finalni_savet_ucv1

Document Sample
finalni_savet_ucv1 Powered By Docstoc
					                 Zašto vas ne zovu na intervju?
                    Možda zbog CV-ja...Evo šta treba da znate:

                   poslodavcu
Proces vašeg predstavljanja budućem posloda cu počinje onog momenta kada vi odlučite da se prijavite
              .              biste
na određeni oglas za posao. Prva stvar koju činite kako bi se “upoznali” sa potencijalnim poslodavcem
je da mu se predstavite kroz CV.

                      CV-ju
A zašto se toliko priča o dobro napisanom CV ju i zašto to ističemo kao bitno? Razlog leži u tome što
ćete, u najvećem broju slučajeva, imati veliku konkurenciju na konkursu za posao, pa je s  svrha dobro
        ja
napisanog CV-ja da vas izdoji od drugih (brojnih) kandidata i da vas tako odvede stepenik više, odnosno
na intervju za posao. Što se bolje predstavite i što više vaš CV odgovara potrebama i zahtevima
                      intervju.
poslodavca, veće su šanse da vas pozove na intervj


Struktura CV-ja:

1. Lični/kontakt podaci
Prilikom navođenja ličnih odnosno kontakt podataka vaš CV treba da sadrži ime i prezime, mail adresu
                  xxxxx.com)
(koja treba da glasi ime.prezime@xxxxx.com) kao i broj mobilnog telefona (može i fiksnog, ukoliko ćete
biti dostupni na taj broj u većem delu dana). Ostali podaci (adresa, datum rođenja..) su takođe važni, ali
nisu presudni. Fotografija ima vrlo jednostavnu (iako važnu) ulogu, ona daje poslodavcu mogućnost da
                          biografijom,
lakše poveže utisak sa intervjua sa konkretnom biografijom, tako da samo može da vam pomogne.
Naravno, obratite pažnju da na njoj izgledate profesionalno i pristojno.
2. Radno iskustvo
Poslodavci na radno iskustvo gledaju kao na spisak vaših mogućnosti i uglavnom izvode zaključke na
        rethodnog
osnovu vašeg prethodnog iskustva, u smislu da, ono što ste do tada radili i postizali kod bivših
poslodavaca, ćete i dalje jednako dobro obavljati i za njih. .

Fokus treba da stavite na ostvarene rezultate u okviru dužnosti i odgovornosti koje ste imali na
prethodnim radnim pozicijama i detaljnije treba da navodite samo ona radna iskustva koja su
relevantna za poziciju na koju konkurišete. Koristite poslovni rečnik za opise radnih obaveza i naglasite
                                   postignuti,
da ste vi doprineli ili ste direktno uticali na neke uspehe koji su postignuti, jer time naglašavate svoju
aktivnu ulogu i neće biti nejasno koliko dobro ste obavljali svoja zaduženja. Ne zaboravite, svako u svom
timu želi ljude koji postižu uspehe i doprinose, sa svog aspekta, rastu kompanije.

Znači, navedite naziv vašeg radnog mesta, kompaniju u kojoj ste radili, period u kom ste radili na tom
                dnog
                                     postigli.Razmislitegde
poslu, zatim dužnosti i odgovornosti koje ste imali i rezultate koje ste postigli.Razmislitegde ste napravili
                                    poboljšali?  primer
merljivu razliku, kakve rezultate ste postigli, šta ste promenili ili poboljšali? Na primer: “Zaslužan za
                            godinu”   Zaslužan
povećanje prometa za 80% u odnosu na prethodnu godinu ili “Zaslužan za povećanje broja kupaca za
40%”.

Ukoliko se bavite poslom gde su rezultati teško merljivi, kao rezultate možete da navedete prihvaćene
        oboljšale
ideje koje su poboljšale poslovanje vaše kompanije ili napravili neki drugi pozitivni pomak.

Ukoliko imate bogato radno iskustvo i ako sva ona imaju veze sa pozicijom za koju konkurišete, nije loše
            ja                dve-tri
da u uvodnom delu CV-ja ubacite kratak tekst kojim bi u dve rečenice sumirali vaše najveće uspehe, a
kod pojedinačnih radnih iskustava da navedete samo najbitnije stavke. Sa druge strane, ako nisu svi vaši
prethodni poslovi u vezi sa pozicijom za koju sada pripremate CV, takve poslove samo pomenite (naziv
         ompanije,
pozicije, naziv kompanije, period rada) – to je sasvim dovoljno, jer pažnja poslodavca treba da bude na
onome što će pokazati da umete dobro da radite posao za koji konkurišete.

