Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

vyklad

VIEWS: 6 PAGES: 6

									Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove
     William Paul Young

        Chatrč

        (výklad)
                     Meno: Ján Pavlík

                     Trieda: 3.D
         1
Úvod

     William Paul Young je meno súčasného autora, ktoré nepatrí medzi najznámejšie.
Toto meno možno začne viacerým byť známe po spomenutí jeho románu Chatrč ( v originály
The Shack). Príbeh obsiahnutý v tomto románe zmenil život samotnému autorovi a určite aj
mnohým čitateľom, vďaka čomu je tento román čo ráz obľúbenejším a známejším väčšej
skupine ľudí. William Paul Young je pôvodom Kanaďan a spolu s troma mladšími
súrodencami vyrastal v kmeni z doby kamennej v hornatine Novej Guiney (Západná Papua),
kde jeho rodičia pôsobili ako misionári. Neskôr sa vrátili do Kanady, kde absolvoval
vysokoškolské štúdium náboženstva. Jeho začiatky v písaní boli s jasným zámerom a písanie
používal ako originálny darček pre svojich príbuzných, ktorým venoval istý príbeh.
V súčasnosti žije v Happy Valley v štáte Oregon so svojou ženou s ktorou majú šesť detí. Pre
svet sa ale stál známym vďaka spomenutému románu, ktorý bol zo začiatku venovaný jeho
šiestim deťom a skupinke známych. S iniciatívou jeho dvoch priateľov Waynom Jacobsenom
a Bradom Cummingsom, ktorí mu pomáhali s úpravou diela do čitateľsky zaujímavého
spracovania bol povzbudený k vydaniu tohto diela do knižnej podoby. Vydanie však bolo
odmietnuté v dvadsiatich šiestich vydavateľstvách. Napokon kniha bola vydaná v roku 2007
novo vzniknutým vydavateľstvom a reakcia čitateľov bola taká, že v júni 2008 sa kniha stala
číslom jeden v odporúčaní New York Times. Do 30. Novembra sa stala najpredávanejšou
beletriou v Amerike. Čísla vravia, že bolo predaných okolo sedem miliónov výtlačkov
preložených do viac ako tridsiatich jazykov.

Chatrč

Román Chatrč je výpoveďou Willieho priateľa, ktorý opisuje svoje stretnutie s Bohom.
Z tohto opisu by sa mohlo zdať, že ide o dielo orientované len na skupinu ľudí
s vierovyznaním, akých existuje nespočetné množstvo a sú zaujímavými pre ľudí, ktorí patria
k istému vierovyznaniu alebo náboženstvu. No Chatrč takou práve nie je a preto sa teší
veľkému záujmu. William P. Young sa pokúsil odpovedať na otázky, ktoré patria od vzniku
ľudstva k samozrejmým a nezodpovedaným ako napríklad ak je Boh všemocný a plný lásky,
prečo neurobí niečo s bolesťou a zlom tohto sveta? Chatrč práve s ľahkosťou odpovedá na
podobné otázky, podobne to povedal aj James Ryle, autor knihy Hippo In the Garden jeden
zo známych osobností, ktoré túto knihu odporúčajú a vravia ako zmenila a pomohla zlepšiť
ich vzťah s Bohom. Dokonca niektorí tejto knihe pripisujú také hodnoty, že ak chcete počas
roka siahnuť po jednej knihe beletrie tak nech je to práve Chatrč. Sila tejto knihy je v tom, že
aj ľudia, ktorí doteraz Bohu nepripisovali žiadne miesto vo svojom živote si môžu
prostredníctvom nej vybudovať k nemu osobitú cestu bez toho aby patrili k istej cirkvi
a navštevovali kostol. William P. Young v predhovore predstavuje svojho priateľa, ktorý zažil
ťažké chvíle vo svojom živote s ktorými ťažko zápasil až po stretnutie s Bohom.

                        2
Celým menom Mackenzie Allen Phillips v kruhu svojej rodiny a známych nazývaný Mack,
požiadal Willieho o pomoc pri prenesení svojich spomienok do písomnej podoby lebo vedel,
že Willie sa týmto veciam venuje. V predhovore Willie okrem prestavenia Macka spomína aj
myšlienku, ktorú vyslovil Mack pre tých ktorým sa táto kniha nebude páčiť: „...Prepáčte...no
nebolo to určené vám...“. Willie vystupuje v príbehu ako Mackov priateľ a sprevádza nás
príbehom.

