Docstoc

Tinh Cach Cua Nhan Vien Co Khien Ban Dau Dau ?

Document Sample
Tinh Cach Cua Nhan Vien Co Khien Ban Dau Dau ? Powered By Docstoc
					Tính cách của nhân viên có khiến bạn đau đầu?

Tại mọi nơi làm việc đều có những người như thế này: họ không bao giờ đi làm đúng giờ, họ
xâm phạm không gian riêng của bạn; hoặc họ ăn những món ăn nặng mùi. Cũng có thể họ không
bao giờ châm lại nước khi lấy đá xong, họ nói chuyện lớn tiếng khi nghe điện thoại, hoặc than
thở về bất cứ thay đổi nào tại công ty dù rất nhỏ. Một trong những thử thách lớn nhất khi đối mặt
với những nhân viên như thế là phải giữ vững được tính chuyên nghiệp.
Dưới đây là những tuýp người thường dễ gây khó chịu cho người xung mà bạn có thể gặp tại
công sở:

    The Bully (Người thích bắt nạt) – những người thích làm chủ các cuộc nói chuyện và
    luôn tìm cách thao túng người khác làm những gì mà mình muốn.
    The Prima Donna (Người có tính Diva/”ngôi sao”) - những người có tài năng nhưng khó
    tính, thiếu kỉ luật, kiêu căng, nóng nảy, khó làm việc theo lời chỉ dẫn, và mặc dù khó
    khăn như vậy nhưng tập thể vẫn phải cần tới những người này vì không có họ thì không
    xong việc.
    The Control Freak (Người thích kiểm soát) – thường xuyên xen vào các vấn đề của bạn
    và thể hiện thái độ không tin tưởng những người khác.
    The Know – It- All (Người Biết Tuốt) - nói chuyện với đồng nghiệp một cách trịch
    thượng.
    The Gossip (Người thích tán gẫu) – chỉ nói chuyện với mọi người khi muốn biết những
    thông tin về chuyện gì đang xảy ra tại nơi làm việc.
    The Complainer (Người than phiền) – dù là những cuộc nói chuyện nhanh nhất cũng sẽ
    nghe người này rên rỉ về những thay đổi nhỏ nhất tại nơi làm việc.
    The Dirt Bag (Người khiếm nhã) – đưa ra những nhận xét vô ý và không lịch sự với
    đồng nghiệp.
Những người có tính cách như trên có thể chỉ khiến người khác khó chịu, nhưng cũng có thể gây
ra rắc rối lớn cho doanh nghiệp. Và những người đó có thể là đồng nghiệp, cấp dưới, sếp, hoặc là
quản lý cấp cao của bạn. Có thể họ chỉ làm cho mọi người mất tập trung vào công việc, khi đó
bạn cần tìm cách lờ đi và tập trung duy trì năng suất của bản thân. Nhưng nếu tình hình trở nên
nghiêm trọng hơn, hãy tìm đến cấp trên.

Vậy làm thế nào để đối phó với những nhân viên “cá biệt”?
Lần tiếp theo, khi bạn đối mặt với những nhân viên khó tính, hãy thử xem như đó là một kinh
nghiệp để học hỏi. Trở thành người giao tiếp tốt hơn sẽ giúp bạn làm nhẹ đi vấn đề khi nó xảy ra.
Và trên con đường sự nghiệp, bạn sẽ có khả năng đối phó với những người ở đủ mọi tính cách.
Điều này rất có ích cho sự nghiệp của bạn.
Bằng cách hiểu được làm thế nào để làm việc chung và quản lý những nhân viên có tính cách ”cá
biệt”, bạn sẽ được trang bị tốt hơn cho những vị trí cao hơn tại công ty của mình.

Nguồn:Profiles International
Tác giả: Christine Gallia

Mời bạn tải tài liệu "Quản lý nhân viên cá biệt: Vấn đề và cách giải quyết" để biết cách
ứng xử và quản lý những nhân viên cá biệt trong môi trường công sở.
Tags: Quản Trị Nhân Sự, Đào Tạo và Phát Triển Nhân Viên, Kỹ Năng Lãnh Đạo

Nguồn : Profiles International Vietnam

Truy cập : http://profilesvietnam.com/ hay http://blog.profilesvietnam.com/blog để biết

thêm chi tiết

				
DOCUMENT INFO
Description: Những nh�n vi�n c� t�nh c� biệt lu�n l� vấn đề lớn của c�c nh� quản l�. Đ�i khi đ� l� những nh�n vi�n c� năng lực nhưng lại rất kh� quản l�. Bằng c�ch hiểu được l�m thế n�o để l�m việc chung v� quản l� những nh�n vi�n c� t�nh c�ch ”c� biệt”, bạn sẽ được trang bị tốt hơn cho những vị tr� cao hơn tại c�ng ty của m�nh.