BIND DNS Server Kurulumu

Document Sample
BIND DNS Server Kurulumu Powered By Docstoc
					                BIND DNS Sunucusu
            Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ - Fatih Üniversitesi


1.Teorik Alt yapı

1.1.DNS nedir?
Internet üzerinde, makinelerin iki adresi bulunmaktadır: Alan adı ve IP Adresi.

Internet üzerindeki bir bilgisayara erişmek için erişilecek bilgisayarın IP adresi bilinmelidir.
Fakat IP adresleri çok fazla ve akılda tutulması zor rakamlardır. Bunları insanların anlayacağı
yapıya çevirmek gerekir. Bu işlemi DNS sunucu yapar. DNS, Alan adları ile IP adresleri arasında
iki türlü dönüşüm sağlar. DNS Hiyerarşik ve dağıtık bir veritabanıdır.1.2.İsim çözümleme nasıl yapılır?
Aranan Kayıt kullanılan DNS sunucuda varsa;
Aranan Kayıt kullanılan DNS sunucuda bulunmuyorsa;
1.3.Caching-Only Server

Kendisi herhangi bir kayıt tutmayıp, kendine gelen istekleri başka DNS sunuculara soran
sunuculardır1.4.BIND DNS Sunucusu
DNS sunucuların birçoğunda kullanılan ve California Üniversite'sinde bir mezuniyet projesi
olarak başlayan BIND (Berkeley Internet Name Daemon) sunucu yazılımı başlangıcından
günümüze büyük bir evrim geçirdi. 9.x sürümünde büyük bir bölümü yeniden yazılan BIND artık
gayet kararlı bir şekilde çalışmaktadır.2.Uygulama:
BIND Sunucusunun kurulumu ve Caching-Only Server olarak
Konfigürasyonu


2.1.DNS İstemcisinin Yapılandırılması
İstemcide DNS yapılandırılması dinamik olarak veya manuel olarak gerçekleştirilebilir:

Dinamik olarak:

DHCP serverda /etc/dhcpd.conf dosyasında DNS server satırı aktif edilip güncellenir. Bu
Şekilde istemci IP'sini alırken DNS server bilgisini de almış olur.

Manuel Olarak:

İstemcide DNS server bilgisinin tutulduğu /etc/resolv.conf dosyasında gerekli değişiklikler
yapılır.2.2.BIND Kurulumu

    [root@localhost ~]# yum install bind
    Setting up Install Process
    Parsing package install arguments
    Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package bind.i386 32:9.5.0-16.a6.fc8 set to be updated
--> Processing Dependency: libmysqlclient.so.15 for package: bind
--> Processing Dependency: postgresql for package: bind
--> Processing Dependency: libmysqlclient.so.15(libmysqlclient_15) for package: bind
--> Processing Dependency: unixODBC for package: bind
--> Processing Dependency: libpq.so.5 for package: bind
--> Processing Dependency: libodbc.so.1 for package: bind
--> Processing Dependency: mysql for package: bind
--> Running transaction check
---> Package postgresql.i386 0:8.2.5-1.fc8 set to be updated
---> Package postgresql-libs.i386 0:8.2.5-1.fc8 set to be updated
---> Package mysql.i386 0:5.0.45-4.fc8 set to be updated
--> Processing Dependency: perl(DBI) for package: mysql
---> Package mysql-libs.i386 0:5.0.45-4.fc8 set to be updated
---> Package unixODBC.i386 0:2.2.12-4.fc8 set to be updated
--> Running transaction check
---> Package perl-DBI.i386 0:1.58-2.fc8 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=====================================================
========================
 Package       Arch    Version    Repository  Size
=====================================================
========================
Installing:
 bind       i386    32:9.5.0-16.a6.fc8 fedora    1.7 M
Installing for dependencies:
 mysql       i386    5.0.45-4.fc8 fedora    2.7 M
 mysql-libs     i386   5.0.45-4.fc8 fedora     1.5 M
 perl-DBI      i386    1.58-2.fc8   fedora   715 k
 postgresql     i386   8.2.5-1.fc8  fedora   3.0 M
 postgresql-libs    i386   8.2.5-1.fc8  fedora   197 k
 unixODBC        i386   2.2.12-4.fc8 fedora    870 k

Transaction Summary
=====================================================
========================
Install 7 Package(s)
Update   0 Package(s)
Remove   0 Package(s)

