plánků pro OB + národní doplňkové značky pro plánky + symboly IOF + mapový klíč, vydal
Sborník map 1981, obsah 68 map pro OB, vydala Mapová komise SOB ČÚV ČSTV
Sborník map 1980, obsah 81 map pro OB, vydala Mapová komise SOB ČÚV ČSTV
Sborník map 1979, obsah 81 map pro OB, vydala Mapová komise SOB ČÚV ČSTV
Sborník map 1978, obsah 61 map pro OB, vydala Mapová komise SOB ČÚV ČSTV
Sborník map 1977, obsah 57 map pro OB + mapový klíč + národní mapové značky, vydala Mapová komise SOB ČÚV ČSTV
5 dnů OB 87: rozpis, přihláška, mapa Bahničky + Zaječák + Javor + Sokol + Kočárovka, výsledky, startovní číslo, plakát (mimo)
Ročenka - vydal OOB TJ Tatran Jablonec, autor Petr Horák a kolektiv
Ročenka - vydal OOB TJ TŽ Třinec, autor Ota Gavenda
Ročenka - vydal OOB TJ Slávia Prírodovedec Bratislava, autor Peter Sláma
Ročenka vydal - OOB TJ Tatran Javoz Jablonec, autor Jana Diblíková a kolektiv
Ročenka - vydal OOB TJ Dargov Košice, autor Wilfried Sleziak
Publikace z ediční řady "Ako začať", vydal Šport Bratislava 1988, autor Juraj Nagy, 136 stran
Metodické listy - příloha časopisu "Trenér" 7/82, vydal SÚV ČSZTV v časopise "TRENÉR" č.7, Bratislava 1982, autor Juraj Nagy
Metodický dopis, vydal ČÚV ČSTV Praha 1988, autor Rudolf Rychlý a Miloš Semorád
Metodický dopis, vydal ČÚV ČSTV Praha 1987, autor Zdeněk Lenhart
Vlajka - OB - 3. závodu celostátního žebříčku skupiny B
Vlajka - M ČSSR DT 1987
Ročenka OOB Slavia Prir.Bratislaslava
Metodický dopis, vydal ÚV ČSTV 1987 - metodické oddělení Praha 1987, autor Petr Weber
Metodický dopis, vydal ÚV ČSTV - metodické oddělení Praha 1978, autor Zdeněk Lenhart
Buzola SILVA, typ 15.T-Ranger, výroba kolem roku 1970, určeno pro turistiku a expedice, dar z pozůstalosti Dr. Hlaváčka
Metodický dopis 9/70: Tvorba map pro OB, autor Larsen (překlad Albert), vydal ČSOB Praha 1970
Metodický dopis 20/73: "Fyziologické základy tréninku mládeže v OB", autor MUDr Vojtěch Soulek, vydal ČSTV Praha 1973
              

