; MNN 9-13-12
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

MNN 9-13-12

VIEWS: 7,786 PAGES: 11

 • pg 1
									                  ္
ကြ်န္ေတာ္ ခံစားသိရွိ ခဲ ့ရသမွ် ေမွာ၀န္းေျမ မွျမဳိ ့ သုံးခြ အေၾကာင္း


လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လအလည္ေလာက္တြင္ မိုးကအဆက္မျပတ္ ေန႕ညရြာသြန္း မႈေၾကာင့္ သံုးခြတစ္ျမိဳ႕နယ္လံုး၌ ေရ                       ၾကီး
ေရလ်ံမႈမ်ား   ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီး   လယ္ေျမမ်ား      ေရနစ္    ျမဳပ္ျခင္းကို  သာမန္အေနျဖင့္ၾကည့္မည္ဆိုပါက        ေရနစ္ျမဳပ္ရျခင္း၏
အေၾကာင္းမွာ မိုးရြာသြန္းမႈ႕ေၾကာင့္ဟု ထင္ျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ကယ္တမ္းလက္ေတြ႕တြင္ ေရထိ္န္း                      တံခါးေခၚ ေရ
ေလွာင္ဆည္မ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး ကၽြန္ေတာ့္အိမ္လည္း ေရနစ္ျမဳပ္တဲ့အထဲ ပါဝင္သလို ျပီးခဲ့သည့္ ၾကား
        ဲ
ျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဝင္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစုစုလြင္ႏွင့္ မဲဆြယ္
စည္းလံုးေရး လိုက္ပါစဥ္ သိကၽြမ္းရင္းႏွီးခဲ့ရေသာ လယ္သမားမ်ားမွာ မိမိတို႕လယ္ေရနစ္ျမဳပ္ေနသျဖင့္ အခက္အခဲမ်ိဳးစံုႏွင့္
ၾကံဳေတြ႕ေနခဲ့ရေၾကာင္း အကူအညီေပးပါရန္ ေျပာၾကားလာပါသည္။


ကၽြန္ေတာ္လည္းထိုလယ္သမားႏွင့္အတူ            သံုးခြျမိဳက    N.L.Dပါတီရံုးရွိရာသို႕     ေလ်ာက္လွမ္း   လာခဲ့ပါသည္။   N.L.D
ပါတီရံုးတြင္လည္း      လယ္သမားမ်ား၏အခက္အခဲမ်ားကို              အတုိင္းအတာ       တစ္ခုအထိ     ကူညီေျဖရွင္းေပးေန၏။
ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားသို႕လည္း ဆန္၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ တို႕လည္း သြားေရာက္ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


                                  ဲ
ကၽြန္ေတာ္လည္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိ အေမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ယွဥ္တြလ်က္ ဓါတ္ပံုရိုက္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္     ေဒၚစုစုလြင္၏      ဓါတ္ပံုကိုေငးေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း    အေမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္        ျမန္မာ့ႏုိငံေရးေလာကထဲသို႕
ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍          ယခုေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိ       ျပည္သူမ်ား၏     အနာဂတ္ဘဝအတြက္         အထူးတလည္
ဖြံျဖိဳးတိုးတက္လာမည့္ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းေတြ ရရွိပိုင္ဆိုင္ေစဖို႕ရာ ေန႕ညမျပတ္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ႕ႏွင့္
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစုစုလြင္၏ သံုးခြေနျပည္သူမ်ား အေပၚ ထားရွိပံု ဆႏၵသေဘာ ထားမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္
ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ဘဝ၏ေနာက္ေၾကာင္းမ်ားကို ေတြးေတာ ေနလိုက္ မိပံုမွာ-ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္                      တြင္
ဗဟိုဦးစီးစနစ္ျဖင့္   ျပည္သူလူထုအေပၚ        ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ရင္း   (၂၆)ႏွစ္တာ    ကာလသို႔     ေရာက္ရွိေသာအခါ    တစ္ပါတီ
အာဏာရွင္စနစ္ ပ်က္သုဥ္းသြားခဲ့ရၿပီး ထို(၂၆)ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ အေရးအခင္း၊ ဦးသန္႔ အေရးအ
ခင္း၊ အလုပ္သမားအေရးအခင္းတို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာတြင္ ျပင္းထန္စြာ ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ျပီးထိုသို႔ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ရာမွ ဆရာေမြး၊ တ
ပည့္ေမြးစနစ္မ်ား ႀကိတ္၍ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္ ေအာက္ေျခပါတီတြင္းတိုက္ပြဲမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။


ထိုအခ်ိန္မွစတင္ၿပီး ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ယိမ္းယိုင္စျပဳခ်ိန္ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းသို႔ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးမွ ဗိုလ္
ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းထံ    အိတ္ဖြင့္ေပးစာမွစ၍      ၁၉၈၈-ခုႏွစ္၊    အေရးအခင္းကာလ       အစပ်ိဳးခဲ့  ပါသည္။   တကၠသိုလ္သမဂၢအ
ေဆာက္အဦးအား      ဒိုင္းနမိုင္းျဖင့္   ေဖါက္ခြဲခဲ့ရာတြင္   တကၠသိုလ္    ေက်ာင္းသားမ်ားအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္       ေသဆံုးခဲ့ရာမွ
ထိုျဖစ္စဥ္အား     ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးက            ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းခိုင္းလို႔    လုပ္ရတာပါဟု     အစေဖၚခဲ့သျဖင့္
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၀င္းအတြင္း ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖဲြ႕အစည္းမ်ာ ေပၚေပါက္လာကာ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္၊ အေရးအခင္း အရွိန္
ျမင့္တက္လာ       သည့္အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းမွ စစ္တပ္ဆိုတာ ပစ္ရင္တည့္တည့္ပဲ ပစ္တယ္ဟု ျပည္သူမ်ားအား
ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သလို တကယ္တမ္းလက္ေတြ႕တြင္လည္း ပစ္ခတ္ခဲ့ပါသည္။


ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေနျဖင့္        တစ္ပါတည္းစနစ္ကိုပဲႀကိဳက္ႀကိဳက္၊        ပါတီစံု    ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုပဲႀကိဳက္ႀကိဳက္၊
အေကာင္အထည္ေဖၚေပးပါမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ (၇)ရက္ သမၼတအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္
                                          ဲ
ခ်ဳပ္စိန္လြင္ ၊သည္းမခံ ႏိုင္ေတာ့ဘူးလားဆိုတဲ့ ဟားဘတ္တကၠသိုလ္မွ Law Dr. of Science ဘြ႕ရ ေဒါက္တာ ေမာင္
ေမာင္   သမၼတျဖစ္လာခဲ့ခ်ိန္တြင္         ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွလည္း         မိခင္ႀကီး    ေဒၚခင္ၾကည္    ေနမေကာင္းသျဖင့္
ျမန္မာျပည္လာေရာက္ကာ ေဆးကုသမႈခံေနရေသာ မိခင္ႀကီးအား ျပဳစုရင္း ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ား ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ေနာက္ဆံုး
အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သမီးပီပီ ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္မ်ား ကိန္းေအာင္းလာၿပီး ေရႊတိဂံုဘုရား
အေနာက္ဘက္မုခ္တြင္     ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး၊  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း   ဦးတင္ဦး၊   ဦးထြန္းေ၀၊   ဦးေထြးျမင့္၊  ဦးတင္
ေမာင္၀င္း အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ၿခံရံလွ်က္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ တပ္မေတာ္ကို စတင္
တည္ေထာင္ခဲ့သူမွာ     မိမိ၏ဖခင္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္   တခ်ိဳ႕ကေျပာၾကတယ္       ကၽြန္မကို    ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း
ဘာမွမသိဘူးတဲ့။ သိလြန္းလို႔ ခတ္ေနတာပါဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


၁၉၈၈-ခုႏွစ္၊    အေရးအခင္း  ကာလလြန္သုိ႔     ေရာက္ရွိသြားေသာအခါ     ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး၊    ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္ဦးတို႔ (၃)ဦး ပူးေပါင္း၍ “ ေအာင္စုတင္ပါတီ ” ဟု ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ ပါသည္။ ထိုေနာက္ မ်ား
                                       ဲ
မၾကာမီ အခ်ိန္ကာလသို႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ “အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ” ဖြ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။


အေမစုမွာတဲ့စကား     သံုးခြေနျပည္သူေတြအတြက္     ခြန္အားတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့   သံုးခြ   လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္       ဗိုလ္
ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလက္ထက္      ဗမာ့တပ္မေတာ္     ဖဲ႕ြစည္းစဥ္ကတညး္က     ပါ၀င္ခဲ့သူ   ဦးလြင္၏သမီးျဖစ္သူ    ေဒၚစုစုလြင္အား
မိမိေရြးခ်ယ္ထားၿပီး   ျဖစ္သလို  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏   အနာဂတ္ပညာေရးက႑မွာ          အားကိုးအားထားျပဳရမည့္သူတစ္ဦး       ျဖစ္
ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ “ အေမ သားတို႔ကို ထမင္းေကၽြးပါတဲ့၊ အေမရွိရင္ သားတို႔ ထမင္းမငတ္ဘူးတဲ့ ” ထိုစကားမွာ
မွန္ေသာ္လည္း အေမထမင္းခ်က္ဖို႔၊ မီးေမႊးဖို႔၊ ေရ၊ ထင္းတို႔ကို သားတို႔ ရွာေဖြေပးမွ အေမထမင္းခ်က္လို႔ရမွာေပါ့၊ ျမန္မာတို႔၏
ဆို႐ိုးစကားမ်ားအရ ေကသရာဇာျခေသၤ့မင္းတို႔မည္သည္ သားေကာင္ကို လိုက္လံဖမ္းဆီးရာမွာ တူညီေသာ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ၀ီရိယ၊
ခြန္အားတို႔ကို အသံုးခ်လွ်က္ ဖမ္းဆီးေလ့ရွိေၾကာင္း အေမစုမွ သံုးခြျပည္သူမ်ားကို ေျပာႀကားခဲ့ပါသည္။


