USMDG1_Borang Permohonan_ by lanyuehua

VIEWS: 1 PAGES: 7

									                                          USM DG1/2010
    BORANG SEMAKAN PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT

Sudahkah Anda :

1.   Melengkapkan Borang Kenaikan Pangkat USM GB1/2010 ?


2.   Melengkapkan Borang Butir Jaya Diri USM GB2/2010 ?


3.   Melampirkan salinan dokumen/bahan yang berkaitan dengan tugas dan aktiviti
    seperti yang anda senaraikan dalam butir jaya diri anda ?
                           1
                                                                USM DG1/2010
    BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT GURU BAHASA

   I. GRED DG44                II. GRED DG48            III. GRED DG52


 A.   Butiran Peribadi 1.   Nama Penuh: __________________________________________________________________________


 2.   Jawatan dan Gred Sekarang: __________ _________________Bidang : _______________________


 3.   No. Staf :_______________________           _________________________________________________


 4.   Pusat Pengajian: ________________________________________Kampus : _____________________


 5.   No. Telefon Pejabat/Tel. Bimbit: ___________________        _______________No. Faksimili: ___________


 6.   E-mel:        ______________________________________________________________________


 7.   Tarikh Lantikan ke Skim Sekarang:           _________________________________________________


 8.   Tarikh Lantikan Sekarang : ____________________________________________________________


 9.   Tarikh Pengesahan Jawatan:               _______________________________________________


 10.  Keputusan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)/CPD : ________________________________________
Saya mengakui bahawa semua maklumat yang diberikan di dalam borang USMDG1/2010 dan USMDG2/2010 adalah
benar.Tandatangan Pemohon : ................................................        Tarikh : .........................................
                                     2
                                                  USM DG1/2010
B. Ringkasan Aktiviti                                   Ulasan Penilai

   Berdasarkan pencapaian yang anda senaraikan di dalam borang butir jaya diri, sila
   berikan ringkasan/garis kasar tentang pencapaian terbaik anda dalam tugas dan
   aktiviti yang dijalankan (lebih kurang setengah halaman untuk setiap kategori) dan
   penilaian kendiri terhadap sumbangan terbaik anda.1.  Pengajaran

   Berikan ringkasan aktiviti anda yang berkaitan dengan pengajaran, pembangunan
   kurikulum, sumbangan inovatif, kaedah pengajaran kreatif serta keupayaan dan
   pencapaian anda dalam peningkatan kemajuan dan pencapaian pelajar.

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________
2.  Inovasi/Kreativiti dan Penerbitan/Penyelidikan

   Nyatakan secara ringkas kesan dan sumbangan inovasi/kreativiti yang anda
   laksanakan dalam pengajaran dan aktiviti/hasil penerbitan dan penyelidikan anda
   terhadap pembangunan dan pemajuan ilmu.

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________
                              3
                                        USM DG1/2010
3.  Sanjungan Kepakaran dan Kepemimpinan

   Nyatakan kekuatan anda dalam bidang khusus pengajaran anda dan persepsi
   komuniti akademik terhadap diri anda.

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________4.  Perundingan

   Berikan ulasan tentang pencapaian dan sumbangan anda dari segi kualiti,
   kepentingan dan hasil perundingan termasuk persepsi klien/masyarakat
   terhadap perundingan anda.

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________
                          4
                                        USM DG1/2010
5.  Khidmat Kepada Universiti

   Berikan ulasan tentang peranan dan sumbangan anda dalam perancangan dan
   pelaksanaan dasar akademik dan pentadbiran pada peringkat Unit/
   Bahagian/Jabatan/Universiti.

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _____________________________________________________________ __

   _______________________________________________________________6  Khidmat Kepada Masyarakat

   Berikan ulasan tentang peranan dan sumbangan anda terhadap masyarakat. .
   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________
                           5
                                           USM DG1/2010
C. Rumusan

  Jelaskan justifikasi anda memohon kenaikan pangkat ini. (maksimum satu muka
  surat).

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________
Tandatangan Pemohon:  …………………………………………………….            Tarikh:  ………………………………
                          6
                                                                             USM DG1/2010
 D.   Ulasan Ketua Jabatan     _____________________________________________________________________________________

           ______________________________________________________________________________

           ______________________________________________________________________________

           ______________________________________________________________________________

           ______________________________________________________________________________

           ______________________________________________________________________________

           ______________________________________________________________________________

           ______________________________________________________________________________

           ______________________________________________________________________________

           ______________________________________________________________________________

           ______________________________________________________________________________

           ______________________________________________________________________________

           ______________________________________________________________________________

           ______________________________________________________________________________

           ______________________________________________________________________________
Penilaian Ketua Jabatan (Bulati angka yang berkenaan).         0       1       2       3        4      5       6       7       8       9    10


                    Lemah                    Sederhana          Baik             Cemerlang
Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang diberikan di dalam borang USMGB1/2010 dan USM GB2/2010
adalah benar.


Tandatangan dan Cap Rasmi Ketua Jabatan:                  ...........................................................................Tarikh :   ...........................................................
Borang KP DG1/2010
                                            7

								
To top