H�NG KH�NG M?U H?M �?U TI�N C?A TRUNG QU?C by U1188KY

VIEWS: 9 PAGES: 27

									HÀNG KHÔNG MẪU HẠM ÐẦU TIÊN CỦA TRUNG QUỐC

Các bản tin liên quan đến kế hoạch đóng Hàng Không Mẫu Hạm của Trung
Quốc:

 I. ITN (4-1-2010): Bài viết của 2 GS Nan Li và Christopher Weuve ngày 04
  tháng 1 năm 2010 trên tờ Naval War College Review, Winter 2010, Vol. 63,
  No 1.

 II. Các tin tức khác về kế hoạch đóng hàng không mẫu hạm của Trung Quồc:

  1. ITN (4-1-2009): Trung Quốc Sẽ Có Hai Hàng Không Mẫu Hạm (2015)
  2. VND (2-8-2009): Dự án tàu sân bay 085 và 089.
  3. BBC (19-10-2009): Hàng Không Mẫu Hạm mẫu tại Vũ Hán.
  4. ASAHI (22-8-2010): Trung Quốc và giấc mơ tàu sân bay.
  5. QÐND (24-8-2010): Trung Quốc đã sẵn sàng để đóng hàng không mẫu
    hạm nội địa.
  6. VND (7-6-010): Nhược điểm của tiêm kích trên hạm Trung Quốc J-15.
  7. VND (10-8-010): Những điều chưa biết về máy bay tiêm kích Su-33 của
    hải quân Nga.
  8. DV (23-11-2010): Tàu sân bay Trung Quốc được vũ trang 'chẳng giống
    ai'.
  9. VNN (23-12-2010): Trung Quốc tăng tốc hạ thủy tàu sân bay.
  10. ITN (31-12-2010): Lượng giá mới nhất từ Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.
  11. DV (29-1-2011): Phi công Trung Quốc tập cất/hạ cánh ở tàu sân bay
    trên mặt đất.
  12. BBC (11-4-2011): Những hình ảnh mới nhất của HKMH đ u tiên của Trung
    Quốc.
  13. RFI (11-4-2011): Tàu sân bay sắp hạ thủy : Ngón đòn hù dọa Đông Nam
    Á của Trung Quốc.
  14. BBC (13-4-2011): 'Cán cân quyền lực khu vực sẽ thay đ i'.
  15. RFI (13-4-2011): Tàu sân bay Trung Quốc có giá trị tuyên truyền hơn là
    quân sự.
  16. BBC (18-4-2011): Hàng không mẫu hạm của TQ thách thức ai?
  17. DV (19-4-2011): So sánh tàu sân bay Trung Quốc và Ấn Độ.
  18. DV (26-4-2011): 'Cảm biến của J-15 tiên tiến hơn Su-33'.
  19. DV (26-4-2011): Xem tàu sân bay Trung Quốc 'lột xác'.
  20. DV (10-5-2011): Nhật, Mỹ đánh giá thấp tàu sân bay Trung Quốc.
  21. BBC (17-5-2011): Hàng không mẫu hạm TQ 'không như mong đợi'.
  22. BBC (14-7-2011): Tàu sân bay TQ thay đ i thế cân b ng.
  23. NCBÐ (8-8-2011): Sáu ý nghĩa của tàu sân bay đối với Hải quân Trung
    Quốc.
  24. DV (11-8-2011): Mỹ yêu c u Trung Quốc giải thích về tàu sân bay.
  25. DV (13-8-2011): Nhật Bản yêu c u Trung Quốc giải thích về TSB.


                                       1
   26. VNN (13-8-2011): Varyag - số phận con tàu sân bay mồ côi.
   27. RFI (13-8-2011): Trung Quốc thử chiến đấu cơ trên tàu sân bay.
   28. DV (15-8-2011): TSB Trung Quốc dưới lăng kính người Nhật.
   29. DV (16-8-2011): Tác động tàu sân bay Trung Quốc tới biển Đông.
   30. RFI (17-8-2011): 2012 : Trung Quốc sẽ triển khai hàng không mẫu hạm
     tại Biển Đông.
   31. DV (19-8-2011): Biển Đông là nơi nguy hiểm với tàu sân bay TQ.
   32. RFI (6-9-2011): Chuyên gia Úc : Tàu sân bay Trung Quốc chẳng có gì
     đáng sợ !
   33. RFI (15-12-2011): Tàu sân bay Trung Quốc bị vệ tinh do thám Mỹ chụp
     ảnh nhân chuyến ra khơi l n thứ hai.

                   *****

       T         TQ
                       BBC - Th n m    h n 7, 2011
 n   h n mẫu hạm của   un  uốc đ   c hế ế  nn nm   ch ếc  u  n
                a c của    a na

 un  uốc chính h c x c nhận hồ h n S u họ đan h n h n h n h n
mẫu hạm đ u n n n đ       a c c hản n h c nhau n hế
xn   h u đ nh   của  u    n  của nh h n ích ủ chính
Peter Apps:

V h n h n mẫu hạm m     un uốc đan mở n   mv   n hế
V   n h ắc K nh nhấn mạnh m n muốn h  c hòa ình va ò   nc u
l n hơn của họ đan h ến m ố nơ n hế   chú ý v lĩnh vực hả
quân.

Sau nh u hế ỷ h n có ham vọn l n n ển ờ un          uốc đan có lực
l n chốn hả ặc úc ực h ờn xu n ở Ấn Đ D ơn

 ồ đ u n m na m  u ch ến un  uốc đ  Đ a un   ả để ơ        nc n
d n của họ hỏ L a đ ểm xa nhấ m lực l n hả qu n của họ ừn


                                        2
 un uốc c n đan x  c c cản  h ơn mạ ở Pa    an S Lan a v c c
nơ h c

 ắc K nh nó họ h n có ý đ nh ến c c hả cản n h nh c n c qu n ự
nh n nhữn đố hủ của họ nh Wa h n n v D lh vẫn l lắn

 c nh l nh đạ  un uốc lu n nhấn mạnh ằn  u n của họ l ỗ dậ
h  c v hòa ình để ữ a h n đ ờn    ển an  n ch dù họ có ham
vọn v nhu c u h n hả

  “ hỉ qua v c cùn cảnh  c  n c ờn h  c v nhữn cố ắn chun
                 chún a m có hể đảm ả l ích chun ”.

                         l nh hả qu n   un  uốc

   c nhữn đ dọa h n hả n   c n nh u v   cc c h h     ch  n
c u h n m lực l n hả qu n n có hể m mình đố d n v        nhữn đ
dọa v h h ch n     v họ c n h n hể h anh a đ n nhìn     Phó Đ đốc
Đ n un      l nh ả qu n h n d n un  uốc nó ạ V n      al n d
Services Institute, London.

 hỉ qua v c cùn cảnh c n c ờn h     c v nhữn cố ắn chun
chún a m có hể đảm ả l ích chun

 h n v nh u đ ểm nón  m n   n vùn  ển n     un uốc a ồm
cả Đ L an v anh chấ l nh hả v V   am v c c n    c h c m ố
chu n a ch ằn ẽ có nhữn n u cơ

 ả qu n n vùn đ có hản n h u n G ả hón      h n d n có đ c
c c v hí ố n ừ u n m     n l a đạn đạ chốn  u ch ến v cả h n
 h n mẫu hạm c m họ mua lạ của   a na hồ cuố hậ n n 990 v mục
đích đ c c n ố an đ u l để l m òn ạc nổ

 c quốc a h u Á v h   ình D ơn  n c ờn c c hạm đ của họ v
mố l  un  uốc c n l m ch c c quốc a  Ph ơn   n đó có  a Kỳ
ậ un v nhữn lĩnh vực nh chốn    u n m đ u í a để ý  ừ h h ến
 anh Lạnh ế húc

  c nh h n ích nó ằn hả qu n un  uốc còn hả mấ nh u n m m có
 hể có ự h n d n đ n ể v h n h n mẫu hạm ở c c đạ d ơn  h uÁ
vốn vẫn l vùn h ạ đ n của hả qu n a Kỳ ể ừ hế h ến II

 u nh n ổn ố u ch ến n hế     ẽ  ảm xuốn   n nhữn n m
đ    h n ích nhận đ nh
                                     3
Kỹ huậ h c ạ v l n ục ha đổ h ến  h nh        u ch ến n  c n ca v
c c n c đ nh hả dụn í u hơn nh n l c c        u đa dụn

   n ả qu n  a Kỳ vẫn l lực l n  đả   n hế nh n họ hả đố
  hó v c c đò hỏ nh cu c hủn h ản ở L a v hả ặc c n nh đò hỏ
  hả có ự h n d n n ển để đ    n nhu c u ển ha nhanh lực l n
   n

  ấ cả c c nhu c u n  h n hữu h Wa h n   n đan ch u  cé   chính
n   c n  n

Ư   ê

  hún     ằn xé ữa un uốc nhữn ố l ạn m  n hế   v nhu
c u cấ  ch v  ảm n n ch n   la Gv d v    n h n c u an
n nh quốc a ạ ọc v n h ến anh ả qu n  a Kỳ ở h d I land.