အေမစု ေျပာတဲ့စကားကေတာ့ “လူေတြဟာ တာ၀န္သိမႈအပိုင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တာ၀န္ရွိလို႔လုပ္တာ မဟုတ္၊ တာ၀န္သိလို႔
လုပ္တာဘဲျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ဘက္က တာ၀န္ေက်ဖို႔လိုတယ္ ” ဟု မွတ္ယူၿပီး ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယတို႔ကို အသံုးခ်လွ်က္
ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာစိတ္ဓါတ္ႏွင့္     အသိတရား၊     သတိတရားမ်ားကို      ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္    လုပ္ေဆာင္တတ္ဖို႔
လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။


အေပၚပိုင္းေနပါအံုး၊ ေအာက္ပိုင္းကိုလံုေအာင္ဖံုး


သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ေန  ျပည္သူမ်ား၏  ဆႏၵသေဘာထားမ်ားအရ       လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္       ေဒၚစုစုလြင္   သိေစအပ္သည္မွာ
မင္းတို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးက ပညာတတ္ တာေတာ့မွန္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ငါတို႔ကိုထိုင္ခိုင္ထားၿပီး ဆရာမက
တပည့္ေတြကို      ေက်ာင္းသင္ခန္းစာပို႔ခ်သလိုျဖစ္ေနတယ္၊       အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခ်င္းမ်ိဳး         ျဖစ္ေစခ်င္တယ္၊
တဆင့္ၾကားစကားမ်ားအရ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ မိမိကိုယ္တိုင္ သံုးခြေနျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး
ေစခ်င္တယ္၊ ဥပမာ-လယ္ေတြေရနစ္ျမဳပ္ေနတယ္၊ ဒါက မိုးရာသီျဖစ္လို႔၊ ေႏြရာသီတြင္ေရာ လယ္ေတြ ေခ်ာင္း႐ိုးမ်ားအတိုင္း
ေရငံေတြစိမ့္၀င္ၿပီး  လယ္ေတြ    ပ်က္စီးကုန္တယ္၊    ကမ္းပါးေတြလည္း     ၿပိဳက်ကုန္ပါတယ္။     သံုးခြေမွာ္၀န္းေခ်ာင္းဟာ
ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္သဖြယ္ စီးဆင္းေနတာကို မူလေခ်ာင္း႐ုိးလက္တတ္တစ္ခုစီကို ပိတ္ၿပီး ေရးလႊဲလမ္းေၾကာင္းျပဳလုပ္ကာ
ေရထိန္းတံခါးအမည္ခံ     ဆည္ေတြတည္ေဆာက္သျဖင့္        ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြ        ဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္ေစကာ   သံုးခြၿမိဳ႕၏  လူ႕စြမ္း
အားအရင္းအျမစ္     ဖြ႕ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးေစ႐ံုသာမက   သဘာ၀တရားက         ေပးအပ္ထားသည့္     ေရအရင္းအျမစ္မ်ား
ဆံုး႐ံႈးကုန္ သျဖင့္ လူေနမႈဘ၀ ေဂဟစနစ္တစ္ခုလံုး ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ခုႏွစ္ တုန္းက ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မိုင္(၃၀)ပတ္၀န္းက်င္
စိမ္းလန္းစိုေျပေရးစီမံကိန္းဆိုၿပီး ေႏြရာသီစပါးစုိက္ပ်ိဳးေရအတြက္ ဆည္ေတြ တည္ေဆာက္ခဲ့ ေသာ္လည္း တကယ္                တမ္း
လက္ေတြ႕တြင္ စပါးတစ္တင္းမွမရရွိခဲ့ပါ။ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ ေရးအတြက္ တံခြန္တိုင္ေက်းရြာမွ လယ္သမား ႀကီး
ဦးလွႏွင့္  ဦးခ်စ္လင္းတို႔  လယ္သမားမ်ား   စုေပါင္း၍  တင္ျပခဲ့ၾကသျဖင့္  ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ  ႏိုင္ငံေတာ္မွ  ၀န္
ခ်ည္စက္တစ္ခု၊      ဒီဇယ္ဆီဂါလံ(၁၀၀၀)ပံ့ပိုးကူညီ၍   လယ္သမားမ်ားဘက္မွလည္း       ဒီဇယ္ဆီဂါလံ(၁၀၀၀)     စုေပါင္း၍
ေဖါက္ေခ်ာင္းေဖါက္လုပ္ခဲ့သလို သာယာကုန္းေက်းရြာမွေန၍ အိႆယ်ေက်းရြာ ဘက္သို႔ တံခြန္တိုင္ေဖါက္ေခ်ာင္းကဲ့သို႔
ေဖါက္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း      ေအာင္ျမင္မႈမရရွိဘဲ   ကမ္းပါးေတြၿပိဳက်သျဖင့္  ျမန္မာတို႔၏   ေရွးစကားပံုမ်ားအရ     ဖြတ္မရ
ဓါးမဆံုးတဲ့ ဘ၀ကို တံခြန္တိုင္ေက်းရြာမွ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ သာယာကုန္းေက်းရြာမွလယ္သမားမ်ား လက္ေတြ႕ ခံစား
ေနၾကရပါသည္။


ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ေသာ က်ီးမိုက္မ်ားကဲ့သို႔ ျပည္သူေတြအေပၚ သေဘာထားတဲ့ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန


ေလအိတ္မ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ         ေဖာင္   ပုံစံေပၚတြင္  ၀န္ႀကီးစက္တင္ကာ    တေကာေရထိန္းတံခါး      ထိပ္တြင္
ရပ္နားထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ပထမတြင္ ေရထိန္းတံခါးအ၀တြင္ ပိတ္ေနေသာ ႏြံမ်ားအား ဖယ္ရွားခဲ့သည္ဟု
သိရပါသည္။ ေက်ာက္တိုင္ေက်းရြာတြင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူ ေဒၚခင္လွမွ ေျပာၾကားရာတြင္ မိုးကအဆက္
မျပတ္    ရြာသြန္း   တာကတစ္မ်ိဳး၊   နံေယာေရထိန္းတံခါးေအာင္ခ်ပ္ေတြက       ဖြင့္လို႔မရေတာ့ဘူး၊    ႏြံကိုက္ေနတယ္၊
ေရထိန္းတံခါးေရွ႕မွာ ႏြံေတြက တာတမံလိုျဖစ္ေနတယ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


ကၽြန္ေတာ္ ဆိုလိုသည္မွာ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ေန ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၊ ေက်းလက္ေန႔ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀သာယာ ေရးအတြက္
တာ၀န္အရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္မ်ားကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားတြင္ တာ၀န္အရွိဆံုး ျဖစ္ပါသည္ဟု ေျပာခ်င္ပါ သည္။


ဆက္လက္၍တင္ျပလိုသည္မွာ ပညာေရးက႑ျဖစ္ပါသည္။


ပထမဦးစြာ တင္ျပလိုသည္မွာ အေမ့အိမ္(၁) ပညာဒါန အခမဲ့ စာသင္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေမ့အိမ္စာသင္ေက်ာင္းတြင္
တကၠသိုလ္၀င္တန္း      ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား     (၁၈၀)ဦးအား    ဆရာ/ဆရာမ     (၁၇)ဦးမွ   သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။
အမွန္တကယ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားလို႔ ေခၚမည္အစား အမွန္တကယ္ ပညာလိုလားသူမ်ားအတြက္ဟု ေခၚေစခ်င္
ပါသည္တဲ့..... အစကေတာ့လုပ္ပါတဲ့..... ေနာက္ေတာ့ ပံုရိပ္ေတြႀကီးလာေတာ့ Rule of the Law ပါတဲ့ခင္ဗ်ာ.....။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ရွိက်င္သံုးေနတဲ့ ပညာေရးစနစ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္း မႈေၾကာင့္ အေမ့အိမ္ပညာေရးေက်ာင္း၊ ဘုန္း
ေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းေတြ         ေပၚေပါက္     လာတာပါ။     Education     For     All    Program
ေၾကာင္းကိုကၽြန္ေတာ္တင္ျပခ်င္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏုိင္ငံမွာ ဘက္စံုဖြံျဖိဳးတုိးတက္ဖို႕အတြက္ အဓိက ကေတာ့ႏိုင္ငံ၏
ပညာေရးက႑ကိုျမွင့္တင္ရပါမယ္။         ဲ
                     ဘြ႕ရေတြ   အမ်ားၾကီးေမြးထုတ္ရံုႏွင့္မျပီးေသးပါ၊         ဲ
                                                ရရွိလာတဲ့ဘြ႕၊ဒီဂရီ၊အသီးသီးဟာ
ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ        တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အံဝင္ခြင္က် အခ်ိဳးညီညီ လုိက္ဖက္မည့္ ပညာရပ္မ်ားသင္ၾကားေပးဖို႕
လိုမည္ထင္ပါသည္။ ပညာတတ္ေတြ ေမြးထုတ္ေပးလိုက္သည္ႏွင့္တာဝန္ေက်ျပီလား၊ မဟုတ္ပါ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓါတ္
ေတြပါ ရင္ထဲ၌ထာဝစဥ္ ကိန္းေအာင္းေစဖို႕ တစ္ခါတည္းသင္ေပးလုိက္ဖို႕ လိုပါသည္။


