Docstoc

UKM-SPKP-BEN-PK06-BO02 Borang Soalselidik Maklumbalas Pelanggan

Document Sample
UKM-SPKP-BEN-PK06-BO02 Borang Soalselidik Maklumbalas Pelanggan Powered By Docstoc
					           UKM-SPKP-BEN-PK06-BO02     No. Semakan: 00    Tarikh Kuatkuasa:01/05/2012

               BORANG SOAL SELIDIK MAKLUMBALAS PELANGGAN


PERKHIDMATAN KAFETERIA     :

TARIKH             :


Unit Penjanaan, Jabatan Bendahari memerlukan kerjasama anda untuk memberi maklumbalas berkaitan
perkhidmatan Kafeteria di atas. Sila bulatkan nombor yang sewajarnya.


                           Tidak   Memuaskan      Baik    Sangat
                          Memuaskan                  Baik

1. Kepelbagaian menu                   1      2       3     4


2. Harga yang dikenakan kepada anda            1      2       3     4
  berpatutan


3. Menu yang disediakan memenuhi selera anda       1      2       3     4


4. Mutu makanan yang disajikan              1      2       3     4


5. Kebersihan tempat hidangan               1      2       3     4


6. Kebersihan di sekitar dewan makan           1      2       3     4


7. Kebersihan kafeteria secara keseluruhan        1      2       3     4


8. Kebersihan diri kakitangan kafeteria          1      2       3     4


9. Layanan juruwang di kaunter pembayaran         1      2       3     4


10.Cadangan anda untuk penambahbaikan di kefetaria ini.
      ………………..Terima     kasih atas maklum balas yang anda berikan……….……….                                                1|1

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:217
posted:9/7/2012
language:Unknown
pages:1