Docstoc

ak-ucgul

Document Sample
ak-ucgul Powered By Docstoc
					                     AK ÜÇGÜL ÖZELLİK BELGESİ
                       (Trifolium repens L.)

 I. ÇEŞİDİN ADI                :

 II. ORİJİNİ                  :
   1. Islah Edildiği Yer ve Yıl       :
   2. Islah Eden Kişi veya Kuruluş:
   3. Islah Yöntemi             :
   4. Ebeveyn Adları             :
   5. Çeşit Sahibi Kuruluş          :

 III. BOTANİKTEKİ YERİ
   1. Familyası               :
   2. Cinsi                 :
   3. Türü                  :
   4. Varyetesi               :

 IV. MORFOLOJİK ÖZELLİKLER (**)

          Özellikler          Parsel(1)    Açıklamalar   Not(x)    Örnek çeşitler
(+)1. Bitki : vernalizasyondan önce             yok veya çok zayıf   1   Barbian
çiçeklenme şeklinin eğilimi             A   zayıf         3   Aran
QN                          VS   orta          5   Milkanova
Plant : tendency to from inflorescences           kuvvetli        7   Lune de Mai
before vernalization                    çok kuvvetli      9   Tivoli
(+)2.Bitki :yeşil renk şiddeti               açık          3   Avoca
                          A-VS
QN                             orta          5   Milkanova
                          B-VG
Plant :intensity of green color               koyu          7   Brindisi

(+)3. Bitki :yaprak yoğunluğu                düşük         3   Makuri
                          A-VS
QN                             orta          5   Barblanca
                          B-VG
Plant : density of foliage                 yüksek         7   Grasslands Tahora

(+)4.Bitki :bitkide siyanürlü glikozide oranı        yok veya çok düşük   1   Pertina
QN                             düşük         3   Barbian
                           C
Plant :proportion of plants with cyanid           orta          5   Grasslands Tahora
glucoside                          yüksek         7   Avoca
                              çok yüksek       9   Grasslands Pitau
(+) (*) 5.Bitki : yaprakta beyaz              yok veya çok zayıf   1   Steinacher Weissklee
çıkıntı(hilal) işareti                   zayıf         3
                          A -VS
QN                             orta          5   Asterix
                          B- VG
 Plant :prominence of white leaf marks           kuvvetli        7
                              çok kuvvetli      9   Haifa

(*) 6.Bitki :Çiçeklenme zamanı               çok erken       1   Haifa
(+)                             erken         3   Chieftain
                          A-MS
QN                             orta          5   Grasslands Huia
                          B-MG
   Plant : Time of flowering               geç          7   Tivoli
                              çok geç        9   Regal

7.Bitki :yükseklik                A-MS   kısa          3   Kent Wild White
QN                        B-MG   orta          5   Pertina
 Plant : height                (a)     uzun          7   Milkanova

9.Bitki :gelişme tabiatı              A-VS  yar-dik        3
QN                         B-VG  orta          5   Makuri
 Plant :growth habit                (a)  yarı yatık       7   Grasslands Tahora
                            Ak Üçgül
                         (Trifolium repens L.)

          Özellikler         Parsel(1)   Açıklamalar  Not(x)    Örnek çeşitler
8.Bitki :genişlik                 A   dar         3   Asterix
QN                        MS   orta         5   Regal
 Plant:width                   (a)  geniş        7   Aran

10.Sap :stolonun boğum arası uzunluğu       A   kısa         3   Grasslands Tahora
(+)                       MS   orta         5   Aran
QN                        (b)   uzun         7   Barblanca
 Stem :internode length of stolon

(+)11. Sap: stolonun kalınlığı              çok ince       1   Kent Wild White
QN                        A   ince         3   Barbian
    Stem : thıckness of stolon        MS   orta         5   Grasslands Huia
                         (b)   kalın        7   Kersey
                             çok kalın      9   Aran
12.Yaprak : yaprak sapının uzunluğu           kısa         3   Asterix
(+)                        A   orta         5   Grasslands Huia
QN                        MS   uzun         7   Chieftain
  Leaf : lenght of petiole           (b)