  hữn đ u n  h ến có ự hỏa h     n ch ến l c h   ển tàu
ch ến chún   c n u có hể  dụn    n nhữn ch ến d ch can h vì mục
đích nh n đạ n  h m na nh n c n    có hể đ c  dụn để ch ến đấu v
G ả hón   u n h nD nv n    ma   nếu c n

Dĩ nh n ự ỗ dậ của un    uốc h n    hả l lý d du nhấ   h ến h ơn
   ha đổ ch ến l c hả qu n

 hính m ố ếu ố h ến ả qu n un     uốc v ơn xa hơn c n đan l m
 ha đổ ọn   m hả qu n của c c n c h u Âu đan ặ hó h n      chính
M   ố n c nhìn hấ nhu c u c n có lực l n hả qu n l nh h ạ hơn au m
 hậ n n ậ un v cu c ch ến n      ở I aq v Af han an ọ c n u hả
qu n m ch nhữn    m nh h c nhau

 ểm họa hả ặc S mal n    c n  n đ h ến nh u n c chú ý  ựm n
manh của a h n đ ờn      ển  n c u v lúc m  cả v ch hí hả qu n
n  c n  n

  n h đó nhữn ự   n nh Mùa xu n A a ha L a đò hỏ có u hản
 n nhanh vừa để d ản n ờ vừa để đảm ả l nh cấm vận v vừa có hể ấn
c n c c lực l n của n Muamma Gaddaf

 u có hạm đ  ở h   ình D ơn nh n      c mắ   a Kỳ hả chú  mv
Af han an v I aq hơn l vùn Đ n Á.

Đó l c c hực ế  c mắ Phó Đ đốc G u    d G   hanh a c c
 ờn hả qu n của Ý v cựu  ởn ham m u của  l nh hả qu n Ý nó v
 u   ạ h n h v  c mạnh h n hả ở L nd n m đ
                                       4
    c mắ Af han an ẽ vẫn n ốn nh u n uồn lực nh n đ h n     hả l
chu  n c m nh vậ Sau Af han an n ờ a ẽ hả ha đổ u        n

Cạ   r    ư hân

V Phó Đ đốc nó đ u quan ọn l c n có lực l n hả qu n l nh h ạ v đ u
 ch hả qu n c n đảm ả mục u ố h ểu hóa ch hí nh n ố đa hóa
c n n n

 hẳn hạn h n h n mẫu hạm m     nhấ của Ý c n có hể dùn l m  u chở
binh lính, dụn cụ ha h n c u

  ọc n đ  ạ ch c c hủ hủ để ả v h n hóa n u v c đ l     n
  h  ế  m ch hí h h n hả h ốn   u h n hòn n u cơ hả ặc
  h n h n hả a c n n ằn hả qu n l   ả h   ế m ch hí nhấ để
  ả qu ế c c vấn đ nh vậ v lúc có hó h n  chính

   “ ếu chún  a muốn hấ  ẻ hù  m n n l n nhấ chún  a chỉ c n nhìn v
                                ơn ẽ hấ ”.

                      M  ĩ quan hả qu n h ơn

  a cả đ  u đan h   ển của ắc K nh c n ặ hả ự cạnh anh của
c cc n   nh n h ạ đ n ạ vùn h ạ đ n của hả qu n un     uốc
 ạ Ấn Đ D ơn c c c n   vận ả đ ờn hủ n   c n qua an     dụn
c c nh n v n ả v   nh n vì ự h n d n của u ch ến chỉ đẩ nạn hả ặc
 ừ c c vùn  n ờ a nhữn vùn   ển n c u

V   n h ắc K nh muốn ậ un ự chú ý v v c họ c hạm đ     L a
  n hực ế h n l n n ố h n n n nh n v n un   uốc l m v c n
lĩnh vực d u hí ở L a d ản ằn m   a h ơn mạ m  un  uốc hu
của h n   n l   có ụ ở ở L nd n

 h u n ờ nó ằn chu n c c c n  vận ả đ ờn hủ chu ển an đ n
 ý ở nhữn n c nh Panama v L  a c n có c   của nó. ọ nó ạ a
n ờ d n đón huế ở c c n c h u Âu v  a Kỳ hả ả n ả v ch
c cc n   u hủ n h chính c c c n  n  ìm mọ c ch để h n hả
đón huế ạ c c n c đó

  òn c c ĩ quan hả qu n h ơn  lạ l n ạ nếu họ chỉ ản xuấ m   ố
l  n nhỏ u ố n v ch hí l n hì họ ẽ hó lòn có hể đố hó đ     cv
  un  uốc ha c c h ểm họa h c n  ơn la

  ếu chún a muốn hấ ẻ hù m n n l n nhấ chún     a chỉ c n nhìn v
  ơn ẽ hấ m   ĩ quan h n muốn n u n nó
                                      5
                  *****

  Sá ý     ĩ  ủ          ố vớ Hả q      Tr
                 Q ố
              Nghiên C u Biển Ðông - h ha 08 h n 8 20

 h “ ín    ” ( ồn   n ) v c   uốc hòn  un uốc chính h c c n
 ốv  u  n a Va a m l n nữa l m dấ l n ự quan m chú ý của d
luận quốc  ế đố v  ế h ạch h   ển u n a của un    uốc L n quan
đến vấn đ  n   ến ĩ M   h u - ố vấn của Ủ an uỹ  n l n   un
  a ( ồn  Công) - ch ằn   u n a có ý n hĩa v cùn  l n đố v  ả
qu n un    uốc
 h nhấ có hể ổn h lực l n     u ch ến của ả qu n un  uốc  un
 uốc có lực l n  u ch ến nổ qu m l n nhấ ch u Á a ồm 5 ch ến hạm
chủ lực 55 u l ỡn c l ạ l n v vừa h ản 85 u u n a an       n
l a… V lực l n     n ển h đ n v đa dạn nh vậ nếu chỉ dựa v
v c chỉ hu   n ờ hì h u quả c ch ến ảm nh u h n hể h hu u hế
 c ch ến ậ hể M    h có u n a    ả qu n un  uốc có hể h nh lậ
  nđ   c ch ến u n a l dụn     u n a để hốn nhấ c ch ến n
 ển ừ đó hình h nh c mạnh c ch ến l n h nhấ hể hóa n n ca n n
lực ch ến đấu

  h ha có hể cun cấ n n lực hòn h n      m xa ch  ả qu n un
  uốc D ảnh h ởn của nh u nh n ố nh ch ến l c hả qu n hực lực nh
 ế v ình đ ỹ huậ   nh chủn  ả qu n un    uốc hờ ỳ đ u lấ v c h
  ển u n m h n qu n-hả qu n v     u ca ốc l m chủ đạ   u nh n ế
cấu nh lực hả qu n ểu hòn n ự ển n n        h n hù h ch v c
 hực h n c c nh m vụ ch ến đấu v ễn d ơn   h n hể ả v qu n l    ển
v l ích ở n n    của un   uốc D đó ả qu n un      uốc đ ắ đ u
 ậ un ến h nh h ế ế v an      đ   u ch ến l ạ l n v đạ d n của nó
l  u n a G nh qu n ểm        n ển l    n đ để hạm đ hả qu n
h n đạ c ch ến hữu h u    n au h a hỏ hạm v ả v của lực l n


                                      6
 hòn h n  n đấ l n hả qu n c n có m h hốn ả v hòn h n
đ n n cậ L m    n a v un    m chỉ hu c ch ến n h n d đ n
tr n ển u n a h n l     n h du nhấ có hể ả v hòn h n
hữu h u ch hạm đ  c ch ến ở ển xa   n h ản hờ an ấ d  au
n  lực l n hòn h n    n ển m  u n a cun cấ vẫn ẽ l lực
l n ấ ếu đố v hả qu n v ễn d ơn

 h  a có hể n n ca ình đ h n n hóa của ả qu n un      uốc Sau
 h hình h   ỹ huậ ch ến anh nh n l ạ   c v ch ến anh h n n hóa
 ỹn n   I ( h n n chỉ hu  ểm    ình   v n học) ực ế qu ế
đ nh ự h nh ạ L m ổ h      c ch ến nổ l n nhấ  n ển h n  an của
 u n a l n ính cơ đ n ca lạ có hể ự cun cấ n uồn đ n đ đủ
dun nạ nh u h ế    đ n  nhờ đó nó ở h nh un   m h n n chỉ hu
 ểm   ình   v n học lý ởn nhấ ở n     hơ

 h    có hể n n ca n n lực ấn c n  m xa n ển của ả qu n un
 uốc San hế ỷ m     n dụn của ỹ huậ ca đan ạ     cđ  h man
 ính l ch   đố v u lực v h u uấ của c c l ạ v hí mở n ừ hạm v
ch ến d ch    hạm v ch ến l c ấn c n  n ển ở h nh m     n nhữn
m hình quan ọn của c ch ến hả qu n h n đạ     n qu ình c ch ến
  n ển u n a vừa có hể l dụn c c m      a m nó chu n chở để
 ấn c n chính x c c c mục u (cả n ển v    n ) vừa có hể l dụn h
 hốn    I có hả n n h n dẫn v đ nh   h u quả của c c l ạ n l a
h nh ình đ c ắn đ ừ      nđ u n a   ó hể nó ằn   ả qu n un
 uốc h đ c an      u n a ẽ n n ca đ c n n lực ấn c n ch ến
l c m xa ừ đó hình h nh “chuỗ ấn c n    n ển” h n chỉnh

