Docstoc

Beck - PowerPoint

Document Sample
Beck - PowerPoint Powered By Docstoc
					   Nano-szerkezetű
   aranykatalizátorok.
    Hogyan tovább?

    Beck Andrea, Guczi László
MTA IKI Felületkémiai és Katalízis Osztály
   Bevezetés

  Arany: kémiailag inert fém, katalitikusan inaktív
  Nanoméretű arany részecskék redukálható
oxidokon (FeOx, TiO2, stb.) CO oxidációban
kiemelkedő katalitikus aktivitást mutatnak
                   (Haruta, 1987)
  IKI FKKO: a kutatás 1996-tól kezdődően az aktív
helyek vizsgálatával foglalkozik
              32 dolgozat, 4 könyvfejezet
     Modell katalizátorok
     CO oxidáció, mérethatás
                               FeOx
       Au, 80nm                        Au 80nm
               FeOx
              6.7x10-3             Au4f    Au
                                           XPS
                                     lemez
             μmol.s-1.cm-2                SiO2
                         Intenzitás
                                Si(100)
 SiO2        CO oxidáció kezdeti
           reakciósebessége
          CO/O2:10/20 Torr, T = 530oC
Si(100)                             FeOx           b
                                        a
        Au nano                        Au nano
              20.0x10-3
              FeOx
                                   Kötési energia, eV
             μmol.s-1.cm-2                 SiO2

                                Si(100)

   Nanorészecskék:
      módosult elektronszerkezet→ nagyobb aktivitás
             a-Fe2O3 PLD
   CO adszorpció Au felületen
         Au(111)            Nincs CO adszorpció

                    1,6

                    1,4   SFG
                    1,2

            SFG intenziás  1,0

                    0,8
STM                  0,6
                    0,4

                    0,2
                                               pCO nő
                                               10-7→1mbar
                    0,0

                    1950  2000  2050  2100    2150  2200  2250

                           Hullámszám, cm-1
                             Wavenumber (cm-1)
Ionbombázott Au(111)   CO adszorpciós centrumok alakulnak ki
      Modell katalizátorok
      Méretstabilitás, FeOx hatás
              AFM

                   Reakció után

   Au                        Au nanorészecskék
   nanorészecskék                  szinterelődése,
                            Újra megjelenik a tömbi
                            elektronszerkezet (XPS)
CO/O2 : 10/20 Torr            r0
T = 530oC              μmol.s-1.cm-2
Au nanorészecske/SiO2/Si(100)     20.0x10-3

Au nanorészecske/SiO2/Si(100)      2.0x10-3   Aktivitás csökkenés
2. reakció
FeOx/Au nanorészecske/SiO2/Si(100)  95.0x10-3
                           Au-FeOx határfelület :
                           Jelentős aktivitás növekedés

           Au-FeOx az aktív határfelület
  Nagyfelületű SiO2 hordozós
  arany katalizátor

  Au kolloidok adszorpciója a SiO2 felületen
  Promóveálás redukálható, „aktív” oxiddal
  Aktív oxid (TiO2, CeO2) méret-          és
  morfológia hatásának tanulmányozása
  Au mérethatás csökkentésére 5    nm-nél  nagyobb
  átmérőjű Au részecskék alkalmazása
                  Szilícium oxidon stabilizált
                  Au-aktív oxid nanoszerkezetek
                            + Ti-izopropoxid          + PDDA preadszorpció
                            felületi hidrolízis
                                                  Au
                      SiO2  kalcinálás 600oC-on
                                         TiO2     +
                                                    dAu:6-7nm


             200
                  9,5nm                   Au/TiO2/SiO2
T 50% CO konverzió, oC
                      8,9nm               CO oxidáció (előkezelés: 400oC/levegő/1h kalcinálás)
             150
                                   13nm

             100
                  7,9nm                   Kis TiO2 tartalom esetén
             50
                                       a TiO2 hordozós Au katalizátorét meghaladó aktivitás
                  8,5nm

             0                          TiO2-vel módosított mintákban az Au méret-
                0   20     40   60   80   100
                                       stabilitása nagyobb mint az Au/SiO2 ill. Au/TiO2-ben
                   TiO2 tartalom, wt%
                    5%TiO2  Au/TiO2/SiO2
                                         XRD                         TiO2 (101)
                                                                                     Au/4%TiO2/SiO2                                            Intensity (arb. units)
             9
k67oC/Aus, 10-9 ml.s-1


