Cam Ta Chua - PowerPoint by K88Gve

VIEWS: 68 PAGES: 18

									Sáng tác: ĐÀM MINH HOA
 Tiếng hát: TRIỆU YÊN
 Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa.
Đến muôn đời con ngợi khen Danh Chúa.
Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa.
  Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.
 Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con
  như phượng hoàng tung đôi cánh.
Chúa dắt dìu con đi trong cánh tay Người
      hạnh phúc nào hơn.
 Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa.
Đến muôn đời con ngợi khen Danh Chúa.
Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa.
  Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.
Vì tình yêu bao la, Chúa gìn giữ con
 qua bao hiểm nguy con vui sướng.
    Đôi mắt lệ rưng rưng
con hiến dâng Ngài êm ái nào hơn.
Sáng tác: ĐÀM MINH HOA
 Tiếng hát: TRIỆU YÊN
 Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa.
Đến muôn đời con ngợi khen Danh Chúa.
Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa.
  Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.
       Dù đời con thương đau,
sống bên Chúa con luôn cậy trông nơi Danh Chúa.
      Chúa đoái nhìn con xem con
     trong lúc vui sầu ủi an nào hơn.
 Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa.
Đến muôn đời con ngợi khen Danh Chúa.
Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa.
  Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.
Vì tay Chúa công minh luôn gìn giữ khỏi ác thù.
 Vì lạy Chúa nhân từ xin giơ tay luôn bênh đỡ.
Ngài giữ con yên hàn vui sống trên thế trần,
    nguyện mến yêu thành tâm
mong ngày hưởng Thiên Đàng vinh quang.
 Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa.
Đến muôn đời con ngợi khen Danh Chúa.
Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa.
  Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.
Sáng tác: ĐÀM MINH HOA
 Tiếng hát: TRIỆU YÊN
Thực hiện PPS: VÂN ĐỲNH
 AUSTRALIA tháng 1/2009

								
To top