CONNECT – DEVELOPING AND DISSEMINATING EXCELLENT MOBILITY

Document Sample
CONNECT – DEVELOPING AND DISSEMINATING EXCELLENT MOBILITY Powered By Docstoc
					 CONNECT – DEVELOPING AND DISSEMINATING EXCELLENT MOBILITY
     MANAGEMENT MEASURES FOR YOUNG PEOPLE

PROMOTION AND DISSEMINATION PROJECT CONNECT – Slovenia/UM-FG

Dissemination of the Traffic snake game in school year 2007/2008

                                               Form or mode
  Date      Title         Internet link (if exist)       Initiator      of
                                               announcement
4.6. 2008   Evropski project  http://www.podlehnik.si/os/index.php?opti  School/    Web article
       Connect      on=com_content&task=view&id=165&Ite     teacher
                 mid=110

4.7.2008   Seja Sveta za   http://www.petv.tv/novice/novice---     Municipality  Web article and
       preventivo in   ptuj/seja-sveta-za-preventivo-in-vzgojo-v-         local TV news
       vzgojo v cestnem  cestnem-prometu.bzzzz                    report
       prometu
                 Video link:
                 http://www.petv.tv/videoarhiv/videoarhiv/2
                 51-oddaja.bzzzz

9.6. 2008   Začenjamo z igro  http://www.o-                School/    Web article
       "Prometna kača"  bp.mb.edus.si/clanek.php?id=121301227    teacher
                 2

13.6. 2008  V šolo peš, s                          UM-FG     Newspaper –
       kolesom ali z                                 Štajerski Tednik
       avtobusom
13.6. 2008  Z igro do     http://www.radio-              UM-FG     Web- article
       zmanjšanja     tednik.si/si/tednik/novica.php?id=1024
       prometne gneče
18.6. 2008  Otroci navdušeni  www.večer.si                 UM-FG     Newspaper –
       nad prometno                          And school   VEČER
       kačo
September   Odmeven uspeh   www.podlehnik.si               UM-FG     Local newspaper
2008     učencev OŠ                           and      – Podlehniška
       Podlehnik v                           Municipality  Žvegla
       okviru
       evropskega
       projekta Connect
June 2008   Evropski projekt  www.hajdina.si                Municipality  Local newspaper
       Connect                             and school   –
LIST OF ALL ARTICLES
 CONNECT – DEVELOPING AND DISSEMINATING EXCELLENT MOBILITY
     MANAGEMENT MEASURES FOR YOUNG PEOPLE


Dissemination of the Traffic snake game in school year 2008/2009

16.02.2009  CONNECT prejel   http://www.o-                 Primary    School Website
       prestižno      bp.mb.edus.si/clanek.php?id=123477933     School
       nagrado       2                       Bratov
                                        Polančič
24.04.2009  Odmeven uspeh    http://moptujfiles.intera.si/1559/Ptujcan%2  UM-FG     Newspaper
       učencev OŠ     0april%2009_internet.pdf                   Ptujčan
       Ljudski Vrt in OŠ
       Olge Meglič
April 2009  Evropski projekt  http://www.aure.gov.si/eknjiznica/biltenApr UM-FG      Newspaper –
       CONNECT       09.pdf                            Efficiently with
                                                the Energy
7.05.2009   Obvestilo o     http://www.o-                 Primary    School Website
       izvajanju igre   bp.mb.edus.si/clanek.php?id=124168150     School
       prometna kača    5                       Bratov
                                        Polančič
11.05.2009  Izvajanje igre   http://194.249.18.189/index.php?option=c   Primary    School Website
       prometna kača v   om_content&task=view&id=285&Itemid=1     school Olge
       šolskem letu    19                      Meglič
       2008/2009
22.06.2009  Prometna kača v   http://www.petv.tv/novice/novice---      Municipality  Web article and
       drugo uspela    ptuj/prometna-kaca-se-v-drugo-                local TV news
                 uspela.bzzzz                         report
June 2009   Igra prometna    http://143.gvs.arnes.si/ospodlehnik/index2  Primary    School paper
       kača – evropski   .php?option=com_docman&task=doc_vie      school     and website
       projekt       w&gid=7&Itemid=29               Podlehnik
       CONNECT
June 2009   Evropski projekt  http://www.aure.gov.si/eknjiznica/biltenJu  UM-FG     Newspaper –
       CONNECT       n09.pdf                           Efficiently with
                                                the Energy
LIST OF ALL ARTICLES