ကမာၻေပၚတြင္ ဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြကို လိုက္ၾကည့္ပါ၊ ထိုႏိုင္ငံသူ၊ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္
အံၾသရေလာက္ေအာင္        အတုယူစရာ   ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။     ပညာဆိုတာ   ကိုယ့္ကံၾကမၼာကိုယ္    ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့
လူမ်ိဳးေတြရဲ႕စိတ္ဓါတ္ကို     ေမြးေပး      ု
                         ဖိ႕အသိဥာဏ္အျမင္ေတြႏွင့္ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။            တစ္ရက္ကြ်န္ေတာ့္ထံ
အေမ့အိမ္အခမဲ့ပညာသင္ေက်ာင္းမွ ဆရာခ်စ္ကိုေရာက္လာၿပီး သူ               ့အေတြ ့ အႀကံဳတစ္ခုကိုခုလိုေျပာသြားပါတယ္။
အေမ့အိမ္အခမဲ့ပညာသင္ ေက်ာင္းရဲ့အ ခက္အခဲေတြကို လွည္းကူးျမဳိ            ့နယ္ NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (အေမ့အိမ္
ပညာ   ေရး   ကြန္ယက္      ကုိစတင္တည္ေထာင္    သူ)   ကိုၿဖိဳးမင္းသိမ္းန  ဲ့  ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ဖုိ   ့  လွည္းကူး   ကို
သြားတဲ့အေႀကာင္းသူနဲ      ့သူ   ့အဖြ့ဲေရာက္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ   ကိုၿဖိဳးမင္းသိမ္း    တစ္ေယာက္    ေအာက္ေျချပႆနာေပါင္း
ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကို ရင္ဆိုင္ေနရတယ္ဆိုတဲ့အေႀကာင္း ျပႆနာေပါင္(၆၀)ေက်ာ္ကိုသူ ့ေရွ ့မွာ တစ္နာရီေက်ာ္ အတြင္
အားလံုးေျပလည္ေအာင္ တစ္ထိုင္ထဲေျဖရွင္းသြားပံုမွာေလးစားအားက်မိေႀကာင္းကိုေျပာျပသြားပါတယ္။


ေလးစားအားက်ဂုဏ္ယူမိ ပါတယ္ ရဲေဘာ္ ရဲဘက္ႀကီးခင္ဗ်ာ။


သံုးခြသူ၊သံုးခြသားမ်ား အေမၾကီးေဒၚမိန္းကေလးလို အသိဥာဏ္အျမင္ေတြ ပြင့္လင္းေစခ်င္ ေဒၚမိန္းကေလးစာၾကည့္                   တုိက္
ဆိုရင္ ဗမာျပည္မွာစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္လိုက္ဖက္သည့္ အေဆာက္အဦးျဖင့္တည္ရွိေနျပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ကလည္းၾကီးမားလုိက္တာ
မ်က္မျမင္   ေက်းေတာသူ      အေမအိုႀကီး   ရဲ့ေနာင္လာမည့္အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ပညာဥာဏ္ဗဟုသုတမ်ားစြာ
ရရွိေစဖို႕ ဆႏၵျပဳလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး ပုဂၢလိက စာၾကည့္တိုက္ႀကီးအျဖစ္ သံုးခြၿမိဳ့လယ္တြင္
ခန္းနားထည္၀ါစြာတည္ရွိေနပါသည္ ။


ဗမာျပည္လူငယ္မ်ား၏အနာဂတ္ႏွင္းမႈန္ထဲမွာလမ္းေလ်ာက္သလိုျဖစ္ေန
(၁)ပညာေရးစနစ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားျပည့္ႏွက္ေန
(၂)အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈျပႆနာၾကံဳေတြ႕ေနရ


ေလယူရာယိမ္းတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အသိတရား၊ သတိတရားမ်ားျဖင့္ ဆင္ျခင္တံုတရား လက္ကိုင္ထားသင့္


လြန္ခဲ့ေသာ   (၂)ႏွစ္ခန္႔   ၂၀၁၀-ခုႏွစ္ေလာက္ထိ     ႏိုင္ငံပိုင္းသတင္းစာမ်ားထဲတြင္      အ၀ါေရာင္၀တ္စံုေတြ      ဆင္ျမန္းၿပီး
တစ္ခါတစ္ရံ က်ီးကန္းဥေရာင္ ၀မ္းဆက္ေတြ၀တ္ဆင္ကာ မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရးဌာနဟု ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္း၊
ဗဟိုအဆင့္ဆင့္    တက္ၾကြလိုက္      ၾကတာ၊   ယခုေတာ့    မိခင္ႏွင့္ကေလး      က်န္းမာေရးဌာန၊     ဆရာ၀န္မရွိ၊  ေၾသာ္
အေျပာင္းအလဲက         ျမန္ဆန္လြန္းလိုက္တာ၊     ေဆး႐ံုမွာေဆး၀ါးမရွိတာအသာထား             ကုတင္(၅၀)ဆံ့ေဆး႐ံုမွာ
ၿမိဳ႕နယ္ဆရာ၀န္(၁)ဦး၊ လက္       ေထာက္ဆရာ၀န္(၁)ဦးဘဲရွိတာ ၀န္ထမ္းဖြ႕ဲစည္းပံုကိုျပန္ ၾကည့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံုးခြသူ၊
သံုးခြသားမ်ားဟာ ခပ္ႏံုႏံု၊      ခပ္အအ၊ ခပ္တံုးတံုးမဟုတ္ပါဘူး၊ ေျပာလိုက္ရင္ ကၽြန္မတို႔ေဆး႐ံုမွာ ဓါတ္မွန္႐ိုက္လို႔မရဘူး၊
အီးစီးဂ်ီစက္   မေကာင္းဘူး၊      တယ္လီေဗးရွင္းဓါတ္မွန္စက္တို႔ဆိုရင္     ေ၀လာမွာေ၀းေရာ၊       ဒါေတြကို    လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား သိေစခ်င္ပါ       သည္။ ေဆး႐ံုကို Patient တစ္ေယာက္ ေရာက္လာၿပီ ဆိုရင္ Refer လုပ္ဖို႔ ၇၅%
ႏႈန္းေလာက္ ေသခ်ာတယ္။ လူနာ                   ဲ
                         ေတြကလည္း မလြသာ မေရွာင္သာမွသာ ေဆး႐ံုကိုသြားၾကတယ္။ ေငြေၾကး
ျပည့္စံုတဲ့လူေတြၾကေတာ့     အထူးကု    ေဆး     ခန္းမွာအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔        သြားျပၾကတယ္။     ငါတို႔ေဆး႐ံုကို
အားငယ္စိတ္     ေတြႏွင့္     လာတာပါလားဟု     ေအာက္ေမ့ရမည့္      ျဖစ္ပါသည္။      ညဘက္ဆိုရင္      သိသာပါသည္။
သံုးခြၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္    ဥပေဒျပင္ပမွ   လုပ္စား   ေနသူ      မ်ားကို    လက္ယက္ေခၚသလို       ျဖစ္ေနပါသည္။
ေဆး႐ံုအပါအ၀င္ ရပ္ကြက္တိုင္းလိုလိုပင္ လမ္းမီးေခ်ာင္းမ်ား ထြန္းၫွိ         ထားသည္ကို မေတြ႕ရွိရဘဲ က်န္ဌာနဆိုင္ရာေတြမွာ
မီးေတြလင္း ေနတယ္။ ေၾသာ္... ငါတို႔ႏိုင္ငံဟာ Least Development Country ကေန                   ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ဖို႔စိတ္ဓါတ္ေတြ
ျပင္ရအံုးမွာပါလား။   ၂၀၁၀ခုႏွစ္          ြဲ
                      ေရြးေကာက္ပအႏိုင္ရလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးမ်ားႏွင့္          ၂၀၁၂ခုႏွစ္    ၾကားျဖတ္
ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးကို ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပခ်င္တာကေတာ့--


ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သံုးခြသူ၊သံုးခြသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးေလာက္ထဲတြင္ သမိုင္းအစဥ္အလာ ၾကီးမားသူမ်ား တစ္နည္းအား               ျဖင့္
                     ြဲ
ဘဝႏွင့္ရင္း၍ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္တိုက္ပဝင္ခဲ့ၾက သလို အသက္ေပးသြားၾကသူမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ သတၱိရွိရွိႏွင့္
မိမိတို႕၏ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္မ်ားကိုတည္ေဆာက္ေနသူမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း အသိေပးခ်င္သလို ခိုင္မာေသာ အေထာက္
အထားမ်ားကိုလည္း ေျပာျပခ်င္ပါသည္။


