Soalan Lazim by lanyuehua

VIEWS: 4 PAGES: 3

									    PARTNER - MENINGKATKAN EFISIENSI PERBANKAN DAN PERKHIDMATAN
       PELANGGAN KE ARAH PERKONGSIAN PERNIAGAAN SEJATI

    INISIATIF FASA 1: MEMPERKEMAS DAN MEMPERMUDAHKAN PERMOHONAN
                 PINJAMAN PKS

Soalan Lazim (FAQs)


1. Apa itu “PARTNER”?

    “PARTNER” ialah satu siri inisiatif yang dijalankan oleh Persatuan Bank Bank Dalam
    Malaysia (ABM) dan ahli-ahli bank komersilnya bagi menyokong pertumbuhan dan
    pembangunan Sektor Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS).

    Dibawah “PARTNER”, kami berhasrat untuk menjadi sebagai rakan kongsi dan bukan
    sahaja pembiaya kewangan. Di bawah fasa 1 inisiatif-inisiatif tersebut, kami cuba
    memperkemas dan memudahkan proses-proses dan prosedur-prosedur untuk
    permohonan pinjaman PKS.

2. Berapa banyak bank yang akan menyertai “PARTNER”?

    Sejumlah 14 bank-bank komersil yang terdiri daripada 9 bank-bank tempatan dan 5
    bank-bank antarabangsa akan turut serta dalam “PARTNER”.

    Berikut adalah bank-bank yang terlibat (menurut abjad) dalam “PARTNER”:-

    1.  Affin Bank Berhad           8.  HSBC Bank Malaysia Berhad
    2.  Alliance Bank Malaysia Berhad     9.  Malayan Banking Berhad (Maybank)
    3.  AmBank (M) Berhad          10.  OCBC Bank (Malaysia) Berhad
    4.  CIMB Bank Berhad           11.  Public Bank Berhad
    5.  Citibank Berhad           12.  RHB Bank Berhad
    6.  EON Bank Berhad           13.  Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
    7.  Hong Leong Bank Berhad        14.  United Overseas Bank (Malaysia) Berhad


3. Bagaimanakah proses-proses dan prosedur-prosedur permohonan pinjaman PKS
  dipermudahkan?

    Di bawah “PARTNER”, satu borang permohonan pinjaman yang mudah telah disediakan
    di mana ianya boleh digunakan sekiranya bank yang ingin dikunjungi tidak mempunyai
    borangnya sendiri. Daripada pengamatan kami, bank-bank berikut mempunyai borang
    permohonan mereka sendiri untuk PKS:-

    1.  Alliance Bank Malaysia Berhad     6.  OCBC Bank (Malaysia) Berhad
    2.  EON Bank Berhad            7.  Public Bank Berhad
    3.  Hong Leong Bank Berhad        8.  RHB Bank Berhad
    4.  HSBC Bank Malaysia Berhad       9.  Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
    5.  Malayan Banking Berhad (Maybank)

    Susulan pelancaran inisiatif PARTNER, sebanyak 8 bank telahpun menggunakan borang
    permohonan PARTNER. Sila berhubung dengan bank-bank tersebut untuk maklumat
    lebih lanjut berkenaan hal ini. Senarai 8 bank adalah seperti berikut:-
                      Mukasurat 1/3
    1. Affin Bank Berhad         5. HSBC Bank Malaysia Berhad
    2. AmBank (M) Berhad         6. Malayan Banking Berhad (Maybank)
    3. EON Bank Berhad          7. RHB Bank Berhad
    4. Hong Leong Bank Berhad       8. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd

    Tambahan kepada borang permohonan mudah ini, dilampirkan juga dua set senarai
    semak. Set yang pertama memperincikan dokumen-dokumen umum/am atau maklumat
    yang perlu dilampirkan bersama borang permohonan dan set kedua memperincikan
    dokumen-dokumen khusus atau maklumat yang diperlukan untuk pelbagai jenis
    kemudahan. Dengan cara ini, anda akan dapat menjangkakan dokumen-dokumen
    sokongan atau maklumat yang perlu diberikan untuk tujuan permohonan pinjaman dan
    menggunakannya kembali jika diperlukan. Namun begitu, sila ambil perhatian bahawa
    senarai semak ini mungkin akan ditambah lagi oleh sesetengah bank untuk
    mendapatkan maklumat atau dokumen tambahan bagi membantu dalam memproses
    pinjaman.

