Docstoc

טיפים לפינוי תכולת בית

Document Sample
טיפים לפינוי תכולת בית Powered By Docstoc
					                               ‫טיפים לפינוי תכולת בית‬
  ‫כאשר נפטר קרוב משפחה, מתכנסים יורשיו בדירה ובוחנים אותה ביסודיות. במקרים רבים, הם‬
‫מגלים בדירה אוסף עצום של פריטים שונים: בגדים ישנים, כלי בית וכלי עבודה, חפצי אומנות, מוצרי‬
‫חשמל, רהיטים גדולים וקטנים, תמונות, מכתבים ואלבומים. אם ברצונם של בני המשפחה למכור את‬
       ‫הדירה, לגור בה או להשכירה לדיירים, הם חייבים לבצע פינוי מדירה, או פינוי ירושה.‬

‫כיצד ניתן לבצע פינוי מדירה? להלן מספר טיפים שימושיים שניתן להסתייע‬
                               ‫בהם.‬
    ‫לפני תהליך של פינוי מדירה, הקדישו קודם כל זמן ראוי לבחון ביסודיות את תכולת‬     ‫1.‬
      ‫הדירה. בין הפריטים שתמצאו שם, עלולים להיות גם חפצי ערך או חפצים בעלי אופי‬
   ‫נוסטלגי. בקשו מקרוב משפחה שהכיר את הנפטר להתלוות אליכם במשימה זו. הוא יכול‬
‫להצביע בעבורכם על חפצים או פריטים שהיו בעלי ערך אישי עבור הנפטר. מפאת כבודו של‬
                        ‫הנפטר, רצוי לאפסן פריטים כאלו למשמרת.‬
      ‫אם מדובר בתכולת דירה מועטה בלבד, רכזו את חפצי הערך ברשותכם והשליכו‬       ‫2.‬
     ‫לאשפה את כל היתר. דאגו לפעול בהתאם להנחיות חוק הניקיון. חוק זה מטיל קנסות‬
       ‫כבדים על אנשים המשליכים אשפה ברשות הרבים. גם אוסף של חפצים חסרי ערך‬
    ‫וגרוטאות יכול להיחשב כאשפה מבחינת החוק. בנוסף, תאמו עם הרשות העירונית מתי‬
  ‫לבצע פינוי ירושה. רשויות רבות קובעות קנסות על השלכה של פסולת חריגה, המתבצעת‬
                                    ‫ללא תאום מוקדם.‬
 ‫אם מדובר בתכולת דירה רבה ואין לכם זמן או כוח לטפל בפינוי ירושה או פינוי רהיטים,‬      ‫3.‬
‫פנו לקבלת שירות מקצועי. אנשי מקצוע יגיעו לביתכם ויעריכו את שווי התכולה. לאחר מכן,‬
   ‫הם יפחיתו את ערך התכולה מעלות העבודה. בצורה כזו, תצטרכו לשלם בסוף סכום לא‬
                         ‫גדול ואולי אפילו תקבלו פינוי דירה בחינם.‬
    ‫אם הדירה מכילה רהיטים ישנים רבים, דאגו לבצע פינוי רהיטים מקצועי. אנשי פינוי‬     ‫4.‬
 ‫ירושה מיומנים באיסוף ופינוי רהיטים. כאמור, השלכתם של רהיטים ישנים סתם כך לרחוב,‬
                           ‫עלולה לסבך אתכם בקנסות גבוהים.‬
  ‫גם בעת פינוי ירושה, הקפידו על איכות הסביבה. אספו את החפצים הניתנים למחזור,‬        ‫5.‬
  ‫כמו למשל בקבוקים או דיסקים והעבירו אותם למתקני המחזור. כמו כן, טפלו בזהירות‬
     ‫בסוללות, צבעים, תרופות ושאר סוגים של אשפה מסוכנת. אל תשליכו אותם סתם כך‬
  ‫לאשפה. כאשר פריטים אלו מתפרקים, הם מזהמים את הסביבה ותוצרי הפירוק הרעילים‬
  ‫שלהם חודרים למי התהום. רצוי שתתייעצו עם מומחי פינוי ירושה כיצד להיפטר מפריטים‬
                                   ‫של אשפה מסוכנת.‬
   ‫העבירו חפצים ישנים לנזקקים. אספו בגדים ישנים, כלי בישול, רהיטים קטנים או חפצי‬     ‫6.‬
  ‫חשמל ותרמו אותם למעונות המטפלים בנזקקים. אם תודיעו לנציגי המעונות הללו בטלפון‬
  ‫שאתם מעוניינים להעביר להם פריטים משומשים, הם בהחלט עשויים לשלוח אליכם רכב‬
                                     ‫לאיסוף התכולה.‬
    ‫אם החלטתם לבצע פינוי רהיטים או פינוי ירושה באופן מקצועי, פנו אך ורק לחברה‬      ‫7.‬
    ‫מוכרת ובעלת ניסיון. חברה כזו לא תשקר לכם בעת ביצוע הערכה של תכולת הדירה.‬
      ‫אמינותה וניסיונה יתבטאו גם במהירות העבודה ובהקפדתה לסלק את הפריטים תוך‬
  ‫התאמה לכללי החוק, איכות הסביבה ודאגה לנזקקים. לקבלת המלצות על חברות מנוסות‬
‫לצורך פינוי מדירה או פינוי ירושה, התייעצו עם עורכי דין העוסקים בתחומי הירושות, פשיטת‬
  ‫רגל או כינוס נכסים. עורכי דין כאלו עובדים באופן שוטף עם מקצועני פינוי רהיטים או פינוי‬
                            ‫ירושה וישמחו להמליץ לכם עליהם.‬

   ‫הטיפים ניתנו על ידי דרור וקנין מחברת דרור פינויים /‪http://www.drorpinuiem.co.il‬‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:17
posted:9/10/2012
language:Hebrew
pages:1
Description: כיצד תנהגו לפני פינוי הדירה או הבית? דרור וקנין מדרור פינויים עושה לכם סדר ונותן לכם מספר טיפים קצרים ושימושיים על מנת שלא תלכו לאיבוד