(+)13.Yaprak : yaprak sapı kalınlığı       A   çok ince       1   Kent Wild White
QN                        MS   ince         3   Barbian
   Leaf : thickness of petiole        (b)   orta         5   Avoca
                             kalın        7   Milkanova
                             çok kalın      9   Regal
(*) 14. Yaprak : ortadaki yaprakçığın       A   çok kısa       1   Kent Wild White
uzunluğu                     MS   kısa         3   Barbian
(+)QN                      (b)   orta         5   Avoca
    Leaf : lenght of median leaflet          uzun         7   Grasslands Pitau
                             çok uzun       9   Aran
(*)15. Yaprak :ortadaki yaprakçığın        A   çok dar       1   Kent Wild White
genişliği                     MS   dar         3   Barbian
(+)                        (b)  orta         5   Grasslands Huia
QN                            geniş        7   Grasslands Pitau
    Leaf : width of median leaflet          çok geniş      9   Aran
(*)16. Yaprak :ortadaki yaprakçığın        A   çok küçük      1   Kent Wild White
büyüklüğü                     MS   küçük        3   Rivendel
(+)                        (b)  orta         5   Pertina
QN    Leaf : size of median leaflet         geniş        7   Grasslands Pitau
                             çok geniş      9   Aran
(*)17. Yaprak :ortadaki yaprakçığın        A   küçük
uzunluğun genişliğe oranı             MS   orta         3   Donna
(+)                           geniş        5   Barbian
 QN    Leaf : ratio of length to width of                 7   Rivendel
       median leaflet
18. Çiçek(kömeç):çiçek sapının          A   kısa         3   Kent Wild White
uzunluğu                     MS   orta         5   Grasslands Huia
(+)QN                          uzun         7   Aran
   inflorescence : length of peduncle
19.Çiçek(kömeç): çiçek sapının kalınlığı     A   ince         3   Grasslands Demand
(+)QN                       MS   orta         5   Grasslands Pitau
                             kalın        7   Aran
inflorescence: thickness of peduncle
                             Ak Üçgül
                          (Trifolium repens L.)

        Özellikler            Gözlem      Açıklamalar    Not(x)    Örnek çeşitler
20. bitki :çiçek(kömeç) sayısı           A     Birkaç(az)        3   Regal
(+)QN                       VS    Orta           5   Avoca
  plant :number of inflorescences             çok           7   Milkanova
21. Çiçek(kömeç):çapı                A    Küçük          3   Grasslands Demand
(+)QN                        VS    Orta           5   Beaumont
                               geniş          7   Crusader
 inflorescence:diameter
(*) Çeşit özellik belgesinde mutlaka belirtilmeli ve her yıl tespit edilmelidir.
(+) Özellik, çizim ve diğer açıklamalarla gösterilmiştir.
(**) UPOV TG/38/ 7 no’lu belgesine göre düzenlenmiştir.
(x)Belirlenen özellik yuvarlak içine alınmalıdır.

MG : Bitki grubu veya bitki kısımlarının tek bir gözlemle ölçülebilir değerler olması,
MS : Tek bitki veya bitki parçalarının üzerindeki gözlemle ölçülebilir değerler olması,
VG : Bitki grubu veya bitki kısımlarının tek bir gözlemle değerlendirilmesi,
VS : Tek bitki veya bitki parçalarının üzerindeki gözlemlerle görerek değerlendirme,

  (1) - A-İzole edilmiş(ayrılmış) bitkilerin parselleri
     B-Sıralar halindeki parseller
    C-Özel testler
     QL-Kalitative karakterler
    QN-Kantitative karakterler
     PQ- Yarı kantitatif karakterler

V.DİĞER ÖZELLİKLER

1. Çeşit ile ilgili başka özellikler :

2.Teknolojik özellikler :

2. Hastalıklar ve zararlılar :AÇIKLAMALAR

  a) bitkilerin üzerinde çiçeklenme zamanında gözlenmelidir.(bir çeşit %50 çiçeklendiğinde bitkiler
  çiçeklenme zamanı göz önünde tutulur.)
  b) sap ve yaprak :gözlemler sap ve yaprak üzerinde her çeşit için meydana gelmelidir. Çiçeklenme tam
  benzer her çeşit için ve çiçeklenmeden sonra sı ölçüm için sağlıklı büyüyen en uzun stolon her çeşitten
  seçilmelidir.


  1.bitki : vernalizasyondan önce çiçeklenmedeki eğilim

  Vernalizasyon periyodundan önce gözlem yapılmalıdır.çiçek başlarının (kömeç) sayısı her bitki üzerinde
  göstermek (ortaya çıkarılıp) sayılmalıdır ve değerlendirme yapılmalıdır.
                         Ak Üçgül
                      (Trifolium repens L.)


2.Bitki : yeşil rengin yoğunluğu

Bitkide yaprakların yeşil rengi kapsamlı incelenerek kaydedilir ve vejetatif görünüm gözlenmelidir.

3. Bitki : yaprak yoğunluğu

Bitkinin toprağı baştan başa kaplayan yaprakları incelenerek kaydedilir ve vejetatif görünüm gözlenmelidir.

