RAW profilbr�dder by CF2084S

VIEWS: 5 PAGES: 1

									T1 Lægter                                        Datablad
Produkt
   38x73 mm T1 lægte

Godkendelser og mærkninger:
   T1

Tekniske produktinformationer:
Træsort              Gran
Sortering             T1
Bæreevne              K18 (jf. DS 413)
Dimension             38x73 mm
Tolerancer             -1,+3 (ved fugt indhold på 18% +/-2%)
Træfugt              Lægterne skal være frie for mug og skimmel, dette skal
                  kontrolleres ved modtagelsen.
Kvalitetskontrol          Styrkesortering, dimension og mærkning er under intern kontrol.
                  Herudover er produktionen underlagt ekstern kontrol af T-
                  virkeordningen.
Modtagekontrol           Udførende skal ved modtagelse kontrollere:
                     At lægterne er T1-mærkede
                     At dimensionerne er korrekte
                     At lægterne er frie for åbenlyse fejl og mangler
                     At lægterne er frie for styrkeforringende transportskader
                     At lægterne er frie for mug og skimmel

Kontrol ved oplægning       Af sikkerhedshensyn skal udførende ved oplægning frasortere
                  lægter med åbenlyse fejl og mangler.
Returnering            Konstateres der fejl eller mangler ved modtagekontrol eller
                  oplægning, skal der reklameres. Lægterne der konstateres
                  mangelfulde, kan returneres for ombytning eller refundering.
Længder              Faldende med 30cm interval fra 180-540cm
Pakkestørrelse           Helpakke 1x1m halvpakke ½x1m
gr.nr. og tun nr.         1540 0380731
                  Sikkerhed under arbejdet
     Træd altid tæt ved spærene.
     Taglægter kan knække ved hård belastning, selv om de er korrekt sorteret og T1-mærket.
     Er lægteafstanden større end 460 mm kræves særlige foranstaltninger for at sikre mod
     nedstyrtning i henhold til Arbejdstilsynets anvisninger.
     Øvrige regler for sikring ved tagarbejder findes i Arbejdstilsynets At-vejledning om
     nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare, se www.arbejdstilsynet.dk eller kontakt din
     fagorganisation.
  Kilde: TRÆ 51 s.17
www.raw-products.info                                   T1 Lægter
                                                 1

								
To top