               2.5%TiO2
             8
             7                           Intenzitás                                20%TiO2/SiO2
                                                                              20TiSi
                                   100%TiO2
                              20%TiO2
             6
                         10%TiO2
                                                                             10%TiO2/SiO2
             5
                                                                              10TiSi
                                                                                             Au
             4
             3
             2                                                                  5%TiO2/SiO2
                                                                               5TiSi
                                                                                         TiO2
             1
             0                                                                 2.5TiSi TiO /SiO2
                                                                             2.5%TiO22
                1     2    3     4     5
                                            15.0           17.5  20.0  22.5  25.0    27.5  30.0

                                                                2θ
                                                                2
           5%-nál kisebb TiO2 tartalomnál:
            röntgen-amorf szerkezet (XRD)
            kovalens kapcsolat a hordozó SiO2-vel (Ti-O-Si jelenléte, Raman, XPS)
            nagyobb aktivitás
            Mezopórusos SBA-15 hordozós
            Au katalizátor
                          kiindulási        dAu katalitikus
                          dAu, nm          teszt után, nm  Au/SiO2
                                                katalitikus teszt után
Au/SiO2                                     7,9±3,8
Au/SBA-15                      2,7±0,9           4,0±1,2
(pórusméret: 6-7 nm)
            100
                                                       20 nm

            80
   CO konverzió, %
            60


            40


            20
                                   Au/SiO2          Au/SBA-15
            0                      Au/SBA-15
                                                katalitikus teszt után
               0  50  100   150  200    250   300   350
                              o
                      Hõmérséklet, C


 A mezopórusos hordozó növeli az Au                                      20 nm


 szinterelődéssel szembeni stabilitását
Hogyan tovább?
Folyadékfázisú szelektív oxidáció
                                           Glükóz oxidáció

                                           Mechanizmus vizsgálat
                                           Hordozó és részecskeméret hatás

 ≈100% szelektivitás
   70.0                                            70.0
 Glükonsav koncentráció, %
                                              Glükonsav koncentráció, %
                           dAu=8-13 nm                 60.0
                                                                      dAu=5-7 nm


                                                            conversion (%)
               conversion (/%)
                                                 Gluconic acid
    Gluconic acid
   50.0                                            50.0
                                                 40.0
   30.0                                            30.0
                                                 20.0
   10.0
                                                 10.0
 -10.0 0                            50       100        0.0
                                                                    0    50   100
                               Idő, perc                  Idő, perc
                                                     Time (min)
                               Time (min)
                        Au-SiO2-TC        Au-CeO2-TC      Au-SiO2-PVA     Au-CeO2-PVA
       Au/SiO2   Au/CeO2
         Au-TiO2-TC                        Au/TiO2     Au/SiO2   Au/CeO2 Au/TiO2
                                               Au-TiO2-PVA
   Hogyan tovább?
   Au módosító a metán száraz reformálásában
CH4+CO2= 2CO + 2H2           Probléma: széndepozitum képződés
Ni/MgAl2O4 katalizátoron, 500-800oC      → a katalizátor deaktíválódása
 Ni/MgAl2O4 katalitikus reakció után   AuNi/MgAl2O4 katalitikus reakció után
    Köszönet           Témavezető: Guczi László

Résztvevők:                   Analitikai hozzájárulás:
                          Stefánka Zsolt, IKI SBO
  Sárkány Antal     Külföldi kapcsolat:    Katona Róbert, IKI SBO
  Horváth Anita                  Révay Zsolt, IKI NKO
  Stefler Györgyi    Anna Maria Venezia    Kocsonya András, RMKI
  Koppány Zsuzsa    Leonarda F. Liotta
             Giuseppe Pantaleo   HRTEM, AFM, STM, XRD,
  Geszti Olga (MFA)               Raman, zeta potenciál
             Jacques Fraissard    mérések:
  Pető Gábor (MFA)                Sáfrány György, MFA
  Frey Krisztina    Norbert Kruse       Daróczi Csaba, MFA
  Horváth Dénes     Sergey Chenakin      Berkó András, SZTE
  Pászti Zoltán (KK)               Sajó István, KK
                          Gubicza Jenő, ELTE
  Hakkel Orsolya (KK)
                        

                          Mihály Judit, KK
  Schay Zoltán                  Tolnai Gyula, KK
  Benkó Tímea
               OTKA: 34920, 49564, 62481, 68052, 75009
                    NKFP: 3A/058/2004
                  TéT: CZ-1/2005, DAK-1/2004
              COST: D15/005/99, D15/016/2001, D36/003/06

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:9/6/2012
language:Hungarian
pages:12