EXCEL PROGRAMINDA GRAFIK ISLEMLERI

Document Sample
EXCEL PROGRAMINDA GRAFIK ISLEMLERI Powered By Docstoc
					HESAP TABLOSU
PROGRAMLARI
BİLGİSAYAR ORTAMINDA YARATILAN
ELEKTRONİK ÇALIŞMA SAYFALARI
   EXCEL’DE GRAFİK HAZIRLAMAK
  Grafik hazırlamak için ilk yapılması
  gereken işlem, kendisi için grafik    AYLAR  SATIŞ
  hazırlamak istediğiniz tabloyu          TOPLAMI

  hazırlamaktır.              Ocak    75


  Örnek olması için 2 sütun ve 6 satıra
                       Şubat    80

  sahip yandaki tabloyu hazırlayalım.
                       Mart    85

                       Nisan    70
  Kendisi için grafik hazırlanacak     Mayıs    65

  tablonun hazırlanması işlemi biter
  bitmez, tablonun grafiğe konu
  edilecek satır ve sütunları seçilir. Bu
  tabloda sayısal bilgi içeren yalnızca
  bir sütun olduğu için tablonun
  tümünü seçebiliriz.


                                2
EXCEL PROGRAMINDA GRAFİK İŞLEMLERİ..
 Seçme işleminden sonra EKLE > GRAFİK komutunu
 vermemiz yada araç çubuğunda bulunan kısayol
 düğmesinden   bu komutu uygulamamız gereklidir.
 Böylece grafik hazırlama konusunda bize yardımcı
 olacak olan “Grafik Sihirbazı” çalışmaya başlar.
                            3
 EXCEL PROGRAMINDA GRAFİK İŞLEMLERİ..
Grafik sihirbazı yardımıyla grafik hazırlama işlemi 4 adımda
gerçekleşmelidir. Grafik sihirbazı her adımda hazırlamak istenilen grafik
ile ilgili olarak sorular yöneltir. SÜTUN grafik türünü seçelim ve ileri
tuşuna basalım.
                                      4
 EXCEL PROGRAMINDA GRAFİK İŞLEMLERİ..
Bu diyalog kutusundaki, “VERİ ARALIĞI” metin kutusunda tablonun seçili duruma
getirilen hücrelerin adlarının önüne $ karakteri getirilmiş durumdadır. Bundan
başka, hücre eriminin başına tabloya konu edilecek bilgilerin alınacağı sayfanın adı
yazılmaktadır. Bu metin kutusunda tablonun grafiğini çizmek istediğiniz kısmın satır
ve sütun adlarının önüne “$” karakteri koymasanız bile herhangi bir sorun çıkmaz.
                                          5
EXCEL PROGRAMINDA GRAFİK İŞLEMLERİ..
Grafik sihirbazına ait 2. Adımı temsil eden diyalog kutusunda seçilen satır ve
sütun adlarının (hücre erimi) yazıldığı metin kutusunun sonunda kırmızı oklu
bir düğme bulunmaktadır. Bu düğmeye tıklama yapıldığında Grafik
Sihirbazının 2. Adımını temsil eden diyalog kutusu küçülür ve tablonun
üzerinde grafiğe konu edilecek hücreleri seçme imkanı tanınır. Seçim işlemini
yaptıktan sonra yine aynı düğmeye tekrar tıklama yaparak 2. Adıma geri
dönülür
 Grafik sihirbazına ait 2. Adımı temsil eden diyalog kutusunda grafiğe konu
 edilecek hücreleri seçme ve onaylama işleminden başka Seri yeri adı altında
 bir araya getirilmiş iki düğme bulunmaktadır. Başlangıçta Sütunlar düğmesi
 seçilir. Bu durumda veri serisi sütunlardan oluşur ve “Satış Toplamı” başlıklı
 sütun veri serisi olarak kullanılır.
 Eğer veri serisi olarak tablonun satırlarını kullanmak istiyorsanız bu kez
 Satırlar düğmesini seçili duruma getirmek gerekir.

