android-seminer by cuiliqing

VIEWS: 0 PAGES: 39

									      Android'e Giriş
Volkan TOKMAK – EMO Ankara Şubesi - Ocak 2012
          Android Nedir?

➲  2007, Google
➲  Mobil cihazlar için üretilmiş Linux tabanlı işletim
  sistemidir
➲  Açık kaynak kodlu ve ücretsizdir
➲  Mobil cihazlar için gerekli temel uygulamaları içerir
➲  Projenin desteği; Google ve OHA (Open Handset
  Alliance)
     Android Tercih Sebepleri


➲  Belirli bir marka için değil, destekleyen tüm
  markalar için
➲  Ücretsiz
➲  Firma özelleştirebilir, istediği şekilde sunabilir
      Android Tabanlı Cihazlar

➲  HTC Corp. (Desire, HD, Hero, Dream, Magic, Google
  Nexus One, Evo, Droid Eris, Tattoo, Sapphire, Flyer-
  Tablet)
➲  Samsung Group ( Galaxy, Moment, Galaxy Note,
  Galaxy Tab, vs.)
➲  Motorola
➲  Lenovo
➲  Sony
➲  Dell
➲  ….
         Özellikleri
➲ Çoklu görev(multitasking)
➲ Çoklu dokunuş(multitouch)
➲ Flash desteği
➲ OpenGL
➲ API
   Map, yüz tanıma, yer çekimi  sensörleri, GPS-
   lokasyon
       Handset Çizimler


➲  VGA
➲  2D grafik arşivler
➲  OpenGL ES 1.0 tabanlı 3D Grafik arşivlerine
➲  Geleneksel telefon çıkışlarına son derece kolay
  uyum sağlar
         Depolama


➲  Bilgi depolama amaçlı SQLite kullanmaktadır
        Bağlanabilirlik


➲  GSM
➲  Bluetooth
➲  EDGE
➲  3G, 4G
➲  Wi-Fi
➲  Hotspot
     Mesajlaşma


➲  SMS
➲  MMS
        Web Tarayıcı


➲  Açık kaynak kodlu WebKit tabanlı tarayıcı
➲  Firefox
➲  Opera
       Medya Destekleri


➲  MPEG-4
➲  MP4
➲  H.264
➲  MP3
➲  AAC
➲  AMR
➲  JPEG
➲  PNG
➲  GIF
         Ek Donanımlar


➲  Anti-titremeli video/foto kameraları
➲  Touchscreenler
➲  GPS
➲  Pusulalar
➲  Accelerometrelerde
           Sürümleri

➲  1.1 (?) - 9 Şubat 2009
➲  1.5 (Cupcake) – 30 Nisan 2009
➲  1.6 (Donut) – 15 Eylül 2009
➲  2.0-2.1 (Eclair) – 26 Ekim 2009
➲  2.2 (Froyo) – 20 Mayıs 2010
➲  2.3 (Gingerbread) – 6 Aralık 2010
➲  3.0/3.1/3.2 (Honeycomb) – Şubat 2011
➲  4.0 (Ice cream sandwich) – 2011 4.çeyrek (tablet-
  phone)
     Android 2.3 GingerBread


➲  Linux çekirdeği 2.6.35
➲  UI geliştirildi
➲  SIP(Session Initiation Protocol) ve VoIP
  desteklenmeye başlandı
➲  Yeni ses efektleri eklendi
➲  Yakın alan haberleşmesi(Near field
  communication) desteklenmeye başlandı
➲  Güç yönetimi ve uygulama kontrolü geliştirildi
    Android 3.0 HoneyComb


➲  Linux çekirdeği 2.6.36
➲  3 boyutlu masaüstü özelliği
➲  Multi-tasking yapısı geliştirildi
➲  Multi-core işlemciler desteklenmeye başlandı
➲  Google Talk'da görüntülü görüşme desteklenmeye
  başlandı
Android 1.1
Android 1.5
Android 1.6
Android 2.0
Android 2.2
Android 2.3
        Uygulamalar


➲  200.000+ uygulama
➲  Android Market
➲  İndiroid
➲  SlideMe
➲  AndAppStore
➲  AndroidGear
➲  AppsLib
➲  insydemarket
         Geliştirme Ortamı


