Perspektywy rozwoju oraz ocena ryzyka - MONEY_ BUSINESS

Document Sample
Perspektywy rozwoju oraz ocena ryzyka - MONEY_ BUSINESS Powered By Docstoc
					Biznes plan
Blayer
  #1


 Lipno 2011
Spis Treści
Podsumowanie ................................................................................................................................ 3
 1.1 Karta informacyjna projektu ............................................................................................ 3
 1.2 Podsumowanie projektu ................................................................................................... 3
Charakterystyka produktu/usługi .................................................................................................... 5
 1.3 Opis produktu ................................................................................................................... 5
 1.4 Odbiorcy ........................................................................................................................... 5
 1.5 Sprzedaż i kanały dystrybucji .......................................................................................... 5
 1.6 Technologia ...................................................................................................................... 5
Charakterystyka zespołu ................................................................................................................. 5
 1.7 Przewidywana struktura organizacyjna ............................................................................ 5
 1.8 Skrócone życiorysy członków zespołu ............................................................................ 5
 1.9 Harmonogram zatrudniania pracowników ....................................................................... 7
Analiza SWOT ................................................................................................................................ 7
 1.10  Silne strony ................................................................................................................... 7
 1.11 Słabe strony ...................................................................................................................... 7
 1.12  Szanse przedsiębiorstwa ............................................................................................... 7
 1.13  Zagrożenia przedsiębiorstwa ........................................................................................ 7
Perspektywy rozwoju oraz ocena ryzyka ........................................................................................ 7
 1.14  Perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa ....................................................................... 7
 1.15  Ocena ryzyka ................................................................................................................ 7
 1.16  Pytania i odpowiedzi .................................................................................................... 7
Nakłady inwestycyjne ..................................................................................................................... 7
 1.17  Wysokość nakładów inwestycyjnych ........................................................................... 7
 1.18  Struktura nakładów inwestycyjnych ............................................................................. 8
Prognozowane zyski ....................................................................................................................... 8
 1.19  Prognozowane zyski ..................................................................................................... 8
Perspektywy rozwoju rynku ........................................................................................................... 9
Dane kontaktowe ............................................................................................................................ 9
Podsumowanie
1.1  Karta informacyjna projektu

   Nazwa projektu   Blayer
   Projektodawca   Andrzej Jęziorski
   Lokalizacja    Sikorskiego 10/22
             87-600 Lipno
   Kontakt      519 594 539, e-mail: andypsv@path-of-power.com

   Branża       IT (nowe technologie) + Reklama
   Faza rozwoju    Ukończony prototyp

   Zakładane     200 tys. euro
   nakłady
   inwestycyjne

   Możliwości     Najlepszą opcją wyjścia będzie wprowadzenie firmy na GPW i
   wyjścia      sprzedaż udziałów.

1.2  Podsumowanie projektu
Biznes zakłada stworzenie sieci innowacyjnej reklamy graficznej (na całą Polskę) w formie
wysokopowierzchniowych ekranów LED.
DLACZEGO REKLAMA NA EKRANIE
DIODOWYM JEST SKUTECZNIEJSZA OD
POZOSTAŁYCH REKLAM OUTDOOR?

Obecnie na ulicach polskich miast zainstalowanych
jest ponad 100 tysięcy nośników reklamowych
sklasyfikowanych jako reklama zewnętrzna. Obok
klasycznych nośników outdoor, zainstalowane są
różnego rodzaju szyldy i reklamy wykonywane na
indywidualne zamówienie reklamodawców, nie
ujęte w powyższej klasyfikacji.

Tym samym nasycenie nośnikami reklamy obszaru
ulic naszych miast, sprawia iż przeciętny odbiorca
uodparnia się na odbiór niesionego przekazu.
Reklamodawcy zmuszeni są zatem do poszukiwania
nowych nośników, zwracających uwagę adresatów
przekazu reklamowego.

Jednym z nośników, które ze względu na swoje
właściwości i parametry zwraca na siebie uwagę,
jest ekran LED, emitujący reklamę w formie
dynamicznej z obrazem kolorowym w wysokiej
rozdzielczości.