ေရွးျမန္မာမင္း   လက္ထက္ကတည္းက          နယ္ခ်ဲ႕ဒီပရစ္တိုငဇင္ကာကုိ     တုိက္ခိုက္ခဲ့ရာ   ေအာင္ျမင္ခဲ့ဖူးပါသည္။
ထုိမွ်သာမကေသးပါ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ လက္ထက္တြင္ တကၠသိုလ္သမဂၢအား ျဖိဳဖ်က္သည့္ အခ်ိန္တြင္
ဗမာ   ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ သမဂၢ၏ ဒုဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမွာ ဦးစိန္ဝင္း(ရန္ၾကီးေအာင္)ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ရန္ၾကီးေအာင္မွာ အျခားမဟုတ္ သံုးခြျမိဳ႕နယ္အပိုင္ မုတၱမပင္လယ္ကမ္းစပ္မွ ရြာငယ္ေလးျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က တ.က.သ
သမဂၢ၏    ဥကၠဌ    ျဖစ္သူမွာ    ဦးဗေဆြေလးျဖစ္ပါ      သည္။   ဒီမိုကေရစီနည္းစနစ္အရ     ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား စုေပါင္း ၍မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္း အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဆရာႀကီးဦးစိန္၀င္းအားဖမ္းဆီးျပီး ကိုကိုးကၽြန္းသို႕ပို႕လိုက္ျခင္း ထုိသို
ဆရာႀကီးဦးစိန္၀င္းမွာ ဖမ္းဆီးခံရျပီး တစ္ကြ်န္းျပစ္ဒဏ္ျဖင့္ကိုကိုးကြ်န္းသို ့ အပိုခံခဲ့ရသည္ကြ်န္းသို ေရာက္ေသာအခါ
ျမန္မာျပည္ ကြ်န္းစနစ္ဖ်က္သိမ္းရန္ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား(၁၀)ဦးအစာငတ္ခံဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ အစာငတ္ခံဆႏၵျပရာတြင္
ေနာက္ဆံုးဆရာဦးစိန္ဝင္း(ရန္ၾကီးေအာင္)      တစ္ဦးတည္းသာ       အသက္ရွင္က်န္ရွိျပီး   ေနာက္ဆံုးတြင္      ကၽြန္းစနစ္
ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရေလသည္။ ဆရာဦးစိန္ဝင္း မွာလည္း ေထာင္မွထြက္လာျပီး (၁၀)ႏွစ္ခန္႕က်န္းမာေရးမေကာင္းသျဖင့္ ေဆး
ကုသမႈ႕ ခံယူကာ အဂၤလိပ္စာက်ဴရွင္ေပးခဲ့ျပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အေရးခင္းကာလသို႕ ေရာက္ေသာအခါ သံုးခြျမိဳ႕နယ္သပိတ္အဖြဲ႕၏
ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ဖမ္းဆီး သိမ္းခံခဲ့ရပါသည္။ ထိုသို႕ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရစဥ္ကာလအတြင္ ဆရာ
ဦးစိန္ဝင္း အားစစ္ခံုရံုးဖြဲ႕၍ စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ စစ္ခံုရံုးမွ အျပစ္ရွိလားဟုေမးခဲ့ရာ ဆရာ(ရန္ၾကီးေအာင္)ဦးစိန္ဝင္းမွ ေအာက္ပါ
အတိုင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။


မိမိ၌အျပစ္မရွိေၾကာင္း၊ အျပစ္ရွိသူမွာျပည္သူ႕ ဘ႑ာေငြမ်ားကို စားသံုးလ်က္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ တာဝန္ေက်ပြန္စြာေဆာင္
ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာအမႈ႕ထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ား၌သာ တာဝန္ရွိ၍ အျပစ္ရွိသူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆရာဦးစိန္ဝင္းအား အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ထဲရွိ အေဆာင္မ်ား၌ ထားရွိစဥ္အတြင္း မၾကာခဏအစာငတ္ခံဆႏၵျပမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚသျဖင့္ သီးသန္႕အက်ဥ္းေထာင္ တြင္ ေထာင္ခ်ထားစဥ္ ဝမ္းကိုက္ပိုးအသည္းေဖာက္သျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ Refer
လုပ္၍  ေဆးကုသမႈ႕ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း      ေသဆံုးခဲ့ရပါသည္။     ကၽြန္ေတာ့္မွာဆရာဦးစိန္ဝင္း၏    အမႈ႕တြျဲ ဖစ္   ေသာ္လည္း
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္၍ ေနသျဖင့္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္သို႕ေရာက္ရွိသြားေသာ အခါ ဆရာဦးစိန္ဝင္း(ရန္ၾကီးေအာင္)
ကြယ္လြန္သြားရွာခဲ့ျပီ  ျဖစ္ေသာ္လည္း    ဆရာ့ရ႕ဲ  ႏိုင္ငံေရး  ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏   ၾသဇာအရွိန္အဝါသည္       ကၽြန္ေတာ့္
ထံရိုက္ခတ္လာပါေတာ့သည္။


ကၽြန္ေတာ္သည္          ့
         ပုန္းေၾကာင္တဲ(၃)ေဆာင္မွာေနရင္း     မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)ဆရာဝန္၏       ေမာင္ျဖစ္သူႏွင့္   သိကၽြမ္းခဲ့ရျပီး
ေထာင္တြင္းေထာင္ဝင္စာ      ေတြ႕ဆံုရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း       မေအာင္ျမင္ေခ်။    မသီတာမွာ      အစာငတ္ခံဆႏၵ
ျပေနသည္ဟုသိရွိရပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္အား  တစ္ေန႕တြင္     ေထာင္မႈးမွ  မိမိ၏ရံုးခန္းသို႕လာရာက္ရန္ေခၚ၏။    အေၾကာင္းမွာ    အင္းစိန္ေထာင္     ထဲရွိ
အက်ဥ္းသားမ်ား လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံစားရမႈ႕နွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမၼဂ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုးႏွင့္
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္      ကၽြန္ေတာ္မွ   ႏို္င္ငံေရးသမားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ပူေပါင္းကာ    လႈပ္ရွားမႈျပဳခဲ့ေၾကာင္း   သတင္းရရွိ
ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ခင္ဗ်ားသိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ေနာက္ဆံုးေျပာမယ္။ ေထာင္ကနံရံေတြမွာ နားေတြ ရွိတယ္၊
ခင္ဗ်ားဘယ္လိုပင္ ေျပာေျပာ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ၾကားရမွွာပါဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္
                                   ဲ
ေန႕စဥ္စားသံုးရမည့္ ဆန္၊ဆီ၊ဆား၊ငရုတ္၊ ၾကက္သြန္အနီ၊အျဖဴ၊ ပဲဆန္၊အာလူး၊ ခြတမ္းမ်ားအား ထားရွိသည့္စာရင္းကို
ရိကၡာဂိုေဒါင္မွ  ရရွိခဲ့ျပီး ေထာင္ပိုင္တန္းစီသည့္ေန႕တြင္ ေထာင္ပိုင္တန္းစီခ်ိန္မွာ မိမိတို႕၏စားဝတ္ေနေရး ၊ က်န္းမားေရး၊
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခက္အခဲ ဘာတင္ျပစရာရွိလဲဟု ေထာင္မႈးမွ သံုးၾကိ္မ္ေမးပါသည္။ တင္ျပစရာရွိရင္ ေရွ႕တစ္လွမ္းတက္၊
ကၽြန္ေတာ္မွေရွ႕တစ္လွမ္းတက္ျပီး ေထာင္ပိုင္ၾကီး အက်ဥ္းသားေတြမွာဆန္က်ေတာ့ နီရဲျပီး စပါးလံုးေတြႏွင့္ ပဲက်ေတာ့
                                                ဲ
ပဲတီစိမ္းေတြခၽြျဲ ပစ္ေနတယ္။ အသားက်ေတာ့ ဆက္၍ မေျပာခံေတာ့ပဲ ေဟ့ေကာင္ေတြ ဒီေကာင့္ေခါင္းကို ရိုက္ခြစမ္း၊
လူပါးဝတယ္ ဒါေထာင္ဆူေအာင္လုပ္တာ၊ ထုိအခါ ေထာင္မႈး            ျဖစ္သူကႏိုင္ငံေရးအမႈ႕ျဖစ္ေနတယ္ ေထာင္ပိုင္ၾကီး၊ ေအး
အဲ့ဒါဆို(၆)တိုက္ပို႕လုိက္ ကၽြန္ေတာ့္ ဘက္ကအက်ဥ္းသားမ်ားဝိုင္း၍ တင္ျပမည့္အထင္ျဖင့္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ အားလံုး
ပံုစံျဖင့္ ေခါင္းငံု႕ကာရပ္၍ ေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။


ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားမွာ ျမန္မာဇာတ္ပြဲ မ်ားၾကည့္ရာတြင္ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္စနစ္က ရွင္ဘုရင္မ်ားသဖြယ္ ေအးေစဟု
အျခားအဆင့္ ဝန္ထမ္းမွ မေအာ္မခ်င္း ပံုစံျဖင့္ရပ္၍ေနရ၏။ ပံုစံဆိုသည္မွာ ဘယ္လက္ေပၚ ညာလက္ျဖင့္ အုပ္ကာ
မက်ဥ္းမက်ယ္ ဖေနာင့္ႏွစ္ခုထိကာ အေနအထားျဖင့္ ေခါင္းငံု႔၍ေနရျခင္းျဖစ္၏။


အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္      အလုပ္ႀကီးဟုေခၚေသာ      အပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊   ယက္ကန္း     လုပ္ငန္း၊  ဖိနပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊
ဂံုနီအိတ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ရွိသလို အေဆာက္ အဦးမ်ားတြင္လည္း (၁)ေဆာင္၊ (၂)ေဆာင္၊ (၃)ေဆာင္၊
(၄)ေဆာင္၊ (၅)ေဆာင္၊ တိုက္မ်ား မွာလည္း (၁)တိုက္၊ (၂)တိုက္၊ (၃)တိုက္၊ (၄)တိုက္၊ (၅)တိုက္၊ (၆)တိုက္အထိ ရွိပါသည္။
ထို႔အျပင္ မိန္းေၾကး၊ ေဆး႐ံု၊
စစ္ေခြး၊  ဖိုလ္ႀကီး၊  ရိကၡာဂိုေဒါင္မ်ားရွိသလို  မိန္းမေဆာင္၊    ႀကိဳးတိုက္   အစရွိသည္တို႔ရွိေၾကာင္း      သိရွိရပါသည္။
အေဆာင္မ်ား၌လဲ      ေစတီ(၁)ဆူ    ထားရွိ   ပါသည္။   အေဆာင္မ်ား၌လည္း         ေတာင္ယာစိုက္ခင္းမ်ား      ထားရွိ၍
(၁)ေတာင္ယာစိုက္ခင္းမွာ အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး ထိုေတာင္ယာထဲတြင္ႀကိဳးစင္ထားရွိပါသည္။ ထိုႀကိဳးစဥ္အား ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က်
သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ရာတြင္      လံုးပတ္မွာ   (၆)လက္မခန္႔ရွိၿပီးအျမင့္မွာ(၁၂)ေပခန္႔၊     ပ်ဥ္းကတိုးသား     တိုင္လံုး(၂)လံုး
ျဖစ္ပါသည္။


တိုင္ထိပ္ေျခ(၁)ေပေလာက္တြင္      နဖါးေပါက္    ေဖါက္ထားပါသည္။      ထိုတိုင္လံုးအား   ေရနံေခ်းမ်ား     သုတ္ထားသျဖင့္
မဲနက္ေနပါသည္။ ေအာက္ေျခအုတ္ခံုမွာ အလ်ား(၅)ေပခန္႔က်ယ္၀န္းၿပီး အနံမွာ (၃)ေပခန္႔သာရွိပါသည္။ ေျမႀကီး ထဲသို႔
လွမ္းၾကည့္ခဲ့ရာတြင္     ေမွာင္မဲ၍ေနပါသည္။      ထိုႀကိဳးစင္ေပၚသို႔     ေလွကား(၅)ထစ္နင္း၍         တက္ရပါသည္။
ႀကိဳးစင္၏ေအာက္ေျခမွာ ယူပံုသ႑ာန္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ႀကိဳးစင္ကိုေလ့လာၿပီး ေအာက္ပါ
အတိုင္း ရင္ထဲမွ ဆုေတာင္းေနမိပါသည္။ ျဖစ္ေလရာဘ၀တိုင္း၌ လူသားတို႔သည္ ႀကိဳးေပးျပစ္ဒဏ္                     ခ်မွတ္ခံရသည့္
ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳး မက်ဴးလြန္ႏိုင္ၾကပါေစႏွင့္ဟု ဆုေတာင္းမိပါသည္။ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ထဲရွိ အထူးေဆာင္ တြင္ အထင္ကရ
ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား ထားရွိျခင္း၊ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားအလိုက္ ေနရထိုင္ၾကရပါသည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦးအား (၄)ပင္ပတ္လည္ သစ္သားအိမ္လံုးခ်င္းျဖင့္ ထားရွိၿပီး
ကာနယ္    ဦးၾကည္ေမာင္အားလည္း      သစ္သားအိမ္လံုးခ်င္းျဖင့္    (၄)ပင္ပတ္လည္တြင္      ထားရွိခဲ့ပါသည္။    ကိုမင္းကိုႏိုင္၊
ကိုဇာဂနာ(ခ)ကိုသူရတို႔မွာ    တိုက္ခန္းမ်ားထဲတြင္    ေနထိုင္ၾကၿပီး   ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ       ခ်န္ဒူး၀မ္၊   ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔
လာေရာက္စဥ္    အာဇာနည္ဘိမာန္၍            ြဲ
                       ဗံုးေဖါက္ခခဲ့သူ  ကင္မင္ခ်ဴး  ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားမွာလည္း    ထိုတိုက္ခန္း
မ်ားထဲတြင္ ရွိ၏။ အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့ေသာ အထင္ကရ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္
အထူးေဆာင္တြင္ ေထာင္က်အက်ဥ္းသားမ်ား ေပးထား၏။


အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ထဲရွိ အက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး Unity is Strength
ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း ေနထိုင္ၾကျခင္းႏိုင္ငံေရးပုဒ္မမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ၅(ည)မွာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိ၏။ စီးပြားေရး-၅(ည)၊ ဥပမာ-ၾကက္၊ ဘဲ၊ ၀က္ အစရွိသည့္သားငါးမ်ား
                            ဲ
သတ္မွတ္ထားသည့္ေစ်းအတိုင္း မေရာင္းခ်ပါက ၅(ည)ျဖင့္ တရားစြ၏၊ ႏိုင္ငံေရး-၅(ည)၊ ၁၇(၁)၊ ၁၂၂၊ ၂(၁)(က)တို႔မွာ
ႏိုင္ငံေရးပုဒ္မမ်ားျဖစ္ၾက၏။ အက်ဥ္းသားအမ်ားစု ပံုစံခန္း၀င္ရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးပုဒ္မျဖင့္ေထာင္က်သည့္အက်ဥ္းသား
ပံုစံမလုပ္ရပါ။  ပံုစံ(၂)မ်ိဳးရွိ၏။  ထိုင္ပံုစံ၊  မတ္တပ္ရပ္ပံုစံရွိ၏။  ပံုစံဆိုသည္မွာ  အတိုခ်ဳပ္ေျပာ  ရလွ်င္  အ႐ိုအေသ
ေပးျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ထမင္းစာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၅(ည) ထမင္း၀ိုင္းမွာ အနည္းဆံုး လူ(၇)ဦးမွ (၉)ဦးအထိရွိ၏။ (၄)ဦးခန္႔သာ
                                          ဲ
ေထာင္၀င္စာလာႏိုင္၏။ က်န္(၅)ဦး ေလာက္မွာ ေထာင္၀င္စာမလာႏိုင္၊ အထူးသျဖင့္ ေတာတြင္းအဖြ႕အစည္းမ်ားျဖစ္၏။
၅(ည) ေတာင္ယာတြင္ မုန္လာဥ၊ ကိုက္လံ၊ ႏိုကိုဥ၊ ခ်ဥ္ေပါင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳး၏။ ထိုင္းႏိုင္ငံလုပ္မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ ျမန္မာမ်ိဳးေစ့ရွိ၏။
ထိုင္းႏိုင္ငံ လုပ္မ်ိဳးေစ့ျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ မုန္လာဥအမ်ိဳးအစားမွာ ႀကီးထြား၏။ သို႔ေသာ္ အရသာမွာ ေပါ့ပ်က္ပ်က္ရွိ၏။
သုတ္စားလွ်င္ ေကာင္း၏။ ဗမာမုန္လာဥမွာ စားရတာ ေလးပင္၏။ ခ်ဥ္ရည္ဟင္းခ်က္စားလွ်င္ ေကာင္း၏။ စိုက္ပ်ိဳး၍ ရေသာ
သီးႏွံမ်ားအား အညီအမွ်ခြဲေ၀ယူ၏။ တခ်ိဳ႕ေထာင္မွဴးမ်ားက ပံုစံတင္ရမည္ဟုေျပာ၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပံုစံမတင္ႏိုင္ဟုေျပာၿပီး
ကိုယ္စားဖိ႔ုေတာင္ မေလာက္ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ ပါသည္။


ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်င္းခ်င္း    မညီၫြတ္တာလဲမရွိ၊           ဲ
                              စိတ္၀မ္းကြတာလည္းမရွိ၊   ေအးအတူ    ပူအမွ်  လက္ရည္တေျပးညီ
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး တူညီေသာဆႏၵတစ္ခုတည္း ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ေနထိုင္ၾကရင္း ႏိုင္ငံေရးဗဟုသုတမ်ား ရွာေဖြ
ေဆြးေႏြးရင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကို တန္ဖိုးရွိစြာ အသံုးခ်၏။ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ထဲရွိ ေရာဂါပိုးမ်ားထဲတြင္ ၀မ္းကိုက္ပိုးသည္
အက်ဥ္း သားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ႏွိပ္စက္၏။ Metro ၀မ္းကိုက္ေဆးျပားႏွင့္ မလံုေလာက္၊ (ဖက္စီဂ်င္)အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ
ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။     ထိုေဆးျပားႏွင့္မွ   ေရာဂါေပ်ာက္၏။    အဓိကကေတာ့    ေသာက္ေရႏွင့္   မိလႅာေၾကာင့္ျဖစ္၏။
၀ဲေပါက္တာကေတာ့ မဆန္းပါ။ ၀ါးၾကမ္းျဖင့္ ရက္လုပ္ထားေသာ ဖ်ာမ်ားမွာလည္း ဂ်ပိုးမ်ားစြာရွိ၏။ တခါတရံ နယ္စပ္မွ
ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္လာေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားမ်ားလည္း ေရာက္ရွိလာတတ္၏။ သန္းေခ်းမဟု အမည္ရေသာ
ကၽြဲသန္း၊ ႏြားသန္းေတြႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္၊ ေျခေထာက္ေတြ အမ်ားႀကီးပါ၏။ လူ၏ေသြးကိုစုပ္၏။ အကိုက္ခံရသူသည္
အနာျဖစ္က်န္ရစ္၏။


ကၽြန္ေတာ္သည္ (၆)တိုက္သို႔ေရာက္သြားျခင္း၊ (၆)တိုက္မွာ ေလာက္ကိုက္စရာ အျဖစ္ႏွင့္ ႀကံဳဆံုခဲ့ရ၊ ကၽြန္ေတာ္သည္
(၆)တိုက္  (၁)ခန္းတြင္ေနထိုင္ရၿပီး     အလ်ားမွာ(၆)ေပ၊    အနံမွာ(၈)ေပခန္႔  ရွိပါသည္။  အေနာက္ဘက္အုတ္နံရံေတြင္
အုတ္ခ်ပ္(၁) ေပါက္စာသာ အေပါက္ေဖါက္ထား၏။ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာတည့္တည့္တြင္ (၄)ေပခန္႔က်ယ္၀န္းသည့္ အတြင္း
တံခါးမွာ သစ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားၿပီး အျပင္တံခါးမွာ သံပန္းတံခါးျဖစ္၏။ ေနထြက္တာေတာင္ သိပ္ၿပီး အလင္း ေရာင္မရ၊
အျပင္မွာလဲ ကၽြန္းပင္ေတြ၊ ပိေတာက္ပင္ေတြရွိ၏။ အရိပ္ေကာင္း၏။ တိုက္ခန္းထဲတြင္ေမွာင္၍ စိမ့္ၿပီး ေအးစက္ေန၏။
(၆)တိုက္ (၂)ခန္းမွ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုမွ ဦးေက်ာ္ျမက Physical Exercise လုပ္ရန္ႏွင့္ အနည္းဆံုး
                           ဲ
တစ္ေန႔တစ္ခါ အခါတစ္ေထာင္ ခံုရန္ႏွင့္ သံတိုင္မ်ားအား ဆြရန္၊ အိပ္မထတင္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈျပဳရန္ အႀကံျပဳပါသည္။
ေရတစ္ဂါလံေက်ာ္ဆန္႔သည့္      ပံုးတစ္ပံုႏွင့္၊  ခြက္အေသးစားတစ္ခုေပး၏၊        ေခၽြးစိုလာသည့္အခါတြင္      ေခၽြးမ်ားအား
အ၀တ္ေျခာက္ျဖင့္သုပ္၍ ခြက္အေသးစားျဖင့္ ေရထည့္၍ ေရခ်ိဳးရန္ေျပာ၏ အခ်ိန္မွန္မွန္ေရခ်ိဳးျခင္း၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ေစ၏။    နံနက္(၇)နာရီထိုးလွ်င္    ေရခ်ိဳးခ်၏။   (၁၀)မိနစ္အတြင္း     ေရခ်ိဳးျခင္း၊  အေလးအေပါ့စြန္႔ထားသည့္
အင္တံု(၂)လံုးအား    ေဆးေၾကာသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရ၏။      ဖြျဲ ပာေပးထား၏။    (၆)တိုက္သို႔ေရာက္ရွိ   ေသာအခါ     တာ၀န္က်
အက်ဥ္းသား တစ္ေယာက္ လာေပး၏။ ထမင္းမွာျဖဴေသာ္လည္း စားသည့္အခါတြင္ သဲႏွင့္ေရာေႏွာထား၍ စားမရ၊ ေရစိမ္၍
ေခတၱထားၿပီး ထမင္းအား ေရထဲမွ ေက်ာ့ယူ၍ စားရ၏။ ေသာက္ေရအိုးမွာလည္း (၂)ဂါလံခန္႔သာ ေရဆန္႔မည္ထင္၏။
တစ္စိမ့္စိမ္ျဖင့္ ေပါက္၏။ (၄)နာရီခန္႔အၾကာတြင္ အိုးထဲတြင္ ေရမရွိေတာ့။ ေထာင္ပိုင္လာ ေသာအခါ ဘာအျပစ္ရွိလို႔
တိုက္ပိတ္တာလဲ၊    တင္ျပေသာအခါ      မင္းကေတာ္ေတာ္ေအာ္တ့ဲ       အေကာင္၊     မင္းအဆင့္မေျပာနဲ႔၊   NLD   ပါတီက
ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းေတာင္မွ    ငါနံေတြကန္ခ်ိဳး   ပစ္လိုက္တာ     နံ႐ိုး(၃)ေခ်ာင္း  က်ိဳးသြားတယ္တဲ့၊    မင္းသည္တစ္ခါ
အတြင္းတံခါးပါပိတ္ၿပီး   ေကာ္စားဒဏ္ေကၽြးပစ္မယ္ဟုေျပာသည္၊       ေထာင္မွဴးျဖစ္သူက          ဲ
                                                  သူ႔အမႈတြက    သီးသန္႔ေထာင္က
ရန္ႀကီးေအာင္ဦးစိန္၀င္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပေသာအခါ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီေကာင္ ေခါင္းေၾကာ မာေနတာဟု ေျပာဆိုၿပီး
ထြက္ခြာသြား    ပါေတာ့သည္။   (၆)တိုက္၍     (၂)လခန္႔ၾကာျမင့္ၿပီး   (၅)ေဆာင္သို႔ေရာက္ရွိေသာအခါ       ကဗ်ာဆရာႀကီး
ဦးတင္မိုးႏွင့္  ထမင္းအတူစားကာ    ေထာင္မွ   ထြက္လာပါက    ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္       ႏိုင္ငံရပ္ျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔
ထြက္ခြာရန္ ရည္ရြယ္ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း (၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္ မိသားစုႏွင့္ ခြဲခြာရသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးက တစ္ေၾကာင္း၊
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္   မသြားျဖစ္ေသာ္လည္း     ဆရာႀကီး   ဦးတင္မိုးမွာ   ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္     ႏိုင္ငံရပ္ျခား၌
ကြယ္လြန္ သြားရွာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ကဗ်ာဆရာ ဦးတင္မိုး၏ကဗ်ာမ်ားကို ဖတ္႐ႈခံစားရင္း
မ်က္ရည္က်ရင္းျဖင့္    ဆရာႀကီးမွာတဲ့စကားမ်ားကို      နားေထာင္ကာ     လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည့္     လူမႈကိစၥရပ္မ်ားအား
ေဆာင္ရြက္ေန ဆဲျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ သံုးခြေနျပည္သူမ်ားအတြက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေဖၚေဆာင္ ရာတြင္ အားသြန္ခြန္စိုက္
ျပည္သူႏွင့္ တစ္ေသြးတည္း တစ္သားတည္း ဘ၀ဇာတ္ခံုေပၚ၌ ကျပ အသံုးေတာ္ခံရင္း ဘ၀ကိုေပးဆပ္ေနရပါ၏။


ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ ေယာင္၀ါး၀ါးျဖစ္ေနျခင္း


ကၽြန္ေတာ္သည္ ေထာင္မွထြက္လာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တြင္ရွိေသာ ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ားလဲ မရွိ၊ စီးပြားေရးလည္း ဘာလုပ္ရ
မွန္းမသိ၊ ဇနီးသည္၏ စာေရးကိရိယာႏွင့္ စကၠဴလုပ္ငန္းအား ကူညီ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရင္း ၂၀၁၀-ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ သတင္း
ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္ အားကစား ဂ်ာနယ္မ်ား လက္လီေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ သံုးခြၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္
          ြဲ
ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပမက်င္းပမီ (၃)လေလာက္အလိုတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဂံုတိုင္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထား
                                      ဲ
ေသာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရွိရာသို႔ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္၊ အေရး အခင္းကာလ အမႈတြ(၆)ေယာက္ႏွင့္အတူ ခရီးထြက္ခဲ့ရာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေအဘီစီကားဂိတ္မွ အမွတ္(၅၀)လိုင္းကားကိုစီးခဲ့ရာ တာေမြ အေသာက မွတ္တိုင္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ
ဦးတင္၀င္းမွ ေအာ့အန္လာသျဖင့္ ကားေပၚမွဆင္းခဲ့ရၿပီး နီးစပ္ရာ လၻက္ရည္ဆိုင္သို႔ ေခတၱအပန္းေျဖၿပီး မုန္႔ဟင္းခါး၊
လၻက္ရည္၊ အေအးမွာေသာက္ၿပီး ဆက္လက္၍ ခရီးထြက္ခြာ ရန္အတြက္ TAXI ကားအား တားစီးရာ ကားမွန္တြင္
ခြတ္ေဒါင္းပံုပါ ကားတစ္စီးမွ ဦးေလးတို႔ ဘယ္လဲ၊ ႐ံုးခ်ဳပ္ကို သြားမွာလား၊ ၁၀၀၀ိ/- ပဲေပး၊ ကားေပၚတက္ဟုဆိုကာ ႐ံုးခ်ဳပ္သို႔
လုိက္ပို႔ပါသည္။


