Logikai_fizikai_rendszerterv_v1.1

Document Sample
Logikai_fizikai_rendszerterv_v1.1 Powered By Docstoc
					FELSŐOKTATÁSI SZEMÉLYI NYILVÁNTARTÁS
  LOGIKAI ÉS FIZIKAI RENDSZERTERV
         V1.0
     2012. SZEPTEMBER 8.
Educatio Kht.                                                          Logikai és Fizikai RendszertervTARTALOMJEGYZÉK
1.   BEVEZETÉS ................................................................................................................................. 4

2.   ARCHITEKTÚRA TERV ............................................................................................................... 5

   2.1  ARCHITEKTÚRA - LOGIKAI ELRENDEZÉS            ....................................................................................... 5
   2.2  HÁLÓZATI TOPOLÓGIA       .......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

   2.3  ALKALMAZÁSKAPCSOLATOK . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

   2.4  HW/SW KONFIGURÁCIÓ ............................................................................................................ 5

3.   LOGIKAI SZINTŰ FOLYAMATOK............................................................................................. 13

   3.1  ELLENŐRZÉS ........................................................................................................................... 13

   3.2  OKTATÁSI AZONOSÍTÓSZÁM KEZELÉSE ...................................................................................... 14

   3.3  SZEMÉLY KERESÉSE ................................................................................................................ 15

4.   FELHASZNÁLÓI FELÜLET ....................................................................................................... 17

   4.1  MODELLEZÉSI KONCEPCIÓ ....................................................................................................... 17

   4.2  BEJELENTKEZÉS ...................................................................................................................... 18

   4.3  NYITÓLAP................................................................................................................................ 19

   4.4  ADATBLOKKOK ........................................................................................................................ 19

   4.5  JOGVISZONYKEZELÉS .............................................................................................................. 29

   4.6  JOGVISZONY VISSZAVONÁSA .................................................................................................... 32

   4.7  BEJELENTÉSEK ÁLLAPOTA ........................................................................................................ 33

   4.8  DUPLIKÁCIÓ KEZELÉS............................................................................................................... 34

   4.9  CSOPORTOS HOZZÁADÁS ......................................................................................................... 35

   4.10    ÉRTESÍTÉSEK ...................................................................................................................... 36

   4.11    IGAZOLÁS NYOMTATÁSA ....................................................................................................... 36

   4.12    LEKÉRDEZÉSEK ................................................................................................................... 37

5.   ADATBÁZISTERV ...................................................................................................................... 38

   5.1  BEVEZETÉS    ............................................................................................................................. 38

   5.2  NYILVÁNTARTÁS - HALLGATÓ SZEMÉLYI ADATOK........................................................................ 39

   5.3  NYILVÁNTARTÁS - HALLGATÓI JOGVISZONY ADATOK .................................................................. 49

   5.4  NYILVÁNTARTÁS - OKTATÓ SZEMÉLYI ADATOK ........................................................................... 61

   5.5  NYILVÁNTARTÁS - OKTATÓI JOGVISZONY ADATOK ...................................................................... 72

   5.6  ADATKÖZLÉS ........................................................................................................................... 77

   5.7  ÉRTESÍTÉS .............................................................................................................................. 80

   5.8  SABLON .................................................................................................................................. 86

Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 2/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                                       Logikai és Fizikai Rendszerterv   5.9  JOGOSULTSÁG ........................................................................................................................ 89

6.   INTERFÉSZEK ........................................................................................................................... 97

7.   ÁLLAPOTDIAGRAM .................................................................................................................. 98

   7.1  ADATKÖZLÉS ENTITÁS ÁLLAPOTVÁLTOZÁSAI .............................................................................. 98

   7.2  NYILVÁNTARTOTT .................................................................................................................. 100
   7.3  OKTAZON ............................................................................................................................. 102

8.   MELLÉKLETEK........................................................................................................................ 103
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 3/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                    Logikai és Fizikai Rendszerterv
1. BEVEZETÉS
   Jelen dokumentáció célja a Követelményspecifikációban definiált követelményrendszer, kialakított üzleti
   folyamatok, objektumok, szerepkörök továbbgondolása, leképezése egy a fejlesztők számára
   használható, rendszerszemléletű, megvalósítás központú és kellő mélységű rendszertervvé, bemutatva
   a személyi nyilvántartási rendszer hardver és szoftver architektúráját.

   Előbbi esetén részletesen foglalkozunk a felsőoktatás esetén használandó architektúra
   komponensekkel, definiáljuk, hogy azok hogyan, milyen feltételekkel, paraméterezéssel illeszthetők be a
   jelenleg meglevő infrastruktúrába. Külön foglalkozunk a két rendszer közötti és külső rendszerekkel való
   kommunikáció-, valamint az adat- és működési biztonság növelését célzó redundáns kialakítás
   lehetőségeivel.
   Utóbbi kapcsán bemutatjuk a rendszer szakterületi modelljét, fizikai szintű adatbázistervét, a
   legfontosabb entitások élettörténetét, képernyőtervek segítségével szemléltetjük a kialakítandó
   felhasználói felületet, valamint ismertetjük a rendszer interfészeit. Emellett a Követelményspecifikáció
   folyamatmodelljének néhány kulcsfunkcióját, így például az értesítési rendszer vagy az ellenőrzési
   funkcionalitás folyamatát logikai mélységben is bemutatjuk.

   A dokumentum záró fejezeteiben, illetve mellékleteiben foglalkozunk a jogosultságkezelés, naplózás,
   adattárolás és mentés, üzemeltetés, ügyfélkapus authentikáció kérdéseivel, valamint bemutatjuk az
   elektronikus aláíró toolkitet.
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 4/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                              Logikai és Fizikai Rendszerterv
2. ARCHITEKTÚRA TERV
   Jelen dokumentum a felsőoktatási személyi nyilvántartás architektúrális felépítését részletezi a fizikai
   eszközök szintjéről kiindulva egészen az alkalmazás külső és belső kapcsolatainak részletezéséig. A
   közoktatási személyi nyilvántartás csak mint külső kapcsolat kerül kibontásra, ennek a részletezése
   nem ezen dokumentum hatóköre. A dokumentum kialakítása során figyelembe vettük a EDUCATIO Kht.
   rendelkezésére álló fejlesztői kapacitást és kompetenciát, a már meglévő hardver eszközöket és
   szoftver licence-eket, valamint a más szervezeteknél már bizonyított architektúrális megoldásokat.


  2.1 ARCHITEKTÚRA - LOGIKAI ELRENDEZÉS

     Külső szervezetek,         MQ client-server
      alkalmazások            kapcsolat
                              Internet

                   Web kapcsolat
                    (browser,
                    alklamazás)

                                                    Inside

                        FELVI             MQ
     Inside
                       szegmens           szegmens
                                                     Prod DB srv1
                       WEB,APP srv1                               Adatbázis
         Adatbázis                                  DB
                         WEB,APP srv1               kapcsolat         replikáció
         replikáció
                            WEB,APP srv1      MQ HA Clus1
                                         MQ HA Clus2                                 DB
                                                    Repl DB srv3
                                kapcsolat                           ...
            Repl DB srv1
                                         Storage
                         DB srv2


     Felsőoktatás BP2 (HIK)      Felsőoktatás BP1(OFIK)
                                                                   1.
                      Ábra – Felsőszintű architektúra
     Az éles felsőoktatási személyi nyilvántartó alkalmazás komponensei az EDUCATIO Kht.
     Budapesti OFIK telephelyén a már meglévő architektúrába kerülnek telepítésre. A „Felvi” LAN
     szegmensébe kerülnek telepítésre az alkalmazás weben keresztül elérhető (felhasználók részére
     elérhető webes felület, alkalmazáskapcsolatokat kiszolgálo WEB Service-ek) komponensei, ebben a
     környezetben kerül kialakításra egy több WEB szerverből álló load balancing cluster a terhelés
     elosztás és a magas rendelkezésreállás érdekében. Az MQ hálózati szegmensen az
     iskolaadminisztrációs rendszerekkel zajló kommunikáció jelenleg MQ Everyplace-t használ, ez
     lecserélésre kerül közvetlen MQ client-server kapcsolatra. Az alkalmazáshoz tartozó éles
     adatbázisok ugyanezen telephely belső (Inside) szegmensébe kerülnek létrehozásra, ezeket az
     alkalmazás IBM MQSeries kapcsolaton keresztül éri el. A webes felhasználói felületen történő
     lekérdezések meggyorsítására az alkalmazás mindegyik adatbázisnak egy csak olvasható aggregált

Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 5/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                              Logikai és Fizikai Rendszerterv     másolata elérhető a „Felvi” szegmensben. Adatbiztonsági okokból az EDUCATIO Kht. Budapesti
     HIK telephelyen kialakításra kerül egy backup site, ahol az éles adatbázisról egy natív DB
     replikációval előállított másolat kerül kialakításra. Mivel az éles alkalmazás magas
     rendelkezésreállású hardver, szoftver megoldáson fut, backup oldalon csak adatbázis másolat kerül
     kialakításra.
     A kapcsolódó külső rendszerek és szervezetek INTERNET-en keresztül érik el a felsőoktatási
     személyi nyilvántartást. A kapcsolódó belső alkalmazások a DB2 adatbázist és az MQ QM-eket
     érik el, innen dolgozzák fel az adatokat.

  2.2 HÁLÓZATI TOPOLÓGIA
     Külső szervezetek,
      alkalmazások
                                               Site to site VPN
                                                 (IPSec)
                            Internet
                                                    Inside

                        FELVI            MQ
     Inside
                       szegmens          szegmens
                       WEB,APP srv1                        Prod DB srv1

                         WEB,APP srv1

                           WEB,APP srv1
                                     MQ HA Clus1 MQ HA Clus2
                                                    Repl DB srv3
           Repl DB srv1                        Storage                 ...
                         DB srv2


     Felsőoktatás BP2         Felsőoktatás BP1
                                                                   2.
                            Ábra – Hálózati kialakítás
     A 2. ábra a jelenlegi hálózati topológiát tükrözi, ez a rendszer kialakítása során vagy a jövőben
     kialakítandó rendszerek különböző igényei miatt változhat.

     A budapesti OFIK telephelyen kialakított hálózat három szegmensre van bontava két szeparált
     hálózati szegmenre „FELVI”, „MQ” néven és egy belső (Inside) hálózatra, a Web- és alkalmazás
     szerver a maximális biztonság érdekében a „Felvi” szegmensbe kerül, az adatázis szerver pedig
     a belső hálózati szegmensbe.
     A „Felvi” szegmensben kialakításra kerül az SSL load balancer előtét mögé egy AS/WS cluster és
     erre kerül a személyi nyilvántartás rendszer Webes felületét kiszolgáló alkalmazás és a külső
     integrációs kapcsolatokat kiszolgáló Web Service-ek.
     A személyi nyilvántartás rendszer adatbázisának – tekintettel a várható ügyszámra és a jelentős
     mennyiségű integrációs kapcsolatra – külön dedikált szervert javaslunk alkalmazni, hogy a többi
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 6/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                     Logikai és Fizikai Rendszerterv     alkalmazás terhelése ne befolyásolja a rendszer működőképességét. Ennek megfelelően az 2.1
     fejezetben szereplő HW konfigurációk meghatározásakor azzal a feltételezéssel éltünk, hogy azok
     csak a felsőoktatási személyi nyilvántartó rendszer kiszolgálásával foglalkoznak.
     Backup oldalon a másik budapesti telephelyen a belső hálózatra kapcsolódik az adatbázis
     szerver.
     A két telephely között IPSec VPN-el védett kapcsolaton keresztül megy a forgalom (DB
     replikáció). A védett kapcsolat jelenleg nem megoldott, ezért ennek a kiépítése és konfigurációja
     szükséges.


  2.3 ALKALMAZÁSKAPCSOLATOK
     A felsőoktatási személyi nyilvántartás kapcsolatai három részre oszthatóak:

          Külső Intézmény rendszereivel kialakítandó rendszerkapcsolatok;

          Külső technikai kapcsolatok;

          Belső kapcsolatok (PERL scriptek, vastag klienses alkalmazások).
     A külső intézmények rendszereivel kialakítandó rendszerkapcsolatok közé sorolható a BM
     Központi Hivatalban működő Személyi adat és Lakcímnyilvántartó rendszer, a közoktatási személyi
     nyilvántartás, a főiskolai és egyetemi lokális iskolaadminisztrációs rendszerek, a diákigazolvány,
     illetve a pedagógusigazolvány rendszerek.

     Külső technikai kapcsolatok a PKI rendszer (Elektronikus aláírás személyi adatbázisa), az e-mail
     és az SMS szerver. (Értesítési rendszer kialakítási módja még függőben van, arról Educatio Kht.
     belső döntés szükséges.)

     A belső kapcsolatok kötik a rendszerhez azokat házon belüli alkalmazásokat, amelyek használják a
     rendszer különböző szolgáltatásait. A belső központi adatbázisból aszinkron módon MQ-n keresztül
     PERL script-ek juttatják el az adatokat a WEB szerverhez kapcsolódó MySQL adatbázisba. Az
     adatok küldés előtt aggregálásra kerülnek és a kiküldött adatok csak olvashatóak a WEB-es
     felületen, módosításukra az MQ-n keresztül feladott kérelmek formájában vagy a belső hálózatban
     vastagkliens alkalmazásokon keresztül van lehetőség. Az adatok változtatását a belső hálózaton
     vastagkliens alkalmazásokon keresztül végzik az ügyintézők.
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 7/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                                    Logikai és Fizikai Rendszerterv         Külső Kapcsolatok I.

                                                       Application/WEB Server
                                       HTTP,
                                                 Web Services adapter
                                      Web Service                   Application server

                                                                    JSP
          Közokt. Szem.          PKI
            Nyilv.                                  MQ/JMS adapter            Servlet

                                                                       ejb
         Diákigazolvány rsz.     Pedagógus ig. rsz.                             Data Base


                                                                    MySQL
         Külső Kapcsolatok II.
                                             Felvi

                                               MQ client-
                                                server                DB kapcsolat


         Iskolaadm. Rsz. Iskolaadm. Rsz.                    MQ Queue Manager
                           BM KH – SzL
           Egyetemek    Főiskolák                                        PERL script alkalmazások
                                     MQ client-
                                      server
                              Data Base              PERL script alkalmazások

                                     DB kapcsolat


         Belső felhasználók              DB2

         Inside                                 MQ


                    3. Ábra – A Felsőoktatási személyi nyilvántartás kapcsolatai
     A rendszernek technológiai szempontból kétféle interfésze lesz, ahol emberi munka vagy
     beavatkozás szükséges, ott a külső felhasználóknak webes felület kerül kialakításra, (pl.
     állományok feltöltése, lekérdezések futtatása) a belső felhasználók pedig vastagkliensen keresztül
     érik el az alkalmazást, a külső és belső rendszerek integrációját pedig Web Service-kel és PERL
     script-ben írt, szállítási rétegként MQ-t használó interfészekkel kell megoldani.

     A Web Service-ek kialakításánál mindenképpen törekedni kell a logikailag általános megoldás és a
     platformfüggetlenség kialakítására a nagyszámú kapcsolódó rendszer miatt.


2.3.1      ISKOLAADMINISZTRÁCIÓS RENDSZEREK KAPCSOLATA
     Előzőleg a főiskolai és egyetemi iskolaadminisztrációs rendszerek IBM Websphere MQ Everyplace-
     en keresztül kapcsolódtak az Educatio Kht. rendszereivel, de a rossz üzemeltetési tapasztalatok
     miatt ez a kapcsolat lecserélésre kerül Websphere MQ client-server kapcsolatra. Az MQ
     Everyplace komponens elhagyása miatt viszont az MQ server rendelkezésre állását meg kell
     növelni, mivel közvetlenül ide csatlakoznak majd a felsőoktatási iskolaadminisztrációs rendszerek. A
     szükséges rendelkezésreállás eléréséhez és a növekvő üzenetszám kiszolgálásához úgynevezett
     active-active failover cluster kialakítása szükséges (4. ábra). Ebben a konfigurációban két külön
     szerver hardveren fut egy-egy MQSeries queue manager (QM) párhuzamosan. Ebből bármelyik
     működésében hiba lép fel (sw, hw), akkor a másik hardveren elindul a tartalék pár, ami a közös
     storage-ről átveszi a működésképtelen QM logfile-jait és elindítja a szolgáltatást. A megoldás előnye
     a magas rendelkezésreállás és hogy mindkét szerver folyamatosan részt vesz az adatok
     feldolgozásában, a clusternek nincsen üresen futó úgynevezett „cold backup” komponense. A belső
     rendszerek biztonsága növelhető egy „előtét” QM beállításával és az előtét és a cluster QM-ek között
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 8/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                          Logikai és Fizikai Rendszerterv     tűzfal beállításával, azonban az előbbi megoldáshoz azonos rendelkezésreállás biztosításához ezt a
     QM-t is clusterbe kell rakni.
                            MQ clients    Remote QMs
             QM B backup       QM A                 QM B   QM A backup
              service       service                service   service
                                 Cluster conn
                                 „heart beat”
                 MQ Clust1                         MQ Clust2
                                                 Internal disks
           Internal disks
                                    Shared
            Active-active                  storage
           failover cluster

                         4. Ábra – Két rendszer közötti kapcsolat
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 9/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                                       Logikai és Fizikai Rendszerterv2.3.2 KÖZ ÉS FELSŐOKTATÁSI RENDSZER KAPCSOLATA


                                                            .NET Application Server

                                         Web Services    Web Services adapter
                                                                  Application server
                      PERL script alkalmazások
                                                                        ASP.NET


                                                                          ASP

                                                                             ejb
           MySQL          Data Base


                                 MQ client-
                                 server

                                                                  Data Base

                       MQ Queue Manager
                                         MQ client-
                                                 MQ client
                                         server

                                                                     MS SQL
         Felsőoktatás (BP1)                              Közoktatás (SZTAKI)

                                                                                5.
                         Ábra – Két rendszer közötti kapcsolat

     A közoktatási és felsőoktatási személyi nyilvántartás közötti kétirányú verifikációs célú kapcsolat
     Web Services és MQ interfészen keresztül kerül megvalósításra.

     A felsőoktatási rendszer Web Services interfészen keresztül éri el a közoktatási rendszert, a
     közoktatási rendszer pedig MQ kliens kapcsolaton keresztül közvetlenül éri el a felsőoktatási
     rendszert.

     Amennyiben az éles közoktatási személyi nyilvántartás nem elérhető, akkor a felsőoktatási
     rendszernek automatikusan át kell kapcsolnia a backup közoktatási személyi nyilvántartási rendszer
     használatára.

2.3.3 BM KAPCSOLAT
     A Felsőoktatási személyi nyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében indokolt a BM
     Központi Hivatal Személyiadat és lakcímnyilvántartás felé rendszerkapcsolat kiépítése a
     rendszerben lévő adatok ellenőrzése céljából.
     Az adatok hitelesítését ellátó BM KH SzL interfész kialakítása:
       1. A felsőoktatási személyi nyilvántartás közvetlenül éri el a BM KH SzL nyilvántartását.
     A kialakítandó megoldás egyeztetendő az Educatio Kht.-n belül (KII és OFIK) azt követően, hogy a
     lehetőségek jogi és technológiai részleteinek egyeztetése az Educatio és a BM KH között
     megtörtént.
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 10/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
 Educatio Kht.                                         Logikai és Fizikai Rendszerterv 2.4 HW/SW KONFIGURÁCIÓ
 Az éles környezet működtetését az alábbi eszközökkel látjuk biztosíthatónak.
Server    Hely          HW           HW induláskor        SW          funkciók
               Min. 2 db
               processzorig
               bővíthető;
                           2 db processzor;
               min 4 Gb RAM-ig                              Üzenetkezelés
                           2 Gb RAM;            SUN Solaris OS;
MQ HA     „MQ”      bővíthető;                                 (Iskolaadminisztrációs
                           Minimum 30 Gb          Solaris Cluster;
               minimun 2 db                                rendszerek és belső
Cluster1   (OFIK)                 RAID1 partíció az        IBM
               SCSI, SATA, SAS
                           OS-nek és a           Websphere MQ    rendszerek).
               HDD-ig bővíthető;
                           programoknak.
               Optikai csatlakozási
               lehetőség a
               storage-hoz.
               Min. 2 db
               processzorig
               bővíthető;
                           2 db processzor;
               min 4 Gb RAM-ig                              Üzenetkezelés
                           2 Gb RAM;            SUN Solaris OS;
MQ HA     „MQ”      bővíthető;                                 (Iskolaadminisztrációs
                           Minimum 30 Gb          Solaris Cluster;
               minimun 2 db                                rendszerek és belső
Cluster2   (OFIK)                 RAID1 partíció az        IBM Websphere
               SCSI, SATA, SAS
                           OS-nek és a           MQ        rendszerek).
               HDD-ig bővíthető;
                           programoknak.
               Optikai csatlakozási
               lehetőség a
               storage-hoz.
               Min 250 Gb-ig
               bővíthető storage
               SCSI, SATA, SAS
                          Min 100 Gb-ig
       „MQ”      HDD-vel                                  MQ QM-ek logjainak
                          partíció az
Storage           Min 4 csatornás                              tárolása.
       (OFIK)                 adatoknak (log és
               optikai kapcsolat
                          archive log)
               Egy logikai Volume
               kiadása két külön
               host számára
                          2 db processzor;
                          4 Gb RAM.
               Min. 4 db
               processzorig      Minimum 30 Gb
               bővíthető;       RAID1 partíció az
                          OS-nek és a
               min 16 Gb RAM-ig                    SUN
Prod DB    Inside                programoknak.                    Adatbáziskezelő
               bővíthető;                       SOLARIS/LINUX
                          Minimum 30 Gb
 srv1    (OFIK)     minimun 6 db                      OS;        futtatása.
                          RAID1 partíció az
               SCSI, SATA, SAS                     IBM DB2 UDB.
                          adatbázis
               HDD-ig bővíthető
                          logoknak.
               Nagy CPU cache,
                          Minimum 100 Gb
               sok RAM
                          RAID5 partíció az
                          adatoknak.
                           1 db processzor;
               Min. 2 db
                           2 Gb RAM;
               processzorig
                           Minimum 30 Gb
               bővíthető;                       SUN
Repl DB    Inside                 RAID1 partíció az                 Adatbáziskezelő
               min 4 Gb RAM-ig                     SOLARIS/LINUX
 srv1     (HIK)                 OS-nek és a                    replika futtatása.
               bővíthető;                       OS;
                           programoknak.
               minimun 6 db                      IBM DB2 UDB.
                           Minimum 100 Gb
               SCSI, SATA, SAS
                           RAID5 partíció az
               HDD-ig bővíthető.
                           adatoknak.
 Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
 Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
  11/103
 Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
 Educatio Kht.                                             Logikai és Fizikai Rendszerterv                                                       Webes
      FELVI                                    SUN Solaris OS;   lekérdezésekhez      és
MySQL                                          MySQL        adatfogadáshoz
      (OFIK)                                    adatbáziskezelő;
                                                       adatbázis.

      FELVI                                               Webes alkalmazások
                                             SUN Solaris OS;
J2EE                           
      (OFIK)                                    SUN AS/WS;      futtatása.