              S
Ročenka TJ Spartak Jihlava
partak Jihlava 1987
P ČSR 87: rozpis, pokyny, mapa "Adamov" (j+št), protokol + výsledky, plakát (mimo)
P ČSR 87 L: rozpis + pozvánka, informace, protokol + výsledky, mapa "Karlov" (j)
P ČSR 87 N: rozpis + pozvánka+informace, protokol + výsledky, mapa "Křivonoska"
P ČSR 87 DT.rozpis + informace, protokol + výsledky, mapa "Vraní skála"
M-ČSSR 87: rozpis + pokyny, pozvánka na slav.večer, zpravodaj KUFR, protokol + výsledky + mezičasy, startovka, startovní čísl
M-ČSSR 87 L: rozpis + pozvánka + informace, protokol + výsledky, mapa Rotava" (j+št)
M-ČSSR 87 N: rozpis + informace, protokol + výsledky, mapa "Niva II" + popisy kontrol
M-ČSSR 87 DT: rozpis + pozvánka + informace, protokol + výsledky, mapa "Konvalinka I" , vlajka (mimo)
3 dny OB 87: rozpis, pozvánka, program, mapa "Karkulka (tr) + Polom + Modrý Kámen V+Z", st.číslo, samolepka, průkazy ubyt
2 dny LOB 88: rozpis, pozvánka, mapa "Skřítek + Rabštejn", protokol + výsledky, diplom, výstřižky
Zpravodaj SOB ČÚV ČSTV (Koč), OB 87/1-4
Slovní popisy kontrol s IOF symboly, Praha 1981
Mapník (kufrostroj) - buzola náramková (typ LK 34) + tužka, používal se v letech 1955-60
Plakát - Domino 1985 Kladno
Plakát - Domino 1986 Vrchlabí
Plakát -Kufrování s Dominem 1986 - plánek vrchlabského parku
Plakát -Mezinárodní orientační závod Harrachov 1961, nejstarší plakát (2x)
Plakát -Orientační závod - oblastní přebor VŠ
Plakát - Orientační závod SHMP - propagační plakát pro OZ
Plakát -Běh v přírodě - klíč ke zdraví, propagační plakát OB
Plakát - Orientační běh, ilustrační plakát OB
Plakát -Orientační běh - Pohár města Havířova, 4.kolo
Plakát -Národní finále PO SSM v OB
Plakát - Orientační běžec ČSR - malý + velký, podmínky soutěže "Orientační běžec ČSR" , a) malý, b) velký
Plakát -Liniový závod, ilustrační plakát pro liniový OB
Plakát -Orientační beh - sport pre všetkých, ilustrační plakát
Plakát - Bělecký Orientýr, propagační plakát masové akce OB,1980
Plakát -Bělecký Orientýr, propagační plakát masové akce OB,1983
Plakát - OB Nové Svobody, plakát k celokrajské akci
Plakát OB Nové Svobody, plakát k celokrajské akci
Plakát OB Nové Svobody, plakát k celokrajské akci
Plakát OB Nové Svobody, diplomy: a) asi rok 1978, b) rok 1977
Plakát - Kufrování s Dominem
                        k
Plakát - Kufrování s Dominem - ústřední plakát 
 této akci 1983
Interkompas -JH 1979
Plakát - WOC 68 - SWE - Linkoping
Plakát - WOC 72 - TCH - Staré Splavy, a) plakát s programem, b) znak kontroly, c) znak WOC, d) plakát WOC velký, e) plakát W
Plakát k WOC 79, FIN - Tampere, a) velký, b) malý
Plakát - WOC 85 - AUS - Bendigo
Plakát - A WOC 82, TCH - Dřevčice
Plakát - WC 86 - TCH - Branžež
Plakát - O-ringen 74, SWE - Skäne
Plakát - O-ringen 87 SWE Östergotland
Plakát - IOLPM 82, DDR - Leipzig
Plakát - IOLPM 86, BUL - Rodopi
Plakát - IOLPM 87, DDR - Korgan
Plakát 5 dnů OB 79 Jičín
Plakát 5 dnů OB 82 Jičín
Plakát 5 dnů OB 84 Turnov
Plakát 5 dnů OB 86 - Memoriál Dr.Hlaváčka, Dolní Bousov
Plakát 5 dnů OB 87 - Memoriál Dr.Hlaváčka, Kytlice
Plakát 3 dny OB 70, Hradec nad Moravicí
Plakát 3 dny OB 74, Žimrovice
Plakát 3 dny OB 85, Milíkov
Plakát 3 dny OB 79, Hradec nad Moravicí
Plakát 3 dny OB 80, Nový Bor
Plakát 3 dny OB 82, Nový Bor
Plakát 3 dny OB 83, Mysločovice
Plakát Výstava OB - Mysločovice 83
Plakát 3 dny OB 84, Nový Bor
Plakát 3 dny OB 85, Hradec nad Moravicí
Plakát 3 dny OB 86, Bohemia - Nový Bor
Plakát 3 dny OB 87, Bohemia - Mariánské Lázně
Plakát 3 dny OB - GP Slovakia 1983 Bratislava
Plakát 3 dny OB - GP Slovakia 1985 Topolčianky
Plakát 3 dny OB - GP Slovakia 1986 Silica
Plakát 3 dny OB - GP Slovakia 1987 Priepastné
Plakát 2 dny LOB 84 Jilemnice
Plakát M ČSSR 1971
Plakát M ČSSR N 1974
Plakát M ČSSR 1975
Plakát P ČSR 1976
Plakát M ČSSR 1977
Plakát M ČSSR DT 1978
Plakát M ČSSR 1980
Plakát M ČSSR DT 1981
Plakát M ČSSR L 1982
Plakát M ČSSR 1983
Plakát P ČSR N 1985
Plakát P ČSR L 1986
Plakát M ČSSR 1987
                  1
Plakát k oslavám 30 let OB v ČSSR 
950-80
Puchar Wawelu 1986, plakát k dvoudennímu OB
Spartakiádní sraz OB, plakát pro oslavy 25.výročí OB v Gottwaldov 1975
Plakát P ČSR 1987
Plakát P ČSR DT 1986
Plakát M SSR N 1983
Plakát P ČSR L 1981
Plakát P ČSR 1980
Plakát P ČSR N 1977
Plakát M ČSSR L 1975
Plakát M ČSSR N 1971
Návod pro buzolu "SPORT 4" a "SPORT 4 OL" (DDR), návod pro měřidlo "Kurvimetr 78" (DDR)
Palcová lupa "SILVA", typ 3952, rok 1988, výrobce: Silva Sweden AB - Solentuna, SWE
Buzola "SILVA", typ 2NL, rok 1988, výrobce: Silva Sweden AB - Solentuna, SWE
Buzola "SPORT 1" s lupou, rok 1975, výrobce: Freiberger Präzisions Mechanik, DDR
Buzola "SPORT 4" s počitadlem kroků, rok 1980, výrobce: Freiberger Präzisions Mechanik, DDR
Buzola "SPORT 3" s počitadlem kroků a lupou, rok 1978, výrobce: Freiberger Präzisions Mechanik, DDR
Buzola "SILVA", typ 19, použití pro automapy, rok 1980, výrobce: Silva Sweden AB - Solentuna, SWE
Přívěšek "SILVA", suvenýr, rok 1980, výrobce: Silva Sweden AB - Solentuna, SWE
Vlajka - M ČSSR N 1971 - Třinec
Vlajka - M ČSSR 1969 - Bratislava
Vlajka - 3 dny OB - GPS, Vysoké Tatry 1977
Vlajka - "Orientační sport ČSSR" 1968
Vlajka - "Orientační sport ČSR" 1968
Vlajka - "Orientační běh ČSR" 1969
                 S
Vlajka - "Zväz orientačného behu 
lovenska" 1968
Vlajka - OB - "OL Österreich" 1980
Vlajka - OB NDR - "DWBO", 1980
Plakát M ČSSR L 1974
Plakát Kufrování s Dominem, Pardubice 1988
Plakát Pohár veletržních měst - IOLPM 1981
Plakát "Orientačný beh - sport pre všetkých" , instruktážní plakát, Bratislava 1976
Orientky-8, typ 197613, výroba od roku 1989, výrobce Svit Gottwaldov
Výběr metodických informací, téma - stavba tratí OB, kolem roku 1980, sestavil Vl. Jenč
Ročenka OOB Tesla Brno 1987
Ročenka OOB TJ Jičín 1988
Ročenka OOB Spartak Jihlava 1988
Ročenka OOB VŠZ Brno 1985
Ročenka OOB Tesla Brno 1985
Ročenka SKOB Zlín
Ročenka OOB Tatran Javoz Jablonec nad Nisou 1988
Sborník map,vydala mapová komise SOB ČÚV ČSTV,obsah 97 map
M-ČSSR 88: rozpis, pokyny, skládačka, mapy: "Plačtivo" (št) + "Húšť"(j); opakování mistrovství štafet - 28.10.1988 - Jičín
M-ČSSR 88 L: protokol + výsledky, současně proběhl i P ČSR L
M-ČSSR 88 DT: rozpis, pokyny, mapa "Baba", popisy, protokol + výsledky, vlajka (mimo)
M-ČSSR 88 N: celostátní závod NOB, rozpis
P ČSR 88: rozpis, zpravodaj, výsledky + protokol, mapa: "Hromnice"(j) + "Gambrinus"(št), obálka, startovní číslo, plakát (mimo
P ČSR 88 DT: rozpis, výsledky, startovka
P ČSR 88 N: rozpis, výsledky
M-SSR 88: novinový článek
M-SSR 88 N: novinový článek
M-ČSSR 89: protokol + výsledky, zbytek v dokumentaci PMZ
M-ČSSR 89 L: rozpis, pokyny, protokol + výsledky
M-ČSSR 89 DT: rozpis a pokyny pro první termín (29.4.- sníh), rozpis a pokyny pro druhý termín (23.9.), mapa Rovina, protoko
P ČSR 89: rozpis, pokyny, mapa "Kámen" (j+št), protokol + výsledky
P ČSR 89 DT: rozpis, pokyny, startovní listina, mapa "Bubalka", protokol + výsledky
P ČSR 89 N: rozpis, mapa "Kolotoč", protokol + výsledky
M-SSR 89 DT: rozpis
M-SSR 89 N: rozpis
Buzola SSSR, typ KZS - 1, výrobce: Vitebský závod el. přístrojů, návod na použití
Vlajka - 3 dny OB - Opava 1974
Vlajka - OB "Pohár SNP" 1983
Vlajka - M ČSSR 1974
Vlajka - M ČSSR 1988 DT
Vlajka - OZ "Husitský štít", kolem roku 1965
Vlajka - OB Bratislava "Orientačného pochodu na počest oslobodenia",1977
Vlajka - M ČSSR 1981 - současně vlajka oslav 30 let OB na Slovensku
Vlajka - OB JZD AK Slušovice,1989
Vlajka - OB - III. ročník mezinárodního OB - Gdynia 1973
Vlajka - OB USA - United States Orienteering Federation
Plakát GP Slovakia 1989 - Kučišdorfská dolina
Plakát 3 dny OB Morava 1989
Plakát Bohemia 1988
Plakát GP Slovakia 1988 - Silica, současně plakát WC 88
Plakát - Pohár přátelství 1989 - Třinec: program závodů 1.-3.9.1989
Plakát - Pohár přátelství 1989 - Třinec: třinecké závodnice: Kubátková, Cieslarová, Honzová
Plakát - Svaz OB Kuby - Corvera de orientacion Cuba 1987
Plakát - WOC 89 - SWE
Plakát - Kufrování s Dominem 1987, program akcí v Jihlavě
Plakát - Jana Galíková s podpisem - medailistka WOC 87, FRA
Plakát - orientační nástěnný kalendář 1989
Plakát - P ČSR 1988
Plakát - štafetový OB, Ilvesteade 86, URS
Plakát - štafetový OB, Ilvesteade 88, URS
Buzola "SILVA", typ 21, palcová, 1988, výrobce: Silva Sweden AB -SWE, Sollentuna
Buzola "SILVA", typ 6, palcová,1985,výrobce: Silva Sweden AB - SWE Sollentuna
Buzola "SILVA", typ 5NL,1988, výrobce: Silva Sweden AB - SWE Sollentuna
Čelenka "World Cup Eger",1988, čelenka pro SP 88
Vázanka k MS 79 - FIN; daroval Ing. Láznička - Zlín
Buzola SSSR, typ Sokol, 1988, návod k použití, výrobce: Čerskasský závod "Fotopribor"
Buzola SSSR, typ Azimut 3,1988, návod k použití, výrobce: Elektropribor Leningrad
Kufrování s Dominem 1987, fotokopie výstřižkové služby, Sportpropag Praha 1988
Reprezentační dres čs.reprezentace na MS 70 - DDR; daroval Zdeněk Lenhart - Brno, člen bronzové štafety, výrobce neznámý
Reprezentační dres - blůza čs.reprezentace na MS 79 - FIN; daroval Zdeněk Lenhart - Brno, výrobce neznámý
Závodní blůza - oddílový dres mistra světa 1987 - Kent Olsson, SWE - klub OK Orion; daroval Ing.Kačmarčík - Třinec
Kontrolní lampion - kolem r.1975, úhlopříčné dělení - horní bílá a spodní červená, shora dolů modrý pruh - pro lyžařský Ob a p
GPS-3 dny OB 71: rozpis, výsledky
GPS-3 dny OB 73: rozpis, výsledky
GPS-3 dny OB 75: rozpis (část), mapa "Pekný les + Vetrov plac + Kamzík" (tr)
GPS-3 dny OB 77: výsledky ze dne 26. a 27.8.
GPS-3 dny OB 80: rozpis, mapa "Neštich", výstřižky
GPS-3 dny OB 82: rozpis, výsledky, výstřižky
GPS-3 dny OB 83: mapa "Veterlín + Veterlín 2 + Vlčí jamy + Jahodník" (tr)
GPS-3 dny OB 84: rozpis, program, výsledky, mapa "Priepasť" - torzo (tr), výstřižky
GPS-3 dny OB 85: rozpis, program, mapa "Skerešov + Čertov vrch + Cly-Klao" (tr), diplom, vlajka
GPS-3 dny OB 86: program, mapa "Brázda 2+3"+(tr)
GPS-3 dny OB 87: rozpis, pokyny, výsledky, mapa "Blatniak + Kopčoke", (mimo - startovní číslo, diplom, vlajka, odznak, plakát
GPS-3 dny OB 88: rozpis, pokyny, buletin, výsledky, mapa "Brázda 4 + Brázda 6 + Brázda" (tr), (mimo - startovní číslo, plakát)
GPS-3 dny OB 89: spojeno s Morava 89 - Prostějov do systému WOHE, buletin, výsledky, mapa "Rybníček + Barvínek + Široké
3 dny OB 89: spojeno s GPS 89 - Pezinok do systému WOHE, rozpis, buletin, výsledky (společně s Pezinokem), mapa "Skály II.
Sborník map 1982, počet map ve sborníku - 96 ks, vydala mapová komise SOB ČÚV ČSTV Praha
Sborník map 1985, počet map ve sborníku - 86 ks, vydala mapová komise SOB ČÚV ČSTV Praha
Sborník map 1986, počet map ve sborníku - 98 ks, vydala mapová komise SOB ČÚV ČSTV Praha
M-DDR L: první reprezentace, mezin. M DDR 56 - LOB, hlídka Huska-Michalička; pozvánka, rozpis, startovka, výsledky, informa
Mezinárodní závod Herta-Lindner-Pokal, DDR 1961: diplom, výstřižek z časopisu DDR, výstřižek "TURISTA", foto = použitá map
                 1
Návod k buzole "MEOPTA", TCH 
950-55
Návod k buzole "SPORT 4", DDR 
9851
Ročenka OOB KDPM Brno, autor: Ing.Dittrich a kol.
Ročenka OOB TJ Turnov 1984, autor: Ing.Stránský a kol.
Ročenka OOB TJ Dargov Košice 1989, autor: Ing.Sleziak, 24 stran textu, 7 stran výstřižků,1 mapa
Mapové testy: test 1; série 2 - test + odpovědi (1982); série 3 - test +odpovědi (1983); série 4 - test + odpovědi + pracovní ma
Metodická pomůcka pro nácvik OB - mapování, 10 ks pracovních listů, autor: Jiří Urválek a kol., vydal OOB Slovan Frýdlant v Č
Orientační běh 89 - zpravodaj SOB ČÚV ČSTV, OB 89/1-4
Přednášky z trenérské konference svazu OB, Brno 24.-26.11.1989
Orientačný beh - spravodaj ZOB SÚV ČSZTV, OB 87/1,2-3,4
Orientačný beh - spravodaj ZOB SÚV ČSZTV, OB 88/1-2,3-4
Orientačný beh - spravodaj ZOB SÚV ČSZTV, OB 89/1
25 let norského svazu OB, 1945-70, autor: Harry Lagert, 112 stran, fotografie; Oslo 1970
Publikace 20 let rakouského svazu OB, autor: Paul Grun, 83 stran; Wien 1986
Publikace 20 let OB v BUL,autor: Vasil Petrov,139 stran; Sofia 1974
Publikace "OB ve světě" - historie, závody, mapy, časopisy, EOC + WOC + přehledy medailí; autor: Beat Renz - BEL, 1980 stran
"Orieteringsidretten i Norge gjennom 90 ar", publikace k 90.výročí vzniku OB v NOR, autor:Knut Berglia a kol., 336 stran, foto
WC 84 - TCH, Jičin + společné: pořadatelé - HUN, SUI, FRA, DAN, TCH, SWE, celkové výsledky, závěrečná zpráva; Jičín: obálka,
WC 86 - TCH, Jičín + společné: pořadatelé - NOR, CAN, USA, FRA, SWE, TCH, HUN, SUI, celkové výsledky, základní informace; J
WC 88 - společné: pořadatelé - SWE, TCH, HUN, AUT, HKG, AUS, GBR, FIN, buletin č.1, rozpis na schůze řídícího výboru, prově
WC 88/1 - HKG: rozpis, výsledky, mapa, závěrečná zpráva
WC 88/2, AUS - Tasmánie; výsledky, mapa, zpráva pozorovatele IOF, zpráva pořadatele, pohlednice (mimo)
WC 88/3, GBR - Skotsko; rozpis, výsledky, mapa, výsledky po dvou závodech
WC 88/4, FIN - Turku; pozvánka, rozpis, startovka, výsledky, mapa tr. + závod, výsledky po čtyřech závodech, informace o spri
WC 88/5, TCH - Silica; rozpis, buletin, výsledky, mapa tr.+ závod, výsledky po pěti závodech, plakát (mimo)
WC 88/6, HUN - Eger; buletin, výsledky, mapa, výsledky po šesti závodech, výstřižky
WC 88/7, AUT - Wiener Neustad; rozpis, mapa, výsledky po sedmi závodech
WC 88/8 - SWE (finále): informace, program, pokyny, startovka, mapa, výsledky po osmi závodech
5 dnů OB 88: rozpis, výsledky
1. EOC 62 - NOR, výsledky (j), zpráva o zájezdu repre - M.Hlaváček, emblém mistrovství, mapový klíč + tr. prostor, mapa (2 tra
2. EOC 64 - SUI,výsledky (j+ ), zpráva o účasti ČSSR, výstřižky, obálka bulletin č.4, mapy - jednotlivci, štafety, trening, článek "Š
1. WOC 66 - FIN: závěrečná zpráva (včetně map a výsledků), výstřižky (dvě stránky), obálka "TURISTA 1/67" (mapy), startovní
WOC 68 - SWE: buletin č.1+2+3, výsledky (j+št), obálka, program, odznak + plakát (mimo), pohlednice + známka (mimo), výstř
Odznak WOC 68 - SWE
WOC 70 - DDR: startovka, výsledky (j + št), mapa( j + št + vzorová - popisy), výstřižky, pohlednice + známky (2x), obálka progra
WOC 74 - DEN: program, výsledky (j+št), mapa (j+št), výstřižky (4 listy), pohlednice + známky(2x), obálka IOF - report, závěrečn
WOC 76 - GBR: bulletin č.2, výsledky, mapa:(3x), výstřižky (4 listy), pozvánka na zahájení (Vlachová), zpravodaj OB 77/1, vizitk
Medaile - WOC 72 - TCH: a - zlatá: pro čs. federaci OB za uspořádání MS 72, b - bronzová, c - textilní nášivka. Výtvarník R.Skro
WOC 78 - NOR: obálka IOF Report, program, mapy(souhrn i jednot.), výsledky, pohlednice, samolepky, závěr.zpráva, výstřižky
Medaile - WOC 78 - NOR - účastnická
WOC 79 - FIN: obálka IOF-Report, startovka(j + št), výsledky(j + št), složka map, st.průkaz, známka (mimo), zpráva o účasti čs.r
Medaile - WOC 79 - FIN: účastnická medaile, přívěšek na klíče, plechový odznak
WOC 81 - SUI: buletin č.4, mapa (j), mapový klíč, závěrečná zpráva TD, výsledky (j+št), startovka, výstřižky, pohlednice, čepice
Čepice WOC 81 - SUI
WOC 83 - HUN: buletin č.3+4, program, startovka (kval. + finale), výsledky (kval.+finale.), mapa (kval. + finale + veřejnost), výs
Taška s emblémem WOC 83 - HUN
Účastnický odznak WOC 83 -HUN
WOC 85 - AUS: výsledky, výstřižky, plakát (mimo), mapy + popisy kontrol, OB 85/3+4, korespondence, start. průkaz, buletin.1
WOC 87 - FRA: buletin 3, startovka, výsledky, mapa:(j + kval. + št + IOF), výstřižky, plakát Galíkové (mimo), zpráva o čs.zájezdu
Plakát k WOC 87 - FRA
WOC 89 - SWE: buletin 1+2+3+4+5, startovka, výsledky, mapy, samolepky, pohlednice, obálka, zpráva o čs.repre,výstřižky, no
Plakát k WOC 89 - SWE: Marita Skogum
Suvenýr - WOC 89 - SWE: maskot, použití i jako cena pro vítěze, materiál dřevo, v různých velikostech, výrobce: fa Niklas and
Plakát WOC 91-TCH: první verze plakátu pro WOC 91
J EOC 86 - HUN: výsledky, zpráva v OB 86/3 - první J EOC
J EOC 88 - BEL, Eupen: výsledky, mapy, výstřižky, zpráva v OB 88/3
J EOC 89 - AUT, Kufstein: organizační plán, informace, seznam účastníků, startovka (št), výsledky, mapa: (j + št /kopie/), výstři
J WOC 90 - SWE, Älvsbyn; program, informace, startovka, výsledky (j+št), mapa:(j+št+2xtr), programová brožura, výstřižky, st.
Plakát J WOC 90 - SWE
A WOC 78 - FIN: výsledky (výpis) - první A WOC
A WOC 80 - SUI: základní údaje, krátká zpráva OB 80/3
A WOC 84 - SWE: výsledky, krátká zpráva OB 84/3, diplom účastníka - Zuzánek
A WOC 86 - HUN: výstřižek, krátká zpráva OB 84/3
A WOC 88 - NOR: výsledky, krátká zpráva OB 84/3
A WOC 90 - LAT: program, mapa (tr), výstřižky, účastnická medaile, odznak, výsledky (Gavenda) (vše mimo), plakát (OB 554)
Plakát A WOC 90 - LAT
Účastnický odznak + medaile ze A WOC 90 - LAT
Medaile - A WOC 1982 - TCH - účastnická
EOC Ski 72 - BUL: neoficielní, výstřižek, první EOC Ski
EOC Ski 73 - SWE: neoficielní, základní informace
WOC Ski 75 - FIN: základní informace, výsledky, zpráva o MS - IOF Report, bez naší účasti, první WOC Ski
WOC Ski 77 - BUL: mapa (j), obálka IOF Report (mistr.a předmistrovský závod), vlajka (mimo), postřehy, výstřižky (2x)
                     O
WOC Ski 80 SWE: výsledky, zpravodaj 
 B 80/1,výstřižky(1*),pohlednice
              č
WOC Ski 82 AUT: bulletin 
.2,základní informace,výsledky (j+ ),zpravodaj OB 82/1,obálka IOF Bulletin,bez na í ˙časti
             č
WOC Ski 84 ITA. bulletin 
.4+5,prospekt Lavarone,mapa:(tr),zpravodaj OB 84/1,výstřižky(1*),obálka,záv rečná zpráva,zpráva o
              č                                        T
WOC Ski 86 BUL: bulletin 
.1+2+3,mapa:(j+ ),zpravodaj OB 86/1,obálka,pohlednice,zpráva o WOC Ski,zpráva 
D,výsledky,plaká
          B
Plakát WOC Ski 86 
 UL
               m
Plakát 6.WOC Ski 86 BUL s 
 askotem - zajíček
Suvenýr - 6.WOC Ski 86 BUL 
 ,˙častnická medaile,˙častnický odznak velký,˙častnický odznak malý
WOC Ski 88 - FIN: buletin č.1+2+3+4+5, výsledky, mapa, závěrečná zpráva, zpravodaj OB 88/1
WOC Ski 90 - SWE: buletin č.4, vizitka L. Levina
Vlajka - OB VŠDS Žilina, vydáno u příležitosti 25 let OB Žilina, rok 1986
Vlajka - OB Israel
Metodický dopis č.49, autor:Juraj Nagy, vydal:Šport Bratislava 1981
Učební texty pro trenéry II. a III. třídy, autor:Juraj Nagy, vydal:Šport Bratislava 1988
Ročenka VŠ Praha 1987
Ročenka VŠ Praha 1988
Buzoly "SILVA", typ 7 NC, nefunkční, vadná
Informační zpravodaj OB 87 č.1-4, vydala komise mládeže - Gavenda, Třinec
Informační zpravodaj OB 88 č.5-11, vydala komise mládeže - Gavenda, Třinec
Informační zpravodaj OB 89 č.12-16, vydala komise mládeže - Gavenda, Třinec
Informační zpravodaj OB 89 č.17-20, vydala komise mládeže - Gavenda, Třinec
Informační zpravodaj OB 90 č.21-25, vydala komise reprezentace - Gavenda,Třinec
Plakát - Kalendář OB 1991, vydal OOB Prírodovedec Bratislava
Plakát WC Finale 90 - GER, pro finálový závod WC 90
Plakát 5 dnů Jičín 90
Plakát Kufrování s Dominem, pro tuto akci - prosinec 1989
Mapa prvního OB na světě: kopie mapy pro turisty a lyžaře, závod proběhl 31.10.1897, název mapy "Kart over Nordmarkem
24 hodin OB 90, protokol + výsledky
IOF-25, speciální výtisk k 25. výročí IOF - 1986
IOF Mitteilungsblatt: 1962,1963,1964,1966/67,1968
IOF Mitteilungsblatt:1969,1970,1971,1972
IOF Report: 1973,1974,1975
IOF Report: 1976/1,1976/2,1977/1,1977/2
IOF Report: 1978/1,1979/1,1979/2
IOF Report: 1980/1,1980/2,1981/1,1981/2,1982
IOF Report: 1983,1984,1985
IOF Bulletin: 1987/3+4
IOF Bulletin: 1988/1+2+3+4
Orienteering World, 1989/1+2+3+4
IV - XI kongres IOF: IV. 1969 - HUN, Budapest + V. 1971- FIN, Kiljava + VI. 1973 - SUI, Maggligen + VII.1975 - SWE, Bosön + VIII
XII kongres IOF: závěrečná zpráva o průběhu kongresu
XIII kongres IOF: jubilejní rok 25.výročí IOF, pozvánka, celková zpráva, zpráva delegáta Ing.Krcha, mapa historického závodu IO
XIV. kongres IOF: pozvánka, zpráva o průběhu kongresu,účastnická plaketa (mimo)
Účastnická plaketa XIV.kongresu IOF
Vlajka - IOF -mezinárodní organizace orientačního běhu
Medaile - M DDR 1956 - LOB, hlídka Huska + Michalička - 2.místo, první reprezentace
Orientační běh 1988, zpravodaj SOB ČÚV ČSTV Praha, OB 88/1-4
5 dnů OB 89: rozpis, program, výsledky, mapa Camp + Naděje(tr), diplom, pohlednice
GPS 90: pozvánka, program, protokol, výsledky, mapa "Hrabec 1 + Hrabec 2 + Drienok", st.číslo, samolepky, výstřižky
3 dny OB Morava 90: program, rozpis, pozvánka, tiskové informace, mapa "Peklo + Trubiska + Klášťov + Ploština" (tr), diplom,
Buzola URS s aretací
Buzola "MEOPTA": kolem roku 1952, výrobce Meopta Přerov
Výstřižek z časopisu Ruch 1951; "OZ - branná soutěž v neznámém terénu" - reportáž z II. ročníku Poháru Gottwaldova 1951 (P
Výstřižek z časopisu RUCH 1952: "V neznámém terénu" - reportáž z prvního Mistrovství ČSR 1952, Jihlava
Výstřižek z časopisu: "Po tajných stezkách" - reportáž z Mistrovství ČSR 1955, Liberec, autor Fr.Pilnay
Výstřižek z časopisu Stadion 1962: "Cestou necestou hlubokou nocí" - reportáž z nočního OZ, Praha 1962, autor Karel Hrubec
Výstřižek z časopisu Stadion 1962: - titulní list, Jindřich Novotný (TJG) s čelní lampou při nočním OB
Výstřižek z časopisu Stadion 1965: "Bez tachometru" - reportáž z OB Pezinok, autor Jan Polešovský
Výstřižek z časopisu: Souboj s mistry sv ta pro ka dého - reportáž z WOC 72 TCH, autor Břetislav Koč
Výstřižek z časopisu Vlasta 1983: "Kufr v Dominu" - co je Kufrování s Dominem, autor Jirotka
Výstřižek z časopisu Stadion 1987: "Srnka a věnec z kapradí" - reportáž z WOC 87 FRA, autor Ivan Matějů
Výstřižek z časopisu Svět socialismu1989: "Medaile políbená štěstěnou" - reportáž z WOC 89 SWE, autor Miloš Jeri
Orienteering World, 1990/ 1+2+3+4
Publikace o OB v SSSR: příprava mapy a závodu, vydal Fizkultura a sport, Moskva 1974
Ročenka Tesly Brno
               K
Redakce ročenky: Urválek, 
ovářová, Mach
Redakce ročenky: Luboš Minařík
Redakce ročenky: Petr Weber
Redakce ročenky:
Redakce ročenky: Petr Weber, Vojtěch Soulek
3 dny OB 88 - Brno: pozvánka, obálka, rozpis, pokyny, mapy: Lísek, Zubří, Bohuňov, celková, Skalský Dvůr"; výsledky, diplom, v
Kartografický seminář IOF 69 - TCH: dokumentace, pracovní mapy
Kartografický seminář IOF 81 - TCH: pracovní mapy
Seminář IOF 85 - TCH: masové OB; pozvánka, program semináře
Mezinárodní OZ: pozvánka; diplom, výstřižek Skogsport + TCH; účast: DDR, TCH, BUL, HUN, SWE; hlídka Novotný-Láznička pop
J WOC 91 - GER, Berlin; program; mapy: sprint, jednotlivci, štafety; výsledky; samolepky; výstřižek, účast:17 států, 211 startuj
VWC 86 - NOR: pozvánka, program, mapy, výsledky, startovní číslo, výstřižky, pohlednice s razítkem, problémy veter.-zápis, ú
VWC 88 - SWE: částečné výsledky, rozpis, další O.Gavenda
VWC 90 - HUN: pozvánka, program, mapy (dvě měřítka), výsledky, startovní číslo, samolepka, startovní průkaz; účast 23 zemí
M-SR 90: výstřižky
P ČR 90: rozpis + rozpis veteraniády, mapy, výsledky, výstřižek; novinka: P ČR 90 družstev žactva, 22.9., VŠ Praha, Řevnice, výs
M-ČSFR 90: j +št, druhé mezinárodní mistrovství ČSFR (první 1963); rozpis, buletin, veteraniáda, výsledky, startovka, diplom, m
M-ČSFR 90 Sp: (první M ve sprintu), výsledky (rozběhy a finále), protokol, mapa, spol.výstřižky
M-ČSFR 90 DT: rozpis, informace, startovka, výsledky, mapa, spol.výstřižky
Alpen - Adria Cup 91: první ročník OB Alpen-Adria Cupu (2 OB), rozpis, A-A Journal, program, informace, mapy, startovka, výsl
GPS-3 dny OB 91: buletin, pokyny, startovka, mapy ůZlaté Piesky-kemp, Podháj-tr., Hrabovina, Záhorie, Sitina", st.čísla, st.prů
5 dnů OB 91: pozvánka, rozpis, program, startovka, mapy "Suť I+II, Šedina, Spáleniště", diplom, startovní číslo,plakát mimo), m
O-Ringen 91 - 5 dnů OB: program, noviny, startovní číslo, samolepka, pohlednice, plakát (mimo), hrníček (mimo), 27 zemí, asi
5 dnů OB 90: rozpis, mapy "Pramen + Kámen + Kost I.+II. + Chlum", bulletin
1. OB vozíčkářů v TCH (při GPS 91): pravidla OZ vozíčkářů, startovka, mapa: "Zlaté piesky" (s podpisy vítězů), výsledky, výstřižk
Informační zpravodaj OB: čísla 26, 27 a, 27 b - vydává komise reprezentace - Gavendovi
Historie a vývoj kompasů: překlad článku "Běhání ve správném směru", otištěno v časopise "Orienteering North America" 8/1
INFOB - Informátor SZOB: ročník 1990 číslo 4-14, první tři čísla založeny ve složce změn v čs.OB
Publikace ke 40.výročí OB na Slovensku, 98 stran, autor Juraj Nagy, vydal SZOB Bratislava 1991
Medaile - 5 dnů OB - Bohemia 1991 - Jiskra Nový Bor, skleněná medaile
Plakát k 5 dnů OB - Bohemia 91 - Jiskra Nový Bor
Buzola "SILVA" typ ?: určeno pro orientační běh, výrobce: fa Silva Sweden AB, SWE -Sollentuna
Buzola "SPORT" typ Sport 4 OL: 1985, určeno pro orientační běh, výrobce: fa Freibeger Präzisionsmechanik
Kontrolní stojan s lampionem: ocelové profily, dvojice kleštiček, lampion - trojboký hranol, červenobílé pole, výrobce: oddíl O
Kontrolní lampion pro označení kontr.bodu v terénu - 60.léta: trojboký hranol - červený trojúhelník s uhlopříčným bílým pruh
Vrstevnicová mapa - plastická - zhotovená slepením jednotlivých map vystřižených podle vrstevnic, výuková pomůcka, zhotov
Vlajka - PMZ - 1950 - I. ročník, daroval: Karel Zapletal, Kroměříž , člen vítězné hlídky PMZ 50
Vlajka - PMZ - 1962 - XIII. ročník, z pozůstalosti Pavla Mezihoráka
Medaile - OB "Memoriál Fr. Šťastného", Luhačovice, 1987 - keramická
Pamětní sklenička k oslavám 40 let OB - Gottwaldov 90
Pamětní sklenička - 3 dny OB Morava 90
Pamětní suvenýr - lázeňský hrníček, 3 dny OB M. Lázně 87
Světlostroj s brašnou na baterie, pomůcka pro noční OB, domácí výroba
Vojenská baterka používaná pro noční OB
Mapník pro lyžařský OB - 80 léta; mapník byl připevněn popruhy na těle závodníka, vlastní podložka je otočná a sklápěcí
Vojenská baterka používaná pro noční OB, 1950-60
Medaile - WC 86 Jičín - pamětní medaile
Suvenýr - záložka; 5 dnů OB Jičín (kolem roku 1980)
Příručka o OB pro začátečníky i pokročilé; 146 stran, 7 čb. reprodukcí, vydala Olympia Praha 1991, edice "ABC sportu"
Programový plakát k WOC 91 - TCH, Mar. Lázně
Plakát k WOC 91- TCH, Mar. Lázně - Galíková
Plakát OB O-ringen 92
Tělovýchovné vyznamenání - Vzorný trenér; diplom, odznak: z pozůstalosti Pavla Mezihoráka, Zlín
Tělovýchovné vyznamenání - Zasloužilý trenér, diplom, odznak: z pozůstalosti Pavla Mezihoráka, Zlín
Mapový sborník Mapy 90; vydala mapová komise ČSOB 1991, obsah 54 ks map
Publikace pro rozvoj OB v podmínkách činnosti SZM; vydala Smena Bratislava 1978, 124 stran, foto, náčrty
Suvenýr - výsledková tabulka Petra Kozáka - mistra světa v OB sprint, WOC 91 TCH
Suvenýr - výsledková tabulka z WOC 83 HUN
XV. kongres IOF - protokol ze společné schůze kongresu
Pohár města Zlína, první pohár pro OB v TCH, určen pro vítězné družstvo - dospělí, trvale putovní, rok pořízení - 1954, obnove
Pohár ÚV SČSP,druhý nejstarší pohár pro OB v TCH, určen pro vítězné družstvo - dorost, trvale putovní, pohár věnoval ÚV SČS
Keramická váza, cena pro vítěze OB-DT 1991, Luhačovice, daroval Pavel Žemlík, VŠZ Brno
Pohár pro vítězný oddíl OZ "O Pohár skláren Květná" 1954, dar z pozůstalosti Pavla Mezihoráka
Pohár pro vítězný oddíl OZ "O Pohár skláren Květná" 1957, dar z pozůstalosti Pavla Mezihoráka
Pohár pro vítězný oddíl OZ "O Pohár skláren Květná" 1958, dar z pozůstalosti Pavla Mezihoráka
Pohár pro vítězný oddíl OZ "O Pohár mesta Pezinoka" 1966, dar z pozůstalosti Pavla Mezihoráka
Suvenýr - dřevěný koník: O-ringen 1969
Medaile - plaketa, III.místo - "OP Bratislava"
Pohár MTT 1967 - dřevěný
Medaile - plaketa - III.místo, mezinárodní OZ DDR 1959, dar z pozůstalosti Pavla Mezihoráka
Pamětní sklenička ke 30.výročí OB v TCH - Jičín 1980
Vlajka - OB ROM Federatia Romana de Orientare - Rumunsko, textilní
Časopis rumunské federace OB "Revista Federatiei Romane de Orientare", číslo 1/90
Publikace 20 let Svazu OB Štýrska - AUT, historie 20 let STOLV 1970-1990, autor Christian Aichholzer, 50 stran, fotografie
Publikace 25 let svazu OB Rakouska, "25 Jahre Osterreichischer Fachverband fur OL", historie 25 let OFOL 1966-1991, autor C
Ročenka Dargov Košice: autor Wilfried Sleziak, 30 stran, mapa, fotografie
Metodický dopis: autor Karel Kršák, 9 stran textu
Program akcí k 45.výročí OB v ROM
IOF Bulletin, zpravodaj sekretariátu IOF,1984/8+9+10+11
IOF Bulletin, zpravodaj sekretariátu IOF,1985/1+2+3+4
IOF Bulletin, zpravodaj sekretariátu IOF,1986/1+2+3+4
Informační zpravodaj OB, ročník 1991/29+30+31, vydává: Gavenda Třinec
Informační zpravodaj OB, ročník 1991/32+33+34, vydává: Gavenda Třinec
INFOB - Informátor SZOB, ročník 1991/1-13
Zpravodaj ČSOB, ročník 1990/2+3+4+5+6 (směrnice 1+2+5), vydal sekretariát ČSOB
Zpravodaj ČSOB, ročník 1991/1+2+3+5 (příloha 3x), vydal sekretariát ČSOB
PMZ 50: rozpis, dodatek k rozpisu, výsledky, mapa, popis kontrol, vypracování písemné práce, hodnocení závodu, fotokopie d
PMZ 51: rozpis, přihláška, dodatek k rozpisu, výsledky, popis kontrol, instrukce pro diskvalifikaci, rozbor závodu, diplom, povíd
PMZ 52: rozpis, dispozice k hodnocení, výsledky, mapa, písemné zkoušky, výstřižek
PMZ 53: rozpis, výsledky, zápis z rozpravy, výstřižek, diplom (kronika oddílu)
PMZ 54: rozpis, výsledky + protokol, mapa, popisy kontrol, písemné zkoušky - III.trať, směrnice pro hodnocení zkoušek, sezna
PMZ 55: rozpis, výsledky, mapa, popisy kontrol, text písemných zkoušek, směrnice pro hodnocení zkoušek, legitimace hlídky H
PMZ 56: rozpis, výsledky, výstřižek,1.ročník mezikrajové soutěže
PMZ 57: pozvánka, rozpis, protokol + výsledky, mapa (asi originál 1:75 000), výstřižek, vlajka (mimo)
PMZ 58: rozpis, protokol + výsledky, delegování rozhodčího, výstřižek, vlajka (mimo)
PMZ 59: rozpis, start.listina, protokol + výsledky, mapa, popisy kontrol, zkoušky jednotlivců, nouzová obálka, zpráva del. rozho
PMZ 60: rozpis, informace + start.listina, protokol + výsledky, mapa 1:50 000 (Vizovice), rozprava, udělení čestných cen, sezna
PMZ 61: rozpis, startovní listina, protokol + výsledky, mapa 1:50 000 (Vizovice), rozpočet, výstřižek, plaketa (OB 821), špatná
PMZ 62: rozpis, informace + startovní listina, protokol + výsledky, dodatek k protokolu-hodnocení, organizační zajištění, mapa
PMZ 63: rozpis, informace, start.listina, protokol + výsledky, zpráva sout.komise, výstřižky, zpráva pro "Šťastnou cestu", startu
PMZ 64: rozpis, informace pro účastníky, startovní listina, protokol + výsledky, vyúčtování, slib závodníků, org.zajištění, sezna
PMZ 65: rozpis, pokyny pro závodníky, výsledky, výstřižky
PMZ 66: rozpis, informace pro účastníky, startovka, protokol + výsledky, mapa 1:25 000, výstřižky, seznam rozhodčích, organi
PMZ 67: rozpis, informace pro závodníky, protokol + výsledky, mapa (zelená; dokreslovaná), výstřižky
PMZ 68: rozpis, informace pro závodníky, protokol + výsledky, mapa (zelená; dokreslovaná), informace pro rozhodčí na kontr
PMZ 69: rozpis, informace pro závodníky, startovka, protokol + výsledky, mapa (zelená; dokreslovaná), výstřižky (3 listy), v ka
PMZ 70: rozpis, protokol + výsledky, mapa "Zbožensko", organizace závodu, výstřižky(5 listů), mapy 1:25 000 - IOF, nové kate
PMZ 71: rozpis, pokyny pro üčastníky, přihláška, startovka, mapa "Doubrava", výsledky mez. závodu družstev, výsledky, organ
PMZ 72: rozpis, pokyny pro závodníky, protokol + výsledky, mapa "Pindula", organizace závodu, špatná jedna kontrola - anula
PMZ 73: rozpis, startovka, protokol + výsledky, vítězové družstev, mapa "M ČSR N -Komárov", pořadatelský sbor, výstřižky
PMZ 74: rozpis, výsledky, mapa "Malenisko"
PMZ 75: rozpis, informace, protokol + výsledky, mapa "Tlustá", organizační zajištění, výstřižky, součást spartakiádního srazu O
PMZ 76: rozpis, pokyny pro závodníky, protokol + výsledky, mapa "Zbožensko", výstřižky
PMZ 77: rozpis, informace pro závodníky, startovka, protokol + výsledky, mapa "Paseky", výstřižky, mezistátní utkání TCH-DD
PMZ 78: rozpis, pokyny pro závodníky, protokol + výsledky, mapa "Doubrava", výstřižky
PMZ 79: pozvánka, rozpis, pokyny pro závodníky, protokol + výsledky, mapa "Borovička + Maják", soutěž družstev, startovka d
PMZ 80: M ČSSR 80: rozpis (obálka), pokyny, startovka, protokol + výsledky, mapa "Svatojánka + Hájiny", seznam závodníků d
PMZ 81: rozpis, pokyny pro závodníky, hodnocení Pohárů, mapa "Štákův vrch", informatorium (organizace), výstřižky, plakáte
PMZ 82: rozpis, pokyny pro závodníky, protokol + výsledky, mapa "Klenčov", informatorium (organizace), 8 kategorií anulován
PMZ 83: 3 dny OB 83: rozpis + pozvánka, pokyny, protokol + výsledky, mapa "Chlum (I.E) + Vršava (II.E) + Strhanec (III.E) + Kali
PMZ 84: rozpis, pokyny, protokol + výsledky, mapa "Littner", organizace pořadatelů, OB 84/2
PMZ 85:3 dny OB mládeže: rozpis, pokyny, protokol + výsledky, mapa "Barabáš(I.E) + Maják(II.E) + Spálený(III.E)", organizace p
PMZ 86: rozpis, pokyny, protokol + výsledky, mapa "Hadovna", výstřižky, 4 historické panely
PMZ 87: pokyny pro závodníky, informace pro pořadatele, protokol + výsledky, mapa "Sirákov", přehled tratí + popisy, výstřiž
PMZ 88: rozpis, pokyny pro závodníky, informace pro pořadatele, protokol + výsledky, mapa "Janůvky", popisy kontrol, proto
PMZ 89 + M-ČSSR 89: rozpis, informace pro závodníky, pořadatelé, protokol + výsledky, mapa "Ráztoka", výstřižky, odznak (m
PMZ 90: 40 let OB: rozpis, informace scorelaufu, mapa "Ovčírna", protokol + výsledky; pokyny historického závodu, mapa "Na
PMZ 91: rozpis, pokyny, protokol + výsledky, mapa "Doubrava", popisy kontrol, výstřižky, pohlednice, vernisáž výstavy "Histor
PMZ 81: protokol + výsledky, 66 stran
Plaketka k jubilejnímu 30.ročníku PMZ 1979, (2x) - zelená, červená
Odznak M ČSSR 89, Gottwaldov
Metodický dopis: autor - Vojtěch Soulek, vydal ČSOB Praha 1991, 77 stran, grafy, tabulky
Speciální výtisk bulletinu HULK k WOC 91, autor: Petr Hranička, vydal: HULK, 30 stran
Výsledky hlavních OB 1991: WOC 91- Mar.Lázně, IYM 91- Třinec, JWOC, M-ČSFR, Čs.pohár + žebříčky, mezinárodní OB v TCH,
MTBO - Cyklistické OZ - počátky: vzpomínky J. Žemlíka na počátky cyklo-OZ v 50.létech, přehled 13 roč. COZ VŠZ Brno - Dr.Ma
MTBO - Cyklistický OZ - Liga horských kol Vysočiny 90: rozpis, informace, mapa "Ochoza", výsledky
MTBO - Cyklistický OZ - Festival horských kol 91: pozvánka, rozpis, pokyny, mapa "Ochoza", výsledky
MTBO - první ročník cyklo OZ - horská kola: cross country (So), orientační závod (Ne); rozpis, pokyny, výsledky, mapa Bramber
Vlajka - oddílu OB VŠP Nitra (a), Čs.univerziáda 1985 (VŠP Nitra) (b), M ČSSR 1981 - VPŠ Nitra (c), M ČSSR 1986 - VPŠ Nitra (d)
Trvalá expozice OB-Zlín: otevření 25.5.1991 v prostorách zlínského zámku, účast na vernisáži 300 or.bežců, pozvánka, seznam
Reprezentační blůza, dres mistryně světa WOC 91 TCH - Katarin Oláh, dar maďarského svazu OB
Tričko k MS 91: vyrobeno v ITA, autor prof. Vladimír Pácl-ruční práce(dnes ITA)
Reprezentační blůza tepláková: repre. TCH z konce 70.let, daroval Antonín Šmucler (dříve VŠ Plzeň, dnes CAN)
Vlajka - WOC 1991 - TCH, Mariánské Lázně
Sklenička s emblémem MS 91
Odznak s emblémem MS 91, plast
Čepice s emblémem MS 91, textilní se štítkem
Pohlednice - mapa Zlínský zámek, vydaná při příležitosti otevření trvalé expozice OB ve Zlíně
Pohlednice - Švédské reprezentační družstvo SKI-OB na WOC-Ski 82, jmenný seznam na zadní straně
Pohlednice - Švédské reprezentační družstvo SKI-OB na WOC-Ski 86
M-ČSFR 91: pokyny, mapy, protokol + výsledky, výstřižky
M-ČSFR 91 DT: rozpis, pokyny, mapy, protokol + výsledky
M-ČSFR 91 Dr; novinka 2xH + 3xD + 2xH (kluby), výstřižek
M-ČSFR 91 Sp: mapy, protokol + výsledky
Kufrování 82 - první ročník: základní informace, vítěz Třinec s 563 startujícícmi celkem 4959 účastníků, 62 závodů, 29 pořadat
Kufrování 83: centrální informace, vítěz Č.Lípa s 888 startujícími, celkem 7593 účastníků, 95 závodů, 46 pořadatelů, 53 míst, p
Kufrování 84: pozvánky TJG, SJI, soutěžní otázky OB ZVVZ Milevsko, výsledky, výstřižek, vítěz Č.Lípa s 1324 startujících, celkem
Kufrování 85: pozvánky TJG; SJI, vítěz Jihlava s 3369 startujícími, celkem 19 116 účastníků, 97 závodů, 52 pořadatelů, 60 míst
Kufrování 85: výstřižky - ročník 1985,16 listů
Kufrování 86: výsledky, pozvánky: Č.Lípa; Jihlava; Sokolov; Gottwaldov, vítěz Jihlava s 2920 startujícími, celkem 18 075 účastn
Kufrování 86: výstřižky - ročník 1986
Kufrování 87: informace, výsledky, pozvánky(12x), souhrn výsledků1982-87, vítěz Č.Lípa s 8168 startujícími, celkem 44 138 úč
Kufrování 88: informace, výsledky, pozvánky(5x), Kufrovací noviny-poprvé, vítěz Č.Lípa s 11 930 startujícími, celkem 63 561 úč
Pohlednice "Kufrování s Dominem", 1987-Gottwaldov (razítko), autor Břetislav Koč, 1988-Jihlava
Kufrování 89: Kufrovací noviny, plakát celostátní (mimo), vítěz Č.Lípa 11 046 start., celkem 51 794 účastníků, 284 závodů, 97 p
Kufrování 90: výsledky, pozvánka Zlín, organizace Zlín, výstřižky, Kufrovací noviny 1990, vítěz Brno 2093 start., celkem 14 015
Kufrování 91: výsledky, start.průkaz, příprava, výstřižky, Kufrovací noviny 1991, vítěz Č.Lípa 1853 start., celkem 13 967 účastn
Mapy pro Kufrování - Gottwaldov, Č.Lípa, Pardubice, Opava, ČKD Praha, Rychnov nad Kn., Jihlava, Písek, Vrchlabí, Košice - celk
Orientační běžec: organizační pokyny, podmínky soutěže, průkazka, výstřižek,brožura "Umíte se orientovat ?" (mimo), plakáty
Počátky "OB pro všechny": a) Orientační soutěž Čs.sportu 71 - pokyny, výstřižek, b) Azimut pro celou rodinu 72 - výstřižek
OB pro všechny s Brněnským večerníkem: mapa Hrad , výstřižky, diplom, popis závodu, jen několik ročníků
OB pro všechny - Železárny Prostějov: informace, treninkový prostor "Kocuřina", plakáty (mimo)
OB pro všechny - SOB KV Vč. kraje + deník Pochodeň: 1974 - Buď fit s mapou, 4 pořadatelé; 1975 - Buď fit s mapou, 7 pořadat
OB pro všechny: kalendář OB v roce 1981 a 1982, byl vydán jako příloha časopisu Mladý svět
OB Nové svobody - Ostrava: mapa, výstřižky, účast 2723 startujících, diplom (mimo)
OB Nové svobody - Ostrava: pozvánka: okresní kola, krajské finále, účast 6171 startujících, diplom, vlajka (mimo), celkem 5 m
OB Nové svobody - Ostrava: pozvánka-Vsetín, mapa Ba. Ostrava, účast 2800 startujících, programové zaměření akce OB NS, v
OB Nové svobody - Ostrava: účast 3262 startujících, výstřižky, diplom, plakát (mimo), odznak (mimo), met.dopis "OB-sport pr
OB Nové svobody - Ostrava: pozvánka, účast 4863 startujících, diplom, odznak (mimo), tričko s nápisem (mimo), celkem 6 mís
OB Nové svobody - Ostrava: účast 5290 startujících, odznak (mimo), výstřižky, článek ze zpravodaje "Pohybem ke zdraví" - Pra
OB Nové svobody - Ostrava: pozvánka, účast 6806 startujících, odznak (mimo), výstřižky, diplom, celkem 7 míst
OB Nové svobody - Ostrava: účast 7227 startujících, odznak (mimo), výstřižky, celkem 10 míst
OB Nové svobody - Ostrava: výstřižky, diplom, účast 6324 startujících, odznak (mimo), celkem 11 míst
OB Nové svobody - Ostrava: výstřižky, účast 4323 startujících
OB Nové svobody - Ostrava: výstřižky, účast asi 3500 startujících, 9 míst
OB Nové svobody - Ostrava: výstřižky, účast asi 3500 startujících, 9 míst
OB Nové svobody - Ostrava: výstřižky,˙účast 3984 startujících, 8 míst
OB Nové svobody - Ostrava: pozvánka - Olomouc,diplom
OB Nové svobody - Ostrava: účastnický list
Medaile - plaketa (mramorová) pro vítěze kat. MA - PMZ 1961
Medaile - M ČSSR 1972 N - keramická
Účastnický odznak M-ČSSR 1961
Soutisk map pro 5 dnů OB - z tiskárny
Mapa pro 3 dny OB 1988, soutisk třech závodních map a mapy centra
Startovní číslo - WC 90
Medaile - WOC 91 - TCH, bronzová, nový typ medailí pro WOC
Medaile - WOC 91 - TCH, pamětní medaile
Diplom WOC 91 - TCH, štafety - muži TCH, 6.místo, kopie diplomu Josefa Hubáčka (se složkou)
Startovní číslo - WOC 91 - TCH: sprint(3*), jednotlivci(2*), press(1*), 3 dny OB(1*), vozíčkáři(1*)
Dres mistra světa J.Martenssona SWE, WOC 91 TCH, dar vedení SWE
Dres repredružstva TCH, WOC 91 TCH, daroval Josef Hubáček
WOC 91 - TCH: materiály k MS 91-TCH, soupis uložen ve složce MS, program, startovky, výsledky, mapy, časopisy, výstřižky, sc
Vlajka - OB Norsko - Norges Orienteringforbund
Vlajka - OB Francie - Federation Francoise de Course D'orientation
Mapník pro LOB + průkazník + propagační materiál, dar firmy Nordenmark
Reklamní plakát fy Nordenmark - mistryně světa WOC Ski 92 FRA - Annika Zell, SWE
M-ČSFR 92 Trail O - první: zpravodaj, výsledky, mapy, výstřižky, diplom, plakát + video (mimo)
Plakát k M-ČSFR 92 Trail O: vydal Handicap klub Zlín
WC 92/2 - FIN: program, mapy, výsledky, samolepky, lampionek (mimo)
Suvenýr - WC 92/2 - FIN: lampionek
WOC Ski 92 - FRA: program, výsledky, startovka, pořadí kontrol, mapy, novinové články, vizitky, startovní čísla, hodnocení TCH
Startovní číslo - národní finále pionýrské sportovní ligy
Startovní číslo - ze závodu mezinárodního poháru mládeže
Startovní číslo - OB Družba 1986
Startovní číslo - OB Družba 1988 - URS
Pamětní medaile portugalského svazu OB pro účastníky zasedání předsednictva IOF
Hrníček z OB "O-Ringen"
OB pro všechny: různé, seznam soutěží, Čs.sport 1971, Bratislava, Liberec, Brno, Milevsko, Gottwaldov, Otrokovice, Domino -
WC 90 - společné - POL, DEN, NOR, CAN, USA, SUI, FRA, GER, buletin č.1, příručka pro pořadatele závodů WC, výstřižky celkov
WC 90/1 - POL: buletin č.3;4, výsledky, mapa, obálka, samolepky, 25.5.-propagační OB-sprint ulicemi Krakova
WC 90/2 - DEN: instrukce, mapa (tr.), výsledky, 1.OB sprint při WC
WC 90/3 - NOR: mapa, výsledky
WC 90/4 - CAN: bulletin č.2, mapa, výsledky
WC 90/5 - USA: bulletin č.2, výsledky
WC 90/8 - GER, finale: pozvání, výsledky, celkové výsledky, startovní číslo, informace pro diváky, doprovodné akce, výstřižky
WC 92/5 - AUT: pozvánka, bulletin, startovka, mapy, výsledky, výstřižky, samolepka, vizitka, plakát (mimo)
Plakát k WC 92/5 - AUT
VWC 92 - AUS: pozvánka, mapy, pressinformace, dopisní papír, samolepka, vizitka, program, výsledky, kopie výstřižků, plakát
Velká mapa pro VWC 92 - AUS
Plakát VWC 92 - AUS
Výstřižek z časopisu "STADION 84", P.Vitouš: "Jak jsme se orientovali?", reportáž o závodech WC 84 ve SUI a FRA, P.Vitouš: "P
Výstřižek z časopisu "STADION 86", Fr.Kreuz: "Nádherné dobrodružství v ráji", WC 86 - TCH
A WOC 92 - GBR: výstřižek z anglických novin - titulní list
Startovní číslo - WC 92/5 - AUT
Reklamní plakát fy Nordenmark - Annika Zell, SWE - mistryně světa LOB 92
Ročenka IOF 1986
Ročenka IOF 1987
Ročenka IOF 1988-90
Scénář propagační výstavy OB při spartakiádním srazu turistů, 4 panely, Praha-Džbán, 1985
Scénář výstavy "37 ročníků PMZ" při OB PMZ 86, 4 panely: Gottwaldov + Opava M-ČSSR
Materiál OB v TCH pro účastníky 13.kongresu (pravděpodobně v souvislosti s TCH kandidaturou na MS 91)
Sklenička - cena pro vítěze GPS 92 - Jasov
Reprezentační družstvo SUI 1992 - foto, data, charakteristiky, vydal: SOLV 1992, 21 stran
Magazín MF, článek "Lesní království", autor: Ivo Doušek,12 stran textu + foto
Ročenka TJ Praga: 25 stran
Zpráva o prvním sympoziu IOF "Přístup k přírodě" - český překlad, článek v IOF Bulletin 87/4
Pozvánka na druhé mezinárodní sympozium IOF "Trenink v konkurenčním OB"
Výsledky závodu při kongresu IOF 90 - GBR
Pozvánka na první konferenci prezidentů při MS 89 - SWE
PMZ 92: rozpis, pokyny pro závodníky, seznam pořadatelů, startovka E, výsledky, popisy tratí, mapa "Zlínské paseky ", hodnoc
M-ČSFR 92 DT: rozpis, výsledky, mapa "Smíšená"
Materiály k tématu "Elite projekt IOF", úvodní text, komplexní návrh, zpráva o průběhu E.projektu (S.Monspart), částečný pře
Mapy pro orientační běh, mezinárodní norma IOF, překlad originálu IOF Zd. Lenhart, 23 stran
M-ČSFR 92 L: rozpis, pokyny + informace, výsledky, mapa "Šajtava", startovní číslo
M-ČSFR 92 j + sp: rozpis, bulletin, výsledky, mapa "Čertův hrad" (j) + "U suché louky" (sp), výstřižky, startovní číslo
Buzola "FOTON",typ Apple, výrobce fa Foton-Moskva - RUS, dar firmy, prospekt firmy
Buzola "FOTON", typ Rapid I, výrobce fa Foton-Moskva - RUS, dar firmy, prospekt firmy
Mapník pro Trail O, výrobce fa Hrubý a Žaba, dar firmy, prospekt firmy
A WOC 92 - GBR: startovka, výsledky Cl + Re, mapy Cl + Re, výstřižky
J WOC 92 - FIN, Jävaskylä: rozpis, instrukce pro účastníky, startovka, výsledky Cl, mapy, výstřižky
M-ČR 92 Trail O: rozpis, výsledky, mapy, výstřižky
M-ČSFR 92 št: rozpis, informace, protokol, mapy
Dopisní obálka vydaná k WOC 87 - FRA
RA  F
                     

