PRIJAVNICA ZA PROGRAM USPOSABLJANJA by TanerauLatimer

VIEWS: 0 PAGES: 1

									         PRIJAVNICA ZA PROGRAM USPOSABLJANJA
VRSTA PROGRAMA:
 Predpisani programi (PRP)  Posodobitveni programi (PSD)   Nerazpisani programi (NEP)

Naslov področja /
tematskega sklopa:

Naslov izobraževalnega programa:
Datum izvedbe programa:


Koordinator programa:PODATKI O UDELEŽENCU/KI:
Ime in priimek*:
Delovno mesto:


Davčna številka:


Elektronski naslov:


Šola/ vrtec/ zavod
(polni naslov):Odgovorna                        Telefon:
oseba:


Prijavnico pošljite koordinatorju programa!
*Dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov v skladu z
veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

S prijavo se šola zavezuje, da bo poravnala kotizacijo po prejemu računa.

Datum:                  Ţig      Podpis odgovorne
                             osebe:

								
To top