BORANG-AK52-panjar-wang-runcit

					                                         (BORANG AK 52)

                     KUASA TETAP

TARIKH:

Kepada : PENGURUS,
     AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD, CAW. K. TERENGGANU / CAW. KEMAMAN /
     CAW. KEMAMAN SUPPLY BASE, KEMAMAN, TERENGGANU

1.   NAMA AKAUN: AKAUN TRANSIT JAN TERENGGANU

2.   NO. AKAUN: 105150004945

3.   Nama Pegawai yang diberi kuasa memungut tunai dikaunter;

       Nama dan           Jawatan/Gred             Contoh
     No Kad Pengenalan                          Tandatangan
2.    Semua kebenaran-kebenaran sebelumnya mengenai tandatangan pembenar adalah dibatalkan
melainkan menandatangani cek-cek dan lain-lain perkara yang bertarikh sebelum daripada tarikh ini dan
diserahkan untuk bayaran pada atau selepas tarikh ini. (Sekiranya tidak sesuai potongan atau pindaan
seperti dikehendaki)


Pengesahan Ketua Jabatan:                Pengesahan Akauntan Negara:


Tandatangan:                      Tandatangan:

Nama Pegawai:                      Nama Pegawai:

No. Kad Pengenalan:                   No. Kad Pengenalan:

Cop Jabatan:                      Tarikh berkuatkuasa:

                            Cop Jabatan:(Borang AK52 hendaklah dihantar ke Pejabat Perakaunan dalam 3 salinan beserta 3 salinan kad pengenalan
setiap pegawai yang disahkan)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:17
posted:8/26/2012
language:
pages:1