Jak wskazują badania rynku, skuteczność reklamy
na panelach diodowych może spowodować nawet
82 procentowy wzrost sprzedaży produktu. Ta
wartość dotyczy szczególnie reklamy produktu
emitowanej na wielkoformatowym ekranie w
miejscu w pobliżu miejsca sprzedaży. Rozbudowana
sieć ekranów LED pozwala klientom na wybór
miejsca emisji reklam pod kątem optymalizacji
kampanii reklamowej i skierowania jej do pożądanej
grupy docelowej. W konsekwencji mimo wysokiego
kosztu zakupu reklamy, jednostkowy koszt dotarcia
do klienta okazuje się niższy w stosunku do kosztu
wygenerowanego przy zastosowaniu tradycyjnych
nośników reklamowych.
Charakterystyka produktu/usługi
1.3  Opis produktu
Prócz reklamy kontekstowej dot. umieszczenia reklamy na billboardzie, będzie również podany
link do strony internetowej (pod ekranem będzie szyld z logo i wysoko-wyrazisty napis z
adresem internetowym („Umieść reklamę” - www.blayer.pl, i nr tel.).
Zamiast tracić czas na połączenia telefoniczne (chociaż będzie zawsze osoba pod telefonem)
rozwiązanie, które zostało zaproponowane to stworzenie strony internetowej, na której będzie
możliwość wybrania lokalizacji reklamy oraz zapłacenia za nią kartą kredytową –
samoobsługowo, bez konieczności ingerencji ludzkiej (reklama będzie automatycznie ładowana
na billboardy, z poziomu strony www). Dla klienta będą również dostępne statystyki.
Są to rozwiązania nowe i dotychczas niestosowane w branży.
Będzie istniała także możliwość stworzenia dla klienta reklamy za min. 250 zł. Zostanie w tym
celu wynajęta zewnętrzna agencja, która będzie otrzymywała 8/10 kwoty zamówienia i będzie
utrzymywała kontakt z klientem.

1.4  Odbiorcy
Mikro i mali przedsiębiorcy, firmy, korporacje - chociaż także i osoby prywatne.

1.5  Sprzedaż i kanały dystrybucji
Internet, a także telefon (w przypadku kontaktu).

1.6  Technologia
Technologia istnieje.

Charakterystyka zespołu
1.7  Przewidywana struktura organizacyjna
W momencie startu nad projektem będzie pracowała tylko jedna osoba, jednak w przyszłości (po
pierwszym umiejscowieniu billboardów) i zanotowaniu pierwszych zysków – zostaną
zatrudnione kolejne osoby wraz z koniecznością obługi nieustannie wzrastającej ilości samych
billboardów i ilości klientów.
Cały szablon obsługi firmy zostanie przekazany na stronie internetowej, a także (nowym)
zatrudnionym członkom zespołu, tak aby była możliwa obsługa biznesu nawet w przypadku
śmierci głównego inicjatora.

