DWG, DXF, DGN by 40H4ez9

VIEWS: 32 PAGES: 17

									     SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET
     UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY
  Zavod za inženjersku geodeziju i upravljanje prostornim informacijama
  Institute of Engineering Geodesy and Spatial Information Management
            Kačićeva 26; HR-10000 Zagreb, CROATIA
     Web: www.igupi.geof.hr; Tel.: (+385 1) 46 39 222; Fax.: (+385 1) 48 28 081       Kolegij: Komunalni informacijski sustavi
 Usmjerenje: Inženjerska geodezija i upravljanje prostornim informacijama
             Seminar:

DWG, DXF i DGN


           Dalibor Jajtić
        akademska godina 2004./2005.
            Sadržaj:
•  Uvod
•  Struktura formata
•  Zaključak
•  Literatura
                 Uvod
• Kompjuterska tehnologija zauzela je primat u raznim područjima kao
 glavno sredstvo rada

• Jedno od glavnih pitanja koje se tada nametnulo je mogućnost brze,
 jednostavne, a nadasve ispravne razmjene podataka između različitih
 korisnika

• Nedvosmislenost preuzetih podataka jedino je prihvatljivo u njihovom
 daljnjem korištenju

• Kompjutorski podržano crtanje (Computer-aided design – CAD) danas je
 praktički potpuno isključilo analognu grafiku te su razvijeni mnogi grafički
 programi, a samim time nastala je potreba za preuzimanjem podataka od
 raznih proizvođača i korištenjem u nekom drugom CAD file formatu.

• Rijetko programi koriste neki od standardnih načina zapisivanja kao glavni
 format za baratanje podacima već se uglavnom oslanjaju na vlastiti format.
 Ipak, neki od formata su postali prihvaćeni u većini CAD sustava, kao što
 su npr. DWG, DXF i DGN formati.
  DWG - AutoCAD Drawing FILE

• DWG je izvorni Autodeskov (USA) zaštićeni vektorski format za
 spremanje i razmjenu podataka nastalih u raznim AutoCAD aplikacijama
 (sa oznakom extenzije .dwg )

• DWG format je zapravo bio originalni format CAD aplikacije Interact koja
 je bila u uporabi 70-tih godina prošlog stoljeća. Nakon kupnje Interacta od
 strane Autodesk-a DWG postaje osnovni (glavni) format za sve CAD
 aplikacije razvijene od strane Autodesk-a.

• Tvrtka Autodesk format DWG smatra trgovačkom tajnom i nije nikada
 javno objavila podatke o njemu. Kako izravan pristup izvornoj datoteci
 donosi mnogo prednosti u brzini i slobodi rada brojni su korisnici
 ujedinjeni u razne skupine pokušavali razotkriti unutrašnju strukturu DWG
 formata. Tek 1994. godine Autodesk je objavio nekoliko programerskih
 library-a čijim korištenjem je to donekle bilo omogućeno.

• Dok se to ne dogodi korisnici mogu koristiti trenutne spoznaje koje u ovom
 trenutku pokrivaju u potpunosti format datoteke korištene u posljednjoj
 inačici AutoCad-a.
• Različiti dijelovi datoteke uz to koriste i komprimirani zapis koji
 omogućuje uštedu memorije potrebne za fizičko spremanje datoteke

• Autodesk je preporučio za razmjenu podataka korištenje DXF-a, drugog
 formata također u njihovom vlasništvu, međutim taj format ima i dosta
 nedostataka koji se ponajprije očituju u veličini datoteka te brzini otvaranja
 (učitavanja) datoteka.

• Također točne specifikacije i za ovaj format u pravilu se od strane
 Autodesk-a objavljuju znatno kasnije od izlaska na tržište novih inačica
 software-a koji ga podržavaju, što drugim proizvođačima otežava razvoj
 njihovih aplikacija.

• Zbog svega gore navedenog pojedine tvrtke (Cimmetry Systems, Cyco,
 Kamel Software, MarComp, Sirlin, i Softsource) počele su se baviti raznim
 metodama otkrivanja specifikacije DWG-a.

