Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Nang Cap Doi Ngu Nhan Vien Voi Nhan Tai Tu Cong Ty Khac

VIEWS: 5 PAGES: 7

Việc cất nhắc nh�n vi�n trong nội bộ lu�n �t tốn k�m v� �t rủi ro hơn so với việc tuyển dụng từ b�n ngo�i Việc tuyển chọn những vị tr� quản l� từ b�n ngo�i trong vai tr� mới cũng cho thấy rủi ro lớn hơn so với tuyển từ nội bộ. Những người được tuyển từ b�n ngo�i cho vị tr� c�ng cao th� c�ng nhiều rủi ro thất bại. Dưới đ�y l� những l� do cho việc n�y Việc cất nhắc nh�n vi�n trong nội bộ lu�n �t tốn k�m v� �t rủi ro hơn so với việc tuyển dụng từ b�n ngo�i

More Info
 • pg 1
									Góc nhìn chuyên gia
 Nâng Cấp Đội Ngũ Nhân Viên với Nhân Tài Từ Công Ty Khác
              Tăng cường nhân tài bằng việc tuyển dụng nhân viên giỏi
              bên ngoài

             Tinh trạng kinh tế suy thoái dường như còn rất ảm đạm đối với các doanh nghiệp. Tuy
    Hiện tượng nghỉ  nhiên thực tế cho thấy, nền kinh tế ngày nay vẫn dành cơ hội cho những doanh nghiệp
             thông minh biết cách nâng cao chất lượng nhân tài của mình. Bộ Thống Kê Lao Động
     việc tăng cao  Mỹ (BLS) gần đây đã công bố tỷ lệ mất việc và tình trạng nghỉ việc (bao gồm ít nhất 50
4,000           trường hợp là do bảo hiểm thất nghiệp) vào quý đầu năm 2009 đã tăng 160% so với
3,000           cùng kỳ năm trước. Cho đến năm nay, tỷ lệ nghỉ việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến
2,000           các ngành kinh tế và doanh nghiệp hơn bao giờ hết. Microsoft, Starbucks và thậm chí
1,000           Caterpillar, doanh nghiệp đứng đầu thế giới trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị, gần đây
  0           cũng đã công bố tỷ lệ nghỉ việc rất lớn.

             Chưa bao giờ có đủ hoặc nhiều nhân tài đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức, nhiều
             người trong số đó đã được đào tạo và huấn luyện bời những công ty tiên tiến và thành
“
             công nhất trên thế giới . Tuy nhiên, một số khách hàng của chúng tôi biết nắm bắt cơ
             hội và giành những nhân viên xuất sắc về công ty họ Trong suốt 20 năm học hỏi kinh
             nghiệm từ khách hàng, chúng tôi đã tóm lược 5 bài học chủ yếu giúp cải thiện quá trình
Chưa bao giờ có đủ    nâng cao chất lượng nhân viên
hoặc nhiều nhân tài    1. Trước hết, hãy xác định những nhân viên xuất sắc hiện tại và tương lai trong tổ
đáp ứng được nhu cầu         ”
                chức.
của các tổ chức      2. Quyết định và nhu cầu tuyển dụng nhân tài ở hiện tại và tương lai phải tương đồng
                nhau
             3. Không nên kỳ vọng quá cao. Một nhân viên làm việc hiệu quả ở công ty này không hẳn sẽ
             hiệu quả ở công ty khác.
             4. Đừng vội vàng rút ngắn quá trình tuyển dụng.
             5. Hứa ít lại và làm nhiều hơn

             Bản báo cáo này sẽ đi rõ vào từng nội dung và hướng dẫn bạn trong suốt quá trình nâng cao
                           Nâng Cấp Đội Ngũ được những Nhân Tài mắc phải.
             chất lượng nhân tài , đồng thời giúp bạn tránhNhân Viên Vớilỗi thườngTừ Công Ty Khác | 2
Nâng Cấp Đội Ngũ Nhân Viên với Nhân Tài Từ Công Ty Khác

1. Trước hết, hãy xác định những nhân viên xuất sắc hiện tại và tương lai trong tổ
chức.
               Câu trả lời cho nhu cầu có thể chỉ đúng theo suy nghĩ của bạn

               Việc cất nhắc nhân viên trong nội bộ luôn ít tốn kém và ít rủi ro hơn so với việc tuyển dụng
               từ bên ngoài. Theo Giáo Sư Dave Ulrich thuộc trường Đại Học Michigan, tuyển dụng bên
               ngoài tốn chi phi phí hơn nội bộ 20-30%.