Pohlednice (kopie) vydaná k WOC Ski 92 - FRA
Obálka polského svazu OB s razítkem svazu
Obálka australského svazu OB
Pohlednice GPS 92 - příležitostná
Pohlednice vydaná k 5 dnů OB Jičín 79
Příručka "Orientace pro děti": autor Renfren a kol., vydal: IOF 1990
Pravidla WOC, vydal: IOF 1991
Pravidla J WOC juniorů, vydal: IOF 1991
Pravidla VWC, vydal: IOF 1991
Pravidla pro mezinárodní OB, vydal: IOF 1991
Pravidla pro MS - česká verze, vydal: OV MS 91 pro potřeby MS
Publikace vydaná k WOC 79 FIN, stručná historie dosavadních WOC, WOC Ski, profily medailistů, fotografie v textu, 113 stran
Publikace IOF: tvorba a předpisy pro mezinárodní mapy OB, vydal: IOF 1975
Popisy kontrol - dle originálu IOF 1990, vydal: ČSOB 1992
Smluvené mapové značky pro mapy 1:75000 - speciálky, smluvené topografické značky dle TOPO IV-4 pro mapy 1:50000 a 1:2
Značkový klíč pro mezinárodní OB, autor - St. Nosál
Mapový klíč pro mezinárodní OB, vydání pro MS 72, autor: Nosál, Krajča
Mapy pro orientační běh, kreslení a značky, autor: Borůvka a Uher
Značkový klíč, návrh na zdokonalení mapového klíče, autor: Lenhart
Popis terénných tvarov a kontrolných stanovíšť, příloha k pravidlům OB
Kresba mapových značek na účelových mapách OB, vydal: mapová komise SOB ÚV ČSTV
Kresba mapových značek na účelových mapách LOB, první souhrnné zpracování mapových značek pro LOB
Pravidla pro vydávání, hodnocení a evidenci map pro OB, vydal: SOB ÚV ČSTV 1981, autor: J.Pokorný
Metodický dopis: Zajišťování a příprava map pro OB, vydal: mapová komise ČSSOB Praha 1972, autor: Václav Krajča a kol.
WC 92 - společné: bulletin 1 + 2, materiál IOF, výstřižky
WC 92/3 - RUS: mapa (tr) + (záv), výsledky, samolepka, skládanka - kontrola
WC 92/7 - CAN: rozpis, mapa: (tr), informace o bodování, seznamy startujících CAN, SWE, FIN, TCH
Vyhlášení ankety "Orientační běžec roku 92" (poslední v ČSFR), anketní lístek, pozvánka na vyhlášení, vizitky vítězů (publikace
Dohoda o zániku ČSAOB, smlouva o spolupráci mezi ČSOB a SZOB, ekonomické doklady
IYM 92 - FRA: start.listina, výsledky j + št + týmy, hodnocení trenéra, Metodické listy č.5/92, (International Youth Match (doro
Seminář IOF - DPC, "Juniorská Elita běžců OB", program, zápis
XVI kongres IOF 92 - SUI: kandidátka voleb, rozpis závodů IOF, materiály účastníků
Dvouročenka IOF 1990-1992
M-SR 92 Trail O: rozpis, mapa: "Sad J.Krála", výsledky - část
EC Ski 87 (první ročník): pořadatelé: TCH, AUT, ITA, FIN, SWE + výsledky TCH
WC Ski 89 (první ročník): pořadatelé: AUT, TCH, SWE, NOR
WC Ski 91: společné: pořadatelé: SUI, FRA, ITA, NOR, FIN
GPS 92: pozvánka, sponzoři, program, mapa "Jasov(tr) + Halago + Teplica", startovní číslo, vlajka (mimo), sklenička (mimo)
Vlajka - 3 dny OB - GPS, Jasov 1992
SJO 92: Scientific Journal of Orienteering, časopis vědecké skupiny IOF,1992/1 - jaro: protokoly ze IV.sympozia OB
SJO 92: Scientific Journal of Orienteering, časopis vědecké skupiny IOF,1992/2 - podzim: výzkumné zprávy
Vizitky členek Ladies O-Team
Historie Firmy SILVA: založena 1930-33, zakladatelé - Alvar a Björn Kjellströmové, Gunner Tillander
Ročenka ČSOB 92: výsledky všech důležitých OB ve světě i v ČSFR - WOC, WC, A WOC, J WOC, M ČSFR, M zemské
Kalendář soutěží IOF 92
Spravodaj SZOB - Orientačný beh 92/1: OB v areáli školy, 92/2: hodnocení MS 91(hlas závodníka, hlas návštěvníka a j.), 92/3:
                                                            d
WC Ski 93/1+2 - TCH: pozvánka, program, startovka, mapy "Nekras+Královka II", výsledky, diplom, start. čísla, výsledky 
osava
Sklenička - suvenýr WC Ski 93/ 1+2 - TCH
Medaile - WC Ski (bronz), poprvé udělena při WC Ski 93 - TCH
Plakát WC Ski 93, TCH
Plakát Kufrování s Dominem 1992
Obálka Federace OB Rumunska
Obálka k WOC 93 - USA
INFOB - Informátor SZOB, ročník 1992(1-15), č.1 a 14 chybí
Orienteering World, 1992/1,2,3-4; poslední ročník dvojjazyčného vydání.
5 dnů OB 92: buletin, startovka, mapy "U motejlka + Bradlo", výsledky
Soutěžní řád ČSOB 1991: Klasifikační řád ČSOB, Registrační a přestupní řád ČSOB, Soutěžní řád ČSAOB - platnost těchto dokum
Zpravodaj ČSOB 1991, čísla 1-5
Zpravodaj ČSOB 1992, čísla 1-5
Orientační běh 92 - Gavenda, čísla 1-7, asi poslední ročník, pro rok 1993 ukončení činnosti
První čs. veteraniáda 1974: rozpis, výsledky, startovalo 89 závodníků v kat. M 35, M 43, M 50, M 56, D 35, D 43, D 50.
Metodické listy ČSOB 1992: č.1-6 . obsah: činnost repredružstev, statistiky WOC , hodnocení J WOC 92, IOF Mapping Conferen
Vlajka - OB ROM - Federatia Romana de Orientare
Výstřižek z Orienteering World: VWC 83 - FIN, přehled účasti; další materiál v Orientační běh 1983 - Kočovina
Plakát k 50.výročí trvání firmy Silva Sweden AB. Zobrazení vývoje kompasů. Vydáno jako příloha IOF Reportu.
IYM 84 + 85: Výstřižky z IOF Report - materiály z OB "Jugendländerkampf" 84 a 85 - předchůdci J WOC
Kopie článku z časopisu Amatérské radio 92/2 - Cílové zařízení pro OB, autoři: J. Rybička, Ing Štorek.
Seznam mezinárodních kontrolorů s udělenými licencemi IOF - 39 lidí
První zveřejnění Symbolů IOF pro popis kontrol - piktogramy
Zpráva o návštěvy prvního prezidenta IOF E. Tobé a gen. tajemnice IOF Inge Löwdin v Sekretariátu IOF při příle itosti 30.výročí
Štafetový OB - metody, organizace, vydala IOF TK - N
Statut IOF-N - schválen XI. kongresem IOF 1982, SUI
Pravidla MS v OB - změny (N,A)
Pravidla pro mezinárodní OB (N,A)
Organizace malých OB (A), vydalal TK IOF
Pravidla MS v OB (A) - 25 stran
Mapový klíč pro mezinárodní O-mapy (A), vydala MC IOF
Orientky "Kompassrosen", výrobce - fa AB Sölvesborgs Skofabrik - Sweden, a) boty , b) propagační materiál
IYM 90: "Jugendländerkampf 90" - první ročník: informace, částečné výsledky, účast 7 družstev
IYM 91: "Jugendländerkampf 91": informace, částečné výsledky, hodnocení trenéra, účast 10 družstev
M-ČR 93 L (první po rozdělení republiky): rozpis, program, mapy, výsledky, výstřižky
Kufrování 92: pozvánka a mapy Zlín, celkové výsledky, plakát (mimo)
Pozvánka na 3. mezinárodní sympozium "Výzkum v OB"
Sborník školních map - u každé školy v okrese Semily byla vytvořena školní mapa pro výuku OB - celkem 23 map, autor: Václa
Zpracování historie zlínské tělovýchovy a sportu, 1993, autor: B.Fröhlich, 25 pokračování, otiskly zlínské noviny "Region 2000"
III. a IV. kongres IOF (1965,1967) - kongresové protokoly, výstřižky z časopisu IOF
Protokol z mimořádného kongresu IOF 1979 - FIN, Murikka
WC 92/1 - SWE: novinka - hromadný start, výsledky, hodnocení - bulletin WC 92/2, hodnocení 1. a 2. závodu v WC 92
Osnova přednášky pro školení kartografů II. třídy, zpracoval V.Krajča, Olomouc
Soutěžní řád OB ČSTV Praha platný od 1.1.1990: OB, OB št, OB-DT, OB-N, OB-L, vydala: STK SOB ÚV ČSTV Praha 12/1989
Pravidla pro závody v OB platná od 1.3.1993, vydal: ČSOB Praha 2/1993, autor: Boris Vystavěl
Sportovně technické dokumenty : 1.) Směrnice pro účast v OB, 2.) Registrační a přestupní řád, 3.) Soutěžní řád, 4.) Klasifikační
Repre 1958 - informace (Z. Němec): zařazení do výběru, bulletin 1-4, program, úkoly azimut. soutěže, dokumentace závodník
Pravidla mezinárodních orientačních soutěží, přijata na poradě představitelů turistických organizací LD. států - Jevany 1960
Spravodaj SZOB 1990 č. 1-6
OB "Balaton kupa" HUN 1958, první oddílová reprezentace - Lokomotiva Praha (12 závodníků), výsledky
Mapy pro mezinárodní soutěž stavitelů tratí
A WOC 74 - SWE: neoficialní, výstřižek Skogssport
Sborník kreslených orientačních vtipů - "Šeptání kontrol"
M-ČR 93 DT: rozpis, protokol, výsledky, mapa "Kindlovka", pokyny, výstřižky
MTBO - M ČR 93 (neoficiální): rozpis, protokol+výsledky, mapa "Pomezní hvozd" H,D 21, výstřižky
Mezinárodní škola stavitelů tratí, vedoucí: Z. Němec, Christer Palm, účast 28 frekvententů (TCH, SWE, DDR, SUI, AUT), ještě to
ABC orientačního běhu, reedice, autor: kolektiv, vydal: ČSOB Praha, Marcom,Praha 1993, 11 stran
Metodický dopis: Stavba tratí OB, ČSTV Praha 1976, autor: Jan Vlček
Pohlednice - Bohemia Nový Bor 1989
Časopis SZOB: Orientačný beh 1991 č. 1,2
Soutěžní řád OB, provizorní vydání, platnost od 1.1.1977
Metodické pokyny k příprav na soutěže v OB, autor: R.Král, L.Hustáková, 15 stran, příloha časopisu Těl. pracovník
PMZ 93: rozpis, pokyny + popisy tratí+kontroly, mapa HE+DE, výsledky, výstřižky, 1. ročník Memoriálu Zdeňka Němce
Medaile - M ČR 1993 - první neoficiální M-ČR COZ
Dámský šátek s emblémem WOC 78 - NOR; daroval Knut Berglia, NOR
Bluza stejnokroje pořadatelů WOC 78 - NOR; daroval Knut Berglia, NOR
Reprezentační bluza NOR; WOC 83 - HUN; daroval mistr světa Morten Berglia, NOR
Odznak WOC 78 - NOR; daroval Knut Berglia, NOR
Startovní číslo - WOC 78 - NOR; daroval Morten Berglia, NOR; 2 ks-a,b
Startovní číslo - NOM 65 - Mistrovství severu; daroval Morten Berglia, NOR
Metodické listy ČSOB č. 9: Orientační závody na horských kolech; autor: Petr Ďoubalík, Praha 1993, 18 listů
Propagační materiál pro ELF-COMPASS, RUS; získáno při OB v NOR
IYM 93 - TCH (dříve Jugendländerkampf); pozvánka, program, popis kontrol, výsledky jedn.+ štafet + celkové, mapy; účast 9 st
WC 92/8 - USA: startovka, program, výsledky, mapa-jednotlivci, trenink,OB "Troll Cup"; čelenka-mimo
Publikace "Reprezentační družstvo ČR v orient. běhu 1993"; vydal: ČSOB, Praha 1993
J WOC 93- ITA, Castelrotto: rozpis, buletin 1+2, výsledky: sprint, klasika, štafety, národy; mapy, výstřižky, historický přehled J
WC Ski 93 - obecně: pořadatelé, výsledky celkové, hodnoceni - J.Nemec SVK, historický přehled WC Ski
WC Ski 93/4: mapy WC a mez. štafet, kopie výsledků
WC Ski 93/5+6: pozvánka, rozpis, start.čísla, vizitka závodníka, výstřižky. Současně proběhl Junior World Meeting-Ski.
WC Ski 93/7+8: program, buletin, mapa, výsledky, start. číslo (mimo)
Čelenka z finalového závodu WC 92 - USA
Publikace "Péče o tisk při OB"; autor Aichholzer Ch. AUT; 2O stran, 3 přílohy; vydal: IOF 1991
Výstřižek Čs. sportu - článek o připravovaném tisku veřejných map - map"zelených".
Výstřižek Čs. sportu - článek M. Hlaváčka o průběhu III. kongresu IOF 65 - Varna, BUL.
Výstřižek Čs. sportu - jeden z nejstarších mezinárodních OB v TCH - Souš 1961; plakát (mimo)
M-ČR 93 Sp - rozpis, pokyny, výsledky, mapa (3x), startovka, diplom, průkazka, samolepky, výstřižky; (mimo-plakát, tácek, sta
Plakát - M-ČR 93 Sp
M-ČR 93 Sp - suvenýr - tácek se zalisovanou mapou
Startovní číslo - M ČR 93 Sp
5 dnů OB 93: rozpis, program, startovka, mapy: "Liška, Brána, Jelen, Šance, Hrad"; výsledky, startovní číslo, mapa OZ na horsk
M-ČR 93 jed.a št: rozpis, pokyny, výsledky, přihláška, startovka, mapy-3x, žádost pro sponzory, průkazka; (mimo-plakát, kalen
Plakát - M ČR 93
Plakát - mapa + kalendář, vydáno k M ČR 93
Trail O - Velká cena Zlína Trail O - rozpis, startovka, mapy: "Baťov + Barbořina", výsledky, diplom, výstřižky; (mimo-Zpravodaj
M-ČR 93 O Trail - rozpis, mapa Občiny, výsledky - etapa N+D
Publikace "OZ vozíčkářů" (Trail Ol); vydala Dětská liga Brno, 21 stran + 4 přílohy; autor Škaroupka, A+J Dittrichovi; první metod
Pohlednice repre NOR - Anne Line Nydal, Morten Berglia
Rozpisy Trail O, SVK 93: 20.5.93-Bratislava, 25.7.93 - Piešťany; výsledky uvedené v DBF
Statistika WOC 66-91: základní údaje, pořadí států, liga medailistů, nej-MS; autor: Gavenda, TŽ Třinec
Zpravodaj pro účastníky Trail O "Velká cena Zlína", 8 stran
M-ČR 93 klubů: pokyny, výsledky, mapa "Ježův Hrad", st. číslo
Soutisk map pro 5 dnů OB - z tiskárny
Plakát k OZ horských kol
Výstřižek z časopisu Štart - WOC 72, 9.10.1972
5 dílů publikace "Start Orienteering"; metodika pro přípravu dětí pro OB 6-12 let; autor: Mc Neill, Renfrew (dar), vydal Harvey
Tričko TCH výpravy na IYM 92 FRA
Metodické listy č.7: Lenhart - Skandinávské terény, Vystavěl - Mapová příprava na jaře, Rychlý - Onemocnění švédských O-běž
Junior World Meeting, předchůdce JWOC Ski, pozvánka - text návrhu z roku 1992
SVK výprava pro WOC 93 - USA, vizitky účastníků - 8 listů
TK IOF - směrnice - Úloha tech. delegáta při WOC, (Die Rolle des TD bei Weltmeisterschaften)
Zápis ze 66.schůze předsednictva IOF - TCH, Šumava, Zadov, obálka pozvánky
Status IOF, schválený XV. kongresem IOF, Cambridge, GBR 90, platný od 1.1.1990
Plán rozvoje IOF do roku 2000, (The IOF Towards the Year 2000, Die IOF auf dem Weg ins Jahr 2000)
Číslo 3 a 5 časopisu Hi-Tech Group "Novinky H-Tech"; č.3 - červen 91, č.5 - červen 92
Zápisy z předsednictva IOF: č.52 - 9/83, Zalaegerszeg HUN, č.54+55-7/84, Maynoot GBR, č.56-1/85, Helsinki FIN, č. 59-2/86, B
Zápisy z předsednictva IOF: č.61+62- 7/86, Ry DEN, č.63-11/86, Sollentuna SWE, č.64-3/87, Brusel BEL, č.65-9/87, Gerardmer
Zápisy z předsednictva IOF: č.67- 4/88, Wien AUT, č. 68+69-7/88, Torbola ITA
Zápisy z předsednictva IOF: č.70-11/88, Zürich SUI, č. 71-4/89, West Point USA, č.72-8/89, Skövde SWE
Pravidla pro udělování "Čestného odznaku IOF" - vyznamenání; v originále - Auszeichnungsordnung für die Ehrennadel der IO
Prezidentská konference IOF - první zasedání; zápis a seznam účastníků
WOC 85 - AUS, závěrečná zpráva (čeština)
Ročenka ČSOB 93; vydal ČSOB Praha
Materiály VH 93: kontrola usnesení z r.92, zpráva o činnosti, rozpočet pro 94, směrnice pro hospodaření, struktura soutěží od
Startovní číslo - WOC 93 - USA, sprint (finale, semifinale), klasika, štafety; dar Tomáše Prokeše
Pravidla lyžařského OB; vydal ČSOB Praha 1993, autor Bednařík, Škoda
Metod. dopis: Taktika a technika OB: autor Zdeněk Lenhart, vydal ČSOB Praha 1993
Metod. dopis: Prvky orientačního běhu a jejich trenink; vydal ČSOB Praha 1993
Metodické listy č.9/93: Orientační závody na horských kolech
Metodické listy č. 10/93: hodnocení reprezentace 93, plány přípravy, reprezentační výsledky
Slovenský zpravodaj INFOB 93; číslo 1 - 12, vydává SZOB Bratislava
Zpravodaj sekretariátu ČSOB 91; číslo 2/91 a 5/91
Zpravodaj sekretariátu ČSOB 92; číslo 2/92, 3/92 a 5/92
Usnesení Valné hromady ČSOB; 6-7.12.1991 Praha a 11-12.12.1992 Praha, seznam členů předsednictva z roku 1992.
Materiály z období 1989-90 při transformaci SOB ÚV ČSTV na ČSAOB + ČSOB,SZOB
Razidlo pro značení průkazů při OB, používáno 1975-78; výrobce: Josef Strnadel, Kroměříž - viz technický popis OB 1076. Dar:
Technický popis razidla pro OB - viz OB 1075: nákres, fotografie kazety, tech. popis, vzorník ražených otvorů; autor J. Strnadel
SJO-obsah: Sandberg, NOR - Metoda Hagaby pro OB(WC 92); Johannsen, DEN - Pohled na infekci TWAR; Sjef, NED - Riziko bor
Zpravodaj sekretariátu ČSOB 1993 č. 1,2,4
Orienteering World, 1993/1,2,3
Orienteering World, 1993/ 4,5,6
WOC 93 - USA: pozvánka WOC i O-fest, buletin 1- 3,program, startovky; mapy sprint (semi.i finale), klasika; výsledky, časopis O
Pohlednice členů švédského repredružstva Ski-OB pro rok 1990 (A5), jednotlivá jména uvedena nejsou
Text článku "The Centre of Orienteering History" otištěného v OW č. 5/93 (anglicky)
Startovní číslo - WC 86 - Jičín, TCH, 3 ks; patří k OB 469
Startovní číslo - A WOC 84-SWE, 3x; patří k OB 540
Startovní číslo - A WOC 90-LAT, 2x; patří k OB 543
Startovní číslo - WOC 89 - SWE, 2x; patří k OB 529
Startovní číslo - WOC 93 - USA, 1x; patří k OB 1081
Startovní číslo - WC Ski 93 - NOR
Startovní číslo - WOC Ski 90-SWE, 3x; patří k OB 557
Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu; vydal Antidopingový výbor ČR, Praha 1993
Ročenka "25 let OB Praga Praha"; autor Vláďa Prášil, vydal OB JT Praga Praha 1993, 25 stran
Das Training des Orientierungsläufers; autor Haufe, vydal TU Dresden 1973, 80 stran
Prorážečky - podkolenky s navulkanizovaným pružným materiálem na přední straně (ochrana holení); "domácí výroba"
Plakát A WOC 84 SWE, dar Zdeňka Zuzánka
Spravodaj "Orientačný beh 1993", číslo 1-4, vydává SZOB Bratislava
M-ČR 94 L: rozpis, buletin, výsledky, diplom, mapa "Rovinka", výstřižky, st. číslo (mimo)
M-ČR DT 94: rozpis, pokyny, startovka, výsledky, mapy D 21 1+2 kolo, mapa na vodovzdorném papíru, propag. plakátek
WC 94/1+2+3 - NZL, AUS: pozvánka Ballarat, mapy AUS - sprint, výsledky, materiál Gavendy (poznatky - ML č.11), samolepka
WC 94 - společné: program, popis bodování, start. číslo - NZL; NZL, 2xAUT, NOR, 2xDEN, GER, 2xCZE
Vlajka - WC 92 - 3. závodu, RUS
WC 92/4 - HUN: Szuado - mapa 4. závodu WC
PMZ 94: rozpis, pokyny, výsledky, mapy (2x), výstřižky
WOC Ski 94 - ITA: rozpis, buletin 1-2, mapy, výsledky, výstřižky z OW 1994/2, obálka (polovina-mimo], samolepka, + OB 2150
Metodický materiál pro PO, autor: Miroslav Kobližek, vydal ODPM Jidřichův Hradec 1975
Spravodaj ZOB SÚV ČSZTV 78/1
Ročenka Tesly Brno 77; vydal oddíl OB Tesla Brno 1977, 37 stran
Ročenka RH Hr. Králové 76; autor Vojtěch Soulek, Petr Weber, vydal výbor oddílu, 53 stran
Ročenka RH Hr. Králové 77; autor Vojtěch Soulek, Petr Weber, vydal výbor oddílu, 58 stran
Ročenka RH Hr. Králové 78; autor Vojtěch Soulek, Petr Weber, vydal výbor oddílu, 49 stran
WC 83 společné - neoficiální "nultý" ročník"; 1984 - neoficielní ročník; 1983 - HUN,BEL,FIN,AUT,SWE,NOR - společné; 1984 - H
WC 86: NOR, CAN, USA, FRA, TCH, HUN, SUI; první oficielní ročník - společné: rozpis, buletin, výsledky, zpráva ze zasedání WC
EOC Trail-O (první); rozpis, program, mapa, výsledky, pravidla (těl. postižení - A, duš. postižení - B), výstřižek, start. průkaz; úč
WC 94/4 - classic: buletin, mapy, výsledky
WC 94/5+6 - classic, relay: buletin č.3+4, mapy, model. závod, výsledky, rozpisy tratí, start. průkaz, WC noviny, O-Posten, sam
WC 94/7 - GER; classic; výsledky, mapy finale A, rozpis, bulletin, program, mapa závodu městem, noviny Ostharz Kurier, diplo
                             s
WC 94/8-9, relay, classic; pozvánka, buletin, informace, 
tartovky, výsledky, mapy jednotlivců, štafet, model, veřejný závod, vý
WC 94 - společné: 9 závodů: 5x classic,1x short, 3x relay; program, celkové výsledky, metod. listy - NZL,AUS, názor DEN na bud
Informace o reprezentaci DEN pro rok 1994
Informace o reprezentaci SUI pro rok 1994
Propagační materiál firmy HSH - prodej potřeb pro OB, oficiální sponzor reprezentace ČSOB
Čelenka HSH pro WC 94-TCH, Jičín; dar firmy HSH Praha
Prorážečky HSH; dar firmy HSH Praha
Výsledková tabulka ze závodu WC 94/9 CL - Jičín; vítězka závodu
Informace o LOT Třinec - rok 1994
Poštovní obálka OB - NOM 94 (Eiker O-lag)
Pohlednice "6 dnů SUI 1991"
Poštovní obálka belgického svazu OB - A.B.S.O
M-ČR Trail-O 94; zpravodaj, rozpis, pokyny, startovka, výsledky, mapy, výstřižky - první žebříček
M-ČR 94 jed.a št.; rozpis, informace, výsledky, mapy, diplom, start. číslo, vizitka, plákát + medaile (mimo)
Plakát M ČR 94
Medaile - M ČR 1994 - zlatá
Plakát WC 94/7 - classic
5. mezinárodní symposium IOF "Závodní profil O-běžce"
XVII kongres IOF BUL 94: agenda, zpráva TCH zástupce J. Šubrta
Dvouročenka IOF 1992-94; vydal IOF, 158 stran
Orientační běh - časopis orientačních běžců, ročník 1993 - 5 čísel: vydal ČSOB Praha, redaktor P. Hranička
Výsledky ankety "5 nejlepších orientačních běžců 1994", anketní lístek
Ročenka ČSOB 94: výsledky WC, A WOC- SUI, J WOC-POL, WOC Ski-ITA, J WOC Ski-FIN, výsledky ČR
Vyhodnocení ankety "5 nejlepších orientačních běžců 1991"
Reedice náborového letáku "ABC orientačního běhu" - vydání: říjen 1994
Metodická pomůcka pro mládež - Pexeso Mini OB
Materiály Trail O v Brně: rozpis, popisy kontrol, mapy, diplom
Plakát k propagaci OB - Domino a pod.
Vítěz A WOC 94 Tomáš Prokeš - foto, výstřižek: článek OB 94/5 (výsledky)
Časopis Orientační běh 1994/1-3
Časopis Orientační běh 94/4-6
Scénář první výstavy OB - 3 dny OB 83, Mysločovice, škola; autor: Jan Žemlík, Oblastní muzeum jv. Moravy
Valná hromada 1994;
Metodické listy 12/94; obsah - hodnocení reprezentace 94 (dospělí, junioři, dorost)
Materiály VWC 94 - GBR; výsledky celkové, další materiály - Lanc (účastník)
WOC 91 - TCH: rozpočet WOC 91
Pohár pro vítěze Československého poháru 1974, dorost; pohár získal dorost TJ Gottwaldov
J WOC Ski 94 a NOC Ski 94: informace, mapy, výsledky, noviny "MM Rasti", obálka, visačka
Startovní číslo - J WOC Ski 94
Publikace SJO "Orienteering - Annotaded Bibliography" (OB - komentovaná bibliografie); seznam OB literatury z let 1984-94, 2
Materiály z 5. mez. symposia OB - SUI, Magglingen, které proběhlo následně po A WOC 94
Časopis "Sportovní občasník vozíčkářů": ročník 1993 č.9, ročník 1994 č.1,2,4,7
Materiály 1. a 10. ročníku Hulk Cup + přehled účasti v jednotlivých ročnících
Materiály 4. mezinárodního OB "Hohenstein 63", účast: DDR,HUN,FIN,TCH,SWE,POL: rozpis, výsledky, zpráva trenéra, mapy, d
Materiály 7. mezinárodního OB "Dresdener Staffel": mapy, diplom, dar Evy Hohausové
Materiály 5. mezinárodního OB "Buchenwald 64": rozpis, (i noční etapa) částečné výsledky, mapy, kopie foto, dar Evy Hohaus
WC Ski 95/7+8, FIN - Savonlinna; pozvánka, program, buletin 2, výsledky 7. závodu (classic), výsledky celkové WC Ski 95, prosp
WC Ski 95, buletin č.2 - celkový program
Jedna z nejsevernějších map na světě - "Skitenelv", 69 stupňů a 40 minut severní šířky
Plakát 4. mezinárodního OB "Hohenstein 63" - jednotlivci a štafety
Plakát mezinárodního OB "Messe Cup 63" - DDR, Leipzig
Plakát 4. WOC 70 - DDR
Plakát 7. ročníku "Bumplitzer OL 97"
Pohlednice Finále WC 94 Jičín, TCH
Materiál z jednání International O-runnes Group (skupina reprezentantů): ustavení výboru, předseda - K. Olsson, SWE, TCH zá
IOLPM - Pohár veletržních měst: Brno, Leipzig, Poznaň, Budapest, Plovdiv - společné, pravidla soutěže, různé zápisy, pro soc. s
IOLPM 71 - Plovdiv: stručné výsledky
IOLPM 72 - Leipzig: stručné výsledky, hlavička dop. papíru
IOLPM 73 - Budapest: hlavička dop. papíru
IOLPM 74 - Brno: pozvánka a dopis, org. zajištění, mapa, protokol a výsledky
IOLPM 75 - Poznaň: buletin, mapy, popisy štafet, výprava Brno, tech. údaje o závodě, startovka
IOLPM 77 - Leipzig: mapy
IOLPM 78 - Brno: mapy, protokol a výsledky, výstřižek
IOLPM 79 - Budapest: pozvání, buletin, mapy, výstřižek
IOLPM 80 - Poznan: mapy
IOLPM 81 - Plovdiv: mapy, obálka (mimo), plakát (mimo)
IOLPM 83 - Brno: zápisy organ. výboru IOLPM Brno 83
IOLPM 82 - Leipzig: buletin, výsledky, mapy, výstřižek, foto (v obálce), plakát (mimo)
IOLPM 83 - Brno: buletin, emblém, mapy, výstřižky, návrh změn reglementu IOLPM
IOLPM 84 - Budapest: nominace Brna, dopis, výsledky štafet, diplomy
IOLPM 86 - Plovdiv: buletin, výsledky družstev, obálka + plakát (mimo)
IOLPM 87 - Leipzig: buletin, rozpis, výsledky a protokol, dop.papír a obálka, diplom, mapy, obálka + plakát + start. čísla + suve
IOLPM 88 - Budapest: buletin 1-3, výsledky a protokol, diplomy
IOLPM 87 - Leipzig: suvenýr - plaketa
IOLPM 89 - Brno: buletin a pokyny, výsledky 71 - 88, mapa, vizitky, výstřižky
Startovní číslo - IOLPM 87 - Leipzig: jednotlivci i štafety
Poštovní obálky IOLPM: Plovdiv 81 - BUL, Plovdiv 86 - BUL, Leipzig 87 - DDR
Družba 77 - Jičín: výsledky, výstřižky
Družba 78 - Kazanlak: výstřižky, zpráva o TCH výpravě
Družba 79 - Buckow: výstřižek
Družba 80 - Wroclaw: mapa, výstřižek
Družba 82
Družba 81 - Almasfuzito: článek, foto v obálce
Družba 83 - Nový Bor: buletin, startovní listina, výsledky, výstřižky
Publikace "Cesta k úspěchu", autor: Kent Olsson, překlad: V. Zakouřil ml., 24 stran, 2 mapy
Skládačka pro začátečníky: ABC - OB: autoři: Beránek, Úlehlová, vydal: Sportpropag Praha 1990
PWT 96/4 - CZE, Praha - finále: informace, startovka, výsledky (jed. závodů, průběžné, 4. závodu, mapa (PWT i dopolední OB),
M-ČR 96 HOB: první MR: rozpis, program, výsledky, mapy 1:50 000 (vojenské)
Serie 8 pohlednic z OB - 6 dnů OB Swiss O-Week 96, SUI - Brunen
Poštovní obálka klubu OB - OK Azimut Cerkno - Slovinsko
Poštovní obálka WOC 97 - NOR, Grimstad
Poštovní obálka WC 96/1 - LTU, Nida
IYM 96 - AUT: výsledky, mapy, CZE repre, výstřižky
A WOC 96 - HUN, Veszprem: výsledky, mapy, mezičasy - klasika, výstřižky
CISM 96 - CRO - regionální armádní OB: startovka, buletin 2+3, výsledky, popisy kontrol klasika, celkové výsledky, obálka - Zříd
Metodické listy č. 15: hodnocení repre juniorů a juniorek, seminář trenérů dorostu a juniorů
Publikace vydaná u příležitosti 30. výročí založení oddílu SKOB Zlín: kolektiv autorů, zpracování Pavel Žemlík, 36 stran, vydal S
Publikace vydaná u příležitosti 15 let OB "Puchar Wawela" 1982 - 96, autor: Stanislaw Biskup, WKS Wawel, 13 stran
Fotografie repredružstva - medailisté a trenéři - setkání při WOC 91, TCH - Mariánské Lázně
Materiály ČSOB 1996: rozpočet, prováděcí předpisy k soutěžím, dokumenty ČSOB, sportovně-technické dokumenty
Zpravodaje ČSOB č. 1-5/96
Propagační materiál firmy "HSH Sport", nabídka a ceník
Plakátek SKOB Zlín 1996
Pohlednice - vánoční orientační pohlednice - 4x GBR, 1x SWE, 1x POR
WOC 93 - USA: foto z VWC 93 - 7 kopií
Plakát PWT 96 - Praha, Stromovka
SJO 96: Scientific Journal of Orienteering, časopis vědecké skupiny IOF,1996 12/9 (podzim 96)
Informace o M ČR 96 Trail O, pořadatel: Liga za práva vozíčkářů Brno, uvedeno v časopise "Vozíčkář plus" 5/96
Označení kontroly v 50. létech - papírový nápis
Běžecké lyže užívané pro LOB - 50. léta; typ lyží: Sport (dřevo), N. Město n/M, jedny z prvních TCH běžek; typ vázání: Rotteffe
M-ČR 96 Sp + Dr; mapy + výstřižek
Foto výstavy OB filatelie při WOC 95 - GER; autor: Roderich Seitz, GER
Foto panelů GER (R. Seitz) - expozice WOC 95 GER - Detmold
Startovní číslo - WC Ski 97/4 + 5: normal (Manifik), sprint (Racom)
Čepice s emblémem WC Ski 97/4 + 5 - CZE, N. Město n/M.
WC Ski 97/4-5, CZE - N. Město n/M (normal + sprint): buletiny 1-4, org, výbor, diplom, pozvánka na výstavu, hlavy FIN, vizitka
Běžecké hole používané pro LOB, 2. polovina 50 let: materiál - tonkin, kolečka - plast, výrobce: Dřevotvar Znojmo
Metodický dopis ČSOB 96 - Základy Moutain Bike - O: autor Pavel Pekárek a kol, 116 stran
Diplomová práce PF Ostravská univerzita; Jana Cieslarová; 77 stran, 32 příloh
Pozvánka na 6. mezinárodní vědecké symposium "OB na cestě do 21. století"
Svazové materiály 94: Zpravodaj č, 1,2,4,5,6, stanovy svazu, rozpočet, směrnice pro hospodaření, prováděcí předpisy k soutěž
Startovní číslo - A WOC 96 - HUN: CL, SP, RE - vše od Jany Cieslarové,- zlaté medaile
3 dny OB 97: Cena jarního Valašska 97: pozvánka, rozpis, mapy: "Zlínské paseky, Baťov, Karlovice"; výsledky, výstřižky
WC Ski 97 - společné, adresář - SWE, AUT, CZE, RUS
WC Ski 97/8-9, RUS - Syktyvkar (normal, relay): buletin 2, mapa model, výstřižek
M-ČR 97 L: Loko Trutnov: rozpis, pokyny, startovka, výsledky, mapy "Čapkovka, Velká Úpa" - náhr. prostor), výstřižky
Mapy nej...: vulkány - AUS 84, nejjižnější - NZL, spelologická - POL 85, "úzká" - LTU 92, záložka - AUS 89, vizitka - JPN, Mrtvé m
Startovní číslo - GPS 1988 - Košice + GPS
Startovní číslo - OB "Euromeeting", DEN - Jana Cieslarová
IYM 96 - AUT: výsledky, popisy kontrol, mapy
PMZ 96: rozpis, pokyny, rozpis pořadatelů, výsledky, startovka Hagaby, výsledky (Regnly), mapa "Vracov", dokumentace dopi
PMZ 97: rozpis, pokyny, výsledky, mapa "Tlustá hora", výstřižky
Ročenka SC Jičín 1993; autor: Jindra Vodička + kolektiv
Ročenka SC Jičín 1994; autor: Jiří Holas + kolektiv, 55 stran
Startovní číslo - 3 dny OB - Mar. Lázně 87
Materiály z historie OB v DDR + BRD (z expozice pro WOC 95 - Detmold)
Mapa pro XIII CISM - OL 79; další materiály - R Seitz, GER
OB Nové svobody 73: diplom + mapa "Jelení louky"
Kontrolní lampion pro OB - SUUNTO
Reprezentační tepláková blůza TCH - dar Anny Gavendové, TŽ Třinec
Tričko pro Mistra ČR 93 - Trutnov (poprvé tričko pro mistra republiky)
PWT 96/1 - FIN, Vasa: obálka, mapa "Vasklot", výsledky, informace, emblém, pohlednice, průvodní dopis
WC Ski 97/5: vyvěšovací tabulka sprint - Jan Pecka
PWT 97: materiály obecně: obálka, informace, řídící výbor, adresář pořadatelů
Družba 84 - BUL, Dobrudža: výstřižky
Družba 85 - DDR, Dresden: buletin, výstřižky,
Družba 86 - POL, Walcz: výsledky, výstřižky - poprvé i dorost
Družba 87 - HUN, Veszprem: výstřižky
Družba 88 - URS, Kanev: výsledky, foto v obálce
Družba 89 - TCH, Třinec: otevřené MSS, účast: TCH,NOR,DDR,POL,FIN,YUG,URS,HUN,BUL,ROM,BRD,AUT: rozpis, buletin, map
Družba - společné: celkové výsledky, reglement soutěže
SAXBO 95, mezistátní utkání - účast: DEN,NOR,FIN,HUN,GER,NZL,CZE, štafety, jednotlivci, výsledky, výstřižky, diplom
M-ČR DT 95: rozpis, výsledky, mapy, popisy
SAXBO 95: pozvánka, program, výsledky, popisy tratí, mapy, kartičky, diplom, foto v obálce, startovní číslo. Současně proběhl
Přijímač pro radiový orientační běh, v pásmu 3,5 MHz = 80 m; dar Petra Kopora, mistra světa ROB 88 - SUI
Lyžařské vázání GRESVIG-LOIPE, NOR - předchůdce vázání běžeckého, rok 1934, použito péro na spodní (horní) tah, výkyvné o
Běžecké vázání ROTTEFELLA Spesial, NOR, patentováno v roce 1940; čelisti stavitelné, upevňovací péro s dvojitým stav ním +
Běžecké vázání RENNSTEIG Super, Trusetal-DDR, 1954; čelisti pevné, 4 velikosti dle šířky bot, 4 kolíky pro boty; nákup od Vl. S
Běžecké vázání DK Dražice, TCH, 1964; nástupce vázání Jenka, TCH; tvarové péro, roztahovací čelisti + 4 kolíky pro boty; nákup
Halogenové světlo pro noční OB - PROFI 6V, 6W; výrobce: Petr Bořánek, Praha; a) halogenová čelní lampa, b) NiCd článek na d
Písemný materiál o halogenové světle pro noční OB, 3 foto v obálce
Seznam historický běžeckých vázání - Vlastimil Slonek starší, firma Lyže - Slonek, Nové Město n/Mor.
PMZ 95: pozvánka, rozpis, výsledky, mapy, výstřižky, Terčík Extra, diplom - VRUBEL CUP
Pohlednice ČSOB - Sport pro všchny; Jana Cieslarová, MS 91, Václav Zakouřil, JMS 93
MTBO - FRA: první evropské setkání
Materiály z historických OB v Norsku: první norská barevná mapa (i na světě ): pozvánka, informace, výsledky, zpráva del. rozh
První norské mapy - speciálně pro OB vyrobené: 1) pokus z r. 1941, 2) první černobílá mapa pro OB, 3) první barevná mapa pr
Mapa rodinného domku P.O.Bengtssona
Nejsevernější OB mapy světa: 1) "Longyearben", (Špicberky), 2) "Skaidi", (Tromso)
Barevné letecké foto - podklad pro mapování (50 km od Jerusalema), získáno od Zd. Lenharta
Zkušební mapa s červeně zakreslenými komunikacemi - alternativní zobrazení
Výuková mapa pro OB: "Ptení" (obec - škola - tělocvična), autor: Pavel Dudík, Sokol Ptení
Mapa k 30. výročí OB - historický závod 5.8.1980, "Turnov" - mapa 1:75000 vyrobena v roce 1980 v měřítku 1:50000
Propagační mapa firmy HSH Sport - mapa části Prahy se sídlem firmy
Minimapa - "Kozí Hora", 1:20000, autor Zd. Lenhart
Tisk první barevné mapy DDR z roku 1964 - originální matrice + originální mapa
Mapy různého měřítka a mapování - 11 ks:
Mapa mořského pobřeží Francie, mapoval SHO-Cart
První barevné OB mapy BRD, autor: Endre Kovari; zajímavost: listnatý les - světle zelená; jehličnatý les - tmavá zeleň; světliny,
První pětibarevná mapa dle IOF v BRD, autor Falko Bönig
Mapa okolí zotavovny - Luhačovice - pro potřeby rekreace ROH - bez vrstevnic, autor Břetislav Koč
Mapa třech měřítek pro OB ke 40. výročí OB (1:25000-1968, 1:20000-1947, 1:15000-1990), autor Boris Dvorský
První pokusy o OB mapu - ruční kresby, množení světlotiskem
Mapy uvedené v kapitole "Mapa - naše hřiště" - Zdeněk Lenhart, publikace 30. let OB - část 1: 1950-68
Mapy uvedené v kapitole "Mapa - naše hřiště" - Zdeněk Lenhart, publikace 30. let OB - část 2: 1968-71
Mapa Plešivecké planiny (záložní prostor pro WOC 72), vytištěno jen 5 ks; autoři: Samuel, Krajča, Nosál, Zemánek, Jachanová
M-ČR 95 Cl + Sp; výsledky, mapa: "Sedmihoří, Lopata", výstřižky; 6 závodníků SVK, 1 x POL (v dresu Železáren Prostějova)
Tyflomobil - orientační soutěž pro nevidomé; plastická mapa + plánek města (stejný prostor - Olomouc), 2x foto, výstřižek z n
Diplomová práce FTK UP Olomouc; Andrea Maráková, "Modifikace OZ v aplikovaných pohybových aktivitách"; Olomouc 1995
První publikace o Trail O; autor Anne Bragins, 64 stran, foto, mapy (částečný překlad)
Norská publikace o Trail O; autor Tore Stubbe, 29 stran, foto, mapy, nákresy; vydal NOF 1983, název: Orienteering for nye uto
Materiály k ROB - IARU: mapy se zakreslenou tratí ROB, logo ARDF, dar Petra Kopora, Brno; text o ROB (překlad z němčiny)
Soubor map pro 5. WOC IARU, 5 ks map, autor: Pavol Krišpinský, Radioklub Tatry
Magazin "Sport Report" č.10/94 - materiály o ROB
Propagační materiál fy. Silva - buzoly, boty pro OB, výstroj pro OB, použití buzoly v systému GPS
Propagační materiál fy. Suntoo - buzoly
Materiály k semináři High-Tech-News o využití počítačové techniky v OB: organizace závodu, mapy, tratě
                                                        G
Katalog filatelistických jednotlivostí v OB 1995: autor - Martin Keller, SUI, schůzka O-filatelistů při WOC 95 
 ER
Přehledy reprezentace (hlavy) pro WOC 95 GER: GER, CZE, GBR, SUI, USA
Mapy GER - různé (DDR i BRD), počet - 69 ks - Láznička, Hohausová, Burýšková
Informace o OB pro speleology "Spelino 83", další informace R. Seitz
Nejjižnější mapa (52 stupňů jižní šířky) - Falklandské ostrovy se zakreslenými minovým polem - "Saper Hill", 1:10 000
Plakát k WOC 93 USA, (Sara Maye Berman)
Časopis "Orienteering North America" č. 11/93 - číslo o WOC 93 USA
Textilní ubrousek s emblémem WOC 93 USA
Plakát WOC 95 - GER
Startovní číslo - WOC 95 - GER - Jörgen Martensson, cl., zlatá medaile
Mapa zajímavých skalních oblastí jižní Francie "Rochers", 1:10000, vydal SHO Cart Zlín (lístkovnice)
                                                        