                          1. táblázat Éles és backup környezet

     A hardver és szoftver kiválasztásnál figyelembe vett szempontok:

           Az EDUCATIO Kht. rendelkezik SUN Solaris OS és cluster licence-ekkel;

           Több magyarországi szervezetnél valósítottak már meg MQ HA cluster-t SUN Solaris-on;
           Az EDUCATIO Kht. rendelkezik IBM DB2 UDB licence-el, megfelelő üzemeltetői és fejlesztői
           tapasztalatokkal;

           Már több jelenleg is megbízhatóan futó alkalmazás készült PERL scriptben, az EDUCATIO
           Kht. rendelkezik megfelelő fejlesztői tapasztalattal és kapacitással a programnyelvben;

           A WEB-es lekérdezések kiszolgálására a magas teljesítménye miatt került a MySQL
           adatbáziskezelő kiválasztásra;

           A hardver kapacitás meghatározásánál            fegyelembe  lett  véve  az  időszakonkénti
           kiemelkedően magas terhelés.

     Az 1. táblázat HW oszlopában szereplő értékek a rendszer egyedül futása esetén érvényesek,
     amennyiben a rendszer másik alkalmazással vagy alkalmazásokkal fut egy hardveren, akkor
     nagyságrendileg a táblázatban szereplő értékekkel szükséges a hardver bővítése.
     A teszt és oktatási környezetek kialakítását a dokumentum nem részletezi.
 Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
 Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 12/103
 Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                    Logikai és Fizikai Rendszerterv
3. LOGIKAI SZINTŰ FOLYAMATOK

3.1 ELLENŐRZÉS

     Áttekintés
     Szöveges leírás
     Az ellenőrzés inputja hiteles, formailag helyes bejelentés. Meg kell vizsgálni többek között, hogy a
     folyamatot az adott típusú jogviszony létesítésére jogosult intézmény megfelelő jogosultságokkal
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 13/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                   Logikai és Fizikai Rendszerterv     rendelkező felhasználója kezdeményezte-e, és a bejelentő intézmény jogosult-e az adott típusú
     jogviszony bejelentésére. Amennyiben nem, úgy a jogviszony nem vehető nyilvántartásba. Ha igen,
     akkor meg kell vizsgálni a bejelentésben szereplő személyi adatok és ha megadták az oktatási
     azonosító alapján, szerepel-e a személy a KIR-ben vagy FIR-ben. Oktatási azonosító esetén
     duplikációkezelés miatt megszüntetett azonosítókat is el kell fogadnia a rendszernek Amennyiben az
     alább felsoroltak közül bármelyik fennáll:
        a megadott oktatási azonosító és a személyi adatok alapján talált adatok ellentmondanak
        nincs ilyen oktatási azonosító
        többes találat van a személyi adatok alapján
     a bejelentést el kell utasítani.

     Ha a személy sem KIR-ben sem FIR-ben nem szerepel:
        Új oktatási azonosítóval kell nyilvántartásba venni. Magyar állampolgárok esetén ilyenkor
         szükséges egy összehasonlítás a BM nyilvántartásban szereplő adatokkal. Ha a BM
         nyilvántartásban más adatokkal szerepel, akkor is a bejelentett adatok alapján veszi
         nyilvántartásba a rendszer, de jelzi az adategyeztetés szükségességét. Külföldi
         állampolgárok esetén akkor van lehetőség ilyen vizsgálatra, ha a személy rendelkezik
         letelepedési engedéllyel.
     Ha a KIR és FIR közül bármelyik nyilvántartásban szerepel, akkor az ott szereplő adatok alapján
     meg kell vizsgálni, hogy van-e jogosultsága a személynek a jogviszony létesítésére, illetve a
     létrejövő jogviszony ütközne-e már meglevő jogviszonyokkal. Amennyiben nem jogos a bejelentés,
     úgy a jogviszony nem vehető nyilvántartásba.
     Ha csak a társrendszerben szerepel, akkor az ott meglevő oktatási azonosítójával kell
     nyilvántartásba venni.
     Ha csak a saját rendszerben vagy mindkettőben van találat,
        a bejelentésben szereplő adatokkal való megegyezés esetén adatmódosítás nélkül kerül
         felvételre a jogviszony.
     Eltérés esetén a BM nyilvántartásával való összevetés szükséges, de mindenképpen a
     bejelentésben szereplő adatokkal kerül felvételre a jogviszony. Ha a bejelentett adatok a BM
     nyilvántartásban szereplő adatokkal sem egyeznek meg, akkor adategyeztetés szükséges, amiről
     értesítést kell készíteni.

3.2 OKTATÁSI AZONOSÍTÓSZÁM KEZELÉSE

     Áttekintés
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 14/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                    Logikai és Fizikai Rendszerterv     Szöveges leírás
     A két személyi nyilvántartó rendszer (KIR és FIR) egy harmadik féltől, az oktatási azonosító kezelő
     rendszertől tudja lehívni az új oktatási azonosítókat, és az így kapott azonosítót rendelik hozzá a
     nyilvántartásba vett új személyekhez. Ezzel a módszer biztosítja, hogy egyik rendszer se használja
     ugyanazt az azonosítót más-más személyhez.
     A FIR esetén ez kötegelve történik, míg a KIR minden új személy esetén egyesével hív le új
     azonosítót. A FIR akkor hív le egy újabb köteget, ha a számára még rendelkezésre álló (már
     lehívott), szabadon felhasználható azonosítók száma egy bizonyos meghatározott szint alá csökken.
     Amikor egy személy azonosítója visszavonásra kerül az egyik rendszerben, akkor az jelez az
     oktatási azonosítókat kezelő alkalmazásnak, ami megvizsgálja, hogy az azonosítót a
     társrendszerben is visszavonták-e már, esetleg ott nem is volt nyilvántartva a személy. Amennyiben
     igen, úgy az azonosító a visszavonási listára kerül.
     A visszavonási listát az oktatási azonosító kezelő rendszer tartja karban, a fentieknek megfelelően a
     nyilvántartó rendszerek csupán jelzik felé, hogy melyik azonosítókat kell a listára tenni.

3.3 SZEMÉLY KERESÉSE

     Áttekintés
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 15/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                     Logikai és Fizikai Rendszerterv     Szöveges leírás
     A keresés oktatási azonosító (a továbbiakban OKTAZON) és a következő személyi adatok alapján
     történik: teljes név, anyja születési neve, születési hely és ország (ha külföldi akkor csak országkód)
     és idő. Az egyik ágon csak helyesen megadott, érvényes oktatási azonosító alapján lehet keresni. A
     másik ágon a személyi adatokból egy személyi azonosítót (a továbbiakban SZEMAZON) generál a
     rendszer, ez a keresés kulcsa.
     Amennyiben érvénytelen, vagy formailag helytelen a megadott OKTAZON, akkor csak a személyi
     adatok alapján folyik a keresés. Ha nem adtak meg elegendő formailag helyes adatot a SZEMAZON
     generálásához, a keresés csak az OKTAZON alapján fut.
     A két párhuzamos keresés eredményét összevetve, a következő esetekben tér vissza a rendszer
     találattal:
        OKTAZON és SZEMAZON alapján is egy-egy találat, és a találatok megegyeznek.
        Az OKTAZON nem érvényes, SZEMAZON alapján egy találat van, ilyenkor ezt a találatot
         adja vissza
        OKTAZON-nal egy találat van, SZEMAZON generálásához szükséges adatok hiányosak, de
         az OKTAZON-nos találat adatai és Szem.azon amúgy hiányos generáló adatainak eltérése a
         megengedett mértéken belül van
        OKTAZON-nal egy találat van, SZEMAZON-nal nincs találat, de az OKTAZON-nos találat
         adatai és Szem.azon generáló adatainak eltérése a megengedett mértéken belül van
        OKTAZON-nal egy találat van, SZEMAZON-nal többes találat, és egyik SZEMAZON-os
         találat megegyezik az OKTAZON-ossal
     Más esetben nincs találat, értesítés készül a hiba okáról. A különböző hibaesetek a fenti ábrán
     láthatóak.
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 16/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                    Logikai és Fizikai Rendszerterv
4. FELHASZNÁLÓI FELÜLET

4.1 MODELLEZÉSI KONCEPCIÓ
   A tervezés alapvető irányelvei
   A kialakított felhasználói felület alapvetően közoktatás-specifikus. A készítés során figyelembe vettük a
   jelenlegi rendszerben alkalmazott megoldásokat és strukturálást. A tervezés során egyeztettünk a KII
   munkatársaival, ezúton is szem előtt tartottuk a felhasználói igényeket és az elvárt funkcionalitást.
   Belépés a rendszerbe
   A tanulói vagy pedagógus nyilvántartó rendszer felhasználói felületére egy bejelentkezési ablakon
   keresztül jutnak a felhasználók. Az egyes felhasználók csak a jogosultságukból adódó funkciókat érik.
   Ennek ellenére az egyszerűség és könnyebb karbantarthatóság érdekében az alábbi képernyőterveket
   nem jogosultság szerinti, hanem funkcionális bontásban tárgyaljuk, ezért azokon nem csak egyetlen
   felhasználó, hanem az összes által végezhető műveletek látszanak. Ezeket az eseteket a szöveges
   leírásban egyértelműen jelezzük.

   A rendszer használata:
   Bejelentkezés után jogosultságtól függően a következő funkciók közül lehet választani:
      Jogviszonykezelés
      Személyi és egyéb adatok karbantartása
      Storno
      Adategyeztetés
      Azonosító törlése
      Duplikátumok kezelése
      Szétválasztás
      Értesítések
      Lekérdezések
      Igazolás nyomtatása

   Minden egyes felsorolt funkcióhoz tervezett felhasználói felületet külön fejezetben ismertetünk. Emellett
   – az áttekinthetőség és karbantarthatóság érdekében – a több funkciónál is előforduló, alapvetően
   azonos funkcionalitású képernyőelemeket kiemeltük és szintén külön fejezetben tárgyaljuk (keresés,
   csoportos hozzáadás, adatblokkok).

   Több képernyős funkciók oldalai közötti navigáció
   Azoknál a funkcióknál, ahol adatblokkonkénti bevitelre vagy tájékoztatásra van szükség, több képernyő
   között kell navigálnia a rendszernek. Ez történhet „füles” vagy navigációs gombos megoldással is,
   esetleg a kettőt kombinálva. A képernyőterveken mindkét megoldás szerepel. A fülek a navigálás mellett
   tájékoztatásra is alkalmasak, hiszen segítségükkel jelezhető, hogy a felhasználó éppen hol tart a
   kitöltésben vagy ellenőrzésben. Amennyiben a fülek alkalmazásával alapvetően ez a cél, akkor érdemes
   a navigálási lehetőséget korlátozni, például nem megengedni az előreugrást (és a visszalépést is csak
   korlátozottan érdemes engedni). Ezzel a megoldással gyakorlatilag egy implicit logikai sorrendet
   definiáltunk a blokkok között.

   Alapvető képernyőelemek
   A képernyőtervek a rendszer funkcionalitását képezik le a felhasználói felület elemeire. Az
   implementáció során a konkrét végeredmény természetesen eltérhet a tervekben látottaktól. A
   felhasználói felületek a következő építőelemekből épülnek fel:
      Szövegmezők: Javasolt címek és címkék a funkcionalitás kifejezése érdekében.
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 17/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                      Logikai és Fizikai Rendszerterv        Funkció és navigációs gombok (pl. <Elküld> <Következő>): egyértelműen reprezentálják az
        egyes képernyőkön használható funkciókat. Elhelyezésük és fizikai megvalósításuk eltérhet az
        ábrákon látottaktól.
        Adatmezők: Az egyes képernyőkön rögzíthető, illetve publikálható adatok ábrázolására
        használjuk. A leírásokban a redundancia kerülése érdekében nem definiáljuk ismételten az
        adatmodellben egyébként szereplő mezőméreteket, mezőleírások és megszorításokat.
        Listák: A listák elemeinek, az elemek kijelölésének reprezentálása szintén implementációs
        feladat. A leírásokban szerepel, hogy mikor mi történik a kijelölt elemekkel. A sorok szűrésére is
        többféle megoldás létezik: nyomógombos legördülő lista elemeiből választás, stb. Ez is a
        megvalósítási kérdések közé tartozik. Amelyik esetben a szűrés feltétele egy-egy funkciónak,
        ott a nyomógombos megoldás szerepel a képernyőterven (pl. Értesítések)

4.2 BEJELENTKEZÉS
Szöveges leírás
A személyi nyilvántartó rendszer kezelői felületére kétféleképpen lehet belépni: Megfelelő tanúsítvánnyal
ellátott chipkártyával vagy az OM azonosító, felhasználónév, jelszó hármas megadásával.
A belépéskor választani kell a hallgató és oktató nyilvántartó modul között. Egyszerre csak az egyik
nyilvántartást lehet választani, a rendszer abba fog belépni, amelyik sorban aktív a rádiógomb.

Ha a felhasználó a <Belépés> gombot használja, akkor a rendszer a három adatmezőben (OM azonosító,
felhasználónév, jelszó) megadott adatok alapján azonosítja. A <Belépés tanúsítvánnyal> gomb pedig a
chipkártyás belépésre szolgál.
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 18/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                   Logikai és Fizikai Rendszerterv4.3 NYITÓLAP
A nyitólapon szereplő menüpontok közül minden felhasználó csak a jogosultságának megfelelő pontokat
látja. Az Átlépés az oktató nyilvántartás kezelő rendszerbe linkre kattintva a bejelentkező felületre jutunk,
ahol az oktató nyilvántartás lesz kijelölve belépési célként.

Minden menüponthoz külön kezelői felület tartozik, melyeket részletesen ismertetünk ebben a fejezetben.


4.4 ADATBLOKKOK
     Ebben a fejezetben az adatblokkok felvitelére szolgáló képernyők terveit mutatjuk be. Az ábrák és a
     leírások a működés logikáját szemléltetik. A pontos adattartalom a követelményspecifikációból és az
     adatmodellből következik.

Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 19/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                  Logikai és Fizikai Rendszerterv4.4.1      OKTATÓI ADATBLOKKOK

     Áttekintés
                          1. ábra - Személyi adatok
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 20/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                    Logikai és Fizikai Rendszerterv
                      2. ábra - Személyi adatok verifikálása
                        3. ábra - Jogviszony kiválasztása
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 21/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                  Logikai és Fizikai Rendszerterv
                          4. ábra - Képzettség adatok
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 22/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                  Logikai és Fizikai Rendszerterv
                            5. ábra – Címadatok
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 23/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                     Logikai és Fizikai Rendszerterv
                       6. ábra – Oktatók jogviszonyadatai
     Szöveges leírás
     A rendszer számos funkciójának használatakor szükség van adott adatblokkokban szereplő
     információkra. A képernyőterveken az adatblokkok hasonló struktúrában, néhol eltérő
     funkcionalitással szerepelnek. A személyi adatblokk funkcionalitása az összes többi adatblokk
     funkcionalitását lefedi. A többi blokk abban tér el, hogy néhány funkcióval kevesebbel (pl. verifikáció)
     és más adattartalommal rendelkezik.

     Információs fejléc:
     Minden adatblokk képernyő felső részében találhatóak adatok arról, hogy milyen típusú blokkról van
     szó, és néhány információ a személyről, és a kérelemről amiben szerepel.

     Személyi adatok verifikálása
     Bizonyos bejelentéseknél lehetőség van személyi adatok alapján verifikálni a tételben szereplő
     személyt (<Verifikálás> funkció). Legalább két keresési feltételt meg kell adni, és addig kell szűkíteni
     a keresést, amíg legfeljebb csak négy találat van. A feltételek megadásából adódóan a képernyő bal
     felső sarkában a 2. ábrán látható üzenetek jelenhetnek meg.

     A keresés eredményének listájában kijelölt személy adatai kerülnek az adatblokkok képernyőjének
     megfelelő oszlopaiba (KIR adatai, FIR adatai) a <Kiválaszt> funkció használatával. Ha egyik
     személyt sem akarjuk kiválasztani, akkor a <Mégsem> gombbal visszatérhetünk a személyi
     adatblokk képernyőhöz.
     Jogviszony adatok karbantartásánál is lehet személyi adatok alapján verifikálni az adott személyt, és
     ilyenkor a módosítani kívánt jogviszonyt is ki kell mellé választani.
     A keresés eredményének listájában kijelölt személynek az adott intézménnyel nyilvántartott
     jogviszonyai megjelennek a legalsó listában a következő tájékoztató információkkal kiegészítve:
     jogviszony típusa és kezdete, jogviszony bejelentési kérelmének rögzítője és küldője.

     Az itt kijelölt jogviszonyt lehet a <Hozzáadás a bejelentéshez> gombbal hozzáadni a kérelemhez. A
     <Vissza> gombbal tétel hozzáadása nélkül juthatunk vissza a bejelentő lapra.

     Adatmezők kitöltése
     Az adatmezőket ki lehet tölteni manuálisan.
     A verifikálás eredményének listájából kiválasztott személyről megjelennek a rendszerben talált
     adatai, melyeket át lehet másolni a kérelemben szereplő tételbe blokkonként (<Meglevő
     nyilvántartási adatok másolása a kérelembe (csak ezt a blokkot)>, lásd: 1. ábra).
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 24/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                     Logikai és Fizikai Rendszerterv     A kötelezően kitöltendő mezőket csillag jelöli. Ha ilyen mező nincs kitöltve, akkor mellette a „kötelező
     adat nincs kitöltve” felirat jelenik meg. A <Kész> funkcióval lehet visszatérni a bejelentő oldalra. A
     blokk státusza ekkor vagy OK vagy Warning lesz, a kitöltöttségtől függően.

     Többes bevitel
     Bizonyos adatblokkok esetében előfordulnak olyan adatok, melyeknek száma nem egyértelmű,
     személyenként változhat. Ilyenkor lehetőség van többes bevitelre a 4. ábrán látható módon. Az adat
     megnevezése mellett, fel vannak sorolva a már felvitt adatok, melyek közül a <Kijelöltet töröl>
     gombbal törölhetjük a kijelölt elemet. Az adatlistához az <Új sor> funkcióval fűzhetünk hozzá újabb
     adatot. A sorok közül mindig csak a kijelölt sor szerkeszthető. Kódszótárból választható adatok
     esetén legördülő listából választhatunk, szabad szöveg esetén pedig a mezőben szerkeszthetjük a
     bevinni kívánt információt.
     Többes bevitel esetén is lehet a rendszer már meglevő adatait a kérelembe másolni, ilyenkor az
     egész adatblokk másolódik a bejelentésbe.
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 25/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                  Logikai és Fizikai Rendszerterv4.4.2      HALLGATÓI ADATBLOKKOK

     Áttekintés
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 26/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                    Logikai és Fizikai Rendszerterv            7. ábra - Fogyatékossággal kapcsolatos adatok (Személyi adatok)
                           8. ábra - Okmány adatok
                       9. ábra - Hallgató jogviszony adatok
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 27/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                      Logikai és Fizikai Rendszerterv
                         10. ábra - Képzési időszakok


     Szöveges leírás
     Hallgatók esetében a személyi és a címadatok felvitele az oktatókkal megegyezően történik, az
     értesítési adatok pedig az egyszerű szövegmezős változatban az értesítési cím adatokkal együtt
     adhatóak meg. Az okmányadatok megadása a már ismertetett többes bevitellel történik. A típus
     mellett itt a hozzá kapcsolódó adattartalom is megjelenik a listán.6. ábra

     A fogyatékossággal kapcsolatos adatok szintén többes bevitellel adhatóak meg a személyi adatok
     oldalán, de csak abban az esetben látszanak és csak akkor szerkeszthetőek, ha a Fogy. Kapcs.
     Adatok sor Igenre (I) van állítva (lásd: 7. ábra - Fogyatékossággal kapcsolatos adatok (Személyi
     adatok)).

     A jogviszony adatok esetében a kitöltendő adatmezők köre a jogviszony típusának függvényében
     változik (9. ábra). Hallgatói jogviszony esetén megadható több, a jogviszonyhoz kapcsolódó képzés
     egy listában. A képzések soraiban található <Képzési időszakok> funkcióval egy másik beviteli
     felületre navigál a rendszer (10. ábra), ahol a képzéshez tartozó egyes időszakok (félév, trimeszter,
     stb.) adatait kell kitölteni. Minden képzési időszakhoz külön fel kell vinni az adott időszak alatt felvett
     szakirányokat a már ismert listás beviteli módszerrel. Szerkeszteni csak a kijelölt sorokat lehet a
     táblázatban.

     A képzési időszakok beviteli felületén a képzéshez tartozó adatmezők csupán információs jellegűek
     (r.o.), szerkeszteni nem itt, hanem a Jogviszony adatblokk „Képzések” többes beviteli mezőjében
     (listájában) lehet.
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 28/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                    Logikai és Fizikai Rendszerterv  4.5 JOGVISZONYKEZELÉS

Áttekintés
                      11. ábra - Bejelentés hallgató esetén
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 29/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                    Logikai és Fizikai Rendszerterv
                       12. ábra - Bejelentés oktató esetén
                       13. ábra - Jogviszony megszüntetés

Szöveges leírás
A képernyő bal felső részében található ablak tartalmazza a bejelentési kérelmeket. Egy kérelem csak
ugyanolyan típusú bejelentéseket tartalmaz. A bejelentéstípus lehet:
   jogviszony létesítése
   jogviszony adatok karbantartása
   jogviszony megszüntetés
   félév kezelés
A bejelentéstípust és a jogviszonytípust a kérelem létrehozásakor kell megadni, a későbbiek során
módosítani nem lehet.

Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 30/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                     Logikai és Fizikai RendszertervA kérelmek listája mellett jobb oldalt láthatóak a kérelem részletes adatai, melyek közül a listanév, rögzítő és
a küldő az elküldés pillanatáig módosítható az <Átírás> gombbal. Ilyenkor a jobboldali részletező ablakba
navigál a rendszer, ahol a módosítás elvégezhető.

Az <Új bejelentés> gombra kattintva ugyanebbe a részletező ablakba navigál a rendszer, a kérelem
adatainak megadása után az <OK> gombbal hozhatunk létre új bejelentési kérelmet.
Az éppen kijelölt kérelmet a <Törlés (kijelölteket)> gombbal lehet törölni.

A kérelmek listája alatt látható a kijelölt bejelentési kérelem tartalma (jogviszonyok) szintén lista
formátumban. A lista egy eleméről feltüntetjük a sorszámát, a jogviszony típusát, a személy nevét,
azonosítóját, születési idejét és a jogviszony adatblokkjainak státuszát, ami lehet:
    Helyesen kitöltött, elküldhető
    Valószínűleg hibás, de elküldhető (warning)
    Nincs megfelelően kitöltve, nem küldhető el
Az adott adatblokk-státuszra kattintva a rendszer az adatblokk kitöltő felületére navigál. Az adatblokkok
kitöltésére szolgáló képernyőket külön ismertetjük ebben a fejezetben.

Azokat a tételeket, melyeknek sorában a kijelölő oszlop be van ikszelve törölhetjük a <Törlés a bejelentésből
(kijelölteket)> funkcióval.

Hozzáadhatunk a kérelemhez üres tételt az <Új (üres) hozzáadása> gombbal. Ilyenkor természetesen
minden adatblokk státusza: „Nincs megfelelően kitöltve, nem küldhető el„(piros).