4-Bitkide siyanürlü glikozide(HCN) oranı

Picro-sodic kağıdın hazırlığı(belirti kağıdı)
1.0g picric asid 100ml damıtılmış suda eritilir(çözünür).normalde sıcaklık(ısı) normal olarak gereklidir.)10g
sadyum karbonat 100ml damıtılmış suda eritilir.
Picric asid solusyonu soğduğu zaman sadyum karbonat solusyonuna ilave edilerek karıştırılır ve kehribar
renkli belirteç şişede saklanır.
Whatman No:1 şerit filitre kağıdı bu solusyona batırılır ve desikatörde kuru olarak depolanır.
Test yöntemi;
1-tercihen her bitkiden 6 sağlıklı yaprak seçilir ve ayrılır.epperdorf tüblerinin içine konur(her tübe üçlü bir
yaprak)konur.
2-tübler dondurucuda -18oC bir yerde kapalı olarak min 2 saat tutulur.
3-dondurucudan sonra şerit belirti kağıdı ependorf tübü açılır ve içine karşı karşıya yerleştirilir ve kapak
kapatılır. Bu kağıdı yerinde tutmak için yeterlidir.
4-tübler karanlık bir yerde 50oC de su banyosunda 2 saat yerleştirilir.
5- renk her 6 bitki için eğer HCN varsa kağıt yeşilden kırmızıya değişecektir. Renk reaksiyonları kaydedilir
ve göründü(var)/yok şeklinde belirtilir.

5-Bitki : yaprakta beyaz çıkıntı işareti

Gözlemler çiçeklenme öncesinde tüm bitkilerde incelenerek beyaz işaretlerin birkaç tipteki varlığı veya
işaretlerin varlığı ve yokluğu gözlenmeli ve kaydedilmelidir.

6-Bitki : çiçeklenme zamanı

En az 2 kere haftalık gözlem yapılmalıdır.
a)tek ayrılmış bitkiler çiçeklendiği zaman tüm bitkiler bir çeşit için ve çeşitler %50 çiçeklenme zamanı
gözlem yapılır
bitkide görünen renk vasıtasıyla 3 çiçeklenme göründüğünde çeşidinin %50 sinin çiçeklendiği çiçeklenme
zamanında gözlenmelidir. Bir çeşit için tüm bitkilerde bu çiçeklenme zamanı tek ayrılmış bitkilerin
b)ayrılmış parsellerde çiçeklenme zamanı tüm bitkiler için bir çeşitler gözlenir ve çiçeklenme zamanı
bitkilerin %80 inin çiçeklenmiş bitkilerde gözlenir.

10-11-Sap:stolonların boğum arası kalınlığı ve uzunluğu

Stolonun boğum arası uzunluğu 3 ve 4. boğum arası büyümenin ucundan hesap edilerek ölçülür.
Stolonun kalınlığı(çapı) 3. 4. boğum arasının orta noktasından ölçülmelidir.
                          Ak Üçgül
                       (Trifolium repens L.)
11-12 Yaprak:petiolün uzunluk ve kalınlık

Stolonun büyüme ucundan ölçülen 3.gelişen yaprağın uzunluğu, stolonun yaprakçığının 3. yaprakçığının
ortasındaki ana orta üçlüden ölçüm yapılır.kalınlık ise petiolün en geniş noktasından ölçülür.
Petiolün uzunluğu stolonun orta 3. yaprağının dibinden ölçülmelidir.

14-15- Yaprak : uzunluk(14) ve genişlik(15)

Stolonun 3. büyüyen yaprağın orta üçlü yaprakçığın büyüme ucundan seçilerek uzunluğu ve genişliği ölçülür.

16-Yaprak : orta yaprakçığın büyüklüğü

Ölçümler yapıldıktan sonra
yaprak uzunluğu X yaprak genişliği
şeklinde hesap edilir .

17- Yaprak :orta yaprakçığın genişliğinin uzunluğa oranı

Yaprak uzunluğu / yaprak genişliği
şeklinde hesap edilir .

18-19. Çiçeklenme :peduncelin uzunluğk ve kalınlık

Peduncel kalınlığı ve uzunluğu, bitkilerin merkez yakınındaki olgunlaşan çiçeklerde ölçüm için seçilir.
Peduncelin uzunluğu stolonların ana çiçeklenmede ölçülür.
Peduncelin kalınlığı stolonun ana çiçeklenme ile orta yoldaki nokta arasında ölçüm yapılmalıdır.
Stolonun ve çiçeğin dibi ile orta nokta arası ölçülür.

20-Bitki :çiçek (kömeç) sayısı

Çiçeklenme sayısı bitki tarafından değer biçilen her 60 bitkide olgunlaşan çeşitler, normalde 30 gün sonra her
çeşit için çiçeklenme tarihi verilir.

21-Kömeç: çapı

20. karakter için tahakkuk eden zamanda çiçeklenme büyüklüğü olgunlaşan her çeşitten 60 bitki 1-9 skalasına
göre değer verilir.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:9/5/2012
language:Unknown
pages:5