Inspiration, information och nyttiga tips på kvällsseminarium 30

Document Sample
Inspiration, information och nyttiga tips på kvällsseminarium 30 Powered By Docstoc
					   Är idéerna för många eller har
    inspirationen tagit slut…?!
   Har Du tankar på att utveckla ditt
     företag eller starta eget?!
  Inspiration, information och
 nyttiga tips på kvällsseminarium
 30 sept kl 19 på Sopperogården
      Övre Soppero
Pia Huuva, företagscoach, pratar om smart marknadsföring
Dan Abrahamsson, SSRs affärsrådgivare, pratar om projektet
ALMI Sápmi samt För- & nackdelar med olika företagsformer
      Möjlighet till ”expressrådgivning”
       Ingen anmälan, Alla är välkomna!
 Individuell rådgivning/coachning med
  Pia Huuva och Dan Abrahamsson
    för samiska företag eller ev blivande företag
    Sopperogården – onsdag 30/9 11.30 - 18.00
 Kontakta Pia, 070-671 11 05 eller piahuuva@hotmail.com,
    eller Dan, 070-554 90 00 eller dan@sapmi.se
  för att boka tid för individuell rådgivning eller för ett
    kostnadsfritt och förutsättningslöst samtal.
  Magasinsgatan 7, 903 27 Umeå
  090-14 11 80, www.sapmi.se

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: starta, eget
Stats:
views:6
posted:10/8/2009
language:Swedish
pages:1