0 ZNA Middelheim by iq00ies

VIEWS: 0 PAGES: 1

									0  ZNA  Middelheim      0  ZNA  Jan Palfijn
0  ZNA  KP Kinderziekenhuis  0  ZNA  Stuivenberg
0  ZNA  Hoge Beuken      0  ZNA  Psych. ZH Stuivenb.
0  ZNA  St. Elisabeth     0  ZNA  St. Erasmus
0  ZNA  UCKJA         0  ZNA  Joostens


           Ontslag Mortuarium
Gegevens patiënt:

              Naam:         (kleefetiket)
              Voornaam:
              Adres:
              Verpleegeenheid:
              Kamer:


       Ingekomen op:   .. / .. /20 ..  Uitgehaald op:   .. / .. /20 ..

       uur:                uur:


                Intern overlijden
                Extern overlijden
Gegevens Begrafenisondernemer:

Firma: ………………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………

Naam vertegenwoordiger van de firma:…………………………………………………………………….

Datum:………………….                  Handtekening:…………………………………….

Kosten ten laste van de begrafenisondernemer, of ingeval
ondertekende verklaring van en ten laste van de nabestaanden*:

Items                        Eenheidsprijs  Aangerekend   Totaal

Beddenlaken                       12,50
Pakket A: Optooi van lichaam en aankleden        83,00
Pakket B:= A + toonbaar maken lichaam          104,00
Rituele wassing (pseudocode 070092)           47,00
Verblijfskost / dag (intern overleden eerste      52,00
48u gratis verblijf – pseudocode 070114)
Totaal

* in geval de nabestaanden bij de begrafenisondernemer schriftelijk verklaren te
verkiezen dat overledene in het ZNA-mortuarium verblijft, worden de kosten aan de
nabestaanden gefactureerd (pseudocodes via ambulant contact overledene).

Volgnummer mortuariumregister
Origineel aan de boekhouding
 bij ontslag mortuarium dit document afgeven aan verantwoordelijke patiëntenonthaal

								
To top