MATEMATIK TAHUN 3 UJIAN 2 by nuefail

VIEWS: 170 PAGES: 6

ujian matematik tahun 3, ujian bulanan

More Info
									UJIAN BULAN 2
MATEMATIK
TAHUN 3
ARAHAN
Kertas soalan ini mengandungi 30 soalan objektif dengan pelbagai pilihan jawapan A,B,
dan C. Pilih jawapan yang BETUL sahaja dari pilihan jawapan berkenaan dan bulatkan
serta HITAMKAN pada kertas jawapan anda.

1.   Tukarkan 800g kepada kg
    A  0.8 kg
    B  8.0 kg
    C  800 kg

2.   Cari berat berikut dalam kg: 200g + 600g + 400g
    A   1300g
    B   1.2 kg
    C   1200 kg

3.  Berat Ali 75kg, manakala ayahnya pula 92 kg.Berapa beza berat mereka?
   A   15kg
   B   17 kg
   C   18 kg

4.  Jam berikut menunjukkan pukul berapa dalam sistem 12 jam?
   A     10:20 pm
   B     4:50 pm
   C     10:20 am

5   Nyatakan sukatan berikut dalam mililiter?

           0.75 liter

   A  750 ml
   B  7500 ml
   C  705 ml
6.  DARABKAN : 12kg X 5
   A  76 kg
   B  60 kg
   C  80 kg                       1
7.     400 m l + 502 m l =
      A 902 ml
      B 900 ml
      C 450 ml
8     49.08 l + £ = 61.36 l
      A 12.28 l
      B 10.42 l
      C 11.09 l

9     Nyatakan berat epal berikut dalam gram?
    A    2500g
    B    250 g
    C    200g
10.  Namakan bentuk gambarajah berikut ?
   A    segiempat sama dan segitiga sama
   B    segiempat tepat
   C    segitiga tepat

11.  Sebuah bekas mempunyai 536 ml     air yang telah dimasak. 300 ml daripadanya telah

   digunakan untuk membuat air minuman .Berapakah baki air bersih yang tinggal ?
   A    148 ml

   B    236 ml

   C    445 ml


                       2
12.  100cm – 88cm =

   A    22cm
   B    20cm
   C    12cm
13.
       300 cm + 453 cm= 803 cm

   Nyatakan jawapan dalam meter ?

   A    8.03 m

   C    8.3 m

   B    8.30 m

14.  Sebuah kedai menjual 176 kg beras dan gula dalam masa sebulan. Jumlah beras yang
   dijual adalah 126 kg .Berapakah jumlah gula yang telah dijual?
   A    60 kg

   B    50 kg

   C    85 kg

15.  Tinggi Amin aialah 157.3 cm manakala tinggi Shahril ialah 3.9 lebih daripadanya.
   Hitungkan tinggi Shahril?
     A  143.4 cm
     B  153.4 cm
     C  104.1 cm
16.  Berapa minitkah ke pukul 12:00 tengahari ?


   A    15 minit
   B    20 minit
   C    30 minit
                       3
17.  Namakan bentuk berikut ?
   A   pentagon
   B   heksagon
   C   oktagon

18.  Berapakah bilangan bucu bentuk di bawah ini?
   A   4
   B   5
   C   6

19  1 jam 10 minit bersamaan dengan
   A   70 minit
   B   20 minit
   C   90 minit

20.  Jadual menunjukan jumlah harga bagi 3 jenis barang.

         ITEM          ISIPADU
    Jus Oren           500 ml
    Jus Epal            2 liter
    Jus Tembikai         1.3 liter

   Kira isipadu bagi jus oren dan jus tembikai?
   A    1.8 l
   B    1500 ml
   C    1.2 l l

21.  Pak Abu ada 65kg buah mangga. Seorang pekedai membeli 40kg mangga untuk dijual
   di pasar tani.Berapakah jumlah berat mangga yang tinggal?
   A. 25 kg
   B. 35 kg
   C. 22 kg

                       4
22.  Tambahkan : 1.2 l dan 2.6 l

   A. 4.3 l

   B. 2.6 l

   C. 3.8  l
23.  Cari jumlah isipadu bekas dibawah ini?
   A.    920 ml

   B.    1020 ml

   C.    1120 ml

24.  Cari jumlah wang berikut ?
          WANG     RM50    RM10  RM5  RM1

          JUMLAH      1     1   2   3   A.    RM78.00
   B.    RM79.00
   C.    RM73.00
25.  Cari beza berat di antara 12 kg dan 1.2 kg
   A.    10.8 kg
   B.    9.8 kg
   C.    8.8 kg
26.  Yang manakah nilai yang paling besar?
   A.    12.56 kg
   B.    1.256 kg
   C.    125.6 kg
                        5
27.   TOLAKKAN :     7.01 kg – 2.3kg
     A.   4.71kg
     B.   3.71kg
     C.   2.71kg
28.   Cari masa berikut dalam minit : 3 jam 20 minit
     A.   200 minit
     B   300 minit
     C.   100 minit
29.   BAHAGIKAN : 3 120
     A.   30
     B.   40
     C.   20


30.   Nyatakan isipadu berikut dalam mililiter


             6.5 l
   A. 5600 ml

   B. 6500 ml

   C. 5060 ml
                   SOALAN TAMAT
                        6

								
To top