                                                        B
Filatelie k některým WOC Ski: WOC Ski 77 - BUL, WOC SKI 80 - SWE, WOC Ski 84 - ITA (3x) WOC Ski 86 - BUL
 UL, WOC Ski 88 F
WC 86/3 - USA, New York: rozpis, mapa, výsledky, výstřižek
5 dnů OB 95: rozpis, program, startovka, výsledky, mapy (1:15000 i 1:10000) start. průkaz, start. číslo, diplomy, průvodní dop
Pohlednice 3 dny OB 95, Vidnava
Pohlednice 5 dnů OB 95 - Nový Bor
Pohlednice WOC 93 - USA, West Point - 2 ks
Pohlednice WOC 95 GER - Detmold
M-ČR 95 Št + K; rozpis, informace, protokol a výsledky, mapy
Materiál zpracovaný pro WOC 95 GER - Detmold, propagace činnosti IOF
Materiál IOF "Elite orienteers - Fact and Figures": fakta o účastnících WOC 95 GER, zpracoval Clive Allen
Startovní číslo - WOC Ski 92 - FRA - 2 ks
3 dny OB95 - Vidnava: rozpis, buletin, mapy, vizitka ředitele OB, pohlednice (mimo-OB 2067) + OB 95/4
Elektronické zařízení pro značení průchodu kontrolou - systém Rengly, výrobek a dar firmy - adresa: Rengly a/s, PO box 48, N
Popis systému Rengly: překlad článku (OB 94/3), článek OW 94/3+4, první použití - podzim 93 NOR
WC Ski 91/1 sprint: mapa, výsledky
WC Ski 91/2 normal: mapa, výsledky + mapa a výsledky doprovodných štafet (mapa - trening. prostor pro WOC Ski 92)
WC Ski 93/3 normal: mapa, výsledky, samolepka: závod byl silně ovlivněn počasím
MTBO - M ČR 95: rozpis, pokyny, mapy, výsledky, diplomy, průvodní dopis
Startovní číslo - WC Ski 93/4 ITA, Val di Non
Startovní číslo - WC Ski 93/5-6 SWE, Sundsvall, současně JWM Ski
Startovní číslo - WC Ski 93/1-2 TCH, Liberec + Jablonec
WOC 95 - GER, Detmold: pozvánka, buletin, program, WM- News 0-3, tisk. informace, mapy, výsledky, mat.Trail-O, diplom, sa
VWC 95 - RUS, St. Petersburg - rozpis, program, mapy, kartička, logo, visačka, dopisní papír
J WOC 95 - DEN, Horsens: rozpis, buletin 3, výsledky, mapy, výstřižky, samolepky, dop. papír, graf. list, časopis "O-Posten" DEN
Překlad několika kapitol z norské publikace "90 ar...": 1) Premiéra 1897, 2) Staré časy 1898 - 1913, 3) Premiéra Ski-O 1899. Př
Publikace "Orientační technika od startu do cíle". Autor: B. Norman, A. Yngström; vydal: SOFT, Farsta 1995
Pamětní sklenička pro OB "Euromeeting 95" - CZE, Hr. Králové
Čelenka OB "O-ringen 83" - SWE, Smaland
PWT 95 - CZE, Praha: OB "Euromeeting 95" - parkový OB Praha - mapa, výsledky; klasika + štafety Hr. Králové + Pardubice - vý
Suvenýr - malá lyže Järvinen (dar Josefa Krcha) - finský Ski-O team
Pohlednice OB - mistr světa ve sprintu Jurij Omelčenko (UKR) - WOC 95 GER - 3 varianty
Pohlednice O-ringen 92 - Jörgen Martensson, SWE
Pohlednice J WOC Ski 94 - FIN; první MS juniorů LOB
Členský průkaz ČSTV 1978 - 88, textilní znak TJ Gottwaldov
Dětská hra - skládačka mapy
Metodický materiál "Volba postupů"- překlad norského materiálu; norský autor: Eystein Weltzien, překlad R. Rychlý; vydal ZSO
Metodický materiál "Rámcový plán treningů" pro závodníky VŠ Praha, autor: Tomáš Kohout
Historické mapy LOB - zelené: 1968 - mezinárodní LOB, Mor. Beroun - "Slunečná"; 1969 - celost. LOB Vrchlabí, LOB Jihlava; 19
Mapy LOB: "Krásná Máří", 1974, ve své době jedna z nejlepších map LOB, mapy LOB: "Smrkovina" (86), "Rarach" (87), "Karlov
Městský OB v Benátkách: rozpis 1991, 92, 94, 95; výsledky 1994; mapa 1993, 1995
Plakát XVI. ročníku městského OB v Benátkách
Sborník map z roku 1993 - 15 ks map (jen!); sestavil Milan Šobr, + seznam map z roku 1993 s příspěvkem ČSOB
Sborník map z roku 1989 (více než 80 ks map), sestavila mapová komise SOB ČÚV ČSTV Praha
Zborník map SZOB z roku 1990 - 9 ks map; sestavila mapová komise SZOB Bratislava
Příloha časopisu pro mládež: "OB je, když ...", autor: Ivo Doušek, 4 strany, foto, mapa
CISM 88 - DEN, XXII ročník (armádní závody): závodní mapy "Dronninglund Storskov", "Svinklov"
Mapa okolí Mrtvého moře v ISR, nadmořská "výška" je mínusová, - 230 m
Orientační mapy CUB z let 1985-88; kubánský mapový klíč
Mapy "exotických" zemí IOF - ESP, ISR, JAP, ROM, YUG - ukázka mapové tvorby
A WOC 94, SUI - Fiesch: výsledky
Materiály k historii OB v LIT - příloha k přihlášce LIT do IOF: průvodní dopis (A), přehled historie, situace v r. 1989 (A)
Mapy LIT, 5 ks, 1982-89
WC Ski 99/1-2, SUI - Olivone; výsledky 1. a 2. závodu - Cl + Sp
WC Ski 99/3+R1, ITA - Madonna di Campiglio; buletinč.2, výsledky
Mapy 1:25000, M-34-122-B-a, vojenská, cvičná - "Bělá"
Pravidla MTBO platná od 1.1.1994
SJO 95: Scientific Journal of Orienteering, časopis vědecké skupiny IOF,1995; dvě čísla - obsah: 5. mez.symposium 1994-SUI, v
Ročenka ČSOB 94 - výsledky: WC 94, A WOC 94-SUI, J WOC 94 - POL, IYM 94 - SUI, výsledky ČR, anketa
Výstřižek ze Stadionu 1986 "Královna z lampionového lesa" - Annichen Kringstad, SWE; článek + foto
Výstřižek ze Stadionu 1986 - ilustrační foto, H 12 na doběhu
Suvenýr - talířek WOC Ski 86 - BUL
WC Ski 95/6, EST - Voru, normal: rozpis, mapy
Odznak Ski-O
Orientační běh 1995 č. 1-3; časopis orientačních běžců
Orientační běh 1995 č. 4-6; časopis orientačních běžců
Orienteering World, 1994/1-3
Orienteering World, 1994/4-6
Orienteering World, 1995/1-3
Orienteering World, 1995/4-6
Obálka francouzského O-klubu L.A.C.O + dopis M. Kellera
Startovní číslo - M-ČSSR 84
Startovní číslo - M ČR 95 L; 1x jednotlivci, 2x štafety
M-ČR 95 L; obálka + rozpis, pokyny, protokol + výsledky, mapa, diplom, start. čísla (mimo) (OB 2136)
Běhací komplet pro OB; dar firmy HSH Sport Praha: dres - materiál Filet, kalhoty - materiál Maceba; cena kompletu - 695,-Kč
Mapy LOB - SVK (7 ks) mapa prvního M SSR L 86 - "Krpáčová"; dar J. Nemce, BB
Rozpis 1960, 65,66,69; diplom 69; výstřižky 69,72,89; korespondence k IPSOL 72; LOB 73; soutěže LOB 90; historie TCH LOB d
Překlad z norské publikace "90 let..." - počátky LOB ve světě; foto - 2x kopie z knihy
Materiál IOF v rámci olympijského programu: "Ski Oreinteering - sport for the Olympic Gammes"
J WOC Ski 96, SVK: buletin 1-3, mapy, výsledky, výstřižky, st. průkaz
Startovní číslo - J WOC Ski 96, SVK - B. Bystrica
Startovní průkazy pro OZ hlídek z let 1950-59, 7 ks
Startovní průkazy pro OZ z let 1960-69, 7 ks
Startovní průkazy pro OB z let 1970-95, 7 ks
Mapy LOB 1981-85: Barborka" 81, "Smrkovina" 84, "Rychtář" 84, "Šachty-sever" 84, "Tábor" 84
M-ČR 96 L; mapa "Stratílek"
CISM 96, XXIX. ročník: výsledky jednotlivců, stavba štafet, mapy
J WOC 96 - ROM, Baile Govora: mapa model, výstřižky, suvenýr CZE, "hlavy", výstřižky, diplom
Výstřižek Orientační duatlon
Obálky WOC 81, SUI - 2ks
M-ČR 96 N: rozpis, informace, výsledky + protokol, mapa, diplom
Materiály k 25. výročí OB Univerzity Palackého v Olomouci; soupis členů, pozvánka, pamětní list
M-ČR 96 DT: rozpis, pokyny, výsledky, mapa, výstřižky; použita metoda Hagaby
Startovní číslo - VWC 96 - ESP
VWC 96, ESP: buletin č.3, program, mapy: trenink, finale, den 1+2 (kopie), výstřižky, start. číslo (mimo)
První použití systému REGNLY v ČR - Pohár Elity, 25.5.1996, Jilemnice; popis systému, výsledky
Cena jarního Valašska 96, druhý ročník: propozice, pokyny, výsledky, mapy, výstřižky, průkazky
WC 96 - informace o prvních třech závodech (OW 96/3)
Materiál od B.O. Myrvolda (NOR): překlady dopisu i článků, původní mapy pro OB do r 1962 - NOR
50-ti ročenka OB v Oslo -NOR: historie, patent pro starý kompas, vývoj map, tabulky aj.
3 dny OB 96: Botas Cup 96: pokyny, mapy, start. průkaz, výsledky
MTBO - Botas Cup 96: rozpis, mapa závodu z 20.7.1996
                                       n
PMZ - fotografie původního poháru z roku 1954 - pohár byl rozbit (ztracen) 
ebo ztracen
Diplom ze zimního OB 1969: pořadatel: VŠD Žilina, dar Wilfrieda Sleziaka, Košice
Vlajka - J WOC 96, ROM, Baile Govora
MTBO - FIN: 1. World Meeting: rozpis, foto
3 dny OB 96 - Cena Moravy a Slezka: rozpis, program, výsledky, mapy, diplom, výstřižek
Startovní číslo - 5 dnů OB Jičín 96
Metodický materiál - OB pro veřejnost: autor - Juraj Nagy
Putovní cena pro žáky TJG 1984-92: Grand prix žactva - Putovní valaška, autor: Štěpán Drobilík
WC 96/1 - LTU, classic: buletin 1-4, program, logo, vizitka, výsledky kvalifikace+ finale, rozpis veř. OB, mapy: model + kvalif. +
Přívěšek s emblémem - WC 96/1 classic, LTU
Talířek s emblémem - WC 96/1 classic, LTU
Startovní číslo - WC 96 a WC 96/1 - LTU, Nida
Plakát - WC 96/1 classic, LTU
WOC Ski 96 - NOR, Lillehammer: buletin 2+3, mapy (kopie) výsledky (klasika + částečné) startovky, článek M. Horáčkové
Lampion - označení kontroly, WOC 72, TCH: dar Jana Vlčka, Brno
Lampion - označení kontroly Silva - WOC 91, TCH
Startovní číslo - J WOC 96 - ROM: Vladimír Lučan
Výsledková tabulka J WOC 96 - ROM, Baile Govora
Medaile - 3 dny OB Štramberk 1996 - PMS
M-ČR 96 Cl + Št: rozpis, protokol, výsledky, pokyny, mapy
WC 96/10 - FRA: classic: buletin č. 4, program, mapy (finale A+B + trenink)
Startovní číslo - WC 96/10 - classic, FRA - Le Vercors
Plakát - 5 dnů OB, Jičín 94
WC 96/5 - NOR: classic: program, NOR - Oslo, článek OB 96
5 dnů OB 96: Sobotka: rozpis, program, výsledky, mapy (6x), start. číslo (mimo)
Startovní číslo - 5 dnů OB 96 - Sobotka
Označovací kleště pro kontroly - domácí výroba: a) Václav Novotný 1968 (asi první v TCH), b) František Škoda 1975
Označovací kleště pro kontroly - tovární výroba, SWE
Medaile - J WOC 1995, zlatá: výrobce - CZE
Medaile - M ČR 1995, zlatá
Sklenička z M ČR 96 - J. Nový Bor
Sklenička z PWT 96, Praha - Stromovka
Metodický dopis "Základy MBO", autor: Pavel Pekárek, 113 stran, vydal ČSOB, květen 1996
Metodický dopis "Zimní příprava orient. běžce v tělocvičně", autor: Lenka Kronesová, 79 stran
WC Ski 97/1-3, SWE - Orsa, výsledky závodů normal, sprint, a relay, st. číslo (mimo)
WC Ski 97/6-7, AUT - Windischgarstner Tal: výsledky závodů sprint, relay
WC Ski 97/10-11, RUS - Krasnojarsk: výsledky závodů normal a sprint
Buzola Suunto - typ Comet, suvenýr - mikrokompas s teploměrem, dar fy Suunto
Buzola Suunto - typ Arrow 2000, rychlá a stabilní střelka: Arrow 2200 - s lupou, Arrow 1 - palcová, Arrow M-9 - zápěsťová (pro
Buzola Suunto - typ M-3/360 CM, buzola pro turistiku a OB do nejtěžších klimatických podmínek
Buzola Suunto - typ MC/1; profesionální zrcadlový kompas s otočnou stupnicí, střelka svítící nebo normální
Buzola Suunto - typ A 2100; buzola pro OB s lupou
Přednáška Bertila Nordenfelda - SWE na VIII. kongresu o historii sportu - Uppsala, SWE (OB - minulost a původ)
M-ČR 97 DT; rozpis, pokyny, protokol + výsledky, mapa: "Bělečský mlýn", protokol o průběhu závodu, kopie tratí
M-ČR 97 N; výsledky
Materiály firmy Suunto - propagační + výroční zprávy
Čelenka se znakem WOC 97 - NOR
Suvenýr - dárková buzola Suunto se znakem WOC 97 - NOR
Odznak WOC 97 - NOR
Startovní číslo - WOC 97 - NOR: 41 - Tomáš Prokeš, CZE - 5.místo, klasika; 57 - Timo Karppinen, FIN - 2. misto, sprint; Jan Žem
CISM 97 (30. ročník) - ESP, Pontevedra: buletin č.1, program, výsledky štafet H + D, mapy, vizitky (2x), st. číslo + odznak (mimo
Startovní číslo - CISM - ESP, Pontevedra - 30. ročník
Startovní číslo - 3. dny OB "Botas Cup Open 97"
Odznaky norského OB: 50 let NOF 1945-1995; znak OB - Ferdighetsmerke; troll - Kart; trol - Deltakermerke
Mapové podklady pro pohlednici COH - mapa zlínského parku s muzeem (sídlo COH)
Sborník map - norské orientační mapy a terény
J WOC 97 - BEL, Leopoldsburk: program, mapy, výstřižky, OW 97/5, OB 97/3
Pravidla IOF - Ski O: pravidla Ski O, pravidla WOC Ski, pravidla J WOC Ski, pravidla WC Ski
Vlajka - TJ Gottwaldov - do roku 1991, pak změna názvu města na Zlín
Výsledky SOBSA (OB v peněžnictví) z 15.9.1997 + rozpis a info pro OB 61.8.1997
WOC 97 - NOR, Grimstad: buletin 1-4, program, start. listiny, výsledky, mapy, účastníci, podklady z příručky pořadatele, mapy
Noviny a časopisy k WOC 97 - NOR: WM extra (6x), O-posten - DEN, Orientering - SWE, Skogsport - SWE, Orientering - NOR
Plakát WOC 97 - NOR + výstřižky
NOC 97 - DEN: výsledky
Mapa "Lipník" 1:20000 - první CZE mapa zpracovaná pro MTBO, zpracovala firma LR mapy
M-ČR 97 Cl: protokol, výsledky, mezičasy (Regnly), mapa "Martínkov", popisy tratí, výstřižky, diplom
M-ČR 97 Št + K; rozpis, výsledky
M-ČR 97 L Sp; rozpis, pokyny, protokol + výsledky, mapa "Eduard", diplom; současně proběhl 3. a 4. závod Poháru Elity v LOB
5 dnů OB 97: rozpis, pokyny, startovka, výsledky, mapy: "Hrouda, Ortel, Trenink", pohlednice (mimo)
3 dny OB 97: SAXBO 97: pozvánka, rozpis, program, výsledky, mapy: "Babiččin odpočinek, Alte Leipaer Strasse", diplom, výstř
Startovní číslo - SAXBO 97 - 3 dny OB
Plakát 3 dny OB - SAXBO 97
Emblémy IOF: a) 1961 - 1997; b) Ski O - 1980 (pro ZOH); c) od r. 1997; 100 let IOF
Publikace SWE: autor Hedeström, Kjellström - "Var svenska skogsport", vydal SOFT 1954
Valná hromada 1997; - Jičín, Brada
M-ČSFR 90 L: výsledky - současně P ČR 90 L
M-ČSFR 91 L: protokol + výsledky
Materiály IOF pro zařazení OB do programu OH
Plakát - 5 dnů OB 94 - plakát
Plakát - WC Ski 97/4-5
Plakát k OB "Golden Cup 96"
Mapové zajímavosti: a) mapa "Fuji" (kráter sopky), 3776 m.n.v. - nejvyšší mapa; b) mapa "Tamagawa Riverrun" - délka 8 km, š
Mapa horského OB
Orientační mapa "Hidden Lake" - Yukon, CAN
Startovní číslo - VWC 86 - NOR, Mysen; 1990 - HUN, Körmend; 1992 - AUS, Tasmánie
Poštovní obálka WOC 97 - NOR, Grimstad
Pohlednice 5 dnů OB 97 - OB Nový Bor
Poštovní známky s motivem kompasu
VWC 97 - USA, Minesota; program, mapy, výstřižek OW 97/6
Metodické listy "Rozbor výsledků v roce 1997 při prvním použití Regnly"; autor: J. Kučera
Orienteering World, 1996/1-3
3 dny OB; Cena střední Moravy 97: rozpis, pokyny, popisy, mapa "Pteňské polesí" - část, výásledky, číslo III. etapy (2x)
Orienteering World, 1996/4-6
3 dny OB: Pivrnec Cup 97 - rozpis, výsledky, mapy: "Pivrncovy kameny + Šichta", diplom; Pivrnec Cup 95 - výsledky, nov. článe
Plakát k 3 dnům OB "Pivrnec Cup 94"
Svazové materiály 1997: - Zpravodaj ČSOB 1997/1+2+4; Směrnice pro hospodaření; Směrnice pro tvorbu a evidenci map; Prov
Ročenka SKOB Zlín 94 - Terčík speciál; redaktor Petr Pernička, 45 stran
Startovní číslo - VWC 97 - USA, Port Ripley
Ročenka SKOB Zlín 95 - Terčík speciál; redaktor Petr Pernička, 50 stran
Seminární práce "Orientační běh"; autor Hana Wacková, Masarykova univerzita Brno - pedagogická fakulta; zpracováno s pod
WMG 94 - World Master Games 94: pozvánka, rozpis, tiskové info
NOM 92 + 93 - mistrovství Severu: rozpis, tiskové info, samolepky NOM 73, 88, 89
Pozvánka na 1. mezinárodní konferenci Trail O
M-ČR 97 Trail O: článek o MR ČR 97 Trail O, časopis "Vozíčkář plus"
M-ČR 97 HOB: rozpis, mapa
J EOC 87 - GBR: logo J EOC 87
Suvenýr - odznak VWC 87 - USA, Minnesota 2x
Suvenýr - cena pro III. místo - bronz, VWC 86 - ESP, Murcia
Rozpis 4. mistrovství Asia - Pacifik 86
Finská publikace - kartografie: autor - Osmo Niemelä; obsah: kartografie, finské terény, historie map, tvorba map, znázornění
Startovní číslo - WMOC 98 - CZE, Nový Bor
Sklenička WMOC 98 - CZE, Nový Bor
Plakát WMOC 98 - CZE, Nový Bor
Pohlednice WMOC 98 - CZE, Nový Bor - 3 ks
Obálka VWC 97 - USA, Minnesota.
Pohlednice Hungaria Kupa 97
Pohlednice OB - POL, 2x (1x obecné OB, 1x IOLPM 86)
Pohlednice mapařské firmy "Roberts Mapping"
Text a notový záznam polky "Busola - polka"; text: Jiří Horák (SLA) + Viktor Kalivoda (KNC), hudba Viktor Kalivoda (KCN)
Pohlednice OB "3 dny OB 97" - Skalský Dvůr
Pohlednice WOC Ski 94 - ITA, Val di Non s razítkem
Almanach ruského Ski O 97; 71 stran, vydal: Asociace ruského Ski O, redakce: Boris Tencer
Ročenka svazu OB RUS; speciální číslo 3/98 časopisu "Azimut" k 35. výročí založení svazu; redakce: Gendrich Šur
PWT 97/5 - CZE, Český Krumlov; pokyny, výsledky - Regnly, info pro media, hlavičkovaný papír, mapa "Český Krumlov" - 3x; (m
Plakát PWT 97/5 - CZE, Český Krumlov
Sklenička PWT 97/5 - CZE, Český Krumlov
PMZ 98: rozpis, pokyny, výsledky, mapy: Kameničná - LCE, Štákovy paseky - TZL, Baťov - štafety, výstřižky
Startovní číslo - M ČR 98
PWT 97 - obecně; SWE, FIN, NOR, SWE, CZE, HUN, AUT, ITA: rozpis, výstřižek OW, výsledky 1 - 10, řídící výbor, adresy pořadat
PWT 97/1 - SWE, Eskilstuna: část mapy "Parken - Zoo"
PWT 97/7 - AUT, Graz; pohlednice
Pohlednice PWT 97/7 - AUT, Graz
5 dnů OB 98 - ITA, Trentino "5 Giorni delle Valle di Non": rozps, mapa trening + 4 etapa (Ivan Žemlík)
Metodický dopis "Program přípravy sportovní přípravy žactva", autor: Milan Ševčík, Praha 1984, metod. oddělení ČSTV
Metodický dopis "Orientační běh v činnosti ZRTV", autor: Brtník, Jelenová, ČÚV ČSTV Praha 1987, metodické oddělení
Metodické informace 1989, č. 7, 8, 9.
Ročenky ČSOB 1995 + 1996 + 1997 - výsledky důležitých soutěží OB (domácí i zahraniční)
Plakát PWT 98/9 - CZE, Olomouc
MTT 67- TCH, Souš: Materiály mezinárodního treninkového tábora IOF - MTT Souš 1967
WC 98/1+2+3+4 - IRL+GBR, Killarney + Lake District; rozpis závodu 1+2 (IRL) + 3+4 (GBR), program, výsledky IRL + GBR, mapy;
Časopis Orientační běh 1997/1- 4
WC 98/8-9 (Cl. Sp), SVK - Tatranská Lomnica; buletin č. 4, program, výsledky, mapy, vizitka, výstřižky, plakát (mimo)
WC 98/10 - 11(Cl, RE) - EST, Otepää; výstřižek
XXI. kongres IOF -POR, Sintra, materiály
První předolympijský Ski-O - rozpis, informace
Propagační materiály IOF - 1998
3 dny OB - Pivrnec Cup 98: rozpis, výsledky, mapa "Pivrncovy prameny", diplom
3 dny OB - Cena Horního Slavkova 98: rozpis, výsledky, pokyny, mapy "Poděs, Třídomí, Krásno", diplom, výstřižky
OB 0130
WC 98 - obecné; rozpisy jednotlivých závodů WC 98
M-ČR 98 Supersprint - Olomouc (neoficiální); pozvánka, rozpis, mapy: Olomouc (Z), Olomouc - Čechovy sady (T), neoficiální vý
Plakát WC 98/8-9 - SVK, Tatr. Lomnica
Plakát EC MB 98/1-2 - SVK, Nitra
OL Seniorenspiele - World Masters O; program, startovka
Medaile - MTBO EC 1998/2 - SVK, Nitra
MTBO - EC 98/1-2 (Sp + DT) - SVK, Nitra; rozpis SVK + C'ZE, pokyny, buletin 2, výsledky, mapy: T + Sp + DT, diplom, samoplepk
MTBO - EC 98/1 - 7; obecné + rozpis SVK a CZE
MTBO - EC 98/3-4 (Cl + RE) - CZE, Lipno; rozpis SVK a CZE, rozpis CZE, mapy (Lipno, Kobylnice - T, Kaliště), výsledky, výstřižky, s
MTBO - M ČR 98 - Cl + št - meziánárodní; rozpis, výsledky, mapa Kaliště
3 dny OB - Cena Horního Slavkova 98; rozpis, pokyny, výsledky, mapy "Poděs, Třídoní, Krásno", diplom, výstřižky
MTBO - M ČR 98 - DT, SP: rozpis, pokyny, výsledky, startovka DT, mapa "Kamenný vrch"
WC 98/6+7 - SVK, Tatr. Lomnica: telefonní karta vydaná k závodům WC - SVK
3 dny OB - Cena střední Moravy 98 - Protivanov: čelenka
3 dny OB - Cena střední Moravy 98; rozpis, výsledky, čelenka (mimo)
3 dny OB - Veteran Cup 98 - Turnov; výsledky
M-ČR98 Cl + SP; výsledky, výstřižek - organizační nedostatky (viz OB 4/98)
M-ČR 98 Št + Dr; rozpis, program, protokol, mapy "Verdun" - 2x
M-ČR 98 HOB; mapa "Kamenná kočka", částečné výsledky
Suvenýr - WOC 99 - GBR, Inverness + suvenýr Highland
WOC 99 - GBR, Inverness; buletin 1+4, zahájení, plakát, tiskové info, startovky, výsledky, mapy, repre SWE, CZE, USA, Compas
PWT 99/3 - FIN, Turku; startovka, mapa, leták, vizitka, výsledky
Startovní číslo - VWC 95 - RUS, St. Petersburg
Startovní číslo - J WOC 99 - BUL, Varna
Publikace Malá škola orientačního běhu, edice "ABC sportu"; autoři Ivo Doušek, Zdeněnk Lenhart, Olympia 1991
Trening fyzické kondice v OB; překlad norské publikace, autoři A. Gjerset. E. Johansen, překlad K. Daněk + J. Kaplan, ČSOB 199
Mapy a popisy kontrol ze závodů Trail-O v JPN
Y EOC 99 - GER, Leipzig; výsledky jednotlivců, štafet a celkově družstva
Startovní číslo - EC MTBO 99 - ESP - štafety
MTBO - EC 98 - ESP, Sagarossa; instrukce, výsledky, kartička, st. číslo (mimo)
Materiály ze 3.+ 4. závodu "Kozel Cup" - světový ranking účast - CZE, SWE, FIN, SVK, HUN, ESP, POL - nejlépe obsazený závod s
M-ČR 99 Sp; rozpis, pokyny, výsledky, mapa "Seleška", kopie foto, st. číslo (mimo)
článek o Trail-O v Olomouci - součást Memoriálu Dr. Kapka
První využití SPORTIDENT na Moravě - Supersprint - při oblastním přeboru; rozpis, mapa "Škola", výsledky, diplom, propagačn
WMOC 99 - DEN, Aarhus; rozpis
Orienteering World, 1998/1-3
Orienteering World, 1998/4-6
WMOC 98 - CZE, Nový Bor; pozvánky, rozpis, informace, startovka, výsledky, mapy, výstřižky, vitzitka, samolepky, st. číslo (mi
Startovní číslo - EC MTBO 98 - CZE, Šumava - klasika + štafety
Orientační "puzle"
SJO 98: Scientific Journal of Orienteering, časopis vědecké skupiny IOF,1998 No1/2 - Autum 98
Publikace "Technika a taktika OB"; autor Zdeněk Lenhart, III. vydání, ČSOB Praha, 32 stran
Oddílová ročenka 1999 - Loko Pardubice, 36 stran
Oddílová ročenka 1988 - RH Hr. Králové, 38 stran
Pohlednice OB: ITA - 5 Giorni 98, ITA - Venezia 99, RUS - 100 let OB 97, CZE - Bohemia 99 Nový Bor
MTBO - WC 99/1 - Cl, AUT - Mieming; pozvánka, výsledky, startovka, mapy (Tr + Cl), buletin, výstřižky, kpie foto, kartička, laká
Startovní číslo - WC MTBO 99/1 - Cl, AUT - Mieming
Plakát WC MTBO 99/1 - Cl, AUT - Mieming
Mapník pro OZ používaný v 50. létech - nejstarší mapník v COH
M-ČR 99 Supersprint - Konopiště;M-ČR 99 supersprint - mezinárodní + Olympijské kufrování; rozpis, mapa "Konopiště, Podzá
Podklady pro jednání Valné hromady 99 - rozbor reprezentace
Rozpis OB "Jihošvédské sedmičlenné štafety", rok založení 1946 (překlad)
CISM 99 - CRO, Zagreb; výsledky
WC 98/10 CL + 11 RE - EST, Otepää; program, buletin 1, startovky, mapy, výsledky, vizitka, noviny "Orieteeruja" 11/98
WC Ski 99/6 CL + 3 RE - EST, Otepää; program, startovky, výsledky, mapy, vizitka VIP, noviny "Orieteeruja" 2/99
Startovní číslo - WC Ski 99/10 + 11 - EST, Otepää
Plakát WC Ski 99/10 + 11 - EST, Otepää
M-ČR 98 DT; výsledky
Startovní číslo - M ČR 99 DT
M-ČR 99 Št + K; rozpis, pokyny, výsledky, mapa "Kočiči hrádek"
M-ČR 99 DT; rozpis, výsledky, mapa "Zkamenělý zámek" - 3x
5 dnů OB 99 -. Bohemia; rozpis, pokyny, výsledky, mapy: "Lada I, Skelná huť II, U poustevníka I+II, Radoška I+II, Borová I+II"
3 dny OB - Pivrnec Cup 99; rozpis, výsledky, mapy: Pivrncovy kameny, Pivrncovy prameny, Šichta, Pohoda", diplom
Ročenka ČSOB 1999, autor Petr Klimpl
Metodický dopis "Praktické cvičení orientace v terénu", autor: Václav Komanec
PWT 99 - obecné; obálka, adresy pořadatelů, celkové výsledky, Money Winners; výsledky PWT 99/6 - JPN, Tokyo; PWT 99/8 -
PWT 99/7 - CHI, Hangzhou; buletin, výstedky, info (čínsky), mapa 2x, vizitky, logo, startovní číslo (mimo)
Startovní číslo - PWT 99/7 - CHI, Hangzhou
Výstřižky k mezinárodnímu OB - Vrchlabí 1961
První zahraniční mapa z české dílny SHOCart kreslená počítačem (pravděpodobně) - FRA, Les Grandes Dessus
Startovní číslo - WOC Ski 00 - RUS, Krasnojarsk
WOC Ski 00 - RUS, Krasnojarsk; program, bulletin 3, částečné výsledky, mapa
J WOC Ski 00 + WC Ski 00/6+7+8 - SVK, B. Bystrica + Donovaly; buletin 1-2 + 4, mapy
WC Ski 00 - obecně; FIN - 3x, AUT - 20x, SVK - 3x, RUS 2x, celkové výsledky
PWT 98/8 - AUT, Schladming; výsledky, mapy, kopie foto - Eda Böhm
PWT 97/7 - AUT, Graz; výsledky, mapa, kopie foto, noviny, plakát (mimo), startovní číslo (mimo)
Plakát PWT 97/7 - AUT, Graz
Startovní číslo - PWT 9/ 7 - AUT, Graz
M-ČR 00 DT + Veteraniáda - Brumov; rozpis, pokyny, mapa "Sýkoř 701", výsledky
M-ČR 00 L družstva; celkové výsledky
M-ČR 00 N + Veteraniáda - Bobrůvky; výsledky
Medaile - M ČR 2000 - N; Spartak 1. brněnská
Medaile - J WOC Ski 2000 - SVK, Donovaly - účastnická
Publikace "50 let OB v ČR" - text publikace na CD
Publikace "50 let OB v ČR"; 106 stran, 48 foto, mapy; ved. autorského kolektivu - Jan Žemlík
3 dny OB 99 - Mar. Lázně; protokol, popisy kontrol, mapy "Mariánské Lázně, Kosatcová louka, Modrý kámen II"
3 dny OB 00 - Mar. Lázně - Jarní trojúhelník; rozpis, protokol, popisy kontrol,výstřižky, mapy "Kosí potok, Panský vrch, Béďa"
Ski-O 98 - JPN, Sugadaria; materiály a výsledky z předolympijského Ski-O
Ski-O 98 - JPN, Sugadaria; rozpis a výsledky z předolympijského Ski-O
3 dny OB 98 + 99 - Botas Cup; Botas Cup 98 - Čeřínek: rozpis, mapa "Čeřínek - sever" diplom, foto; Botas Cup 99 - Leština: výs
WC 00/1-2 - JPN, Fuji park, CL + RE; buletin 1-4, výsledky, mapa: model, CL + RE, "hlavy" JPN, logo, plánek Fuji parku, kopie fo
Plakát WC 2000/1-2 - JPN, Fuji park
M-ČR 00 L - družstva - Nové Mšsto n/M; částečné výsledky
MTBO - WC 99/2-4 - CZE, Jedovnice: buletin, mapy "Olšovec", výsledky, startovky + MTBO WC 99/5-6 - ESP, Barcelona: rozpis
Hodnocení seniorské a juniorské reprezentace - zpráva pro předsednictvo
Startovní číslo - WC 1990
Plakát J WOC 2000 - CZE, Nové Město na/Moravě
Čelenka J WOC 2000 - CZE, Nové Město na/Moravě
J WOC 00 - CZE. Nové Město n/M; buletin 1-4, výsledky, mapy: "Černá skála - T, Posekanec - M, Maštale - CL, Milovy - CL klas.
Startovní číslo - J WOC 2000 - CZE, Nomé Město na Moravě
5 dnů OB 00 - Botas Cup, OB SK Chrast; buletin 1+2, mapy "Karlštějn východ + západ, Zkamenělý zámek, Cínová cesta", pohled
3 dny OB - Botas Cup; mapy z ročníků 93, 96, 97, 98, 99 - "Řasnička, Ochoza, Vochomůrka, Křemílek, Čeřínek-jih, Orlovské lesy
Scénář výstavy "Botas Cup 2000"
MTBO - WC 00/1-3 -Sp. Cl. Re - CZE, Stráž p/R; info, výsledky, mapy, st. čísla (mimo); současně M ČR MTBO 00 - kl, št, - mapa
MTBO - M ČR 2000 - viz OB 1544
Startovní číslo - M ČR MTBO 2000
WC 2000/3+4 - Sp + Cl - AUS, Canberra; průvodní dopis, buletin 1 - 4, startovka, výsledky, mapy, pozvánka na raut
M-ČR00 L - klasika, družstva - Jáchymov; rozpis, pokyny, výsledky, mapy
3 dny OB - Saxbo 2000 - Petrovice; rozpis, program, výsledky, mapy "Seleška, Seleška II, Scharfenstein", diplom, mapka H 10,
Medaile - 3 dny OB - Saxbo 2000 - Petrovice, keramická
Plakát WC 2000/10-12 - POR, Lisabon
Odznak WC 2000/10-12 - POR, Lisabon
M-ČR 2000 Trail O - Brno; info o M ČR
SJO 99: Scientific Journal of Orienteering, časopis vědecké skupiny IOF,1999 podzim
PWT 2000/4 - AUT, Leibnitz; (současně Champions Week) - mapy kvalifikace a finale
Pohlednice FIN 5 - FIN, Heinola
Startovní číslo - WC Ski 97/1-3 - SWE, Orsa Grönklitt
Startovní číslo - WC Ski 93/7-8 - NOR, Holmenkollen
Ročenka oddílu Praga Praha 99; 24 stran, autor Vl. Prášil
Průvodce výstavou "Lyžníci, velocipedisté a ti druzí" - Brno 2000; součástí výstavy i miniexpozice OB
Přehled elitních soutěží IOF - 2000; 23 stran, autor O. Gasbjerg
Orienteering World, 1999/1 + 2
Statistické šetření ČSOB 1992 - 97
Orientka "Dynar" - výrobce Novesta Zlín, vzor 729 327 - G3 2597
Orientka "Novesta" - výrobce Novesta Zlín; vzor 729 327 - G7 1600
Publikace o historii finského závodu Jukolan 1949 - 1988; finština
M-ČR 00 HOB - Děčín; mapa závodu
Materiály k oslavám 50. výročí OB; štafeta, anketa "Nejlepší O-běžec 1950-2000, společenský večer
Startovní číslo - WC MTBO 99/ 4 + 5 závod
Valná hromada 2000 - ČSOB Praha
IYM 2000 - RUS, Svetlogorsk; plakát
MTBO - Pohár ČR MTBO 1994 - 95, výsledky
MTBO - Pohár ČR MTBO 1997 + 98, výsledky jednotlivých závodů
MTBO - Výsledky závodu MTBO v Jablonci n/N - jedny z prvních
MTBO - Mistrovství MTBO Francie 1997, výsledky
MTBO - M ČR 97 štafety - Lipník; výsledky 1. Mistrovství ČR MTBO ve štafetách
MTBO - M ČR a M SR 97 společné - DT + Sp, výsledky
WC Ski 95/5 - NOR, Holmenkollen; částečné výsledky
WC Ski 99/3 - ITA, Pinzolo; částečné výsledky
WC Ski 00/1-6; částečné výsledky
J WOC Ski + WMOC Ski 01 - ITA, Trentino; výsledky
WC Ski 01/1-4+Re 1 - BUL, Dospat; výsledky jednotlivých závodů, výsledky po 4. závodech
Spolupráce COH a IOF při zpracování průměrů dosahovaných časů při WMOC (poskytnutí výsledků) - David May, člen komise
Startovní číslo - EOC Ski + WC Ski 01 - US, Vologda
WC Ski 2001; obecné
WC Ski 01/7+8 - FIN, Rovaniemi; výsledky, kontakty, logo
WC Ski 01/5+6+Re 2 - SWE. Falun; mapy, vizitka, logo
EOC Ski + WC Ski + IYM Ski 2001 - RUS, Vologda; buletin, výsledky, logo, vizitky, kalendář+ plakát (mimo), start. čálso (mimo)
Pohlednice -finské družstvo Ski-O 2001
Startovní číslo - 1. EOC 62 - NOR, Löten - dar Jindry Novotného, Zlín
Diplom z 1. Mistrovství ČSR 1952 - Jihlava, z pozůstalosti Pavla Mezihoráka, Gottwaldov
Soutěžní řád orientačních závodů hlídek 1954, jeden z prvních tíštěných soutěžních řádů
IOF 25 - speciální jubilejní výtisk IOF Report k 25. výročí založení IOF
Startovní číslo - 5 dnů OB Jičín a současně WC 84
Medaile - 3 dny OB Třinec 1981 - kolejnice
Medaile - OB "Hornický kahanec", Kladno 1963 (novodur)
Medaile - Družba 1987 - DDR, Leipzig
Medaile - 3 dny OB - Luhačovice 1985
Seminární práce "Člověk a sport" - práce žákyně 9. třídy 5. ZŠ Zlín; část práce použita v publikaci "50 let OB"
Seminární práce "Vývoj průchodnosti kontrolními stanovišti" - studentka sportovního gymnázia Vrbno p/P
Vlajka - PMZ - 1961 - XII. Ročník
Medaile - M ČSR 1954 - Bílá, pořadatel kraj Gottwaldov; - z pozůstalosti Dušana Dudíka, Prostějov
Medaile - M ČSR 1956 + 57 - z pozůstalosti Dušana Dudíka, Prostějov
Tělovýchovné vyznamenání - Vzorný rozhodčí - diplom + odznak; z pozůstalosti Dušana Dudíka, Prostějov
Medaile - M ČSR 1961 - z pozůstalosti Dušana Dudíka, Prostějov
Diplom k 30 výročí OB - z pozůstalosti Dušana Dudíka, Prostějov
Elektronické ražení "EMIT" - nástupce Regnly - prospekty
Pohlednice k M ČR 2000 + PMZ 2000 + 50 let OB - 3 ks
EYOC 01 - CZE, Pardubice; Evropské utkání dorostu - rozpis, historie, buletin 2+3, výsledky, mapy: "Junior Centrum Seč, Mona
PWT 2000; Organisation Manual
PWT 2001/1 - CZE, Pardubice; (N. Město - štafety, Slatiňany,- kvalifikace, Pardubice - finale); pozvánka, program, výsledky, ma
Startovní číslo - PWT 2001/0 - štafety - N. Mšsto n/M
Startovní číslo - "Golden Orienteering Tour 2001" - 1. závod, Bečov, Český park
Startovní číslo - 25. ročníku GPS - Pezínok 2001 - Kučišdorfská dolina
Medaile - 3 dny OB - GPS 2001 - Pezínok (25. ročník)
3 dny OB - Grand Prix Slovakia - Pezínok 2001 - rozpis, mapy
Pohlednice FIN 5 - 2001, FIN, Naantali; 7 - od Rodericha Seitze, GER
Pohlednice, známka a obálka z WOC 2001 - FIN, Tampere - od Rodericha Seitze, GER
Medaile - WOC 2001 - FIN, Tampere - účastnická
WOC 01 - FIN, Tampere; buletin 1, program, seznam účastníků, mapy, výsledky, magazin WOC, vizitky GBR, CZE, NOR, vizitka
3 dny OB 01- SCJ, Markoušovce; rozpis, mapy "Čížek I + III", pokyny
Mapník použivaný v létech 1950-60, v té době běžně užívaný pro turistiku
J WOC 01 - HUN, Miskolc; buletin 4, startovky, výsledky, mapy, vizitky AUS, ESP, FRA, FIN, JPN, LAT, LTU, NZL, mimo (jmenovk
Jmenovka vítězky klasiky J WOC 01 - HUN, Miskolc - Dana Brožková, CZE
3 dny OB 00 - LPU, Cena východních Čech; rozpis, výsledky, mapy" Sklenářka, Velký les"
3 dny OB 00 - BSO, O štít města Sokolova; rozpis, pokyny, mapy: "Favorit, Favorit II, Větrník"
Startovní číslo - Veteran Cup 98 - Turnov
M-ČR 98 N + veteraniáda NOB (první noční veteraniáda); rozpis, výsledky, mapa "Křivonoska", výstřižek
3 dny OB - Veteran Cup 98 - Turnov; pozvánka, rozpis, pokyny, startovka, mapy "Kost-jih, Kozlov", (mimo) startovní číslo
Výsledky ankety "Orientační běžec roku 1997"
Orienteering World, 1997/1+2 (číslo 3 chybí)
Orienteering World, 1997/4-6
PWT 98/9 - CZE, Olomouc; rozpis, startovka, výsledky, mapy "Olomouc, Olomouc - Čechovy sady - T, kumulované výsledky - D
Časopis Orientační běh 1996/1-4
Mapové podklady - folie pro tisk mapy + mapa Hradisko, Zlín - TZL,; P. Žemlík 1993
Materiály z OZ vozíčkářů 1998; výsledky, mapy - 6.6 - OZ Hrabyně, 22.6. - OZ Olomouc, 7.11 - M ČR 98 Trail O
J WOC 98 - FRA, Reims: Výstřižek
Startovní číslo - J WOC 90, SWE - Älsbyn
WOC Ski 98 - AUT, Windischgarten; výstřižek
Metodická pomůcka pro výuku OB - "Čtení vrstevnic (skládačka); autor: P. Beránek a I. Ulehlová, vydal: Sportpropag Praha 19
Časopis Orientační běh 1998/1-3
Časopis Orientační běh 1998/4-5 + příloha "Fotoorienťák" (Žaket) + příloha - nabídka HSH
Materiály z prvních OZ v okrese Kroměříž a Val. Meziřičí
Poklady pro soutěžní řád mezinárodních OZ: návrh TCH 57, BUL 56, HUN 58, SWE 58, DDR 57 + Pravidla TCH 61
Valná hromada 1998; info o činnosti, rozpočet, hodnocení reprezentace, hodnocení závodů, prováděcí pokyny
Metodický list č. 17: Rozbor výsledků závodů sezóny 97 s využitím systému REGNLY - autor: J. Kučera - texty, tabulky, grafy
CISM 97 - SUI: tiskové informace č. 2-4
Startovní číslo - 5 dnů OB 98 - Jičín
5 dnů OB 98 - Jičín: program, protokol, mapy "Vidlák, Strašidlo, Vojice, Skaláček, Přivýšina, Pod Zebínem - T", startovka, diplom
Anketa - zjišťování názorů gottwaldovských občanů na OB; realizace: Pavel Šmakal + Jan Žemlík, TJ Gottwaldov, nahráno na au
Orientační pexeso, vydal R - Mapservis (Petr Hranička)
M-ČR 99 L: Jakuszyce; CL + Sp + Št + CZE veteraniáda - společně s POL: rozpis, program, výsledky, mapa "Jakuszyce"; první spo
5 dnů OB 98 - Jičín: čelenka
Buzola RECTA - SUI, typ Do Type 150 m/i; dar Martina Jungliga - Praha
M-ČSFR 92 DT - Chuchelná; výsledky, mapa "Smíšená"
M-ČR 99 N; pokyny, startovka, výsledky, mapa "Luhačovice - Gáborka"
PWT 99/2 - SWE, Stockholm: výsledky
WC Ski 99- obecně: SUI (1+2), ITA (3+R1), FIN (4+5+R2), EST (6+R3), BUL (7+8+R4) - společně s JWOC Ski 99; publikiace Elite Sk
WC Ski 99/4+5+R2 - FIN, Keuruu: buletin 1-3, výsledky
WC Ski 99/6+R3 - EST, Otepää: buletin 1-4, startovka jednotlivců, výsledky jednotlivců
WC Ski 99/7+8+R4 - BUL, Jundola: mapy CL - 2 kola (společně s JWOC Ski 99)
J WOC Ski 99 - BUL, Jundola; (společně s WC Ski 99) buletin 1 + 4, výsledky, zápis ze schůzky vedoucích, mapy: Cl, RE, Tr, start.
Startovní číslo - J WOC Ski 99 - 2x
WC Ski 99/4-5, RUS - St. Petersburg; výsledky finale Cl, kopie map Cl + Sp
Plakát PWT 2000/4 - ASUT, Leibnitz
PWT 00/3+4 - SLO + AUT; výsledky, výstřižek
M-ČR 99 Trail-O, Brno; výsledky, mapa "Lužánky" - kategorie E,O - 2 závody
MTBO - WC 98, ESP, Saragossa; výsledky
Mistrovství Moravy a Slezka v parkovém OB, Prostějov; rozpis, mapy, výsledky
Materiály ČSOB z let 1993 + 94 + 95; Zpravodaje, Sportovně-technické dokumenty
Materiály ČSOB z let 1996 + 97; Zpravodaje, Sportovně-technické dokumenty, Rozpočty
Materiály ČSOB z let 1998; Stanovy, Zpravodaje, Sportovně-technické dokumenty
Materiály ČSOB z let 1998; Hodnocení reprezentace OB v roce 1998
XIX. kongres IOF, POR - Sintra; informace o kongresu pro předsednictvo ČSOB
EMIT ETP - obdoba systému Regnly pro elektronické značení průchodu kontrolou - propagační materiál
PWT 99/4 - GBR, Glasgow; program, mapa, výsledky, visačka, dopis
J WOC 99 - BUL, Varna; program, buletin 2+3, mapy, výsledky H Cl, logo, startovní číslo (mimo)
PWT 99/1,2,3 - DEN, SWE, FIN; 1) DEN - výsledky H + D, 2) SWE - výsledky H, 3) FIN - výsledky H + D
Startovní číslo - WOC 99 - GBR - kvalifikace sprint, štafety + závod Highland
Plakát M ČR 2000 - Kl. + št
Písemné materiály k razicímu zařízení "Sportident" (k zaslaným vzorkům) + foto 3x
Vzorky elektronického razicího zařízení Sportident - vývojové; 7 vzorků těles, 10 vzorků čipů
Propozice "OH kufrování 99" + výsledky Olympiády škol 2000
Stanovy ČSOB - úprava 1997
PMZ 99: rozpis, pokyny, výsledky, mapa, "Pindula-Klenčov, Kříby"
PMZ 00 + M ČR kl. + št: rozpis, pokyny, výsledky, pořadatelé, mapy: "Ráztoka, Ondřejovsko", výstřižky, diplomy; mimo - st. čís
Startovní číslo - M ČR + Veteraniáda = PMZ 00
PMZ - tabulky: vítězové 1950 - 62, 1963 - 75, 1976 - 89, 1990 - 95; hodnocení pohárů PMZ - staré + nové; statistika PMZ, článe
50 let OB - pamětní list
Pamětní sklenička - J WOC 2000 - CZE, Nové Město n/M
Cena pro vítěze 1. TCH Veteraniády - M 57 - František Šopa, Mez Vsetín
Vzpomínkovcá štafeta Bunč - Rusava - štafetový kolík
CISM 00 - NOR, Evje; buletin 1, výsledky, CZE startovka, mapy, MOWC-News 1+2
Výsledková tabulka WC Ski 95 - NOR. Lillehammer - dar Milana Venhody, Jihlava
WC 00/8+9 - FIN, Heinola, Lahti; startovka, výsledky, mapy, součást FIN 5; WC 00/8 - kombinace 2x Sp + 1x Cl; WC 00/9 - supe
EOC 2000 + WC 00/5-7 - UKR, Truskavec; buletin 2, mapy, výsledky
M-ČR 00 Sp + Dr; mapa "Vlčí rokle", výsledky
Vlajka - WC 2000 - JPN - Fuji
Startovní číslo - M ČR 2000 park - Jihlava
M-ČR 00 Supersprint - Jihlava; pokyny, buletiny pro média, výsledky, mapa, startovní číslo (mimo), CD Rom (mimo)
WC 2000/10-12 - POR, Lisabon; Sp, Cl fional, Re final; pozvánka, rozpis, výsledky, buletin 2-4, mapy, plakát (mimo), odznak (m
Suvenýr - ČSOB 2000: kalendář 2000, kalendář závodů 2000, PF 2001, pamětní list k 50. výročí OB
Časopis Orientační běh 1999/1 - 3
Časopis Orientační běh 1999/4 - 6
Orienteering World 2000/1 - 2
Ročenka oddílu SKOB Zlín: 1997 - autor P. Pernička, 43 stran; 1999 - autor P. Pernička 63 stran
Originál 3 stránek posledního čísla časopisu "Orientační běh" 89/4 - redaktor Bř. Koč
XX. kongres IOF; ročenka IOF 1998 - 2000, agenda kongresu
Časopis Orientační běh 2000/1 - 3
Časopis Orientační běh 2000/4 - 6
WMOC 01 - LTU, Nida; plakátek, časobvý program, startovka, program
PMZ 01: M ČR Supersprint 01; rozpis, pokyny, výsledky, mapa "Valašská dědina", rozpis postů, mimo (video, CD)
Startovní číslo - WC MTBO 01/2-3, HUN - Veszprém
Biathlon Orienteering 01; rozpis otevřeného ME v orientačním biathlonu
Světové sportovní hry 2001 - JPN, Akita; včetně vrcholného OB, výsledky závodu jednotlivců

