Docstoc

Yillik_izin_Formu

Document Sample
Yillik_izin_Formu Powered By Docstoc
					                   BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
                         İzin Talep Formu
Adı ve Soyadı :                               Sicil No:          Ait Olduğı Yıl:

Görevi :                                        Kullanacağı izin süresi (... ) gün
Birimi :                                     İzin başlangıç tarihi   İzin dönüş tarihi

İzinde olduğu sürece görevini yapacak personel:

İzindeki Adresi ve Telefonu:

…. yılına ait senelik iznimden (……..) gün kullanmak istiyorum. Gereğini arz ederim.
                                                 ../../….
                                                  İmza
      Adı geçenin ../../…. tarihinden itibaren (……) gün senelik       Onaylayanın adı soyadı, ünvanı ve imzası
iznine ayrılmasında sakınca yoktur. ../../….                         …../…../……
            Birim amirinin adı soyadı, ünvanı ve imzası
                 Personel Daire Başkanlığı tarafından doldurulacak
Bir önceki izin Ait olduğu Yıl   Yıl içinde hak                     Yukarıdaki bilgiler izin
                            Geçmiş yıllardan kalan izin
  hakkını   İzin Hakediş    ettiği/edeceği                     Yönetmeliğine uygun olarak
                                bilgileri
kazandığı tarih   Tarihi      izin süresi                     doldurulmuştur. …../…./…....
                           Yıl:……      Yıl:……
                           Gün:…..      Gün:…..
FORM NO: UYG.TAR.12.06.1998 PD/FRM-6.2-004 REV.. NO:04b REV.TAR.14.04.2010
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                   BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
                         İzin Talep Formu
Adı ve Soyadı :                               Sicil No:          Ait Olduğı Yıl:

Görevi :                                        Kullanacağı izin süresi (...) gün
Birimi :                                     İzin başlangıç tarihi   İzin dönüş tarihi

İzinde olduğu sürece görevini yapacak personel:

İzindeki Adresi ve Telefonu:

... yılına ait senelik iznimden (………..) gün kullanmak istiyorum. Gereğini arz ederim.
                                                 ../../….
                                                  İmza
      Adı geçenin ../../…. tarihinden itibaren (……) gün senelik       Onaylayanın adı soyadı, ünvanı ve imzası
iznine ayrılmasında sakınca yoktur. ../../….                         …../…../……
            Birim amirinin adı soyadı, ünvanı ve imzası
                 Personel Daire Başkanlığı tarafından doldurulacak
Bir önceki izin Ait olduğu Yıl   Yıl içinde hak                     Yukarıdaki bilgiler izin
                            Geçmiş yıllardan kalan izin
  hakkını   İzin Hakediş    ettiği/edeceği                     Yönetmeliğine uygun olarak
                                bilgileri
kazandığı tarih   Tarihi      izin süresi                     doldurulmuştur. …../…./…....
                           Yıl:……      Yıl:……
                           Gün:…..      Gün:…..
FORM NO: UYG.TAR.12.06.1998 PD/FRM-6.2-004 REV.. NO:04b REV.TAR.14.04.2010
                  BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
                       İzin Dönüş Formu
Adı ve Soyadı:                                  Sicil No:

Birimi ve Görevi                                 Göreve başlama tarihi …../…../…….

……… yılına ait senelik/şua iznimden (……....) gün kullanarak göreve başladım.
Arz ederim.
                                 …../…../……
                                   İmza

Sayı: B.30.2.BŞK.                                      …../…../……
Konu: İzin dönüşü
                   Personel Dairesi Başkanlığına

Yukarıda adı soyadı yazılı personel senelik/şua izin dönüşü …./…./….......... tarihinde görevine başlamıştır.
Bilgilerinizi arz/rica ederim.
                             Birim amirinin adı soyadı, unvanı ve imzası
FORM NO: UYG.TAR.12.06.1998 PD/FRM-6.2-004 REV.. NO:04b REV.TAR.14.04.2010


  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


                  BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
                       İzin Dönüş Formu
Adı ve Soyadı:                                  Sicil No:

Birimi ve Görevi                                 Göreve başlama tarihi …../…../…….

……… yılına ait senelik/şua iznimden (……....) gün kullanarak göreve başladım.
Arz ederim.
                                 …../…../……
                                   İmza

Sayı: B.30.2.BŞK.                                      …../…../……
Konu: İzin dönüşü
                   Personel Dairesi Başkanlığına

Yukarıda adı soyadı yazılı personel senelik/şua izin dönüşü …./…./….......... tarihinde görevine başlamıştır.
Bilgilerinizi arz/rica ederim.
                             Birim amirinin adı soyadı, unvanı ve imzası
FORM NO: UYG.TAR.12.06.1998 PD/FRM-6.2-004 REV.. NO:04b REV.TAR.14.04.2010

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:109
posted:8/25/2012
language:Turkish
pages:2