4. Adakah semua bank-bank akan menggunakan borang permohonan mudah ini dan
  senarai semakan dokumen-dokumen?

    Sekiranya bank yang mana anda kunjungi untuk membuat pinjaman PKS mempunyai
    borang permohonannya sendiri, sila gunakan borang tersebut melainkan jika dinasihat
    untuk menggunakan borang ini.

    Kami akan menasihati anda sama ada anda perlu menggunakan borang permohonan
    mudah ini atau borang permohonan bank yang sedia ada apabila membuat permohonan
    untuk satu pinjaman PKS.

5. Apakah had masa semasa, bagi semakan semula dan proses permohonan pinjaman
  PKS? Adakah had masa ini boleh dipendekkan?

    Dengan inisiatif “PARTNER”, bank-bank telah menyediakan satu had masa biasa yang
    menunjukkan peringkat-peringkat dalam pemprosesan satu permohonan pinjaman yang
    jelas dan mudah dan tempoh masa yang dijangkakan. Ini akan membolehkan anda
    merancang dahulu dan menjangka masa yang akan diambil untuk mengkaji semula dan
    proses permohonan pinjaman PKS anda. Penekanan dan tujuan had masa biasa ini,
    adalah bukan untuk memendekkan masa yang diambil untuk proses satu permohonan
    pinjaman, tetapi ia merupakan satu komitmen oleh bank-bank terhadap satu had masa
    minima dan maksima dalam setiap peringkat-peringkat tersebut dalam pemprosesan
    satu permohonan pinjaman mudah dan jelas.

    Satu permohonan pinjaman yang jelas dan mudah adalah di mana satu pinjaman
    tersebut tiada cagaran ataupun bersih, bukan tertakluk kepada persetujuan daripada
    pihak berkuasa, mana-mana pihak ketiga lain atau kelulusan CGC atau mana-mana
    duluan syarat-syarat khusus lain, di mana kelulusan khusus yang memerlukan masa
    perlu diperolehi.

6. Bagaimana boleh saya memeriksa status permohonan pinjaman saya atau membuat
  pertanyaan mengenai satu pinjaman PKS?

    Satu senarai komprehensif SME Contact Point semua bank-bank yang terlibat telah
    disusun dan diwujudkan dalam laman web ABM untuk kemudahan rujukan anda. Anda
    juga boleh merujuk laman web kami untuk satu senarai SME Contact Point kami.
    Kakitangan SME Contact Point kami boleh membantu anda dengan sebarang
    pertanyaan berkaitan dengan permohonan pinjaman baru atau satu permohonan
    pinjaman yang mana telah diserahkan kepada kami.


                    Mukasurat 2/3
7. Bagaimana boleh saya mengetahui lebih lanjut atau memahami dengan lebih baik
  tentang pelbagai inisiatif di bawah Fasa 1 “PARTNER”?

    Satu nota-nota penjelasan dan garis-garis panduan untuk set pertama inisiatif-inisiatif ini
    telah disediakan untuk menjelaskan, membantu dan membimbing PKS melalui inisiatif
    ini.

    Satu salinan nota-nota penjelasan ini dan garis-garis panduan dan pakej dokumen-
    dokumen di bawah Fasa 1 “PARTNER” boleh dimuat turun dari laman web ABM.
    Dokumen-dokumen ini juga boleh didapati di laman web bank-bank atau dalam bentuk
    cetakan daripada SME Contact Point kami.


8. Jika saya ada sebarang maklum balas atau pertanyaan berkenaan dengan
  “PARTNER”, siapa sepatutnya saya hubungi?

    Maklum balas anda pada set inisiatif pertama ini adalah amat mustahak. Anda boleh
    menghantar maklum balas mengenai “PARTNER” dan inisiatif-inisiatifnya atau sebarang
    pertanyaan bagi permohonan pinjaman yang bakal dibuat atau satu permohonan
    pinjaman yang telah dikemukakan, kepada ABM atau melalui laman web,
    www.abm.org.my atau melalui talian bebas tol ABMConnect di 1-300-88-9980 dari 9:00
    pagi hingga 5:30 petang, Isnin hingga Jumaat atau terus kepada kami di SME Contact
    Point kami.
                     Mukasurat 3/3

								
To top