Total download size: 11 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
    (1/7): unixODBC-2.2.12-4. 100% |=========================| 870 kB
    00:09
    (2/7): mysql-libs-5.0.45- 100% |=========================| 1.5 MB
    00:47
    (3/7): mysql-5.0.45-4.fc8 100% |=========================| 2.7 MB
    00:43
    (4/7): perl-DBI-1.58-2.fc 100% |=========================| 715 kB
    00:18
    (5/7): postgresql-libs-8. 100% |=========================| 197 kB 00:10
    (6/7): bind-9.5.0-16.a6.f 100% |=========================| 1.7 MB
    00:28
    (7/7): postgresql-8.2.5-1 100% |=========================| 3.0 MB
    00:44
    warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 4f2a6fd2
    Importing GPG key 0x4F2A6FD2 "Fedora Project <fedora@redhat.com>" from
    /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora
    Is this ok [y/N]: y
    Importing GPG key 0xDB42A60E "Red Hat, Inc <security@redhat.com>" from
    /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY
    Is this ok [y/N]: y
    Running rpm_check_debug
    Running Transaction Test
    Finished Transaction Test
    Transaction Test Succeeded
    Running Transaction
     Installing: mysql-libs     ######################### [1/7]
     Installing: postgresql-libs   ######################### [2/7]
     Installing: postgresql     ######################### [3/7]
     Installing: unixODBC       ######################### [4/7]
     Installing: perl-DBI      ######################### [5/7]
     Installing: mysql       ######################### [6/7]
     Installing: bind       ######################### [7/7]

    Installed: bind.i386 32:9.5.0-16.a6.fc8
    Dependency Installed: mysql.i386 0:5.0.45-4.fc8 mysql-libs.i386 0:5.0.45-4.fc8 perl-
    DBI.i386 0:1.58-2.fc8 postgresql.i386 0:8.2.5-1.fc8 postgresql-libs.i386 0:8.2.5-1.fc8
    unixODBC.i386 0:2.2.12-4.fc8
    Complete!
    [root@localhost ~]#


2.3.BIND Konfigürasyonu:
BIND ayar ve konfigürasyonlarI basit .conf dosyaları üzerinden gerçekleştirir. Bu dosyalar
aşağıdaki gibidir ;
BIND DNS Sunucu için temel konfigürasyon dosyasI /etc/named.conf dosyasıdır.
/etc/named.conf konfigürasyon dosyası ayarlamaları aşağıdaki gibidir.

    options {
        listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.1.0/24;};
        listen-on-v6 port 53 { ::1; };
        directory    "/var/named";
        dump-file    "/var/named/data/cache_dump.db";
      statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
      memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
        allow-query { localhost; 192.168.1.0/24;};
        recursion yes;
    };

    logging {
      channel default_debug {
         file "data/named.run";
         severity dynamic;
      };
    };

    zone "." IN {
       type hint;
       file "named.ca";
    };

    include "/etc/named.rfc1912.zones";

/etc/named.rfc1912.zones dosyasında tanımlı /etc/named.conf dosyasının devamı olan dosyanın
içeriği

    zone "localhost.localdomain" IN {
       type master;
       file "named.localhost";
       allow-update { none; };
    };

    zone "localhost" IN {
       type master;
       file "named.localhost";
       allow-update { none; };
    };

    zone "1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa" IN {
       type master;
       file "named.loopback";
       allow-update { none; };
    };

    zone "1.0.0.127.in-addr.arpa" IN {
       type master;
       file "named.loopback";
       allow-update { none; };
    };

    zone "0.in-addr.arpa" IN {
       type master;
       file "named.empty";
       allow-update { none; };
    };

Caching-Only olarak çalışan BIND DNS Sunucusunun diğer önemli dosyaları aşağıda
belirtilmiştir:

/var/named/named.ca
/var/named
/var/named/data/cache_dump.db
/var/named/data/named_stats.txt
/var/named/data/named_mem_stats.txt
/var/named/data/named.run2.4.BIND Çalıştırılması

    [root@localhost ~]# service named status
    rndc: connect failed: 127.0.0.1#953: connection refused
    named durdurulmuŞ
    [root@localhost ~]# service named start
    Starting named:              [ TAMAM ]
    [root@localhost ~]# service named stop
    Stopping named: .             [ TAMAM ]
    [root@localhost ~]#2.5.İstemci tarafında DNS Sunucunun Test Edilmesi
Yukarıdaki ayarlamaların yapılmasıyla istemci tarafında Web Browser ile bir web sitesine
bağlanmak istendiğinde sitenin domain ismi dinamik olarak IP adresine çevrilecektir.

Bunun yanında DNS sorgusunu nslookup komutu ile manuel olarak da yapmak mümkündür.
   [root@localhost ~]# nslookup www.google.com
   Server:  192.168.1.11
   Address:  192.168.1.11#53

   Non-authoritative answer:
   www.google.com canonical name = www.l.google.com.
   Name: www.l.google.com
   Address: 209.85.135.103
   Name: www.l.google.com
   Address: 209.85.135.104
   Name: www.l.google.com
   Address: 209.85.135.147
   Name: www.l.google.com
   Address: 209.85.135.993. Referanslar
blog.cagriersen.net/docs/Dns_server_kurulum.doc

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:64
posted:9/12/2012
language:Turkish
pages:7