M ČR 20 N - CTB; výsledky
Časopis "Orientační běh" 2001/1-4
Časopis "Orientační běh" 2001/5-8
M ČR 01 - klasika + veteraniáda; rozpis, pokyny, výsledky (mimo veteraniádu), mapy "Závora jih" +" Závora sever"
M ČR 01 - štafety; rozpis
EYOC 01 - CZE, Pardubice; rozpis
Historické OB - dar J. Macka, Šumperk; plánek tratí OZ 61 - Vrchlabí, plánek tratí nočního OZ 61 - Praha, plánek tratí OZ Ještěd
MTBO - M ČR 2001 - Kl, Kt - Bečov n/T; mapy
PWT 02/1-3, CZE - Prostějov, Čechy p/K; pozvánka, program, startovka, výsledky, mapy s tratí, soubor map, rozpis doprovodn
Rektorský den ČVUT Praha - supersprint; program rek. dne, rozpis, výsledky, mapy "Menza", "Menza 2002"
M ČR 02 DT - Bedřichov; pokyny, výsledky
M ČR 02 N - Brno, Lesná; plakátek, pokyny, schema tratě, výsledky, treningová mapka
M ČR 02 KT - Dolní Javoří; rozpis, púokyny, výsledky, mapy,: semifinále "Pavučiny", finale "Malá opička", startovní číslo (mimo
Startovní číslo - M ČR 02 KT
Technické podklady k historii zlínské orientační obuvi (Novesta); výrobní předpis 2x, výkresová dokumentace 7x, článek Pavla
Orienteering World 2001/1-2 (jedno číslo)
Pozvánka na WG 01 - JPN, Akita
Metodický dopis ČSOB 2002; překlad švédského metodického materiálu
Ruský orientační magazin - hodně o LOB
OB pro všechny - Olympiáda škol 021; finale - rozpis,pokyny, výsledky, výsledky škol, výstřižek, diplom, mapa "Šimkovy sady"
OB pro všechny, Zlín 2002; sportovní den zlínského kraje - základní údaje, mapa "Náměstí"
Diplomová práce TF UTB Zlín; Jana Vlčková; "Antropometrický průzkum nohou orientačních běžců, výroba orientační obuvi " +
Stolní hra "Cesta do Žaketu"; příloha časopisu OB 02/4; herní plán + pravidla
OB pro všechny - Olympiáda škol 2000; rozpis, pokyny výsledky mapa "Lesná 4" - 2x
OB pro všechny -Vánoční kufrování; 1995 - 2001, Brno: rozpisy, pokyny, foto, diplom, výstřižek
WOC MTBO 02; výsledková tabulka - Vodrážka, CZE
JWOC Ski 02+WMOC+EYOC - CZE, Jablonec n/N; buletin 1-4, pozvánka, startovka, sprint, výsledky, mapy, vizitky, směrník, sam
Plakát J WOC Ski 02, WMOC Ski 02, EYOC Ski 02
Startovní číslo - J WOC Ski 02 + WMOC Ski 02 + EYOC Ski 02 - klasika, štafety
Medaile - J WOC Ski + WMOC Ski (oficiální) + WMOC Ski - relay (od pořadatelů)
JMOC Ski 02 - maskot závodu - křevěná figurka Krakonoše
JMOC Ski 02 - ceny pro vítěze - madvídek na lyžích - český křišťál
5 dnů OB 02 - SCJ - Máchovo jezero; pokyny, mapy "Slatinné vrchy, Enkláva, Selská rokle 1-3, T: Malý Borný, Bílý kámen", zprá
Startovní číslo - 5 dnů OB Jičín
Plakát WOC MTBO 02 - FRA, Fonainebleau; plakát prvního WOC MTBO
OB pro všechny - Liga brněnslých škol 02; 10. ročník, rozpis, mapy "Lužánky II", + popisy, výsledky, foto
CISM 02 - AUT - 35. ročník MS; mapy, výsledky, pohlwednice, st. číslo (mimo)
MTBO - WOC 02 - FRA, Fontainebleau; 1. WOC MTBO: rozpis, plakátek, buletin 1+2, výsledky, startovka sprint, mapy: model,
Startovní číslo - CISM - AUT, Altenberg - 35. ročník
WC 2002/6-8 - NOR, Roros; sprint, klasika, štafety - výsledky, komentář P. Perničky
WC 2002/9-10 - SWE, Idre; midle, ultrasprint - výsledky, kometář P. Perničky + stav WC po 10. závodech
J WOC 02 - ESP, Alicante; výsledky
WC 02/1-5 - BEL, SUI; BEL - Kt, Kl; SUI - Sp, Št, Kl; výsledky jednotlivých závodů
Novinový článek "První dáma OB"; Práce - Čtení 1986; rozhovor s Adou Kuchařovou,
PMZ 02 - Hostišová: rozpis, pokyny, výsledky, mapa "Hřebeny", pořadatelé, poděkování Perníka, kopie foto (i digi), diplom, pl
Mapa pro LOB i MTBO; atypická - zpracovaná pro oba druhy OB - "Osrodek Biathlonovy", 1:10 000
Mapové zajímavosti - PMZ 2006 Všemina, "oboustranná mapa": tisk navazující tratě H 35 na obou stranách mapy;asi první po
Plakát - příloha časopisu O-Today 2005/05; Simone Nigli - SUI
Časopisy - mezinárodní časopis OB Orienteering Sport, ročník 2004, číslo 4-7
Startovní číslo - 3 dnů OB - Silesia 2005, Hradec n/M
Plakát - příllha časopisu O-Today 2005/06; Michaela Gidon, FRA
3 dny OB Silesia 2005 - Hradec n/M; rozpis, pokyny, rozpis Trail-O, pokyny Trail-O, mapy: "Kajlovec", "Bleška 05", "Zámek Hra
WC Final 2005 - ITA, Subiaco; obálka, buletin, mapy, internet
Výstřižek z časopisu "Vozíčkář" 2005/5; seriál o sportech a klubech - Orientační závody vozíčkářů a SKV Praha + další info o Tra
World Games 2005 - GER, Duisburg; výsledky, internet
PWT 2005/3-7 - CHI; výsledky 3. Až 7. Závodu PWT 2005, CHI
Scénáře expozic COH 2000 - 2005; Botas Cup 2000 - Svratouch, M ČR 2001 Supersprint - Zlín, Rožnov p/R, WC Final 2002 Brno
Hodnotící článkky na stránkách ČSOB - Klimpl
První historický materiál o vzniku OB v Československu "Údaje o založení a vzniku OB v ČSR" - autor Zdeněk Němec
Přehled sportovně-technických dokumentů SOB ÚV ČSTV k 1.1.1986
EYOC 2005 - CZE, Šumperk; pozvánka, blutin 1-3, startovky, výsledky, mapy, pozvánka na banket, visačka, komentáře; mimo -
Startovní číslo - EYOC 2005 - CZE, Šumperk
Časopis Orientační běh, ročník 2005, čísla 1-4
Časopis Orientační běh, ročník 2005, čísla 5-7
Časopis Orienteering Today 2005, čísla 1-4
Časopis Orienteering Today 2005, čísla 5-7
Plakát - příloha časopisu O-Today 2005; Thierry Gueorgiou, FRA
Plakát - příloha časopisu O-Today 2006/1; Martin Johansson, SWE. Ski-O
Plakát Trail-O OB Opava - arboretum Nový Dvůr
Plakát - příloha časopisu O-Today 2006/2; Spring Cup 2006 - DEN
M ČR 2006 - sprint, Luhačovice; rozpis, pokyny, mapa "Luhačovice - Miramare", protokol, výsledky, internwet, výstřižek; + M
Olympiáda škol 06 - krajské finále, Holešov - Zámek; rozpis, pokyny, mapa "Holešov - park", historie OB Holešov, internet, dip
M ČR Ski 2006 - Klasika, Nový Ves u Rýmařova; rozpis, pokyny, výsledky, internet
WC Ski + J WOC Ski + EOC Ski + EYOC Ski 2006 - RUS, Ivanovo; rozpis, výsledky, pressrelease, mapy, vlajka
M ČR MTBO 2005 - štafety, SKOB Zlín - Fryšták; rozpis, pokyny, výsledky, internet + závod ČP MTBO
M ČR 2006 l - štafety, OK Jilemnice - Kněžice; rozpis, pokyny, protokol, výsledky, internet
Valná hromada 2005, jednání předsednictva + WOC 2008, mapový server
PMZ 2006, Všemina - krátká trať; rozpis, pokyny, startovka, mapa "Všemina - Miluchov", výsledky, pořadatelé, leták, internet
Startovní číslo - M ČR KT - Žabovřesky Brno, Růžená
M ČR KT 2006 - Žabovřesky Brno + Sokol Růžená, Růžená; rozpis, program, mapy "Roštějn - T", " Kančí hlava", "Roštějn", výsle
Prvotiny - bruslařský OB, Mělnik, rybník Na Barabě; výsledky mapy "Na Barabě"; účast 118 startujících včetně Kateřiny Neuma
J EOC - AUT, Graz; buletin č. 1 - základní info o prvním juniorském EOC
Plakát - příloha časopisu O-Today, Jukola 2006
Plakát - příloha časopisu O-Today 2005/1, David Brickhill-Jones, AUS
Plakát M ČR 2006 KT - Žabovřesky Brno
Plakát WMOC 2006 - AUT, Wiener Neustadt
Plakát WC Ski + J WOC Ski + EOC Ski - RUS, Ivanovo
Nový vodovzdorný materiál pro tisk map - "Tyrek"; používá firma Žaket
Olympiáda škol 2006 - celostátní finále - Slávia Hr. Králové, Piletice - Šrámkův statek; letáček, výsledky
WMOC 2006 - AUS, Wiener Neustadt; buletin 1 - 3, mapy, mapa WN, pohlednice, internet; mimo - startovní číslo, plakát
Startovní číslo - WMOC 2006 - AUS, Wiener Neustadt
J WOC 2006 - LTU, Druskininkai; buletin 1,2,4, mapy, zpráva trenéra, plkátek, internet
M ČR 2006 N - OK Jihlava, Větrný Jeníkov; výsledky, internet
M ČR 06 - štafety, družstva - OK 99 Hr. Králové, Vyhnánov; výsledky, internet
Startovní číslů - WC 02/3 - SUI, Lausanne
Orientační obuv "Laser"; začátek výroby 1993, vyrobeno Novesta Zlín, spolupráce s fa Vavrys - článek v OB 02/5
Orientační obuv "Sharp"; začátek výroby 2002, nové kopyto; vyrobeno Novesta Zlín, spolupráce s fa Vavrys - viz článek v OB 0
Výsledková tabulka WC 2002 Final - CZE, Brno; Heather Monro, GBR
Plakát WC 2002 Final - CZE, Brno
Startovní číslo - WC 2002 Final - CZE, Brno; závod long
WC 2002 Final /15-17 (sprint, long, relay) - CZE, Brno; buletin 1-4, pokyny, mapy, výsledky, startovky, vizitky repre SUI, DEN, N
Výroční zprávy Nadace OB 1999 - 2001
Startovní člslo - EOC 02 + WC 02/11 - 14 - HUN, Rökos
Složení reprezentančího reprezentačního dužstva pro rok 2001
Seznam nových českých Advisorů IOF
Historie OB Brno; "Brněnské kontroly" - pro výstavu pro WC 2002 Brno, výstřižky 4x, diplomy 3x, výsledky MOZ při III. CST 195
Ročenka "50 let OB v Novém Boru" 1952 - 2002, autor M. Beránek
Metodika - Běh jako hOBy - povídání o OB; Jaroslav Mikoška, vydal ČSOB Praha 2000, 72 stran, foto, tabulky
M ČR 2002 - štafety, kluby - Slavia Hr. Králové; rozpis, mapy: "Běluňka", Harcov"
XXI. Kongres IOF 202; agendas kongersu, Zpráva 2000-02, prezentace pořadatelů WOC 06-07 - DEN, CZE, UKR, HUN, mapa OB
Euromeeting 2002 - CZE, Jihlava; buletin 1+2, internet, mapy "Jezevčí díry" + "Jihlava - park", info pro sponzory, výstřižky, dipl
Kontrolní stojany a lampiony; 4x stojan (varianty kleště i SI), 3x lampiony (různé velikosti); výrobce - Sagita Sport Jičín - Zdeně
EOC 02 + WC 02/11 - 14 - HUN, Sümeg; výsledky, mapy
M ČR L 2002 - OK Jilemnice, H. Mísečky; výsledky, mapa "Mechovinec"
Historie OB v USA - staženo s adresy www.minelspring.com - anglický originál + český překlad
Diplomní práce Petry Besedové - KU - PF "Historie orientančího běhu" - Praha 2001
Časopis Orientančí běh 2002, číslo 1 - 4
Časopis Orienteering World 2002, číslo 1 + 2
M ČR 2002 klasika - SK Severka Šumperk, Ostružná; rozpis, pokyny, mapa: "Ostružná - finale", trening "Stráž", startovka, param
Keramická medaile z M ČR klasika 2002 - Ostružná
Články o Trail-O v časopise Vozíčkář 2002
Metodické listy "Historická fakta ze světového a čského OB"; autor: Jan Žemlík, COH, listopad 2002
Materiály k histoii IOF: 1) 10 let IOF 2) IOF - historie, vývoj 3) Kongresy IOF 4) Momentky z historie IOF, 5) Historie jongresů IO
MTBO - WC 2001 - materiály ze závodů; FIN - rozpis, mapa, HUN - mapa, FRA - rozpis
Časopis "O-Sport" - evropský O-magazin, 2002 číslo 1 - 4; nový časopis
Časopis "O-Sport" - evropský O-magazin, 2002 číslo 5 - 8; nový časopis
Materiály o Trail-O z 90 let . Mapy, články, metodika apod.
Časopis "Orientační běh" 2002 číslo 5-8
Valná hromada 2002; zpráva z internetu, usnesení, "Jak to vidí Béďa?"
WMOC Ski 00 - BUL, Veligrad; buletin 1-3
M ČR L 03 - klasika - OK Jilemnice, Benecko; rozpis, pokyny, protokol, intenret, mapa "Jánský vrch", diplom
M ČR 2002 - štafety+družstva - Slavia Hr. Králové, Brzice; protokol, mapa "Brzice"
PWT 2002 - materiály k některým závodům - internet - Vestergard
Svazové materiály z let 1999 - 2002; zpravodaje, prováděcí předpisy
PMZ 2003 + M DT - SKOB Zlín, Bzenec - střelnice; rozpis, pokyny, výsledky M ČR DT + veteraniáda, mapa "Duny", patametry tr
Historické podklady z jednání NORD a IOF; vznik IOF a jednání před rokum 1961
Olympiáda škol 2003 - krajské kolo - Zlín, náměstí; rozpis, pokyny, mapa "Zlín - cdentrum", výsledky
M ČR 2003 N - Jiskra H. Brod, Lučice; rozpis, výsledky, internet
M ČR 2003 sprint - Jiskra Havlíčkův Brod; rozpis, výsledky, internet
M ČR 2003 KT - Jiskra N. Bor, Sosnová; rozpis, pokyny, výsledky, mapa "Lískovec", internet - poprvé dvoudenní závoedy - sem
CISM regionální 2003 - Liberec; rozpis, výsledky, midle+clasic+ relay, internet
WC Ski 2003; materiály ze závodů, články; současně jeden závod WMKOC Ski a EOC Ski
J WOC Ski 2003 - RUS, St. Petersburg; internet
J WOC 2003 - EST, Pölva; buletin 3+4, program, výsledky, mapa, internet, program 4 EST, mimo: pohlednice, obálka, st. Čílo, p
Startovní číslo - J WOC 2003 - EST, Pölva
Plakát J WOC 2003 - EST, Pölva
Pohlednice + známka + obálka + emblém - J WOC 2003 - EST, Pölva
MTBO - WC 2003 - ITA, Roma; perogram, mapy,buletin, startovka, technickáschůzka mimo: startovní číslo, plakát
Startovní číslo - WC MTBO 2003 - ITA, Roma
Plakát WC MTBO 2003- ITA, Roma
Startovní číslo - EYOC 03 - SVK, Pezínok
Plakát EYOC 2003 - SVK, Pezinok
Medaile - EYOC 2003 - SVK, Pezinok
EYOC 2003 - SVK, Pezinok; buletin 1-3, výsledky, mapy, diplom, internet, vizitka; mimo: plakát, medaile, startovní číslo
Zlatá medaile z M ČSR 1956 - Košice - z pozůstalosti Marie Tomaiové, Slovan Luhačovice
Valná hromada 2004; zpráva o průběhu VH - L. Matějů (internet) - odstoupení Ing. Klimpla z předsedy ČSOB