• Najpoznatije udruženje danas je OpenDesign Alliance (prije OpenDWG
 Alliance) utemeljeno 1998. godine čiji je cilj prisiliti Autodesk da objavi
 specifikacije DWG formata i time olakša njegovu upotrebu.
    Struktura DWG formata
•  Dijelovi u općoj strukturi DWG datoteke postavljeni su u rasporedu:
      HEADER            - zaglavlje
      FILE HEADER          - zaglavlje datoteke
      DWG HEADER VARIABLES- varijable zaglavlja DWG dat.
      CRC              - kružna provjera zalihosti
      CLASS DEFINITIONS       - definicije korištenih klasa
      PADDING (AutoCAD 13+) - postava radi mogućnosti čitanja
                      novijih verzija formata u
                      ranijim verzijama AutoCAD-a
      IMAGE DATA           (Prije AutoCAD-a 13)
      OBJECT DATA          - podaci o svim entitetima,
                      tabličnim unosima, unosima
                      rječnika i sl.
      OBJECT MAP          - mapa svih objekata
      UNKNOWN SECTION (AutoCAD 13+)
      SECOND HEADER         - drugo zaglavlje
      IMAGE DATA(AutoCAD13+)- podaci o umetnutim vanjskim
                      slikama
                 Uvod
  DXF - AutoCAD Drawing Interchange Format

• DXF (eng. Drawing Interchange Format, ili Drawing Exchange Format)
 je Autodeskov format za razmjenu crteža nastalih u raznim AutoCAD
 aplikacijama (sa oznakom extenzije .dxf )

• Prvenstveno je namijenjen za prevođenje AutoCAD crteža u formate
 datoteka koje bi mogli čitati i koristiti drugi CAD/CAM/CAE sustavi.

• Zbog popularnosti AutoCAD-a, DXF je postao sredinom devedesetih
 godina prošlog stoljeća de facto standard za razmjenu CAD datoteka crteža
 u gotovo svim CAD/CAM/CAE sustavima
 Prikazan je krajem 1982. kao sastavni dio u AutoCAD 1.0 verziji za
 prevođenje DWG formata u zapis čitljiv ostalim korisnicima pošto
 struktura izvorne DWG datoteke do danas nije u potpunosti objavljena.
      Struktura DXF formata
• Zajedno sa objavljivanjem AutoCAD verzije 10 ( 1988. ) DXF format je
 prikazan u oba formata ASCII i (binary) binarnom formatu.
 Prijašnje verzije izdane su samo u ASCII formatu.

• DXF datoteka slijedi jednostavnu strukturu, odnosno svi podaci u datoteci
 dolaze u parovima.
 Iznimka je samo binarni kontrolni niz znakova

  Prvi dio u paru je “kod” grupe, dok drugi dio odgovara dijelu informacije
  odnosno vrijednosti grupe.

• Osnovna organizacijska struktura DXF-a prikazana je kako slijedi

  HEADER
  CLASSES
  TABLES
  BLOCK
  ENTITIES
  OBJECTS
  THUMBNAILIMAGE
                 Uvod

DGN ( MicroStation Design File Format )

• DGN ( također znan kao RDL ) je format datoteke uobičajen za
 MicroStation Intergraph's i Interactive Graphics System (IGDS) CAD
 programe

• sa oznakom extenzije .dgn

• Za njega su dobro poznate specifikacije i javno su objavljivane, tako da je
 moguće koristiti ga kao jedan od standarda u konverziji između CAD
 sustava
• Postoje dvije verzija DGN-a - V7 i V8

• Do 2000, sve DGN evidencije su se zasnivale na Intergraph Standardu File
 Format (ISFF) specifikaciji, koja je objavljena u kasne 1980-te od
 Intergrapha.

• Ponekad naslovljen kao V7 DGN, ili Intergraph DGN format.

• Nakon 2000, Bentley Sistemi su stvorili obnavljanu verziju DGN koja
 uključuje vrlo velike sposobnosti DGN-a, ali koji imaju drugačije unutarnje
 podatke strukturirane nego ISFF-baziran DGN.


• Ova verzija je naslovljena kao V8 DGN
Struktura Design fila
    Words to Follow
   Design File Header

    Words to Follow
    IGDS Digitizer

    Words to Follow
   Level symbology

    Words to Follow
    User Element

    Words to Follow
    User Element

     End of File
     Design File Header
Prvih tri elemenata design file spadaju u design file
header.

