Critical Appraised Topics (CAT) by Vus6Owj

VIEWS: 39 PAGES: 2

									COCOM 2011

Critical Appraised Topics (CAT)
    Dr. Phyllis I. Spuls
    Rode draad: bespreken van opbouw van een CAT
    Leerdoel: kennis maken met het uitvoeren van een CAT en het leren kritisch
    beoordelen van een CAT
    Werkvorm: plenaire presentatie en doorlopen van het maken van een CAT
    Lesmateriaal: info over CAT en voorbeeld
    AV-middelen: PP presentatie en plenaire bespreking van een CAT
    Toetsvragen / evaluatiepunten:
Vb:
-noem de hierachie van evidence
-volgorde van zoeken naar evidence
-3 voorbeelden van geaggregeerde evidence databases
-3 criteria voor beoordelen RCT en SR
-welk beoordelngsinstrument is er voor richtlijnen
-
-

Lesmateriaal: info over CAT

Bij iedere ontmoeting met een patiënt komen er vragen naar boven over etiologie,
diagnostiek, prognose of therapie, die de arts niet zomaar kan beantwoorden. Volgens de
principes van EBM zou deze arts voor het beantwoorden van iedere vraag de volgende
stappen moeten doorlopen:
  1) nette vraag formuleren (PICO)
  2) beste evidence zoeken
  3) gevonden evidence kritisch beoordelen
  4) integreren van de nieuwe kennis met onze kennis en ervaring
  5) evalueren van het proces.

Dat is natuurlijk niet voor iedere vraag bij iedere patiënt te doen. Er zijn teveel vragen en er is
teveel nieuwe informatie. Een oplossing daarvoor is om in de loop van jaren beschikbare
evidence over die vragen samen te vatten. Dit noemen we een ‘Critically Appraised Topic’,
ofwel CAT. Hierin wordt naar relevante informatie gezocht en deze wordt kritisch
beoordelled op kwaliteit. De resultaten worden in de juiste klinische context geplaatst en
beoordeeld op klinische relevantie. Eventueel kan er een aanbeveling gedaan worden voor de
praktijk of een onderzoeksvraag geformuleerd worden. De CATs kunnen dan ook voor
anderen toegankelijk gemaakt worden middels een eventuele database.

Hoe ga je te werk bij een CAT?

1. Beschrijf kort de casus (indien van toepassing) die aanleiding gaf tot de vraag.
Voorbeeld casus: een patiënte met hidradenitis die net begonnen is met Humira belt op
donderdag middag dat ze sinds dinsdag ochtend griep heeft, echte griep met hoge koorts,
spierpijn, hoofdpijn, en hoesten. Zij vraagt of ze Tamiflu moet starten.

2. Definieer de vraag.
Moeten patiënten die een TNF-alpha remmer gebruiken Tamiflu starten als ze griep krijgen?

3. Definieer indien mogelijk een PICO.
PICO is een acroniem voor Patient (population), Intervention (behandeling of diagnostische
test), Control Group (vergelijking), Outcome (uitkomstparameter(s)). Een PICO wordt
gebruikt om op een structurele manier de vraag te verhelderen, om daar vervolgens precies de
goede literatuur bij te zoeken.

Voorbeeld PICO:
P Patiënten die griep krijgen terwijl ze immunosuppressiva gebruiken.
I Tamiflu gestart binnen 48 uur.
C Zelfde patiëntengroep, geen Tamiflu gestart.
O Aantal doden in Tamiflugroep versus controle groep.

4. Zoek de literatuur erbij.
(bekijk databases via de bibliotheek van je academie)
Vermeldt de zoekstrategie () en opbrengst (aantal hits)
Check relevante richtlijnen of protocollen (National Guidelines Clearinghouse, BAD,
Tripdatabase, Sumsearch). Check relevante systematic reviews (Cochrane, Tripdatabase,
Sumsearch, DARE, in pubmed met zoekfilter voor systematische reviews).
Voor o.a. oorspronkelijke studies Pubmed en Embase.
Indien hieruit niet de vraag beantwoord kan worden maak een zoekstrategie ofwel zelf ofwel
m.b.v. een clinical librarian.
Vermeldt de zoekstrategie (bron en trefwoorden) en opbrengst (aantal hits)
Noteer je selectiecriteria.
Beperk zoekresultaat tot max 3-5 artikelen.

5. Extraheer de data.
Beschrijf en bespreek de onderzoeksmethoden en resultaten. Als er meerdere artikelen over
zijn kunnen deze worden verzameld in een evidence tabel.

6. Beoordeel de kwaliteit. (bekijk de checklists op www.cochrane.nl onder downloads) en
toepasbaarheid.

7. Beantwoord je vraag.

Het eindresultaat van de CAT is een stukje tekst dat niet groter hoeft te zijn dan een A4, met
de volgende kopjes:
 - de vraag
 - klinische casus die aanleiding was tot de vraag
 - zoekstrategie
 - kritische beoordeling / level of evidence
 - bespreking van de resultaten en conclusies
 - het antwoord op de vraag (vermeld level of evidence)
 - referenties

								
To top