3 dny OB Šumperský divočák - KSU, Třemešek; rozpis, pozvánka, mapy "Kocour", "Mrtvý muž", "Pivní štafety", diplom, pivní p
M ČR 2003 klasika - Kotlářka Praha, Kroučová; rozpis, pokyny, výsledky, mapa "Babí hora", internet, mimo - startovní číslo
Startovní číslo - M ČR 2003 klasika - DKP Praha, Kroučová
Plakát WOC 2003 - SUI, Rapperswil
Pohlednice WOC 03 - SUI, Rapperswil - 1x velká, 9x malá
Poštovní známka WOC 2003 - SUI, Rapperswil + velký obrázek
MTBO - WC 2003 - POL. Slarszka Poreba; program, startovka, výstřižek, + OB 06/6; mimo - startovní číslo
Startovní číslo - WC MTBO 2003 - POL: Sklarszka Poreba
MTBO - WC 2003 - CZE, Plzeň; klasika, KT, volný výběr; mapy: "Krkavec", "Valeba", výsledky, startovky
5 dnů OB 2003 - Bohemia - Jiskra N. Bor, Kytlice; mapy: "Lomy", "Sudánka", Francouzské doliny", "Lipník"; mimo - startovní čí
Startovní číslo - 5 dnů OB 2003 - Jiskra N. Bor, Kytlice
Suvenýr - Silva k WOC 2003 - SUI; lampionek, buzolka
Suvenýr - čip SPORTident k WOC 2003 - SUI
Suvenýr - WOC 2003 - SUI; balíčkovaný cukr v papírovém sáčku, sponzor Zuckermühle
Startovní číslo - WOC 03 - SUI, Rapperswil/Jona - 2x
Plakát WOC 2003 - SUI, Rapperswil/Jona - 2 varianty
WOC 03 - SUI, Rapperswil/Jona; pozvánka, letáček, buletin 1-4, program, výsledky, mapy 9x, časopis WOC 7x, časopis OL Fach
Filateli WOC 23003 - SUI; obálka prvního dne, pohlednice Simone Luder, SUI medailistů, pohlednice - kalendář, známky - 20 b
MTBO - M ČR 2003 - SKOB Zlín, Ráztoka; rozpis, pokyny, výsledky, mapa "Baobab Tree MTBO"
WMOC 2003 - NOR, Halden; pozvánka, buletin č. 1
Odznak WC ?TBO - POL, Sklarszka Poreba
Pohlednice k doprovodným OB při WOC 2003 - SUI; 1) Tour O Swiss - 1x, 2) Swiss O Week - 7x
Olympiáda zlínských škol 2003 - I. kolo 10 ZŠ Dřevnická; pokyny, článek, výsledky, mapy diplom, historie - mimo - plakát
Olympiáda škol 2003-4 II kolo, ZŠ Slovenská; zákadní info, pokyny, startovka, výsledky, mapy, článek pro OB
Olympiáda škol 2003 - celostátní finále - Baník Ostrava, Komenského sady; rozpis, článek
Keramická medaile IOLPM 1978 - Brno
Kartografické pomůcky pro tvorbu map; šablona písmen, držák pera Staedler, pero Centrograf, Pera Rotring, tuš Rotring, tuš K
Mapové materiály; Pokyny pro tvorbu map (text), Propisot - pro přenost mapových značek a písmen na mapové podklady - dr
Přehled vydaných map 1977 - 80 v Jihomoravském krají, zpracoval krajský kartograf Pavel Dudík
Zápisy z jednání mapové komise, hodnocení pro mapovou soutěž 1982-83, Kartografické informace - 84/1, 85/2, 88/4 - Pavel
Kartografické metodické materiály 1) Výukové mapy pro OB - V. Nováček 1979, 2) Historie map pro OB - P. Pastuszek 1989
Návrh metodického dopisu "Stavba štafetového OB" - Pavel Dudík a kol.
Mezinárodní mapový klíč 1990 - International Specifikations for Orienteering Maps
Desetiročenka oddílu OB Sokol Kostelec n/H
WRE 03 - OB Vizovice, Lidečko; rozpis, mapy "Lačnovské skály", "Račné", výsledky
Časopis Orientančí běh 2003, číslo 1-4
Časopis Orientančí běh 200,3 číslo 5-8
Metodický materiál "Of course the physically handicaped can go orienteering" - Arne Yngström
Text projevu předsedy svazu Ing. Klimpla na slavnostním večeru orientančích běžců při oslavách 50. výročí OB v ČR - Holešov
M ČR L 2003 kl + družstva - Stopa Praha, Ostrov n/O; rozpis, internet
M ČR L 2004 kl + štafety - Ekonom Praha, Harrachov; rozpis, výsledky, internet; současně Mistrovství POL
M ČR L 2004 kt - KSU Šumperk, Králíky; rozpis, pokyny, výsledky, internet
J WOC Ski + WMOC Ski + EOC Ski - FIN, Vuokati; buletin 3, výsledky, mapka Vuokati, startovka, leták, internet
WOC Ski 2004 - SEW, Asarna; výsledky, internet
Ročenka Sportivního gymnázia Jilemnice 1976-96, mimo jiné zde studují i orient. běžci - 22 stran
Publikace "50 let BMOL - Berner Mannschaft OL" 1935-92; autor Rolf Nüscheler, 84 stran, foto, mapy - kopie od Mite Lascaud
Publikace "50 let Jahre Züricher OL" 1942-91; autor Konrad Schwitter, 99 stran, foto, mapy - kopie od Maite Lascaud, FRA
M ČR DT 2004 - KOB Konice, Benešov; rozpis, infromace, výsledky, mapa "V jeřábech"
Olympiáda zlínských škol 2003-04 - SKOB Zlín, ZŠ Křiby - III kolo; pokyny, výsledky
Olympiáda zlínských škol 2003-04 - SKOB Zlín, ZŠ Podhoří - IV kolo; pokyny, výsledky, výsledky celkem
Jubilejní publikace k 50. výročí švédského svazu OB. Autor Per Elfström a klektiv, 229 stranm foto, mapy - kopie od Maite Lasc
Výstroj pro OB - prodejní katalog - fa Vavrys, 2004
Keramická medaile z Veteraniády ČR 04 DT - KOB Konice, Benešov
PWT 2004/3 - CZE, Prostějov; startovka, mapa "Prostějov - sever", výsledky, internet - mimo: plakát, startovní číslo
Plakát PWT 04/3 - CZE, Prostějov
Startovní číslo - PWT 04/3 - CZE, Prostějov
PWT 2003 - tiskové zprávy PWT 2003 - Anders Vestergärd
M ČR 2004 N - Kotnov Tábor, Sezimovo Ústí; rozpis, pokyny, výsledky, mapa" Nechyba", výstřižky
M ČR supersprint 2002 - SK Jamnice, Nový Dvůr; rozpis, internet
GPS 2004 / SVK, Pezinok; rozpis, pokyny, výsledky, mapy, situační mapa, diplom; mimo: startovní číslo, suvenýr, CD
Startovní číslo - GPS 2004 - SVK, Pezinok; číslo závodníka, číslo 4. etapy
Cena pro celkové vítěze GPS - SVK, Pezinok - dřevěný lampionek
M ČR 2004 sprint - Sl. Hr. Králové, Jaroměř; pokyny, výsledky, mapa "Josefof", plakátek, internet
M ČR 2004 kt - OK 99 Hr. Králové, Horní dehtov; výsledky, internet
MTBO - M ČR 2004 - scorelauf - MTBO Luhačovice, Protivanov; rozpis, pokyny, výsledky, internet
PMZ 2004 - 55. ročník - SKOB Zlín, Fryšták; rozpis, výsledky, startovka,mapy "Zlínské Paseky", "Doležalův žleb", info, pořadate
WMOC 2004 - ITA, Asiago; buletin 1+3, mapy, stručné výsledky, mimo: pohlednice, odznak, nášivka
Pohlednice WMOC 2004 - ITA, Asiago
Nášivka a odznak WMOC 2004 - ITA, Asiago
MTBO - WC 2003 - ITA, Friuli; program, buletin č. 4, mapy, startovky, výsledky jednotlivců; mimo - startovní číslo
Startovní číslo - WC MTBO 23004 - ITA, Friuli
A WOC 2004 - CZE, Plzeň; buletin č. 4, výsledky, startovka, mapy, internet, visačka; mimo - statovní číslo, plakát
Startovní číslo - A WOC 2004 - CZE, Plzeň
Plakát A WOC 2004 - CZE, Plzeň
Startovní číslo - WMOC 2004 - ITA, Asiago
Plastová medaile SKOL Cup Krnov
4 dny OB Silesia 2004 - NORD Opava, Vidnava; info, rozpis, mapy "Venušiny misky", "Kaltenštejn", internet; mimo: startovní č
Suvenýr - hrneček - Silesia 2004 - NORD Opava, Silesia
Startovní číslo - 3 dny OB - Silesia 2004 - NORD Opava, Vidnava
Medaile - A WOC 2004 - CZE, Plzeň, 3 ks
Pohlednice z treningového tábora Silva O-Camp 2004
Trail O - Přebor Krkonoš - Vrchlabí; materiály z jednotlivých ročníků Trail O Vrchlabí; 2002 - plakátek, výsledky, článek; 2003 -
Diplomová práce "OB pro zdravotně postižené"; Lucie Melounková, sociální pedagogie pro zdravotně postižené - Pedagogická
Materiály XXII. kongresuIOF 2004 - SWE, Västeras; zpráva IOF 2002 - 2004
WOC 04 - SWE, Västeräs; pozvánka, buletin 1+2, výsledky, mapy, vizitky závodníků SWE + FIN
Vyhlášení nejlepšího Orientačního sportovnce 2003
Složení reprezentařného družstva pěšího OB - pro rok 2004
Stanovisko předsednictva ČSOB a SK Kotlářka k OB Pražské Velikonoce 2004 - Kokořínsko - odvolaný závod
MTBO - M ČR 2004 - kl + kt - Jiskra N. Bor; rozpis, pokyny, výsledky,
M ČR 2004 klasika - KVS Šumperk, Rejvíz; rozpis, pokyny, mapy "Starý Rejvíz", "Ruský hřbitov", " V předním Jestřábí", délky tra
Startovní číslo - M ČR 2004 klasika - KVS Šumperk, Rejvíz
Plakát M ČR 2004 - KVS Šumperk, Rejvíz
M ČR 2004 Trail O - Severotuik Ústí n/L; mapa, výsledky
MTBO - WOC 2004- AUS, Ballarat; buletin 1-4, trening camp, mapa T, výsedleky, výsledky Trail O, internet, vziztka; mimo - sta
Startovní číslo - WOC MTBO 2004 - AUS, Ballarat; startovní číslo Hany La Carbonara, CZE
EYM 988 - HUN, Szombathely; buletin č. 3+4, obálka, výsledky, mapy, nominační list, výstřižky, diplom, vizitka
Startovní číslo - EYOC 99 - GER, Leipzig
M ČR 2004 - štafety + kluby - Sparta Praha, Broumy; rozpis, pokyny
Trail O - Velká cena Opavy 2004; rozpis
J WOC Ski + WMOC Ski + EYOC Ski 2005 - SUI, O-chanf; buletin č. 3, výsledky,
M ČR L 2005 - kt - Vrbno p/P; výsledky
Materiály k problémovým "vynechávaným" mapám 1966-97 - Pezinok, Rychnov n/Kn
Kopie mapy 1:25 000, čtařbarevná, použitá pro OB "Jednota Tour" 2004-2005 - starší kategorie
Olympiáda zlínských škol 2004/1 + 2 - SKOB Zlín, ZŠ Slovenská + ZŠ Malenovice
Časopis Orientační běh 2004, číslo 1-3 (chybí č. 4)
Časopis Orientační běh 2004, číslo 5+6 (chybí č. 7)
Mapa "EL Pinet, La Marina" - celkem postaveno 150 kontrol - světové maximum použití SI
Startovní číslo - M ČSSR 1987, Liberec - T. Podmolík
Startovní číslo - M ČSSR 1994 - T. Podmolík
Startovní číslo - Družba 1986 - POL, Walcz, URS, Kanev - T. Podmolík
Startovní číslo - NOM 1988 - SWE, Halmstad - T. Podmolík
Startovní číslo - WC 1994 - T. Podmolík
Startovní číslo - Tio Mila - SWE - T. Podmolík
Startovní číslo - národní finále PO SSM - Ostrava - T. Podmolík
Startovní číslo - Hungaria Kupa 1985 - T. Podmolík
Startovní číslo - O-Ringen, SWE - T. Podmolík
Japonské noviny OB
Výsledky dlouhodobých souteží v OB 1996
Podkladové materiály pro kandidaturu na J WOC 2006 - CZE, Zlín - nebylo uskutečněno
Valná hromada 2005 - mimořádná + volební; volba nového předsedy, tiskové podklady
MTBO 2005 - Seznam reprezenntace CZE - MTBO
Pohár města Zlína 2005 - Lukov; rozpis, pkyny, výsledky, mapy. "Lukovský hrad", internet, výstřižek
ročenka oddílu OB VSK VŠB TU Ostrava - 1994-95 - 52 stran, autor R. Klech, 1996 - 51 stran, autor R. Klech
Valná hromada 1964; ČSOB 1994, Praha
Občasník SKOB Zlín 1994-97 - Terčík; číslo 1, 2, 3, 4, 6, extra, 7, 8, 10, 11, 13
Ročenky SKOB Zlín 1997-2001 - Terčík special; autor: Pernička, Vintr
Dokumenty - Smlouva o reprezentaci, odměny
Výsledky TJG 1957 - 1963
Výsledky TJG 1964 - 1967
Výsledky TJG 1968 - 1971
Výsledky TJG 1972 - 1973
Výsledky TJG 1975 - 1976
Výsledky TJG 1977
Výsledky TJG 1978
Výsledky TJG 1979 - 1980
Různé dokumenty oddílu OB TJ Gottwaldov 1965 - 75; zápisy, rozpisy závodů, přihlášky apod.
Zpravodaj OOB FS Praha "Žaket" - redakce Ivo Novák; ročník 1986 - 91, 37 čísel, neúplné
Výsledky Ligy mládeže okresu Gottwaldov 1965-90 + Štít únorového vítězství + ročenky žactva TJG 1987 - 1992
Pozůstalost Zdenka Němce 1952-1963; zápisy ze schůzí ÚK OZ Praha, závody, kde závodil
MTBO - M ČR 2004 - štafety, DT - Sokol Vizovice, Lidečko; rozpis, pokyny, mapa "Vařákovy paseky", mimo - start. Číslo
Startovní číslo - M ČR 2004 MTBO - štafety
Startovní číslo - GPS 1990
J WOC 94 - POL, Gdynia; hodnocení české juniorské reprezentace
Švédská publikace "Leaerning Orienteering Steb by Step" - Učení se OB - krok za krokem - autor Gunnar Hasselstrand, 44 stran
M ČR 2005 DT - MZLU Brno, Brněnská přehrada; rozpis, výsledky, mapa "Veveří", propagační materiál, internet, diplom
Materiály o kontaktech ČSTV - TUL - 1961-90
Materiály z Ústřední škola turistických rozhodčích - Něměc - první školení OZ
Rozpis prvního OB v Bratislavě
Materiály z prvního krajského přeboru Sokolského kraje Kl. Gottwalda; propozice, dispozice, výsledky
Materiály k "problémovému" přeboru OZ okresu Kroměříž a Holešov - měnová reforma
Materiály z prvního krajského přeboru OZ kraje Olomouc; rozpis, směrnice pro bodování, diskvalifikační řád, výsledky, hlášení
Materiály z Aktivu turistů Brno 1951, kde bylo rozhodnuto o budoucnosti OZ; zápis, usnesení, návrh celostátného OZ, návrh p
Materiály 14. ročníků vícedenních OB Jarní trojůhelník, MLOK Mar. Lázně
EOC 04 + WC 04 - DEN, Roskilde; pozvánka
Vlajka - A WOC 1990 - VII mistrovství
Stanovy ČSOB (první stanovy nového českého svazu OB)
Soutěžní řád SOB ÚV ČSTV 1990 - poslední, před vznikem ČSOB
Pravidla IOF - LOB 2001 - platný překlad anglického originálu IOF
Výsledky celostátního žebříčku 1962-1990
WOC Ski 05 - FIN, Kittilö; buleitn 1+2, výsledky
MTBO - M ČR 2005 DT - FS Praha, Jelence; rozpis, výsledky,internet
Olympiáda škol - krajské finále - SKOB Zlín, koupaliště Zelené; pokyny, výsledky, mapa "Bartošova čtvrt", článek
IYM 95 - SVK, Topolčianky; rozpis, info 3, výsledky, mapa "Jedliny 2", diplom
EYOC 2004 - AUT, Salzburg; buletin 2, výsledky, výstřižky
Startovní číslo - Jugenländerkampf 85 - HUN, Pecs (T. Podmolík)
Startovní číslo - IYM 96 - AUT, Klagenfurt (T. Slováček)
Ročenky KSU Šumperk - Klub vytrvalostních sportů 2000 + 2001
Agenda "prezidentské konference" IOF - SWE, Halden
Medaile - M ČSR 1954 - Bílá - 2 místo, hlídky MB - dar Jan Matýs, Šumperk
Medaile - M ČSSR 1963 - MB, 3. místo - dar Jan Matýs, Šumperk
Medaile - Družba 1989 - Třinec; 1 místo soutěže družstev dorostu - P. Žemlík (poslední Družba)
Medaile - EYOC 2004 - AUT, Salzburg - zlatá, stříbrná, bronzová
Startovní číslo - EYOC 2005 - CZE, Šumperk - sprint, klasika, štafety
Plakát EYOC 2005 - CZE, Šumperk
Plakát neoficiálního M ČR Trail O - Opava 2000 - 2 ks
Plakát M ČR Trail O - Opava 2001
Plakát M ČR Trail O - Opava 2005
Startovní číslo - M ČR Trail O - Opava 2005
Medaile - M ČR Trail O - Opava 2005
Medaile - M ČR Trail O - Opava 2004
M ČR Trail O - 1998, 2000, 2001, 2004, 2005 - TJ OB Opava; materiály z jednotlivých ročníků - rozpisy, výsledky, mapy, výstřížk
Sborník map pro OB okresu Rychnov n/Kn 1967-2004; 106 map + textový komentář; vydalo Kartografické nakladatelství BOJI
M ČR 2005 sprint - Třebíč; pozvánka, rozpis, pokyny, výsledky, mapa "Třebíč", výstřížky, internet, vstupenka - mimo: CD
3 dny OB 2005 "Botas Cup" - OB Chrast, Rokytno; rozpis, pokyny, protokol, výsledky, mapy "Medlov-východ", "Medlov-západ
Startovní číslo - 3 dnů OB "Botas Vysočina Cup" 2005, Rokytno
3 dny OB "Botas Vysočina Cup" 2005 - OB Chrast, Rokytno; rozpis, pokyny, protokol, výsledky, mapy: "Medlov-východ", "Med
Startovní číslo - 3 dny OB Botas Vysočina Cup 2005 - Rokytno
Suvenýr - hrníček M ČR Trail O 2001 - Opava
Olympiáda škol 2005 celostátní finále - Luhačovice; rozpis, výsledky
Tréninkový deník - CPM Gopttwaldov, Pavel Žemlík
Plakát M ČR 200 - jednotlivci + štafety; SKOB Zlín, Ráztoka
Plakát PWT 2001 - CZE, Pardubice+ štafety N. Město n/M, semifinále - Slatiňany, finále - Pardubice
M ČR kt 2005 - OS Nové Město n/M, Zubří; rozpis, pokyny, protokol, výsledky, mapy "Zubří-východ", "Zubří-západ", vizitka, in
Mapník "kufrostroj" Jana Matýse - Šumperk
VWC 1987 - "OL Seniorspiele" - AUT, Pinkafeld; výsledky, 7 map
Mapový klíč dánského svazu OB - pro WOC 1974 DEN
Metodický materiál "Trenink OB"; autor Oldřich Vlach, vydal OV ČSTV Ostrava, 16 starn
2 dny OB 1980 - FRA, Fontainebleau; program, výsledky, mapy
EYOC 85 - "Jugenndländerkampf" - HUN, Pecs; mapy (T. Podmolík)
Označení kontrola v terénu - papírový nápis
Návod k použití buzoly Meopta Přerov
Scénář - výstava OB při Spartakiádním srazu turistů 1975 - OB Gottwaldov; albíčko 10 foto j1x volně)
Scénář - první trvalá expozice OB Zlín - zámek 1991; 7 foto + 6 volně
Scénáře výstav COH; 2000 - Botas Cup Svratouch, 2001 - M ČR Supersprint Rožnov p/R, 2002 - WC Brno, 2003 - M ČR DT Bzen
Disertační práce Dr Maïte Lascaud "Mapa, buzola a itinerář" - dva svazky
Finská pravidla OB 1971 - vydal finský svaz OB, autor Allan Kari, němčina
M ČR 2005 L št + dr - Loko Trutnov, Trutnov; mapy "Kryblické lány", "Chmelnice"
J WOC 2005 - ITA, Tenero; buletin 2-4, výsledky, rozpis štafet, mapy, logo, internet; mimo - startovní číslo
Startovní číslo - J WOC 2005 - ITA, Tenero
Plakát M ČR 2004 kl - Loko Pardubice, Janov
5 dnů OB 2004 - SC Jičín, Svatá Kateřina; rozpis, mapy "Svatá Kateřina I - VI", 30. ročník Memoriálu Dr. Hlaváčka
M ČR 2005 klasika - Loko Pardubice, Janov; pokyny, parametry tratí, startovka, tiskové zprávy, mapy: "Janov", "Strahov", "Tre
M ČR 2005 št. + dr. - Sl. Hr. Králové, Chvaleč; rozpis, pokyny, mapy: "Chvaleč", "Celestýn", "Žába", výsledky, intenret
Scénář EYOC 2005 . CZE, Šumperk; albíčko - 17 foto
M ČR 2005 N - SK Prostějov, Helfštýn; rozpis, mapa "Helfštýn", výsledky, diplom, pamětní list, intenret; mimo - start. Číslo
Startovní číslo - M ČR 05 N - SK Prostějov, Helfštýn
MTBO - 5 dnů OB - KOS Plzeň, autocamp Ostende; rozpis, pokyny, mapy: "Ostende", "Kokotsko", "Homolka", "Valcha", "Hand
WOC 05 - JPN, Aichi; buletin 3+4, org. výbor, výsledky, mapy, internet, visačka, velká obálka; mimo - vějíř
Suvenýr - japonský vějíř k WOC 2005 - JPN
WMOC 05 - CAN, Edmonton; program, O-book, mapy + mapový klíč, startovka, výsledky, internet, vizitka; mimo - startovní čís
Startovní číslo - WMOC 2005 - CAN, Edmonton
Plakát WMG 2005 -CAN, Edmonton; WMOC - součást WMG - World Masters Games
Výstřižek z časopisu Stadion 1973 "Hledání lampiónů" - článek o Petru Uhrovi, Praha
Plakát - příloha časopisu O-Today; Oystein Kvaal, Osterbo - NOR
Plakát - příloha časopisu O-today; vítězové Jukola 2004 + 2005 - Kalevan Rasti
Plakát XVI. Ročníku městského OB 1995 - Benátky
PMZ 2007, Fryšták - Skalka; rozpis, pokyny, mapy "Baďurů průsmyk", výsledky, mimo - medaile
Medaile - PMZ 2007 - 58. ročník
J WOC Ski + EYOC Ski 2007 - AUT, Salzburg; buletin č. 4, mapy, plánek okolí
EYOC 2006 - SLO, Škofja Loka; buletin 1-4, výsledky, internet
WOC 2006 - DEN, Aarhus; pozvánka, výsledky, plakátek, internet
5 dnů OB 2006 - Doksy; pokyny, plánek centra, výsledky, mapy: "Hradčany", Ve skalách", "Oltářík", Borný" "Karolína"; mimo -
Startovní číslo - 5 dnů OB 2006 - Doksy (2x)
EOC 2006 - EST Tartu
Časopis Orientační běh 2006, číslo 1-4
Časopis Orientační běh 2006, číslo 5-7
Publikace "Keď mapa nestačila" - vzpomínka na Stano Franka, Košice; autor Wilfried Sleziak, Košice - dar
Publikace "Orientační sporty" - OB, OB Ski, MTBO, radiový OB, orientační potápění; 100 stran - vydal Grada Paublishing Praha
MTBO - M ČR 2007 - free order - SKOB Zlín, Vršava; rozpis, pokyny, výsledky, mapa "Vršava MTBO"
M ČR 07 - KT - AL team Šumperk + Zlaté Hory, Horní Údolí; rozpis, pokyny, výsledky, internet
Info o Trail-O v ČR, časopis "Vozíčkář" č. 3/2007
5 dnů OB 2006 - POBO Opava, Černá voda; mapy: "Venušiny misky - jih", "Kaltejštějn", "Venušiny misky", "Venušiny misky - se
Nejvýše položená mapa světa - Tibet, 4 300 m nadmořské výšky
Mapy za závodů PWT 2006 - 6x
Mongolské mapy 2006 - kartograf Borůvka + Horký, CZE
Orientka pro OB 2005 - fa Vavrys Luhačovice, typ Sharp s hřeby
Mapník pro MTBO (upevnění na kolo); výrobce fa Miry - Miroslav Rygl, Brno
Startovní čísla - WOC 2007 - UKR; 1) D. Brožková, CZE - long, 2) J. Procházka, CZE - middle, 3) WOC Tour
Vlajka WOC 2007 - UKR, malá + velká
Medaile - pamětní medaile k WOC 2007 - UKR
Buzola Moscow Compass - typ 22 C Tourist - dar výrobce
Buzola Moscow Compass - typ 3 L Stable, palcovka - dar výrobce
Buzola Moscow Compass - typ 11 L Universal - dar výrobce
Buzola Moscow Compass - technické informace
M ČR 2007, SP + št + dr - POBO Opava, Opava + Vetřkovice; rozpis, pokyny, mapy "Sady 2007", "Březová 2007", výsledky sprin
Trail-O při M ČR, POBO Opava - Opava, Hradec n/M; 2 závody Scorealauf (Opava), Trail-O (Hradec n/M) - mapa "Sady 2007" v
WOC 2007 + WTOC Trail-O - UKR, Kyiv; buletin 1-4, startovky, výsledky, mapy, internet, plakátek, vizitka, týmy UKR, FRA, SWE
WOC MTBO 2007 - CZE, N. Město n/M; buletin 1-4, výsledky, startovky, mapy, plakátek; mimo: plakát, těžítko
Plakát - WOC MTBO 2007 - CZE, Nové Město n/M
Suvenýr - těžítko se znakem - WOC MTBO 2007, CZE, Nové Město n/M
WMOC 2007 - FIN, Kuusamo; buletin 2+3, celkové výsledky, mapy, výstřižky (FIN)
Startovní číslo WMOC 2007 - FIN, Kuusamo
Medaile EYOC 2005 - CZE, Šumperk - 3 ks
Cena pro vítěze - pohár -EYOC 2005 - CZE, Šumperk
Plakát WC 88/7 - AUT, Wiener Neustadt
Plakát norského M-SkiO 1989 - NOR, Skelleftea (předmistrovský závod pro WOC Ski 1990)
Plakát M ČR 2007 Kl - Vizovice, Revika
Vlajky - PMZ 1950, I. ročník - Sokol Svit Gottwaldov, Chřiby
Mapové podklady pro článek "110 let" k výročí 1.OB na světě - NOR (OB 2007/6)
Turisticko-lyžařská mapa "Kart over Nordmarka", 1:40000, E=30m; podklad k článku "110 let" - dar B.O.Myrvold
M ČR 2007, Kl - Sokol Vizovice, Revika = CSOW (Czech and Slovak O-weekend); rozpis, pokyny, mapy "Spletený vrch - východ +
Časopis Orientační běh 2007 č. 1 - 7 + šanon
Časopis Orientační běh 2007 č. 2+3+4 (chybí č. 1)
Časopis Orienatční běh 2007 č. 5+6+7
Časopis Orienteering Today 2006 č. 1,2,3,4-6; vydavatel Hana Orienteering Olomouc
Časopis Orienteering World 2006 - jedno číslo
Články "100 let v lesích" - historie OB na světě v časopise O-Today; autor B.O. Myrvold, kapitola 2 - 11 (není kompletní)
Materiály z akce "Den s OB", Prostějov 2007 - Valná hromada, výsledky ankety Nejlepší O-běžec
Internetové výstupy 2007; žebříček "A", HI-TEC Sprint Cup, Gigasport Český pohár, Liga klubů, Pohár štafet, oddíly
Internetové výstupy CZE reprezentace 2007; A WOC 2007 - SVK, Košice, Czech meeting - 1. VT pro WOC 2008, WC 2007 - SUI,
Info o WTOC 2007 - UKR, Kyiv; první repezentace CZE Trail-O + OB 2007/č. 6 + 7
Podklady Olympiády škol 2004 - 2005 (celkově) - mimo archiv
Podklady Olympiády škol 2005 - 06 / III. kolo - Bartošova čtvrt; mapa " Bartošova čtvrt", výsledky- mimo archiv
Podklady Olympiády škol 2005 - 06 / IV. kolo - Malenovice; pokyny, mapa "malenovice Hrad", výsledky, výstřížky - mimo arch
Podklady Olympiády škol 2005 - 2006 (celkově) - mimo archiv
Podklady Olympiády škol 2005 - 06 / I. kolo - Podhoří; pokyny - mimo archiv
Podklady Olympiády škol 2005 - 06 / II. kolo - Jižní svahy; pokyny, výsledky - mimo archiv
Podklady Olympiády škol 2006 - 07 / I. kolo - Slovenská; organizační zaezpečení ročníku, pokyny, mapa "ZŠ Slovenská" - mimo
Podklady Olympiády škol 2006 - 07 / II. kolo - Malenovice; pokyny, mapa "ZŠ Malenovice a okolí", výsledky, internet - mimo a
Podklady Olympiády škol 2006 - 07 / III. kolo - Jižní svahy; pokyny, mapa "Šestnáctka", výsledky - mimo archiv
Podklady Olympiády škol 2006 - 07 / IV. kolo - Vršava; pokyny, mapa "Pod Burešovem", výsledky - mimo archiv
Podklady Olympiády škol 2007 - 08 / I. kolo - Slovenská; pokyny, mapa "ZŠ Slovenská", výsledky - mimo archiv
Podklady Olympiáda škol 2007-08 / II. kolo - Bartošova čvrt; pokyny, mapa "ZŠ Bartošova čtvrt", výsledky, výstřižek -mimo arc
Sklenička WMOC 98 - CZE, Nový Bor
šlení při OB; - minimalizace časových ztrát při OB; - rozhodovací proces při OB; - koncentrace O-běžců v SUI; - program 6. vědeckého symp
s of Skottish-O 93 - GBR; 2. mistrovaství Iberie 93 - ESP; Cupa Variant 5 94 - BUL; Norsk O-festival 94 - NOR; Alaskan O-holiday 94 - USA


