visitor feedback forms cymraeg by Caesura

VIEWS: 8 PAGES: 1

									                                                     Stwdios Agored 2009
Dyddiad ……………………….               Stiwdio ………………………………………….
Er mwyn inni fedru trefnu achlysur hyd yn oed mwy llwyddiannus y flwyddyn nesaf hoffem wybod eich barn a byddem yn
ddiolchgar pe medrech ateb y canlynol:


Os hoffech inni ychwanegu  Ydy HG yn   Ydych chi’n   A ddylid  Ydych   Sawl    Prif reswm  Ydych chi’n  Oedran    Sut
eich manylion i’n rhestr  syniad da?  mwynhau?     cynnal   chwi   stiwdio   dros     lleol neu’n   a) 0-25   cawsoch   Unrhyw sylw arall?
              (graddfa 1-  (graddfa 1-10)  HG yn    wedi   fwriadwch  ymweld?   ymwelydd â’r  b) 26-35   chi wybod
bostio rhowch eich enw                         ymweld
              10)              flynyddol       ymweld â         ardal?     c) 36-45 d)  am HG?
a’ch cyfeiriad yn y blwch                 ?      â     hi?                   46-59 e)
isod                            (graddfa  Stiwdio                      dros 60
                                    Agored
                              1-10)
                                    o’r
                                    blaen?

Enw

CyfeiriadCôd Post
ebost
Enw

CyfeiriadCôd Post
ebost
Enw

CyfeiriadCôd Post
ebost

								
To top