 h n m ẽ n n ca n n lực nh ồn của lực l n hạ nh n n ển
  n h hốn ấn c n hạ nh n “3 n ” lực l n hạ nh n n ển có
 ính ẩn n u ố hả n n nh ồn n ch ến  ờn v ấn c n l n ục ca …
n n đ c c c n c đặc  c  ọn h   ển V ế cấu nh lực hả qu n
 ển n un   uốc h n hể ả v hữu h u ch  u n m hạ nh n của
mình th m nhậ đạ d ơn  n v c c  nđ  u n a vấn đ ẽ đ c
 ả qu ế n n lực nh ồn n ch ến  ờn của u n m c n nh u lực
của v hí hạ nh n ẽ đ c n n l n

 h  u n n ca n n lực của ả qu n un    uốc n v c đố    hó v c c
n u cơ h u n hốn     ùn v  ến ình n c u hóa c c vấn đ  an n nh
 h u n hốn   n ển n   c n nổ   u n a có hả n n     hốn chế
  n ển cực l n hỏa lực mạnh l v hí lý ởn để đố hó v hả    ặc v hế
lực hủn ố n ển     n cạnh đó u n a c n có c dụn v
  n c n  c c u h c u nạn h n a đ u n đ đ c m nh ch n      n
 hảm họa ón h n n m 200

                    h  “ ín  ” ( ồn  n ) ngày 6/8
                              V   n( )                                     7
                    *****

  Mỹ ê     ầ Tr      Q ố      ả   í    về
                  Ðấ V       - ậ nhậ lúc :8: 0 AM   /08/20

W    o   ã lê    ê    ầ Tr   Q ố       ả  í  về ự ó mặ    ủ
       ro   ê    q   ộ   ướ      .

 un  uốc c n hả ả hích lý d ạ a qu n đ n c n c n m               u n
 a  n h đan có nhữn l n ạ ừ hía Wa h n n v c c n c              n hu
vực v chính ch quốc hòn h ếu m nh ạch của ắc K nh

Kh đ c hỏ l u ự xuấ h n của u n a     un uốc có l m c n hẳn
 h m ình hình hu vực Ph n n v n     ạ a Mỹ V c a uland đ nó
v c c hón v n ằn : “ hún    h an n h nh ấ ỳ lờ ả hích n  ằn
 un  uốc c n h ế để ở hữu u n a n    Đ l m mố quan m l n
của chún   đố v  un  uốc chính ch quốc hòn của họ h n đ c
m nh ạch nh c c n c h c Kh n   ốn nh Mỹ lu n m nh ạch v mua n
v n n ch quốc hòn ”

   uland nó ế : “ hún   muốn có c c mố quan h mở m nh ạch n
c c vấn đ qu n ự v   un  uốc   n mố quan h qu n ự ữa chún
v c c n c n hế      chún   có c c cu c đố h ạ n h ơn nơ
chún a có hể nhận m c nhìn h cụ hể v c c an h ế     m chún a
có v mục đích của c c an h ế   n l ì”
Mỹ ch  ằn   un  uốc c n   ả hích v ự có mặ của        u  n a   n    n
                   chế

 u nh n   n mố quan h qu n ự ữa Mỹ v  un  uốc h n có đ c
 ự m nh ạch nh 2 quốc a m n muốn  u hỏ của c c hón v n đ c
đ a a chỉ v  ờ au h có n un  uốc đ ắ đ u ến h nh h n h m u
 n a cả ạ lạ ừ u n a Va a của     an

Mặc dù ắc K nh nhấn mạnh ằn  u n a n chỉ để hục vụ c n c
huấn lu n v n h n c u h a học n lực của c n u đ đ c ảm xuốn


                                            8
để hù h   hơn v  u c u huấn lu  n

 h n đ l m đ n h ch hấ ự mở n qu n ự quốc a un      uốc
cùn v nhữn mố quan m l lắn   n c n đồn quốc ế h hờ an n
đ  un uốc lu n hể h n h đ c n ắn n c c vấn đ v l nh hổ l nh
hả

                         uốc V  (h   D f nc   w )

                  *****

   N ậ Bả    ê   ầ Tr     Q ố     ả   í  về TSB

                         Ðấ V  - ậ nhậ : 3/08/20

Ngày 12/8, ộ rưở    ộq ố p ò N ậ Bả      ã kê  ọ Tr    Q ố   ả
 í lý do q ố       ầ ó ự p ụ vụ ủ      á        .
    ởn   quốc hòn hậ ản   hm K a      u c u un    uốc   ả hích
         v đ n cơ ch ý muốn ở hữu     u n a

  c đó Mỹ c n có u c u ơn ự h nh u quốc a n hu vực đ hể
h n mố quan n ạ  c ự n c ờn  c mạnh qu n ự của un  uốc
Đặc   l au ự  n u n a đ u n của quốc a n chính h c đ v
 h n h m

“L m   u n a v hí n có hả n n cơ đ n ca v có hả n n ấn
c n ấ mạnh hún   muốn un  uốc ả hích lý d ạ a họ c n có ự
 hục vụ của u n a ” n  h m K azawa nó   c  chí

“Kh n còn n h n ờ ì nữa ự nn      đan  ạ  a  c đ n l n l n cả hu
vực” n K azawa ch  ế h m

M  đ   un  uốc đ đ a u n a Va a a ển Mặc dù cố ắn   ảm
   hả n n của u n a n v nhấn mạnh mục đích “n h n c u v huấn
lu  n”  un  uốc vẫn l m dấ l n ự l n ạ n n hu vực


                                          9
  n  ản   c quốc hòn h ờn n n hậ ản đ hể h n ự quan n ạ
đố v  ự   đặ n  c n a n của un  uốc c n nh “ m v ” của hả
qu n  un   uốc đan đ c mở n nhanh chón a h   ình D ơn

 hậ ản u ọ      ự m nh ạch đố v  n   n  ch m  un  uốc d nh ch lĩnh
vực quốc hòn

 u nh n  un  uốc đ hản n v chỉ ích ản   ca quốc hòn
 h ờn n n của hậ ản l “v    ch nh m” đồn hờ hẳn đ nh đ n cơ
h n đạ hóa qu n đ của họ chỉ nhằm n c ờn ính hòn hủ

                                ữu  hĩa ( h  AFP)

                    *****

      Varyag - ố p ậ       o            mồ ô
                             Vietnam Net - 13/08/2011

Co         V r   ủ mộ  ê ườ  ũ - Liên Xô - dầ       ượ
 ấp v rở            ầ  ê ủ mộ ê ườ     ươ       l - Trung
Q ố .Gờ    ,     ớ lạ ó  ữ lo lắ mớ về ó.

 n un   ừn l m    n nhữn  m nh cuố cùn của hả qu n L n X
nh n c n v c x dựn ạ x ởn đón    uM   la v ở ển Đ n đ  n ừn
  v n m 992 h L n X ụ đổ Sự “ u ụ v xuốn cấ ” của Va a ế
ục d ễn a ch   n m 998 h đ c m c n       un uốc ở Macau có
nhữn l n quan chặ chẽ  hả qu n un  uốc mua lạ ừ   an v u n
 ố ẽ ến nó h nh m   òn ạc nổ

 uan ch  c hổ hĩ Kỳ ừn l lắn ằn c n u 300 m này - h chỉ còn l l
vỏ ỉ é   h n v hí đ n cơ ha h ế   dẫn đ ờn - ẽ chìm lúc đ qua
 ển    h u    n n vấn đ m   ờn v ảnh h ởn  h n hả ở hế
họ ì h   n ế h ạch đ qua   ển của nó n 3 n m v chỉ chấ huận v
n m 200   để nó ế ục h nh ình    h  ình D ơn

 ến cản của Macau h n a   ờ đủ u v   u Va a n u ch ến mồ
c của m   u c ờn c v h ế ế ểu nhả c u ch m  a cấ c nh  n
 hực ế lạ n đậu ở h nh hố cản Đạ L n hía đ n ắc un  uốc Ở đó
nó d n d n đ c n n cấ v   ở h nh u   n a đ u n của m   u
c ờn   ơn la G ờ đ  hế   lạ có nhữn l lắn m v c n u c
Varyag.