Hozzáadhatunk a kérelemhez új tételeket kereséssel egybekötve a <Csoportos hozzáadás> funkcióval,
ebben az esetben a keresés eredményéből kiválasztott személyek adatait veszi át a rendszer a tételek
adatblokkjaiba. A személy keresésére és a tételek csoportos hozzáadásra szolgáló képernyőt külön
ismertetjük ebben a fejezetben.

A jogviszony megszüntetése típusú bejelentések esetén nem láthatóak az adatblokkok státuszai illetve
tartalma. A státuszok helyén ezeknél a bejelentéséknél a változás dátumát lehet látni illetve megadni. A
<Beírás az összes tételbe> funkcióval beállíthatjuk ugyanazt a dátumot minden tételhez. (lásd: 13. ábra)
Szintén nem lehet üres tételt hozzáadni. Új tételt csak kereséssel lehet a kérelemhez adni.

Az <Elküld> gombbal küldhetjük el a bejelentési kérelmet (minden típus esetén) a központnak. A küldéskor
meg kell adnunk a hitelesítés formáját az 11. ábraán látható alsó ablakban.

Ha kiválasztotta az intézményi rögzítő a hitelesítés módját a <Digitális aláírásra átad> és a <Hitelesítő
dokumentum nyomtatása> gombok valamelyikének lenyomásával, akkor a két funkció inaktívvá válik, a
képernyőn megjelenik a „Hitelesítési mód megadva” felirat, és aktívvá válik a <Küldés> és a <Bejelentés
archiválása (mentés)> funkció. Ha él a felhasználó a mentés lehetőségével akkor a gombot felváltja a
„Bejelentés archiválva” felirat.
Amennyiben az intézményi rögzítő rájön, hogy mégsem akar küldeni, a <Bezárás> gombbal bármikor
kiléphet az alakból.
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 31/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                    Logikai és Fizikai Rendszerterv  4.6 JOGVISZONY VISSZAVONÁSA

Áttekintés
Szöveges leírás
A rendszerben lehetőség van tévesen bejelentett jogviszony visszavonására. Az ehhez tartozó kezelői
felület a már bemutatott kereső felülethez hasonlóan működik. A személyi alapadatok alapján először a
visszavonandó jogviszonyhoz tartozó személyt kell megkeresni. A találatok listájából kiválasztott személy
adott intézményhez tartozó jogviszonyai megjelennek egy újabb listában. Ebből választva megkapjuk a
kiválasztott jogviszonyhoz tartozó képzések listáját. Itt pedig a képzési időszakok közül jelölhetünk ki egyet.
Amelyik lista alatti <Visszavonás> funkciót használja a felhasználó, abban a listában (csakis egyedüliként)
kijelölt tételt vonhatja vissza.

A jogviszony szinthez tartozó lista alatt található, az adatblokkok neveivel jelzett funkciók használatával az
adatblokkok mezőinek tartalmát megjelenítő, csak olvasható felületre juthat a felhasználó. Ez azt a célt
szolgálja, hogy visszavonás előtt meg tudjon bizonyosodni, hogy valóban ezt a jogviszonyt szeretné törölni.

Egy visszavonás esetén csak az egyik listából választhatunk és onnan is csak egy tételt. Ha olyan tételt
akarunk visszavonni, aminek még vannak „gyermek elemei”, akkor a rendszer erre figyelmeztet, de
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 32/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                       Logikai és Fizikai Rendszertervmegerősítés után megtörténhet a visszavonás ebben az esetben is. Ha egy tételnek nincs „gyermek eleme”,
akkor a Jelzés oszlopban piros figyelmeztetés hívja fel erre a figyelmet. Ha szükséges, visszavonhatja a
szülő tételt.

Ha a visszavonás és a bejelentés között az OFIK által meghatározott időszaknál több idő telt el, a rendszer
csak akkor engedélyezi a visszavonást, ha a Késedelmes visszavonás mező ki van töltve. Ha a központban
az indoklást nem fogadják el, akkor a rendszer nem hajtja végre a visszavonást, az intézmény értesítést kap
a visszavonás elutasításáról.

Szakirányt nem lehet visszavonni, azt jogviszony karbantartási bejelentéssel kell megváltoztatni.


  4.7 BEJELENTÉSEK ÁLLAPOTA

Áttekintés
Szöveges leírás
A képernyő bal oldalán a felhasználó kiválaszthatja, hogy melyik bejelentési kérelem tételeinek állapotáról
szeretne információhoz jutni. A bejelentések soraiban az első oszlopban a kérelem státusza látható, ami azt
tükrözi, hogy a már feldolgozott tételeivel kapcsolatos teendőket ellátta-e valaki. Ennek függvényében lehet:
     
     Nincs teendő: egyik feldolgozott tételével kapcsolatban sincs teendő, de még nincs mindegyik
     feldolgozva a központban.
    Van teendő: valamelyik feldolgozott tételével kapcsolatban van teendő.
    Kész: minden tétel feldolgozva a központban és egyikkel kapcsolatban sincs már teendő.
Minden bejelentési kérelemhez fel van tüntetve az is, hogy a központban már fogadták-e a bejelentést.

Megjelenítési feladat, hogy a felhasználók azt is lássák, hogy az utolsó belépésük óta melyek azok a tételek,
amikkel van új teendőjük. A státusza ezeknek a kérelmeknek ugyanúgy „Van teendő”, de a jobb oldalon a
listán - pl. más színnel - látszik, hogy mely tételekkel van új teendő az utolsó belépés óta.

A felület jobb oldalán a bal oldalon kijelölt bejelentés tételei láthatóak. Az első oszlopban (Központ) jelzi a
rendszer, hogy a tételt a központban
       Elfogadták
       Elutasították
       Vagy még nem dolgozták fel.

A második oszlopban (Intézmény) az látszik, hogy a központi feldolgozottságból adódó, tétellel kapcsolatos
teendőt az intézményben megtették-e.
       Értesítendő: Az elfogadott tételek közül azok esetében, amikor új OKTAZON-t generált a rendszer
       (ilyenkor az Intézmény oszlopban a tétel státusza: Értesítendő), értesítést kell nyomtatni és küldeni
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 33/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                    Logikai és Fizikai Rendszerterv    az érintett személynek. Ezt úgy teheti meg a felületet használó szereplő, hogy a <Csak az
    értesítendők kijejölése> funkcióval vagy manuálisan kijelölt tételekhez a <Kijelölteknek igazolást
    nyomtat> gombbal előállítja az igazolásokat.
   Hibás adatközlés: Az elutasított tételekből a <Kijelöltekből bejelentést generál> funkcióval lehet egy
    új kérelmet generálni, amit a bejelentő felületen lehet tovább szerkeszteni, majd elküldeni a
    központba.
   OK: Az elfogadott, de új OKTAZON generálással nem járó tételek esetében nincs intézményi
    teendő. OK státuszúak lesznek az értesített, és az újra legenerált tételek is.
A <Kijelölteket eldobottnak minősít> funkcióval „OK” státuszúra állíthatóak a kijelölt tételek, ha valamilyen
okból nem akarják elvégezni a velük kapcsolatos teendőket.


  4.8 DUPLIKÁCIÓ KEZELÉS

Áttekintés
Szöveges leírás
A duplikátumok kezelése modul egy kezelői felület a központi adminisztrátorok részére a lehetséges
duplikációkkal kapcsolatos feladatok elvégzéséhez.

A képernyő bal oldalán a <Lehetséges duplikációk listájának megjelenítése> gombbal előállítható a
kezeletlen és függőben levő lehetséges duplikáció estek listája A kijelölt eset részletesen megjelenik a jobb
oldalon adatblokkok szerinti bontásban. Az adatmezők nem szerkeszthetőek.

A listában minden elemről fel van tüntetve, hogy
    melyik két személyről(viselt nev1, viselt nev2) van szó
    mikor merült fel a duplikáció gyanúja (felmerülés)
    ki kezelte utoljára az esetet (utoljára módosította)
    és az eset státusza (kezeletlen, intézménnyel egyeztetés alatt, lezárt)
A kezelésért felelős szereplő a megjelenített adatok alapján, továbbá egyéb úton szerzett információk
alapján (telefonos egyeztetés, stb.) eldöntheti az esetet, értelemszerűen használva a <Duplikációnak
nyilvánít> és a <Nem duplikátum> funkciókat. Ennek hatására az eset státusza „lezárt” lesz. A
<Duplikációnak nyilvánít> funkció használatakor a Személy1 és Személy2 oszlop felett levő rádiógomb
állása jelzi, hogy melyik OKTAZON marad meg (Új verzióval).
A <Függőben hagy> funkcióval jelölni tudja, hogy az eset már nem kezeletlen, de még nem eldöntött. Ennek
hatására az eset státusza „intézménnyel egyeztetés alatt” lesz.

Az <Esetet lead> funkcióval jelölni tudja, hogy nem foglalkozik tovább ezzel a tétellel. Ennek hatására az
eset státusza újra„kezeletlen” lesz.

A <Vissza a főmenübe> navigációs gombbal térhetünk vissza a nyitó menüsorhoz.Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 34/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                   Logikai és Fizikai Rendszerterv  4.9 CSOPORTOS HOZZÁADÁS

Áttekintés
Szöveges leírás
A csoportos hozzáadás/törlés lapja jogviszonykezelés és személyi és egyéb adatok karbantartása esetén
lehet hasznos segítség. A bejelentő lapon szereplő „Bejelentési kérelem tartalma” című listához lehet
tételeket hozzáadni.

Oktató nyilvántartórendszer esetén a keresési feltételek lehetnek:
   Jogviszonytípus
   Munkakör
   Besorolás
   Jogviszony kezdete (tól-ig)
   Szervezeti azonosító
Hallgatói nyilvántartórendszer esetén a keresési feltételek lehetnek:
   Szervezeti azonosító
   Jogviszonytípus
   Jogviszony kezdete (tól-ig)
   Finanszírozási forma
   Tagozat
   Képzési forma
Csoportos hozzáadás/törlés esetén nem kell a jogviszonyokból választani, a lista csupán tájékoztató jellegű.
A <Kijelöltek hozzáadása a bejelentéshez> illetve a <Kijelöltek törlése a bejelentésből> gombokkal lehet a
Keresés eredménye listában kijelölt személyek csoportos hozzáadását/törlését elvégezni. Ilyenkor
jogviszony adatok nem másolódnak a kérelembe, csak a többi adatblokk tartalma (azok, melyek az adott
bejelentéstípusnál értelmezettek).

A <Vissza a bejelentés oldalra> navigációs gombbal térhetünk vissza a bejelentő oldalra.
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 35/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                     Logikai és Fizikai Rendszerterv  4.10 ÉRTESÍTÉSEK

Áttekintés
Szöveges leírás
Ez a kezelői felület egy egyszerű levél olvasó felület. A státusz oszlopban arról található információ, hogy az
adott értesítésből adódik-e valamilyen teendő vagy nem. A <Lezár> funkcióval a kijelölt értesítések státuszát
„Nincs teendő”-re lehet állítani. A <Töröl> funkcióval csak ebből a listából törlődik az értesítés. Valójában ez
archiválást jelent.


  4.11 IGAZOLÁS NYOMTATÁSA

Áttekintés
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 36/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                   Logikai és Fizikai RendszertervSzöveges leírás
Az igazolás nyomtatása a már ismertetett személy-kereséssel indul. A keresés eredményének listáján
tételenként van lehetőség igazolást nyomtatni adott személyeknek a nyilvántartásba-kerülésről.


  4.12 LEKÉRDEZÉSEK

Áttekintés
Szöveges leírás
A felhasználóknak lehetőségük van előre definiált, paraméterezhető lekérdezéseket futtatni. Jogosultságtól
függően lehet választani a lekérdezések listájából. A választás függvényében kell megadni a legördülő lista
alatti ablakban a szükséges keresési paramétereket.
Az eredmény táblázatos formában jelenik meg a képernyőn, és lehetőség van exportálásra kívánt
formátumban (pl. XLS). Szintén jogosultság kérdése, hogy az adott lekérdezés eredményének oszlopai
közül a felhasználó melyiket láthatja. A számára elérhető oszlopokat viszont egyenként elrejtheti vagy
megjelenítheti.

A <Vissza a főmenübe> navigációs gombbal térhetünk vissza a nyitó menüsorhoz.


Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 37/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                    Logikai és Fizikai Rendszerterv
5. ADATBÁZISTERV

5.1 BEVEZETÉS
     Az adatbázis táblák kialakítása szorosan igazodik az annak alapjául szolgáló osztálydiagramokhoz.
     A modellben az adatbázis fizikai terv az Adatbázis csomagba került. Azon belül az áttekinthetőség
     kedvéért az alábbi csomagbontást eszközöltük:
        Nyilvántartás: Ide kerültek a nyilvántartási, adattárolási feladatok ellátásához szükséges
        táblák. Az áttekintés érdekében további bontást alkalmaztunk diagram szinten. Külön
        diagramra kerültek a pedagógus és tanulói személyes jellegű adatok táblái, illetve jogviszony
        jellegű adatok táblái. Külön diagramon ábrázoljuk az oktatási azonosító összevonás és
        szétválasztás funkciók megvalósításhoz szükséges táblákat.
        Adatközlés: Ide kerültek az adatközlési folyamatoknak kiszolgálásához szükséges táblák.
        Jogosultság: Ebbe a csomagba a jogosultságkezelő rendszer táblái kerültek.
        Értesítés: Ebben a csomagban az értesítési funkcionalitás implementációjához szükséges
        táblák szerepelnek.
        Hatályos: Ebbe a csomagba az idősoros adattárolási igény megvalósítását lehetővé tevő
        táblákat helyeztük el.
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 38/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                                             Logikai és Fizikai Rendszerterv5.2 NYILVÁNTARTÁS - HALLGATÓ SZEMÉLYI ADATOK
     cd Nyilvántartás - Hallgató sz emélyi adatok
                            Hallgató nyilvántartás
                                                                          TELEP

                                                                  column
                                                                  *PK TLP_ID: INTEGER
                     HALLGATO                          HLGCIM              TLP_TIPUS: CHAR(1)
         column                                                      *  TLP_KSH_KOD: CHAR(5)
                                           column
         *PK HLG_ID: BIGINT                                                *  TLP_KTERS_KOD: CHAR(10)
                                           *PK HCIM_ID: BIGINT
           HLG_OKTAZON: CHAR(11)                                             *  TLP_MEGYE_KOD: CHAR(2)
                                           *FK HCIM_HLG_ID: BIGINT
         *  HLG_FIRAZON: BIGINT                                              *  TLP_REGIO_KOD: CHAR(2)
                                           *  HCIM_CIMTIP: CHAR(1)
           HLG_STAT: CHAR(1) = 'U'                                            *  TLP_NEV: VARCHAR(60)
                                           *FK HCIM_ORS_ID: BIGINT
         *  HLG_NEM: CHAR(1)                                               *  TLP_KTERS_NEV: VARCHAR(100)
                                           *  HCIM_IRSZ: VARCHAR(10)
           HLG_NEV_ELOTAG: CHAR(1)                                            *  TLP_KTERS_SZEKH: VARCHAR(100)
                                           *  HCIM_TELEP: VARCHAR(60)
           HLG_NEV_DR: CHAR(1)                                              *  TLP_MEGYE_NEV: VARCHAR(100)
                                           *  HCIM_KOZTER: VARCHAR(100)
         *  HLG_NEV: VARCHAR(60)                                             *  TLP_REGIO_NEV: VARCHAR(100)
         *  HLG_NEV_KNSTART: SMALLINT                                           *  TLP_RANG: CHAR(50)
                                           PK                      *  TLP_TERULET: INTEGER
         *  HLG_NEV_KULF: CHAR(1)
         *  HLG_SZNEV: VARCHAR(60)                   1..* + P_HCIM_ID(BIGINT)             *  TLP_NEPESSEG: INTEGER
                                           FK                      *  TLP_LAKASSZAM: INTEGER
         *  HLG_SZNEV_KNSTART: SMALLINT
                                   1        + F_HCIM_ORS_ID(BIGINT)      0..*
         *  HLG_SZNEV_KULF: CHAR(1)
                                           + F_HCIM_HLG_ID(BIGINT)           PK
         *  HLG_ANEV: VARCHAR(60)
         *  HLG_ANEV_KNSTART: SMALLINT                                          + P_TLP_ID(INTEGER)
         *  HLG_ANEV_KULF: CHAR(1)
         *FK HLG_SZHELY_ORS_ID: BIGINT
         *  HLG_SZHELY_TELEP: VARCHAR(60)          0..*
         *  HLG_SZDAT: DATE
                                                                          ORSZAG
         *  HLG_SZDAT_PONTOS: CHAR(1) = 'P'         0..*                             1
         *FK HLG_ALLAM_ORS_ID_1: BIGINT                                          1 column
         FK HLG_ALLAM_ORS_ID_2: BIGINT           0..*                              *PK ORS_ID: BIGINT
           HLG_TART_JCIM: CHAR(3)                                            1 *  ORS_NEV: CHAR(60)
                                                                   *  ORS_ALLAMP: CHAR(60)
         PK                                                       1  *  ORS_JELJOG: CHAR(1)
         +   P_HLG_ID(BIGINT)               1
                                                                   *  ORS_POSTA: CHAR(1)
         FK
         +   F_HLG_SZHELY_ORS_ID(BIGINT)                            HLGFGYT           PK
         +   F_HLG_ALLAM_ORS_ID_1(BIGINT)                                         + P_ORS_ID(BIGINT)
         +   F_HLG_ALLAM_ORS_ID_2(BIGINT)                 0..* column
                                             *PK HFGYT_ID: BIGINT
                                             *FK HFGYT_HLG_ID: BIGINT
                                             *  HFGYT_TIPUS: CHAR(1)
                                             *  HFGYT_MERTEK: SMALLINT
                                             *  HFGYT_SZVDAT: DATE
                        1          1          *  HFGYT_IGDAT: DATE
                                             *  HFGYT_SZVNEV: VARCHAR(100)

                                             PK
                                             + P_HFGYT_ID(BIGINT)
                       0..*                    FK
                                             + F_HFGYT_HLG_ID(BIGINT)
                   HLGOKMANY

           column
           *PK OKM_ID: BIGINT                        0..1
           *FK OKM_HLG_ID: BIGINT
           *  OKM_OKMTIP: CHAR(1)                         HLGERTES
           *  OKM_OKMSZAM: VARCHAR(50)
           *  OKM_KEZDDAT: DATE               column
             OKM_VEGDAT: DATE                *PK HERT_ID: BIGINT
             OKM_LEIRAS: VARCHAR(500)            *FK HERT_HLG_ID: BIGINT
                                       HERT_TELEFON: VARCHAR(50)
           PK                           HERT_MOBIL: VARCHAR(50)
                                     *  HERT_EMAIL: VARCHAR(100)
           + P_OKM_ID(BIGINT)
           FK
                                     PK
           + F_OKM_HLG_ID(BIGINT)
                                     + P_HERT_ID(BIGINT)
                                     FK
                                     + F_HERT_HLG_ID(BIGINT)
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 39/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                           Logikai és Fizikai Rendszerterv5.2.1 HALLGATO
        cd Nyilv ántartás - Hallgató személyi adatok

                       HALLGATO

          column
          *PK HLG_ID: BIGINT
            HLG_OKTAZON: CHAR(11)
          *  HLG_FIRAZON: BIGINT
            HLG_STAT: CHAR(1) = 'U'
          *  HLG_NEM: CHAR(1)
            HLG_NEV_ELOTAG: CHAR(1)
            HLG_NEV_DR: CHAR(1)
          *  HLG_NEV: VARCHAR(60)
          *  HLG_NEV_KNSTART: SMALLINT
          *  HLG_NEV_KULF: CHAR(1)
          *  HLG_SZNEV: VARCHAR(60)
          *  HLG_SZNEV_KNSTART: SMALLINT
          *  HLG_SZNEV_KULF: CHAR(1)
          *  HLG_ANEV: VARCHAR(60)
          *  HLG_ANEV_KNSTART: SMALLINT
          *  HLG_ANEV_KULF: CHAR(1)
          *FK HLG_SZHELY_ORS_ID: BIGINT
          *  HLG_SZHELY_TELEP: VARCHAR(60)
          *  HLG_SZDAT: DATE
          *  HLG_SZDAT_PONTOS: CHAR(1) = 'P'
          *FK HLG_ALLAM_ORS_ID_1: BIGINT
           FK HLG_ALLAM_ORS_ID_2: BIGINT
            HLG_TART_JCIM: CHAR(3)

          PK
          +   P_HLG_ID(BIGINT)
          FK
          +   F_HLG_SZHELY_ORS_ID(BIGINT)
          +   F_HLG_ALLAM_ORS_ID_1(BIGINT)
          +   F_HLG_ALLAM_ORS_ID_2(BIGINT)
Szöveges leírás
Mezők

                                Nem   Egye
 Ssz.   Kulcs       Mező neve      Típus           Hossz          Leírás
                                NULL   di

  0      I    HLG_ID         BIGINT     I     N     Egyedi belsõ azonosító.

  1      N    HLG_OKTAZON       CHAR      N     N   11  Oktatási azonosító.

                                           A hallgató személyi adataiból
  2      N    HLG_FIRAZON       BIGINT     I     N
                                           generált azonosító

                                           Hallgató adatbázisrekodjának
  3      N    HLG_STAT        CHAR      N     N   1
                                           feldolgozottsági szinjte.

  4      N    HLG_NEM         CHAR      I     N   1  Szótárból töltve.

                                           Megszólításhoz használt elõtag
             HLG_NEV_ELOTA
  5      N           CHAR           N     N   1  (pl. ifj., id.) szótárbeli azonosító
             G
                                           karaktere.

Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 40/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                            Logikai és Fizikai Rendszerterv  6      N  HLG_NEV_DR         CHAR      N     N   1  Viselt név doktor jelzõje.

                         VARC
  7      N  HLG_NEV                   I     N   60  Viselt név.
                         HAR

           HLG_NEV_KNSTA SMALL
  8      N                        I     N     Viselt utónév kezdõ pozíciója.
           RT      INT

                                           Igaz (1) esetén a viselt név elsõ
                                           része nem a családi név, hanem
  9      N  HLG_NEV_KULF        CHAR      I     N   1
                                           a keresztnév, ezért a vektor is a
                                           családi név kezdetére mutat.

                         VARC
 10      N  HLG_SZNEV                  I     N   60  Születési név.
                         HAR

                                           Születési utónév kezdõ
           HLG_SZNEV_KNS SMALL
 11      N                        I     N     pozíciója. (1-tõl kezdõdõ
           TART     INT
                                           pozícionálás)

                                           Igaz (1) esetén a születési név
                                           elsõ része nem a családi név,
           HLG_SZNEV_KUL
 12      N                CHAR      I     N   1  hanem a keresztnév, ezért a
           F
                                           vektor is a családi név kezdetére
                                           mutat.

                         VARC
 13      N  HLG_ANEV                  I     N   60  Anyja születési neve.
                         HAR

                                           Anyja születési utónevének
           HLG_ANEV_KNST SMALL
 14      N                        I     N     kezdõ pozíciója. (1-tõl induló
           ART      INT
                                           jelölés)

                                           Igaz (1) esetén az anyja
                                           születési név elsõ része nem a
 15      N  HLG_ANEV_KULF        CHAR      I     N   1  családi név, hanem a
                                           keresztnév, ezért a vektor is a
                                           családi név kezdetére mutat.

