Docstoc

borang_permohonan

Document Sample
borang_permohonan Powered By Docstoc
					    Borang Permohonan Jawatan Dalam Perkhidmatan
       Aw am di Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan
            Kerajaan , Jabatan Perdana Menteri

                                  Tarikh Permohonan

                                    Sah Sehingga


J a w a t a n ya n g D i p o h o n     Tapisan
                      .
O     PENGAW AL KESELAMATAN
  M a k l u ma t P e r i b a d i
  Nama Penuh:              Emel:


  No. Kad Pengenalan:          Alamat:
  Jantina:
  Agama :
  Bangsa :               No. Telefon:
  Tempat Lahir:
                     (Rumah)

                     (Tel.Bimbit)
  Status Kahwin :
  Tarikh Lahir :            (Pejabat)
  Umur pada Tarikh Tutup Permohonan :
                     Kewarganegaraan :


  M a k l u ma t P a s a n g a n
  Nama Suami / Isteri:         Tempat Kerja Pasangan:


  Perkerjaan Pasangan:         Bilangan Anak:


  M a k l u ma t F i z i k a l
  Berat (kg):              Cacat Anggota:
  Tinggi (cm):             Cacat Penglihatan:
  Adakah anda berkaca mata?:      Cacat Pendengaran:
  Adakah anda rabun warna?:
M a k l u ma t P e r k h i d ma t a n L a i n
M a k l u ma t L e s e n
M a k l u ma t Ak a d e m i k
  SIJIL    UPSR      PMR / SRP    SPM / SPMV    STPM  IJAZAH

  TAHUN

SUBJEK PMR                    SUBJEK SPM
BAHASA MELAYU                   BAHASA MELAYU
 GEOGRAFI                     GEOGRAFI
 ILMU HISAB / ILMU HISAB MODEN /          PEND. ISLAM
 MATEMATIK                     SAINS
 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PIL.          SEJARAH
 1/2/3/4
                          TASAWWUR ISLAM
 BAHASA INGGERIS
 PENDIDIKAN ISLAM / PENGAJIAN AGAMA
 ISLAM
 SAINS / ILMU SAINS / SAINS PADUAN
 SEJARAH


M a k l u ma t K e g i a t a n L u a r
SUKAN                       PERSATUAN

Sukan:                      Persatuan:
Peringkat:                    Peringkat:
                         Peranan:
Peranan:
                         Persatuan:
Sukan:                      Peringkat:
Peringkat:

Peranan:                     Peranan:
M a k l u ma t P e n g a l a ma n K e r j a

Bil      Jawatan        Majikan  Gaji Pokok  Tempoh    Status  Kategori
Lain-lain Maklumat
 Adakah anda pesara kerajaan?           Adakah anda menerima pencen
                         kerajaan?


 Adakah anda calon Kenaikan Pangkat
 Secara Lantikan (KPSL)?             Adakah anda sedang berkh idmat
                         dengan kerajaan?


 Adakah anda pernah ditamatkan atau
 meletakkan jawatan dalam
 Perkhidmatan Awam?
*** Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan ke
alamat berikut :

Unit Pengurusan Sumber Manusia
Bahagian Khidmat Pengurusan
Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia
Aras -1, 1 dan 2 Blok B7
Kompleks Jabatan Perdana Menteri
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 PUTRAJAYA


*** atau emelkan kepada alamat emel berikut:
pengambilan@cgso.gov.my

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:79
posted:8/31/2012
language:Unknown
pages:3