Mezihoráka
 na, popisy tratí, publikace "Jak šly roky" (mimo)
zpis, pokyny, popis úkolů č.2;3;4;5;6
4, Neštin-YUG-1984, 5 OB-BUL-1984, Družba-BUL-1986, 10-Mila-SWE-1986, OB Prahovei-ROM-1988, OB Sinaia-ROM-1989
 n-1985, Boras-1986, Ostergötland-1987
 rges Orienteringsforbund-NOR, Svenska O-forbundet-SWE, US Orienteering Federation-USA, OFOL-AUT, Bulgarische OL-Fed.-BUL
 EN (1*), USA (1*)(Orienteering North America), SWE (2*)(Silva)
 UT (1*),YUG (1*)
6 ks (Brno,Gottwaldov,Jihlava aj.)
entacion ESP, Suomen Suunnistusliitto FIN, British O.Federation GBR, Federazione Sport Orintamento ITA
pis), diplom, zápis ze schůze, výstřižky 2x (dvoustrana) "RUCH" 1952 (mimo), diplom (mimo)
is), diplom, zápis ze schůze,výstřižky 2*,dvoustrana "RUCH" 1952(mimo)


ce pro trať, pís.zkoušky, pokyny pro zkoušející, diskval. řád, výstřižky 3*, organizace-přehled, pozvánka činovníka
URISTIKA" 1956 (opis), kritika organizace závodu
organizace závodu
ganizace velmi dobrá, na trati žen špatná kontrola č.4 - závod ukončen na kontrole č.3
en kategorie M a Ž, velmi dobré tratě
kyny pro rozhodčí
 listina,výstřižek 1x, článek "Za krásami domova" (opis), změna - dvoučlenné hlídky

lmi obtížná trať, nesouhlas terénu s mapou, zelené body, 50% vzdalo, výstřižky 2x, diplom, odznak (mimo)
la č.7 - protest, komise uznala trať regulerní - pro všechny stejné podmínky
ánek "TURISTA" - část, výstřižek, účast: BUL, FIN, DDR, SWE - při celostátním srazu turistů, dospělí - jednotlivci,dorost - hlídky
- mistrovství Novotných, diplom

 mapy (ročenka OZ 1966), opis článku, nová kategorie-junioři+juniorky, startoval jen st.dorost
py-vypuštění hlavní silnice a průsekové sítě


), anulace MA, ŽA, MB, Jky, Dci st - náhradní závod 5.10. v Gottwaldově, výsledky jed. Gottwaldov
                    s
žebříčkový jednotlivců a ligy družstev 
tev,mapa Vidnava


-ČSSR dle výsledků 3 slovenských žebříčků
otest při štafetách - neovlivnil průběh závodu
patná kontrola
 í + TJ Jičín: rozpis, výsledky
vod 13.9.1975 - Hradec Králové, výsledky náhradního závodu, mapa Drábovna (š)
 graf.list + nášivka (mimo)

 finále P-ČSR družstev, OB 78/4 a 79/1
oběhlo finále P ČSR družstev
lajka (mimo), výstřižky, OB 83/4, zároveň proběhlo M-ČSSR veteránů
hnické závady u jednotlivů i štafet, současně veteraniáda
h závodníků LOB, přehled "Jak jsme bojovali o medaile v roce 1985", autor Ota Gavenda
 historie 25. let OB v Kroměříži
 g.Koč - historie 25. let OB v Gottwaldově
 ubrava-Žimrovice", plakát (mimo)
plakát (mimo)

 lák", výstřižky, OB 77/3, diplom

e, Bezručova vyhlídka"; OB 79/2+3, diplom, výstřižky, plakát (mimo)
", OB 80/3, medaile (mimo)

ělidlo, Světliny, Kobylka" - trenink.,OB 82/3, diplom, medaile + plakát (mimo)
 tě" -trenink,OB 83/3+4, diplom, pohlednice, vlajka, výstřižky, medaile + plakát (mimo)

trenink, program, průkaz závodníka; seminář IOF-"OB a formy mas.rozvoje", OB 85/3+4, plaketa(mimo)
e uskutečnil zimní OB

pa "Bezedník" (j) + "Štákův vrch" (št), výstřižky, plakát (mimo), znak IV.CS 1975, výstava "25 let OB v Gottwaldov "
tů ČSS 1980, výsledky poháru, mapa "Hrádek"

jství OB 80/3
dky, otázky, průkaz hlídky, diplom, výstřižky (k 30.výročí OB), materiály ke slavnostnímu zasedání ÚV SOB ČSTV - Jičín
                           1
 á + vrstevnicová (expozice), opisy článků:"TURISTA 
966"č.11 + "TURISTA"1967,odznak MTT (2*),pohár MTT (mimo)

ha + Ústí), výsledky + výstřižek (Ústí)
 amětní plaketka 1966 (mimo)

oubí , Jitra ,Bílá skála", výsledky 1976, obálka 1974
 printerského poháru Brno (2x)
 Ostrá hůrka + Svatojičínský les + Dobrá voda", výstřižky
rek jih", výstřižky
 ámek (Blava 1953): orientace jako sport, různé formy orientace, přespolní orintace, celoroční práce, 89 stran, 47 foto
 ýpočty, 264 stran, 8 foto, 131 obrázků, 3 přílohy
n. příprava na závody, metody technické přípravy, příprava závodů, řízení závodů, 172 stran, 45 foto
pa-čtení, taktika OB, výzbroj + výstroj, z pravidel OB, 167 stran, 76 vyobrazení a tabulek
trati OB, působení trenéra, organizace OB, 206 stran, 96 vyobrazení a tabulek

, PV práce, péče o mládež, mapa - naše hřiště, my a svět, naši nejlepší, 63 stran, 32 foto
apa+čtení mapy, taktika OB, výstroj + výzbroj, z pravidel OB, 151 stran, 63 vyobrazení a tabulek
 treninku a mapa, podmínky soutěže "Orientační běžec", 10 stran, 8 vyobrazení
2-1980, 46 stran, 4 foto
 ačátečníky řady "12x12", 32 stran,18 obrázků a tabulek
 ý text - František Škrobánek (německá mutace),16 stran,12 foto


1959,1960,výběr článků týkajících se OB


6 čísel, redakce Eva Hohausová
R, soutěž oddílů a žebříček, jednotlivé žbříčkové závody + mapa, mistrovství světa + mapa
mapa, protokol + výsledky, výstřižky, OB 80/4, pohlednice (mimo), přívěšek (mimo)
ky, OB 81/3, vlaječka (mimo)
y + protokol, diplom, výstřižky (2x), OB 82/3, plakát (mimo)
 dky, výstřižky, OB 83/3, startovní číslo 3202 (5.E-H 11 A), záložka (mimo)
 echny kontroly Šetvilovsko, výsledky, výstřižky, OB 84/3, startovka, start.číslo 3893
 artovní listina, výsledky, přívěšek (mimo), odznak TJ Jičín (mimo), OB 85/3-4
 tovní listina, výsledky, medaile(mimo), plakát (mimo),OB 86/3, zprávy 1,2,3,5
+tr.+vzor.závod+IOF, novin.články, dvoustrana (mimo), závěrečná zpráva, trenink.střediska, odznaky(2x), plakáty(4x), vlajka, medaile (mim
 výstřižky, odznaky, plakát, vlajka(vše mimo), informace o Universitním mistrovství světa v r.1974 - SWE


 OZ, autor František Bílek
 OZ, autor Pavel Mezihorák

 y treninku, Seznam trenérů II.a III.tř", 7 listů, vydal ÚV ČSTV odbor turistiky-kom.OZ, autor Fr. Bílek
prava, 7 listů textu, 8 listů tabulek, vydal ÚV ČSTV odbor turistiky-kom.OZ,autor ?

 severských státech", vydal ÚV ČSTV, sekce orientační sport, autor Václav Krajča, 30 listů
ntační sport, autor František Bílek, 51 listů

tu v r.1968", vydal ÚV ČSTV, sekce orientační sport, autor MUDr Vojtěch Soulek, 11 listů textu, 3 listy grafů
 ydal ÚV ČSTV, sekce orientační sport, autor Václav Krajča, 23 listů
el Mezihorák, 48 listů


áclav Škop, 33 stran
utor Jan Dittrich a kolektiv


d Sleziak, 20 stran,18 foto
 ci vzoru 007760 (asi 1976)

árů, označení 2.
 párů, označení 3a.
 robeno asi 70 000 párů, označení 3b.
hledí, použití -náruční s řemínkem nebo na provázku u pasu