           HLG_SZHELY_OR
 16      N         BIGINT            I     N
           S_ID

           HLG_SZHELY_TE        VARC                 A születési hely település részét
 17      N                        I     N   60
           LEP             HAR                 tartalmazza ez a mezõ.

                                           Születési idõ. Ez nem mindig
                                           ismert pontosan (egyes afrikai
                                           népek esetén elõforulhat, hogy
                                           még az év sem ismert
 18      N  HLG_SZDAT          DATE      I     N     pontosan). A
                                           HALL_SZULIDO_PONTOSSAG
                                           _KOD mezõ dönti el, hogy
                                           mennyire szabad vele pontosan
                                           számolni.

 19      N                                   Hallgató születési idejének
           HLG_SZDAT_PON CHAR             I     N   1
                                           pontosságát jelzõ kód. Ez akkor
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 41/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                          Logikai és Fizikai Rendszerterv           TOS                              érdekes, ha a születési idõpontot
                                           igazoló okirat nem áll
                                           rendelkezésre, pl. némely
                                           külföldi hallgatók esetén.

           HLG_ALLAM_ORS
 20      N          BIGINT            I     N     Elsõdleges állampolgársága.
           _ID_1

           HLG_ALLAM_ORS                         Másodlagos állampolgársága, ha
 21      N          BIGINT           N     N
           _ID_2                             van.

                                           Tartózkodás jogcíme külföldi
 22      N   HLG_TART_JCIM       CHAR      N     N   3
                                           hallgatók esetén.

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek           Megjegyzés

                          HLG_ID
P_HLG_ID


                          HLG_SZHELY_ORS_ID
F_HLG_SZHELY_ORS_ID


                          HLG_ALLAM_ORS_ID_1
F_HLG_ALLAM_ORS_ID_1


                          HLG_ALLAM_ORS_ID_2
F_HLG_ALLAM_ORS_ID_25.2.2 HLGCIM
        cd Nyilv ántartás - Hallgató személyi adatok

                   HLGCIM

          column
          *PK HCIM_ID: BIGINT
          *FK HCIM_HLG_ID: BIGINT
          *  HCIM_CIMTIP: CHAR(1)
          *FK HCIM_ORS_ID: BIGINT
          *  HCIM_IRSZ: VARCHAR(10)
          *  HCIM_TELEP: VARCHAR(60)
          *  HCIM_KOZTER: VARCHAR(100)

          PK
          + P_HCIM_ID(BIGINT)
          FK
          + F_HCIM_ORS_ID(BIGINT)
          + F_HCIM_HLG_ID(BIGINT)
Szöveges leírás

A Hallgató címadatait tartalmazó tábla.Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 42/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                            Logikai és Fizikai RendszertervMezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz          Leírás
                               NULL    di

                                            Hallgató címének
  0      I  HCIM_ID           BIGINT     I     N
                                            rekordazonosítója.

  1      N  HCIM_HLG_ID         BIGINT     I     N      Hallgató belsõ azonosítója.

                                            A jelen rekord címtípusa. Szótár
                                            táblából kiolvasható a teljes
  2      N  HCIM_CIMTIP         CHAR      I     N   1
                                            típusnév. (pl. állandó, értesítési,
                                            tartózkodási.)

  3      N  HCIM_ORS_ID         BIGINT     I     N

                         VARC
  4      N  HCIM_IRSZ                  I     N   10  Irányítószám
                         HAR

                                            Település. Alapvetõen törzsbõl
                         VARC
  5      N  HCIM_TELEP                 I     N   60  választva, de lehet szabadon is
                         HAR
                                            beírni. (pl. külföldi esetén)

                                            A közterület teljes neve (név,
                         VARC
  6      N  HCIM_KOZTER                 I     N   100  típus, házszám, lépcsõház,
                         HAR
                                            emelet, ajtó)

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek             Megjegyzés

                          HCIM_ID
P_HCIM_ID


                          HCIM_ORS_ID
F_HCIM_ORS_ID


                          HCIM_HLG_ID
F_HCIM_HLG_ID
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 43/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                           Logikai és Fizikai Rendszerterv5.2.3 HLGERTES
        cd Nyilv ántartás - Hallgató személyi adatok

                    HLGERTES

          column
          *PK HERT_ID: BIGINT
          *FK HERT_HLG_ID: BIGINT
            HERT_TELEFON: VARCHAR(50)
            HERT_MOBIL: VARCHAR(50)
          *  HERT_EMAIL: VARCHAR(100)

          PK
          + P_HERT_ID(BIGINT)
          FK
          + F_HERT_HLG_ID(BIGINT)Szöveges leírás

Hallgató értesítési adatai.

Mezők

                                Nem   Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz         Leírás
                                NULL   di

  0      I   HERT_ID          BIGINT     I     N

                                            Hallgató belsõ adatbázis
  1      N   HERT_HLG_ID        BIGINT     I     N
                                            azonosítója.

                         VARC                 HAllgató telefonszáma, amin
  2      N   HERT_TELEFON               N     N   50
                         HAR                  értesíteni lehet.

                                            Hallgató saját mobiltelefon
                         VARC
  3      N   HERT_MOBIL                N     N   50  száma, amin sürgõs, vagy SMS
                         HAR
                                            értesítést kíván fogadni.

                         VARC
  4      N   HERT_EMAIL                 I     N   100  Hallgató értesítési emailcíme.
                         HAR

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek            Megjegyzés

                          HERT_ID
P_HERT_ID


                          HERT_HLG_ID
F_HERT_HLG_ID
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 44/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                           Logikai és Fizikai Rendszerterv5.2.4 HLGFGYT
        cd Nyilv ántartás - Hallgató személyi adatok


                  HLGFGYT

          column
          *PK HFGYT_ID: BIGINT
          *FK HFGYT_HLG_ID: BIGINT
          *  HFGYT_TIPUS: CHAR(1)
          *  HFGYT_MERTEK: SMALLINT
          *  HFGYT_SZVDAT: DATE
          *  HFGYT_IGDAT: DATE
          *  HFGYT_SZVNEV: VARCHAR(100)

          PK
          + P_HFGYT_ID(BIGINT)
          FK
          + F_HFGYT_HLG_ID(BIGINT)
Szöveges leírás

Hallgató fogyatékosságait tartalmazó tábla
Mezők

                                Nem   Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz         Leírás
                                NULL   di

                                            Fogyatékosság rekord
  0      I   HFGYT_ID          BIGINT     I     N
                                            azonosítója

                                            Hallgató belsõ adatbázis
  1      N   HFGYT_HLG_ID        BIGINT     I     N
                                            azonosítója.

  2      N   HFGYT_TIPUS        CHAR      I     N   1  Fogyatékosság típusa

                         SMALL                 Fogyatékosság százelékos
  3      N   HFGYT_MERTEK                I     N
                         INT                  mértéke

                                            Szakvélemény kiállításának
  4      N   HFGYT_SZVDAT        DATE      I     N
                                            dátuma

                                            Fogyatékosságot igazoló
  5      N   HFGYT_IGDAT        DATE      I     N
                                            dokumentum beadási dátuma

                         VARC
  6      N   HFGYT_SZVNEV                I     N   100  Szakvéleményt kiállító neve
                         HAR

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek            Megjegyzés

                          HFGYT_ID
P_HFGYT_ID


                          HFGYT_HLG_ID
F_HFGYT_HLG_ID
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 45/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                           Logikai és Fizikai Rendszerterv5.2.5 HLGOKMANY
        cd Nyilv ántartás - Hallgató személyi adatok

                    HLGOKMANY

          column
          *PK OKM_ID: BIGINT
          *FK OKM_HLG_ID: BIGINT
          *  OKM_OKMTIP: CHAR(1)
          *  OKM_OKMSZAM: VARCHAR(50)
          *  OKM_KEZDDAT: DATE
            OKM_VEGDAT: DATE
            OKM_LEIRAS: VARCHAR(500)

          PK
          + P_OKM_ID(BIGINT)
          FK
          + F_OKM_HLG_ID(BIGINT)
Mezők

                                Nem   Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz         Leírás
                                NULL   di

  0      I   OKM_ID           BIGINT     I     N      Okmány rekordazonosító.

                                            Hallgató belsõ adatbázis
  1      N   OKM_HLG_ID         BIGINT     I     N
                                            azonosítója.

                                            Okmánytípus (pl. személyi ig.,
  2      N   OKM_OKMTIP         CHAR      I     N   1
                                            diákig...)

                         VARC                 Hallgató okmányának azonosító
  3      N   OKM_OKMSZAM                I     N   50
                         HAR                  száma.

  4      N   OKM_KEZDDAT        DATE      I     N      Az okmány kiállítási dátuma.

                                            Az okmány lejáratai dátuma, ha
  5      N   OKM_VEGDAT         DATE      N     N
                                            van. Ha nincs, NULL.

                                            Az okmányhoz kiegészítõ
                         VARC                 információ. (pl. tartózkodási
  6      N   OKM_LEIRAS                N     N   500
                         HAR                  engedélynél az ittartózkodás
                                            jogcíme)

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek            Megjegyzés

                          OKM_ID
P_OKM_ID


                          OKM_HLG_ID
F_OKM_HLG_ID
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 46/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                         Logikai és Fizikai Rendszerterv5.2.6 ORSZAG
        cd Nyilv ántartás - Hallgató személyi adatok


                  ORSZAG

          column
          *PK ORS_ID: BIGINT
          *  ORS_NEV: CHAR(60)
          *  ORS_ALLAMP: CHAR(60)
          *  ORS_JELJOG: CHAR(1)
          *  ORS_POSTA: CHAR(1)

          PK
          + P_ORS_ID(BIGINT)
Szöveges leírás
Három betűs nemzetközi országkódok.
ISO 3166 3-alpha; http://www.unc.edu/~rowlett/units/codes/country.htm
Mezők

                                Nem   Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz       Leírás
                                NULL   di

  0      I   ORS_ID           BIGINT     I     N

  1      N   ORS_NEV          CHAR      I     N   60  Ország megnevezése

  2      N   ORS_ALLAMP         CHAR      I     N   60

  3      N   ORS_JELJOG         CHAR      I     N   1

  4      N   ORS_POSTA         CHAR      I     N   1

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek           Megjegyzés

                          ORS_ID
P_ORS_ID
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 47/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                     Logikai és Fizikai Rendszerterv5.2.7 TELEP
        cd Nyilv ántartás - Hallgató személyi adatok


                     TELEP

          column
          *PK TLP_ID: INTEGER
            TLP_TIPUS: CHAR(1)
          *  TLP_KSH_KOD: CHAR(5)
          *  TLP_KTERS_KOD: CHAR(10)
          *  TLP_MEGYE_KOD: CHAR(2)
          *  TLP_REGIO_KOD: CHAR(2)
          *  TLP_NEV: VARCHAR(60)
          *  TLP_KTERS_NEV: VARCHAR(100)
          *  TLP_KTERS_SZEKH: VARCHAR(100)
          *  TLP_MEGYE_NEV: VARCHAR(100)
          *  TLP_REGIO_NEV: VARCHAR(100)
          *  TLP_RANG: CHAR(50)
          *  TLP_TERULET: INTEGER
          *  TLP_NEPESSEG: INTEGER
          *  TLP_LAKASSZAM: INTEGER

          PK
          + P_TLP_ID(INTEGER)
Szöveges leírás

A cím jellegű adatok kitöltését segítő törzstábla. Értékkészlete bővíthető, szinkronizálható.

Mezők

                                Nem   Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz   Leírás
                                NULL   di

                         INTE-
  0      I   TLP_ID                   I     N
                         GER

  1      N   TLP_TIPUS         CHAR      N     N   1

  2      N   TLP_KSH_KOD        CHAR      I     N   5

  3      N   TLP_KTERS_KOD       CHAR      I     N   10

  4      N   TLP_MEGYE_KOD CHAR             I     N   2

  5      N   TLP_REGIO_KOD       CHAR      I     N   2

                         VARC
  6      N   TLP_NEV                  I     N   60
                         HAR

                         VARC
  7      N   TLP_KTERS_NEV               I     N   100
                         HAR

           TLP_KTERS_SZE       VARC
  8      N                        I     N   100
           KH             HAR

                         VARC
  9      N   TLP_MEGYE_NEV               I     N   100
                         HAR

                         VARC
 10      N   TLP_REGIO_NEV               I     N   100
                         HAR

Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 48/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                                                                Logikai és Fizikai Rendszerterv 11       N       TLP_RANG                    CHAR            I       N      50

                                        INTE-
 12       N       TLP_TERULET                                I       N
                                        GER

                                        INTE-
 13       N       TLP_NEPESSEG                               I       N
                                        GER

                                        INTE-
 14       N       TLP_LAKASSZAM                               I       N
                                        GER

Megszorítások

    Megszorítás neve                     Típus                 Paraméterek                             Megjegyzés

P_TLP_ID                                       TLP_ID


5.3 NYILVÁNTARTÁS - HALLGATÓI JOGVISZONY ADATOK
    cd Nyilv ántartás - Hallgatói j ogv iszony adatok


                                                                                            HALLGATO
                   HLGJOGV
                                                                              column
      column                                                                      *PK HLG_ID: BIGINT
      *PK HJV_ID: BIGINT                                                                  HLG_OKTAZON: CHAR(11)
      *FK HJV_HLG_ID: BIGINT                                                              *  HLG_FIRAZON: BIGINT
      *FK HJV_SZER_ID: CHAR(6)                                                               HLG_STAT: CHAR(1) = 'U'
      *  HJV_TIPUS: CHAR(1)                                                              *  HLG_NEM: CHAR(1)
      *  HJV_KEZDDAT: DATE                                                                HLG_NEV_ELOTAG: CHAR(1)
        HJV_VEGDAT: DATE                                                                 HLG_NEV_DR: CHAR(1)
                                    0..*                                       1
                                                                              *  HLG_NEV: VARCHAR(60)
                                                                              *  HLG_NEV_KNSTART: SMALLINT
      PK
                                                                              *  HLG_NEV_KULF: CHAR(1)
      + P_HJV_ID(BIGINT)
                                                                              *  HLG_SZNEV: VARCHAR(60)
      FK                              1                     HLGJVKOLL
                                                                              *  HLG_SZNEV_KNSTART: SMALLINT
      + F_HJV_HLG_ID(VARCHAR)                                                             *  HLG_SZNEV_KULF: CHAR(1)
      + F_HJV_SZER_ID(CHAR)                               column
                                                                              *  HLG_ANEV: VARCHAR(60)
                                             0..* *PK HJVK_ID: BIGINT
                       1       1                 *FK HJVK_HJV_ID: BIGINT                    *  HLG_ANEV_KNSTART: SMALLINT
                                               *FK HJVK_KOLL_ID: BIGINT                   *  HLG_ANEV_KULF: CHAR(1)
                                                                              *FK HLG_SZHELY_ORS_ID: BIGINT
                                                                              *  HLG_SZHELY_TELEP: VARCHAR(60)
                                               PK
                                                                              *  HLG_SZDAT: DATE
                                               + P_HJVK_ID(BIGINT)
                                                                              *  HLG_SZDAT_PONTOS: CHAR(1) = 'P'
                                               FK
                                                                              *FK HLG_ALLAM_ORS_ID_1: BIGINT
                                               + F_HJVK_HJV_ID(BIGINT)                    FK HLG_ALLAM_ORS_ID_2: BIGINT
                                               + F_HJVK_KOLL_ID(BIGINT)                     HLG_TART_JCIM: CHAR(3)

                                                                               PK
                                                                               +   P_HLG_ID(BIGINT)
                      0..*                                                       FK
                                                0..*                             +   F_HLG_SZHELY_ORS_ID(BIGINT)
                  HLGKEPZES                                                        +   F_HLG_ALLAM_ORS_ID_1(BIGINT)
                                                     HLGJVDOK                      +   F_HLG_ALLAM_ORS_ID_2(BIGINT)
       column
       *PK HKPZ_ID: BIGINT                            column
       *FK HKPZ_HJV_ID: BIGINT                          *PK HJVD_ID: BIGINT
       *FK HKPZ_KPZ_ID: INTEGER                          *FK HJVD_HJV_ID: BIGINT
       *  HKPZ_KEZDDAT: DATE                           *FK HJVD_DISK_ID: BIGINT
         HKPZ_VEGDAT: DATE
       *  HKPZ_OSSZIDO: SMALLINT                         PK
       *  HPKZ_IDOSZ_TIP: CHAR(1) = "F"                     + P_HJVD_ID(BIGINT)
                                            FK
       PK                                     + F_JHVD_HJV_ID(BIGINT)
       + P_HKPZ_ID(BIGINT)                            + F_HJVD_DISK_ID(BIGINT)
       FK
       + F_HKPZ_KPZ_ID(INTEGER)
       + F_HKPZ_HJV_ID(BIGINT)


                       1
                      0..*

                  HLGKPZIDOSZ

        column
        *PK HKI_ID: BIGINT                                  KPZI2SZAKI                   SZAKIRANY
        *FK HKI_HKPZ_ID: BIGINT
        *FK HKI_NYL_ID: BIGINT                        column                       column
         FK HKI_TLP_ID: INTEGER                        *PK KISZ_ID: BIGINT                 *PK SZI_ID: INTEGER
        *  HKI_FORMA: CHAR(1)                        *FK KISZ_HKI_ID: BIGINT               FK SZI_BSZI_ID: BIGINT
        *  HKI_TAG: CHAR(1)                         *FK KISZ_SZI_ID: INTEGER               FK SZI_MSZI_ID: BIGINT
        *  HKI_FIN: CHAR(1)
          HKI_KULF_KAT: CHAR(2)            1       0..*                      0..*  1
                                           PK                         FK
                                           + P_KISZ_ID(BIGINT)                + F_SZI_BSZI_ID(BIGINT)
        FK                                  FK                         + F_SZI_MSZI_ID(BIGINT)
        +  F_HKI_NYL_ID(BIGINT)                                                 PK
                                           + F_KISZ_HKI_ID(BIGINT)
        +  F_HKI_HKPZ_ID(BIGINT)                                                + P_SZI_ID(INTEGER)
                                           + F_KISZ_SZI_ID(INTEGER)
        +  F_HKI_TLP_ID(INTEGER)            0..*
        PK
        +  P_HKI_ID(BIGINT)

                                         1          NYELV

                                           column
                                           *PK NYL_ID: BIGINT
                                           *  NYL_KOD: CHAR(3)
                                           *  NYL_MEGNEV: VARCHAR(50)

                                           PK
                                           + P_NYL_ID(BIGINT)
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 49/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                           Logikai és Fizikai Rendszerterv5.3.1 HALLGATO
        cd Nyilv ántartás - Hallgató személyi adatok

                       HALLGATO

          column
          *PK HLG_ID: BIGINT
            HLG_OKTAZON: CHAR(11)
          *  HLG_FIRAZON: BIGINT
            HLG_STAT: CHAR(1) = 'U'
          *  HLG_NEM: CHAR(1)
            HLG_NEV_ELOTAG: CHAR(1)
            HLG_NEV_DR: CHAR(1)
          *  HLG_NEV: VARCHAR(60)
          *  HLG_NEV_KNSTART: SMALLINT
          *  HLG_NEV_KULF: CHAR(1)
          *  HLG_SZNEV: VARCHAR(60)
          *  HLG_SZNEV_KNSTART: SMALLINT
          *  HLG_SZNEV_KULF: CHAR(1)
          *  HLG_ANEV: VARCHAR(60)
          *  HLG_ANEV_KNSTART: SMALLINT
          *  HLG_ANEV_KULF: CHAR(1)
          *FK HLG_SZHELY_ORS_ID: BIGINT
          *  HLG_SZHELY_TELEP: VARCHAR(60)
          *  HLG_SZDAT: DATE
          *  HLG_SZDAT_PONTOS: CHAR(1) = 'P'
          *FK HLG_ALLAM_ORS_ID_1: BIGINT
           FK HLG_ALLAM_ORS_ID_2: BIGINT
            HLG_TART_JCIM: CHAR(3)

          PK
          +   P_HLG_ID(BIGINT)
          FK
          +   F_HLG_SZHELY_ORS_ID(BIGINT)
          +   F_HLG_ALLAM_ORS_ID_1(BIGINT)
          +   F_HLG_ALLAM_ORS_ID_2(BIGINT)
Szöveges leírás

A hallgatóra vonatkozó személyes jellegű adatokat tartalmazó tábla.

Mezők

                                Nem   Egye
 Ssz.   Kulcs       Mező neve      Típus           Hossz          Leírás
                                NULL   di

  0      I    HLG_ID         BIGINT     I     N     Egyedi belsõ azonosító.

  1      N    HLG_OKTAZON       CHAR      N     N   11  Oktatási azonosító.

                                           A hallgató személyi adataiból
  2      N    HLG_FIRAZON       BIGINT     I     N
                                           generált azonosító

                                           Hallgató adatbázisrekodjának
  3      N    HLG_STAT        CHAR      N     N   1
                                           feldolgozottsági szinjte.

  4      N    HLG_NEM         CHAR      I     N   1  Szótárból töltve.

             HLG_NEV_ELOTA                        Megszólításhoz használt elõtag
  5      N           CHAR           N     N   1
             G                              (pl. ifj., id.) szótárbeli azonosító
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 50/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                            Logikai és Fizikai Rendszerterv                                           karaktere.

  6      N  HLG_NEV_DR         CHAR      N     N   1  Viselt név doktor jelzõje.

                         VARC
  7      N  HLG_NEV                   I     N   60  Viselt név.
                         HAR

           HLG_NEV_KNSTA SMALL
  8      N                        I     N     Viselt utónév kezdõ pozíciója.
           RT      INT

                                           Igaz (1) esetén a viselt név elsõ
                                           része nem a családi név, hanem
  9      N  HLG_NEV_KULF        CHAR      I     N   1
                                           a keresztnév, ezért a vektor is a
                                           családi név kezdetére mutat.

                         VARC
 10      N  HLG_SZNEV                  I     N   60  Születési név.
                         HAR

                                           Születési utónév kezdõ
           HLG_SZNEV_KNS SMALL
 11      N                        I     N     pozíciója. (1-tõl kezdõdõ
           TART     INT
                                           pozícionálás)

                                           Igaz (1) esetén a születési név
                                           elsõ része nem a családi név,
           HLG_SZNEV_KUL
 12      N                CHAR      I     N   1  hanem a keresztnév, ezért a
           F
                                           vektor is a családi név kezdetére
                                           mutat.

                         VARC
 13      N  HLG_ANEV                  I     N   60  Anyja születési neve.
                         HAR

                                           Anyja születési utónevének
           HLG_ANEV_KNST SMALL
 14      N                        I     N     kezdõ pozíciója. (1-tõl induló
           ART      INT
                                           jelölés)

                                           Igaz (1) esetén az anyja
                                           születési név elsõ része nem a
 15      N  HLG_ANEV_KULF        CHAR      I     N   1  családi név, hanem a
                                           keresztnév, ezért a vektor is a
                                           családi név kezdetére mutat.

           HLG_SZHELY_OR
 16      N         BIGINT            I     N
           S_ID

           HLG_SZHELY_TE        VARC                 A születési hely település részét
 17      N                        I     N   60
           LEP             HAR                 tartalmazza ez a mezõ.

                                           Születési idõ. Ez nem mindig
                                           ismert pontosan (egyes afrikai
                                           népek esetén elõforulhat, hogy
                                           még az év sem ismert
 18      N  HLG_SZDAT          DATE      I     N     pontosan). A
                                           HALL_SZULIDO_PONTOSSAG
                                           _KOD mezõ dönti el, hogy
                                           mennyire szabad vele pontosan
                                           számolni.

Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 51/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                          Logikai és Fizikai Rendszerterv                                           Hallgató születési idejének
                                           pontosságát jelzõ kód. Ez akkor
           HLG_SZDAT_PON                         érdekes, ha a születési idõpontot
 19      N          CHAR              I   N   1
           TOS                              igazoló okirat nem áll
                                           rendelkezésre, pl. némely
                                           külföldi hallgatók esetén.

           HLG_ALLAM_ORS
 20      N          BIGINT             I   N     Elsõdleges állampolgársága.
           _ID_1

           HLG_ALLAM_ORS                         Másodlagos állampolgársága, ha
 21      N          BIGINT             N   N
           _ID_2                             van.

                                           Tartózkodás jogcíme külföldi
 22      N   HLG_TART_JCIM        CHAR       N   N   3
                                           hallgatók esetén.

Megszorítások

    Megszorítás neve          Típus         Paraméterek           Megjegyzés

                           HLG_ID
P_HLG_ID


                           HLG_SZHELY_ORS_ID
F_HLG_SZHELY_ORS_ID


                           HLG_ALLAM_ORS_ID_1
F_HLG_ALLAM_ORS_ID_1


                           HLG_ALLAM_ORS_ID_2
F_HLG_ALLAM_ORS_ID_25.3.2 HLGJOGV
        cd Nyilv ántartás - Hallgatói j ogv iszony adatok


                       HLGJOGV

          column
          *PK HJV_ID: BIGINT
          *FK HJV_HLG_ID: BIGINT
          *FK HJV_SZER_ID: CHAR(6)
          *  HJV_TIPUS: CHAR(1)
          *  HJV_KEZDDAT: DATE
            HJV_VEGDAT: DATE

          PK
          + P_HJV_ID(BIGINT)
          FK
          + F_HJV_HLG_ID(VARCHAR)
          + F_HJV_SZER_ID(CHAR)
Szöveges leírás
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 52/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                          Logikai és Fizikai RendszertervA hallgató jogviszonyaira vonatkozó általános érvényű adatok táblája. A jogviszonny lehet hallgatói,
kollégiumi, vendég, doktorjelölti. Az egyes jogvizonyokra speciálisan jellemző adatokat külön tábla
tartalmazza.

Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz        Leírás
                               NULL    di

                                           Egyedi, generált belsõ
  0      I   HJV_ID           BIGINT      I   N
                                           rendszerazonosító.

  1      N   HJV_HLG_ID         BIGINT      I   N     Hallgató egyei belsõ azonosítója

                                           A jogviszonyt létesítõ szervezet
  2      N   HJV_SZER_ID         CHAR       I   N   6
                                           azonosítója

                                           Hallgató jogviszony típusa. Lehet
  3      N   HJV_TIPUS          CHAR       I   N   1  hallgatói (H), vendég (V),
                                           doktorjelölti (D), kollégiumi (K).

  4      N   HJV_KEZDDAT         DATE       I   N     A hallgatói jogviszony kezdete.

                                           A hallgatói jogviszony vége.
  5      N   HJV_VEGDAT         DATE       N   N     Aktív jogviszony esetén ez nincs
                                           kitöltve.

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek           Megjegyzés

                           HJV_ID
P_HJV_ID


                           HJV_HLG_ID
F_HJV_HLG_ID


                           HJV_SZER_ID
F_HJV_SZER_ID5.3.3 HLGJVDOK
        cd Nyilv ántartás - Hallgatói j ogv iszony adatok


                    HLGJVDOK

          column
          *PK HJVD_ID: BIGINT
          *FK HJVD_HJV_ID: BIGINT
          *FK HJVD_DISK_ID: BIGINT

          PK
          + P_HJVD_ID(BIGINT)
          FK
          + F_JHVD_HJV_ID(BIGINT)
          + F_HJVD_DISK_ID(BIGINT)
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 53/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                          Logikai és Fizikai RendszertervSzöveges leírás

A doktorjelölti jogviszonyra jellemző kiegészítő adatok.
Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz        Leírás
                               NULL    di

  0      I   HJVD_ID           BIGINT      I   N     Rekordazonosító

                                           Hallgató jogviszony
  1      N   HJVD_HJV_ID         BIGINT      I   N
                                           adatbázisazonosítója.

                                           Iskola. Megegyezik az
  2      N   HJVD_DISK_ID        BIGINT      I   N     intézménytörzsbeli megfelelõvel.
                                           (DISKOLA)

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek           Megjegyzés

                           HJVD_ID
P_HJVD_ID


                           HJVD_HJV_ID
F_JHVD_HJV_ID


                           HJVD_DISK_ID
F_HJVD_DISK_ID5.3.4 HLGJVKOLL
        cd Nyilv ántartás - Hallgatói j ogv iszony adatok

                      HLGJVKOLL

          column
          *PK HJVK_ID: BIGINT
          *FK HJVK_HJV_ID: BIGINT
          *FK HJVK_KOLL_ID: BIGINT

          PK
          + P_HJVK_ID(BIGINT)
          FK
          + F_HJVK_HJV_ID(BIGINT)
          + F_HJVK_KOLL_ID(BIGINT)
Szöveges leírás

A kollégiumi tagsági jogviszony kiegészítő mezői. Ezek a mezők csak a kollégiumi jogviszonyr jellemzők.
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 54/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                          Logikai és Fizikai RendszertervMezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz        Leírás
                               NULL    di

  0      I   HJVK_ID           BIGINT      I   N     Adatbázisazonosító

                                           Hallgató jogviszonyának
  1      N   HJVK_HJV_ID         BIGINT      I   N
                                           adatbázisazonosítója.

                                           A kollégium intézménytörzsbeli
  2      N   HJVK_KOLL_ID        BIGINT      I   N
                                           azonosítója.

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek          Megjegyzés

                           HJVK_ID
P_HJVK_ID


                           HJVK_HJV_ID
F_HJVK_HJV_ID


                           HJVK_KOLL_ID
F_HJVK_KOLL_ID5.3.5 HLGKEPZES
        cd Nyilv ántartás - Hallgatói j ogv iszony adatok

                      HLGKEPZES

          column
          *PK HKPZ_ID: BIGINT
          *FK HKPZ_HJV_ID: BIGINT
          *FK HKPZ_KPZ_ID: INTEGER
          *  HKPZ_KEZDDAT: DATE
            HKPZ_VEGDAT: DATE
          *  HKPZ_OSSZIDO: SMALLINT
          *  HPKZ_IDOSZ_TIP: CHAR(1) = "F"

          PK
          + P_HKPZ_ID(BIGINT)
          FK
          + F_HKPZ_KPZ_ID(INTEGER)
          + F_HKPZ_HJV_ID(BIGINT)
Szöveges leírás

A hallgatói jogviszonya alapján végzett képzések.
Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz        Leírás
                               NULL    di

  0      I   HKPZ_ID           BIGINT      I   N     Belsõ rekordazonosító.


Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 55/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                          Logikai és Fizikai Rendszerterv                                           Kapcsolódó jogviszony-
  1      N    HKPZ_HJV_ID       BIGINT      I   N   0
                                           azonosító.

                         INTE-
  2      N    HKPZ_KPZ_ID                I   N     Képzés külsõ kulcsa.
                         GER

  3      N    HKPZ_KEZDDAT       DATE       I   N     Képzés kezdõ idõpontja.

  4      N    HKPZ_VEGDAT       DATE       N   N     A képzés befejezési idõpontja.

                                           A képzési idõszakok (többnyire
                         SMALL               félévek, trimeszterek) száma,
  5      N    HKPZ_OSSZIDO                I   N
                         INT                amennyibõl a képzés tervezetten
                                           áll.

                                           Képzési idõszak típusa, mely
                                           annak hosszát határozza meg.
  6      N    HPKZ_IDOSZ_TIP      CHAR       I   N   1
                                           Lehet Szemeszter (F),
                                           Trimeszter (T), kredit (K).

Megszorítások

    Megszorítás neve          Típus         Paraméterek           Megjegyzés

                           HKPZ_ID
P_HKPZ_ID


                           HKPZ_KPZ_ID
F_HKPZ_KPZ_ID


                           HKPZ_HJV_ID
F_HKPZ_HJV_ID5.3.6 HLGKPZIDOSZ
        cd Nyilv ántartás - Hallgatói j ogv iszony adatok

                   HLGKPZIDOSZ

          column
          *PK HKI_ID: BIGINT
          *FK HKI_HKPZ_ID: BIGINT
          *FK HKI_NYL_ID: BIGINT
           FK HKI_TLP_ID: INTEGER
          *  HKI_FORMA: CHAR(1)
          *  HKI_TAG: CHAR(1)
          *  HKI_FIN: CHAR(1)
            HKI_KULF_KAT: CHAR(2)

          FK
          +   F_HKI_NYL_ID(BIGINT)
          +   F_HKI_HKPZ_ID(BIGINT)
          +   F_HKI_TLP_ID(INTEGER)
          PK
          +   P_HKI_ID(BIGINT)
Szöveges leírás


Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 56/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                          Logikai és Fizikai RendszertervA képzés időszakokra bontása. Ez nem csak szemeszter lehet, hanem trimeszter is.
Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz        Leírás
                               NULL    di

  0      I  HKI_ID           BIGINT     I     N     Belsõ adatbázisrekord-azonosító

                                           A hallgató képzés rekordjának
  1      N  HKI_HKPZ_ID         BIGINT     I     N
                                           azonosítója.

  2      N  HKI_NYL_ID         BIGINT     I     N   0  Képzés nyelve.

                         INTE-
  3      N  HKI_TLP_ID                 N     N
                         GER

  4      N  HKI_FORMA          CHAR      I     N   1  Képzési forma kódja.

                                           Képzési tagozat szótárból. (pl.
  5      N  HKI_TAG           CHAR      I     N   1  nappali, esti, levelezõ,
                                           távoktatási)

                                           Finanszírozási forma
  6      N  HKI_FIN           CHAR      I     N   1  (A=államilag,
                                           K=Költségtérítéses)

                                           Külföldi hallgató kategóriája (A1,
  7      N  HKI_KULF_KAT        CHAR      N     N   2
                                           ...)

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek           Megjegyzés

                          HKI_NYL_ID
F_HKI_NYL_ID


                          HKI_ID
P_HKI_ID


                          HKI_HKPZ_ID
F_HKI_HKPZ_ID


                          HKI_TLP_ID
F_HKI_TLP_ID
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 57/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                          Logikai és Fizikai Rendszerterv5.3.7 KPZI2SZAKI
        cd Nyilv ántartás - Hallgatói j ogv iszony adatok

                   KPZI2SZAKI

          column
          *PK KISZ_ID: BIGINT
          *FK KISZ_HKI_ID: BIGINT
          *FK KISZ_SZI_ID: INTEGER

          PK
          + P_KISZ_ID(BIGINT)
          FK
          + F_KISZ_HKI_ID(BIGINT)
          + F_KISZ_SZI_ID(INTEGER)
Szöveges leírás

Képzési időszak szakirányhoz rendelése.
Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz        Leírás
                               NULL    di

  0      I   KISZ_ID           BIGINT      I   N     Belsõ adatbázisrekord-azonosító

  1      N   KISZ_HKI_ID         BIGINT      I   N     Képzési idõszak azonosítója

                         INTE-
  2      N   KISZ_SZI_ID                  I   N     Szakirány azonosítója
                         GER

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek          Megjegyzés

                           KISZ_ID
P_KISZ_ID


                           KISZ_HKI_ID
F_KISZ_HKI_ID


                           KISZ_SZI_ID
F_KISZ_SZI_ID
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 58/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                          Logikai és Fizikai Rendszerterv5.3.8 NYELV
        cd Nyilv ántartás - Hallgatói j ogv iszony ad...

                   NYELV

          column
          *PK NYL_ID: BIGINT
          *  NYL_KOD: CHAR(3)
          *  NYL_MEGNEV: VARCHAR(50)

          PK
          + P_NYL_ID(BIGINT)
Szöveges leírás

A lehetséges nyelveket tartalmazza. Ezek közül lehet választani a képzések során.

Mezők

                                  Nem  Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve        Típus           Hossz       Leírás
                                  NULL  di

  0      I   NYL_ID           BIGINT      I   N

  1      N   NYL_KOD           CHAR       I   N   3

                          VARC
  2      N   NYL_MEGNEV                  I   N   50  Nyelv megnevezése.
                          HAR

Megszorítások

    Megszorítás neve          Típus          Paraméterek         Megjegyzés

                           NYL_ID
P_NYL_ID5.3.9 SZAKIRANY
        cd Nyilv ántartás - Hallgatói j ogv iszony adatok


                  SZAKIRANY

          column
          *PK SZI_ID: INTEGER
           FK SZI_BSZI_ID: BIGINT
           FK SZI_MSZI_ID: BIGINT

          FK
          + F_SZI_BSZI_ID(BIGINT)
          + F_SZI_MSZI_ID(BIGINT)
          PK
          + P_SZI_ID(INTEGER)
Szöveges leírás

Szakirányokat tartalmazó tábla.Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 59/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                    Logikai és Fizikai RendszertervMezők

                               Nem    Egye
 Ssz.     Kulcs    Mező neve       Típus           Hossz  Leírás
                               NULL    di

                         INTE-
  0   I      SZI_ID                 I     N
                         GER

  1   N      SZI_BSZI_ID        BIGINT N       N

  2   N      SZI_MSZI_ID        BIGINT N       N

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus          Paraméterek     Megjegyzés

                          SZI_BSZI_ID
F_SZI_BSZI_ID


                          SZI_MSZI_ID
F_SZI_MSZI_ID


                          SZI_ID
P_SZI_ID
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 60/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                                                       Logikai és Fizikai Rendszerterv5.4 NYILVÁNTARTÁS - OKTATÓ SZEMÉLYI ADATOK
    cd Nyilv ántartás - Oktató személyi adatok

                                   Oktató nyilvántartás

                        OKTATO                           OKTCIM

           column                                 column
           *PK OKT_ID: BIGINT                           *PK OCIM_ID: BIGINT
             OKT_OKTAZON: CHAR(11)                       *FK OCIM_OKT_ID: BIGINT
           *  OKT_FIRAZON: BIGINT                        *  OCIM_CIMTIP: CHAR(1)
           *  OKT_STAT: CHAR(1) = 'U'                      *FK OCIM_ORS_ID: BIGINT
           *  OKT_NEM: CHAR(1)                          *  OCIM_IRSZ: VARCHAR(10)
             OKT_NEV_ELOTAG: CHAR(1)                      *  OCIM_TELEP: VARCHAR(60)
             OKT_NEV_DR: CHAR(1)                        *  OCIM_KOZTER: VARCHAR(100)
           *  OKT_NEV: VARCHAR(60)
           *  OKT_NEV_KNSTART: SMALLINT                     FK
           *  OKT_NEV_KULF: CHAR(1)                    0..* +                      0..*
                                                F_OCIM_OKT_ID(BIGINT)                              ORSZAG
           *  OKT_SZNEV: VARCHAR(60)                      + F_OCIM_ORS_ID(CHAR)
           *  OKT_SZNEV_KNSTART: SMALLINT         1          PK                                 column
           *  OKT_SZNEV_KULF: CHAR(1)
                                              + P_OCIM_ID(BIGINT)                       1 *PK ORS_ID: BIGINT
           *  OKT_ANEV: VARCHAR(60)
           *  OKT_ANEV_KNSTART: SMALLINT                                                      *  ORS_NEV: CHAR(60)
                                                                                *  ORS_ALLAMP: CHAR(60)
           *  OKT_ANEV_KULF: CHAR(1)
           *FK OKT_SZHELY_ORS_ID: BIGINT                                                      *  ORS_JELJOG: CHAR(1)
                                    0..*                                         1
           *  OKT_SZHELY_TELEP: VARCHAR(60)                                                    *  ORS_POSTA: CHAR(1)
           *  OKT_SZDAT: DATE               0..*                                         1
           *  OKT_SZDAT_PONTOS: CHAR(1) = 'P'                                                   PK
           *FK OKT_ALLAM_ORS_ID_1: BIGINT          0..*                                         1 + P_ORS_ID(BIGINT)
            FK OKT_ALLAM_ORS_ID_2: BIGINT
             OKT_NYUGD: CHAR(1)
                                    1                                                 TELEP
           PK
           +  P_OKT_ID(BIGINT)                                                      column
           FK                                                               *PK TLP_ID: INTEGER
           +  F_OKT_SZHELY_ORS_ID(CHAR)                                                   TLP_TIPUS: CHAR(1)
           +  F_OKT_ALLAM_ORS_ID_1(CHAR)                                OKTNYVTUD            *  TLP_KSH_KOD: CHAR(5)
           +  F_OKT_ALLAM_ORS_ID_2(CHAR)                                                 *  TLP_KTERS_KOD: CHAR(10)
                                                    column                    *  TLP_MEGYE_KOD: CHAR(2)
                                    1                *PK ONYT_ID: BIGINT              *  TLP_REGIO_KOD: CHAR(2)
                                                  0..* *FK ONYT_OKT_ID: BIGINT            *  TLP_NEV: VARCHAR(60)
                         1     1                      *FK ONYT_NYL_ID: CHAR(3)           *  TLP_KTERS_NEV: VARCHAR(100)
                                                    *  ONYT_FOK: CHAR(1)             *  TLP_KTERS_SZEKH: VARCHAR(100)
                                                    *  ONYT_TIPUS: CHAR(1)            *  TLP_MEGYE_NEV: VARCHAR(100)
                                                    *  ONYT_BIZSZAM: VARCHAR(30)         *  TLP_REGIO_NEV: VARCHAR(100)
                                                    *  ONYT_BIZDAT: DATE             *  TLP_RANG: CHAR(50)
                                                    *  ONYT_BIZHELY: CHAR(3)           *  TLP_TERULET: INTEGER
                                                                           *  TLP_NEPESSEG: INTEGER
                                                    unique                     *  TLP_LAKASSZAM: INTEGER
                                                    +  U_NYVTUD(CHAR, CHAR, CHAR)
                                                    PK                       PK
                                                                        0..*  + P_TLP_ID(INTEGER)
                                                    +  P_ONYT_ID(BIGINT)
                                                    FK
                                                    +  F_ONYT_NYL_ID(CHAR)
                                                    +  F_ONYT_OKT_ID(BIGINT)                    NYELV
                                                                           1
                                                                             column
                                                                             *PK NYL_ID: BIGINT
                                                                             *  NYL_KOD: CHAR(3)
                                                                             *  NYL_MEGNEV: VARCHAR(50)

                                                                             PK
                     1..*               0..*                 0..*                   + P_NYL_ID(BIGINT)
                OKTSZAKKEP                OKTTUDCIM                    OKTNEMZTAG

       column                     column                    column
       *PK OSZK_ID: BIGINT              *PK OTC_ID: BIGINT              *PK ONT_ID: BIGINT                      NEMZSZERV
       *FK OSZK_OKT_ID: BIGINT            *FK OTC_OKT_ID: BIGINT            *FK ONT_OKT_ID: BIGINT
       *  OSZK_MEGNEV: CHAR(4)              OTC_TUDCIM: CHAR(2)           *  ONT_NSZ_MEGNEV: VARCHAR(200)         column
       *  OSZK_SZINT: CHAR(1)              OTC_ETUDCIM: VARCHAR(100)                                 *PK NSZ_ID: BIGINT
         OSZK_INTEZM: VARCHAR(100)                                PK                          NSZ_SZEKH: VARCHAR(60)
                              PK                      + P_ONT_ID(BIGINT)               *  NSZ_MEGNEV: VARCHAR(200)
       PK                       + P_OTC_ID(BIGINT)             FK
       + P_OSZK_ID(BIGINT)              FK                      + F_ONT_OKT_ID(BIGINT)             PK
       FK                       + F_OTC_OKT_ID(BIGINT)                                    + P_NSZ_ID(BIGINT)
       + F_OSZK_OKT_ID(BIGINT)
5.4.1 NEMZSZERV
          cd Nyilv ántartás - Oktató személyi adatok

                           NEMZSZERV

              column
              *PK NSZ_ID: BIGINT
                NSZ_SZEKH: VARCHAR(60)
              *  NSZ_MEGNEV: VARCHAR(200)

              PK
              + P_NSZ_ID(BIGINT)
Szöveges leírás

Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 61/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                           Logikai és Fizikai RendszertervNemzetközi szervetek, melyek révén az oktatók nemzetközi tagsággal bírnak.
Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz         Leírás
                               NULL    di

  0      I   NSZ_ID           BIGINT     I     N      Belsõ adatbázisrekord-azonosító

                         VARC                 Nemezetközi szervezet
  1      N   NSZ_SZEKH                 N     N   60
                         HAR                  székhelyének címe

                         VARC
  2      N   NSZ_MEGNEV                 I     N   200  Nemzetközi szervezet neve
                         HAR

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek            Megjegyzés

                          NSZ_ID
P_NSZ_ID5.4.2 NYELV
        cd Nyilv ántartás - Oktató személyi adatok


                  NYELV

          column
          *PK NYL_ID: BIGINT
          *  NYL_KOD: CHAR(3)
          *  NYL_MEGNEV: VARCHAR(50)

          PK
          + P_NYL_ID(BIGINT)
Szöveges leírás

A lehetséges nyelveket tartalmazza. Ezek közül lehet választani a képzések során.
Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz         Leírás
                               NULL    di

  0      I   NYL_ID           BIGINT     I     N

  1      N   NYL_KOD          CHAR      I     N   3

                         VARC
  2      N   NYL_MEGNEV                 I     N   50  Nyelv megnevezése.
                         HAR

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek            Megjegyzés

                          NYL_ID
P_NYL_ID
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 62/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                           Logikai és Fizikai Rendszerterv5.4.3 OKTATO
        cd Nyilv ántartás - Oktató személyi adatok


                       OKTATO

          column
          *PK OKT_ID: BIGINT
            OKT_OKTAZON: CHAR(11)
          *  OKT_FIRAZON: BIGINT
          *  OKT_STAT: CHAR(1) = 'U'
          *  OKT_NEM: CHAR(1)
            OKT_NEV_ELOTAG: CHAR(1)
            OKT_NEV_DR: CHAR(1)
          *  OKT_NEV: VARCHAR(60)
          *  OKT_NEV_KNSTART: SMALLINT
          *  OKT_NEV_KULF: CHAR(1)
          *  OKT_SZNEV: VARCHAR(60)
          *  OKT_SZNEV_KNSTART: SMALLINT
          *  OKT_SZNEV_KULF: CHAR(1)
          *  OKT_ANEV: VARCHAR(60)
          *  OKT_ANEV_KNSTART: SMALLINT
          *  OKT_ANEV_KULF: CHAR(1)
          *FK OKT_SZHELY_ORS_ID: BIGINT
          *  OKT_SZHELY_TELEP: VARCHAR(60)
          *  OKT_SZDAT: DATE
          *  OKT_SZDAT_PONTOS: CHAR(1) = 'P'
          *FK OKT_ALLAM_ORS_ID_1: BIGINT
           FK OKT_ALLAM_ORS_ID_2: BIGINT
            OKT_NYUGD: CHAR(1)

          PK
          +   P_OKT_ID(BIGINT)
          FK
          +   F_OKT_SZHELY_ORS_ID(CHAR)
          +   F_OKT_ALLAM_ORS_ID_1(CHAR)
          +   F_OKT_ALLAM_ORS_ID_2(CHAR)
Szöveges leírás

Ebben a táblában a felsőoktatási oktatók személyi adatait tároljuk.
Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz          Leírás
                               NULL    di

  0      I    OKT_ID         BIGINT     I     N     Belsõ adatbázisrekord-azonosító

  1      N    OKT_OKTAZON       CHAR      N     N   11

                                           Oktató személyi adataiból
  2      N    OKT_FIRAZON       BIGINT     I     N
                                           generált azonosító

                                           Oktató adatainak feldolgozási
  3      N    OKT_STAT        CHAR      I     N   1
                                           státusza.

