Fiat bilgisi by kirmizidankadin1

VIEWS: 13 PAGES: 1

									                                  14.06.2012

             Sayın Ali beyin dikkatine
      Ашаьыдакы сипаришин кабулуну ве эерекини риъа едерим

                            Fiat 1000 adet (ABS
 Ebatlar
                               dolları)
             1 beyaz 70 kraft +
47x59x10
               2 kraft 70
 43x57x10           3 kraft 70
 47x59x10           3 kraft 70
 47x60x10           3 kraft 70
 43x58x10           3 kraft 70
49.5x60x10          3 kraft 70
 47x61x10           3 kraft 70
 47x62x10           3 kraft 70
               1 beyaz 70 +
35x48x10         12 mikron politilen +
               2 kraft 70
              1 beyaz 70 + 12
35x46.5x9         mikron politilen +
               2 kraft 70
49,5x63x10          3 kraft 70
 43x60x10           3 kraft 70
             1 beyaz 70 kraft +
47x60x10
               2 kraft 70

Fiat paletsiz ve klishesizdir.
Lütfen, çalışdığınız bankaların ismini bildiresiniz.


ÑÀÉÃÛËÀÐËÀ,
ÁÀÁÅÊ ÉÓÑÓÁÎÂ

								
To top