1.8  Skrócone życiorysy członków zespołu
Andrzej Jęziorski, ur. 29.07.1989, andypsv@path-of-power.com, 519 594 539

Zajmuje się od 7 lat profesjonalnym tworzeniem stron internetowych, z portfolio prac:
www.cocaincorp.com (także: http://path-of-power.com/websites), posiada także bloga, który jest
w 0.4 mln najczęściej odwiedzanych stron na świecie: www.path-of-power.com.
Napisał także i wydał książkę („Wiedza Tajemna: Moc Spirytualizmu”), jej wersja elektroniczna
jest udostępniona (za darmo), pod adresem: http://path-of-power.com/,211. Jedna ze stron
internetowych, którą zrobił dla poszczególnego klienta była pokazana w TVP1 (klient był
zaproszony do programu). Video można obejrzeć na stronie portfolio.
Od urodzenia interesuje się biznesem, samorozwojem, a zdobytą wiedzę wykorzystuje na
codzień.
Ukończone liceum na kierunku mat.-fiz. ze zdaną maturą. Uczęszczał do gimnazjum prywatnego
w Lipnie.
Inne projekty.
- www.testynarkotykowe.pl, projekt zakładał wprowadzenie testów narkotykowych do szkół – w
1 tys. listach wysłanych do 1000 największych szkół w Polsce po ok. 700-1400 uczniów, gdzie
min. profit (czysty zysk) byłby 15 tys. złotych w przypadku „wejścia” 1 tylko szkoły;
zakończony niepowodzeniem, w chwili obecnej na sprzedaż
- www.chcur.cocaincorp.com, projekt w którym użytkownicy mają możliwość wymiany
walutowej pomiędzy sobą (a także po różnym kursie), co pozwala na oszczędności rzędu 2-3%
względem banków i kantorów; w przypadku gdy np. ktoś wziął kredyt na dom np. we franku
szwajcarskim na kwotę 200 tys., pozwoliło to by mu na zaoszczędzenie ok. 15 tys. zł w okresie
całego spłacania kredytu; kopia serwisu walutomat.pl, który generuje miesięczne przychody
rzędu ok. 175 tys. zł (w chwili obecnej) przy niemalże zerowych kosztach uzyskania przychodu;
zakończony niepowodzeniem ze względu na brak uzyskania inwestora strategicznego (nikt nie
zainwestował), sprzedany za 3 tys. zł (jako kopia licencji „na wyłączność”, na rok czasu)
- www.bizpek.cocaincorp.com, projekt który zakładał stworzenie globalnego serwisu
ogłoszeniowego (na cały świat), z pójściem od strony biznesów (koszt zamieszczenia 1
ogłoszenia to $100, bez opcji); projekt dostał się do Finału inkubatory.pl, jednak nie otrzymał
środków, z powodów: a) zbyt duży rynek, zbyt duże pieniądze, b) brak przewagi, która
umożliwiałaby stanie się #1, liderem na rynku; nie udało się uzyskać pieniędzy w innym z
funduszy typu business angels (biznesplan: http://path-of-
power.com/download/_bizpek/biznes.plan(businessretake.com).docx); serwis w chwili obecnej
na sprzedaż
- www.lend.cocaincorp.com, projekt zakładał wprowadzenie pożyczek internetowych,
udzielanych natychmiastowo, w ciągu 15 minut na konto bankowe przez wysłanie SMS/ przez
formę internetową; nie uzyskał zewnętrznego finansowania, porzucony
- www.buzzpek.cocaincorp.com, projekt który został stworzony w mniej niż 48h czasu w
maratonie kodowania: hackfest; pozwalał ludziom na wysłanie za pomocą 1 kliknięcia myszy –
wiadomości (e-mail) do wszystkich zgrupowanych inwestorów, funduszy business angels,
banków i prywatnych pożyczkodawców, wydawców książek i dziennikarzy w zamian za niską
opłatę (20-200 EURO); jednak nie otrzymał żadnego wyróżnienia jak i zainteresowania ze strony
mediów/inwestorów
Te ostatnie (nieudane) projekty pokazują w pewnym stopniu, że mam pewne doświadczenie
w konstruowaniu i doprowadzaniu do końca projektów oraz siłę, chęć, wiedzę i motywację,
która pozwoli mi odnieść sukces w celach, które sobie zakładam.
1.9  Harmonogram zatrudniania pracowników
-


Analiza SWOT
1.10 Silne strony

1.11 Słabe strony
1.12 Szanse przedsiębiorstwa

1.13 Zagrożenia przedsiębiorstwa

Perspektywy rozwoju oraz ocena ryzyka
1.14 Perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa
Wyjście na inne kraje jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Hiszpania i ich
zdominowanie pod względem przychodów z reklam, później zdominowanie całej Europy, a
także zaznaczenie udziału na rynku Stanów Zjednoczonych.
Stworzenie ogólnoświatowego przedsiębiorstwa z akcjami notowanymi na rynkach finansowych.

1.15 Ocena ryzyka

1.16 Pytania i odpowiedzi

Nakłady inwestycyjne
1.17 Wysokość nakładów inwestycyjnych
Koszt 1 billboardu o powierzchni 15m2 wraz z jego konstrukcją, montażem, oprogramowaniem,
projektem zagospodarowania, konstrukcją nośną („pod klucz”) to 220 tys. złotych. W przypadku
większego zamówienia cena wykonania całości wynosi 200 tys. zł / billboard.

Na każdy billboard jest udzielana 2-letnia gwarancja i rozwiązania te są wsparte serwisem,
zarówno w kwestii obsługi oprogramowania jak i wymiany uszkodzonych elementów. W skład
zamówienia wchodzi także kamera video z całodobowym podglądem billboardów. Czas
wykonania jednego billboardu od momentu postawienia do pełnego uruchomienia wynosi 3
miesiące.

