Docstoc

Panduan.Tugasan

Document Sample
Panduan.Tugasan Powered By Docstoc
					                      1
School of Education and Cognitive Science
       EML 411 Peningkatan
       Profesionalisme Guru
     Panduan Tugasan
                                        2    Pengenalan


Panduan ini adalah sebagai rujukan bagi penyediaan kertas tugasan kursus. Panduan
ini menerangkan dengan terperinci TUGASAN yang anda dikehendaki menyerah and
bagaimana tugasan anda dinilai.    Perincian TugasanSoalan Tugasan:

Tulis satu esei sepanjang 1400 patah perkataan bertajuk”

        CABARAN SEMASA SEORANG GURU SEKOLAH
             RENDAH /MENENGAH

Definisi:
Definisi Kamus Dewan (2007):
   “Cabaran” bermaksud sesuatu unsur atau faktor yang menguji kemampuan
    dan ketabahan sesuatu organisasi atau individu

Tujuan:
Tujuan tugasan ini ialah untuk menguji kebolehan anda membuat refleksi terhadap
amalan anda sebagai guru.

Garis Panduan:
   Seperti dinyatakan dalam Bab 2, guru juga berperanan sebagai ‘pengamal
    reflektif’. Renung kembali tugas dan peranan anda sebagai guru sama ada di
    sekolah rendah atau menengah.

    Sudah tentu anda menghadapi pelbagai cabaran sejak anda bermula bertugas
    sebagai guru.

    Kini anda berpeluang mencatatkan dalam bentuk satu esei cabaran-cabaran
    yang anda sedang hadapi.

    Penting: TUMPUKAN KEPADA CABARAN-CABARAN YANG ANDA
    MENGHADAPI SAHAJA

    Terpulang kepada anda menentukan bilangan cabaran yang anda ingin
    membincang.
    Juga nyatakan langkah-langkah anda telah mengambil untuk menangani
    sesetengah cabaran yang dihadapi.
                                           3


    Anda bebas menyatakan apa jua cabaran yang dihadapi – seperti pelajar yang
    tidak berminat, beban tugas, kepelbagaian tahap kebolehan pelajar, sukatan
    yang padat, sokongan daripada komuniti tempatan, ICT, kekurangan bahan
    pembelajaran dan lain-lain.

    Cuba analisis secara kritis cabaran-cabaran yang anda menghadapi dan bukan
    semata-mata meluahkan perasaan kekecewaan anda.

    Anda tidak perlu merujuk kepada sumber-sumber lain kerana tugasan ini
    merupakan refleksi amalan anda sebagai pendidik.

    Elak menyebut nama dan lokasi sekolah, atau nama-nama individu yang
    terlibat


Kriteria Pemarkahan:
   Hasil kerja adalah asal dan pelajar menggunakan perkataan sendiri dan bukan
    merupakan “cut and paste”

    Pelajar membincangkan isu-isu dengan dengan kritis dan memberi pendapat
    sendiri yang bernas.

    Pelajar membincangkan isu-isu secara objektif dan bukan berasaskan emosi.

    Pelajar telah merujuk kepada pengalaman yang dilalui sendiri.

    Urutan perbincangan adalah menarik dan bahasa yang digunakan adalah betul.


Markah
Markah diperuntukkan untuk tugasan ini adalah 35% daripada jumlah markah
penilaian kursus ini.

Penyerahan Tugasan
   Hantar Tugasan kepada Fasilitator Akademik anda pada Tutorial 3

    Anda dinasihatkan staple tugasan anda (di atas pepenjuru kiri kertas). Tiada
    apa-apa binding diperlukan untuk tugasan ini.

    Jangan lupa menulis NAMA dan NOMBOR MATRIK pada halaman pertama.


Format Tugasan
   Panjang Tugasan adalah 1400 patah perkataan

    Gunakan kertas saiz A4 dan ditaip 1.5 langkau (1.5 spacing)

    Gunakan Font New Times Roman, saiz 12
                                         4


   Kertas tugasan boleh disediakan dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris

   Format muka hadapan tugasan [Lihat Lampiran]


Muka Hadapan Tugasan
                    TUGASAN
            FEBRUARI 2012 SEMESTER

 KOD KURSUS          :    EML 411

 NAMA KURSUS          :    PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU

 PROGRAM            :    SARJANA MUDA PENDIDIKAN


  NAMA PELAJAR          :


  NO. MATRIK           :


  FASILITATOR           :
  AKADEMIK

  PUSAT              :
  PEMBELAJARAN

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:9/6/2012
language:Unknown
pages:4