  4      N    OKT_NEM         CHAR      I     N   1  Oktató neme

                                           Megszólításhoz használt elõtag
             OKT_NEV_ELOTA
  5      N           CHAR           N     N   1  (pl. ifj., id.) szótárbeli azonosító
             G
                                           karaktere.

Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 63/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                            Logikai és Fizikai Rendszerterv  6      N  OKT_NEV_DR         CHAR      N     N   1  Doktorjelzõ

                         VARC
  7      N  OKT_NEV                   I     N   60  Viselt név.
                         HAR

           OKT_NEV_KNSTA SMALL                       Viselt utónév kezdõ pozíciója. (1-
  8      N                        I     N
           RT      INT                        tõl kezdõdõ pozícionálás)

                                           Igaz (1) esetén a viselt név elsõ
                                           része nem a családi név, hanem
  9      N  OKT_NEV_KULF        CHAR      I     N   1
                                           a keresztnév, ezért a vektor is a
                                           családi név kezdetére mutat.

                         VARC
 10      N  OKT_SZNEV                  I     N   60  Születési név.
                         HAR

                                           Születési utónév kezdõ
           OKT_SZNEV_KNS SMALL
 11      N                        I     N     pozíciója. (1-tõl induló
           TART     INT
                                           számozás))

                                           Igaz (1) esetén a születési név
                                           elsõ része nem a családi név,
           OKT_SZNEV_KUL
 12      N                CHAR      I     N   1  hanem a keresztnév, ezért a
           F
                                           vektor is a családi név kezdetére
                                           mutat.

                         VARC
 13      N  OKT_ANEV                  I     N   60  Anyja születsi neve.
                         HAR

                                           Anyja születési utónevének
           OKT_ANEV_KNST SMALL
 14      N                        I     N     kezdõ pozíciója. (1-tõl induló
           ART      INT
                                           pozícionálás))

                                           Igaz (1) esetén az anyja
                                           születési név elsõ része nem a
 15      N  OKT_ANEV_KULF        CHAR      I     N   1  családi név, hanem a
                                           keresztnév, ezért a vektor is a
                                           családi név kezdetére mutat.

           OKT_SZHELY_OR
 16      N         BIGINT            I     N
           S_ID

           OKT_SZHELY_TE        VARC                 A születési hely település részét
 17      N                        I     N   60
           LEP             HAR                 tartalmazza ez a mezõ.

 18      N  OKT_SZDAT          DATE      I     N     Születés ideje

                                           Születési idõ pontossága. Ha
                                           nincs bizonyíték születési
           OKT_SZDAT_PON
 19      N         CHAR             I     N   1  anyakönyvi kivonatban a pontos
           TOS
                                           születési idõpontra, akkor itt
                                           lehet jelezni.

           OKT_ALLAM_ORS                          Oktató elsõdleges
 20      N         BIGINT            I     N
           _ID_1                              állampolgársága.

 21      N  OKT_ALLAM_ORS BIGINT            N     N     Oktató másodlagos

Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 64/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                           Logikai és Fizikai Rendszerterv           _ID_2                             állampolgársága.

 22      N   OKT_NYUGD         CHAR      N     N   1

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek            Megjegyzés

                          OKT_ID
P_OKT_ID


                          OKT_SZHELY_ORS_ID
F_OKT_SZHELY_ORS_ID


                          OKT_ALLAM_ORS_ID_1
F_OKT_ALLAM_ORS_ID_1


                          OKT_ALLAM_ORS_ID_2
F_OKT_ALLAM_ORS_ID_25.4.4 OKTCIM
        cd Nyilv ántartás - Oktató személyi adatok

                    OKTCIM

          column
          *PK OCIM_ID: BIGINT
          *FK OCIM_OKT_ID: BIGINT
          *  OCIM_CIMTIP: CHAR(1)
          *FK OCIM_ORS_ID: BIGINT
          *  OCIM_IRSZ: VARCHAR(10)
          *  OCIM_TELEP: VARCHAR(60)
          *  OCIM_KOZTER: VARCHAR(100)

          FK
          + F_OCIM_OKT_ID(BIGINT)
          + F_OCIM_ORS_ID(CHAR)
          PK
          + P_OCIM_ID(BIGINT)
Szöveges leírás

Oktató címadatait tároló tábla.
Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz         Leírás
                               NULL    di

  0      I   OCIM_ID          BIGINT     I     N     Belsõ adatbázisrekord-azonosító

                                           Oktató belsõ adatbázisrekord-
  1      N   OCIM_OKT_ID        BIGINT     I     N
                                           azonosító

                                           A jelen rekord címtípusa. Szótár
  2      N   OCIM_CIMTIP        CHAR      I     N   1  táblából kiolvasható a teljes
                                           típusnév. (pl. állandó, értesítési,

Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 65/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                           Logikai és Fizikai Rendszerterv                                            tartózkodási.)

                                            Az ország három betûs
  3      N   OCIM_ORS_ID        BIGINT     I     N      nemzetközi kódja.
                                            Magyarországnál ez a HUN.

                         VARC
  4      N   OCIM_IRSZ                 I     N   10  Irányítószám
                         HAR

                         VARC
  5      N   OCIM_TELEP                 I     N   60  Település
                         HAR

                                            A közterület teljes neve (név,
                         VARC
  6      N   OCIM_KOZTER                I     N   100  típus, házszám, lépcsõház,
                         HAR
                                            emelet, ajtó)

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek             Megjegyzés

                          OCIM_OKT_ID
F_OCIM_OKT_ID


                          OCIM_ID
P_OCIM_ID


                          OCIM_ORS_ID
F_OCIM_ORS_ID5.4.5 OKTNEMZTAG
        cd Nyilv ántartás - Oktató személyi adatok


                  OKTNEMZTAG

          column
          *PK ONT_ID: BIGINT
          *FK ONT_OKT_ID: BIGINT
          *  ONT_NSZ_MEGNEV: VARCHAR(200)

          PK
          + P_ONT_ID(BIGINT)
          FK
          + F_ONT_OKT_ID(BIGINT)
Szöveges leírás

Oktatók nemzetközi tagságait tartalmazzák.
Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz          Leírás
                               NULL    di

  0      I   ONT_ID           BIGINT     I     N      Belsõ adatbázisrekord-azonosító


Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 66/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                           Logikai és Fizikai Rendszerterv  1      N   ONT_OKT_ID         BIGINT     I     N      Oktató belsõ azonosító száma.

           ONT_NSZ_MEGN        VARC                 A nemzetközi szervezete
  2      N                        I     N   200
           EV             HAR                  azonosítója.

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek            Megjegyzés

                          ONT_ID
P_ONT_ID


                          ONT_OKT_ID
F_ONT_OKT_ID5.4.6 OKTNYVTUD
        cd Nyilv ántartás - Oktató személyi adatok


                  OKTNYVTUD

          column
          *PK ONYT_ID: BIGINT
          *FK ONYT_OKT_ID: BIGINT
          *FK ONYT_NYL_ID: CHAR(3)
          *  ONYT_FOK: CHAR(1)
          *  ONYT_TIPUS: CHAR(1)
          *  ONYT_BIZSZAM: VARCHAR(30)
          *  ONYT_BIZDAT: DATE
          *  ONYT_BIZHELY: CHAR(3)

          unique
          +  U_NYVTUD(CHAR, CHAR, CHAR)
          PK
          +  P_ONYT_ID(BIGINT)
          FK
          +  F_ONYT_NYL_ID(CHAR)
          +  F_ONYT_OKT_ID(BIGINT)
Szöveges leírás

Oktatók nyelvtudását tartalmazzák.
Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz         Leírás
                               NULL    di

  0      I   ONYT_ID          BIGINT     I     N      Belsõ adatbázisrekord-azonosító

  1      N   ONYT_OKT_ID        BIGINT     I     N      Oktató belsõ azonosító száma.

  2      N   ONYT_NYL_ID        CHAR      I     I   3  Nyelv azonosítója.

  3      N   ONYT_FOK          CHAR      I     I   1  A nyelvtudás milyen fokú.

  4      N   ONYT_TIPUS         CHAR      I     I   1  Nyelvvizsga típua. (A.B,C)

                         VARC
  5      N   ONYT_BIZSZAM                I     N   30  Bizonyítvány száma
                         HAR

Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 67/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                          Logikai és Fizikai Rendszerterv                                           Bizonyítvány kiállításának
  6      N   ONYT_BIZDAT        DATE      I     N
                                           dátuma

  7      N   ONYT_BIZHELY        CHAR      I     N   3  Bizonyítvány kiállításának helye

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus        Paraméterek           Megjegyzés

                          ONYT_TIPUS
                          ONYT_FOK
U_NYVTUD
                          ONYT_NYL_ID                          ONYT_ID
P_ONYT_ID


                          ONYT_NYL_ID
F_ONYT_NYL_ID


                          ONYT_OKT_ID
F_ONYT_OKT_ID5.4.7 OKTSZAKKEP
         cd Nyilv ántartás - Oktató személyi adatok


                   OKTSZAKKEP

          column
          *PK OSZK_ID: BIGINT
          *FK OSZK_OKT_ID: BIGINT
          *  OSZK_MEGNEV: CHAR(4)
          *  OSZK_SZINT: CHAR(1)
            OSZK_INTEZM: VARCHAR(100)

          PK
          + P_OSZK_ID(BIGINT)
          FK
          + F_OSZK_OKT_ID(BIGINT)Szöveges leírás

Oktató szakképzettségei.
Mezők

     Kulc                        Nem    Egye
 Ssz.           Mező neve       Típus           Hossz        Leírás
      s                         NULL    di

  0     I    OSZK_ID           BIGINT     I     N     Belsõ adatbázisrekord-azonosító

                                           Oktató képzettség rekordjának
  1    N    OSZK_OKT_ID         BIGINT     I     N     belsõ adatbázisrekord-
                                           azonosítója


Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 68/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                           Logikai és Fizikai Rendszerterv  2    N    OSZK_MEGNEV         CHAR      I     N   4  Szakképzettség megnevezése

                                            Képesítési szint (alap, közép,
  3    N    OSZK_SZINT          CHAR      I     N   1
                                            felsõ)

                                            Intézmény megnevezése. (lehet
                         VARC
  4    N    OSZK_INTEZM                 N     N   100  külföldi is, amin nincs benne a
                         HAR
                                            törzsben)

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek            Megjegyzés

                          OSZK_ID
P_OSZK_ID


                          OSZK_OKT_ID
F_OSZK_OKT_ID5.4.8 OKTTUDCIM
        cd Nyilv ántartás - Oktató személyi adatok


                  OKTTUDCIM

          column
          *PK OTC_ID: BIGINT
          *FK OTC_OKT_ID: BIGINT
            OTC_TUDCIM: CHAR(2)
            OTC_ETUDCIM: VARCHAR(100)

          PK
          + P_OTC_ID(BIGINT)
          FK
          + F_OTC_OKT_ID(BIGINT)
Szöveges leírás

Oktatók tudományos címeit tartalmazzák.
Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz         Leírás
                               NULL    di

  0      I   OTC_ID           BIGINT     I     N      Belsõ adatbázisrekord-azonosító

  1      N   OTC_OKT_ID         BIGINT     I     N      Oktató belsõ azonosító száma.

                                            Tudományos cím szótárbeli
  2      N   OTC_TUDCIM         CHAR      N     N   2
                                            azonosítója.

                         VARC                 Egyéb, szótárban nem szereplõ
  3      N   OTC_ETUDCIM                N     N   100
                         HAR                  tudományos cím
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 69/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                         Logikai és Fizikai RendszertervMegszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek           Megjegyzés

                          OTC_ID
P_OTC_ID


                          OTC_OKT_ID
F_OTC_OKT_ID5.4.9 ORSZAG
        cd Nyilv ántartás - Oktató személyi adatok

                   ORSZAG

          column
          *PK ORS_ID: BIGINT
          *  ORS_NEV: CHAR(60)
          *  ORS_ALLAMP: CHAR(60)
          *  ORS_JELJOG: CHAR(1)
          *  ORS_POSTA: CHAR(1)

          PK
          + P_ORS_ID(BIGINT)
Szöveges leírás

Három betűs nemzetközi országkódok.

ISO 3166 3-alpha; http://www.unc.edu/~rowlett/units/codes/country.htm
Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz       Leírás
                               NULL    di

  0      I   ORS_ID           BIGINT     I     N

  1      N   ORS_NEV          CHAR      I     N   60  Ország megnevezése

  2      N   ORS_ALLAMP         CHAR      I     N   60

  3      N   ORS_JELJOG         CHAR      I     N   1

  4      N   ORS_POSTA         CHAR      I     N   1

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek           Megjegyzés

                          ORS_ID
P_ORS_ID
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 70/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                     Logikai és Fizikai Rendszerterv5.4.10 TELEP
        cd Nyilv ántartás - Oktató személyi adatok


                     TELEP

          column
          *PK TLP_ID: INTEGER
            TLP_TIPUS: CHAR(1)
          *  TLP_KSH_KOD: CHAR(5)
          *  TLP_KTERS_KOD: CHAR(10)
          *  TLP_MEGYE_KOD: CHAR(2)
          *  TLP_REGIO_KOD: CHAR(2)
          *  TLP_NEV: VARCHAR(60)
          *  TLP_KTERS_NEV: VARCHAR(100)
          *  TLP_KTERS_SZEKH: VARCHAR(100)
          *  TLP_MEGYE_NEV: VARCHAR(100)
          *  TLP_REGIO_NEV: VARCHAR(100)
          *  TLP_RANG: CHAR(50)
          *  TLP_TERULET: INTEGER
          *  TLP_NEPESSEG: INTEGER
          *  TLP_LAKASSZAM: INTEGER

          PK
          + P_TLP_ID(INTEGER)Szöveges leírás

A cím jellegű adatok kitöltését segítő törzstábla. Értékkészlete bővíthető, szinkronizálható.

Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz   Leírás
                               NULL    di

                         INTE-
  0      I   TLP_ID                   I     N
                         GER

  1      N   TLP_TIPUS          CHAR     N     N   1

  2      N   TLP_KSH_KOD         CHAR      I     N   5

  3      N   TLP_KTERS_KOD        CHAR      I     N   10

  4      N   TLP_MEGYE_KOD CHAR             I     N   2

  5      N   TLP_REGIO_KOD        CHAR      I     N   2

                         VARC
  6      N   TLP_NEV                  I     N   60
                         HAR

                         VARC
  7      N   TLP_KTERS_NEV               I     N   100
                         HAR

           TLP_KTERS_SZE        VARC
  8      N                        I     N   100
           KH             HAR

                         VARC
  9      N   TLP_MEGYE_NEV               I     N   100
                         HAR

                         VARC
 10      N   TLP_REGIO_NEV               I     N   100
                         HAR


Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 71/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                                 Logikai és Fizikai Rendszerterv 11      N    TLP_RANG            CHAR     I    N     50

                            INTE-
 12      N    TLP_TERULET                 I    N
                            GER

                            INTE-
 13      N    TLP_NEPESSEG                 I    N
                            GER

                            INTE-
 14      N    TLP_LAKASSZAM                I    N
                            GER

Megszorítások

    Megszorítás neve            Típus         Paraméterek                Megjegyzés

                              TLP_ID
P_TLP_ID5.5 NYILVÁNTARTÁS - OKTATÓI JOGVISZONY ADATOK
     cd Nyilv ántartás - Oktatói j ogv iszony adatok

                    OKTATO

      column                                           OKTJOGV
      *PK OKT_ID: BIGINT
                                          column
        OKT_OKTAZON: CHAR(11)
                                          *PK OJV_ID: BIGINT
      *  OKT_FIRAZON: BIGINT
                                          *FK OJV_OKT_ID: BIGINT
      *  OKT_STAT: CHAR(1) = 'U'
                                          *FK OJV_INT_ID: BIGINT
      *  OKT_NEM: CHAR(1)
                                          *  OJV_BESOROL: CHAR(2)
        OKT_NEV_ELOTAG: CHAR(1)
                                          *  OJV_JVTIP: BIGINT
        OKT_NEV_DR: CHAR(1)
                                     1  0..*    OJV_HETIORA: BIGINT
      *  OKT_NEV: VARCHAR(60)
                                          *  OJV_KEZDDAT: DATE
      *  OKT_NEV_KNSTART: SMALLINT
                                            OJV_VEGDAT: DATE
      *  OKT_NEV_KULF: CHAR(1)
      *  OKT_SZNEV: VARCHAR(60)
      *  OKT_SZNEV_KNSTART: SMALLINT                     PK
      *  OKT_SZNEV_KULF: CHAR(1)                       + P_OJV_ID(BIGINT)
      *  OKT_ANEV: VARCHAR(60)                        FK
      *  OKT_ANEV_KNSTART: SMALLINT                     + F_OJV_INT_ID(BIGINT)
      *  OKT_ANEV_KULF: CHAR(1)                       + F_OJV_OKT_ID(BIGINT)
      *FK OKT_SZHELY_ORS_ID: BIGINT
      *  OKT_SZHELY_TELEP: VARCHAR(60)                                  1
      *  OKT_SZDAT: DATE                                        0..*
      *  OKT_SZDAT_PONTOS: CHAR(1) = 'P'
      *FK OKT_ALLAM_ORS_ID_1: BIGINT                              OKTMKKOR
       FK OKT_ALLAM_ORS_ID_2: BIGINT
        OKT_NYUGD: CHAR(1)                         column
                                          *PK OMK_ID: BIGINT
      PK                                   *FK OMK_OJV_ID: BIGINT
      +    P_OKT_ID(BIGINT)                        *FK OMK_INT_ID: BIGINT
      FK                                   *  OMK_MKKOR: CHAR(1)
      +    F_OKT_SZHELY_ORS_ID(CHAR)
      +    F_OKT_ALLAM_ORS_ID_1(CHAR)                   FK
      +    F_OKT_ALLAM_ORS_ID_2(CHAR)                   + F_OMK_INT_ID(BIGINT)
                                          + F_OMK_OJV_ID(BIGINT)
                                          PK
                                          + P_OMK_ID(BIGINT)
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 72/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                           Logikai és Fizikai Rendszerterv5.5.1 OKTATO
        cd Nyilv ántartás - Oktatói j ogv iszony adatok

                       OKTATO

          column
          *PK OKT_ID: BIGINT
            OKT_OKTAZON: CHAR(11)
          *  OKT_FIRAZON: BIGINT
          *  OKT_STAT: CHAR(1) = 'U'
          *  OKT_NEM: CHAR(1)
            OKT_NEV_ELOTAG: CHAR(1)
            OKT_NEV_DR: CHAR(1)
          *  OKT_NEV: VARCHAR(60)
          *  OKT_NEV_KNSTART: SMALLINT
          *  OKT_NEV_KULF: CHAR(1)
          *  OKT_SZNEV: VARCHAR(60)
          *  OKT_SZNEV_KNSTART: SMALLINT
          *  OKT_SZNEV_KULF: CHAR(1)
          *  OKT_ANEV: VARCHAR(60)
          *  OKT_ANEV_KNSTART: SMALLINT
          *  OKT_ANEV_KULF: CHAR(1)
          *FK OKT_SZHELY_ORS_ID: BIGINT
          *  OKT_SZHELY_TELEP: VARCHAR(60)
          *  OKT_SZDAT: DATE
          *  OKT_SZDAT_PONTOS: CHAR(1) = 'P'
          *FK OKT_ALLAM_ORS_ID_1: BIGINT
           FK OKT_ALLAM_ORS_ID_2: BIGINT
            OKT_NYUGD: CHAR(1)

          PK
          +   P_OKT_ID(BIGINT)
          FK
          +   F_OKT_SZHELY_ORS_ID(CHAR)
          +   F_OKT_ALLAM_ORS_ID_1(CHAR)
          +   F_OKT_ALLAM_ORS_ID_2(CHAR)
Szöveges leírás

Ebben a táblában a felsőoktatási oktatók személyi adatait tároljuk.

Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz          Leírás
                               NULL    di

  0      I    OKT_ID          BIGINT     I    N     Belsõ adatbázisrekord-azonosító

  1      N    OKT_OKTAZON       CHAR      N    N   11

                                           Oktató személyi adataiból
  2      N    OKT_FIRAZON       BIGINT     I    N
                                           generált azonosító

                                           Oktató adatainak feldolgozási
  3      N    OKT_STAT         CHAR      I    N   1
                                           státusza.

  4      N    OKT_NEM         CHAR      I    N   1  Oktató neme

                                           Megszólításhoz használt elõtag
             OKT_NEV_ELOTA
  5      N           CHAR            N    N   1  (pl. ifj., id.) szótárbeli azonosító
             G
                                           karaktere.

Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 73/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                            Logikai és Fizikai Rendszerterv  6      N  OKT_NEV_DR         CHAR      N     N   1  Doktorjelzõ

                         VARC
  7      N  OKT_NEV                   I     N   60  Viselt név.
                         HAR

           OKT_NEV_KNSTA SMALL                       Viselt utónév kezdõ pozíciója. (1-
  8      N                        I     N
           RT      INT                        tõl kezdõdõ pozícionálás)

                                           Igaz (1) esetén a viselt név elsõ
                                           része nem a családi név, hanem
  9      N  OKT_NEV_KULF        CHAR      I     N   1
                                           a keresztnév, ezért a vektor is a
                                           családi név kezdetére mutat.

                         VARC
 10      N  OKT_SZNEV                  I     N   60  Születési név.
                         HAR

                                           Születési utónév kezdõ
           OKT_SZNEV_KNS SMALL
 11      N                        I     N     pozíciója. (1-tõl induló
           TART     INT
                                           számozás))

                                           Igaz (1) esetén a születési név
                                           elsõ része nem a családi név,
           OKT_SZNEV_KUL
 12      N                CHAR      I     N   1  hanem a keresztnév, ezért a
           F
                                           vektor is a családi név kezdetére
                                           mutat.

                         VARC
 13      N  OKT_ANEV                  I     N   60  Anyja születsi neve.
                         HAR

                                           Anyja születési utónevének
           OKT_ANEV_KNST SMALL
 14      N                        I     N     kezdõ pozíciója. (1-tõl induló
           ART      INT
                                           pozícionálás))

                                           Igaz (1) esetén az anyja
                                           születési név elsõ része nem a
 15      N  OKT_ANEV_KULF        CHAR      I     N   1  családi név, hanem a
                                           keresztnév, ezért a vektor is a
                                           családi név kezdetére mutat.

           OKT_SZHELY_OR
 16      N         BIGINT            I     N
           S_ID

           OKT_SZHELY_TE        VARC                 A születési hely település részét
 17      N                        I     N   60
           LEP             HAR                 tartalmazza ez a mezõ.