Vỏ ọ    o ứ mệ     o ả                                        10
   0/8 c n u đ c n n cấ đ ừ Đạ L n a ển ch chu ến h
n h m đ u n Vỏ ọc òn   ạc nổ ch  ấu h n hận c n u ấ l u đ
 h n còn u a hơ v nh m vụ    m nh ca cả: h d ễn c mạnh qu n
 ự của un  uốc n ển cả

V c hạ hủ Va a d ễn a  n hờ an h nhạ cảm Lực l n v     an
của un   uốc đan n ốc h n đạ hóa - ch  u qu n ự n  un  ình
h n n mv   h ản 5% ể ừ n m 2000 - v au cả hậ n n d “v v n”
 hu vực Đ n v Đ n  am Á ắc K nh ắ đ u có lậ  ờn c n ắn v
hấn hơn n vấn đ anh chấ l nh hổ

M   ố nh n ố dẫn đến c ch ế cận c n ắn n nh hả n n c c vùn     ển
 anh chấ ch a đựn n uồn dự ữ n n l n      ; ham vọn h ch h c
ảnh h ởn hu vực của Mỹ; ự h n d n l n của chủ n hĩa d n c v nỗ
h  ẽ ếu đ   c ự chu ển a hế h l nh đạ m    “Đặc điểm thái độ của
Trung Quốc dường như ngày càng quả quyết hơn”, l v Sch f ld    m đốc
n h n c u un    mn h nc u   n u n v an n nh đạ d ơn của Au al a
nói.

  hữn n c l n    n  un uốc đ  hản n  ằn nhữn   u n ố c ng
 ắn v hể h n õ h đ của mình    mn    un  uốc v  hậ ản đ có
cu c anh c   ch l v m qu n đả ở ển    a Đ n hu c   ự quản lý của
  hậ nh n d cả ha n c cùn u n ố chủ qu n có n      ọ l Đ ếu
(h    ến  un  uốc) v S n a u ( ến  hậ ) Kh hậ    ắ  ữ hu n
  ởn   uc  un  uốc ở n qu n đả n   un  uốc đ  hản n qu ế
l   a u n au đó hậ ản hả v hu n    ởn v n ờ n     ởv  n ự
  n v nh nh n ờ hùn ở un   uốc

Mùa hè n m na c c u ch ến un   uốc đ đ qua vùn  ển quốc ế n
O nawa v l m    ấ an  n S ch ắn   uốc hòn xuấ ản au đó
 hậ ản ch ằn ch ơn ình h n đạ hóa qu n ự của un     uốc v c a
 n c c h ạ đ n ở vùn  ển ch u Á v ự h ếu m nh ạch “   a ự l lắn
 n hu vực v c n đồn quốc ế”

Lờ  ả  áo

 ạ  ển Đ n   anh chấ còn xả a nh u hơn Vùn    ển 3  u m² v
nhữn hòn đả nhỏ v ấ nh u hu vực n đó đ c n l       u m ích d u
v hí ự nh n    n hẳn đ l   han ữa un   uốc - n c đ a a u n
 ố chủ qu n v h u hế   ển Đ n v m  ố quốc a ch u Á c n có u n
 ố chủ qu n   n vùn  ển Ph l  n quốc a l n ến c     u cc c u
 un  uốc quấ nh ễu u h m dò d u hí   u c í nhấ   ul n ể ừ đ u
n m ở lạ đ   đ u n ố đổ n vùn   ển l  ển   Ph l  n sv ẽđ u
đ n  u hả qu n - u hu ục hờ hế ch ến II ajah uma n u n a n
vùn V   am hì c  u c c c u un  uốc ha l n cắ c   u h m dò d u
                                   11
 hí v  mùa hè n   h c c  u h ạ đ n    n  hạm v chủ qu   n của V
Nam.

 anh chấ ở c c vùn    ển ch u Á đ hu hú Mỹ     m n     ạ  ởn
 lla  l n n đ u n ố Mỹ có m “l ích quốc a”       n ự d h n hả ở
 ển Đ n v đ xuấ ằn Wa h n n có hể          ú  ả qu ế anh chấ h
đón va ò un     an hòa ả    un  uốc đ hản n đ      c ận v hẳn
đ nh Mỹ muốn “quốc ế hóa” vấn đ m chỉ c n ả qu ế ữa c c n c l n
  n có l n quan M    ố nh quan    hình dun l  ắc K nh ẽ có c ch ế
cận í “đố h n ” hơn n n m 20       h ch n  ến ự ham a l n hơn của
Mỹ n c c vấn đ hu vực “Điều đó đã không xảy ra”, Ian Storey, nhà nghiên
c u ạ ọc v n     h n c u Đ n    am Á S n a    nó hồ h n 6 Trong
thực tế, căng thẳng đã gia tăng trong hai hoặc ba tháng qua, có lẽ ở mức độ cao
hơn những gì kể từ thời chấm dứt chiến tranh Lạnh”.

   20/  un  uốc v ASEA u n ố đạ đ c nhấ í v c c h n          dẫn
không mang tính n u c v m hỏa huận có hể ả qu ế anh chấ           ển
Đ n  u nh n c c ấ đồn vẫn hó hu hẹ       h  h n Khả  h     ởn
  ạ a   un  uốc đ cảnh    Mỹ có n u cơ dính d n v m       cu c
xun đ  hu vực nếu h n l m v c để    m chế c c quốc a h c “Tôi    tin là
cá nhân mỗi nước thực sự đang chơi với lửa” n nó     c    v    cuố
 h n 6 “Tôi hy vọng r ng, Mỹ sẽ không bỏng tay với ngọn lửa ấy”.

G ữa h n      n   n ỉnh Đ c ổn ham m u      ởn qu n đ    un
 uốc (PLA) c n ha h n n n v n ờ đồn cấ Mỹ - đ đốc M          Mull n
 hủ ch   đồn ham m u     ởn L n qu n - v ch    u qu n ự của Mỹ v
c ch ạ đ n     m   h n hả ở n     n   của un   uốc v c c cu c
 ậ ận chun v m      ố n c n hu vực m n ch l “d ễn a n hờ
 an h n hích h ” V h n mình n Mull n nó au chu ến c n du un
 uốc n   ằn n h n      hu ế hục ở lậ luận c c ến     qu n ự ắc
K nh h n   n man ính chấ hòn hủ ự nh n v l n ạ xun đ ở ển
Đ n “có thể leo thang, có thể dẫn tới hiểu l m, và một sự cố hay sự hiểu l m sẽ
dẫn tới những rủi ro lớn hơn”.

                              Thái An (theo TIME)

                   *****

    Tr   Q ố    ử      ấ   ơ rê
                       RFI - h  ả  3 h n   m 20

T    P ươ

 ờ nhậ   chính h c của un  uốc Gl al m (   n c u hờ  ) l an
 n l qu n đ   un uốc h m na ( 3/8/20 ) có hể ẽ ến h nh ha d c


                                        12
v  ch ến đấu cơ  n ch ếc h n h n mẫu hạm đ u     n của n  cn    vừa
đ  c ch chạ h    n ển ừ h   vừa qua

 ụ hể c c ch ến đấu cơ hản lực ẽ ậ  ế cận hạ c nh v cấ c nh n a lậ
  c n ch ếc h n h n mẫu hạm h     ờ Gl al m     c đó ơ quan
an  n h n hả ỉnh L u nh đ a h n        hạn v c l u h n  n ển
v l n lạc ằn ón    n hu vực n    hơ ỉnh n   u nh n   uốc
 hòn  un  uốc đ ừ chố x c nhận v  c ổ ch c c c cu c ha d  nó
trên.

  c  ch c un   uốc hẳn đ nh ằn h n h n mẫu hạm chỉ l h ơn
 n để n h n c u v ậ lu n ơn nữa hả mấ nh u n m u n m đ
v h ạ đ n h n    n u nh n   a Kỳ h m h  vừa qua đ   ỏ mố
quan n ạ v ch ếc h n h n mẫu hạm đ u n của un    uốc  u c u ắc
K nh ả hích vì a n c n lạ c n m c n u nh hế     m qua đến l
 hậ ản c n   u c u un  uốc ả hích l u ý ằn c c h n h n mẫu
hạm h ờn đ c    dụn v mục đích ấn c n

 h c c chu n a đ c lậ qua v c ch chạ h ch ếc h n h n mẫu hạm
(Va a ) mua lạ của   a na ừ n m 998 ắc K nh muốn m  cđ n
 m lý l n c c n c l n  n nhấ l nhữn n c đan anh chấ chủ qu n
 ển đả v    un uốc nh V   am Ph l n ha hậ ản

                        TAGS: CHÂU Á - TRUNG QUỐC

                 *****

      TSB Tr    Q ố dướ lă       kí     ườ N ậ
                        Ðấ V   - ậ nhậ : 5/08/20

Đấ V ệ x  ớ ệ    ớ  ộ  ảýk  ủ P ó Đô ố Hả q  N ậ Bả
F m o O về mụ í      ủ Hả q  Tr  Q ố ro  ươ l .