               Việc tuyển chọn những vị trí quản lý từ bên ngoài trong vai trò mới cũng cho thấy rủi ro lớn
               hơn so với tuyển từ nội bộ. Những người được tuyển từ bên ngoài cho vị trí càng cao thì
               càng nhiều rủi ro thất bại. Dưới đây là những lý do cho việc này:

               1. Họ không thích văn hóa doanh nghiệp ở chỗ mới
               2. Họ thiếu quen biết và những mối quan hệ nội bộ cần thiết để hoàn thành công việc.
               3. Họ không phù hợp với công việc

               Tuyển dụng nội bộ có thể giảm được những rủi ro này và tăng khả năng cất nhắc cho
               nhân viên trong công ty có nhiều cơ hội thành công hơn so với tuyển dụng bên ngoài.

               Vì vậy , trước khi quyết định tuyển dụng bên ngoài, các tổ chức cần áp dụng quy trình
               đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên để tìm ra những nhân viên giỏi. Năng lực tiềm
               năng dựa trên những kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy được thể hiện trong những thành
               tựu trước đó, khả năng học hỏi những kỹ năng mới và sẵn sàng đảm nhận những công
               việc lớn hơn và phức tạp hơn.

               Hiểu rõ nhân viên của bạn, đưa ra quyết định trước

               Những công ty thực hiện phương pháp đánh giá rèn luyện, biểu hiện công việc và tiềm
               năng nhân tài nên chuẩn bị để đưa ra những quyết định tuyển dụng đúng đắn. Cất nhắc
               ngay từ trong tổ chức gửi đi một thông điệp khích lệ đến những nhân viên trong công ty
                             Nâng kết Đội cao, họ Viên Với Nhân Tài Từ Công Ty Khác | 3
               rằng nếu làm việc tốt và đem lại Cấp quả Ngũ Nhâncó thể xây dựng một sự nghiệp vững
               chắc trong tổ chức.
Nâng Cấp Đội Ngũ Nhân Viên với Nhân Tài Từ Công Ty Khác


2. Quyết định và nhu cầu tuyển dụng nhân tài ở hiện tại và tương lai phải tương đồng nhau.

                Hãy cẩn thận với cảm giác khát nhân tài

                Đừng mua một chiếc Porsche khi bạn cần một chiếc Camry, và cũng đừng mua một
                chiếc Porsche khi bạn chỉ cần một chiếc xe tải nhỏ. Cũng tương tự với việc yêu thích
                một chiếc điện thoại tốt, bạn sẽ rất dễ muốn có một nhân viên ưu tú vì danh tiếng của
                anh ta.
                Điều mấu chốt là bạn cần hiểu rõ nhu cầu tại thời điểm hiện tại và trong tương lai,
                sau đó chọn người vào đúng vị trí với mức lương thích hợp.

                Đừng quên những nguyên tắc cung cầu căn bản

                Bắt đầu bằng việc đánh giá loại tài năng sẽ dẫn dắt doanh nghiệp hôm nay và
                trong ba năm tới kể từ bây giờ, cũng như đánh giá bộ phận nhân tài hiện có và sẽ
                có trong tương lai. Hãy luôn ghi nhớ những thông tin này, ví dụ một số nhóm người
                mới tốt nghiệp MBA trong 2 năm tới có khả năng vẫn sẽ ở lại công ty bạn. Ngoài ra
                cần cân nhắc những vai trò cần nhiều thời gian mới có thể thành thạo với công việc,
                và vì thế việc tìm người thay thế và phát triển người đó có thể mất đến hàng năm.

                Việc quản lý năng suất làm việc được thể hiện qua những câu hỏi chiến lược có thể
                hạn chế tối thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa doanh nghiệp trong việc giảm quy
                mô, cải thiện yếu tố nòng cốt và giúp xác định được những nhân viên tài năng công
                ty muốn giữ lại. Việc quản lý này còn cho phép các doanh nghiệp xác định được
                những vị trí cần phải tuyển nhân viên giỏi từ bên ngoài.