 18      N  OKT_SZDAT          DATE      I     N     Születés ideje

                                           Születési idõ pontossága. Ha
                                           nincs bizonyíték születési
           OKT_SZDAT_PON
 19      N         CHAR             I     N   1  anyakönyvi kivonatban a pontos
           TOS
                                           születési idõpontra, akkor itt
                                           lehet jelezni.

           OKT_ALLAM_ORS                          Oktató elsõdleges
 20      N         BIGINT            I     N
           _ID_1                              állampolgársága.

 21      N  OKT_ALLAM_ORS BIGINT            N     N     Oktató másodlagos

Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 74/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                          Logikai és Fizikai Rendszerterv           _ID_2                             állampolgársága.

 22      N   OKT_NYUGD          CHAR      N    N   1

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus          Paraméterek          Megjegyzés

                          OKT_ID
P_OKT_ID


                          OKT_SZHELY_ORS_ID
F_OKT_SZHELY_ORS_ID


                          OKT_ALLAM_ORS_ID_1
F_OKT_ALLAM_ORS_ID_1


                          OKT_ALLAM_ORS_ID_2
F_OKT_ALLAM_ORS_ID_25.5.2 OKTJOGV
        cd Nyilv ántartás - Oktatói j ogv iszony adatok

                      OKTJOGV

          column
          *PK OJV_ID: BIGINT
          *FK OJV_OKT_ID: BIGINT
          *FK OJV_INT_ID: BIGINT
          *  OJV_BESOROL: CHAR(2)
          *  OJV_JVTIP: BIGINT
            OJV_HETIORA: BIGINT
          *  OJV_KEZDDAT: DATE
            OJV_VEGDAT: DATE

          PK
          + P_OJV_ID(BIGINT)
          FK
          + F_OJV_INT_ID(BIGINT)
          + F_OJV_OKT_ID(BIGINT)
Szöveges leírás

Az oktatói jogviszonyra vonatkozó adatok táblája. A jogviszony intézményre és telephelyre vonatkozik.
Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz        Leírás
                               NULL    di

                                           Egyedi, generált belsõ
  0      I   OJV_ID           BIGINT      I    N
                                           rendszerazonosító.

                                           Oktató belsõ adatbázisrekord-
  1      N   OJV_OKT_ID         BIGINT      I    N
                                           azonosító

  2      N   OJV_INT_ID         BIGINT      I    N     A jogviszonyt létesítõ intézmény

Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 75/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                          Logikai és Fizikai Rendszerterv                                           azonosítója.

                                           Oktató adott jogviszonyhoz
  3      N   OJV_BESOROL         CHAR       I    N   2  kapcsolódó besorolása (pl.
                                           egyetemi tanár)

  4      N   OJV_JVTIP          BIGINT      I    N     Jogviszony típusa

                                           Hetente ledolgozott órák száma
  5      N   OJV_HETIORA         BIGINT     N    N
                                           (40 --> teljes munkaidõs)

  6      N   OJV_KEZDDAT         DATE       I    N     Oktatói jogvizony kezdete.

                                           Oktatói jogviszony vége. Aktív
  7      N   OJV_VEGDAT         DATE      N    N     jogviszony esetén ez nincs
                                           kitöltve.

Megszorítások

    Megszorítás neve          Típus          Paraméterek          Megjegyzés

                          OJV_ID
P_OJV_ID


                          OJV_INT_ID
F_OJV_INT_ID


                          OJV_OKT_ID
F_OJV_OKT_ID5.5.3 OKTMKKOR
        cd Nyilv ántartás - Oktatói j ogv iszony adatok


                      OKTMKKOR

          column
          *PK OMK_ID: BIGINT
          *FK OMK_OJV_ID: BIGINT
          *FK OMK_INT_ID: BIGINT
          *  OMK_MKKOR: CHAR(1)

          FK
          + F_OMK_INT_ID(BIGINT)
          + F_OMK_OJV_ID(BIGINT)
          PK
          + P_OMK_ID(BIGINT)
Szöveges leírás

Az oktató az adott intézményi telephelyen ellátott munkahely típusokon belül milyen munkaköröket tölt be.
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 76/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                             Logikai és Fizikai RendszertervMezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz           Leírás
                               NULL    di

  0      I   OMK_ID          BIGINT     I     N        Belsõ adatbázisrekord-azonosító

  1      N   OMK_OJV_ID        BIGINT     I     N        Oktatói jogvizsony azonosítója.

                                              Intézmény (szervezeti egység)
  2      N   OMK_INT_ID        BIGINT     I     N        azonosító száma, ahol a
                                              munkakört betölti.

  3      N   OMK_MKKOR         CHAR      I     N     1   Munkakör kódja.

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek              Megjegyzés

                          OMK_INT_ID
F_OMK_INT_ID


                          OMK_ID
P_OMK_ID


                          OMK_OJV_ID
F_OMK_OJV_ID
5.6 ADATKÖZLÉS
    cd Adatközlés

            ADATKOZLES                        INTADATKOZL

     column                        column
     *PK ADK_ID: BIGINT                  *pfK IAK_SZER_ID: BIGINT
     *  ADK_STREAM: BLOB(10)               *  IAK_TANUSITVANY: CHAR(1)
     *  ADK_VEZETO_ID: CHAR(11)              *  IAK_INTERNET: CHAR(1)
     *  ADK_BEERKDATUM: DATE               *  IAK_VEZETO_ID: CHAR(11)
     *FK ADK_SZER_ID: BIGINT
     *  ADK_FDST: CHAR(1)                 PK
     *  ADK_AKTIP: CHAR(1)                + P_IAK_SZER_ID(BIGINT)
     *  ADK_CSAT: CHAR(1)                 FK
     *  ADK_ALAIRT: CHAR(1)
                                + F_IAK_SZER_ID(BIGINT)
     *  ADK_ALAIRAS_OK: CHAR(1)

     unique
     +  U_ADK_ID(BIGINT)
     PK
     +  P_ADK_ID(BIGINT)
     FK
     +  F_ADK_SZER_ID(BIGINT)
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 77/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                          Logikai és Fizikai Rendszerterv5.6.1      ADATKOZLES
      cd Adatközlés

               ADATKOZLES

          column
          *PK ADK_ID: BIGINT
          *  ADK_STREAM: BLOB(10)
          *  ADK_VEZETO_ID: CHAR(11)
          *  ADK_BEERKDATUM: DATE
          *FK ADK_SZER_ID: BIGINT
          *  ADK_FDST: CHAR(1)
          *  ADK_AKTIP: CHAR(1)
          *  ADK_CSAT: CHAR(1)
          *  ADK_ALAIRT: CHAR(1)
          *  ADK_ALAIRAS_OK: CHAR(1)

          unique
          +  U_ADK_ID(BIGINT)
          PK
          +  P_ADK_ID(BIGINT)
          FK
          +  F_ADK_SZER_ID(BIGINT)
Mezők

                               Nem
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus         Egyedi Hossz        Leírás
                               NULL

                                            Adatközlés globálisan egyedi
  0      I    ADK_ID          BIGINT     I     N
                                            azonosítója.

                                            Az adatközlés XML alapú
                                            állománya, mely hordozni tudja
                                            a hiteles elektronikus aláírást
  1      N    ADK_STREAM        BLOB      I     N  10
                                            is. Mivel elképzelhetõ, hogy
                                            tömörítve lesz a tárolás, így
                                            binary a típus.

                                            Az adatközlés felelõs
  2      N    ADK_VEZETO_ID      CHAR      I     N  11  vezetõjének azonosítója az
                                            adatközlés idején.

            ADK_BEERKDATU
  3      N           DATE            I     N     Adatközlés beérkezés dátuma.
            M

                                            Az adatközlést beküldõ
  4      N    ADK_SZER_ID       BIGINT     I     N
                                            intézmény azonosítója.

                                            Az adatközlés feldolgozási
  5      N    ADK_FDST         CHAR      I     N  1
                                            állapota.

  6      N    ADK_AKTIP        CHAR      I     N  1   Adatközlés típus kódja.

                                            Adatközlés beérkezési
  7      N    ADK_CSAT         CHAR      I     N  1
                                            csatornát meghatározó kód.

  8      N    ADK_ALAIRT        CHAR      I     N  1   Az adatközlés elektronikusan

Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 78/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                             Logikai és Fizikai Rendszerterv                                              aláírt.

                                              Az elektronikus aláírás
  9      N    ADK_ALAIRAS_OK CHAR           I     N     1
                                              érvényes.

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek              Megjegyzés

                          ADK_ID
U_ADK_ID


                          ADK_ID
P_ADK_ID


                          ADK_SZER_ID
F_ADK_SZER_ID5.6.2 INTADATKOZL

      cd Adatközlés

                INTADATKOZL

          column
          *pfK IAK_SZER_ID: BIGINT
          *  IAK_TANUSITVANY: CHAR(1)
          *  IAK_INTERNET: CHAR(1)
          *  IAK_VEZETO_ID: CHAR(11)

          PK
          + P_IAK_SZER_ID(BIGINT)
          FK
          + F_IAK_SZER_ID(BIGINT)Szöveges leírás
Az intézmények adatközlési lehetőségeit, feltételeit tartalmazza.
Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz   Kulcs       Mező neve      Típus           Hossz           Leírás
                               NULL    di

  0      I    IAK_SZER_ID       BIGINT     I     N       Adatközlõ intézmény azonosítója

            IAK_TANUSITVAN                          Az intézménynek van
  1      N           CHAR           I     N   1
            Y                                 elektronikus aláíró tanusítványa.

                                             Az intézmény rendelkezik inter-
  2      N    IAK_INTERNET       CHAR      I     N   1
                                             net elérési lehetõséggel.

                                             Az intézmény jogosult, felelõs
  3      N    IAK_VEZETO_ID      CHAR      I     N   11
                                             vezetõjének azonosítója.
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 79/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                                               Logikai és Fizikai RendszertervMegszorítások

    Megszorítás neve                  Típus       Paraméterek                         Megjegyzés

                                   IAK_SZER_ID
P_IAK_SZER_ID


F_IAK_SZER_ID                             IAK_SZER_ID


5.7 ÉRTESÍTÉS
     cd Értesítés

    0..*
                                                                              ERTSABLON

                                               ERTESITES                     column
                                                                        *PK ESAB_ID: INTEGER
                                       column                              *  ESAB_MEGNEVEZES: VARCHAR(50)
                                       *PK ERT_ID: BIGINT                        *  ESAB_TORZS: CLOB
               ERTCIMSMS
                                        FK ERT_AK_ID: BIGINT
                                                                       1 PK
       column                             *  ERT_KULDO: VARCHAR(50)
       *PK ECSMS_ID: BIGINT                      *  ERT_TARGY: VARCHAR(200)                   + P_ESAB_ID(INTEGER)
       *FK ECSMS_ERT_ID: BIGINT                      ERT_TARTALOM: CLOB
       *  ECSMS_SMSSZAM: VARCHAR(50)                 *  ERT_STATUSZ: CHAR(1)      0..*
                                       *  ERT_LETREHOZVA: TIMESTAMP
                            0..*
       PK                              1 *  ERT_ECSAT: CHAR(1)
                                         ERT_ELKULDVE: TIMESTAMP                       Adatközlés::ADATKOZLES
       + P_ECSMS_ID(BIGINT)
                                        FK ERT_ESAB_ID: INTEGER
       FK                                                                column
       + F_ECSMS_ERT_ID()                                         0..*             *PK ADK_ID: BIGINT
                                      1 PK
                                                                        *  ADK_STREAM: BLOB(10)
                                       + P_ERT_ID(BIGINT)
                                                                        *  ADK_VEZETO_ID: CHAR(11)
                                       FK
                                                                        *  ADK_BEERKDATUM: DATE
                                       + F_ERT_AK_ID(BIGINT)
               ERTCIMEMAIL                  1 +                                *FK ADK_SZER_ID: BIGINT
                                         F_ERT_ESAB_ID(INTEGER)                   1 *  ADK_FDST: CHAR(1)
       column                   0..*                                         *  ADK_AKTIP: CHAR(1)
       *PK ECEM_ID: BIGINT                                                       *  ADK_CSAT: CHAR(1)
                                                   1    1
       *FK ECEM_ERT_ID: BIGINT                                                     *  ADK_ALAIRT: CHAR(1)
       *  ECEM_EMAILCIM: VARCHAR(200)                                                 *  ADK_ALAIRAS_OK: CHAR(1)

       PK                                                                unique
       + P_ECEM_ID(BIGINT)                                                       +  U_ADK_ID(BIGINT)
       FK                                                                PK
       + F_ECEM_ERT_ID()                                                        +  P_ADK_ID(BIGINT)
                                                                        FK
                                                                        +  F_ADK_SZER_ID(BIGINT)

                                                  0..*              0..*
                           ERTCIMLEVEL
                                               ERTCIMSYS                   ERTCIMUI
                    column
                    *PK ECLEV_ID: BIGINT         column                    column
                    *FK ECLEV_ERT_ID: BIGINT       *PK ECSYS_ID: BIGINT             *PK ECUI_ID: BIGINT
                      CIM_ORSZAG: CHAR(3)       *FK ECSYS_ERT_ID: BIGINT           *FK ECUI_ERT_ID: BIGINT
                    *  CIM_TELEP: VARCHAR(50)      *  ECSYS_FELH_ID: BIGINT          *  ECUI_FELH_ID: BIGINT
                    *  CIM_IRSZ: VARCHAR(10)
                    *  CIM_KOZTER: VARCHAR(255)     PK                      PK
                                      + P_ECSYS_ID(BIGINT)            + P_ECUI_ID(BIGINT)
                    PK                  FK                      FK
                    + P_ECLEV_ID(BIGINT)        + F_ECSYS_ERT_ID()             + F_ECUI_ERT_ID()
                    FK
                    + F_ECLEV_ERT_ID()
5.7.1 ERTCIMEMAIL
          cd Értesítés

                            ERTCIMEMAIL

             column
             *PK ECEM_ID: BIGINT
             *FK ECEM_ERT_ID: BIGINT
             *  ECEM_EMAILCIM: VARCHAR(200)

             PK
             + P_ECEM_ID(BIGINT)
             FK
             + F_ECEM_ERT_ID()
Szöveges leírás

Értesítés emailben történő továbbításához szükéges adatok
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 80/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                           Logikai és Fizikai RendszertervMezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz         Leírás
                               NULL    di

  0      I   ECEM_ID          BIGINT     I     N      Egyedi címzettazonosító.

                                            Értesítés-rekord belsõ
  1      N   ECEM_ERT_ID        BIGINT     I     N
                                            adatbázisrekord-azonosítója

                         VARC                 Emailcím, ahova az értesítést
  2      N   ECEM_EMAILCIM               I     N   200
                         HAR                  továbbítani kell

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek            Megjegyzés

                          ECEM_ID
P_ECEM_ID


                          ECEM_ERT_ID
F_ECEM_ERT_ID5.7.2 ERTCIMLEVEL
        cd Értesítés

                    ERTCIMLEVEL

          column
          *PK ECLEV_ID: BIGINT
          *FK ECLEV_ERT_ID: BIGINT
            CIM_ORSZAG: CHAR(3)
          *  CIM_TELEP: VARCHAR(50)
          *  CIM_IRSZ: VARCHAR(10)
          *  CIM_KOZTER: VARCHAR(255)

          PK
          + P_ECLEV_ID(BIGINT)
          FK
          + F_ECLEV_ERT_ID()
Szöveges leírás

Értesítés levélben történő továbbításához szükséges adatok
Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz         Leírás
                               NULL    di

  0      I   ECLEV_ID          BIGINT     I     N      Belsõ adatbázisrekord-azonosító

                                            Értesítés belsõ adatbázisrekord-
  1      N   ECLEV_ERT_ID        BIGINT     I     N
                                            azonosító

  2      N   CIM_ORSZAG         CHAR      N     N   3  Ország 3 betûs kódja (ISO 3166)


Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 81/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                           Logikai és Fizikai Rendszerterv                         VARC
  3      N   CIM_TELEP                 I     N   50  Levélcím település része
                         HAR

                         VARC
  4      N   CIM_IRSZ                  I     N   10  Irányítószám
                         HAR

                                            A teljes közterület, közterület
                         VARC
  5      N   CIM_KOZTER                 I     N   255  típus, házszám, lépcsõház,
                         HAR
                                            emelet, ajtó cím.

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek             Megjegyzés

                          ECLEV_ID
P_ECLEV_ID


                          ECLEV_ERT_ID
F_ECLEV_ERT_ID5.7.3 ERTCIMSMS
        cd Értesítés

                    ERTCIMSMS

          column
          *PK ECSMS_ID: BIGINT
          *FK ECSMS_ERT_ID: BIGINT
          *  ECSMS_SMSSZAM: VARCHAR(50)

          PK
          + P_ECSMS_ID(BIGINT)
          FK
          + F_ECSMS_ERT_ID()
Szöveges leírás

Értesítés SMS-ben történő továbbításához szükséges adatok

Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz          Leírás
                               NULL    di

  0      I   ECSMS_ID          BIGINT     I     N      Belsõ adatbázisrekord-azonosító

                                            Értesítés belsõ adatbázisrekord-
  1      N   ECSMS_ERT_ID        BIGINT     I     N
                                            azonosító

           ECSMS_SMSSZA        VARC                 SMS száma, ahova az értesítés
  2      N                        I     N   50
           M             HAR                  küldendõ

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek             Megjegyzés

P_ECSMS_ID                     ECSMS_ID


Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 82/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                          Logikai és Fizikai Rendszerterv
                          ECSMS_ERT_ID
F_ECSMS_ERT_ID5.7.4 ERTCIMSYS
        cd Értesítés


                    ERTCIMSYS

          column
          *PK ECSYS_ID: BIGINT
          *FK ECSYS_ERT_ID: BIGINT
          *  ECSYS_FELH_ID: BIGINT

          PK
          + P_ECSYS_ID(BIGINT)
          FK
          + F_ECSYS_ERT_ID()
Szöveges leírás

Az értesítés egy rendszernek szól.

Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz        Leírás
                               NULL    di

  0      I   ECSYS_ID          BIGINT     I     N     Belsõ adatbázisrekord-azonosító

                                           Értesítés belsõ adatbázisrekord-
  1   Falsqe ECSYS_ERT_ID          BIGINT     I     N
                                           azonosító

                                           A címzett rendszer felhasználói
                                           azonosítója, amelynek a saját
  2      N   ECSYS_FELH_ID       BIGINT     I     N
                                           csatornáján az értesítést vissza
                                           kell juttatni.

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek           Megjegyzés

                          ECSYS_ID
P_ECSYS_ID


                          ECSYS_ERT_ID
F_ECSYS_ERT_ID
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 83/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                          Logikai és Fizikai Rendszerterv5.7.5 ERTCIMUI
        cd Értesítés


                    ERTCIMUI

          column
          *PK ECUI_ID: BIGINT
          *FK ECUI_ERT_ID: BIGINT
          *  ECUI_FELH_ID: BIGINT

          PK
          + P_ECUI_ID(BIGINT)
          FK
          + F_ECUI_ERT_ID()
Szöveges leírás

Az értesítés közege a felhaszánálói felület.

Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz        Leírás
                               NULL    di

  0      I   ECUI_ID          BIGINT     I     N     Belsõ adatbázisrekord-azonosító

                                           Értesítés belsõ adatbázisrekord-
  1      N   ECUI_ERT_ID        BIGINT     I     N
                                           azonosító

                                           A felhasználó azonosítója, kinek
  2      N   ECUI_FELH_ID        BIGINT     I     N     képernyõjén az üzenetet meg
                                           kell jeleníteni .

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek           Megjegyzés

                          ECUI_ID
P_ECUI_ID


                          ECUI_ERT_ID
F_ECUI_ERT_ID
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 84/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                            Logikai és Fizikai Rendszerterv5.7.6 ERTESITES
        cd Értesítés

                   ERTESITES

          column
          *PK ERT_ID: BIGINT
           FK ERT_AK_ID: BIGINT
          *  ERT_KULDO: VARCHAR(50)
          *  ERT_TARGY: VARCHAR(200)
            ERT_TARTALOM: CLOB
          *  ERT_STATUSZ: CHAR(1)
          *  ERT_LETREHOZVA: TIMESTAMP
          *  ERT_ECSAT: CHAR(1)
            ERT_ELKULDVE: TIMESTAMP
           FK ERT_ESAB_ID: INTEGER

          PK
          + P_ERT_ID(BIGINT)
          FK
          + F_ERT_AK_ID(BIGINT)
          + F_ERT_ESAB_ID(INTEGER)
Szöveges leírás

Az értesítések az üzleti folyamatok különböző pontjain tudnak keletkezni, melyek mindig valamire
vonatkoznak, valamilyen címzettnek szólnak, illetve valamilyen formában kell eljuttatni a címzettekhez. Az
üzenet célbajutásáról, megnyitásáról, elolvasásáról szintén könyvelhetünk el információkat. Ennek
automatizálhatósága azonban az üzenet továbbító csatornának függvénye.
Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz          Leírás
                               NULL    di

  0      I   ERT_ID           BIGINT     I     N      Belsõ adatbázisrekord-azonosító

                                            Ha van kapcsolódó adatközlés,
  1      N   ERT_AK_ID         BIGINT     N     N      akkor annak belsõ egyedi
                                            azonosítója.

                         VARC                 Küldõre vonatkozó szöveges
  2      N   ERT_KULDO                 I     N   50
                         HAR                  információ.

                         VARC
  3      N   ERT_TARGY                 I     N   200  Értesítés tárgya, témja.
                         HAR

  4      N   ERT_TARTALOM        CLOB      N     N   0  Az értesítés tartalma.

                                            Értesítés állapota. (pl. kiküldve,
  5      N   ERT_STATUSZ        CHAR      I     N   1
                                            elolvasva)

           ERT_LETREHOZV TIMES
  6      N                        I     N   0  Üzenet keletkezésének dátuma.
           A       TAMP

                                            Értesítési csatorna. (pl. SMS,
  7      N   ERT_ECSAT         CHAR      I     N   1
                                            EMAIL, ...)

  8      N   ERT_ELKULDVE        TIMES     N     N   0  Üzenet kiküldésének dátuma.

Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 85/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                             Logikai és Fizikai Rendszerterv                         TAMP

                         INTE-
  9      N   ERT_ESAB_ID                N     N     0  Az értesítés alapsablonja.
                         GER

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek              Megjegyzés

                          ERT_ID
P_ERT_ID


                          ERT_AK_ID
F_ERT_AK_ID


                          ERT_ESAB_ID
F_ERT_ESAB_ID5.8 SABLON
    cd Sablon


                                                ESABMEZOK

              ERTSABLON                        column
                                          *PK ESABM_ID: INTEGER
      column                                 *FK ESABM_ESAB_ID: INTEGER
      *PK ESAB_ID: INTEGER                          *  ESABM_MEGNEVEZES: VARCHAR(50)
      *  ESAB_MEGNEVEZES: VARCHAR(50)                      ESABM_SORSZ: SMALLINT
      *  ESAB_TORZS: CLOB       1               0..*

                                          PK
      PK                                   + P_ESABM_ID(INTEGER)
      + P_ESAB_ID(INTEGER)                         FK
                                          + F_EASBM_ESAB_ID(INTEGER)
5.8.1 ERTSABLON
        cd Értesítés


                 ERTSABLON

          column
          *PK ESAB_ID: INTEGER
          *  ESAB_MEGNEVEZES: VARCHAR(50)
          *  ESAB_TORZS: CLOB

          PK
          + P_ESAB_ID(INTEGER)Szöveges leírás

A különböző folyamatok értesítési igényei rendkívül sokrétűek lehetnek. Ezeket sablonokba érdemes sorolni.
A sablonoknak vannak statikus - állandó szövegtartalommal bíró részletei, valamint vannak dinamikus
részletei - mint például a megszólítások. A dinamikus részek/mezők azonosítása történhet sorszámozott
módon. Az alábbi levélben három szekció töltődik automatikusan.


Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 86/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                          Logikai és Fizikai Rendszerterv--------------------------
Tisztelt {0}!
Az alábbi tanulók nyilvántartásbavételét fogadtuk el:
{1}
Az alábbi tanulók nyilvántartásbavételét nem fogadtuk el:
{2}
Üdvözlettel:
 xxxxx
--------------------------

Ezt a levelet a KIR generálta. Amennyiben tartalmával nem ért egyet, kérjük forduljon a xxxxxxx
telefonszámon ügyintézönkhöz, illetve levélben a xxxx@kii.hu tud elérni bennünket.

--------------------------
Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.    Kulcs      Mező neve      Típus           Hossz         Leírás
                               NULL    di

                         INTE-
   0     I   ESAB_ID                  I     N   0  Sablon belsõ azonosítója.
                         GER

                                           Szöveges megnevezése a
           ESAB_MEGNEVEZ VARC
   1     N                        I     N   50  sablonnak. Ez jelenik meg
           ES      HAR
                                           választáskor felületen is.

                                           A sablon törzse. Ez tartalmazza
   2     N   ESAB_TORZS         CLOB      I     N   0  a teljes szöveget statikus és
                                           dinamikus részekkel.

Megszorítások

     Megszorítás neve        Típus         Paraméterek            Megjegyzés

                          ESAB_ID
P_ESAB_ID5.8.2 ESABMEZOK
        cd Sablon


                  ESABMEZOK

          column
          *PK ESABM_ID: INTEGER
          *FK ESABM_ESAB_ID: INTEGER
          *  ESABM_MEGNEVEZES: VARCHAR(50)
            ESABM_SORSZ: SMALLINT

          PK
          + P_ESABM_ID(INTEGER)
          FK
          + F_EASBM_ESAB_ID(INTEGER)
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 87/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                          Logikai és Fizikai RendszertervSzöveges leírás

Ebben a táblában vannak a sablontörzsben szereplő dinamikus mezők.
Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz        Leírás
                               NULL    di

                         INTE-                Sablon dinamikus mezõjének
  0      I  ESABM_ID                  I     N
                         GER                 azonosítója.

                         INTE-
  1      N  ESABM_ESAB_ID                I     N     Sablon azonosítója.
                         GER

           ESABM_MEGNEV        VARC                 Dinamikus mezõ szöveges
  2      N                        I     N   50
           EZES            HAR                 leírása.

                                           Ez a sablon törzsében szereplõ
                         SMALL
  3      N  ESABM_SORSZ                N     N     hivatkozás: {0}. A sorszámozás
                         INT
                                           0-tól indul.

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek           Megjegyzés

                          ESABM_ID
P_ESABM_ID


                          ESABM_ESAB_ID
F_EASBM_ESAB_ID
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 88/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                               Logikai és Fizikai Rendszerterv5.9 JOGOSULTSÁG
     cd Jogosultság

              FELHASZNALO                                TANUSITVANY

      column                                  column
      *PK FELH_ID: BIGINT                            *PK CERT_ID: BIGINT
      *  FELH_LOGIN: VARCHAR(50)                        *  CERT_SZERIASZAM: VARCHAR(100)
      *  FELH_JELSZO: BLOB(50)                           CERT_KIALLITO: VARCHAR(200)
      *  FELH_ZAROLT: CHAR(1)                         *  CERT_LEJARTA: TIMESTAMP
      *  FELH_UJJELSZO: CHAR(1)                        *  CERT_AKTIV: CHAR(1)
                              1          0..*
        FELH_OKTAZON: VARCHAR(11)                       *FK CERT_FELH_ID: BIGINT
      *  FELH_RENDSZER: CHAR(1)
                                          FK
      PK                                   +  FK_TANUSITVANY_FELHASZNALO(BIGINT)
      +  PK_FELHASZNALO(BIGINT)                       PK
      unique                                 +  PK_TANUSITVANY(BIGINT)
      +  UQ_FELHASZNALO_FELH_AZON(VARCHAR)                  unique
      +  UQ_FELHASZNALO_FELH_ID(BIGINT)       1            +  UQ_TANUSITVANY_CERT_ID(BIGINT)
      +  UQ_FELHASZNALO_FELH_LOGIN(VARCHAR)                 +  UQ_TANUSITVANY_CERT_SZERIASZAM(VARCHAR)
              SZEREPKOR                                  SZRP2FELH

      column                                0..* column
      *PK SZRP_ID: CHAR(5)                            *pfK SZRP_ID: CHAR(5)
      *  SZRP_MEGNEVEZES: VARCHAR(50)                      *pfK FELH_ID: BIGINT
      *  SZRP_INTEZMENYI: CHAR(1)                        *  STAMP: TIMESTAMP
        SZRP_LEIRAS: VARCHAR(1000)
      *  SZRP_AKTIV: CHAR(1)                          FK
                           1              0..* + FK_SZRP2FELH_FELHASZNALO(BIGINT)
      PK                                     + FK_SZRP2FELH_SZEREPKOR(CHAR)
      + PK_Szerepkor(CHAR)                           PK
                                            + PK_SZRP2FELH(CHAR, VARCHAR)


                   1
                 0..*

              SZRP2FUNKC

      column                                          FUNKCIO
      *pfK SZRP_ID: CHAR(5)
      *pfK FNKOD_ID: CHAR(5)                           column
                                            *PK FNKOD_ID: CHAR(5)
      FK                      0..*            1 *  FNKOD_MEGNEVEZES: VARCHAR(50)
      + FK_SZRP2FUNKC_FUNKCIO(CHAR)
      + FK_SZRP2FUNKC_SZEREPKOR(CHAR)                      PK
      PK                                     + PK_FUNKCIO(CHAR)
      + PK_SZRP2FUNKC(CHAR, CHAR)
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 89/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                           Logikai és Fizikai Rendszerterv5.9.1 FELHASZNALO
        cd Jogosultság


                   FELHASZNALO

          column
          *PK FELH_ID: BIGINT
          *  FELH_LOGIN: VARCHAR(50)
          *  FELH_JELSZO: BLOB(50)
          *  FELH_ZAROLT: CHAR(1)
          *  FELH_UJJELSZO: CHAR(1)
            FELH_OKTAZON: VARCHAR(11)
          *  FELH_RENDSZER: CHAR(1)

          PK
          +  PK_FELHASZNALO(BIGINT)
          unique
          +  UQ_FELHASZNALO_FELH_AZON(VARCHAR)
          +  UQ_FELHASZNALO_FELH_ID(BIGINT)
          +  UQ_FELHASZNALO_FELH_LOGIN(VARCHAR)
Szöveges leírás

Ebbe a táblába a felhasználók azonosításához szükséges adatok kerülnek.

Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz         Leírás
                               NULL    di

                                           Felhasználó egyedi belsõ
  0      I   FELH_ID          BIGINT     I     I   0
                                           azonosítója

                         VARC                 Felhasználói belépési
  1      N   FELH_LOGIN                 I     I   50
                         HAR                 azonosítója.

  2      N   FELH_JELSZO        BLOB      I     N   50  Jelszó hash-elt változata.

                                           A felhasználó többszöri hibás
  3      N   FELH_ZAROLT        CHAR      I     N   1  próbálkozás után zárolt állapotb
                                           került.

                                           TRUE esetén a jelszót a
  4      N   FELH_UJJELSZO       CHAR      I     N   1  következõ bejelentkezéskor meg
                                           kell változtatni.

                         VARC                 A felhasználó oktatási
  5      N   FELH_OKTAZON               N     N   11
                         HAR                 azonosítója, ha van.

                                           Ez a felhasználó
  6      N   FELH_RENDSZER CHAR             I     N   1  rendszerfelhasználó. UI
                                           interakcira nem képes.

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek            Megjegyzés

                          FELH_ID
PK_FELHASZNALO


Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 90/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                          Logikai és Fizikai RendszertervUQ_FELHASZNALO_FELH                 FELH_LOGIN
_AZON

UQ_FELHASZNALO_FELH                 FELH_ID
_ID

UQ_FELHASZNALO_FELH                 FELH_LOGIN
_LOGIN


5.9.2 FUNKCIO
        cd Jogosultság

                  FUNKCIO

          column
          *PK FNKOD_ID: CHAR(5)
          *  FNKOD_MEGNEVEZES: VARCHAR(50)

          PK
          + PK_FUNKCIO(CHAR)Szöveges leírás

Funkciókódok táblázata. A jogosultságkezelő- és a naplózó rendszer használja.
Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz        Leírás
                               NULL    di

  0      I   FNKOD_ID          CHAR      I     N   5  Funkciókód egyedi azonosítója.

           FNKOD_MEGNEV        VARC
  1      N                        I     N   50  Funkció megnevezése.
           EZES            HAR

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek           Megjegyzés

                          FNKOD_ID
PK_FUNKCIO
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 91/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                           Logikai és Fizikai Rendszerterv5.9.3 SZEREPKOR
        cd Jogosultság


                  SZEREPKOR

          column
          *PK SZRP_ID: CHAR(5)
          *  SZRP_MEGNEVEZES: VARCHAR(50)
          *  SZRP_INTEZMENYI: CHAR(1)
            SZRP_LEIRAS: VARCHAR(1000)
          *  SZRP_AKTIV: CHAR(1)

          PK
          + PK_Szerepkor(CHAR)
Szöveges leírás

Ez a tábla tartalmazza, hogy milyen jogosultság/feladat csoportok vannak a rendszrben.

Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz          Leírás
                               NULL    di

  0      I   SZRP_ID          CHAR      I     N   5   Szerepkör azonosítója.

           SZRP_MEGNEVEZ VARC                        Szerepkör megjelenítendõ
  1      N                        I     N   50
           ES      HAR                         megnevezése.

                                            A szerepkör intézményen belüli,
           SZRP_INTEZMEN                           tehát annak felelõs vezetõje
  2      N                CHAR      I     N   1
           YI                                szabadon delegálhat bele
                                            intézményi alkalmazatottat.

                         VARC
  3      N   SZRP_LEIRAS                N     N   1000  Bõvebb leírás a szerepkörrõl.
                         HAR

                                            Aktív-e a szerepkör. Ha nem,
  4      N   SZRP_AKTIV         CHAR      I     N   1   figyelmen kívül hagyja a
                                            rendszer.

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek             Megjegyzés

                          SZRP_ID
PK_Szerepkor
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 92/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                           Logikai és Fizikai Rendszerterv5.9.4 SZRP2FELH
        cd Jogosultság


                    SZRP2FELH

          column
          *pfK SZRP_ID: CHAR(5)
          *pfK FELH_ID: BIGINT
          *  STAMP: TIMESTAMP

          FK
          + FK_SZRP2FELH_FELHASZNALO(BIGINT)
          + FK_SZRP2FELH_SZEREPKOR(CHAR)
          PK
          + PK_SZRP2FELH(CHAR, VARCHAR)
Szöveges leírás

Intézményfüggetlen szerepkör-felhasználó összerendelés.
Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz         Leírás
                               NULL    di

  0      I   SZRP_ID          CHAR      I     N   5  Szereplör azonosító.

  1      I   FELH_ID          BIGINT     I     N   0  Összerendelést végezte.

                         TIMES
  2      N   STAMP                   I     N   0  Idõbélyeg.
                         TAMP

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek            Megjegyzés

FK_SZRP2FELH_FELHASZ                FELH_ID
NALO

                          SZRP_ID

PK_SZRP2FELH                    FELH_IDFK_SZRP2FELH_SZEREPK                SZRP_ID
OR
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 93/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                          Logikai és Fizikai Rendszerterv5.9.5 SZRP2FUNKC
        cd Jogosultság


                   SZRP2FUNKC

          column
          *pfK SZRP_ID: CHAR(5)
          *pfK FNKOD_ID: CHAR(5)

          FK
          + FK_SZRP2FUNKC_FUNKCIO(CHAR)
          + FK_SZRP2FUNKC_SZEREPKOR(CHAR)
          PK
          + PK_SZRP2FUNKC(CHAR, CHAR)
Szöveges leírás

Szerepkör funkciókhoz rendelése.
Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz        Leírás
                               NULL    di

  0      I   SZRP_ID          CHAR      I     N   5  Szerepkör azonosítója.

  1      I   FNKOD_ID          CHAR      I     N   5  Funkció azonosítója.

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek           Megjegyzés

FK_SZRP2FUNKC_FUNKCI                FNKOD_ID
O

                          SZRP_ID

PK_SZRP2FUNKC                    FNKOD_IDFK_SZRP2FUNKC_SZERE                 SZRP_ID
PKOR
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 94/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                           Logikai és Fizikai Rendszerterv5.9.6 TANUSITVANY
        cd Jogosultság

                  TANUSITVANY

          column
          *PK CERT_ID: BIGINT
          *  CERT_SZERIASZAM: VARCHAR(100)
            CERT_KIALLITO: VARCHAR(200)
          *  CERT_LEJARTA: TIMESTAMP
          *  CERT_AKTIV: CHAR(1)
          *FK CERT_FELH_ID: BIGINT

          FK
          +  FK_TANUSITVANY_FELHASZNALO(BIGINT)
          PK
          +  PK_TANUSITVANY(BIGINT)
          unique
          +  UQ_TANUSITVANY_CERT_ID(BIGINT)
          +  UQ_TANUSITVANY_CERT_SZERIASZAM(VARCHAR)
Szöveges leírás

A tanúsítvány azonosításához szükséges adatok gyűjteménye.
Mezők

                               Nem    Egye
 Ssz.   Kulcs      Mező neve       Típus           Hossz         Leírás
                               NULL    di

  0      I   CERT_ID          BIGINT     I     I   0  Belsõ adatbázis azonosító.

            CERT_SZERIASZA VARC
  1      N                        I     I   100  Tanusítvány szériszáma
            M       HAR

                                            A tanusítványt kiállító szervezet
                         VARC
  2      N   CERT_KIALLITO              N     N   200  neve, mely a tanusítványban is
                         HAR
                                            olvasható.

                         TIMES
  3      N   CERT_LEJARTA               I     N   0  A tanusitvány lejárati dátum.
                         TAMP

  4      N   CERT_AKTIV        CHAR      I     N   1  Ez a tanusítvány érvényes.

                                            A tanusitvany birtokosának
  5      N   CERT_FELH_ID       BIGINT     I     N   0
                                            rendszerbeli azonosítój.

Megszorítások

    Megszorítás neve         Típus         Paraméterek            Megjegyzés

FK_TANUSITVANY_FELHA                CERT_FELH_ID
SZNALO

                          CERT_ID
PK_TANUSITVANY


UQ_TANUSITVANY_CERT_                CERT_ID
ID

UQ_TANUSITVANY_CERT_                CERT_SZERIASZAM


Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 95/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                  Logikai és Fizikai RendszertervSZERIASZAM
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 96/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                  Logikai és Fizikai Rendszerterv
6. INTERFÉSZEK
   Az XML alapú kommunikáció tervét a 6. mellékletben részletezzük, az alábbiakban az egyes típusok
   input és output paramétereinek összerendelésével, táblázatos formában foglaljuk össze a tervezés
   során felmerült interfész igényeket:
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 97/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                                        Logikai és Fizikai Rendszerterv
7. ÁLLAPOTDIAGRAM

7.1 ADATKÖZLÉS ENTITÁS ÁLLAPOTVÁLTOZÁSAI
    sm Adatközlés

        Offline rögzítés, beérkezés  Online rögzítés. első mentés
                       vagy papír alapú rögzítés
                                        [hibás rögzítés]
                          Rögzítés alatt
                                         eldob


                                              Fizikailag törölt


                                        papír alapú bejelentés
                        Az adatközlő beküldte az
                                        központi rögzítése
                          adatközlését
                                        befejeződött
                           Beérkezett                       Összehasonlításra
                                                         v ár
                       feldolgozás megkezdődött
                                       [rögzített és beküldött adatok
                                            azonosak]
                         Hitelesítésre v ár                       Papír alapú    [hiteles adatközlés]
                                     [a hitelesítés papír alapú]     hitelesítésre v ár
                                                     [nem hiteles adatközlés]

                                     [nem hiteles adatközlés]


                                                        Nem hiteles
                        [hiteles adatközlés]                           Hitelesített      Adatközlés nem
      került
      publikálásra
                        publikálásra továbbítva
                           Publikált                          Elav ult
                                       új adatközlés érkezett
                                     [archiválási idő elérkezett]
                         Személyes törölt
                           Adatkezelés vége
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 98/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                         Logikai és Fizikai RendszertervÁllapotok ismertetése

    Állapot megnevezése        Leírás

    Adatkezelés vége

    Adatközlés nem      került Az adatközlés nem vehető nyilvántartásba, ha
    publikálásra
                     a FIR-ben (vagy KIR-ben)

                     •a megadott oktatási azonosító és a személyi adatok alapján talált
                     adatok ellentmondanak

                     •nincs ilyen oktatási azonosító

                     •többes találat van a személyi adatok alapján

    Beérkezett             Csak formailag helyes adatközlések kerülhetnek ebbe az állapotba.

    Elavult              Új adatközlés érkezett ezért a régi már nem aktuális.

                     Ezek az adatok offline állapotba kerülnek, de visszaállítható módon.

    Fizikailag törölt

    Formailag helytelen

    Hitelesítésre vár         Az adatközlés még mindig az átmeneti tárolóban van.

                     A már elektronikus formájú adatközlés bekerül a feldolgozási sorba.

                     Megvizsgálanó, hogy

                     - az adatközlést az autentikus személy hitelesítette (az intézmény
                     vezetője)

                     - az intézmény létezik és ellát adatközlési kötelezettség alá eső
                     feladatot

    Hitelesített            A hiteles adatközlést tartalmi ellenőrzés alá veti a rendszer. Az
                     ellenőrzés folymata külön folymatábrán látható a logikai
                     folyamatmodellek között.

    Nem hiteles

    Offline        rögzítés,
    beérkezés

    Online  rögzítés. első
    mentés vagy papír alapú
    rögzítés

    Összehasonlításra vár       A központi kontrollernek össze kell hasonlítania a beérkezett papír
                     alapú bejelentést és a központi adatrögzítő által létrehozott elektronikus
                     formátumút.

    Papír alapú hitelesítésre Manuális ellenőrzés szükséges.
    vár
                 Megvizsgálanó, hogy

                     - az adatközlést az autentikus személy hitelesítette (az intézmény
                     vezetője)

                     - az intézmény létezik és ellát adatközlési kötelezettség alá eső
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
 99/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                              Logikai és Fizikai Rendszerterv                         feladatot

    Publikált                 Az adatközlés bekerült az éles adatbázisba. Az adatok a személyi
                         nyilvántartó rendszer adtközlési szolgáltatásaihoz felhasználhatóak.

    Rögzítés alatt              Ebben az állapotban még nem a központi adatbázisban található meg
                         az adatközlés.

                         A rendszer nem vált állapotot, ha az adatközlő újranyitja a bejelentési
                         kérelmet, új tételt fűz hozzá vagy küldés nélkül elmenti.

    Személyes törölt             A személyes adatok kezelésére engedélyezett idő lejárt. Ezért az
                         adatközlében szereplő személyes adatokat is törölni kell.


7.2 NYILVÁNTARTOTT

7.2.1      ÁTTEKINTÉS
      sm Nyilv ántartott


                    Új                Nyilv ántartásbav étel
                   folyamatban        feldolgozás nélküli kérelemtörlés
              oktatási azonosító hozzárendelve,
                jogviszony hozzárendelve
                             hibás felvitel visszavonása
                              [minden jogviszonya
                     Aktív         stornózva lett]       Stornózott                                                     Érvénytelenítve


             utolsó jogviszony megszüntetése
                [nincs több jogviszony]


                               új jogviszony létrehozása
                    Inaktív
              adatkezelési jogkör megszűnése                 Személyes adatok
                   törölv e
                    Törölve
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
100/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                        Logikai és Fizikai RendszertervÁllapotok ismertetése

    Állapot megnevezése        Leírás

    Aktív               Érvényes oktatási azonosítóval     és  érvényes  jogviszonnyal
                     rendelkezik a nyilvántartott.

                     Ebben az állapotban marad akkor is, ha megszűnik egy
                     jogviszonya, de még marad érvényes másik jogviszonya.

    Érvénytelenítve

    Inaktív              Nincs érvényes jogviszonya a nyilvántartott személynek. Személyi
                     adatok között szerepel, jogviszony adatok között nem.

    Nyilvántartásbavétel        Még nem kapott okatási azonosítót, mert adatai felvitel alatt
    folyamatban            vannak. Ebben az állapotban történik a formai ellenőrzés, a
                     hitelesség vizsgálata és tartalmi ellenőrzés.

    Stornózott             Téves rögzítés miatt a személyes adatok is törlésre kerültek. Ez
                     logikai törlést jelent, az adatok az éles adatbázisban maradnak, de
                     nem lehet figyelembe venni őket a lekérdezéseknél.

    Személyes adatok törölve Az adatkezelésre vonatkozó idő lejárt, csökkentett adattartalommal
                bekerül a statisztikai adatbázisba. Az éles adatbázisból törlődik.

    Törölve

    Új
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
101/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                           Logikai és Fizikai Rendszerterv7.3 OKTAZON
        sm Oktazon
                 Új oktazon generálások
                    Kiosztható
               oktazon személyhez rendelése
                     Kiosztott                    Visszav ont
                                 oktazon hozzárendelés
                                  érvénytelenítése
               [személyi adatok kezelési időszak
                     lejárta]
                     Lej árt


                                             Érvénytelenítve
                    Adatkezelés
                      vége
Állapotok ismertetése

    Állapot megnevezése         Leírás

    Adatkezelés vége

    Érvénytelenítve

    Kiosztható

    Kiosztott              Egy személy és egy OKTAZON között kölcsönösen egyértelmű
                      megfeleltetésnek kell lenni.

    Lejárt                Személyes adatok törlésre kerültek, mert lejárt az adatkezelésre
                      vontakozó időkökorlát.

                      A lejárt OKTAZON a tiltólistára kerül.

    Visszavont              A visszavont OKTAZON a tiltólistára kerül.
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
102/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc
Educatio Kht.                                  Logikai és Fizikai Rendszerterv
8. MELLÉKLETEK
   1. számú melléklet: Elektronikus aláíró toolkit

   2. számú melléklet: Tesztelési terv

   3. számú melléklet: Üzemeltetés, adattárolás, adatbiztonság
   4. számú melléklet: Értesítési mátrix

   5. számú melléklet: Jogosultsági mátrix

   6. számú melléklet: Kommunikációs tervek
Munkaszám: EDUDEV01 – Készítette: Nagy András – Utoljára mentette: Nagy András
Utolsó módosítás: 2012. szeptember 8.
103/103
Fájl:C:\Docstoc\Working\pdf\b2c072f3-f20d-4aaf-82b3-f7835c3c73b4.doc

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:9/8/2012
language:Unknown
pages:103