Príbeh sa začína v období konca suchej zimy a krajina sa zahaľuje pod ľadovú prikrývku.
Mackenzie Allen Phillips v pohodlí domova vybavuje pracovné veci a neskrýva radosť
z počasia, ktoré spomaľuje okolitý pohyb života. Jeho manželka Nannette aj s ich dvoma
deťmi, ktoré s nimi ešte bývajú je na návšteve u svojej sestry blízko Washingtonu a pre zlé
počasie sa dostanú domov až na druhý deň. Mack v ten deň dostane do schránky zvláštny
odkaz, ktorý sa spája s tragickým úmrtím jeho najmladšej dcéry Missy odkedy sa Mackovým
spoločníkom stal Veľký smútok : „...Mackenzie, trvá to už dlho. Chýbaš mi. Ak sa chceš
stretnúť, budem na budúci víkend v chatrči. Tato...“. Tento odkaz je pre príbeh kľúčový,
keďže Tatom nazývala Boha len jeho rodina a nepozná nikoho kto by o tom mohol vedieť. Za
Veľký smútok v jeho duši môže smrť jeho dcérky Missy, ktorú zavraždil sériový vrah, ktorý
bol označený ako lienkový, lebo na mieste zanechával ihlicu s lienkou. Stalo sa to pred štyrmi
rokmi keď Mack sa odvážne podujal vziať svoje tri deti Kate, Josha a Missy na výlet do
tábora pri jazere Wallowa v severovýchodnom Oregone. Nan s nimi nemohla ísť lebo šla na
vzdelávanie z práce a dvaja najstarší synovia už boli mimo domova. V posledný deň sa Kate
a Josh plavili s kanoe po jazere a Mack pripravoval veci na cestu späť a dohliadal na Missy,
ktorá vyfarbovala maľovanky. Keď boli s kanoe blízko brehu a Kate chcela zamávať Mackovi
stratila rovnováhu a prevrátila kanoe. Joshová záchranná vesta sa zachytila pod kanoe a Mack
sa ho rozbehol zachrániť. Keď sa všetci objavili na brehu po chvíli zistili, že Missy nie je na
mieste kde ju naposledy videli. Strhla sa vlna pátraní na konci ktorého sa zistilo, že Missy sa
stala obeťou lienkového vraha. Stopy končili v starej chatrči ukrytej hlboko v lese a jedinou
stopou bola krvavá škvrna pri kozube. Tak ako ostatné obete lienkového vraha ani Missy sa
nepodarilo nájsť. Táto udalosť zmenila takmer všetko v Mackovom živote a taktiež poznačila
Kate. No po štyroch rokoch Mack nachádza v schránke tento odkaz, ktorý si nevie nijako
vysvetliť. Pripisuje to ako nemiestny žart, no ukazuje sa aj myšlienka čo ak ho tam láka
samotný vrah. To ale nedáva zmysel, lebo vrah by sa nepodpísal na odkaz ako Tato
a Mackovi sa vynára v hlave možnosť čo ak je to odkaz priamo od Boha. To mu príde úplne
nemožné, veď Boh neposiela len tak odkazy do schránok. Nechá si to celé pre seba
a nezdôverí sa o tom Nan, len priateľovi Williemu, keď vymyslí plán ako to zistiť. Jedinou
možnosťou je ísť do chatrče a zistiť o čo tu ide. Tak keď Nan spolu s deťmi odchádzajú na
víkend aby Kate prišla na iné myšlienky, Mack pripraví všetko na cestu do chatrče.

                        3
Na požičanom SUV od Willieho vyráža na miesto, ktoré by už nikdy nenavštívil a tu sa
odohráva príbeh na ktorý čaká každý čitateľ.

Do tejto sa dej vyvíja ako detektívny príbeh no tu dochádza k zlomu a príbeh začína byť
prevažne orientovaný na filozofickej úrovni, ktorá odmieta bežné zobrazenie s ktorým sme sa
ako ľudia stotožnili ale ponúka nám úplne iný pohľad. Mack sa po vývoji situácie stretáva
v chatrči po tom čo zaspí a ocitne sa v tej istej chatrči no nič nevyzerá ako predtým so Svätou
trojicou, ktorú predstavuje Boh zobrazený v podobe černošky, Ježiša zobrazeného v podobe
chlapa z východu so židovskými koreňmi a Ducha Svätého ako ťažko viditeľnú ázijčanku.
Toto všetko ponúka pohľad a vysvetľuje, že Boh je niečo čo nevieme pochopiť a ak sa nám
rozhodne ukázať musí sa obmedziť na ľudské chápanie a to čo sme my schopný pochopiť
a môže sa nám zobraziť ako chce a nie len ako to máme zaužívané a Boha si predstavujeme
ako niekoho s mužským pohlavím, prísnym výrazom a bradou. To ponúka úplne iný pohľad
aký nám podáva cirkev a rôzne ustanovizne, no neodporuje im. Mack sa učí a nachádza to, čo
je ozaj skutočné. Nachádza odpovede, ktoré mu pomáhajú pri prekonávaní Veľkého smútku
a nachádza si späť cestu k Bohu potom, čo pochopí prečo ak Boh miluje každého dovolil
a neochránil smrť jeho nevinnej a bezbrannej dcérky pred vrahom a prehlbuje jeho vzťah
k Bohu, ktorý bral povrchne už od svojho detstva, ktoré poznačil otcov alkoholizmus. Ponúka
sa odpoveď, že my ľudia sme si vybrali cestu nezávislosti a Boh od nás neočakáva nič ako si
to mnohí myslia, lebo on vie čo nás čaká. Boh nám dáva slobodu v našom konaní
a neovplyvňuje naše myslenie. Ľudstvo sa rozhodlo oddeliť od Boha a stať sa slobodným
v myslení, ustanovilo si zákony, ktorým sa podraďuje no tým sa oddialilo od Božej lásky.
Zákony dávajú možnosť súdiť iných a určovať čo je zlé a dobré, no jediný kto môže súdiť
iných je Boh a ten nekladie žiadne zákony ale ponúka život v láske a slobode.