          ူ
သံုးခြၿမိဳ႕၊ ျပည္သ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစုစုလြင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာခဲ့ျခင္း


အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္႐ံုးသို႔ ေရာက္သြားေသာအခါ သံုးခြ NLDပါတီမွ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဦး၀င္းျမင့္မွ ေဒၚစုစုလြင္
လာလိမ့္မယ္၊ ခင္ဗ်ားတို႔ ေခတၱေစာင့္ေနပါဟုေျပာဆိုခဲ့သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း အင္းစိန္ေထာင္ထဲတြင္ သိကၽြမ္းခဲ့ေသာ
မိတ္ေဆြေရာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ေဆြးေႏြး မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ (၁၅)မိနစ္ခန္႔ ၾကာေသာအခါ သံုးခြ NLD ပါတီမွ ဦးလွစိုး ေရာက္ရွိလာၿပီး ေဒၚစုစုလြင္ ေရာက္ရွိၿပီ
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာဆိုရန္ အေၾကာင္း ၾကားသျဖင့္ ၀ိုင္းဖြ႕ၿဲ ပီး သံုးခြၿမိိဳ႕၏ ေရေျမသဘာ၀ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏
အေျပာင္း အလဲျဖစ္ ခ်င္ေသာ ဆႏၵတစ္ခုတည္းေပၚတြင္ မူတည္၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လိုလားေတာင္းတေနၾက ေၾကာင္းႏွင့္
ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလြင္ လက္ထက္က မဲဆြယ္စည္း႐ံုးစဥ္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာ
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ျပန္လည္၍ ေျပာၾကားေနစဥ္ ကိုစိုးႏိုင္မွ ကြမ္းစားခ်င္တယ္ဟု အမူအရာျဖင့္ျပသျဖင့္ ႐ံုးခ်ဳပ္မွ အျပင္သုိ႔
ကြမ္းယာထြက္၀ယ္ခဲ့ရာ ႐ံုးခ်ဳပ္၏ေရွ႕မ်က္ႏွာစာတည့္တည့္တြင္ စကၠဴကားခ်ပ္မ်ားကိုကိုင္ကာ ဆႏၵျပဳေနၾကသည့္ သံုးခြသား
             ဲ
ကိုရင္ေအးအား NLD ဗဟိုအဖြ႕မွ အသက္(၂၀)ေက်ာ္ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း၊ အသားလတ္၊ ဆံပင္တို၊ မ်က္ႏွာ
မ၀ိုင္းတ၀ိုင္းမွ မလုပ္နဲ႔လို႔ေျပာ ေနတာ မရဘူးလားဟုဆိုကာ ထိုသူမွ ကိုရင္ေအးအား တြန္းထိုးလိုက္ရာ ကိုရင္ေအးမွာ
ပလပ္ေဖါင္းေရွ႕   ဖင္ထိုင္လဲက်သြားပါေတာ့သည္။      ကၽြန္ေတာ္လည္း   ကြမ္းယာဆိုင္သို႔  ဆက္လက္  ထြက္ခြာခဲ့ရာတြင္
မလွမ္းမကမ္းတြင္ Light Truck ကား(၂)စီးျဖင့္ ေယာကၤ်ား၊ မိန္းမ လူ(၅၀)ဦးခန္႔ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ သံုးခြသူ
သံုးခြ သားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေဒၚစုစုလြင္ရွိရာ စကား၀ိုင္းသို႔ျပန္ေရာက္ၿပီး (၁၅)မိနစ္ခန္႔
ၾကာေသာအခါ     ကိုျမဇင္  (သံုးခြNLDပါတီ)မွ    ရန္လိုသည့္အမူအရာျဖင့္   ေအာ္ဟစ္ေျပာဆို  ေနသည္ကို    ေတြ႕ရွိရၿပီ၊
ရန္ကုန္တုိင္းNLDပါတီမွ ေအာင္ႏိုင္ေရးဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးေစာႏိုင္းႏိုင္းမွ ျပန္လည္၍ ရွင္းျပေနခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း
ထိုျဖစ္စဥ္မ်ား ကိုၾကည့္ၿပီး ေရြးေကာက္ ပြဲေတာင္ မစရေသးဘူး ေအာင္ႏိုင္ေရးဥကၠ႒တို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕
ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာအတြက္ ေနရာလုေနၾကၿပီး မဲေရြးၿပီးလို႔ ႏိုင္ျပန္ရင္လည္း NLD ပါတီဥကၠ႒ရာထူးအတြက္ ေနရာလုမွာ
ေသခ်ာတယ္။ ယခုလည္း သံုးခြ NLD ပါတီမွာ ဥကၠ႒ရာထူး ေနရာလုေနၾကတယ္။ ေၾသာ္.... ဒုကၡ..ဒုကၡ၊


                  ္
ခြပ္ေဒါင္းတို႔ရဲ႕အားမာန္ သံုးခြ ေမွာ၀န္းေျမသုိ႔ ထိေအာင္ညံ


သံုးခြၿမိဳ႕ေပၚ (၁၂)ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း(၁၆၆)ရြာ၊ ေက်းရြာအုပ္စု(၆၄)အုပ္စုတို႔မွ ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ရင္၌
ကိန္းေအာင္း လွ်က္ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လိုလား ေတာင္းတသူမ်ားပီပီ ေငြအား၊ လူအား၊ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ
          ဲ                           ဲ
အခ်ိန္မ်ားကိုသံုးစြလွ်က္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြတြင္ သာသာထိုးထိုး မဲအျပတ္အသတ္
      ဲ                                 ဲ
ျဖင့္ေအာင္ပြခံခဲ့ၾကပါသည္။ကြ်န္ေတာ္အျမင္ေလးတစ္ခုေျပာခ်င္သည္မွာ(၂၀၁၀)ေရြးေကာက္ပြနွင့္         (၂၀၁၂)ေရြးေကာက္ပြဲ
                       ဲ
အခင္းအက်င္းျဖစ္သည္။ (၂၀၁၂)ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြသည္ လြတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြျဲ ဖစ္သည္ႏွင့္အညီ
လူထုကလည္း မိမိယံုႀကည္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ကိုတခဲနက္ အားေပးေထာက္ခံမဲေပးခဲ့တာကို ေတြ ့ျမင္ခဲ့ရတယ္
ဒါ့ေႀကာင့္(၂၀၁၂)ႀကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ       ေအာင္နုိင္ေရးအတြက္   အားတတ္သေရာ     လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့လူထုမွာ
ေခြ်းမတိတ္၊ အေမာ မေျပေသးပါအနုိင္ရလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးအေနျဖင့္ မိမိဆႏၵကိုဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ဖို ့ထက္
ေအာက္ေျချပည္သူလူထုရဲ ့အသံကိုဦးစားေပးနားေထာင္ၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ဘို ့အထူးဘဲအႀကံျပဳလိုပါတယ္။


NLD ပါတီတြင္ ေငြေၾကးျပည့္စံုမႈမရွိျခင္း၏ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္
  ဲ
အလြသံုးစားမႈျပဳျခင္း


သံုးခြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဒီမိုကေရစီခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြန္တာ္တို႔
ပါတီတြင္ စာရင္းကိုင္(၂)ဦး ထားရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ မဲေအာင္ႏိုင္ေရးမ်ား ၿပီးဆံုးသြားေသာအခါ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား
ျပည္သူ  ထံသို႔  ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း   ေတြ႕ရွိရပါသည္။   ထို႔အျပင္  ၿပီးခဲ့သည့္ေႏြရာသီကာလတြင္   အပူခ်ိန္
လြန္ကဲမႈေၾကာင့္   မုတၱမပင္လယ္ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္       ေက်းရြာအေတာ္မ်ားမ်ား    ေသာက္ေရ   အခက္အခဲျပႆနာႏွင့္
ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရာတြင္လည္း သံုးခြၿမိဳ႕ေပၚရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားမွ သံုးခြအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင္ ့
ဆက္သြယ္ၿပီး ေသာက္ေရ သန္႔မ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္သီး
ပုဂၢလိကမ်ားမွ စက္ေရတြင္းမ်ား ေက်းရြာေဒသအသီးသီး၌ တူးေဖၚေပးခဲ့သလို ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕၌လည္း ေသာက္ေရ
ကန္မ်ား တူးေဖၚျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထိုအခါတြင္လည္း ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္
ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား ျပည္သူ မ်ားထံသို႔ ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္းထပ္မံ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို
လိုလားတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ                 ဲ
                ့ယံုႀကည္ကိုးစားမႈကို အလြသံုးစားျပဳလုပ္ေနျခင္းဟာ တိုင္းျပည္နဲ ့ လူမ်ိဳးကို သစၥာေဖာက္
ေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို့ေႀကာင့္ ပါတီ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို        ့ကိုယ္မိမိ အမ်ိဳးသားေရးသစၥာေဖာက္မ်ား မျဖစ္ရေလ
ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းသင့္ေပသည္။