Początkowy koszt, mimo że wysoki – zwraca się w ciągu 4-8 miesięcy od czasu postawienia i
urochomienia systemu.
1.18 Struktura nakładów inwestycyjnych
-

Prognozowane zyski
1.19 Prognozowane zyski
Wychodząc z Warszawy, jako miejsca gdzie potencjalne zyski są najwyższe oraz istnieje niemal
absolutna pewność, że ilość reklamodawców będzie zapewniona, przyjmując cennik.
             Kampania spotów 5 sekundowych (cena kampanii)
             Ilość spotów na  cena emicji  cena emisji
   Powtarzalność                            Cena emisji tygodniowej
               dobę**    30-dniowej  2-tygodniowej
   w każdej minucie      1000     2,340.00    1,500.00       900.00
  pętla co 2,5 minuty     400     1,620.00    1020.00       600.00
   pętla co 5 minuty      200     1,200.00     720.00       420.00
  pętla co 10 minuty      100     660.00     480.00       300.00             Kampania spotów 10 sekundowych (cena kampanii)
             Ilość spotów na  cena emicji  cena emisji
   Powtarzalność                            Cena emisji tygodniowej
               dobę**    30-dniowej  2-tygodniowej
   w każdej minucie      1000     4,680.00    3,000.00      1,800.00
  pętla co 2,5 minuty     400     3,240.00    2,040.00      1,200.00
   pętla co 5 minuty      200     2,400.00    1,440.00       840.00
  pętla co 10 minuty      100     1,680.00     960.00       600.00             Kampania spotów 15 sekundowych (cena kampanii)
             Ilość spotów na  cena emicji  cena emisji
   Powtarzalność                            Cena emisji tygodniowej
               dobę**    30-dniowej  2-tygodniowej
  w każdej minucie      1000     5,640.00    3,600.00      2,280.00
   pętla co 3 minuty      400     4,200.00    2,640.00      1,680.00
   pętla co 5 minuty      200     3,120.00    1,920.00      1,200.00
  pętla co 10 minuty      100     2,160.00    1,200.00       840.00

Ceny te są uśrednionymi kosztami reklamy kilku firm oferujących wyświetlanie spotów
reklamowych w Warszawie, dot. one powierzchni billboardu o powierzchni 15m2. Są to ceny
netto.
Wynajem powierzchni (pod billboard) oraz ceny zużycia prądu to są w zasadzie jedyne koszty
stałe, które trzeba odliczyć od możliwych przychodów. Są one zależne od lokalizacji i
podpisanej umowy (czasu trwania) oraz pory roku. Koszt wynajmu kawałka ziemii o
powierzchni 10m2 wynosi średnio ok. 1-3 tys. zł miesięcznie i jest zależny od czasu trwania
umowy i lokalizacji, a także motywacji właściciela. Natomiast miesięczny koszt elektryczności
zależny jest od pory roku oraz aktualnych cen elektryczności i dla billboardu o powierzchni
15m2 waha się w granicy 1,200zł/m-c w zimie do 2,000zł/m-c w czasie letnim (istnieje
konieczność zwiększenia mocy lamp, ze względu na Słońce i teoretycznie słabszą widoczność w
dzień przy mniejszym kontraście).
Czas zużywania się lamp LED przy codziennej eksplatacji od 6:00-23:00 wynosi średnio ok. 25
lat.
Min. profit, pod odliczeniu kosztów z jednego billboardu o powierzchni 15m2 wynosi średnio
min. 25,000-70,000 zł w zależności od zagospodarowania czasu trwania reklamy oraz czasu
trwania eskpozycji reklamowych.
Przy ilości 10 billboardów, szacowany profit miesięczny to ok. 350,000 zł.
Wszystkie obliczenia były powtarzane trzykrotnie.


Perspektywy rozwoju rynku
Segment rynku w obszarze reklam LED jest rynkiem stosunkowo nowym, nienasyconym (jeśli
chodzi o kraje Europy), gdzie jest wielki obszar do zagospodarowania.
Jest pewne, że rynek ten będzie się rozwijał przez następne kilkanaście-kilkadziesiąt lat, póki się
nie nasyci. Teraz jest właściwy moment wejścia.

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko   Andrzej Jęziorski

Adres        Sikorskiego 10/22
zamieszkania    87-600 Lipno

Email        andypsv@path-of-power.com

Nr telefonu     519 594 539

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:8/28/2012
language:Polish
pages:9