ěnou buzolou, průhledným obalem a gumičkami,doplněná tužkou a špendlíky, nosil se zavěšen na krku


ké se vžil název pohorky - wibramy
 í užitečné zátěže při OZ

e, mapa v průhledném obalu s otvorem pro čočku buzoly
            (překlad IOF)
1981, autor: Juraj Nagy 

75, autor překladu: M.Alber
V ČSTV Praha 1987
ád OB + Různé směrnice a pokyny, vydal Olympia Praha 1979, autor Jan Vlček
 Praha 1953

pová komise SOB ČÚV ČSTV

OF + mapový klíč, vydala Mapová komise SOB ČÚV ČSTV
mise SOB ČÚV ČSTV
vní číslo, plakát (mimo)
 1982, autor Juraj Nagy
alosti Dr. Hlaváčka

 dal ČSTV Praha 1973
 startovka, startovní číslo, plakát (mimo),záložka (mimo)
amolepka, průkazy ubyt.+dopravy, plakát (mimo), výsledky, diplom, pohárek pro vítěze (mimo), pohlednice (mimo)
WOC velký, e) plakát WOC malý (3x)
28.10.1988 - Jičín
ovní číslo, plakát (mimo)
, mapa Rovina, protokol + výsledky, společně s P ČSR DT
afety, výrobce neznámý

 arčík - Třinec
 ruh - pro lyžařský Ob a pro závodníky s poruchou barvocitu
m, vlajka, odznak, plakát, sklenička)
 startovní číslo, plakát)
 ček + Barvínek + Široké + Koniklec" (tr), diplom, samolepky, (mimo - startovní číslo, plakát)
nokem), mapa "Skály II. + Milánka" (tr),diplom, plakát (mimo)
tovka, výsledky, informace, diplom - 2.místo, medaile (mimo), dar Dr.Michaličky
STA", foto = použitá mapa
odpovědi + pracovní mapa (1983), metodická pomůcka pro mapový trenink OB: autor Ing.Beránek+Uhrová - Jiskra N. Bor
OOB Slovan Frýdlant v Č.
 t Renz - BEL, 1980 stran, fotografie, trojjazyčně - N+A+F, vydal:SUI 1984
 a a kol., 336 stran, foto(i v barvě), vydal NOF 1987
ná zpráva; Jičín: obálka, rozpis, startovka, mapa: Klokočí (H21E + D21E), výsledky, výsledky po pěti závodech, výstřižky, film ČST-vysíl.12.8.
 y, základní informace; Jičín: rozpis, startovka, buletin, mapa, plakát, visačka, výstřižky, výsledky; SWE + HUN + SUI - mapa + výsledky (NOR
e řídícího výboru, prověrka pro pořadatele jednotlivých závodů, závěrečná zpráva WC 88
odech, informace o sprintu( pro propagaci OB uspořádán 26.5. Sprint Cup, muži 2 kola, ženy 1 kolo)
 tr. prostor, mapa (2 tratě - 2 stavby), výstřižky, kopie článků v "TURISTA 12/61", startovní číslo (mimo)
afety, trening, článek "Švýcarsko očima závodníků + Topografické mapy ve Švýcarsku", (časopis "OL"), výstřižky
1/67" (mapy), startovní čísla 2x (mimo)
 + známka (mimo), výstřižek M-blatt

mky (2x), obálka programu, 1.medaile pro TCH (št) - fotokopie diplomu, odznak(mimo)
ka IOF - report, závěrečná zpráva, Skogs-sport
pravodaj OB 77/1, vizitka závodníka, IOF Report, samolepka
ášivka. Výtvarník R.Skromný, výroba Mincovna Kremnice, byla schválena na kongresu IOF 71 - FIN.
, závěr.zpráva, výstřižky,účast. medaile (mimo), OB 78/4, první užití piktogramů, buletin č.5 + 6, vizitka, odznak, st. čísla (mimo)

mo), zpráva o účasti čs.repre, noviny"Suunnistaja", výstřižky, závodní dres + kravata + odznak + pam. medaile (mimo)

ižky, pohlednice, čepice + závodní dres (mimo), visačka závodníka, OB 81/3, Borůvka-TD IOF, Krch-asistent TD

+ finale + veřejnost), výstřižky, pohlednice s raz.(mimo), závodní blůza, OB 83/3, odznak + taška (mimo), 1.kvalifikace


 start. průkaz, buletin.1+2
mo), zpráva o čs.zájezdu, závěrečná zpráva, telegram, st.čísla, pohlednice (mimo), OB 87/3, IOF Bulletin.

 o čs.repre,výstřižky, noviny, plakát (mimo), zpravodaj OB 89/3, maskot, závěr. zpráva (překlad)

, výrobce: fa Niklas and Smidare Hava SWE
a: (j + št /kopie/), výstřižky
vá brožura, výstřižky, st.čísla, visačka záv., samolepky, čistý diplom, plakát(mimo), pohlednice - první J WOC
mimo), plakát (OB 554)
y, výstřižky (2x)

ez na í ˙časti
            d
v rečná zpráva,zpráva o 
opingové kontrole,zpráva o čs.repre
   T
práva 
D,výsledky,plakát-2 druhy(mimo),medaile ˙častníka,odznak(2*)(mimo),B.Zemánek-TD IOF
Kart over Nordmarkem og Sorkendalen", měř:1:30 000, E-20m, zhotovení kolem 1890, určeno dle publikace 90 let OB NOR
975 - SWE, Bosön + VIII. 1977- AUT, Innsbruck AUT + IX. 1979 (mimořádný) - FIN, Murikka + X. 1980 -BRD Malente X., 1982-Liege BEL XI.,

a historického závodu IOF
lepky, výstřižky
 + Ploština" (tr), diplom, pohlednice, st.číslo, vizitka pořadatele, výstřižky


ru Gottwaldova 1951 (PMZ); autor Václav Novotný


962, autor Karel Hrubec
tor Miloš Jeri
vůr"; výsledky, diplom, výstřižky, plakát, pohlednice (mimo)
 a Novotný-Láznička poprvé porážejí Švédy!!!!
ast:17 států, 211 startujících
 roblémy veter.-zápis, účast:17 zemí, 1819 startujících; první VWC-1983 ve FIN, Lahti

ní průkaz; účast 23 zemí,1142 startujících

., VŠ Praha, Řevnice, výsledky
dky, startovka, diplom, mapy, spol.výstřižky
 e, mapy, startovka, výsledky, dopisní papír, startovní číslo
e, Sitina", st.čísla, st.průkazky, výsledky, výstřižek, samolepka, historie GPS-čestná listina vítězů; 1.OB vozičkářů - (mimo)
vní číslo,plakát mimo), medaile (mimo); účast 24 zemí, 2768 startujících
ček (mimo), 27 zemí, asi 18000 startujících

ítězů), výsledky, výstřižky, mapa 2.OZ vozíčkářů Mar.Lázně 91(při MS), start. číslo 2.závodu (mimo)

ring North America" 8/1987, autor:Julie de Pass
é pole, výrobce: oddíl OB Spartak 1.brněnská, 1988
uhlopříčným bílým pruhem
 uková pomůcka, zhotovil: St.Valla 1985
 otočná a sklápěcí
ce "ABC sportu"
pořízení - 1954, obnovení 1980, pohár věnovala TJ Gottwaldov
í, pohár věnoval ÚV SČSP v 1957
50 stran, fotografie
FOL 1966-1991, autor Christian Aichholzer, 35 stran, fotografie
 ení závodu, fotokopie diplomu, diplom, opis článku(3x), výstřižek, vlajka (mimo)
or závodu, diplom, povídání "Trampoty hlídky č.3", výstřižek"RUCH" (mimo), vlajka (mimo)


dnocení zkoušek, seznam pomůcek
ušek, legitimace hlídky H+D, bezpečnostní obálka
obálka, zpráva del. rozhodčího, delegování rozhodčího, seznam rozhodčích, rozpočet, vlajka (mimo)
 lení čestných cen, seznam rozhodčích, text slibu, rozpočet, již dvoučlenné hlídky
 aketa (OB 821), špatná první kontrola žen, hodnocení od druhé kontroly
ganizační zajištění, mapa 1:50 000, zpráva delegovaného rozhodčího
 "Šťastnou cestu", startují jednotlivci, mapa l:25000
 íků, org.zajištění, seznam rozhodčích, výstřižky, závod vyhodnocen jako nejlepší žebříček roku

nam rozhodčích, organizace +úkoly, rozpočet, projednání závodu v Komisi OZ - "problémový"

e pro rozhodčí na kontrolách, výstřižky
), výstřižky (3 listy), v kat. MA;MB;Dci st;ŽA;Jky proběhl závod jako P-ČSR (dvoje výsledky)
 25 000 - IOF, nové kategorie
 ružstev, výsledky, organizace závodu, výstřižky(4 listy), zpráva pro ČTK
 á jedna kontrola - anulace DE
telský sbor, výstřižky

t spartakiádního srazu OB

ezistátní utkání TCH-DDR

těž družstev, startovka družstev, výstřižky, obálka, suvenýr (mimo)
y", seznam závodníků dle oddílů, výstřižky + OB 80/4, plakát (mimo)
zace), výstřižky, plakátek, výsledky (mimo),8 kategorií anulováno
ce), 8 kategorií anulováno
) + Strhanec (III.E) + Kaliště" (tr.), hodnocení, výstřižky +OB 83/3, diplom, vlajka, plakát, pohlednice, (vše mimo), výstava OB

álený(III.E)", organizace pořadatelů

ed tratí + popisy, výstřižky, diplom
", popisy kontrol, protokol pro komisi rozhodčích, delegace rozhodčího, výstřižky - "Okénko Kašavy"
a", výstřižky, odznak (mimo)
kého závodu, mapa "Na písku" (kombinovaná), gratulace Dr.Soulka, výstřižky
vernisáž výstavy "Historie OB" (mimo)
 mezinárodní OB v TCH, závody LOB
č. COZ VŠZ Brno - Dr.Malafa (1984), dopis Vl.Kloce o COZ v Brně (1984), úvaha o COZ - Dr. Halámek(1981), rozpis 10. roč. COZ v Jedovnici 1


výsledky, mapa Bramberk
SSR 1986 - VPŠ Nitra (d)
ežců, pozvánka, seznam vystavených předmětů, fotoalbíčko (mimo), článek v časop.Orient.World 91/4, pohlednice
, 62 závodů, 29 pořadatelů, 31 míst
 6 pořadatelů, 53 míst, plakát-celostátní (mimo)
1324 startujících, celkem 10 936 účastníků, 116 závodů, 58 pořadatelů, 71 míst
 52 pořadatelů, 60 míst

 i, celkem 18 075 účastníků, 116 závodů, 62 pořadatelů, 54 míst, plakáty (mimo)

jícími, celkem 44 138 účastníků, 172 závodů, 78 pořadatelů,68 míst, plakáty(mimo), pohlednice(mimo), výstřižky
 jícími, celkem 63 561 účastníků, 236 závodů, 97 pořad., 78 míst, plakát (mimo),pohlednice (mimo), výstřižky, 4 panely na konf. TJG

 stníků, 284 závodů, 97 poř., 92 míst
93 start., celkem 14 015 účastníků, 151 závodů, 66 poř., 64 míst
 ., celkem 13 967 účastníků, 157 závodů, 64 poř., 60 míst
ek, Vrchlabí, Košice - celkem 24 ks map
 tovat ?" (mimo), plakáty: velký + malý (mimo), odznaky 4 verze (mimo)
 odinu 72 - výstřižek


ď fit s mapou, 7 pořadatelů; 1980 - Spartakiádní den OB, 9 pořadatelů


 jka (mimo), celkem 5 míst
 zaměření akce OB NS, výstřižky, diplom, plakát (mimo), odznak (mimo), 4 místa
 met.dopis "OB-sport pro každého" (mimo), celkem 6 míst
 m (mimo), celkem 6 míst
Pohybem ke zdraví" - Praha, celkem 6 míst
py, časopisy, výstřižky, scénář výstavy, start.průkazky, doprovodné akce, zpráva TD, zpráva pro ČSKSTS, zpráva ek. komise
vní čísla, hodnocení TCH trenéra, noviny WOC-Ski, plakát + pohlednice (mimo), zpráva TD z r.89, OW 92/1
v, Otrokovice, Domino - různé
 dů WC, výstřižky celkové
ovodné akce, výstřižky


 kopie výstřižků, plakát (mimo), velká mapa (mimo), článek a foto v OW 92/1 a Orientierung 92/1


e SUI a FRA, P.Vitouš: "Pětidenní pouť s buzolami",WC 84 - TCH
Zlínské paseky ", hodnocení deleg.rozhodčího, anketní lístek návštěvníků expozice

Monspart), částečný překlad z A


artovní číslo
grafie v textu, 113 stran


 pro mapy 1:50000 a 1:25000
 Václav Krajča a kol.
vizitky vítězů (publikace)

onal Youth Match (dorost) - dříve Jugendländerkampf); tričko (mimo)
mo), sklenička (mimo)

 ympozia OB
R, M zemské

 návštěvníka a j.), 92/3: metodika, 92/4: výsledky roku 92
          d
 t. čísla, výsledky 
osavadních WC Ski, výstřižky, start. průkaz. Mimo:sklenička, medaile, plakát
 - platnost těchto dokumentů skončila 31.12.1992
D 35, D 43, D 50.
2, IOF Mapping Conference - Lenhart
 při příle itosti 30.výročí zalo ení IOF. Seznam členů předsednictva IOF 1961-92.
em 23 map, autor: Václav Zakouřil sen.
ké noviny "Region 2000"


závodu v WC 92

TV Praha 12/1989

těžní řád, 4.) Klasifikační řád, 5.) Disciplinární řád, platnost od 1.1.1993
 dokumentace závodníků, cestovní zpráva, výstřižky, vlajka (mimo)
D. států - Jevany 1960
 DDR, SUI, AUT), ještě to nebyla oficiální akce IOF
ěl. pracovník
 Zdeňka Němce
elkové, mapy; účast 9 států


ky, historický přehled J WOC, pohlednice
ld Meeting-Ski.
mimo-plakát, tácek, startovní číslo)
číslo, mapa OZ na horských kolech (vložený závod)
ka; (mimo-plakát, kalendář)


řižky; (mimo-Zpravodaj VCZ)

Dittrichovi; první metodika O-Trail v TCH
frew (dar), vydal Harveys, Perthshire - GBR

ocnění švédských O-běžců, 7 listů, ČSOB Praha 1993
elsinki FIN, č. 59-2/86, Batak BUL
, č.65-9/87, Gerardmer FRA


r die Ehrennadel der IOF
ení, struktura soutěží od r. 95 (Prokeš, Zuzánek - nepřijato)
va z roku 1992.

cký popis OB 1076. Dar: J.Strnadel, KM
otvorů; autor J. Strnadel, Kroměříž
 R; Sjef, NED - Riziko borreliozy; Zheliaskova, BUL - Osobnost závodníka a stres; Cheskikhina, RUS - Běh a mentální procesy
asika; výsledky, časopis ONA, výstřižky; start. průkaz, emblém WOC, emblém USOF; mimo (st. čísla)
 "domácí výroba"
, propag. plakátek
 - ML č.11), samolepka Auckland, st. čísla (mimo)
 samolepka, + OB 2150 (další informace), pohlednice (mimo)
NOR - společné; 1984 - HUN,SUI,FRA,DEN,TCH,SWE: buletin (2,5,6), výsledky, zpráva WC Group
 zpráva ze zasedání WCG (4.11.86), nový emblém WC - pérovky
střižek, start. průkaz; účast: BEL,LIT,GER,FRA,DEN,EST,SWE

C noviny, O-Posten, samolepka, vizitka
ny Ostharz Kurier, diplom, samolepka, plakát (mimo)
                           p
model, veřejný závod, výstřižky, samolepky, vizitka, 
ohlednice, čelenka HSH - mimo
L,AUS, názor DEN na budoucnost WC
teratury z let 1984-94, 220 pramenů v 10 oblastech OB
 zpráva trenéra, mapy, diplom + medaile (Hohausová), dar Evy Hohausové

pie foto, dar Evy Hohausové
celkové WC Ski 95, prospekt Sovonlinna, dopis, pohlednice, emblém
- K. Olsson, SWE, TCH zástupci - Ropek, Navrátilová
, různé zápisy, pro soc. státy jedna z mála mezinárodních soutěží (zvlášt pro DDR)
akát + start. čísla + suvenýr (mimo)
a (PWT i dopolední OB), výstřižky, mimo: plakát, sklenička
vé výsledky, obálka - Zřídkaveselý

Žemlík, 36 stran, vydal SKOB Zlín 1996
awel, 13 stran

ké dokumenty
ek; typ vázání: Rotteffela, SWE z roku 1937; dar J. Lažnovského
stavu, hlavy FIN, vizitka, samolepky, mapy (Gabreta), výsledky
váděcí předpisy k soutěžím

sledky, výstřižky


 stor), výstřižky
9, vizitka - JPN, Mrtvé moře (-230 m) - ISR, "zelená" mapa - BRD 66, letecký snímek - ISR
ov", dokumentace doping. kontroly, výstřižky
UT: rozpis, buletin, mapy, výsledky, dop. papír, výstřižky, plakát (mimo), medaile (mimo)

ýstřižky, diplom

číslo. Současně proběhl mezistátní OB - viz OB 2007

ní (horní) tah, výkyvné opěrky pro rám boty; nákup od Vl. Slonka, Nové město n/Mor.
o s dvojitým stav ním + 6 kolíků pro boty, materiál Dural; nákup od Vl. Slonka, Nové město n/Mor.
pro boty; nákup od Vl. Slonka, Nové Město n/Mor.
 4 kolíky pro boty; nákup od Vl. Slonka, Nové Město n/Mor.
mpa, b) NiCd článek na dobíjení, c) nosič baterií; dar Petra Bořánka, Praha
 ýsledky, zpráva del. rozhodčího (v norštině i v angličtině)
) první barevná mapa pro OB, průvodní dopis B.O. Myrvolda (A) + překlad
ěřítku 1:50000
 - tmavá zeleň; světliny, louky, pole - bílá
ál, Zemánek, Jachanová
 ezáren Prostějova)
 c), 2x foto, výstřižek z norské publikace - informace: dipl. práce A. Marákové (OB 2044)
 ivitách"; Olomouc 1995, 63 stran, foto, mapy

Orienteering for nye utovergrupper
B (překlad z němčiny)
r Hill", 1:10 000
   

   B
- BUL
 UL, WOC Ski 88 FIN, WOC Ski 94 ITA (3x)

 diplomy, průvodní dopis
engly a/s, PO box 48, N - 1900 Fetsund
 pro WOC Ski 92)
, mat.Trail-O, diplom, samolepky, vizitka, rozpis 3 dnů OB, "VM-Bilag" - NOR, plakát (mimo)

 časopis "O-Posten" DEN, + OB 4/95
Premiéra Ski-O 1899. Překlad: Jan Vlček - Brno
 Králové + Pardubice - výsledky
              B
klad R. Rychlý; vydal ZSOB 
 ratislava

Vrchlabí, LOB Jihlava; 1971-LOB Jihlava, LOB "Slunečná"
), "Rarach" (87), "Karlov" (87), "Bramberk" (87)
ce v r. 1989 (A)
.symposium 1994-SUI, vlivy oblečení, orientace u dětí 5-6 let
ena kompletu - 695,-Kč

B 90; historie TCH LOB do r. 1990 (Vlach); logo LOB 85
mapy: model + kvalif. + finale; mimo: talířek, přívěšek, start. číslo, plakát
nek M. Horáčkové
k Škoda 1975
ow M-9 - zápěsťová (pro LOB)
. misto, sprint; Jan Žemlík - divácký OB
 st. číslo + odznak (mimo)
 ručky pořadatele, mapy navíc, plakátek, výstřižky; (mimo) - start. číslo, pošt. obálka, noviny a časopisy k WOC (OB 1288), plakát (OB 1289)
WE, Orientering - NOR
ávod Poháru Elity v LOB

 r Strasse", diplom, výstřižek, start. číslo (mimo)
 Riverrun" - délka 8 km, šířka 0,6 km - nejdelší mapa
 lo III. etapy (2x)

95 - výsledky, nov. článek; Pivrnec Cuop 94 (1. ročník) - pozvánka, výsledky, článek, plakát (mimo)

 bu a evidenci map; Prováděcí směrnice k soutěžím
kulta; zpracováno s podporou materiálů COH
tvorba map, znázornění terénu, čtení mapy, mapy pro OB; překlad obsahu z němčiny
or Kalivoda (KCN)
"Český Krumlov" - 3x; (mimo) - plakát, sklenička
cí výbor, adresy pořadatelů
d. oddělení ČSTV
odické oddělení
sledky IRL + GBR, mapy; historie OB Irska

plakát (mimo)
y sady (T), neoficiální výsledky
 DT, diplom, samoplepky, plaketa (mimo), plakát (mimo)

tě), výsledky, výstřižky, st. číslo (mimo)
SWE, CZE, USA, Compass Sport (GBR), Orienteering (NOR), vizitka, st. čísla(mimo, suvenýry (mimo)
ěk + J. Kaplan, ČSOB 1999
ejlépe obsazený závod sezóny 99, mapa "Bukovinka", rozpis, výsledky


edky, diplom, propagační materiál SPORTIDENT - více pro OB; první použití SPORTIDENT v CZE - SAXBO 99
samolepky, st. číslo (mimo)
 kpie foto, kartička, lakát (mimo), st. číslo (mimo) + dopis a foto M. Fürnkranze - historie závodu
mapa "Konopiště, Podzámčí", výsledky + Olympijské Kufrování
 eteeruja" 11/98
oška I+II, Borová I+II"
oda", diplom


JPN, Tokyo; PWT 99/8 - CHI, Shangai; pozvánka PWT 99/2 - SWE, Stockholm, výstřižky, pohlednice
ok, Panský vrch, Béďa"


as Cup 99 - Leština: výsledky, mapa "Orlovské lesy", diplom, kartička, výstřižky
nek Fuji parku, kopie foto, plakát (mimo)


 - ESP, Barcelona: rozpis
ale - CL, Milovy - CL klas., Ochoza - RE; startovky, pohlednice, výstřižky, vizitka, mezičasy - Smola, diplom, (mimo - plakát, st. číslo, čelenka)

ek, Cínová cesta", pohlednice
 eřínek-jih, Orlovské lesy"

MTBO 00 - kl, št, - mapa "U 92 Hamr"


ánka na raut

", diplom, mapka H 10, výstřižek, kopie foto, medaile (mimo)
David May, člen komise Foot-O + Pavel Žemlík
mo), start. čálso (mimo)
 ior Centrum Seč, Monako, Roudný, Babáky"

a, program, výsledky, mapy, výsřížky, vizitka, + OB/01/02; mimo (st. číslo, pohlednice)
 GBR, CZE, NOR, vizitka P. Klimpla, časopis+noviny k WOC, mapa Open Masters MTBO; mimo (účastnická medaile, filatelie - známka, obálk


U, NZL, mimo (jmenovka vítězky klasika - Dany Brožkové, CZE)
mo) startovní číslo
 umulované výsledky - D, plakátek 2x, pohlednice, výstřižky, samolepka, vizitka, plakát (mimo)
 : Sportpropag Praha 1990
 texty, tabulky, grafy


m - T", startovka, diplom 2x, start. číslo (mimo), čelenka (mimo)
ttwaldov, nahráno na audiokazetě

a "Jakuszyce"; první společné mistrovství LOB
 ki 99; publikiace Elite Ski-O 99, celkové výsledky
h, mapy: Cl, RE, Tr, start. číslo (mimo)
, diplomy; mimo - st. číslo, doprovodné akce

vé; statistika PMZ, článek PMZ 86, štoček foto vítězů 1950
+ 1x Cl; WC 00/9 - supersprint; pohlednice (mimo)
Rom (mimo)
akát (mimo), odznak (mimo)
 vora sever"


ha, plánek tratí OZ Ještědský pohár 63, rozpis dvouetapového OB Potštějn 68, plánek OB Hornický kahanec 67, 2x fotokopie map 1960 - 63

 map, rozpis doprovodných 3 dnů OB
a", startovní číslo (mimo)

 entace 7x, článek Pavla Starosty o orintačních botech, historie orientek - rukopis Ing. Lázničky + CD (mimo)
 , mapa "Šimkovy sady" - 3x, rozpis tratí

roba orientační obuvi " + posudek DP - Ing. Alois Láznička
py, vizitky, směrník, samolepky, nášivka: mimo - plakát, st. čísla, medfaile, suvenýry, CD-foto
Borný, Bílý kámen", zprávy z Internetu, mimo: st. číslo, CD - výsledky.
 a sprint, mapy: model, pro rozjezd, prolog, klasika, sprint, štafety, tiskové zprávy 3x, kartička 2x
e foto (i digi), diplom, plánek shromaždiště, výstřižek, OB 02/4

anách mapy;asi první použití v ČR + článek v OB
Bleška 05", "Zámek Hradec", internet; mimo - startovní číslo

V Praha + další info o Trail-O 2005


p/R, WC Final 2002 Brno, M ČR 2003DT - Bzenec, EYOC 2005 - Šumperk

deněk Němec

čka, komentáře; mimo - startovní číslo, výstava
ternwet, výstřižek; + M SR, video
B Holešov, internet, diplom
řadatelé, leták, internet + materiály z klasické tratě (neděle)

 hlava", "Roštějn", výsledky, protokol, internet; mimo - startovní číslo, plakát
 včetně Kateřiny Neumanové - lyže + mapy plaveckého OB
rtovní číslo, plakát
avrys - viz článek v OB 02/5
vizitky repre SUI, DEN, NOR, GBR, FIN, CZE, vizitka, mimo: plakát, výslekdová abulka, st. číslo, disketa
dky MOZ při III. CST 1957
ZE, UKR, HUN, mapa OB pro VIP, startovní průkaz IOF, vizitka Ing. Klimpla
sponzory, výstřižky, diplom
agita Sport Jičín - Zdeněk Zikmund
"Stráž", startovka, parametry tratí, internet, diplom; mimo: plakát, st. číslo, medaile,
, 5) Historie jongresů IOF 6) Poznámky…. 7) Členové předsednictva 8) 2x foto
 pa "Duny", patametry tratí, výstřižky, internet, poděkování Perník; mimo - CD
 oudenní závoedy - semifinále + finále; mimo: startovní číslo
ednice, obálka, st. Čílo, plakát
 e, startovní číslo
 štafety", diplom, pivní pouakz
mimo - startovní číslo
ník"; mimo - startovní číslo
WOC 7x, časopis OL Fachschrift 3x, infomapy, samolepky, vizitky; mimo - startovní číslo, filateli, foto, video, suvenýry, plakát
kalendář, známky - 20 blok, pohlednice měst WOC
 ie - mimo - plakát
 otring, tuš Rotring, tuš Koh-i-noor, "redis" pero, trubičkové pero - dar - Pavel Dudík
na mapové podklady - dra Pavla Dudíka

84/1, 85/2, 88/4 - Pavel Dudík
B - P. Pastuszek 1989
ýročí OB v ČR - Holešov
- kopie od Mite Lascaud, FRA
Maite Lascaud, FRA
py - kopie od Maite Lascaud - FRA


 tartovní číslo
o, suvenýr, CD
 ův žleb", info, pořadatelé, poděkování
ernet; mimo: startovní číslo, hrneček
ýsledky, článek; 2003 - rozpis, výsledky - současně M ČR Trail O; 2004 - rozpis, výsledky, mapa "Vrchlabí", článka, plakátek
postižené - Pedagogická fakulta Univerzity Hr. Králové + videokazeta
dním Jestřábí", délky tratí, popisy kongtrol, výsledky, internet, diplom, vizitka; mimo - startovní číslo, plakát
rnet, vziztka; mimo - startovní číslo
imo - start. Číslo
ar Hasselstrand, 44 stran
, internet, diplom
ní řád, výsledky, hlášení o závodě
elostátného OZ, návrh propzic, referáty: Duda, Chyský, Gregor,
výsledky, mapy, výstřížky - mimo: plakáty, sta, číla, CD, foto
cké nakladatelství BOJI
penka - mimo: CD
ýchod", "Medlov-západ", diplomy - mimo: startovní číslo

"Medlov-východ", "Medlov-západ", diplomy; mimo - start. Číslo
 Zubří-západ", vizitka, internet
no, 2003 - M ČR DT Bzenec, 2005 - EYOC Šumperk
"Janov", "Strahov", "Trenink", diplom Veteraniády, intenrnet, výstřižek; mimo - plakát
edky, intenret

 ; mimo - start. Číslo

molka", "Valcha", "Handicap", výsledky


tka; mimo - startovní číslo, pohlednice, plakát; součást Světových her veteránů
rný" "Karolína"; mimo - st. číslo
Grada Paublishing Praha, autor Jan Hnízdil, Jiří Kirchner
ky", "Venušiny misky - sever", "Venušiny misky II"
 vá 2007", výsledky sprint, internet
M) - mapa "Sady 2007" výsledky, výsledky Trail-O, internet, letáček
 ka, týmy UKR, FRA, SWE, FIN; mimo: startovní čísla, vlajky, medaile
 Spletený vrch - východ + západ", protokol, výsledky finále, tratě, tisková zpráva, internet, diplom; mimo: plakát
 (není kompletní)

 tafet, oddíly
OC 2008, WC 2007 - SUI, Koncepce RD pro rok 2008
 y, výstřížky - mimo archiv
a "ZŠ Slovenská" - mimo archiv
edky, internet - mimo archiv
 dky, výstřižek -mimo archiv
SUI; - program 6. vědeckého symposia OB
OR; Alaskan O-holiday 94 - USA
Sinaia-ROM-1989

Bulgarische OL-Fed.-BUL
otlivci,dorost - hlídky
B ČSTV - Jičín
MTT (mimo)
stran, 47 foto
plakáty(4x), vlajka, medaile (mimo)
vá - Jiskra N. Bor
ech, výstřižky, film ČST-vysíl.12.8. (mimo)
HUN + SUI - mapa + výsledky (NOR+CAN)
odznak, st. čísla (mimo)

daile (mimo)
1.kvalifikace
kace 90 let OB NOR
D Malente X., 1982-Liege BEL XI., -výstřižky OW
zičkářů - (mimo)
e mimo), výstava OB
), rozpis 10. roč. COZ v Jedovnici 1980
řižky, 4 panely na konf. TJG
práva ek. komise
mentální procesy
WOC (OB 1288), plakát (OB 1289)
(mimo - plakát, st. číslo, čelenka)
á medaile, filatelie - známka, obálka, pohlednice)
ec 67, 2x fotokopie map 1960 - 63
eo, suvenýry, plakát
", článka, plakátek

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:59
posted:9/13/2012
language:Unknown
pages:374