Phó Đ đốc Fum    O a ừn l G m đốc   un  m ình    quốc hòn của
quốc hòn  hậ    ản

D   đ  l ý ến của n Fum   Oađ    c Wall Street Journal đ n  ả:

Hả q    Tr  Q ố : Loạ 1    loạ 2

 u ình h n h m u n a       h Lan của un  uốc l m  ự nđ c
Mỹ hậ ản cùn nh u n c Đ     n  am Á chú ý n hờ an n đ   V
 h Lan ả qu n un  uốc đ    đạ đ c   c ến m   n v c ở hữu
nhữn hả n n m họ ch a ừn    có n qu h                                         13
 u ình h n h m u     n a đ u n của un   uốc v  n   0/8 đ nh
dấu m  c chu ển l n   n học hu ế hả qu n của quốc  a đ n d n nhấ
hế

  ch đơn ản nhấ h n l ạ học hu ế hả qu n của c c quốc a n hế
ch a l m 2 l ạ : L ạ - “ ừ chố đạ d ơn ” v l ạ 2 - “ hốn đạ d ơn ”

 ừ   c  na  un  uốc hu c v l ạ d vậ mục đích của hả qu n chỉ
l chặn đ n mọ hả n n m đố h ơn có hể ận dụn để lấn họ n
vùn h m lục đ a Vì vậ họ chủ ếu  dụn hủ l v  un m

Mỹ hậ ản v Anh hu c v l ạ 2 hả qu n của họ đ c h nh lậ v mục
đích hốn  vùn  ển m họ muốn ểm    h n v nhữn đ n h m
nhấ n  un  uốc đan hể h n õ qu ế m muốn a nhậ c u lạc c c
lực l n hả qu n hùn mạnh nhấ

T   ầm Mỹ dễ d    xử lý     Tr  Q ố

  n h n mẫu hạm cun cấ ch   un uốc nh u hả n n v c n cụ l nh
h ạ ừ    c  na   m ểm   n h n của un   uốc lu n l m
đ ểm ếu cố hữu vì họ chỉ dụn c c n a   n

Sự có mặ của “  n a d đ n  n ển” ả qu n un   uốc ẽ ạ m
 h ch h c đ n   ể đố v  hậ ản  n na m   a ch ến đấu của Lực
l n hòn v     ển hậ ản ự d qu n hả   nc c  n h an d u của
 un  uốc ạ   ển  aĐ n  h n đ u đó ẽ chấm d  h u n a
 un  uốc đ   c ển ha

 c ạn của  l mv c n   ả qu n Mỹ h n h l lắn    c ự nn
 h họ   un  uốc đan hí n đ u  vì h ch ến anh nổ a u n m hạ
nh n của Mỹ ẽ dễ d n “x lý” c c u n a của un    uốc

 h n ự ự nn   h n hể l m n m n ờ hậ D   hậ ản h n ở
hữu c c u n m hạ nh n u n a   un  uốc ẽ l m h ểm họa l n hó
 ud  Đ c n l nỗ l chun ch c c quốc a l n  n v  un  uốc

 ếu xé  n h ơn d n ch ến huậ  u n a m l m l hế hắc hục
nh c đ ểm cố hữu của ả qu n un  uốc: ự ếu ém n hòn chốn
c cm  a ấn c n của đố h ơn Sự xuấ h n của h Lan m  a của
hả qu n un  uốc có hể ham ch ến n u ờ mọ lúc mọ nơ

 ó chun dù vẫn còn hạn chế nh n c c u n a man lạ ch      un  uốc
m l hế l n v mặ ch ến huậ qu n ự D vậ m quốc a n       h n h
dấu d ếm dự đ nh h nh lậ í nhấ 3 nhóm c ch ến u n a     cn m
2050.
                                   14
T    ọ      ả q

 h ến l c qu n ự của un  uốc đ ha đổ ừ hòn hủ ờ ển an
 hòn hủ h m lục đ a n nhữn n m 980 V l n n  v  ự xuấ h n của
 u n a   ả qu n un  uốc đan h n hực hóa c vọn v ơn a vùn
 ển u

  n   c “ uốc hòn  un  uốc” đ c h h nh v   h n 3/20  c u
đ u n l ự đ cậ    v c un   uốc đan h n h n ch ến l c “ hòn hủ
chủ đ n ” Đ u n đ c dẫn ch n ở m ha đổ nhỏ nh n man ý n hĩa
 l n của hả qu n un  uốc: cụm ừ “chính ch hòn hủ hu n ú ” n
v n  n ơn ự v n m 2008 na đ đ c l c     ừ “ hu n ú ”

 hữn ha đổ man ính ch ến l c n  h ến ch hậ ản l n ạ  un
 uốc đ  đặ qu n ở hữu l n qu n đả S n a u m hậ ản ểm
( u n đả Đ ếu  h c ch ọ của un    uốc) n v n  n Luậ anh
    n ển

Mốc đ nh dấu l n đ u n un  uốc để ý cụm đả nhỏ ở n ển  a
Đ n n   ắ đ u ừ n m 9 0 n a au h L n   uốc c n ố hả n n
ồn ạ  n u n d u mỏ ở hu vực n

Kể ừ đó c c vụ u ch ến của un uốc quấ ố lực l    n canh hòn ờ
 ển hậ ản ạ hu vực đả S n a u lu n l đ ểm nón    n quan h ữa
ha quốc a n

Vùn  ển Đ n c n l ờn h   ơn   ự  un  uốc u n ố chủ qu n
ạ vùn  ển n ạ v n n Luậ anh      n ển v n m 992 V   u n
 a h Lan c n ẽ h ạ đ n chủ ếu    n vùn  ển n  n ơn la

 un uốc lu n ỏ a ấ  đặ n nhữn vấn đ l n quan   ển Đ n
V n m na V    am đ ố c un uốc cắ c của u h m dò v
Ph l n c n hả l n ến vì ả qu n un   uốc l n ục quấ ố c c     u
h m dò của họ

 n na ự c n hẳn đ lắn d u au h     un  uốc  ữ cam ế của Đố
h ạ Shan -La v vấn đ ển Đ n

Tr   Q ố    á  mấ mấ  ềm

Vấn đ l n nhấ l c ch d ễn ả c c cam ế n “ h c ch ấ un uốc”:
 ọ ự ch hé mình qu n đ c ổ ch c h m dò ển n vùn đặc qu n
k nh ế của c c quốc a h c a ồm cả hậ ản nh n nhữn quốc a l n
  n hì h n đ c hé l m đ u n    c lạ

Đ un   ạ  am  v ễn cảnh h n mấ  hả quan ch c c quốc  a nằm cạnh                                   15
 un  uốc: ến m của un  uốc đ c ạ dựn ằn   c mạnh V c c
h nh đ n của un  uốc đan h n h ến quốc a h c mấ n m n

 hậ ản Mỹ cùn c c quốc a Ph ơn c n hả n c ờn hả n n
qu n ự để m chế ham vọn của un uốc Đ c n l đ ểm chủ đạ
 n h n m h ến anh n h n v   n ển d un  m đ nh   ch ến
l c v n n quĩ hậ h h nh v n m 20 0 V v c un  uốc h
n h m u n a đ u n l m dấu h u nữa u c hậ ản v Mỹ hả n
c ờn qu n ự n a lậ  c

                                 ữu   hĩa ( h      WSJ)

                     *****

    Tá  ộ           Tr        Q ố   ớ    ể Đô
                            Ðấ V   - ậ nhậ : 6/08/20

K    ã ở ữ mộ       , Tr       Q ố   ẽ l m ì vớ   ó, mụ    í
  ự  ự ủ vệ ở ữ            l   ì?


 c chu n a qu n ự n c n   đ ậ un   ả m c u hỏ  un uốc
ẽl m ìv   u n a n  Mục đích hực ự của v c ở hữu u n a l
ì ch ến l c của un uốc ẽ ha đổ nh hế n   au ự nn

Bể   ượ    o ự lớ mạ

Sự xuấ h n của u n a h Lan c n   ơn ự nh c c ự  n ch n
m nh ch ự l n mạnh h n n ừn của un  uốc G ốn nh ự   n h nh
h nh đậ am Đ   đậ hủ đ n l n nhấ hế  ch ếc c u v ển d
nhấ hế   nố hanh Đả v a wan Đ ờn ắ ca ốc d nhấ hế

Tàu sân bay Thi Lang l  ểu  n v cùn mạnh mẽ ch ự l n mạnh h n
n ừn của qu n đ    un  uốc nó chun v hả qu n nó n Sự h n h n
 hả n n ch ến đấu đ có   c đó nh c c h hốn v hí ch ến l c nh n
l a đạn đạ l n lục đ a n l a chốn hạm m   u xa h hốn v nh v  c
ch ến h n  an mạn

K ả ă    ự  ự ủ        l     ì?

 h h n    của un   uốc u n a h Lan l m   ản h ế ế lỗ
 hờ v ẽ đ c    dụn ch mục đích đ ạ v n h n c u h a học Đ u
n có lẽ là khá chính xác.

 h   h n ích hả qu n And w E c     n v Ga    l  ll n m  ả ằn      u   n


                                               16
 a Va a đ đ c h n   h  n  l ẽ đ c đổ n h nh h Lan
đ c  dụn nh m  u n a ch mục đích đ ạ hậ hó để ởn
  n nó đ c ự dụn nh m v hí ch ến anh  n h đó  m ích
đ c dự đ nh dụn  n u n a n l J- 5 đan  n a đ ạn h
 ển
Mục đích  dụn của  u  n a n có hể l m ha đổ   n  ình hình an
              ninh châu Á

D an h n m nh n h n c u ạ un     m   a F unda n của Mỹ   c
ính ằn  mốc ch  m ích J-15 hoàn thành công tác phát ển c n m
 h ản hờ an í nhấ l 8 h n nữa

 n cđ  ạ h c n hực ế n u n a ẽ l m c n v c cực ỳ
hó h n v ốn ém Ôn h n cảnh  ằn “ ọ ẽ hả h n ch u nhữn
hấ ạ v mấ m cả h c n lẫn m a ”

Cầ 3       ể  ấm dứ  ự  ố  rị ủ Mỹ, Ấ ?