သံုးခြၿမိဳ႕ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ား


မဲေအာင္ႏိုင္ေရးဥကၠ႒ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚစုစုလြင္ခင္ဗ်ာသံုးခြၿမိဳ႕နယ္ေနလူထုႏွင့္နယ္သူနယ္သားမ်ားအေပၚ
တာ၀န္ေက်ပြန္ခဲ့ၿပီလား...???? မိမိ မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ပါတီေပၚမွာပါ
တာ၀န္ေက်ၿပီလား.......????
   ကၽြန္ေတာ္အခုလိုဘာလို ့ေမးရပါသလဲ(NLD)ပါတီဆိုတာအေမစု ေခါင္းေဆာင္ျပီး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီရဲ့ လမ္းျပပါတီ
ျဖစ္သလိုဒီမိုကေရစီကို   ခ်စ္ျမတ္နုိးသူလူထုလူတန္းစား      အားလံုး   တခဲနက္အားေပးေထာက္ခံမႈနဲ      ့ဖြဲစည္းထားတဲ့  ပါတီ
ျဖစ္ပါတယ္ ကြ်န္ေတာ္အပါအ၀င္ မဲေအာင္ႏိုင္ေရးဥကၠ႒ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးက ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအား
ေအာက္ပါ အတုိင္း ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း မွတ္သားမိရာတြင္ ကတိစကားအခ်ိဳ႕အား ေဖၚျပလိုက္သည္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္း၊
တစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွာ ကိုယ္စီ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိေၾကာင္း မွန္ကန္ေသာ မိမိ၏အခြင့္အေရး၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ တင္ျပ
ေတာင္းဆိုတဲ့ေနရာမွာ လံုး၀ေၾကာက္စရာမလိုေၾကာင္း၊ ပညာသင္ၾကားေရးတြင္လည္း သင္ၾကားမႈသင္ယူမႈ သင္ေထာက္ကူ
ပစၥည္းမ်ားကအစ မူလတန္းလြန္ပညာေရးအထိ အခမဲ့ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အနာဂတ္ပညာေရးစနစ္ ထြန္းလင္းေတာက္ပလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရးက႑
အေနျဖင့္   လူထုက်န္းမာေရး    Public   Health    လူထုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေနျဖင့္     ေရတြင္းေရကန္မ်ားအား
                           ဲ
က်န္မာေရး ႏွင့္အညီ၊ ဥပမာအားျဖင့္ ေသာက္ေရကန္ထဲ့သို႔ ကၽြ၊ ႏြား၊ တိရိစၦာန္မ်ားဆင္း၍ ေရေသာက္ျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရန္
ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြမ်ားကိုလည္း လံုေလာက္
ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္အတူ လိုအပ္သလို ကူညီပံ့ပိုးမႈ ရရွိရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေက်းလက္ေန အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား
အတြက္   အဓိကလိုအင္ဆႏၵမ်ားကို     ရဲရဲ၀ံ့၀့ံ  ျပတ္ျပတ္    သားသားျဖင့္  ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံသို႔  တင္ျပေတာင္းဆိုရန္
အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားေရွ႕မွ မားမားမတ္မတ္ရပ္ၿပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စား၀တ္ေနေရးစသည့္
အခက္အခဲမ်ိဳးစံုကို တင္ျပေတာင္းဆိုေပးမယ့္သူရွိရင္ သည္တာ၀န္ကို ျပည္သူ႕ကိုယ္စား တင္ျပေတာင္းဆို ေပးမည့္သူကို
တာ၀န္တစ္ရပ္အေနျဖင့္     ေပးႏိုင္ပါ့မလားလို႔    ေမးတဲ့အခါ    ျပည္သူမ်ားက   တညီ   တၫြတ္တည္း      ေပးပါ့မယ္လို    ့
ေျဖဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။   ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း       ေဒၚစုစုလြင္မွ  သည္တာ၀န္ကို   ကၽြန္မကိုေပးပါ။  ကၽြန္မတာ၀န္ယူပါရေစ၊
ေပးႏိုင္ပါ့မလားလို႔ ထပ္ၿပီးေမးတဲ့ အခါေပးႏိုင္ပါတယ္ဟုဆိုေသာအသံမုတၱမပင္လယ္ကမ္းစပ္ထိေအာင္ဆူညံသြားပါ ေတာ့
သည္။ တကယ္တမ္း လက္ေတြ႕တြင္ သံုးခြၿမိဳ႕ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစုစုလြင္သည္ မိမိကုိယ္တိုင္ကိုယ္က်
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ လံုး၀ထိေတြ႕မႈမရွိသည့္အျပင္ သံုးခြ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊
ဌာနဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္းအသီးသီး မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း လံုး၀ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ
ပါသည္။
ကတိဆိုတာ လြယ္လြယ္ေလးေပးလို႔ရေပမယ့္ ကတိသစၥာမတည္ၾကည္ေသာအခါ လူအ႐ိုအေသ တန္တာကို ေတြ႕ရွိရပါ
                             ြ
သည္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ သံုးခြၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသည္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ
ပံုရိပ္မ်ား  လႊမ္းၿခံဳေစရန္  အတြက္   ပါတီ၀င္မ်ားထဲတြင္  ေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္ရာ  စာရိတၱအားနည္းမႈ၊    လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ
စာရိတၱအား နည္းသူမ်ားအား ပါတီတြင္ လံုး၀မရွိေစေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းဆိုတာဘာလဲ စသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအ
ေခၚပိုင္းဆိုင္ရာ   အားနည္းနိမ့္က်ေနသူမ်ားအား   ပါတီတြင္း၌  သန္႔စင္ေစ   ျခင္းျဖင့္   ျပည္သူမ်ား၏ေရွ႕ေဆာင္ပါတီအျဖစ္
လူထုလက္ခံလာႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ NLD ပါတီ၀င္မ်ားသည္ ျပင္ပေလာကတြင္ စီးပြားရွာ
စားသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား ရွိသလိုလုိႏွင့္ ပါတီတြင္းေနရာမ်ား ရယူလိုစိတ္ ျပင္းျပ ေနသည္။
ျပည္သူမ်ား၏     လွဴဒါန္းထားေသာ    ေငြေၾကးမ်ားကို   ဲ
                              အလြသံုးစားျပဳကာ   သံုးခြၿမိဳ႕   NLD  ပါတီအား      ဲ
                                                          ၿပိဳကြေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။


သို႔ပါေသာေၾကာင့္    ျပည္သူလူထုႏွင့္  ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖဲြ႕အစည္းၾကား  ရွင္သန္လန္းဆန္း     ေသာ  ကူးလူး  ဆက္ဆံမႈ
ထြန္းကားေရး အတြက္ အေလးအနက္ထားရမည့္အခ်က္မ်ား ရွိေန ပါသည္။ ျပည္သူလူထု၏အျမင္သည္ ျပည္သူလူထု၏
                               ြ
သေဘာထား ျဖစ္ေပသည္။ ျပည္သူ တိုင္းက အစိုးရ (သို႔မဟုတ္) ပါတီအဖဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ မဟုတ္ေစကာမူ အစိုးရ
လုပ္ငန္းမ်ား    (သို႔မဟုတ္) ပါတီအဖဲြ႕အစည္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ကိုယ္ပိုင္အျမင္၊   သေဘာထား၊ အယူအဆမ်ား
               ြ
ရွိေလသည္။ အစိုးရမ်ား၊ ပါတီအဖဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ထိုအျမင္သေဘာထား မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရမည္ ျဖစ္ေပသည္။
                                        ဲ
ျပည္သူလူထု၏ လိုလားခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူ လူထုကိုယ္တိုင္က အစိုးရ(သို႔မဟုတ္) ပါတီအဖြ႕အစည္း မဟုတ္ေစကာမူ
              ဲ
အစိုးရ လုပ္ငန္းမ်ား ပါတီအဖြ႕အစည္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုယ္ပိုင္လိုအင္         ဆႏၵမ်ား ရွိေလသည္။ အစိုးရမ်ား၊
ပါတီအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္သူတို႔၏ အလိုဆႏၵမ်ားကို ျဖည့္စြမ္းရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ဒါမွကြ်န္ေတာ္တို့၏တိုင္းျပည္သည္
ဒီမိုကေရစီ၏စံႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းၿပီးတရားမွ်တေသာ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီနုိင္င
ေတာ္ႀကီးဆီသို လွ်င္ ျမန္ စြာေရာက္ရွိနုိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။


ဂ်ာနယ္ႀကီး(သံုးခြ)

								
To top