adab menuntut ilmu by fardzli

VIEWS: 19 PAGES: 1

									                   ADAB MENUNTUT ILMU

                      KONSEP MENUNTUT ILMU

      Menuntut ilmu merupakan suatu ibadat & juga jihad pada jalan Allah.
      Manusia yang berilmu dipandang mulia oleh masyarakat & akan meningkatkan martabat umat Islam

                      HUKUM MENUNTUT ILMU :

                     WAJIB : bagi semua orang Islam

                      PEMBAHAGIAN ILMU

        ILMU FARDU AIN                    ILMU FARDU KIFAYAH

Ialah : Ilmu yang wajib dituntut oleh setiap individu   Ialah : Ilmu yang wajib dituntut oleh sebahagian
    Islam. Berdosa jika tidak mempelajarinya         masyarakat. Jika semua orang Islam tidak
                                 mempelajarinya, semua umat Islam berdosa


      Contoh Ilmu Fardu Ain                  Contoh Ilmu Fardu Kifayah

      Ilmu asas Tauhid / Aqidah                Ilmu Sains dan Teknologi
      Ilmu asas membaca Al- Quran               Ilmu Kejuruteraan
      Ilmu Feqah                       Ilmu Astronomi
      Ilmu Akhlak                       Ilmu Perdagangan


     ADAB KETIKA MENUNTUT ILMU
                                     HIKMAH /KEBAIKAN
                                      MENUNTUT ILMU
   1.  Menumpukan perhatian ketika guru
      mengajar
   2.  Bercakap sopan dengan guru             Dapat meningkatkan keyakinan tentang
   3.  Bertanya guru apabila tidak faham          kewujudan dan kekuasaan Allah
   4.  Tidak membantah arahan dan             Dapat melaksanakan suatu ibadat dan
      bersedia menerima nasihat dari guru         amalan dengan cara yang betul
   5.  Membuat kerja rumah dengan ikhlas          Dapat meningkatkan kecemerlangan diri,
      dan bersungguh-sungguh               keluarga dan masyarakat
   6.  Sentiasa berusaha dan berdoa            Tidak mudah ditipu dan dipermainkan
      memohon kejayaan                  oleh orang lain
                                Mendapat keberkatan dari Allah


     CONTOH TINGKAHLAKU                        SOALAN LATIHAN
YG TIDAK BERADAB KETIKA MENUNTUT ILMU
                             1.  Jelaskan maksud Ilmu Fardu Ain dan Ilmu
  Tidak menghormati guru apabila bertemu          Fardu Kifayah
  Bermain dan bergurau ketika guru mengajar      2.  Senaraikan 3 contoh Ilmu Fardu Ain dan 3
  Bercakap dengan guru menggunakan bahasa          contoh Ilmu Fardu Kifayah
   yang kurang sopan                  3.  jelaskan 3 kepentingan menuntut ilmu.
  Melanggar perintah dan arahan guru          4.  Pelajar yang baik adalah pelajar yang
                                sentiasa mengamalkan adab-adab ketika
  Menyakiti hati guru dengan kata-kata atau
   perbuatan                         belajar. Nyatakan 3 adab belajar

								
To top