Đ un  hực ự l h n õ n đan có n đồn l   un  uốc đan x
dựn 2 u n a n đ a ạ nh m đón   u h n   ả v G an  am
Mục u của ch ơn ình n đan nhắm đến n m 20 5.

Đ un  ả đ nh ằn  un  uốc có hể hắc hục c c vấn đ hó h n n
đón u h n qua nh n h m n an    u n a Va a    h ế ế của u
 n a m  ẽ ế l nh u vấn đ  ích h c hả n n h ạ đ n h hốn
đẩ h n h ờn ha n n l n hạ nh n    dụn đ ờn   n  ểu nhả c u
ha  dụn m   hón

 u nh n c c ỹ  un uốc n nh h n có nh n h m      n v c h
 ển m  hón c n nh c c c n n h l n quan

Ôn  h n ính  n ằn   un uốc đ cả ạ h Lan n m   hờ an
d vì vậ họ đ u n hĩ v h ơn h c    dụn u n a  n  m hờ
 an d “ un   uốc có hể x dựn 2 u n a au đó dừn lạ   vì h n
có n l ch   v c x dựn l n lực l n hả qu n n ạ ừ c c  u u n a
v  u ấn c n


                                 17
 u nh n S ac P d z m h nh v n của     đồn quan h đố n ạ Mỹ
ch ằn “ un   uốc có ý đ nh dụn  u n a để chấm d   ự hốn
của Mỹ ạ h  ình D ơn v Ấn Đ D ơn    n h ản hờ an ừ n m
2020-20 0 Để đạ đ c đ u n  ạn c n í nhấ l 3 u n a   n ển”

Tá  ộ    ố vớ B ể Đô

V c ở hữu u n a ẽ l u ếu lậ luận của un   uốc ằn ch ến l c
x dựn qu n đ của họ h n  n man ính chấ hòn hủ m  u n ay
 h n hể v h n a  ờ đ c dùn ch mục đích hòn hủ

Đ u n l m c c n c n hu vực đặc    l ASEA  ở n n cảnh c hơn
 ấ nh u h hốn  n l a chốn hạm ố n v  u n m m xuấ h n ạ đ
đó ẽ l vấn đ ch hạm đ  u n a của un   uốc

  ển Đ n l m vùn n   c h  u đ l đ u n lý ởn ch h ạ đ n
của u n m ếu un     uốc h n đạ đ c ự ến  v hả n n chốn
n m n hờ an       u n a h Lan ẽ h n nhận đ c ự ha h
trong xun đ v an

G    a l l ha ạ ọc v n quốc     hòn Au al a ch ằn   : “ un uốc
ch a a  ờ h n n m c ch õ n v       nhữn ì m  u n   a ẽl m
đ u n l m n c c vấn đ nhạ cảm      n anh chấ chủ qu   n ạ ển
Đ n đ um   un uốc đan h n       cùn v m   u n   a l ì”

G   W ll am Mu a  ạ Đ  h ến anh ả qu n Mỹ ch  ế “ un  uốc
 ẽ mấ m hờ an d     hó h n để hu ế hục c c n c l n   n v va ò
của u n a ”

  u n a của un   uốc có vẽ lỗ hờ c n nh c c h hốn v hí h c
d đó un  uốc có hể ch n m nh hả n n của mình ằn c c v hí h đố
x n đ đ c h   ển ch đến na   ọc hu ế qu n ự của un uốc có
 hể ẽ ha đổ h nh u au h u n a h Lan đ c đ a v vận h nh

                           uốc V  (h  D l ma )

                 *****

2012 : Tr     Q ố    ẽ rể k        k ô     mẫ  ạm ạ
               B ể Đô
                      RFI - h      h n  m 20

Trọ  N  ĩ                                      18
Kh n đ m h m au h ch ếc h n h n mẫu hạm đ u n của un
 uốc ở lạ cản au 5 n   h n h m n    n  ả ắc K nh v h m qua
 6/08/20 c n ha ch   ế : đ a n h ạ đ n của c n u n  ẽl ển
Đ n  h   h n ích qu ế đ nh n m l n nữa ch n ỏ ham vọn h u
óm ển Đ n của un    uốc ấ chấ qu n l của c c n c Đ n  am Á

 h h n l   ắc K nh đ ch   chí nh n c l an  ý đ nh của họ  n
 n Ấn Đ P I ích dẫn n uồn n n ờ h n d n hậ      un  uốc ch
biế l ch ếc u n a đ u n của n c n     ẽ đ c ển ha   n vùn
 ển am ả   n đ c un    uốc dùn để ọ ển Đ n   hờ đ ểm ển
 ha ẽ l v  h n 8 n m 20 2 nh n     u n lực un  uốc 0 /08 (n ờ
V  h ờn ọ l n     nhất).

  n h  ờ h n d n hậ    h n h n mẫu hạm n  ẽ ó h n n
c ờn n n lực ch ến đấu v n đ của hả qu n un  uốc M dấu h u ch
 hấ m m c quan ọn của ch ếc u n a l nó đ c đặ d    qu n chỉ
hu ực ế của Ủ an u n ủ un    ơn  un uốc đ nh chế l nh đạ
ca nhấ của qu n đ h n d chính n  ồ ẩm Đ l m chủ ch

  n ố cảnh quan h  ữa ắc K nh v nh u l n  n Đ n am Á  đặc
   l Ph l n v V   am đan c n hẳn au m l ạ c c h nh đ   n h
 ạ của un   uốc nhằm  đặ đò hỏ chủ qu n của họ ạ ển Đ n   qu ế
đ nh đ u ch ếc u n a đến vùn đan anh chấ n đ ơn nh n l     m ch
 ình hình n hu vực c n hẳn h m

   v c l an  ế h ạch ển ha ờ    un  uốc c n ế ục un a
nhữn ín h u đ dọa   n ế nhắm v nhữn n c đan anh chấ v họ
 h n u ậ va ò “ch ến l c” của l ạ h ơn n qu n ự m n

 ích lờ n K u L ơn m chu n a qu n ự un     uốc ờ  ch
 ế v  u n a n    un uốc có hể n  n hạm v c ch ến a n
chuỗ đả đ u n h chu n a n      nh đ c qu n ểm    n
 h n l đ u  n n qu ế để c ch ến ằn lực l n hả qu n đặc   l ở
nhữn vùn c ch xa lục đ a

 h c c nh h n ích v c un    uốc c h ơn  n hả ch ến hùn hậu
nhấ h n na của họ đến vùn ển Đ n l m  ếu ố m hể h n ham vọn
của họ muốn hốn chế hu vực n

 ham vọn đó c n lúc c n đ c ắc K nh c l õ n hơn ừ h n n m
n m 2009 l n đ u n họ  ơn a  c quốc ế ấm ản đồ hình chữ đò
hỏ chủ qu n n hơn 80% d n ích ển Đ n qua đ u n m 20 0 họ l u ý
c ờn quốc h   ình D ơn l a Kỳ ằn  ển Đ n hu c ham ù l ích
cố lõ của un  uốc
                                  19
S n   n v c c đ n h n ạ a đó   nh n  ờn  ển Đ n  un
 uốc ến h nh m c ch có h hốn m l ạ nhữn h nh đ n hù dọa  ch
nh ễu cụ hể nhắm v nhữn n c anh chấ chủ qu n v  ắc K nh ừ
Ph l  n ch đến V t Nam.

V mặ qu n ự hả qu n un    uốc h n n ừn   n c ờn  mn n v
 hí đặc  l đố v  am hả ạm đ  hụ ch vùn   ển Đ n  n c hả
qu n am Á n đả   ả am nơ   n ển Đ n nhấ đ đ c mở n h n
đạ hóa để có hể ch a u n m n u n   v hậm chí h n h n mẫu hạm
Kh ch ếc u n a đ u n của un     uốc đến h ạ đ n ạ ển Đ n
chắc hẳn ản d anh của nó ẽ đặ ạ am Á

  n m   vế đ n  h m qua n an w của ờ A a m   ạ ồn
Kông, m nh quan  ch ằn v m   u n a ẵn n h ạ đ n v đặ
c n c hả qu n ở am Á un  uốc õ n l muốn du ì u lực n h n
ở ấ ỳ nơ n   n ển Đ n

                    Tags:  ển Đ n - Châu Á -    un  uốc

                  *****

    B ể Đô    l  ơ       ểm vớ             TQ
                               Ðấ V  - 19/08/2011

T      ẽk ô     úp Tr Q ố     ả q     ượ  á vấ   ề r
  ấp rê  ể Đô ,    ậm í ẽ l ử     ử ố vớ           .

 an n A a m Onl n của    n K n n   /8 ích đ n v ế của
nh ch ến l c hả qu n Au al a Ph l adf d Ôn ch ằn v c ở hữu u
sân bay không giúp un uốc du ì l hế n c c vấn đ anh chấ   n
 ển Đ n