Toto dielo má nemennú hodnotu preto, lebo nesie niekoľko posolstiev naraz. Je ťažké
povedať čo vám má chatrč priniesť, lebo každému prinesie niečo iné a zodpovie otázky, ktoré
ste si pri jej čítaní kládli. Young na konci vyslovuje vetu: „...Väčšina z nás má vlastný žiaľ,
zničené sny a zlomené srdcia. Sú to naše jedinečné straty, vlastné chatrče...“. Nádherná
myšlienka vyslovujúca, že každý má vo svojom živote ťažké chvíle a práve chatrč vám môže
pomôcť začať ich vnímať ináč, no len ak pochopíte skutočnú podstatu a budete chcieť uveriť
tomu čo ste sa dozvedeli a hľadať ich aj v normálnom živote, tak ako Mack vo svojom
príbehu.

Záver

Pre mňa bolo nádhernou odpoveďou na to čo som si aj ja kládol za otázku a to prečo existuje
všetko to zlo, ktoré nás obklopuje? Mne postačila odpoveď, že človek je bytosť, ktorá nemôže
vedieť čo je vlastne skutočne dobré a zle v konečnom výsledku, ale hodnotí to podľa kritérií

                        4
a zákonov a automaticky považuje za dobré to čo mu prináša okamžitú radosť a to zlé to čo
mu spôsobuje bolesť. No neraz nevieme koľkému zlu Boh v našom živote zabránil a to čo
považujeme za zlé, to čo nás zasiahne a už sa to nedá zmeniť, Boh stále využije nato aby sme
na konci toho našli oslobodenie a zlo, ktoré vnímame svojimi pocitmi nám nakoniec prinesie
oveľa viac. Príbeh sa končí tým, že Mack sa zobúdza v nemocnici potom čo mal autonehodu
v deň čo vyrazil do chatrče. To časovo nedáva zmysel, no Mack ostáva pokojný a verí, že za
všetko môže Božia sila pre ktorú neplatí ohraničenosť časom.

Bibliografia:

Young, W.P.: Chatrč. Bratislava: Vydavateľstvo Tatran, 2009. 150s. ISBN 978-80-222-05627

Internetový odkaz: wikipedia.org. William Paul Young.

Príloha:

Ukážka:

Zavrel oči a pokrútil hlavou v úsilí zahnať halucinácie a vrátiť sa do skutočnosti. No keď ich
otvoril, ešte vždy bolo všetko tam. Skusmo sa načiahol a dotkol sa dreveného zábradlia.
Naozaj pôsobilo ako skutočné. Teraz čelil ďalšej dileme. Čo má človek urobiť, keď príde ku
dverám domu, alebo v tomto prípade chaty, kde by mohol byť Boh? Má zaklopať? Boh
pravdepodobne už vie, že je tam Mack. Azda by mal jednoducho vojsť dnu a predstaviť sa, to
mu však pripadalo rovnako absurdné. A ako by ho mal osloviť? Mal by ho nazvať Otec, či
Všemohúci, alebo azda Pán Boh? A nebolo by azda najlepšie, keby klesol na kolená a vzdal
mu úctu, hoci sa na to necíti?
Keď sa pokúšal navodiť si nejakú vnútornú rovnováhu, hnev, o ktorom si myslel, že v ňom
prednedávnom nadobro utíchol, sa začal znova vynárať. Už si nerobil problémy s tým, ako
osloviť Boha. Povzbudený svojím hnevom pristúpil ku dverám. Povedal si, že hlasno zaklope
a uvidí, čo sa bude diať.


Otázky:   1, Ako by ste sa cítili v tejto situácií s pocitom, že sa máte stretnúť s Bohom?

      2, Čo by ste spravili vy, ak by ste prišli ku dverám za ktorými by mohol byť Boh?

      3, Aké očakávania by ste mali od stretnutia s Bohom?

      4, Čo sa podľa vás udialo po Mackovom zaklopaní na dvere?

      5, Ako by podľa vás vyzeral Boh čakajúci za dverami?
                        5
Obrazová príloha:
          6

								
To top