Ukoliko nemate radnog iskustva (ili ga imate malo), navedite sve što ste radili, a što govori da ste
vredni i imate neke radne navike – npr. prakse koje ste obavljali, volonterske radove, angažman u
                                                 (
studentskim organizacijama i sl. Ako nemate ništa od toga, napišite svoje profesionalne ciljeve (u čemu
                       i
biste voleli da se usavršite i šta biste voleli da postignete na poslu) kako bi poslodavac uvideo koje su
vaše profesionalne težnje u karijeri i kako vi percipirate svoj budući posao, odnosno na koji način želite
da gradite svoju karijeru.
Ukoliko imate drugačije radno iskustvo od pozicije za koju se prijavljujete, propratno pismo, pre svega,
treba da vam bude najveći saveznik. U propratnom pismu obavezno navedite razlog iz ko   kojeg želite da
promenite pravac svoje karijere i naznačite da ste spremni da učite i radite na sebi kako bi se i na novom
  u                    CV-ja
polju što bolje ostvarili. Što se tiče samog CV ja navedite sve što može da ide u prilog ovakvoj promeni
(doškolovavanje, dodatne obuke i slično). Možete napisati i uvodnu stavku “Profesionalni ciljevi” gde
                       promenu,
ćete navesti ukratko šta vas je motivisalo na promenu, šta ste uradili kako bi promenu sproveli i šta biste
još voleli da uradite kako bi bili što uspešniji i na ovom polju. Radno iskustvo koje ste do sada stekli
navedite hronološkim redom, sve što je povezano sa novim zanimanjem možete detaljnije da razradi razradite,
dok sve ostalo taksativno navedite.

Raznoliko radno iskustvo - Ako još uvek niste pronašli fokus u svojoj karijeri pa imate mnogo raznolikog
radnog iskustva, navedite i razradite detaljnije sva ona iskustva koja imaju najviše dodirnih tačaka sa
   m
poslom koji biste voleli da radite, a sve ostale samo napomenite da ste obavljali. I u ovom slučaju se
koristite propratnim pismom kao dodatnim prostorom da objasnite zašto baš ovaj posao želite da radite
i navedite sve što mislite da vam ide u prilog kao dokaz da ćete se ostvariti kao uspešan radnik baš na
tom radnom mestu.3. Obrazovanje
          Navedite najviši stepen vašeg obrazovanja i ispod njega navedite:


            Naziv obrazovne ustanove
            Smer
            Period studiranja/obrazovanja ili godinu završetkaStečenu diplomu/zvanje
                       stipendije
            Dodatne informacije (stipendije koje ste dobili, nagrade koje ste osvojili i možete
            naglasiti ono što smatrate da je bitno kod ovih dostignuća)

Informaciju o prosečnoj oceni na studijama možete navesti ukoliko je on iznad 8,00.
4. Obuke/kursevi/seminari
Navedite stručne konferencije i seminare na kojima ste učestvovali, koji su relevantni za poziciju za koju
konkurišete, a koje ste pohađali u neko relativno skorije vreme, na primer, idealno da nisu starija od 5
   .            posvetite
godina. Ovom delu možete da posvet više pažnje i prostora ukoliko nemate radno iskustvo ili je ono
oskudno.

     aziv
    Naziv organizatora, mesto i vreme održavanja
    Stečena diplome / sertifikata / nivoa znanja i sl.
        znanja/sposobnosti/ovlašćenja po završetku kursa/obuke/seminara
    Stečena znanja/sposobnosti/


5. Rad na računaru
Za većinu radnih pozicija, biće dovoljno da radite u MS Office paketu (Word, Excel, Power Point...) i na
Internetu, osim ukoliko ne aplicirate za poziciju koja zahteva neka specifična i napredna znanja, tada
                 ate.
navodite stručna znanja koja imate Ako imate završen neki kurs računara, obavezno to navedite, kao i
ustanovu gde ste to znanje stekli. Napišite sve stručne programe koje znate da koristite i odredite nivo
svog znanja (početni, srednji, napredni, ekspertski nivo).

          ntarnoj     računara (npr. poznavanje OS Windows; rad u Winamp-u i sl.) nije
Informacije o elementarnoj upotrebi račun                    W
                            znanje),
potrebno navoditi (osim ako ne posedujete ekspertsko znanje) jer su one u današnje vreme sastavni
deo funkcionalne pismenosti i njihovo poznavanje se podrazumeva.
6. Strani jezici
Navedite sve jezike kojima se služite, sa naznakom koliko dobro poznajete taj jezik (početni, srednji ili
napredni nivo). Takođe, navedite ukoliko imate završen neki kurs jezika, sertifikat i/ili diplomu kao i
                  i.
ustanovu gde ste to znanje stekli. Imajte na umu da će poslodavac vrlo lako proveriti koliko dobro
poznajete neki strani jezik i nemojte sebe dovesti u situaciju da u CV napišete da npr. odlično znate
                            sklopite
engleski jezik, a da na intervjuu imate problem da sklopite tri rečenice. Kao i uvek, budite iskreni. Ako
vidite u oglasu da je znanje jezika izuzetno bitno, a vaše znanje je na srednjem nivou, napišite da ste
                                               iskreni,
spremni u kratkom roku da usavršite jezik ili sl. I to je bolje nego da otkriju da niste bili iskreni jer tada
ste sve svoje šanse bacili u vodu.