                               Nâng Cấp Đội Ngũ Với Nhân Tài Bên Từ Công Ty Khác | 4
 Nâng Cấp Đội Ngũ Nhân Viên với Nhân Tài Từ Công Ty Khác

 3. Không nên kỳ vọng quá cao. Một nhân viên làm việc hiệu quả ở công ty này không hẳn
 sẽ hiệu quả ở công ty khác.

                   Khi sức mạnh vượt trội không thể chuyển tải
                   Giáo sư trường Đại học Harvard Boris Groysberg gần đây đã nghiên cứu được những
                   yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tái thành công của những nhân viên giỏi trong môi
                   trường làm việc mới
Nghiên cứu cho thấy những
                   Nhóm nghiên cứu của ông đã phát hiện ra rằng những nhân viên xuất sắc chỉ làm việc
chuyên viên GE cho kết quả tốt    hiệu quả nhất trong một số trường hợp. Những nhân viên ở những vị trí đòi hỏi sự hợp
                   tác chặt chẽ và cộng tác với những người khác đều có khoảng thời gian gặp khó khăn
hơn những cựu nhân viên GE      trong việc duy trì năng suất làm việc hiệu quả trong môt tổ chức mới.

Những công ty tuyển dụng một     Nếu một công ty quyết định tuyển dụng những nhân viên này, bộ phận quản lý phải
                   cho họ có thời gian cần thiết để phát triển mối quan hệ, động thời cần đảm bảo việc hỗ
nhóm 3 người hoặc hơn chuyên     trợ trong quá trình họ thích ứng với những vấn đề mới. Một ví trí càng hiểu rõ hệ thống
                   của tổ chức, kiến thức và những quan hệ nội bộ thì sẽ càng làm việc tốt hơn những vị
viên GE cho thấy thu nhập hàng    trí được tuyển dụng từ bên ngoài.

năm là 15.7%, trong khi những    Nhân viên giỏi cần sự hỗ trợ tốt
                   Groysberg cũng khám phá ra rằng những nhân viên giỏi nhất tin rằng những đồng
công ty chỉ tuyển 1 hoặc không    nghiệp ưu tú trong tổ chức sẽ làm họ phát triển chất lượng công việc của mình.

tuyển dụng lại cho kết quả -     Một nghĩa vụ mà những nhà tuyển dụng cần biết rằng những nhân viên xuất sắc không
                   thể tự thân họ giỏi được. Để đem lại hiệu quả công việc tốt nhất đòi hỏi sự hợp tác và
16.5%                trao đổi thông tin giữa những nhân viên xuất sắc với nhau. Điều này có nghĩa rằng
                   quyết định tuyển dụng và giữ lại nhân viên có ảnh hưởng thực sự đến hiệu quả công
  Source: Harvard Business Review
                   việc của những nhân viên giỏi ở một bộ phận riêng biệt nhất định của tổ chức. Đồng
                   thời, việc tổ chức có một vài nhân tài nổi trội là chưa đủ. Nếu những nhân tài này thiếu
                   sự hỗ trợ tốt và trao đổi thông tin từ những người có khả năng như họ, họ sẽ khó có
                   thể duy trì hiệu quả công việc tốt lâu dài.
                                Nâng Cấp Đội Ngũ Nhân Viên Với Nhân Tài Từ Công Ty Khác | 5
    Profiles International - Chúng tôi là ai
    Profiles International giúp các tổ chức trên toàn thế giới xây dựng một lực lượng lao động có
    hiệu suất cao.

    Các đánh giá nhân sự toàn diện và các giải pháp quản lý nhân tài đột phá của chúng tôi sẽ giúp
    khách hàng chọn được người phù hợp nhất cho công việc và quản lý để họ phát triển đầy đủ
    tiềm năng của bản thân. Qua đó, khách hàng của chúng tôi sẽ có được lợi thế cạnh tranh lớn
    trên thị trường.

    Mạng lưới hoạt động
    Profiles International đã làm việc với các công ty ở 122 quốc gia trên toàn thế giới và có tài liệu
    được dịch ra hơn 32 ngôn ngữ.

    Liên hệ
    Profiles International Vietnam
    +84 8 3823 6900
    www.profilesvietnam.comwww.profilesvietnam.com
www.profilesinternational.com                Nâng Cấp Đội Ngũ Nhân Viên Với Nhân Tài Từ Công Ty Khác | 6
©2009 Profiles International, Inc. All rights reserved.
Nguồn : Profiles International
Vietnam
Download trọn bộ tài liệu miễn
phí tại đây

								
To top