                                         6
Grafik sihirbazının 3. Adımını temsil eden diyalog kutusunda Başlıklar,
Eksenleri Kılavuz Çizgileri, Gösterge, Veri Etiketleri, Veri Tablosu adında 6
sekme bulunmaktadır.
                                        7
Başlıklar sekmesindeki Grafik Başlığı metin kutusu ile hazırlanmak istenen
grafiğin başlığı belirlenir. Başlangıçta bu metin kutusunun içeriği boştur. Ancak ilk
veri serisinin adı başlık olarak seçilir. Örnek olması için grafiğin başlığını “Satış
Grafiği” olarak seçelim. Verilen ekran görüntüsündeki grafik şekline dikkatlice
bakacak olursanız eksen başlıklarının olmadığını görürsünüz. Bu nedenle (X)
Kategori ekseni için “Aylar”, (Y) Değer ekseni için “Satışlar” başlığını girelim.
                                            8
  Eksenler sekmesindeki seçeneklerle grafikte “Y” ve “X” eksenine
  yer verilip verilmeyeceği konusunda seçim yapılmaktadır.
  Başlangıçta Eksenler (X) Kategori ekseni ve (Y) Değer ekseni onay
  kutuları seçili durumda olduğundan grafikte X ve Y eksenleri
  görüntülenir.
  Grafikleri kolay yorumlayabilmek için grafiklere yatay çizgiler
  eklenmektedir. Grafikte yatay ve düşey çizgilerin olup olmaması
  Kılavuz Çizgileri sekmesinde yer alan seçeneklerden yararlanılarak
  sağlanır.
  Gösterge sekmesindeki Göstergeyi Göster seçeneği ile tabloya
  gösterge (legant) eklenip eklenmeyeceği konusunda seçim yapılır.
  Gösterge varsayım olarak tablonun sağ tarafına eklenir. Eğer
  göstergeyi tablonun başka bir tarafına eklemek istiyorsanız
  Yerleştirme adı altında bir araya getirilmiş olan radyo
  düğmelerinden yararlanmanız gerekir.
  Excel’de Grafik İşlemleri ….
  Grafik sihirbazının 3.
  Adımında istediğiniz seçim
  ve ayarlamaları yaptıktan
  sonra İleri düğmesine tıklama
  yaparak bir sonraki adıma
  geçebilirsiniz. Grafik
  sihirbazının 4. ve son adımını
  temsil eden diyalog
  kutusunda grafiğin yeri     Konu olarak seçilen tabloda çok
                   miktarda bilgi olmadığı için grafik
  belirlenmektedir. Başlangıçta  ile grafiğe konu edilen bilgilerin
  Nesne olarak düğmesi seçili   bir arada olması istenirse Nesne
  olduğu için Grafik aktif     olarak düğmesi aktif iken Son
  tabloya dahil edilir.      düğmesine tıklanır.
  Excel’de Grafik İşlemleri ….
 Eğer grafiği tablonun bulunduğu sayfaya değil de yeni bir
 sayfaya çizdirmek isteseydik Yeni sayfa olarak düğmesi
 seçili iken Son düğmesine tıklanır. Böylece tablomuz Sayfa1’
 de iken Grafiğimiz Grafik1 isimli yeni bir sayfaya çizilmiş olur.
 Grafik seçiliyken Standart Araç Çubuğundaki Grafik kısayol
 düğmesine fare ile tıklarsak, Grafik sihirbazının 1/4 adımında
 görülen grafik tiplerine ilişkin seçeneklerden herhangi birini
 seçerek grafiğimizi o tipte yeniden çizdirmiş oluruz.
 Hazırlanan grafiğin, grafik sayfası içinde oldukça küçük
 boyutta olduğunu görmüş olmalısınız. Bu sırada çalışma
 kitabı penceresinin boyutlarını arttırsanız bile, grafiğin
 boyutları değişmez ve grafiğe eklenmiş olan başlıklar ekranda
 net okunamaz. Ancak bu sırada hazırladığınız grafiği
 yazdıracak olursanız, grafiğin gerçek boyutlarının daha büyük
 olduğunu ve ekrana küçültülerek getirildiğini görebilirsiniz.
 Grafiğin çalışma kitabı penceresinde hangi oranda
 küçültülerek görüntülendiğini görmek istiyorsanız. Görünüm
 menüsünden Yakınlaştır komutunu uygulayıp ekrana
 YAKINLAŞTIR diyalog kutusunu getirebilirsiniz. Bu kutudaki
 boyutu Özel seçeneğindeki bölgeye 40 yazarak %40 olmasını
 sağlayabilirsiniz.
Excel’de Grafik İşlemleri ….
  Hazırladığınız grafik üzerinde işlem yapmak için
  Grafik menüsündeki komutlardan
  yararlanabilirsiniz. Bunun dışında grafiğin
  üzerindeyken farenin sağ tuşuna tıklayarak
  Grafikler üzerinde işlem yapmak için kullanılan
  komutları içeren kısayol menüsünü ekrana
  getirebilirsiniz.

  Eğer grafik üzerinde değil de grafiğin sütunları
  veya başlıklarının üzerindeyken sağ tuşa
  tıklasaydınız Excel akıllı davranıp, üzerine
  tıkladığınız yerler ile ilgili değişiklikler yapılmasına
  izin veren menüleri açacaktır
     UYGULAMA 1
                             Yıllar  Gelir (YTL)  Gider (YTL)

   •   Ekle > Grafik yada standart araç       2002    1200    950

      çubuğundaki Grafik Çiz kısayol        2003    1050    800

      düğmesini kullanarak Grafik Sihirbazını   2004    1250    1100

      çalıştırınız.                2005    1345    950

•   Grafik Türü > Silindir > ileri           2006    1100    750
• Seri Yeri > Sütunlar
  Seriler ; Yukardaki tabloda ilk sütunda sayısal bilgi Yıllar olduğu halde tabloda
gerçekte veri serisi olarak kullanılabilecek 2 sütun vardır. “Yıllar” başlıklı sütundaki
bilgilerin veri serisi olarak kullanılmasını engellemek için Grafik Sihirbazının 2. Adımını
temsil eden diyalog kutusu ekrandayken Seriler sekmesini seçelim. Seri yazan
kısımda bulunan Yıllar seçeneğini silelim. Böylece veri serisi ikiye iner. İleri diyerek
devam ediniz.
• X ekseni 1, 2 ,3, 4, 5 olarak gözükür. X ekseninin yıllar sütundaki değerleri
göstermesi için Kategori X ekseni etiketleri metin kutusunun sonunda kırmızı oklu bir
düğme bulunmaktadır. Bu düğmeye tıklama yapılarak sayfadan yillar sütunundaki
değerler seçilir.
• Eksen, Başlık, Kılavız çizgileri vs. İlişkin istediğiniz ayarları yapıp ileri tuşuna
basınız.
• Yeni sayfa olarak düğmesini aktif yapıp Son diyiniz.
• Böylece grafiğiniz Grafik 1 isimli yeni bir sayfaya çizilir. Bu sayfanın adını da
Grafik1 yerine Gelir-gider grafigi olarak değiştiriniz.
   UYGULAMA 2
  09.05.2007 tarihli uygulamada
  hazırladığınız veri tablolarının grafiklerini
  çiziniz.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:151
posted:9/11/2012
language:Unknown
pages:14