7. Lične osobine/hobiji
U ovom delu bi trebalo bi da navedete nekoliko ličnih osobina koje posedujete, a relevantne su za
                                        oglasima
poziciju za koju konkurišete. Može vam pomoći i tekst oglasa za posao, jer se u oglasima neretko navode
osobine koje je potrebno kandidat da ima. Osim toga, razmislite koje osobine su bitne za poziciju (na
primer, analitičnost i preciznost za knjigovođu, komunikativnost i elokventnost za prodavca i sl.), pa ih
uklopite sa osobinama koje posedujete i unesite u CV. Osim toga, treba da budete spremni da na
intervjuu primerima i konkretnim situacijama potkrepite osobine koje ste naveli.

Ukoliko želite, možete osvežiti biografiju informacijama o vašim interesovanjima i relevantnim hobijima.
Izaberite ona interesovanja i hobije koji konkretno ukazuju na vaše kvalitete, na primer, ukoliko se
amaterski bavite fotografijom, to govori o vama da ste spremi sami nešto da naučite i da imate
samoinicijativu, ako ste bili član sportskog kluba, to svakakogovori o timskom radu, trudu i borbi za
                 duhu.
uspehom, kao i takmičarskom duhu. Hobiji koje navodite treba da su zaista hobiji (ne način na koji
povremeno popunite slobodno vreme) i koji su iole relevantni i govore o vama i ističu vašu specifičnost
      e
(povremene šetnje u prirodi sa prijateljima su nešto što povremeno rade gotovo svi ljudi i svakako ne
spadaju u hobije).8. Ostalo
         ja
U ovom delu CV-ja možete navesti sve one informacije koje su važne, a niste imali gde da ih navedete
                           ispit,
do sada. Ovde možete navesti da imate položen vozački ispit da imate preporuke ili sve ono što vam se
čini važnim da poslodavac zna.Kako urediti CV?
Kada navodite podatke u biografiji nemojte preterivati u dužini, predugačke biografije će malo ko imati
vremena da pročita u celosti. Do dve stranice bi bilo poželjno, mada je idealna jedna. Takođe, nemojte
                                                  10
preterati u doterivanju biografije, koristite maksimalno dve vrste jasno čitljivog fonta (veličine 10-12), za
        ja
dizajniranje CV-ja koristite maksimalno 2 do 3 boje, a ako želite nešto da naglasite, koristite opciju
„bold“.

Važno je da vam CV bude pregledan (da uredno formatirate tekst) i čitak (da postoji dovoljan
razmak između redova). Ova uputstva se ne odnose na grafičke dizajnere od kojih se očekuje
                nekle
da, pored portfolia radova, donekle dizajnirate i svoju biografiju. Svakako, zadržite
profesionalnost i ne preterujte.

                                              .
Da bi vaša biografija zvučala objektivnije pišite je u pasivu (npr. „položen stručni ispit”. Naravno, obratite
      ramatičke
pažnju na gramatičke i pravopisne greške. Kada završite, u naziv dokumenta stavite svoje ime i prezime
(idealno: ime.prezime_cv), kako bi poslodavac znao šta dokument predstavlja.

Nemojte dodavati uz CV dokumente ako od vas nisu traženi (preporuke, diplome,..i sl.). U propratnom
pismu možete da navedete da ih posedujete, ali ako ih niko ne traži na uvid, ne šaljite ih po svaku cenu.
Kako da dobar CV bude još bolji:
Izostavite privatne detalje

Iz biografije izostavite privatne detalje (informacije o vašem imovinskom stanju, podatke o članovima
vaše porodice), neuspehe, razloge zbog kojih ste napuštali prethodna radna mesta, kao i informacije o
plati koju ste do sada primali.Saslušajte i drugo mišljenje o svojoj biografiji