Dưới đây là nội dung những phân tích của ông Phil Radford:

 u n a n    h n hả l c n cụ để ả qu ế c c anh chấ h n na
vấn đ  ển Đ n đan l vấn đ đau đ u nhấ đố v un  uốc u n a
có ý n hĩa n ạ a nh u hơn l m cỗ m qu n ự

 un  uốc đ ến h  nh c n  c h n h m đ u n đố v  u n a h
Lan au hờ an d    cả ạ M    h u n   n đ c h n h n nó ẽ
có hả n n man h     0m   a  m ích n hạm J- 5 h ản 20 ch ếc
 ực h n a ồm c    c ực h n chốn n m Ka-28 của   a h ặc m l ạ
 ực h n n đ a d    un  uốc ản xuấ

V c ở hữu   u  n a v hình h nh nhóm     c ch ến  u  n a có hể l m


                                        20
tha đổ mạnh mẽ c n c n qu n lực n ển Đ n   u n a h Lan ẽ
 ả qu ế đ c c c vấn đ ch ến l c nhấ đ nh ch hé  un  uốc v ơn xa
hơn n ch ến l c h n a ển l n ả v l ích cố lõ ạ ển Đ n
 u nh n l hế này kh n hấm v đ u    v c c hó h n m  u n a
n  hả đố mặ

 h  n Ph l adf d v c un uốc ở hữu u n a đ v ình ạ a
m cu c chạ đua v an n m ạ hu vực ASEA  a ừ h un   uốc
 ến h nh cả ạ  u n a Va a c c n c n hu vực đ ục ch chuẩn
 c c  n h đố hó

   hạm đ 6 u n m của V    am u n a h Lan ẽ hả đố đ u
v c c hạm đ  u n m h c h n ém h n ố n Tàu sân bay Thi Lang
 ẽ hả đố đ u v c c u n m l Sc    n của ả qu n n a
Mala a u n m l A ch của ả qu n S n a n có hể l cả u n m
l Kl  n   n chế của ả qu n Ind n a

S n n u h ểm hơn cả đố v  u n a h Lan đến ừ c c h hốn  n
l a chốn hạm ố n đan v ẽ xuấ h n ạ Đ n  am Á n hờ an
V   am cùn v Ind n a l ha quốc a đ u n n   a ở hữu h hốn
 n l a chốn hạm u m P-800 Yakhont.

Trang tin De Volkskrant của  Lan ch  ế V  am đan ến ấ   n  v c
 ở hữu h hốn    n l a chốn hạm  u hanh ahM  V c mua  nl a
chốn hạm n c n hả có đ c ự đồn ý của cả     a v Ấn Đ

 u nh n đ  h n  hả l vấn đ qu l n h n ạ quan h ữa V   am v
Ấn Đ v  ađ uở  m đố c ch ến l c Ấn Đ đan hể h n nỗ lực h n
Đ n nhằm ả ỏa   lực của un  uốc ạ Ấn Đ D ơn
 n l a chốn hạm  u hanh  ahM  l mố đ dọa qu l n đố v   u  n
bay Thi Lang

V c n h hốn   n l a chốn hạm ố n n ch V  am l đ u h n       n
có hả n n xả a Ấn Đ c n đ cam ế ú V    am h n đạ hóa hả
qu n ch a ẽ nh n h m x dựn v vận h nh hạm đ  un m                                    21
 ahM l l ạ n l a chốn hạm nhanh nhấ hế       h n na v ốc đ
Mach-3 v m ắn 300 m  ahM  hực ự l m       mố đ dọa chế n ờ đố
v  ấ ỳ u ch ến n

B ể Đô     l " ử  ử"

Ôn Ph l adf d nhận đ nh n a cả h hình h nh đ đủ nhóm c ch ến u
 n a lực l n n vẫn qu mỏn manh để ạ a m l hế l n nếu có m
cu c xun đ xả a

  u n a h Lan h n có hả n n  ển ha h ạ đ n m   a chỉ hu
v cảnh   m n h n Đ u n có n hĩa l  u n a cùn nhóm c
ch ến ặ nh u hạn chế n v c h h n c c mố đ dọa ừ đ ờn ch n ờ

Sẽ l h ch h c l n v h hốn ada d    un  uốc ản xuấ để dẫn đ ờn
ch  n l a hạm đố h n   -9 đ nh chặn c c n l a chốn hạm  u m
Đ l     n hó đố v cả h hốn đ nh chặn   u hạn A  của Mỹ

  hốn ả v d    n c ch u n a c n h n hực ự an    n n n
lực c ch ến chốn n m của un   uốc ấ hạn chế  hốn h n n l n
lạc hố h   c ch ến ữa u n m v  u ch ến mặ n c h n hực ự ố

 a cả h n n lực n đ c cả h n vẫn h n hể đảm ả đ c ự an
  n ch   u n a h Lan h h ạ đ n   n ển Đ n M cu c đ ích
 ằn   n l a ừ n h n ẽ l hảm họa đố v  u n a h Lan

 un  uốc hó lòn m    dụn  u n a h Lan  n ển Đ n nh l
m  c n cụ để    lực l n c c vấn đ anh chấ n ển Đ n Kế húc
  v ế n Ph l adf d ế luận “ ển Đ n ẽ l nơ n u h ểm nhấ đố v
tàu sân bay Thi Lang.

Lời người phụ trách: Trong bài này, ông Phil Radford không đề cập đến các phi
cơ Su-30 MK2 mà không quân Indonesia, Malaysia và Việt Nam đều được trang
bị. Các phi cơ này có khả năng tấn công HKMH của Trung Quốc từ t m xa.

                   *****

  C    ê      Ú :T         Tr  Q ố    ẳ   ó ì
                 á      ợ!
                        RFI - h  a 06 h n  hín 20

Trọ   N  ĩ

Sự  n un   uốc hạ hủ ch ếc u n a đ u n h n 8 vừa qua đ l m
dấ l n nh u quan n ạ ạ h u Á h n h nhậ   Úc h Au al an ố


                                       22
a h m na 6/9/20 c c n c n vùn h n n n qu l u Lý d l vì c n
 u hổn lồ của un  uốc còn qu nh u đ ểm ếu n n ấ dễ    hạ
 h ha nh n h n c u Sha hank Joshi - V n n h n c u   al n d
S v c In u ạ Lu n Đ n – và Ashley Townshend - V n hính ch uốc
ế L w ạ S dn – dù đ đ c hế   c n n cấ nh n ch ếc h n h n
mẫu hạm Va a ừ hờ L n X m   un  uốc mua lạ vẫn chỉ hu c l ạ u
 n a ‘hạ đẳn ’ v chuẩn mực của hế ỷ 2

S  nh v m ch ếc u n a Mỹ l     m z chẳn hạn ch ếc u un
 uốc h n hấm v đ u : n lúc u Mỹ chở đ c 90 ch ếc h cơ có hể
h ạ đ n  n ển l n ục 20 n m   c h v ến    lạ đ n cơ chạ
 ằn n n l n hạ nh n hì n   c lạ ch ếc Va a chở đ c ố đa 60 h
cơ v chỉ a hơ đ c vỏn vẹn 5 n

  u n lý ồn ạ của h n h n mẫu hạm l l m     hón để h hu u lực
của c c ch ến đấu cơ hế nh n   v c c u Mỹ ch ếc Va a vẫn   dụn
 ỹ huậ cổ đ ển l ch m   a ch ến đấu cấ c nh ừ m d n hón   n
  n Để có hể cấ c nh đ c m    a hả nhẹ d đó l ạ ch ến đấu cơ du
nhấ của un   uốc dùn đ c n h n h n mẫu hạm l l ạ J- 5 ẽ hả
man í v hí v nh n l u hơn    quả l hỏa lực c n nh  mh ạ đ n
 ảm

 ơn nữa ch ếc Va a h n có hả n n ch a c c l ạ h cơ ế l u h ờn
ấ nặn Phạm v h ạ đ n của c c ch ến đấu cơ J- 5 lạ c n ó hẹ hơn
h h n có l ạ h cơ ế ế nh n l u hỗ

  ơn ự nh vậ c c l ạ m  a  nh  c n ấ nặn c n h n hể đặ
cơ ở n ch ếc Va a Đ u n   h ến ch  u n a   un uốc h n có
đ c h hốn cảnh     c dễ d n   h n qu n đố h ơn ừ xa la đến
 ấn c n

 ả qu n un   uốc c n ch a l m chủ đ c ỹ huậ chốn  un m Đ u
đó có n hĩa l m hủ đỉnh ấn c n của Mỹ vẫn có hể ự d un h n ạ
vùn l nh hả của un   uốc m h n   h hấn ì òn ở n a   ển
Đ L an c n đan đ dọa c c ch ếc u l n của un   uốc ằn c ch ển
 ha h hốn   n l a đạn đạ chốn hạm có hể đ nh v c c ch ếc u n
 a đan d chu ển

  n h hả qu n Mỹ đ ắ đ u đ a u n a v h ạ đ n ể ừ ữa
nhữn n m 930    un  uốc h n vẫn ch a lồn đ c c c l ạ v hí v h ế
 m m h n l n ch a đ c h n h m n ch ếc Va a v m qu ình
 c ch ến để ch hủ hủ đ n    dụn h nh hạ   u n a   un  uốc
còn h ếu mạn l   hậu c n để có hể u n a xa ờ ch ch a nó đến v c
ch ến đấu hực ế n ch hấ l ham vọn h nh lậ đ c đ       u có hả
n n can h   hữu h u n   ển hơ của ắc K nh còn l m  ấc mơ xa
vờ                                  23
  u hỏ đặ a l u n a Va a của un     uốc có hể hực h n mục u
ch ến đấu n ? h ha chu n a c ả     vế  n ờ h Au al an có
ha ả hu ế

