Netwerk krijgt vruchtbare tips van dierenarts by Honey Claws

VIEWS: 0 PAGES: 2

									Melken voor morgen                                         1

Netwerk krijgt vruchtbare tips van dierenarts

Het netwerk Melken voor Morgen heeft van dierenarts Dirk Zaaijer tips gekregen om de
vruchtbaarheid van de veestapel te verbeteren. Speciale aandacht was er voor de verteringszuren
in het rantsoen en het management rond de droge koeien. Als veehouder ben je zelf
verantwoordelijk voor het zien van signalen bij je koeien! Geef wat je ziet door aan de
verantwoordelijke adviseur. Beoordeel zelf je kuilen, ga niet te veel af op de
voederwaarde uitslagen van het laboratorium, maar kijk hoe de koe ermee omgaat.
Bij een gezonde koe is er een functionele balans tussen alle orgaansystemen!
Dirk Zaaijer heeft een bijzonder overtuigend verhaal gebracht over de relatie tussen voeding
en vruchtbaarheid. De belangrijkste aandachtpunten zijn:

Als veehouder ben je zelf verantwoordelijk voor het zien van signalen bij je koeien! Geef wat je ziet
door aan de verantwoordelijke adviseur.
   70 – 80 % van de gevoerde energie en eiwitten moet op pensniveau vrijkomen.
   Er zijn 3 soorten verteringszuren: Azijnzuren, Propionzuren en Boterzuren.
   Deze verhouden zich ongeveer als 60%/25%/15%.
   Deze verhouding is cruciaal in een goed werkend verteringsstelsel.

Melken voor morgen                                         2
Wat valt er achter het voerhek te zien:
   Droogstaande koeien moeten altijd een volle pens hebben, dan is de droge stof opname
    maximaal. De pens blijft werken en daardoor daalt de voeropname rond het afkalven het
    minste hard en is automatisch het energietekort kleiner in het begin van de lactatie.
    Beoordeel daarom de pensvulling dagelijks. Het voeren van een overmaat aan maïs in de
    droogstand is voor deze groep dieren daarmee een te makkelijke vorm van energie
    aanbod.
   Wanneer het schuim op de urine niet verdwijnt is dit een indicatie dat het rantsoen te
    eiwitrijk is.
   De lichaamsconditie van koeien kun je nooit zien, maar moet je voelen.
   De mest mag niet te dik en niet te dun zijn, hij moet een beetje glanzen en goed verteerd
    zijn. Hij moet verteerd aanvoelen en daarvoor moet je hem in de hand hebben! Vooral niet
    te stijf, anders is de verhouding energie/eiwit uit balans.
   Wanneer de mest verschilt in dikte tussen koeien is dat een teken dat ze aan het voerhek
    selecteren.
Bij het rantsoen van droogstaande koeien kan je je geen enkele fout permitteren. Houdt je daarom
stipt aan onderstaand advies.
    Dit bestaat uit 11 kg Droge Stof (40%) met daarin per kg DS 50gr suikers, 120gr eiwit en
    90gr zetmeel
    De verhouding Ca/P is 1,5 Er moet minimaal 50 Mg inzitten en er mag maximaal 200 Kali
    inzitten.
    Selenium en Vitame E zorgen voor de juiste oppervlaktecelstructuur in de darmwand, deze
    elementen moeten in de juiste hoeveelheid aanwezig zijn. Niet teveel, maar ook niet te
    weinig. Deze zorgen voor de afvoer van de celstofwisseling afvalproducten, daarmee houdt
    je de celwand structuur van de darmwand in takt. 1000 eenheden Vit E en 5 mg Selenium
    noemt Dirk.
    Gras wordt omgezet in azijnzuur en dat is de basis voor oestrogeen en progesteron. Met
     name oestrogene hormonen zorgen voor zichtbare tocht.
    Uit maïs worden propionzuren gevormd en daardoor komen de oestrogenen hormonen
     minder vrij.

Normale maïs met een DS% van 38%-40% heeft een te bestendige korrel, het zetmeel
hiervan komt niet op pensniveau vrij. Bij stay-green maïsrassen is dit effect nog groter omdat
de korrel nog droger is dan het gewas. Beoordeel zelf je kuilen, ga niet teveel af op de
voederwaarde uitslagen van het laboratorium, maar kijk hoe de koe ermee omgaat.
Bij een gezonde koe is er een functionele balans tussen alle orgaansystemen!

								
To top