Pre nego što pošaljete CV, stavite se u ulogu osobe koja će da ga čita i iz tog ugla pokušajte ponovo da
pročitate ono što ste napisali. Verujemo da će pomoći tj. da ćete promenom perspektive moći videti
objektivnije kako vaš CV zvuči nekome ko vas ne poznaje. I kada mislite da ste završili, dajte CV nekom
prijatelju koji može da proceni da li ste ga napisali zaista dobro, da li je sve jasno i da li bi trebalo praviti
dodatne izmene (i koje).Jasno fokusirajte CV

Kada proveravate CV, potrebno je da se uverite da je vaš CV
u celosti dosledan i fokusiran na na poziciju za koju se
prijavljujete, jer ćete tako sigurno imati više uspeha. Na
primer, ako konkurišete za radno mesto knjigovođe,
proverite da li ste jasno istakli sva slična radna iskustva,
svoja znanja i rezultate iz domena knjigovodstva, da li ste
istakli da znate da radite u programima koji se najčešće
koriste pri radu u knjigovodstvu, da li ste istakli svoje lične
osobine koje su bitne za ovaj posao (analitičnost, preciznost
i sl.)...

Ovakav način pisanja će vas možda “naterati” da napišete više od jedne verzije CV-ja, ukoliko
konkurišete za više različitih radnih mesta, ali ćete tako imati veće šanse da odete korak dalje nego sa
jednim “univerzalnim”.
Iskoristite tekst oglasa za posao na koji konkurišete

                   Usaglasite svoje lične osobine sa osobinama koje poslodavac traži.
                   Naime, ukoliko je poslodavac u oglasu naveo da treba da ste soba sa
                   određenim osobinama, a vi pritom stvarno posedujete te osobine,
                   navedite ih u CV-ju. Kod svake osobine pokušajte da navedete i
                   primer situacije u kojoj je ta osobina korišćena ili se istakla. U većini
                   slučajeva, poslodavac u oglasu istakne šta želi od svojih zaposlenih,
                   pa ukoliko se u tim stavkama prepoznajete navedite ih u svom CV-
                   ju. Slično može da bude sa neophodnim veštinama ili znanjima koja
                   će vam trebati na budućem radnom mestu. Na primer, ukoliko se
                   traži poznavanje rada u autoCAD-u, navedite vaše iskustvo sa radom
                   u ovom programu. Navedite koliko ga dugo koristite i navedite koji
                   su sve (ili bar najveći i najznačajniji) rezultati vašeg rada, kao i šta ste
sve uradili koristeći se tim programom.Nemojte zaboraviti ni propratno pismo

Kao i CV, i propratno pismo treba da bude precizno, ažurno i
upečatljivo. U propratnom pismu ćete imati priliku da
napišete zašto smatrate da ste prava osoba za upražnjenu
poziciju kao i šta vas motiviše da da radite u kompaniji na čiji
ste se oglas prijavili. Takođe, moći ćete da objasnite za koju
poziciju se prijavljujete i kako ste saznali za konkurs, kao i da
pojasnite vaše kvalifikacije i veštine kojima možete unaprediti
poslovanje. Propratno pismo vam može poslužiti i da
objasnite sve ono što može biti nejasno iz samog CV-ja, npr.
da ste spremni na preseljenje zbog posla (ako konkurišete za
rad u drugom gradu u odnosu na onaj u kojem živite), zašto želite da promenite pravac karijere (ako vam
se dosadašnja iskustva razlikuju od pozicije na koju konkurišete), kako planirate da nadoknadite to što
ne ispunjavate neki uslov iz oglasa (ako se npr. traži fakultet za neko radno mesto, a vi imate samo
srednju školu, ali smatrate da ste nedostatak formalnog obrazovanja kompenzovali bogatim radnim
iskustvom u toj oblasti), zašto ste prečesto menjali radna mesta (što može ukazivati na manjak lojalnosti,
pa je bitno da pojasnite ako postoje opravdani razlozi za to), zašto imate prazninu u radnom iskustvu
(radili ste određeni broj godina, pa ste pauzirali) i sl.Ne prestajte sa ažuriranjem CV-ja

I još jedan savet za kraj, nikada nemojte prestajati da unapređujete svoj CV i propratno pismo. „Radovi u
toku“ bi trebalo da bude moto kog ćete se držati sve dok ne dobijete posao koji želite, što vam mi
najiskrenije želimo. Poslodavac u vašoj biografiji treba da vidi najsvežije informacije koje odgovaraju
uslovima iz oglasa i osobi kakvu on traži. Dakle, važno je da čitanjem oglasa, kao i radom na sebi,
unapređujete biografiju koliko god je moguće, i dok god ste istrajni, vredni i iskreni, vaše šanse za
zaposlenje su sve veće.

Srećno!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:9/13/2012
language:Croatian
pages:8