➲  Windows Xp(32Bit), Vista (32-64Bit), Windows 7 (32-
  64Bit)
➲  Linux
➲  Mac OS X (intel)
      Geliştirme Araçları


➲  Android SDK
➲  Eclipse, Netbeans vb.
➲  Emulator ya da Android yüklü cihaz (test için)
➲  Java, JS (PhoneGap vb.), .NET (Mono Project),
  PHP (?)
Mimarisi
        Uygulama Çatısı


➲  Content Providers
   Diğer uygulamalardan veriye erişim ve paylaşım sağlar
➲  Resource Manager
   Non-code kaynaklara erişim sağlar
➲  Notification Manager
   Tüm uygulamalar tarafından status bar'da uyarı
    gösterilmesini sağlar
➲  Activity Manager
   Uygulama yaşam döngüsünü yönetir
Proje Yapısı

   ➲  src: paketler ve Java kodları
   ➲  gen: R.java bulunur. Resource
     erişimi için kullanılır.
   ➲  assets: 3.parti libler
   ➲  res:
      layout: ekran tasarımları
      drawable: imajlar
      values: string degerler
   ➲  manifest: uygulama ayarları
Android Manifest
       Android Manifest


➲  package tagi; projemizin paket adını gösterir
➲  uses-sdk android:minSdkVersion; en az hangi
  Android versiyonunda çalışması gerektiğini
  gösterir
➲  application android:icon tagi; uygulamamıza
  vereceğimiz ikon, android:label ise uygulama adı
  olacaktır
➲  action android:name tagi; aktif olan sınıfı belirtir
        Activity Nedir?


➲  Kullanıcı ile iletişim kurar
➲  Her ekran(sayfa) için Activity olmalı
➲  Layout'lar Activity'lerde kullanılırlar
➲  Başka Activity çağırabilir
➲  Veri gönderip, alabilirler
➲  Form, buton, textbox vs(arayüz elemanları)
  ekranda görüntülenmesidir
➲  I/O için kullanılır
Activity Yaşam Döngüsü
                   Activity

Method              Description                       Next

onCreate()            İlk yaratıldığında çalışır               onStart()

     onRestart()       Daha önce stop olmuşsa yeniden çalışmaya        onStart()
                 başladığında çalışır, peşinden mutlaka onStart çalışır.


     onStart()        Kullanıcıya görünürken çalışır.             onResume()or onStop()


           onResume()  Kullanıcı ile etkileşim başlar, tüm inputlar gelmeye  onPause()
                 başlar.

           onPause()  Bir önceki activity onResume olurken burası onPause onResume() or onStop()
                 olur.

     onStop()         Kullanıcıya uzun süre görünmeyince çalışır.       onRestart()or onDestroy()


onDestroy()            Tamamne sonlanmadan önce çalışır, finish()       nothing
                 çağrıldığında çalışır.
                 Intent

➲  Veri alış-verişini sağlar
➲  Activityler arası geçişi ve servislere erişimi sağlar
➲  Açık intentler
    Alıcı bellidir, genelde Java sınıflarıdır. Örnek; bir aktiviteden
    diğerine geçiş
➲  Dolaylı intentler
    Android'de yüklü olan uygulamaları çağırmada yardımcı olur.
    Örnek; uygulama içinden bir numara aranacak veya mesaj
    atılacaksa ilgili activity intent aracılığıyla çağırılır
          Services


➲  Görsel arayüz bulundurmaz
➲  Kullanıcı ile doğrudan değil dolaylı olarak etkileşim
  halindedir
➲  Birden fazla olabilir, Servisler birbirinden
  bağımsızdır
      Broadcast Receivers


➲  Yayın alıcısı bileşeni
➲  Görsel arayüz bulundurur
➲  Birden fazla olabilir, birbirinden bağımsızdır
       Content Providers


➲  Bilgi, Veri, İçerik Sağlayıcı bileşeni
➲  Görsel arayüz sunmaz
➲  Kullanıcı ile dolaylı olarak etkileşim halindedir
➲  Birden fazla olabilir, birbirinden bağımsızdır
        Güvenlik ve İzinler


➲  AndroidManifest.xml içinde tanımlanır
➲  Örnek:
   <uses-permission
    android:name="android.permission.RECEIVE_SMS" />
   <uses-permission
    android:name="android.permission.INTERNET" />
Sorular?
Teşekkürler!
 volkantokmak.com

								
To top