Du lịch Sapa th�nh phố trong mơ by kc06

VIEWS: 36 PAGES: 3

More Info
									Du Lịch Sapa: Hà Nội - Sapa - Hàm Rồng - Thác Bạc - Lào
Cai (3 Đêm 2 Ngày)
Thời gian : 3 Đêm 2 Ngày
Giá tour : 1,450,000 VND
Phương tiện : Tàu Hỏa
Khách sạn :
Khởi hành từ : Hà Nội
Ngày khởi hành : Hàng Tuần
Du Lịch Sapa: Hà Nội - Sapa - Hà Khẩu (3 Đêm 2 Ngày)
Thời gian : 3 Đêm 2 Ngày
Giá tour : 1,450,000 VND
Phương tiện : Tàu Hỏa
Khách sạn :
Khởi hành từ : Hà Nội
Ngày khởi hành : Hàng Tuần
Du Lịch Sapa: Hà Nội – Sapa - Hàm Rồng – Lao Chải - Tả
Van ( 3 Đêm 2 Ngày)
Thời gian : 2 Ngày 3 Đêm
Giá tour : 1,450,000 VND
Phương tiện : Tàu Hỏa
Khách sạn :
Khởi hành từ : Hà Nội
Ngày khởi hành : Hàng Tuần
Du Lịch Sapa: Hà Nội – Sapa – Ý Linh Hồ - Lao Chải – Tả
Van – Giang Tả Chải – Sứ Pản (3 Đêm 2 Ngày)
Thời gian : 3 Đêm 2 Ngày
Giá tour : 1,450,000 VND
Phương tiện : Tàu Hỏa
Khách sạn :
Khởi hành từ : Hà Nội
Ngày khởi hành : Hàng Tuần
Du Lịch Sapa: Hà Nội - Sapa - Hàm Rồng - Cát Cát - Lào
Cai (3 Đêm 2 Ngày)
Thời gian : 3 Đêm 2 Ngày
Giá tour : 1,450,000 VND
Phương tiện : Tàu Hỏa
Khách sạn :
Khởi hành từ : Hà Nội
Ngày khởi hành : Hàng Tuần
Du Lịch Sapa: Hà Nội – Sapa - Cát Cát – Sín Chải - Núi
Hàm Rồng - Lào Cai (3 Ngày 2 Đêm)
Thời gian : 3 Đêm 2 Ngày
Giá tour : 1,450,000 VND
Phương tiện : Tàu Hỏa
Khách sạn :
Khởi hành từ : Hà Nội
Ngày khởi hành : Hàng Tuần
Du Lịch Sapa: Hà Nội - Sapa - Chợ Bắc Hà - Lào Cai (3
Ngày 4 Đêm)
Thời gian : 3 Ngày 4 Đêm
Giá tour : Liên hệ
Phương tiện : Tàu Hỏa
Khách sạn :
Khởi hành từ : Hà Nội
Ngày khởi hành : Hàng Tuần
Du Lịch Sapa: Chinh Phục Đỉnh Fansipan (3 Ngày 4 Đêm)
Thời gian : 3 Ngày 4 Đêm
Giá tour : Liên hệ
Phương tiện : Tàu Hỏa
Khách sạn :
Khởi hành từ : Hà Nội
Ngày khởi hành : Hàng Tuần
Du Lịch Sapa: Chinh Phục Đỉnh Fansipan (4 Ngày 5 Đêm)
Thời gian : 4 Ngày 5 Đêm
Giá tour : Liên hệ
Phương tiện : Tàu Hỏa
Khách sạn :
Khởi hành từ : Hà Nội
Ngày khởi hành : Hàng Tuần

								
To top