SPELREGELS NETBAL

Document Sample
SPELREGELS NETBAL Powered By Docstoc
					              SPELREGELS NETBAL - PSYLOS

1. Het spel wordt gespeeld op een volleybalveld. De nethoogte is juist 2 m 20 cm. Er zijn twee
  ploegen van elk 6 spelers, waarvan 3 vooraan en 3 achteraan worden opgesteld.

2. Het spel begint door het opgeven van de bal (service) vanuit de rechter-achterhoek van het
  veld. Opgeven betekent de bal ineens over het net gooien, zonder met de bal het net te raken.
  Raakt de bal toch het net, of vliegt hij buiten de lijnen zonder door een tegenspeelster te zijn
  geraakt, dan gaat de service over naar de andere ploeg.

3. Gaat de bal normaal over het net, dan moet hij door iemand van het andere kamp worden
  opgevangen en doorgegeven aan een tweede speler, die hem weer aan een derde, of terug
  naar de eerste, doorspeelt. Wie als derde de bal krijgt, mag nog twee stappen doen en moet
  de bal dan met beide handen weer over het net gooien, zonder daarbij met enig lichaamsdeel
  het net te raken of de middellijn onder het net te overschrijden.

4. De bal laten afketsen op het lichaam, de bal laten afketsen op de voet die op de grond staat,
  de bal doortoetsen, de bal doorgeven binnen de eigen ploeg met 1 hand, met twee gelijktijdig
  de bal grijpen, is allemaal toegelaten, mits de bal maar door de derde speler op de juiste wijze
  over het net wordt gebracht.

5. Afblokken mag :
  1° als de bal in eigen kamp terecht komt en door de derde speler op de juiste wijze over het net
    wordt gebracht
  2° als de bal rechtstreeks terug valt in het andere veld

6. Een ploeg maakt een punt wanneer :
  1° zij zelf opgeeft en de bal rechtstreeks in het andere kamp op de grong gooit.
  2° zij zelf eerst heeft opgegeven, de uit het andere kamp terugkomende bal kan opvangen en
    na drie passen in eigen rangen de bal in het andere kamp op de grond kan gooien.
  3° zij zelf eerst opgeeft en daarna iemand van het andere kamp een fout maakt (de bal
    aanraakt en laat vallen binnen of buiten de lijnen, de bal buiten de lijnen werpt of tegen het
    net gooit).
4° zij zelf opgeeft en een bal die terug over het net komt kan afblokken en binnen de lijnen van het
  andere veld op de grond kan doen vallen (zoals in volleybal)

  Er is géén fout wanneer de derde speelster de bal zodanig werpt, dat die wel het net raakt,
  maar toch erover gaat.


7. Er is géén punt, maar wel verandering van service wanneer :
  1° een ploeg heeft opgegeven en de andere ploeg de bal in haar veldhelft binnengooit
  2° een ploeg heeft opgegeven en daarna iemand van dezelfde ploeg tijdens het spelverloop
    een fout maakt (zie 5, 3°)
  3° de service van een ploeg in het net of rechtstreeks buiten gaat
  4° als de bal wordt afgeblokt en nadien rechtstreeks buiten de lijnen valt

  Bij verandering van service schuiven alle spelers één plaats op in wijzerzin.

8. Het spel kan in twee of drie winnende sets worden gespeeld, zoals bij volleybal.

9. Mits waarschuwing van de scheidsrechter kunnen naar believen spelers worden gewisseld.
  Per set en per ploeg kunnen twee dode tijden (time-out) van 1 min. worden aangevraagd.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:9/12/2012
language:Dutch
pages:1