M l ch ếc h n h n mẫu hạm n có hể hữu ích n m cu c xun đ
v Đ L an vì ẽ ch hé    un  uốc un lực l n h n qu n v hả qu n
 ấn c n ừ nh u h n ch h n nhấ h ế hả      hạn ở vùn  ển hế
nh n  un  uốc h n đ có hơn 1,300 n l a h n v Đ L an (có n uồn
 n nó đến 600 d đó u n a Va a ẽ h n man lạ h m m ích l i
n     a  n  ờn h nổ a ch ến anh ở vùn    ển Đ L an  n
nh chắc chắn l  a Kỳ ẽ nhậ cu c v nh vậ   u n a ‘’ h hẩm’’ của
 un  uốc ẽ nhanh chón  qua mặ

K ch ản h c ừn đ c h d u h u ạ ắc K nh n u ậ l dùn ch ếc h n
 h n mẫu hạm m   anh n để đ dọa c c đố hủ đan anh chấ chủ
qu n ở ển Đ n v    un  uốc h ha chu n a J h v    wn h nd
dùn  u hả  m để hù dọa c c u h ơn mạ d n ự l m chu n nh n
v n đến u n a l m h nh v l    han qu   n Đ n h đó ẽ đẩ hố
ASEA xích lạ  n Wa h n n hơn nữa vì hế có lẽ ắc K nh ẽ h n
dụn ch ếc Va a m c ch mạnh ạ nh vậ

 h    h Au al an n a cả h un     uốc đ u ch ếc u n a của họ
xuốn vùn  ển Đ n ch ếc u n   ẽ dễ d n l m mồ ch c c l ạ v hí của
đố h ơn đặ   n đấ l n ha d chu ển n    ển V   am đ đặ mua u
ch ếc u n m hạn K l v 2 ch ến đấu cơ Su h ; Mala a c n an    ha
 m hủ đỉnh l Sc   n ; Ind n a dự ù mua ha u n m n n m na
v Ph l n c n ìm c ch an    ch mình m ch ếc

 ùn v c c l ạ n l a chốn hạm m c c n c n đ có c c ch ếc u
n m đ c m nh danh l h ơn    n d h n h n mẫu hạm n  ẽl c
m n đố v  ắc K nh đó l ch a ể đến u lực đan đ c n c ờn của hả
qu n Ấn Đ v  hậ ản

  u hỏ đặ a l  un  uốc d  ế nhữn ếu ém của họ hế nh n  ạ a
họ lạ nhấ qu ế  hả nhanh chón ch hạ hủ ch ếc u n a đ u   n của
mình ?

Đố v J h v   wn h nd n  nhu c u c n hả có   c hở đ u để ú ỉa
 nh n h m v huấn lu n đ n ý n hĩa hực ự của ch ếc Va a nằm n
m n muốn h   ơn hanh hế của ắc K nh

Ở n n c d luận n    c n ch ằn un uốc đ ở h nh c ờn
quốc v m c ờn quốc c n hả có m lực l n hả qu n hùn mạnh v hả
qu n hùn mạnh hả có h n h n mẫu hạm un  uốc l h nh v n
                                   24
 h ờn ực du nhấ của    đồn ả an L n     uốc h n có u n
 a m hực ế h n     u n ờ un   uốc ch l nhục nh
 hính vì ch l ự  n ch ếc Va a đ c hạ hủ man ý n hĩa h d ễn l
chính ch n n ha chu n a n    Úc ch ằn lẽ a c c l n   n của
  un  uốc h n n n có hản n qu nón nả V h m au h h n h n
mẫu hạm ắ đ u chu ến chạ h Đ L an l n     h u l ạ n l a chốn
hạm đờ m nhấ của họ ấm a n quản c ch hấ cảnh m ch ếc u
  n a    nl a n h

V hía Mỹ c n hế n     au h un  uốc ch hạ hủ ch ếc Va a         u
h n h n mẫu hạm SS G     Wa h n n của  a Kỳ đ n lạ n
 hơ h nh hố   hí M nh để đón ế    v v n ch c chính hủ v
qu n đ V  am l n h m

Đố v J h v   wn h nd hản n qu    n      cm   ự  n h n đ n
chỉ có c dụn  n c ờn hanh hế ch c c h nh      h n h ếu ch ến n đản
Đản   n ản v  u nđ   un  uốc ích đ n     h m nh h n d n c chủ
n hĩa n d luận un    uốc V lúc ch ếc u     n a đ u n của ung
 uốc hạ hủ h ch h c l n nhấ đố v ch u Á l     hả l m a để ch c c
l n  n của un  uốc hản n m c ch ỉnh        h n c h ờn mố
đ dọa nh n c n h n qu h ản hố

                    Tags: Châu Á - Phân tích -  un   uốc

                  *****

T         Tr   Q ố   ị vệ  do ám Mỹ         ụp ả
                  r k ơ lầ  ứ
                   RFI - h n m 5 h n M ờ      ai 2011
  c ảnh chụ  ừ v nh u n a đ u n của un       uốc ạ hu vực     n
        ải hôm 14/12/2011 - REUTERS/DigitalGlobe/Handout

  ọn  hĩa


                                       25
Tr  Q ố ã    lầ  o      k ô mẫ  ạm ầ    ê r k ơ ử
  ệm,  ư   ư ề    lộ ì ả   về á ự k ệ    .T   ư
 ôm q , 14/12/2011, D  lGlo e I ., mộ ô    ê   về vệ  ủ
Mỹ ã ô   ố mộ ứ ả     ượ  ol ủ    V r    (m Tr  Q ố
 óý ị  ọ l T L   ) vừ do mộ vệ    ủ ọ ụp    ượ .

  c ảnh v nh đ đ c c n  Mỹ   h u n an W của họ v h m
na  h c n  D alGl  m   n a v nh của họ đ v ình chụ
đ c ch ếc u v h m 08/ 2 vừa qua ó l v ình l vì m đến h  a 3/ 2
vừa ồ hì chu n a h n ích hình ảnh của c n n m   h h n a  c
hình n l ạ hình m v nh của họ chụ đ c   c đó

  nc v  hờ đ ểm lúc c hình đ c chụ c n nh    l hình d n c n u
v vùn  ển nơ c n u h ạ đ n   n  D alGl     ế luận đó chính l
ch ếc u n a của un    uốc lúc đan chạ h    n   n  ả Kế luận
  nc n  ơn  n v h n nd    un  uốc chính  h c đ a a hồ đ u
 h n h đó ch ếc h n h n mẫu hạm của họ đ a     hơ chạ h l n h
ha au h đ c u a h m au chu ến hả h nh đ u      nv   un u n h n
8.

   chí un  uốc v h m qua đ ch  ế l ch ếc Va a đ qua v cản
n   / 2 vừa qua   n chu ến h n h m é d   3n    ể ừh m
29/  c c ch ến đấu cơ J- 5 của un uốc đ hực h n m   ố chu ến a
 ừ u n a     n đ l h n n d chính qu n un    uốc đ a a òn
 n ấm ảnh h ếm h m v nh Mỹ chụ đ c     n  u ch ếc Va a h n
  n ốn  h n hấ m ch ếc h cơ n

 h h n n Mỹ AP     nn S Gla  chu n a v  un  uốc ại Trung
 m  h n c u h ến l c v  uốc ế SIS của Mỹ đ ỏ ý h n h v hả
n n  un  uốc h nh c n  n v c ch h cơ cấ c nh v hạ c nh n u
  n a m   ỹ huậ m h    ắc K nh hả mấ h m nh u n m nữa m
l m chủ đ c

   uốc hòn  un uốc ch a có hản n v v c u    n a của họ
chụ hình   uốc hòn Mỹ c n ừ chố ình luận v m   vấn đ hu c hạm
vi tình báo.

X n nó h m ằn c n  D alGl  có ụ ở ạ h nh hố L n m n ểu
 an  l ad ( a Kỳ) n  n chu n n v h n ích hình ảnh v nh
ch mọ l ạ h ch h n  n đó có u n đ Mỹ  n  n h n có a v
 nh đan h ạ đ n v m ch ếc h  đan đ c chế ạ

                  Tags: Châu Á -  u n ự-  un  uốc


       ITN-090611-TQLL-HKMH dau tien cua TQ.doc                                   26
           Nguyễn Mạnh Trí
     E-Mail: prototri@yahoo.com
Website: www.tranhchapbiendong.com
    Tu chỉnh: 6 tháng 9 năm 2011
                 27

								
To top