7 Sai Lam Trong Tuyen Dung Nhan Vien Ban Hang by HuyenPivn

VIEWS: 9 PAGES: 8

More Info
									7 Sai Lầm Trong Tuyển Dụng Nhân Viên Bán Hàng
7 Sai Lầm Trong Tuyển Dụng Nhân Viên Bán Hàng. Bản quyền 2011 của Profiles International. Tất cả bản quyền đã được bảo hộ. Không
được xuất bản lại hoặc biên tập lại bất kì thông tin nào của bản báo cáo này dưới mọi hình thức mà không có sự cho phép bằng văn bản
của nhà xuất bản.


Nhà xuất bản
Viện Nghiên cứu Profiles
Dario Priolo, Giám đốc quản lý
5205 Lake Shore Drive
Waco, Texas 76710-1732

Profiles International
www.profilesinternational.com

Profiles International Vietnam
+84 8 3823 6900
www.profilesvietnam.com
Trân trọng cảm ơn
Chủ tịch và Đồng sáng lập Profiles International: Bud Haney
Trưởng biên tập: Dario Priolo
Quản lý biên tập: Carrie D. Martinez
Trợ lý biên tập: Jacob Ford, Jeffrey M. Meyers
Giám đốc sáng tạo: Kelley Taylor
Trợ lý thiết kế: Ruben Vera
www.profilesvietnam.com
© 2011 Profiles International                    2
7 Sai Lầm Trong Tuyển Dụng Nhân Viên Bán Hàng
                5  Giới thiệu

                6  Mục tiêu

                7  Phương pháp nghiên cứu

                8  Phân tích dữ liệu

                15  10 phương pháp tuyển dụng nhân viên bán hàng tốt nhất

                16  Giới thiệu về Profiles International
www.profilesvietnam.com
© 2011 Profiles International           3
7 Sai Lầm Trong Tuyển Dụng Nhân Viên Bán Hàng
                    Giới thiệu
                     Thử thách đặc biệt của những lãnh đạo ở các tổ chức bán hàng chính là phải
                   tuyển dụng được những người có tính cách, sở thích và hành vi phù hợp với nhu
    Mục đích: Xác định      cầu của một vị trí bán hàng cụ thể. Trong một buổi phỏng vấn, các ứng viên
 phương pháp tuyển dụng và      thường cố gắng hết sức để chứng minh cho bạn thấy họ là người phù hợp nhất
                   với vị trí mà họ ứng tuyển. Chỉ những người phỏng vấn được đào tạo bài bản và
 giữ chân nhân tài của các tổ    có nhiều kinh nghiệm mới xác định được ứng viên mới thực sự phù hợp với công
          chức bán hàng.  việc và có khả năng thành công. Tuy nhiên, có rất ít quản lý bán hàng đáp ứng
                   được điều kiện nói trên. Vì thế, có rất nhiều sai lầm trong việc tuyển dụng bán
                   hàng thường xuyên xảy ra và những sai lầm đó rất tốn kém cũng như gây gián
                   đoạn rất lớn cho hoạt động của một đội ngũ bán hàng hiệu quả.
                     Đó chính là lý do chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với mục đích tìm ra
                   những sai lầm trong việc tuyển dụng nhân viên bán hàng, đồng thời xác định
                   những phương pháp tốt nhất để giúp khách hàng tránh được những sai lầm đó.
                   Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, chúng tôi đã tìm đến các quản lý bán hàng
                   và hỏi về những sai lầm lớn nhất trong tuyển dụng nhân viên bán hàng mà họ
                   từng mắc phải. Kết quả của nghiên cứu được trình bày trong báo cáo này nhằm
                   giúp các tổ chức bán hàng hiểu rõ hơn về những sai lầm thường gặp trong tuyển
                   dụng và đưa ra những giải pháp để giúp họ tránh được những sai lầm đó.
www.profilesvietnam.com
© 2011 Profiles International             4
7 Sai Lầm Trong Tuyển Dụng Nhân Viên Bán Hàng
                     Mục tiêu
                     Hiểu được tầm quan trọng của việc tuyển đúng nhân viên bán hàng,
  "Rất nhiều người chịu         chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với ba mục tiêu:
  trách nhiệm đưa ra quyết
                        1.  Xác định những sai lầm trong tuyển dụng thường gặp ở
  định tuyển dụng thường
                           các tổ chức bán hàng.
  gặp áp lực rất lớn từ việc
  nhanh chóng tìm ra người           2.  Tìm hiểu nguồn gốc của những khó khăn mà các công ty
  thay thế một vị trí mới bị            phải đối mặt khi đưa ra quyết định tuyển dụng nhân viên
  bỏ trống trong công ty."             bán hàng.

                        3.  Đưa ra những phương pháp giúp các tổ chức bán hàng
        Người thực hiện khảo sát       tránh được những sai lầm thường gặp khi tuyển dụng
                           nhân viên mới.
www.profilesvietnam.com
© 2011 Profiles International             5
7 Sai Lầm Trong Tuyển Dụng Nhân Viên Bán Hàng
                Phương pháp nghiên cứu
                Khảo sát "7 sai lầm trong tuyển dụng nhân viên bán hàng" được
                thiết kế để thu thập dữ liệu về những khó khăn và sai lầm của các
                công ty và những phương pháp mà họ áp dụng để đưa ra quyết định
                tuyển dụng hiệu quả hơn.

                Dữ liệu được thu thập qua khảo sát trực tuyến trong khoảng thời
                gian từ 10/2010 đến 06/2011.

                Khảo sát đưa ra các sai lầm trong tuyển dụng nhân viên bán hàng và
                người thực hiện khảo sát sẽ đưa ra điểm số trong khoảng từ 1 đến
                5 đối với mỗi sai lầm. Trong đó, điểm 1 ứng với sai lầm hiếm khi xảy
                ra và điểm 5 ứng với sai lầm thường xuyên xảy ra nhất.

                Thành phần tham gia khảo sát bao gồm 160 người đến từ nhiều
Tổng số người tham dự = 160   ngành công nghiệp khác nhau.
www.profilesvietnam.com
© 2011 Profiles International        6
Nguồn : Profiles International Vietnam

Để download toàn bộ tài liệu, hãy truy cập

http://blog.profilesvietnam.com/7-sai-lam-trong-tuyen-
dung-nhan-vien-ban-hang/Default.aspx
    Profiles International - Chúng tôi là ai
    Profiles International giúp các tổ chức trên toàn thế giới xây dựng một lực lượng lao động có
    hiệu suất cao.

    Các đánh giá nhân sự toàn diện và các giải pháp quản lý nhân tài đột phá của chúng tôi sẽ giúp
    khách hàng chọn được người phù hợp nhất cho công việc và quản lý để họ phát triển đầy đủ
    tiềm năng của bản thân. Qua đó, khách hàng của chúng tôi sẽ có được lợi thế cạnh tranh lớn
    trên thị trường.

    Mạng lưới hoạt động
    Profiles International đã làm việc với các công ty ở 122 quốc gia trên toàn thế giới và có tài liệu
    được dịch ra hơn 32 ngôn ngữ.

    Liên hệ
    Profiles International Vietnam
    www.profilesvietnam.com
    (84-8)38236900
www.profilesvietnam.com
                                     Tác Động Mạnh Mẽ Của Việc Huấn Luyện Nhân Viên | 8
©2010 Profiles International, Inc. All rights reserved.

								
To top