 Tip:         Spremljene:
 Digitizer setup    Koristi se jedino za IGDS; zanemaren
            je u MicroStation-u
 Design file setting  Instaliranje je moguće kada je
            uključen FILEDESIGN
            (File menu/Save Settings)
 Level symbology    Povezanost (boja, izgled i važnosti
            linije) tih elemenata u lejerima za prikaz
            ovisi koji je Level Symbology uključen
 Primitivni i kompleksni elementi
• U Primitivne elemente spadaju linije, elipse, krugovi , tekst, stožac.

  U Kompleksne elemente spada set elemenata logičke forme pojedinog
  elementa. Spremljeni su u design files kao heder sljedeće komponente
  elementa:
  text nodes, complex chains, complex shapes, cells, surface, solid i B-spline.
  Sadržavaju informacije o unesenom setu elemenata uključujući broj
  komponenata elemenata.

• Maksimalna kombinacija dužine headera i svih drugih elemenata ne smije
 prelaziti više od 65535 riječi
     Funkcioniranje elemenata
•  Prikazano je funkcioniranje unutar samog elementa koji su sastavni
  dijelovi design filea i interno su prikazani u VAX, PC (DOS), i Macintosh,
  što je vrlo bitno za programere

• Byte ordering
  – U design files “kraća” cjelina je spremljena s little-endian nizu dok
   “dugačka” cjelina je spremljena s middle-endian byte nizu (kao na
   PDP-11)
  – Spremljena je različitost kompjutera što ovisi o razlici u bajtovima
• Floating-point vrijednosti
  – spremljene su u design file u VAX D-Float format
  – MDL i MicroCSL automatski konvertiraju u originalan format koji
   koristi CPU.
Parametri zajedničkih elemenata
• Svi elementi imaju zajedno:

  –  Element header: element type and level, word to folow, range
  –  Graphic group number
  –  Indeks to attribute linkage
  –  Properties indicator
  –  Element symbology
  –  Point coordinates
  –  Rotation angle (2D) and quaternion (3D)
  –  Attribute linkage dana
  –  Level symbology

  ( detalji o svakom elementu mogu se naći na )
    http://dl.maptools.org/dl/dgnlib/ref18.pdf
                     Zaključak
format          Dobre osobine                     Nedostaci
DWG   -komprimirani zapis (dijelovi datoteke)         -nije predviđen kao razmjenski format osim
                                 u ACAD
     -novije inačice ACAD-a podržavaju “stari” DWG
     (vertikalna kompatibilnost prema nižim verzijama)    -skrivena točna specifikacija DWG formata
     -moguća konverzija u sve prethodne verzije ACAD-a    (zaštita proizvođača)
     bez gubitka dijelova zapisa               -niže verzije ACAD-a ne podržavaju DWG
     -podržava 2D i 3D objekte                iz viših verzija ACAD-a
     -mogućnost smještaja objekata u više layera (slojeva)  (potrebna konverzija )


DXF   -podržavan u današnjici od gotovo svih
     CAD,CAM,CAE sustava
                                 -nije osnovni (glavni) format ACAD-a
                                 -verzije prije 1988 izdane samo u ASCII
     -objavljen u oba formata ( ASCII i binarnom )      formatu
     -ASCII verzija čitljiva u text-editorima        -neažurnost dokumentacije o formatu
     -sadrži sve podatke pohranjene u ACAD-ovoj bazi     -hotimice zamagljena struktura zapisa
     podataka računalnog modela s obzirom na izvornu     -veličina datoteke i brzina otvaranja
     DWG datoteku                      (učitavanja) datoteka
     -u današnjici moguća konverzija u druge zapise
     (PDF, JPG… uz dostupne konvertere)

DGN   -dobro poznate specifikacije i javno objavljene ( V7
     ,V8)
                                 -postoje dvije verzije : V7 i V8
                                 -do 2000, svi zapisi bazirani na ISFF-u (V7)
     -prikazano funkcioniranje unutar samih elemenata    -nakon 2000, različita unutarnja struktura s
     -struktura DGN-a od pojavljivanja ostala ista      obzirom na ISFF (V8)
     -lagana konverzija u CAD aplikacije
             Literatura
• Internet

 -  www.autodesk.com
 -  www.opendwg.org
 -  www.bently.com
 -  http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII_Drawing_Interchange_file_format
 -  http://en.wikipedia.org/wiki/DWG
 -  http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design
 -  http://faqs.org/faqs/graphics/fileformats-faq/part3/section-45.html
 -  http://dl.maptools.org/dl/dgnlib/ref18.pdf

								
To top