Rolf Gjestad by Q9btea5

VIEWS: 17 PAGES: 3

									        Curriculum Vitae

Navn:     Rolf Gjestad
Fødselsdato:  10. januar 1966
Adresse:
        Senter for Krisepsykologi
        Fabrikkgt. 5
        N-5059 Bergen

        Telefon:    55 59 61 80,
        Telefax:    55 29 79 17
        e-post: rolf.gjestad@krisepsyk.no / rolf@gjestad.biz


        Nåværende stilling
        Psykolog
        Senter for Krisepsykologi


        Udanning
1989 - 1994  Universitetet i Bergen, Psykologisk Fakultet
        Bergen
        Examen Philosophicum
        Cand. Psychol.


        Annen utdanning
1995 -     Senter for Krisepsykologi
        Bergen
        Psykologisk debriefing (januar)
        EMDR - Nivå 1 (Mai)
        Diverse kliniske kurs


        Arbeidserfaring
        Som student jobbet jeg på flere forskjellige prosjekter og det totale omfanget
        av dette arbeidet utgjorde omtrent 1 år (omregnet fra antall uker i
        prosjektarbeid) i løpet av 5 års studietid på embetsstudiet. Prosjektene var:

        Data-analyser og data-teknisk arbeid
1989 - 1994  Universitetet i Bergen - Psykologisk Fakultet
        Program for Læringsforskning
           Data-analyser (Flere undersøkelser om studenter og læring v/UiB)

        Seksjon for Kognitiv Psykologi
            Data-analyser
            Intern-rapporter
          Seksjon for Psykometri – Et prosjekt sammen med Knut Hagtvet ved psykometri
              Data-analyser (Hovedoppgaver på 1980-tallet)
              Gruppe-undervisning

          Seksjon for Pedagogisk Psykologi
              Data- punching and Data-analyser


          Universitetet i Bergen - Historisk og Filosifosk Fakultet
          Nordisk Institutt
              Data-punching, Data-analyser and Konsultasjon


          PPT
              Data-punching, Data-analyser og Konsultasjon


          Universitetet i Bergen - Senter for etter- og videreutdanning
             Data-punching and Data-analyser
          Det siste året av utdannelsen og tiden etter dette har jeg jobbet ved:1994 -       Senter for Krisepsykologi
              Data-analyser og Konsultasjon på forskjellige prosjekter.
              (Norge, Yemen, Irak, Rwanda, Sudan)


          Barne- og Familiedepartementet
             Spørreskjemaundersøkelse om barneoppdragelse og foreldres behov for informasjon,
             råd og veiledning
             (administrasjon av prosjektet, data-analyser and utskriving av rapport)
             Presentasjon av resultatene på 6 forskjellige distriktskonferanser i Norge.


          Universitetet i Bergen
             Prosjekt for nye studenter ved universitetet (Prosjekt Studiestart).
             Hvordan tilpasse seg en ny studiesituasjon og lette overgangen fra videregående
             skole til universitetet.


          Barne- og Familiedepartementet
             Evaluering av et tiltaksprosjekt på Hellesøy for flykltningbarn/ungdom


          Et program for tidlig intervensjon for kvinner som er alkoholmisbrukere.
             Et prosjekt drevet av psykiater Brit Haver ved Sandviken sykehus, Bergen
             Dataanalyser, grafiske fremstillinger, rapportering og arbeid med artikkelskriving.


Høst 2004 – 2005  Atferdssenteret i Oslo
             Positiv elevatferd og støttende læringsmiljø i skolen (PALS). Dette er en
             intervensjonsstudie i 4 skoler og med 4 skoler som kontrollskoler (kvasiexp.studie)
             I den forbindelse studerte jeg en SEM-matematikk som heter latent vekstmodellering
             for å analysere utviklingsprosesser. Dette er en relativt ny type statistikk og gir langt
             bedre muligheter for analyser av longitudinelle data enn for eksempel ANOVA med
             repeterte målinger.
     Annet arbeid
1994 -  Klinisk arbeid
     med enkeltindivider og grupper innen temaene: traumer (bl.a. PTSD), andre typer
     krisereaksjoner, stress/utbrenthet, depresjon, angst, relasjonsproblematikk.1994 -  Undervisning
     Universitetet i BERGEN – Embetsstudiet i psykologi
         - Undervisning på metode 1. deskriptiv statistikk, enkel regresjon,
         - reliabilitet (bl.a. indre konsistens reliabilitet/Cronbach’s alpha)
         - validitet

     Psykologi grunnfag (friundervisningen i Norheimsund og i Bergen)
         - Forskningsmetoder
         - Kognitiv psykologi
         - Personlighetspsykologi
         - Krisepsykologi

     Haukeland Sykehus, Bergen
         - Holdninger blant helsepersonell overfor voldsofre.

     Diverse institusjoner, foretak, kommuner og andre type organisasjoner
         - Krisepsykologi (traumereaksjoner og mestring)
         - Stress og stressmestring
         - Ledelse under kritisike hendelser

								
To top