business stud hu lep by nFuf7J1e

VIEWS: 0 PAGES: 2

									                               Az elvégzendő kurzusoknak három nagy csoportja van:     A Master’s Degree megszerzéséhez szükséges tanulmányi
                                                             idő általában két év. Mivel az M.B.A. programok nagyon
      'Business' tanulmányok                general education: szilárd alapok megteremtése a    népszerűek mind az amerikai, mind a külföldi hallgatók
      az Egyesült Államokban                humán- és természettudományok terén,          körében, csak erős felvételi anyaggal lehet bekerülni a
                                 business core: az üzleti világban szükséges ismeretek  programokra.
                                 és szakértelem elsajátítása,
Az amerikai felsőoktatásban mind undergraduate          field of concentration: a business tanulmányokon    Általánosnak mondható, hogy a business school
(középiskolát követő), mind graduate (posztgraduális)      belül   egy   meghatározott   területen  való  felvételi feltételként szabja meg, hogy a jelöltnek
szinten lehet business, vagyis üzleti tanulmányokat       specializálódás.                    minimum két éves szakmai gyakorlata legyen.
folytatni.                                                        Ugyanakkor nem szükséges, hogy a felvételizőnek
                               A magyar hallgató Érettségi Bizonyítvány birtokában     undergraduate szinten business előtanulmányi legyenek.
Undergraduate szint                     és a szükséges felvételi vizsgák (TOEFL, SAT)        Célszerű azonban olyan kurzusokat felvenni, amelyek a
                               letételével jelentkezhet business tanulmányokra egy     graduate business tanulmányok során hasznosak lesznek,
Az amerikai undergraduate college-okban főtárgyként     undergraduate college-ba.                  pl.: calculus, statistics, accounting, economics. Fontosak a
(major) lehet választani olyan, az üzleti tudományokkal                                 számítógépes ismeretek (pl. táblázatkezelő programok
kapcsolatos tárgyakat mint:                 Graduate szint                       ismerete) és a jó kommunikációs készségek. Az iskolák
 accounting, business, business administration,                                     olyan hallgatókat keresnek, akik képesek a jó
  business communications, business economics,       Mint minden graduate szintű tanulmány esetében, az     csapatmunkára (team work) és vezetői képességekkel
  business home economics, business marketing and     üzleti ismeretek területén is a Master’s Degree az első   (leadership ability) is rendelkeznek.
  marketing management, business services marketing,    tudományos fokozat, amelyet a Bachelor’s után el lehet
  business statistics, business systems analysis and    érni. A legismertebb ezek között az M.B.A. – a Master of  Ez tehát azt jelenti, hogy két-három, munkában töltött
  design,   business  systems   networking  and  Business Administration. Emellett – hasonlóképpen az    év gyakorlati tapasztalatával a főiskolai, egyetemi
  telecommunications,     electronic   commerce   undergraduate fokozatokhoz – egyes tárgyakban más      diplomával bíró magyar szakemberek – bármilyen
  management,     entrepreneurship,    finance,  nevet is kaphat ez a posztgraduális fokozat. Pl.:      szakon végeztek is – jelentkezhetnek egy amerikai
  finance/banking, international business, management,                                 M.B.A. programra.
  management information systems (MIS), prelaw         M.A. – Master of Arts: organizational management,
  business.                          business and policy studies, economics, stb.      Minden felvételiző számára kötelező felvételi vizsga a
                                 M.S. – Master of Science: accounting, banking,     GMAT – Graduate Management Admission Test. Ez a
A fenti tárgyak alapvetően az üzleti életben való aktív     finance, statistics, taxation, marketing, management,  számítógépes, feleletválasztós teszt nem kíván szakirányú
részvételre készítenek fel. A business education         international business, stb.              tudást, mert általános verbális és matematikai ismereteket
(elsősorban graduate szinten) e tárgyak oktatásához       E.M.B.A. - Executive M.B.A.               mér.
szükséges ismereteket ad, az economics szakot pedig az      M.Tax.A. - Master of Taxation and Accounting
elméleti alapvetések iránt érdeklődőknek célszerű        M.I.M. – Master of International Management       A külföldi hallgatónak egy másik vizsgát is le kell tennie,
választaniuk.                                                      ez a TOEFL – Test of English as a Foreign Language.
                               Az ún. dual degree programok kettős fokozathoz       Hasonlóképpen a GMAT-hez a TOEFL is számítógépes,
A business-szel kapcsolatos tárgyakban a következő      vezetnek: M.B.A./J.D. (jogi doktori végzettség és      feleletválasztós teszt, s mindkettő esetében folyamatosan
fokozatokat lehet megszerezni az undergraduate college-   M.B.A.), M.B.A./M.I.A. (M.B.A. és Master of         lehet vizsgázni Magyarországon.
ban:                             International Affairs), M.B.A./M.P.H. (M.B.A. és Master
                               of Public Health), stb.                   Business programra történő jelentkezés esetén az
  B.B.A. - Bachelor of Business Administration                                     egyetem(ek)re beküldendő anyag részei: kitöltött
  B.A. - Bachelor of Arts                 Ha valaki még ennél is magasabb tudományos fokozatot    nyomtatvány (application form), jelentkezési díj,
  B.S. - Bachelor of Science                szeretne, akkor Master’s tanulmányai befejezése után    teszteredmények, az index valamint a diploma hitelesített
  B.S.B.A. - Bachelor of Science in Business        Ph.D. programra jelentkezhet.                másolata és hitelesített fordítása, életrajz, ajánlólevelek,
  Administration                                                    esszé.
                             Graduate Postsecondary Education
         A témához kapcsolódó           www.ed.gov/NLE/USNEI/us/gradposted.html
       információs segédanyagok          educationusa.state.gov/graduate.htm
          az AFIK-ban és
       Internetes kiindulópontok          If You Want To Study In The United States (letölthető
                             információs füzet, graduate tanulmányok)
                             educationusa.state.gov/graduate/pubs.htm

