Prezentation NATO Cyber Defence Dec2010 Vasil Grancharov

Document Sample
Prezentation NATO Cyber Defence Dec2010 Vasil Grancharov Powered By Docstoc
					        Министерство на транспорта, информационните технологии и
                   съобщенията
         ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
               И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ”
             СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
              БЪЛГАРИЯ И НАТО В
                 ОБЛАСТТА НА
             Сътрудничество
               КИБЕРОТБРАНАТА

                   Васил Грънчаров
                 Директор, Дирекция
            “Информационни и комуникационни системи”
                   ИА “ЕСМИС”


Национална конференция “Политика на НАТО в областта на киберотбраната”
          Сътрудничество …
Национална конференция “Политика на НАТО в областта на киберзащитата”
           Комитет за планиране на
         граждански комуникации (CCPC)       Място на ССРС в структурата на
       НАТО;
       Основни цели;
       Документи по киберотбрана
       Бъдещо развитие.
Национална конференция “Политика на НАТО в областта на киберзащитата”
          Център на НАТО за реагиране при
          компютърни инциденти (NCIRC)


        Място на NCIRC в структурите на
        НАТО;

        Семинари;

        Обучение
Национална конференция “Политика на НАТО в областта на киберзащитата”
        Агенция на НАТО за консултации,
         командване и контрол (NC3A)


       Място на NC3A в структурите на
       НАТО
       Международна конференция
       “C4I в Юго-източна Европа”
       Сътрудничество с NC3A
Национална конференция “Политика на НАТО в областта на киберзащитата”
                              http://govcert.bg
Национална конференция “Политика на НАТО в областта на киберзащитата”
       Меморандум за разбирателство


       Предистория
       Дейности на работната група
       Очакван край
Национална конференция “Политика на НАТО в областта на киберзащитата”
       Какво представлява CERT
Национална конференция “Политика на НАТО в областта на киберзащитата”
             видове CERT

               НАЦИОНАЛЕН
        Търговски
                       Правителствен
         екипи

  Малки и средни
                             Академичен
   предприятия
                 CERT
     Търговски
                            Отбрана
     сектор
                     ЗКИ/ЗИКИ
            Вътрешен
                      секторНационална конференция “Политика на НАТО в областта на киберзащитата”
            СERT В ЕВРОПА
Национална конференция “Политика на НАТО в областта на киберзащитата”
Национална конференция “Политика на НАТО в областта на киберзащитата”

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:9/11/2012
language:Macedonian
pages:11