Amerikai Felsőoktatási Információs Központ (AFIK)     Graduate Management Admission Council (Információ
www.bibl.u-szeged.hu/afik/                a GMAT-ről és a graduate management oktatásról)      SZTE EGYETEMI KÖNYVTÁR
                             www.gmac.com
Általános adattárak, kézikönyvek
General Directories / Handbooks / Information on Higher  mba.com (MBA program kereséséhez)
Education                         www.mba.com                       Amerikai Felsőoktatási
www.bibl.u-szeged.hu/afik/mrbabcw.html#general                                   Információs Központ
                             Thomson – Peterson’s (MBA programok)
Posztgraduális tanulmányok kézikönyvei          www.petersons.com/mba/                     (AFIK)
Directories and Booklets of Graduate Studies
www.bibl.u-szeged.hu/afik/mrbabcw.html#g         GMAT felkészítő tanfolyam, Budapest
                             http://www.gmat.hu/
Üzleti tanulmányok kézikönyvei
www.bibl.u-szeged.hu/afik/mrbabcw.html#business
                                                         ’Business’ tanulmányok az
TOEFL
Felkészítő könyvek:                     __________________________________           Egyesült Államokban
www.bibl.u-szeged.hu/afik/mrbabcw.html#toefl
Ismertető a vizsgáról és linkek:
www.bibl.u-szeged.hu/afik/toefl98.html

GMAT
Felkészítő könyvek:
www.bibl.u-szeged.hu/afik/mrbabcw.html#gmat          Amerikai Felsőoktatási Információs Központ
Ismertető a vizsgáról és linkek:                    Szegedi Tudományegyetem
www.bibl.u-szeged.hu/afik/gmatw.html                    Egyetemi Könyvtár
                                   6720 Szeged, Dugonics tér 13.
CD-ROMok a vizsgákhoz és a tájékozódáshoz:                6701 Szeged, Pf. 393
www.bibl.u-szeged.hu/afik/mrbabcw.html#databases        Tel: +36 62 544-065 * Fax: +36 62 544-035
                                  E-mail: ficzko@bibl.u-szeged.hu
How to Apply to U.S. Graduate Schools (text)              www.bibl.u-szeged.hu/afik/
www.bibl.u-szeged.hu/oseas/grad.html

Deciding If Graduate Study Is Right For Me (text)
www.bibl.u-szeged.hu/oseas/deciding.html

								
To top